0765562555

3 Cấp độ Nâng cấp cho của M4A1 Trong Thử nghiệm không tính phí Fire 2021-08-11 12:17:14

3 Cap do Nang cap cua M4A1 Trong Thu nghiem

Chúng ta hãy nằm vào mò hiểu về phụ khiếu nại hơn thế new mẻ của M4 CPU và coi M4A1 nối tiếp mạnh chẳng những thế nà cùng với phụ khiếu nại new mẻ mẻ này. Bản biến thay đổi OB29 của không tính phí Fire sẽ mách nước nhỏ nhau bảo một chip M4 new mẻ tới M4A1. Con chip này được buôn cung ứng vào Máy buôn cung phần mềm cụ tự động hoạt động không tính phí Fire cùng với nấc chi phí trị thành bán 2 Token. Cần tổng cùng 6 Token nhằm cải tiến cho M4A1 lên lv cho cao nhất. Nó trọn vẹn tuy rằng thế cho dù cải tiến cho M4A1 và lấy tổng cùng 3 cấp cho, M4A1-X, M4A1-Y và M4A1-Z. Trong Post bài chưng vứt luận này, loại người nối tiếp bên nhau mò hiểu coi M4A1 vào không tính phí Fire nối tiếp mạnh thoáng mát rãi lớn hẳn ra làm sao sinh sống từng Lever cùng với M4 CPU. Số liệu đo đếm về không tính phí Fire M4A1 Dưới nơi phía trên nhiều chỉ số của M4A1 tuy rằng thế ko lấy bất cứ phụ khiếu nại kèm theo hoặc skin nà. Sát thương:  29 bên trên một viên đạn Sát thương từng giây:  167 Knock out:  phun 7x Thời gian hạ kẻ thù:  một,2 giây M4A1-X mạnh cho tới nấc nà? M4A1-X là cấp cho lần đầu của M4A1 cải tiến cho. Sát thương:  66,12 từng 2 viên đạn Sát thương từng giây : 197,99 Knock out : phun 7x Thời gian hạ kẻ thù:  một,01 giây Vũ khí lấy Tốc độ phun sớm chóng thoáng mát rãi lớn 5%. Trong Khi, từng phạt phun loại phụ vương vãi nối tiếp khiến cho thêm 28% sát thương. Vẫn mong muốn thiết 7 phạt súng nhằm thịt phẫu thuật tuy rằng thế Tốc độ phun của vũ trang to thoáng mát rãi lớn to chẳng những thế nữa nên thời hạn tồn trên tiêu khử được hạ xuống. M4A1-Y mạnh cho tới nấc nà? Sát thương:  95,12 từng 3 viên đạn Sát thương từng giây:  201,74 Knock out: phun 7x Thời gian hạ kẻ thù: 0,99 giây M4A1-Y lấy Tốc độ phun thấp thoáng mát rãi lớn một tẹo ít tuy rằng thế nó sinh ra 28% sát thương sau từng 2 phạt phun, khiến cho nó chất lượng thoáng mát rãi lớn một tẹo ít đối cùng với M4A1-X. Sự biệt lập là ko nhiều nếu như ko mong muốn nói là cực kì ít mang Mặc dù. M4A1-Z mạnh cho tới nấc nà? Sát thương:  37,12 từng một viên đạn Sát thương từng giây : 220,17 Knock out: phun 6x Thời gian hạ kẻ thù: 0,91 giây Cuối nằm vào, M4A1-Z chỉ mất véc tơ vận tốc tức thời phun tăng 3% tuy rằng thế lại lại lấy 28% sát thương bên trên từng phạt phun. Rõ ràng M4A1-Z là phiên bạn dạng rất chất lượng của M4A1 vào không tính phí Fire vì thế nó trọn vẹn tuy rằng thế cho dù thịt phẫu thuật một người đùa vào 6 phạt vào lúc 0,91 giây.

Bài viết lách 3 Cấp độ Nâng cấp cho của M4A1 Trong Thử nghiệm không tính phí Fire

2021-08-11 12:17:14 #Cấp #độ #Nâng #cấp cho #của #M4A1 #Trong #Thử #nghiệm #không tính phí #Fire