0765562555

Chia Sẻ kinh nghiệm tay nghề Luật số 32/2013/QH13 – Sửa đổi tương hỗ update Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 New 2022

Người dùng đang tìm cách Chia Sẻ kinh nghiệm tay nghề Hướng dẫn HD Luật số 32/2013/QH13 – Sửa đổi tương hỗ update Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 Chi tiết trên máy tính điện thoại cảm ứng máy tính năm 2022: 2021-09-06 14:21:01

3285

Lượt xem:
1.164

Ngày 19 tháng 6 năm trước đó đó, Luật số Luật số 32/2013/QH13  được phát hành nhằm mục đích sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12.

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin tiên tiến và phát triển nhất

Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm năm trước đó, trừ quy định tại khoản 2 Điều này.

Quy định về vận dụng thuế suất 20% riêng với Doanh Nghiệp có tổng lệch giá năm hông quá hai mươi tỷ VNĐ tại khoản 6 Điều 1 và quy định về vận dụng thuế suất 10% riêng với thu nhập của DNtừ thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư – marketing thương mại nhà tại xã hội tại khoản 7 Điều 1 của Luật này được thực thi từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 7 năm trước đó đó

» » Các ban tải về: TẠI ĐÂY  

              QUỐC HỘI                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Luật số: 32/2013/QH13                                                      Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 19 tháng 6 năm trước đó đó

LUẬT

Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội phát hành Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12.

Điều 1: Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp:

1. Khoản 3 Điều 2 được sửa đổi, tương hỗ update như sau:

 “3. Cơ sở thường trú của doanh nghiệp quốc tế là cơ sở sản xuất, marketing thương mại mà trải qua cơ sở này, doanh nghiệp quốc tế tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại tại Việt Nam, gồm có:

a) Chi nhánh, văn phòng điều hành quản lý, nhà máy sản xuất, công xưởng, phương tiện đi lại vận tải lối đi bộ, mỏ dầu, mỏ khí, mỏ hoặc khu vực khai thác tài nguyên vạn vật thiên nhiên khác tại Việt Nam;

b) Địa điểm xây dựng, khu công trình xây dựng xây dựng, lắp ráp, lắp ráp;

c) Cơ sở phục vụ dịch vụ, gồm có cả dịch vụ tư vấn trải qua người làm công hoặc tổ chức triển khai, thành viên khác;

d) Đại lý cho doanh nghiệp quốc tế;

đ) Đại diện tại Việt Nam trong trường hợp là người đại diện thay mặt thay mặt có thẩm quyền ký phối hợp đồng thay mặt đứng tên doanh nghiệp quốc tế hoặc đại diện thay mặt thay mặt hông có thẩm quyền ký phối hợp đồng thay mặt đứng tên doanh nghiệp quốc tế nhưng thường xuyên thực thi việc Giao hàng hoá hoặc phục vụ dịch vụ tại Việt Nam.”

2. Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi, tương hỗ update như sau:

“2. Thu nhập khác gồm có thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn, chuyển nhượng ủy quyền quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản, chuyển nhượng ủy quyền dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, chuyển nhượng ủy quyền quyền tham gia dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, chuyển nhượng ủy quyền quyền thăm dò, khai thác, chế biến tài nguyên; thu nhập từ quyền sử dụng tài sản, quyền sở hữu tài sản, kể cả thu nhập từ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp lý; thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền, cho thuê, thanh lý tài sản, trong số đó có nhiều chủng loại sách vở có mức giá; thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay vốn ngân hàng vốn, bán ngoại tệ; khoản thu từ nợ khó đòi đã xoá nay đòi được; khoản thu từ nợ phải trả hông xác lập được chủ; khoản thu nhập từ marketing thương mại của trong năm trước đó bị bỏ sót và những khoản thu nhập khác, kể cả thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại ở ngoài Việt Nam.”

3. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 1 và khoản 4 Điều 4; tương hỗ update những khoản 8, 9, 10 và 11 vào Điều 4 như sau:

 “1. Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối của hợp tác xã; thu nhập của hợp tác xã hoạt động và sinh hoạt giải trí trong nghành nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp ở địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội trở ngại vất vả hoặc ở địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả; thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ở địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả; thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí đánh bắt cá món ăn thủy hải sản.”

 “4. Thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp có từ 30% số lao động trung bình trong năm trở lên là người khuyết tật, người sau cai nghiện, người nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch phạm phải ở người (HIV/AIDS) và có số lao động trung bình trong năm từ hai mươi người trở lên, hông gồm có doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí trong nghành nghề tài chính, marketing thương mại bất động sản.”

 “8. Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền chứng từ giảm phát thải (CERs) của doanh nghiệp được cấp giấy giảm phát thải.

9. Thu nhập từ thực thi trách nhiệm Nhà nước giao của Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong hoạt động và sinh hoạt giải trí tín dụng thanh toán góp vốn đầu tư tăng trưởng, tín dụng thanh toán xuất khẩu; thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí tín dụng thanh toán cho những người dân nghèo và những đối tượng người dùng chủ trương khác của Ngân hàng Chính sách xã hội; thu nhập của những quỹ tài chính nhà nước và quỹ khác của Nhà nước hoạt động và sinh hoạt giải trí hông vì tiềm năng lợi nhuận theo quy định của pháp lý; thu nhập của tổ chức triển khai mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do nhà nước xây dựng để xử lý nợ xấu của những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán Việt Nam.

10. Phần thu nhập hông chia của cơ sở thực thi xã hội hoá trong nghành nghề giáo dục – đào tạo và giảng dạy, y tế và nghành xã hội hoá khác để lại để góp vốn đầu tư tăng trưởng cơ sở đó theo quy định của luật chuyên ngành về nghành giáo dục – đào tạo và giảng dạy, y tế và nghành xã hội hoá khác; phần thu nhập hình thành tài sản hông chia của hợp tác xã được xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của Luật Hợp tác xã.

11. Thu nhập từ chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển thuộc nghành ưu tiên chuyển giao cho tổ chức triển khai, thành viên ở địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả.”

4. Khoản 3 Điều 7 được sửa đổi, tương hỗ update như sau:

 “3. Thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản, chuyển nhượng ủy quyền dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, chuyển nhượng ủy quyền quyền tham gia dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, chuyển nhượng ủy quyền quyền thăm dò, khai thác, chế biến tài nguyên phải xác lập riêng để kê khai nộp thuế. Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư (trừ dự án công trình bất Động sản thăm dò, khai thác tài nguyên), thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền quyền tham gia dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư (trừ chuyển nhượng ủy quyền quyền tham gia dự án công trình bất Động sản thăm dò, khai thác tài nguyên), thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản nếu lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại trong kỳ tính thuế.”

5. Điều 9 được sửa đổi, tương hỗ update như sau:

 “Điều 9. Các khoản chi được trừ và hông được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế

1. Trừ những khoản chi quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi khi xác lập thu nhập chịu thuế nếu phục vụ đủ những Đk sau này:

a) Khoản chi thực tiễn phát sinh tương quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại của doanh nghiệp; khoản chi thực thi trách nhiệm quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh của doanh nghiệp theo quy định của pháp lý;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp lý. Đối với hoá đơn shopping hoá, dịch vụ từng lần có mức giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán hông dùng tiền mặt, trừ những trường hợp hông nên phải có chứng từ thanh toán hông dùng tiền mặt theo quy định của pháp lý.

2. Các khoản chi hông được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế gồm có:

a) Khoản chi hông phục vụ đủ những Đk quy định tại khoản 1 Điều này, trừ phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh và trường hợp bất khả kháng khác hông được bồi thường;

b) Khoản tiền phạt do vi phạm hành chính;

c) Khoản chi được bù đắp bằng nguồn kinh phí góp vốn đầu tư khác;

d) Phần ngân sách quản trị và vận hành marketing thương mại do doanh nghiệp quốc tế phân loại cho cơ sở thường trú tại Việt Nam vượt mức tính theo phương pháp phân loại do pháp lý Việt Nam quy định;

đ) Phần chi vượt mức theo quy định của pháp lý về trích lập dự trữ;

e) Phần chi trả lãi tiền vay vốn ngân hàng sản xuất, marketing thương mại của đối tượng người dùng hông phải là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc tổ chức triển khai kinh tế tài chính vượt quá 150% mức lãi suất vay cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời gian vay;

g) Khoản trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt hông đúng quy định của pháp lý;

h) Khoản trích trước vào ngân sách hông đúng quy định của pháp lý;

i) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân; thù lao trả cho sáng lập viên doanh nghiệp hông trực tiếp tham gia điều hành quản lý sản xuất, marketing thương mại; tiền lương, tiền công, những khoản hạch toán chi khác để chi trả cho những người dân lao động nhưng thực tiễn hông chi trả hoặc hông có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp lý;

k) Phần chi trả lãi tiền vay vốn ngân hàng tương ứng với phần vốn điều lệ không đủ;

l) Phần thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào đã được khấu trừ, thuế giá trị ngày càng tăng nộp theo phương pháp khấu trừ, thuế thu nhập doanh nghiệp;

m) Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, tương hỗ tiếp thị, tương hỗ ngân sách tương quan trực tiếp đến hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại vượt quá 15% tổng số chi được trừ. Tổng số chi được trừ hông gồm có những khoản chi quy định tại điểm này; riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí thương mại, tổng số chi được trừ hông gồm có mức giá mua của hàng hoá đẩy ra;

n) Khoản tài trợ, trừ khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, nghiên cứu và phân tích khoa học, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà cho những đối tượng người dùng chủ trương theo quy định của pháp lý, khoản tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành riêng cho những địa phương thuộc địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả;

o) Phần trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện hoặc quỹ có tính chất phúc lợi xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho những người dân lao động vượt mức quy định theo quy định của pháp lý;

p.) Các khoản chi của hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại: ngân hàng nhà nước, bảo hiểm, xổ số kiến thiết, sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán và một số trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại đặc trưng khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Khoản chi bằng ngoại tệ được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thanh toán giao dịch thanh toán trung bình trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời gian phát sinh khoản chi bằng ngoại tệ.

nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành Điều này.”

6. Điều 10 được sửa đổi, tương hỗ update như sau:

 “Điều 10. Thuế suất

1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và đối tượng người dùng được ưu đãi về thuế suất quy định tại Điều 13 của Luật này.

Những trường hợp thuộc diện vận dụng thuế suất 22% quy định tại khoản này chuyển sang vận dụng thuế suất 20% Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm năm trong năm này.

2. Doanh nghiệp có tổng lệch giá năm hông quá hai mươi tỷ VNĐ vận dụng thuế suất 20%.

Doanh thu làm vị trí căn cứ xác lập doanh nghiệp thuộc đối tượng người dùng được vận dụng thuế suất 20% tại khoản này là lệch giá của năm trước đó liền kề.

3. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí và tài nguyên quý và hiếm khác tại Việt Nam từ 32% đến 50% phù phù thích hợp với từng dự án công trình bất Động sản, từng cơ sở marketing thương mại.

nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành Điều này.”

7. Điều 13 được sửa đổi, tương hỗ update như sau:

 “Điều 13. Ưu đãi về thuế suất

1. Áp dụng thuế suất 10% trong thời hạn mười lăm năm riêng với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới tại địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, khu kinh tế tài chính, khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao;

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới, gồm có: nghiên cứu và phân tích khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến và phát triển; ứng dụng apps công nghệ tiên tiến và phát triển cao thuộc khuôn khổ công nghệ tiên tiến và phát triển cao được ưu tiên góp vốn đầu tư tăng trưởng theo quy định của Luật Công nghệ cao; ươm tạo công nghệ tiên tiến và phát triển cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ tiên tiến và phát triển cao; góp vốn đầu tư mạo hiểm cho tăng trưởng công nghệ tiên tiến và phát triển cao thuộc khuôn khổ công nghệ tiên tiến và phát triển cao được ưu tiên góp vốn đầu tư tăng trưởng theo quy định của Luật Công nghệ cao; góp vốn đầu tư xây dựng – marketing thương mại cơ sở ươm tạo công nghệ tiên tiến và phát triển cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ tiên tiến và phát triển cao; góp vốn đầu tư tăng trưởng hạ tầng đặc biệt quan trọng quan trọng của Nhà nước theo quy định của pháp lý; sản xuất thành phầm ứng dụng; sản xuất vật tư composit, nhiều chủng loại vật tư xây dựng nhẹ, vật tư quý và hiếm; sản xuất nguồn tích điện tái tạo, nguồn tích điện sạch, nguồn tích điện từ việc tiêu hủy chất thải; tăng trưởng công nghệ tiên tiến và phát triển sinh học; bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên;

c) Thu nhập của doanh nghiệp công nghệ tiên tiến và phát triển cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng apps công nghệ tiên tiến và phát triển cao theo quy định của Luật Công nghệ cao;

d) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới trong nghành nghề sản xuất (trừ dự án công trình bất Động sản sản xuất món đồ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng, dự án công trình bất Động sản khai thác tài nguyên) phục vụ một trong hai tiêu chuẩn sau:

– Dự án có quy mô vốn góp vốn đầu tư tối thiểu sáu nghìn tỷ VNĐ, thực thi giải ngân cho vay hông quá ba năm Tính từ lúc ngày được cấp Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư và có tổng lệch giá tối thiểu đạt mười nghìn tỷ VNĐ/năm, chậm nhất sau ba năm Tính từ lúc năm có lệch giá;

– Dự án có quy mô vốn góp vốn đầu tư tối thiểu sáu nghìn tỷ VNĐ, thực thi giải ngân cho vay hông quá ba năm Tính từ lúc ngày được cấp Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư và sử dụng trên ba nghìn lao động.

2. Áp dụng thuế suất 10% riêng với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí xã hội hoá trong nghành nghề giáo dục – đào tạo và giảng dạy, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên;

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư – marketing thương mại nhà tại xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua riêng với những đối tượng người dùng quy định tại Điều 53 của Luật Nhà ở;

c) Thu nhập của cơ quan báo chí truyền thông từ hoạt động và sinh hoạt giải trí báo in, kể cả quảng cáo trên báo in theo quy định của Luật Báo chí; thu nhập của cơ quan xuất bản từ hoạt động và sinh hoạt giải trí xuất bản theo quy định của Luật Xuất bản;

d) Thu nhập của doanh nghiệp từ: trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; nuôi trồng nông, lâm, thủy sản ở địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội trở ngại vất vả; sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng, vật nuôi; sản xuất, khai thác và tinh chế muối, trừ sản xuất muối quy định tại khoản 1 Điều 4 của Luật này; góp vốn đầu tư dữ gìn và bảo vệ nông sản sau thu hoạch, dữ gìn và bảo vệ nông sản, thủy sản và thực phẩm;

đ) Thu nhập của hợp tác xã hoạt động và sinh hoạt giải trí trong nghành nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp hông thuộc địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội trở ngại vất vả hoặc địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, trừ thu nhập của hợp tác xã quy định tại khoản 1 Điều 4 của Luật này.

3. Áp dụng thuế suất 20% trong thời hạn mười năm riêng với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới tại địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội trở ngại vất vả;

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới, gồm có: sản xuất thép hạng sang; sản xuất thành phầm tiết kiệm chi phí nguồn tích điện; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản; tăng trưởng ngành nghề truyền thống cuội nguồn.

Từ ngày thứ nhất tháng 01 năm năm trong năm này, thu nhập của doanh nghiệp quy định tại khoản này được vận dụng thuế suất 17%.

4. Áp dụng thuế suất 20% riêng với thu nhập của Quỹ tín dụng thanh toán nhân dân và tổ chức triển khai tài chính vi mô.

Từ ngày thứ nhất tháng 01 năm năm trong năm này, thu nhập của Quỹ tín dụng thanh toán nhân dân và tổ chức triển khai tài chính vi mô được vận dụng thuế suất 17%.

5. Đối với dự án công trình bất Động sản cần đặc biệt quan trọng thu hút góp vốn đầu tư có quy mô lớn và công nghệ tiên tiến và phát triển cao thì thời hạn vận dụng thuế suất ưu đãi trọn vẹn có thể kéo dãn thêm, nhưng thời hạn kéo dãn thêm hông quá mười lăm năm.

6. Thời gian vận dụng thuế suất ưu đãi quy định tại Điều này được xem từ thời điểm năm thứ nhất dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới của doanh nghiệp có lệch giá; riêng với doanh nghiệp công nghệ tiên tiến và phát triển cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng apps công nghệ tiên tiến và phát triển cao được xem từ thời điểm ngày được cấp giấy ghi nhận là doanh nghiệp công nghệ tiên tiến và phát triển cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng apps công nghệ tiên tiến và phát triển cao; riêng với dự án công trình bất Động sản ứng dụng apps công nghệ tiên tiến và phát triển cao được xem từ thời điểm ngày được cấp giấy ghi nhận dự án công trình bất Động sản ứng dụng apps công nghệ tiên tiến và phát triển cao.

nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành Điều này.”

8. Điều 14 được sửa đổi, tương hỗ update như sau:

 “Điều 14. Ưu đãi về thời hạn miễn thuế, giảm thuế

1. Thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 13 của Luật này và doanh nghiệp công nghệ tiên tiến và phát triển cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng apps công nghệ tiên tiến và phát triển cao được miễn thuế tối đa hông quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa hông quá chín năm tiếp theo.

2. Thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới quy định tại khoản 3 Điều 13 của Luật này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới tại khu công nghiệp, trừ khu công nghiệp thuộc địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội thuận tiện theo quy định của pháp lý được miễn thuế tối đa hông quá hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa hông quá bốn năm tiếp theo.

3. Thời gian miễn thuế, giảm thuế riêng với thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được xem từ thời điểm năm thứ nhất có thu nhập chịu thuế từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, trường hợp hông có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, Tính từ lúc năm thứ nhất có lệch giá từ dự án công trình bất Động sản thì thời hạn miễn thuế, giảm thuế được xem từ thời điểm năm thứ tư. Thời gian miễn thuế, giảm thuế riêng với doanh nghiệp công nghệ tiên tiến và phát triển cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng apps công nghệ tiên tiến và phát triển cao quy định tại điểm c khoản 1 Điều 13 của Luật này được xem từ thời điểm ngày được cấp giấy ghi nhận là doanh nghiệp công nghệ tiên tiến và phát triển cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng apps công nghệ tiên tiến và phát triển cao.

4. Doanh nghiệp có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tăng trưởng dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư đang hoạt động và sinh hoạt giải trí thuộc nghành, địa phận ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật này mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao hiệu suất, thay đổi công nghệ tiên tiến và phát triển sản xuất (góp vốn đầu tư mở rộng) nếu phục vụ một trong ba tiêu chuẩn quy định tại khoản này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án công trình bất Động sản đang hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thời hạn còn sót lại (nếu có) hoặc được miễn thuế, giảm thuế riêng với phần thu nhập tăng thêm do góp vốn đầu tư mở rộng. Thời gian miễn thuế, giảm thuế riêng với thu nhập tăng thêm do góp vốn đầu tư mở rộng quy định tại khoản này bằng với thời hạn miễn thuế, giảm thuế vận dụng riêng với dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới trên cùng địa phận, nghành ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Dự án góp vốn đầu tư mở rộng được hưởng ưu đãi quy định tại khoản này phải phục vụ một trong những tiêu chuẩn sau:

a) Nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt tăng thêm khi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư hoàn thành xong thành lập và sinh hoạt giải trí đạt tối thiểu từ hai mươi tỷ VNĐ riêng với dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mở rộng thuộc nghành hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật này hoặc từ mười tỷ VNĐ riêng với những dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mở rộng thực thi tại địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội trở ngại vất vả hoặc địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả theo quy định của pháp lý;

b) Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt trước lúc góp vốn đầu tư;

c) Công suất thiết kế tăng thêm tối thiểu từ 20% so với hiệu suất thiết kế trước lúc góp vốn đầu tư.

Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động và sinh hoạt giải trí có góp vốn đầu tư mở rộng thuộc nghành, địa phận ưu đãi thuế theo quy định của Luật này mà hông phục vụ một trong ba tiêu chuẩn quy định tại khoản này thì vận dụng ưu đãi thuế theo dự án công trình bất Động sản đang hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thời hạn còn sót lại (nếu có).

Trường hợp doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế theo diện góp vốn đầu tư mở rộng thì phần thu nhập tăng thêm do góp vốn đầu tư mở rộng được hạch toán riêng; trường hợp hông hạch toán riêng được thì thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí góp vốn đầu tư mở rộng xác lập theo tỷ suất giữa nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt góp vốn đầu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất, marketing thương mại trên tổng nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt của doanh nghiệp.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại khoản này được xem từ thời điểm năm dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư hoàn thành xong đưa vào sản xuất, marketing thương mại.

Ưu đãi thuế quy định tại khoản này hông vận dụng riêng với những trường hợp góp vốn đầu tư mở rộng do sáp nhập, tóm gọn về doanh nghiệp hoặc dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư đang hoạt động và sinh hoạt giải trí. nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành Điều này.”

9. Bổ sung khoản 3 vào Điều 15 như sau:

 “3. Doanh nghiệp thực thi chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển thuộc nghành ưu tiên chuyển giao cho tổ chức triển khai, thành viên ở địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội trở ngại vất vả được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên phần thu nhập từ chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển.”

10. Điều 16 được sửa đổi, tương hỗ update như sau:

 “Điều 16. Chuyển lỗ

1. Doanh nghiệp có lỗ được chuyển lỗ sang năm tiếp theo; số lỗ này được trừ vào thu nhập tính thuế. Thời gian được chuyển lỗ hông quá năm năm, Tính từ lúc năm tiếp theo năm phát sinh lỗ.

2. Doanh nghiệp có lỗ từ hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản, chuyển nhượng ủy quyền dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, chuyển nhượng ủy quyền quyền tham gia dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư sau khoản thời hạn đã thực thi bù trừ theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Luật này nếu còn lỗ và doanh nghiệp có lỗ từ hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền quyền thăm dò, khai thác tài nguyên được chuyển lỗ sang năm tiếp theo vào thu nhập tính thuế của hoạt động và sinh hoạt giải trí đó. Thời gian chuyển lỗ theo quy định tại khoản 1 Điều này.”

11. Khoản 1 Điều 17 được sửa đổi, tương hỗ update như sau:

 “1. Doanh nghiệp xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của pháp lý Việt Nam được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế thường niên để lập Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp. Riêng doanh nghiệp nhà nước, ngoài việc thực thi trích Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển theo quy định của Luật này còn phải bảo vệ tỷ suất trích Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển tối thiểu theo quy định của pháp lý về khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển.”

12. Điều 18 được sửa đổi, tương hỗ update như sau:

 “Điều 18. Điều kiện vận dụng ưu đãi thuế

1. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại những điều 13, 14, 15, 16 và 17 của Luật này vận dụng riêng với doanh nghiệp thực thi chính sách kế toán, hoá đơn, chứng từ và nộp thuế theo kê khai.

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới quy định tại Điều 13 và Điều 14 của Luật này hông vận dụng riêng với những trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, quy đổi hình thức doanh nghiệp, quy đổi sở hữu và trường hợp khác theo quy định của pháp lý.

2. Doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại được ưu đãi thuế quy định tại Điều 13 và Điều 14 của Luật này với thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại hông được ưu đãi thuế; trường hợp hông hạch toán riêng được thì thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại được ưu đãi thuế được xác lập theo tỷ suất giữa lệch giá của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại được ưu đãi thuế trên tổng lệch giá của doanh nghiệp.

3. Thuế suất 20% quy định tại khoản 2 Điều 10 và quy định về ưu đãi thuế tại khoản 1 và khoản 4 Điều 4, Điều 13 và Điều 14 của Luật này hông vận dụng riêng với:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn, chuyển nhượng ủy quyền quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản, trừ nhà tại xã hội quy định tại Điều 13 của Luật này; thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, chuyển nhượng ủy quyền quyền tham gia dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, chuyển nhượng ủy quyền quyền thăm dò, khai thác tài nguyên; thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại ở ngoài Việt Nam;

b) Thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý và hiếm khác và thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí khai thác tài nguyên;

c) Thu nhập từ marketing thương mại dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng;

d) Trường hợp khác theo quy định của nhà nước.

4. Trong cùng thuở nào gian, nếu doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế rất khác nhau riêng với cùng một khoản thu nhập thì doanh nghiệp được lựa chọn vận dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất.”

Điều 2

1. Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm năm trước đó, trừ quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Quy định về vận dụng thuế suất 20% riêng với doanh nghiệp có tổng lệch giá năm hông quá hai mươi tỷ VNĐ tại khoản 6 Điều 1 và quy định về vận dụng thuế suất 10% riêng với thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư – marketing thương mại nhà tại xã hội tại khoản 7 Điều 1 của Luật này được thực thi từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 7 năm trước đó đó.

3. Doanh nghiệp có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mà tính đến hết kỳ tính thuế năm trước đó này còn đang trong thời hạn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế suất, thời hạn miễn, giảm thuế) theo quy định của những văn bản quy phạm pháp lý về thuế thu nhập doanh nghiệp trước thời gian Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành thì tiếp tục được hưởng cho thời hạn còn sót lại theo quy định của những văn bản đó. Trường hợp phục vụ Đk ưu đãi thuế theo quy định của Luật này thì được lựa chọn ưu đãi đang hưởng hoặc ưu đãi theo quy định của Luật này theo diện ưu đãi riêng với góp vốn đầu tư mới cho thời hạn còn sót lại nếu đang hưởng theo diện doanh nghiệp xây mới từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư hoặc theo diện ưu đãi riêng với góp vốn đầu tư mở rộng cho thời hạn còn sót lại nếu đang hưởng theo diện góp vốn đầu tư mở rộng.

Tính đến hết kỳ tính thuế năm năm ngoái, trường hợp doanh nghiệp có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư đang rất được vận dụng thuế suất ưu đãi 20% quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 được sửa đổi, tương hỗ update tại khoản 7 Điều 1 của Luật này thì Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm năm trong năm này được chuyển sang vận dụng mức thuế suất 17% cho thời hạn còn sót lại.

4. Bãi bỏ những nội dung quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp tại những điều, khoản của những luật sau này:

a) Khoản 2 Điều 7 của Luật Bảo hiểm tiền gửi số 06/2012/QH13;

b) Khoản 2 Điều 4 của Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12;

c) Khoản 1 Điều 10; khoản 1 Điều 12; khoản 2 Điều 18; khoản 2 Điều 19; khoản 1 và khoản 2 Điều 22; khoản 3 Điều 24 và khoản 2 Điều 28 của Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12;

d) Các khoản 1, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 44, Điều 45 của Luật Chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển số 80/2006/QH11;

đ) Khoản 1 Điều 53, khoản 5 Điều 55 và khoản 3 Điều 86 của Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11;

e) Khoản 1 Điều 68 của Luật Người lao động Việt Nam đi thao tác tại quốc tế số 72/2006/QH11;

g) Khoản 2 Điều 6 của Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11;

h) Khoản 3 Điều 8 của Luật Trợ giúp pháp lý số 69/2006/QH11;

i) Khoản 3 Điều 66 của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ĐH số 08/2012/QH13;

k) Điều 34 của Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12;

l) Khoản 4 Điều 33 của Luật Đầu tư số 59/2005/QH11;

m) Khoản 2 Điều 58, khoản 2 Điều 73, khoản 3 Điều 117 và khoản 3 Điều 125 của Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11.

5. nhà nước quy định rõ ràng, hướng dẫn thi hành những điều, khoản được giao trong Luật.

____________________________________________________________

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 5 trải qua ngày 19 tháng 6 năm trước đó đó. 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

? Website:    www.vualike.com

? Fanpage: Mẹo kế toán:    https://www.facebook.com/vualike

? Kế Toán Tp Hà Nội Thủ Đô 

▶ Quảng cáo:

Sau khi tìm hiểu thêm Luật số 32/2013/QH13 – Sửa đổi tương hỗ update Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12, quý khách cần click more về  và những Dịch Vụ TM kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩   

⏩  

⏩  

⏩  

⏩  

Các từ khóa tương quan

Mẫu sổ rõ ràng những thông tin tài khoản và cách lập theo Thông tư 133/năm trong năm này/TT-BTC
Trung tâm dạy kế toán thuế tại Hai Bà Trưng Chuyên nghiệp Uy tín
Nâng cấp tương hỗ kê khai thuế phiên bản 4.1.2 ngày 16/01/2019
Dịch Vụ TM kê khai thuế tại Thanh Oai GIÁ RẺ, CHẤT LƯỢNG TỐT
Dịch Vụ TM kế toán trọn gói tại Hoàn Kiếm Tp Hà Nội Thủ Đô uy tín
Hàng cho biếu tặng đã có được khấu trừ thuế hông?
Phân biệt Thuế, Phí, Lệ phí bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên
Mã số thuế Doanh Nghiệp Trách Nhiệm Hữu Hạn In Kế Hoạch
Dịch Vụ TM kế toán trọn gói Uy tín Giá rẻ tại Đáp Cầu Bắc Ninh
Mẫu Bảng kê số 2 (Mẫu số S04b2-Doanh Nghiệp) theo Thông tư 200


Người dùng đang tìm hiểu thêm bài Luật số 32/2013/QH13 – Sửa đổi tương hỗ update Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 2022

Với việc Người dùng đọc postt Luật số 32/2013/QH13 – Sửa đổi tương hỗ update Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kế toán thuế pháp lý giúp sức cho việc làm của tớ.

tải tài liệu Luật số 32/2013/QH13 – Sửa đổi tương hỗ update Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 phiên bản tiên tiến và phát triển nhất Miễn phí

Neu Pro đang tìm link google drive mega để Download tài liệu Free mà chưa tồn tại link hoặc lời giải đáp vẫn còn đấy vướng mắc chưa làm rõ thì để lại comment or Join Group zalo để được đặt vướng mắc hướng dẫn không lấy phí.
#Luật #số #322013QH13 #Sửa #đổi #bổ #sung #Luật #Thuế #TNDN #số #142008QH12