0765562555

Bí quyết Tài liệu ôn thi đại lý thuế phần thuế TNCN 2019 Free 2022

Pro đang Search từ khóa Thủ thuật Hướng dẫn HD Tài liệu ôn thi đại lý thuế phần thuế TNCN 2019 khá đầy đủ trên máy tính điện thoại cảm ứng máy tính năm 2022: 2021-09-08 16:01:55

3137

Lượt xem:
2.863

[Ôn thi đại lý thuế] Tài liệu ôn thi đại lý thuế phần thuế TNCN gồm có khối mạng lưới hệ thống vướng mắc trắc nghiệm và tự luận. Trong nội dung bài viết này, Kế toán Tp Hà Nội Thủ Đô xin san sẻ với những ban tài liệu ôn thi đại lý thuế về những vướng mắc trắc nghiệm tương quan đến thuế thu nhập thành viên. Tài liệu ôn thi đai lý thuế phần thuế TNCN được biên soạn theo cấu trúc đề thi, sát đề thi thật. Lời giải được vị trí căn cứ theo những thông tư tiên tiến và phát triển nhất đang hiện hành.

>> Lịch khai giảng lớp ôn thi đại lý thuế

Tài liệu ôn thi đại lý thuế  – Cơ sở pháp lý cho phần thuế thu nhập thành viên.
   Tài liệu ôn thi đại lý thuế phần thuế TNCN Văn bản pháp lý thuế TNCN.

 >> Khóa học ôn thi đại lý thuế tại Tp Hà Nội Thủ Đô.

Trong đề thi chứng từ đại lý thuế về bài tập thuế TNCN, toàn bộ chúng ta sẽ cần xác lập được tình trạng cư trú của thí sinh ra làm sao. Mục tiêu để làm gì? Đó là để vận dụng biểu thuế suất lũy tiến hoặc toàn phần trong công thức tính thuế TNCN.

Sau đấy là những vướng mắc trắc nghiệm về tình trạng cư trú trong bộ Tài liệu ôn thi đại lý thuế phần thuế TNCN.

Câu 1. Như thế nào là thành viên cư trú.

A. Là thành viên xuất hiện tại Việt Nam ko dưới 183 ngày tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục Tính từ lúc ngày thứ nhất thành viên đó xuất hiện tại Việt Nam.

B. Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam.

C. Cả hai Đk trên.

D. Tất cả những đáp án trên đều sai.

Lời giải.

Quy định về Đk là thành viên cư trú hoặc ko cư trú được quy định rõ ràng tại: Khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Cụ thể:

Để là thành viên cư trú nên phải phục vụ 1 trong những những Đk như sau:

Thứ nhất: Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục Tính từ lúc ngày thứ nhất xuất hiện tại Việt Nam.

Thứ hai: Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam. Ở 1 trong những 2 trường hợp sau:

 – Có nơi ở thường xuyên theo pháp lý về cư trú.

      Tài liệu ôn thi đại lý thuế phần thuế TNCN – Hệ thống vướng mắc trắc nghiệm có lời giải.

 – Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo luật về nhà tại với hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế. 

Các ban xem rõ ràng tại:

>> Cách xác lập thành viên cư trú hoặc ko cư trú.

Đáp án là: C

Sau đấy là vướng mắc thứ hai trong bộ Tài liệu ôn thi đại lý thuế phần thuế TNCN về kỳ tính thuế của thành viên.

Câu 2: Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh được vận dụng trong trường hợp nào sau này riêng với thành viên cư trú.

A. Thu nhập từ tiền lương, tiền công.

B. Thu nhập từ trúng thưởng.

C. Thu nhập từ trên góp vốn đầu tư vốn.

D. Cả hai đáp án B và C

Lời giải:

 – Theo Điều 6 Thông tư 111/2013/TT-BTC

Kỳ tính thuế thu nhập thành viên được quy định như sau:

“Điều 6. Kỳ tính thuế

1. Đối với thành viên cư trú

a) Kỳ tính thuế theo năm: vận dụng riêng với thu nhập từ marketing thương mại và thu nhập từ tiền lương, tiền công.

……….

b) Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập: vận dụng riêng với thu nhập từ trên góp vốn đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn, thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản, thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ bản quyền, thu nhập từ nhượng quyền thương mại, thu nhập từ thừa kế, thu nhập từ quà tặng.

c) Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh hoặc theo năm vận dụng riêng với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.”

Như vậy, theo quy định trên.

Kỳ tính thuế riêng với thu nhập từ tiền lương tiền công là theo năm.
Thu nhập từ trên góp vốn đầu tư vốn và trúng thưởng có kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh.

Đáp án là: D

Câu 3: Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền Bất động sản của thành viên ko cư trú được xác lập bằng bao nhiêu % trên giá chuyển nhượng ủy quyền?

A. 1%

B. 2%

C. 3%

D. 5%

Lời giải:

Theo Điều 21 Thông tư 111/2013/TT-BTC, quy định:

“1. Thuế thu nhập thành viên riêng với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản tại Việt Nam của thành viên ko cư trú được xác lập bằng giá chuyển nhượng ủy quyền bất động sản nhân (×) với thuế suất 2%.”

Như vậy, công thức xác lập thuế TNCN riêng với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản riêng với thành viên ko cư trú là:

Giá chuyển nhượng ủy quyền bất động sản x 2%

Đáp án là: B

 

Tài liệu ôn thi đại lý thuế phần thuế TNCN – Bộ tài liệu ôn thi đại lý thuế khoa học, sát đề thi. >> Khóa học ôn thi đại lý thuế tại Tp Hà Nội Thủ Đô.
Câu 4: Chị M nuôi Ông X là bố chồng 80 tuổi. Tiền lương hàng tháng của Ông X là một trong triệu đồng. Vậy Ông X đã có được xem giảm trừ gia cảnh riêng với những người bố này ko?

A. Được tính giảm trừ cảnh.

B. Không được xem giảm trừ gia cảnh.

Lời giải.

Theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

“đ) Cá nhân sẽ là người phụ thuộc theo phía dẫn tại những tiết d.2, d.3, d.4, điểm d, khoản 1, Điều này phải phục vụ những Đk sau:

đ.1) Đối với những người trong độ tuổi lao động phải phục vụ đồng thời những Đk sau:

đ.1.1) Bị khuyết tật, ko trọn vẹn có thể lao động.

đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập trung bình tháng trong năm từ toàn bộ những thu nhập nhập ko vượt quá một triệu đồng.

đ.2) Đối với những người ngoài độ tuổi lao động phải ko có thu nhập hoặc có thu nhập trung bình tháng trong năm từ toàn bộ những thu nhập nhập ko vượt quá một triệu đồng….”

Đối chiếu với quy định trên, Ông X (là bố chồng – thuộc đối tượng người dùng giảm trừ gia cảnh) ngoài độ tuổi lao động. Đồng thời có thu nhập bằng 1 triệu đồng (ko vượt quá một triệu đồng). Do đó Ông X vẫn được xem giảm trừ phụ thuộc cho chị M.

Đáp án là: A.

Câu 5: Khoản nào sau này ko được xem trừ vào thu nhập tính thuế TNCN.

A. Các khoản BHXH bắt buộc.

B. Khoản mua bảo hiểm nhân thọ.

C. Khoản mua hưu trí tự nguyện.

D. Giảm trừ gia cảnh riêng với những người phụ thuộc.

Lời giải.

Dựa theo đáp án đưa ra, ta trọn vẹn có thể nhận định ngay đấy là tính thuế từ tiền lương, tiền công riêng với thành viên cư trú.

Cách tính như sau:

Thuế thu nhập thành viên = thu nhập tính thuế x thuế suất.

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – những khoản giảm trừ.

Các khoản giảm trừ theo quy định tại Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Bao gồm:

+ Giảm trừ gia cảnh.

+ Khoản đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; quỹ hưu trí tự nguyện (ko quá 1 triệu đồng/tháng).

+ Các khoản góp phần từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Như vậy, theo phương pháp loại trừ ta trọn vẹn có thể chọn được đáp án còn sót lại là Bảo hiểm nhân thọ.

Để làm rõ hơn, những ban xem quy định tại khoản 2, Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC. (Sửa đổi tiết đ2, điểm d, khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC) về thu nhập ko chịu thuế.

“3. Sửa đổi, tương hỗ update tiết đ.2 điểm đ khoản 2 Điều 2 

“đ.2) Khoản tiền do người tiêu dùng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm ko bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm; mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện hoặc góp phần Quỹ hưu trí tự nguyện cho những người dân lao động.”

Đáp án là: B.

 >> Các khoản thu nhập ko chịu thuế TNCN.

Trên là Tài liệu ôn thi đại lý thuế phần thuế TNCN. Các ban phải nắm được toàn bộ những thông tư tiên tiến và phát triển nhất về sắc thuế này. Sau này sẽ học theo tiến trình ôn thi chứng từ đại lý thuế để đạt được hiệu suất cao tốt nhất nhé!

Chúc những ban đạt kết quả cao trong kỳ thi chứng từ đại lý thuế sắp tới đây!

Các ban đang theo dõi “Tài liệu ôn thi đại lý thuế phần thuế TNCN”. Các ban xem nhiều tại liệu về kỳ thi chứng từ đại lý thuế tại những nội dung bài viết phía dưới.

? Website: www.vualike.com
? Fanpage: Mẹo kế toán: https://www.facebook.com/vualike

Đang tải…
 >> Lịch thi chứng từ đại lý thuế 2019.

 >> Tài liệu ôn thi đại lý thuế về thuế GTGT.

 >> Đề thi trắc nghiệm ôn thi đại lý thuế.

 >> Cách làm bài thi đại lý thuế đạt điểm trên cao.

 

 

? Website:    www.vualike.com

? Fanpage: Mẹo kế toán:    https://www.facebook.com/vualike

? Kế Toán Tp Hà Nội Thủ Đô 

▶ Quảng cáo:

Sau khi tìm hiểu thêm Tài liệu ôn thi đại lý thuế phần thuế TNCN, quý khách cần click more về  và những Dịch Vụ TM kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩   

⏩  

⏩  

⏩  

⏩  

Các từ khóa tương quan

Nâng cấp ứng dụng apps Hỗ trợ kê khai tiên tiến và phát triển nhất (HTKK) phiên bản 4.2.6
Tiền nghỉ mát, du lịch có phải nộp thuế TNCN ko?
Thông tư 66/2019 có hiệu lực hiện hành từ 05 tháng 11 năm 2019
Mã số thuế Doanh Nghiệp Cổ Phần Kem La Milana
 Sơ đồ Kế toán hoạt động và sinh hoạt giải trí góp vốn đầu tư vào công ty link kinh doanh, link TT 200
Chi tiêu bánh trung thu biếu tặng nhân viên cấp dưới, người tiêu dùng?
Hướng dẫn cách hạch toán thông tin tài khoản 111-Tiền mặt theo thông tư 200
Nâng cấp ứng dụng kê khai thuế 4.3.0 tiên tiến và phát triển nhất vận dụng từ 08/02/2020
Góp vốn marketing thương mại chưa đủ đã có được hoàn thuế GTGT ko?
Dịch Vụ TM kê khai thuế tại Bắc Từ Liêm GIÁ RẺ, CHẤT LƯỢNG TỐT


Quý khách đang xem postt Tài liệu ôn thi đại lý thuế phần thuế TNCN 2019 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm bài Tài liệu ôn thi đại lý thuế phần thuế TNCN 2019 Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kế toán thuế pháp lý giúp sức cho việc làm của tớ.

Tài hướng dẫn Tài liệu ôn thi đại lý thuế phần thuế TNCN 2019 phiên bản tiên tiến và phát triển nhất Miễn phí

Nếu Người dùng đang tìm link google drive mega để Download HD Miễn phí mà chưa tồn tại link hoặc lời giải đáp vẫn còn đấy vướng mắc chưa làm rõ thì để lại phản hồi or tham gia Nhóm zalo để được đặt vướng mắc trợ giúp Free(Miễn phí).
#Tài #liệu #ôn #thi #đại #lý #thuế #phần #thuế #TNCN