0765562555

Thủ thuật Thông tư 130/năm trong năm này/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, TTĐB, Quản lý thuế khá đầy đủ 2022

Quý khách đang Search từ khóa Bí quyết Hướng dẫn HD Thông tư 130/năm trong năm này/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, TTĐB, Quản lý thuế Chi tiết trên máy tính điện thoại cảm ứng máy tính năm 2022: 2021-09-08 15:30:56

3383

Lượt xem:
5.653

Ngày 12/08/năm trong năm này Bộ Tài chính phát hành Thông tư 130/năm trong năm này/TT-BTC  nhằm mục đích hướng dẫn Nghị định 100/năm trong năm này/NĐ-CP về thuế GTGT, TTĐB, quản trị và vận hành thuế và sửa đổi một số trong những điều tại những thông tư về thuế 

Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày Luật số 106/năm trong năm này/QH13 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật thuế giá trị ngày càng tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng và Luật quản trị và vận hành thuế và Nghị định số 100/năm trong năm này/NĐ-CP ngày thứ nhất/7/năm trong năm này của nhà nước quy định rõ ràng thi hành Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật thuế giá trị ngày càng tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng và Luật quản trị và vận hành thuế có hiệu lực hiện hành thi hành, trừ khoản 2 Điều này.

Điều 4 của Thông tư này vận dụng từ kỳ tính thuế năm năm trong năm này.

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin tiên tiến và phát triển nhất

Tải thông tư tại đây:       Thông tư 130.năm trong năm này.TT-BTC

 

                    BỘ TÀI CHÍNH                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                         Số: 130/năm trong năm này/TT-BTC                                   Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 12 tháng 08 năm năm trong năm này  

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/năm trong năm này/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM năm trong năm này CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU TẠI CÁC THÔNG TƯ VỀ THUẾ

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Luật thuế giá trị ngày càng tăng số 13/2008/QH12 và Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật thuế giá trị ngày càng tăng;

Căn cứ Luật số 106/năm trong năm này/QH13 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế giá trị ngày càng tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng và Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm trước đó đó của nhà nước quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm trước đó đó của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 100/năm trong năm này/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 7 năm năm trong năm này  của nhà nước quy định rõ ràng thi hành Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế giá trị ngày càng tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng và Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm trước đó đó của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Tài chính;

Theo đề xuất kiến nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành Thông tư hướng dẫn thực thi Nghị định số 100/năm trong năm này/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 7 năm năm trong năm này của nhà nước quy định rõ ràng thi hành Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế giá trị ngày càng tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số trong những điều tại những Thông tư về thuế như sau:

Điều 1. Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị ngày càng tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật Thuế giá trị ngày càng tăng (đã được sửa đổi, tương hỗ update theo Thông tư số 119/năm trước đó/TT-BTC ngày 25/8/năm trước đó, Thông tư số 151/năm trước đó/TT-BTC ngày 10/10/năm trước đó và Thông tư số 26/năm ngoái/TT-BTC ngày 27/02/năm ngoái của Bộ Tài chính) như sau:

1. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 4 như sau:

a) Sửa đổi, tương hỗ update khoản 9 Điều 4 như sau:

“9. Dịch Vụ TM y tế, dịch vụ thú y, gồm có dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh cho những người dân và vật nuôi, dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch, dịch vụ điều dưỡng sức khoẻ, phục hồi hiệu suất cao cho những người dân bệnh, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật; vận chuyển người bệnh, dịch vụ cho thuê phòng bệnh, giường bệnh của những cơ sở y tế; xét nghiệm, chiếu, chụp, máu và chế phẩm máu dùng cho những người dân bệnh.

Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật gồm có cả chăm sóc về y tế, dinh dưỡng và tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt văn hóa truyền thống, thể thao, vui chơi, vật lý trị liệu, phục hồi hiệu suất cao cho những người dân cao tuổi, người khuyết tật.

Trường hợp trong gói dịch vụ chữa bệnh (theo quy định của Bộ Y tế) gồm có cả sử dụng thuốc chữa bệnh thì khoản thu từ tiền thuốc chữa bệnh nằm trong gói dịch vụ chữa bệnh cũng thuộc đối tượng người dùng hông chịu thuế GTGT.”

b) Sửa đổi, tương hỗ update khoản 16 Điều 4 như sau:

“16. Vận chuyển hành khách công cộng gồm vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện (gồm có cả tàu điện) theo những tuyến trong nội tỉnh, trong đô thị và những tuyến lân cận ngoại tỉnh theo quy định của pháp lý về giao thông vận tải lối đi bộ.”

c) Sửa đổi, tương hỗ update khoản 23 Điều 4 như sau:

“23. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, tài nguyên khai thác chưa chế trở thành thành phầm khác hoặc đã chế trở thành thành phầm khác nhưng tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất thành phầm trở lên được chế biến từ tài nguyên, tài nguyên; thành phầm xuất khẩu là thành phầm & hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, tài nguyên có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất thành phầm trở lên được chế biến từ tài nguyên, tài nguyên.

a) Tài nguyên, tài nguyên là tài nguyên, tài nguyên có nguồn gốc trong nước gồm: Khoáng sản sắt kẽm kim loại; tài nguyên hông sắt kẽm kim loại; dầu thô; khí vạn vật thiên nhiên; khí than.

b) Việc xác lập tỷ trọng trị giá tài nguyên, tài nguyên và ngân sách nguồn tích điện trên giá tiền được thực thi theo công thức:

Trong số đó:

Trị giá tài nguyên, tài nguyên là giá vốn tài nguyên, tài nguyên đưa vào chế biến; riêng với tài nguyên, tài nguyên trực tiếp khai thác là ngân sách trực tiếp, gián tiếp khai thác ra tài nguyên, tài nguyên; riêng với tài nguyên, tài nguyên mua về để chế biến là giá thực tiễn mua cộng ngân sách đưa tài nguyên, tài nguyên vào chế biến.

Chi tiêu nguồn tích điện gồm: nhiên liệu, điện năng, nhiệt năng.

Trị giá tài nguyên, tài nguyên và ngân sách nguồn tích điện được xác lập theo giá trị ghi sổ kế toán phù phù thích hợp với Bảng tổng hợp tính giá tiền thành phầm.

Giá thành sản xuất thành phầm gồm có: Chi tiêu nguyên vật tư trực tiếp, ngân sách nhân công trực tiếp và ngân sách sản xuất chung. Các ngân sách gián tiếp như ngân sách bán thành phầm, ngân sách quản trị và vận hành, ngân sách tài chính và ngân sách khác hông được xem vào giá tiền sản xuất thành phầm.

Việc xác lập trị giá tài nguyên, tài nguyên, ngân sách nguồn tích điện và giá tiền sản xuất thành phầm vị trí căn cứ vào quyết toán năm trước đó; trường hợp doanh nghiệp mới xây dựng chưa tồn tại văn bản báo cáo giải trình quyết toán năm trước đó thì vị trí căn cứ vào phương án góp vốn đầu tư.

c) Doanh nghiệp sản xuất thành phầm là tài nguyên, tài nguyên (gồm có cả trực tiếp khai thác hoặc mua vào để chế biến) có tổng trị giá tài nguyên, tài nguyên cộng với ngân sách nguồn tích điện chiếm từ 51% giá tiền sản xuất thành phầm trở lên được chế biến từ tài nguyên, tài nguyên khi xuất khẩu thì thuộc đối tượng người dùng hông chịu thuế GTGT.

Trường hợp doanh nghiệp hông xuất khẩu mà đẩy ra cho doanh nghiệp khác để xuất khẩu thì doanh nghiệp mua thành phầm & hàng hóa này để xuất khẩu phải thực thi kê khai thuế GTGT như thành phầm cùng loại do doanh nghiệp sản xuất trực tiếp xuất khẩu và phải chịu thuế xuất khẩu theo quy định.”

2. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 3 Điều 9 như sau:

“3. Các trường hợp hông vận dụng mức thuế suất 0% gồm:

– Tái bảo hiểm ra quốc tế; chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển, chuyển nhượng ủy quyền quyền sở hữu trí tuệ ra quốc tế; chuyển nhượng ủy quyền vốn, cấp tín dụng thanh toán, góp vốn đầu tư sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán ra quốc tế; dịch vụ tài chính phái sinh; dịch vụ bưu chính, viễn thông chiều đi ra quốc tế (gồm có cả dịch vụ bưu chính viễn thông phục vụ cho tổ chức triển khai, thành viên trong khu phi thuế quan; phục vụ thẻ cào điện thoại cảm ứng di động đã có mã số, mệnh giá đưa ra quốc tế hoặc đưa vào khu phi thuế quan); thành phầm xuất khẩu là tài nguyên, tài nguyên hướng dẫn tại khoản 23 Điều 4 Thông tư này; thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu tiếp theo đó xuất khẩu; hàng hoá, dịch vụ phục vụ cho thành viên hông Đk marketing thương mại trong khu phi thuế quan, trừ những trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng nhà nước.

Thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu tiếp theo đó xuất khẩu thì khi xuất khẩu hông phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng hông được khấu trừ thuế GTGT nguồn vào.

– Xăng, dầu đẩy ra cho xe xe hơi của cơ sở marketing thương mại trong khu phi thuế quan mua tại trong nước;

– Xe xe hơi đẩy ra cho tổ chức triển khai, thành viên trong khu phi thuế quan;

– Các dịch vụ do cơ sở marketing thương mại phục vụ cho tổ chức triển khai, thành viên ở trong khu phi thuế quan gồm có: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi; dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động; dịch vụ ăn uống (trừ dịch vụ phục vụ suất ăn công nghiệp, dịch vụ ăn uống trong khu phi thuế quan);

– Các dịch vụ sau phục vụ tại Việt Nam cho tổ chức triển khai, thành viên ở quốc tế hông được vận dụng thuế suất 0% gồm:

+ Thi đấu thể thao, màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, văn hóa truyền thống, vui chơi, hội nghị, khách sạn, đào tạo và giảng dạy, quảng cáo, du lịch lữ hành;

+ Dịch Vụ TM thanh toán qua mạng;

+ Dịch Vụ TM phục vụ gắn với việc bán, phân phối, tiêu thụ thành phầm, thành phầm & hàng hóa tại Việt Nam.”

3. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 18 như sau:

“1. Cơ sở marketing thương mại nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT nguồn vào không được khấu trừ hết trong tháng (riêng với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (riêng với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở marketing thương mại có số thuế GTGT không được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/năm trong năm này (riêng với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/năm trong năm này (riêng với trường hợp kê khai theo quý) đủ Đk hoàn thuế GTGT theo phía dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì cơ quan thuế xử lý và xử lý hoàn thuế theo quy định của pháp lý.

Ví dụ: Doanh nghiệp A thực thi khai thuế GTGT theo quý, tại kỳ tính thuế quý 3/năm trong năm này có số thuế GTGT không được khấu trừ hết là 80 triệu thì doanh nghiệp A được khấu trừ vào kỳ tính thuế quý IV/năm trong năm này. Trường hợp những kỳ tính thuế quý IV/năm trong năm này, quý 1/2017 và quý 2/2017 vẫn còn đấy số thuế GTGT không được khấu trừ hết thì doanh nghiệp A chuyển số thuế GTGT không được khấu trừ hết để tiếp tục khấu trừ tại kỳ tính thuế quý 3/2017 và những kỳ tính thuế tiếp theo.

2. Cơ sở marketing thương mại mới xây dựng từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư đã Đk marketing thương mại, Đk nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án công trình bất Động sản tìm kiếm thăm dò và tăng trưởng mỏ dầu khí đang trong quy trình góp vốn đầu tư, chưa thành lập và sinh hoạt giải trí, nếu thời hạn góp vốn đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị ngày càng tăng của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho góp vốn đầu tư theo từng năm, trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này. Trường hợp, nếu số thuế giá trị ngày càng tăng lũy kế của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho góp vốn đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị ngày càng tăng.

3. Hoàn thuế GTGT riêng với dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư

a) Cơ sở marketing thương mại đang hoạt động và sinh hoạt giải trí thuộc đối tượng người dùng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư (trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà hông hình thành tài sản cố định và thắt chặt) cùng tỉnh, thành phố, đang trong quy trình góp vốn đầu tư thì cơ sở marketing thương mại thực thi kê khai riêng riêng với dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại đang thực thi. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại trong kỳ của cơ sở marketing thương mại.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư không được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mà không được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

Ví dụ: Công ty A có trụ sở chính tại Tp Hà Nội Thủ Đô, tháng 7/năm trong năm này, Công ty có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại Tp Hà Nội Thủ Đô, dự án công trình bất Động sản đang trong quy trình góp vốn đầu tư, Công ty A thực thi kê khai riêng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư này. Tháng 8/năm trong năm này, số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại mà Công ty đang thực thi là 900 triệu đồng. Công ty A phải bù trừ 500 triệu đồng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại đang thực thi (900 triệu đồng), vậy số thuế GTGT mà Công ty A còn phải nộp trong kỳ tính thuế tháng 8/năm trong năm này là 400 triệu đồng.

Ví dụ: Công ty B có trụ sở chính tại Hải Phòng Đất Cảng, tháng 7/năm trong năm này, Công ty có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại Hải Phòng Đất Cảng, dự án công trình bất Động sản đang trong quy trình góp vốn đầu tư, Công ty B thực thi kê khai riêng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư này. Tháng 8/năm trong năm này, số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại mà Công ty đang thực thi là 200 triệu đồng. Công ty B phải bù trừ 200 triệu đồng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại đang thực thi (200 triệu đồng). Vậy, kỳ tính thuế tháng 8/năm trong năm này Công ty B có số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư không được khấu trừ hết là 300 triệu đồng. Công ty B được xét hoàn thuế GTGT cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư.

Ví dụ: Công ty C có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/năm trong năm này, Công ty có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh, dự án công trình bất Động sản đang trong quy trình góp vốn đầu tư, Công ty C thực thi kê khai riêng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư này. Tháng 8/năm trong năm này, số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại mà Công ty đang thực thi là 300 triệu đồng. Công ty C phải bù trừ 300 triệu đồng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại đang thực thi (300 triệu đồng). Vậy, kỳ tính thuế tháng 8/năm trong năm này Công ty C có số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư không được khấu trừ hết là 200 triệu đồng. Công ty C hông thuộc trường hợp được xét hoàn thuế GTGT cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, Công ty C thực thi kết chuyển 200 triệu đồng vào số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư của kỳ kê khai tháng 9/năm trong năm này.

Ví dụ: Công ty D có trụ sở chính tại thành phố Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng, tháng 7/năm trong năm này, Công ty có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại thành phố Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng, dự án công trình bất Động sản đang trong quy trình góp vốn đầu tư, Công ty D thực thi kê khai riêng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư này. Tháng 8/năm trong năm này, số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT không được khấu trừ hết của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại mà Công ty đang thực thi là 100 triệu đồng. Vậy, tại kỳ tính thuế tháng 8/năm trong năm này, số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư (500 triệu đồng) thuộc trường hợp được xét hoàn thuế GTGT cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, số thuế GTGT không được khấu trừ hết của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại đang thực thi (100 triệu đồng) thì được khấu trừ vào kỳ tính thuế tháng 9/năm trong năm này.

b) Trường hợp cơ sở marketing thương mại đang hoạt động và sinh hoạt giải trí thuộc đối tượng người dùng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới (trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà hông hình thành tài sản cố định và thắt chặt) tại địa phận tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong quy trình góp vốn đầu tư chưa thành lập và sinh hoạt giải trí, chưa Đk marketing thương mại, chưa Đk thuế thì cơ sở marketing thương mại lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại đang thực thi. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại trong kỳ của cơ sở marketing thương mại.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới không được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới không được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

Trường hợp cơ sở marketing thương mại có quyết định hành động xây dựng những Ban Quản lý dự án công trình bất Động sản hoặc Trụ sở đóng tại những tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản trị và vận hành một hoặc nhiều dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại nhiều địa phương; Ban Quản lý dự án công trình bất Động sản, Trụ sở có con dấu theo quy định của pháp lý, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp lý về kế toán, có tài năng khoản gửi tại ngân hàng nhà nước, đã Đk thuế và được cấp mã số thuế thì Ban Quản lý dự án công trình bất Động sản, Trụ sở phải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi Đk thuế. Khi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư để xây dựng doanh nghiệp đã hoàn thành xong và hoàn tất những thủ tục về Đk marketing thương mại, Đk nộp thuế, cơ sở marketing thương mại là chủ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư phải tổng hợp số thuế giá trị ngày càng tăng phát sinh, số thuế giá trị ngày càng tăng đã hoàn, số thuế giá trị ngày càng tăng không được hoàn của dự án công trình bất Động sản để chuyển giao cho doanh nghiệp mới xây dựng để doanh nghiệp mới thực thi kê khai, nộp thuế.

Dự án góp vốn đầu tư được hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này là dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư theo quy định của pháp lý về góp vốn đầu tư.

Ví dụ: Công ty A có trụ sở chính tại Tp Hà Nội Thủ Đô, tháng 7/năm trong năm này, Công ty có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới tại Hưng Yên, dự án công trình bất Động sản đang trong quy trình góp vốn đầu tư, chưa thành lập và sinh hoạt giải trí, chưa Đk marketing thương mại, chưa Đk thuế, Công ty A thực thi kê khai riêng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư này tại Tp Hà Nội Thủ Đô trên Tờ khai thuế GTGT dành riêng cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư. Tháng 8/năm trong năm này, số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại mà Công ty đang thực thi là 900 triệu đồng. Công ty A phải bù trừ 500 triệu đồng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại đang thực thi (900 triệu đồng), vậy Công ty A còn phải nộp trong kỳ tính thuế tháng 8/năm trong năm này là 400 triệu đồng.

Ví dụ: Công ty B có trụ sở chính tại Hải Phòng Đất Cảng, tháng 7/năm trong năm này, Công ty có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới tại Thái Bình, dự án công trình bất Động sản đang trong quy trình góp vốn đầu tư, chưa thành lập và sinh hoạt giải trí, chưa Đk marketing thương mại, chưa Đk thuế, Công ty B thực thi kê khai riêng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư này tại Hải Phòng Đất Cảng trên Tờ khai thuế GTGT dành riêng cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư. Tháng 8/năm trong năm này, số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại mà Công ty đang thực thi là 200 triệu đồng. Công ty B phải bù trừ 200 triệu đồng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại đang thực thi (200 triệu đồng). Vậy, kỳ tính thuế tháng 8/năm trong năm này Công ty B có số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới không được khấu trừ hết là 300 triệu đồng. Công ty B được xét hoàn thuế GTGT cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư.

Ví dụ: Công ty C có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/năm trong năm này, Công ty có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới tại Đồng Nai, dự án công trình bất Động sản đang trong quy trình góp vốn đầu tư, chưa thành lập và sinh hoạt giải trí, chưa Đk marketing thương mại, chưa Đk thuế, Công ty C thực thi kê khai riêng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư này tại TP. Hồ Chí Minh trên Tờ khai thuế GTGT dành riêng cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư. Tháng 8/năm trong năm này, số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại mà Công ty đang thực thi là 300 triệu đồng. Công ty C phải bù trừ 300 triệu đồng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại đang thực thi (300 triệu đồng). Vậy, kỳ tính thuế tháng 8/năm trong năm này Công ty C có số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới không được khấu trừ hết là 200 triệu đồng. Công ty C hông thuộc trường hợp được xét hoàn thuế GTGT cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, Công ty C thực thi kết chuyển 200 triệu đồng vào số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư của kỳ kê khai tháng 9/năm trong năm này.

Ví dụ: Công ty D có trụ sở chính tại thành phố Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng, tháng 7/năm trong năm này, Công ty có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới tại Quảng Nam, dự án công trình bất Động sản đang trong quy trình góp vốn đầu tư, chưa thành lập và sinh hoạt giải trí, chưa Đk marketing thương mại, chưa Đk thuế, Công ty D thực thi kê khai riêng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư này tại thành phố Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng trên Tờ khai thuế GTGT dành riêng cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư. Tháng 8/năm trong năm này, số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT không được khấu trừ hết của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại mà Công ty đang thực thi là 100 triệu đồng. Vậy, tại kỳ tính thuế tháng 8/năm trong năm này, số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư (500 triệu đồng) thuộc trường hợp được xét hoàn thuế GTGT cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, số thuế GTGT không được khấu trừ hết của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại đang thực thi (100 triệu đồng) thì được khấu trừ vào kỳ tính thuế tháng 9/năm trong năm này.

c) Cơ sở marketing thương mại hông được hoàn thuế giá trị ngày càng tăng mà được kết chuyển số thuế không được khấu trừ của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư theo pháp lý về góp vốn đầu tư sang kỳ tiếp theo riêng với những trường hợp:

c.1) Dự án góp vốn đầu tư của cơ sở marketing thương mại hông góp đủ số vốn điều lệ như đã Đk theo quy định của pháp lý. Các hồ sơ đề xuất kiến nghị hoàn thuế dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư nộp từ thời điểm ngày thứ nhất/7/năm trong năm này của cơ sở marketing thương mại nhưng tính đến ngày nộp hồ sơ hông góp đủ số vốn điều lệ như Đk theo quy định của pháp lý thì hông được hoàn thuế.

c.2) Dự án góp vốn đầu tư của cơ sở marketing thương mại ngành, nghề góp vốn đầu tư marketing thương mại có Đk khi chưa đủ những Đk marketing thương mại theo quy định của Luật góp vốn đầu tư là dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư của cơ sở marketing thương mại ngành, nghề góp vốn đầu tư marketing thương mại có Đk nhưng cơ sở marketing thương mại không được cấp giấy phép marketing thương mại ngành, nghề góp vốn đầu tư marketing thương mại có Đk; không được cấp giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại ngành, nghề góp vốn đầu tư marketing thương mại có Đk; chưa tồn tại văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cho phép góp vốn đầu tư marketing thương mại ngành, nghề góp vốn đầu tư marketing thương mại có Đk; hoặc chưa phục vụ được Đk để thực thi góp vốn đầu tư marketing thương mại có Đk mà hông nên phải có xác nhận, chấp thuận đồng ý dưới hình thức văn bản theo quy định của pháp lý về góp vốn đầu tư.

c.3) Dự án góp vốn đầu tư của cơ sở marketing thương mại ngành, nghề góp vốn đầu tư marketing thương mại có Đk hông bảo vệ duy trì đủ Đk marketing thương mại trong quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí là dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư của cơ sở marketing thương mại ngành, nghề góp vốn đầu tư marketing thương mại có Đk nhưng trong quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí cơ sở marketing thương mại bị tịch thu giấy phép marketing thương mại ngành, nghề góp vốn đầu tư marketing thương mại có Đk; bị tịch thu giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại ngành, nghề góp vốn đầu tư marketing thương mại có Đk; bị tịch thu văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về góp vốn đầu tư marketing thương mại ngành, nghề góp vốn đầu tư marketing thương mại có Đk; hoặc trong quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí cơ sở marketing thương mại hông phục vụ được Đk để thực thi góp vốn đầu tư marketing thương mại có Đk theo quy định của pháp lý về góp vốn đầu tư thì thời gian hông hoàn thuế giá trị ngày càng tăng được xem từ thời gian cơ sở marketing thương mại bị tịch thu một trong nhiều chủng loại sách vở nêu trên hoặc từ thời gian cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện cơ sở marketing thương mại hông phục vụ được những Đk về góp vốn đầu tư marketing thương mại có Đk.

c.4) Dự án góp vốn đầu tư khai thác tài nguyên, tài nguyên được cấp phép từ thời điểm ngày thứ nhất/7/năm trong năm này hoặc dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư sản xuất thành phầm thành phầm & hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, tài nguyên cộng với ngân sách nguồn tích điện chiếm từ 51% giá tiền thành phầm trở lên theo dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư.

Việc xác lập tài nguyên, tài nguyên; trị giá tài nguyên, tài nguyên và thời gian xác lập trị giá tài nguyên, tài nguyên và ngân sách nguồn tích điện thực thi theo phía dẫn tại khoản 23 Điều 4 Thông tư này.

4. Hoàn thuế riêng với thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

a) Cơ sở marketing thương mại trong tháng (riêng với trường hợp kê khai theo tháng), quý (riêng với trường hợp kê khai theo quý) có thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào không được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị ngày càng tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào không được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Cơ sở marketing thương mại trong tháng/quý vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ bán trong nước thì cơ sở marketing thương mại phải hạch toán riêng số thuế GTGT nguồn vào sử dụng cho sản xuất marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Trường hợp hông hạch toán riêng được thì số thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác lập theo tỷ suất giữa lệch giá của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng lệch giá thành phầm & hàng hóa, dịch vụ của những kỳ khai thuế giá trị ngày càng tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề xuất kiến nghị hoàn thuế hiện tại.

Số thuế GTGT nguồn vào của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (gồm có số thuế GTGT nguồn vào hạch toán riêng được và số thuế GTGT nguồn vào được phân loại theo tỷ suất nêu trên) nếu sau khoản thời hạn bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước còn sót lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở marketing thương mại được hoàn thuế cho thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Số thuế GTGT được hoàn của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu hông vượt quá lệch giá của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%.

Đối tượng được hoàn thuế trong một số trong những trường hợp xuất khẩu như sau: Đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu, là cơ sở có thành phầm & hàng hóa ủy thác xuất khẩu; riêng với gia công chuyển tiếp, là cơ sở ký hợp đồng gia công xuất khẩu với phía quốc tế; riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu để thực thi khu công trình xây dựng xây dựng ở quốc tế, là doanh nghiệp có thành phầm & hàng hóa, vật tư xuất khẩu thực thi khu công trình xây dựng xây dựng ở quốc tế; riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu tại chỗ là cơ sở marketing thương mại có thành phầm & hàng hóa xuất khẩu tại chỗ.

b) Cơ sở marketing thương mại hông được hoàn thuế riêng với trường hợp thành phầm & hàng hóa nhập khẩu tiếp theo đó xuất khẩu, thành phầm & hàng hóa xuất khẩu hông thực thi việc xuất khẩu tại địa phận hoạt động và sinh hoạt giải trí hải quan theo quy định của Luật Hải quan, Nghị định số 01/năm ngoái/NĐ-CP ngày 02/01/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng thi hành phạm vi địa phận hoạt động và sinh hoạt giải trí hải quan, trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép thành phầm & hàng hóa qua biên giới và những văn bản hướng dẫn.

Ví dụ: Công ty thương mại A nhập khẩu 500 chiếc điều hòa từ Nhật Bản và đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu. Sau đó Công ty thương mại A xuất khẩu 500 chiếc điều hòa này sang Campuchia thì Công ty thương mại A hông phải tính thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT của 500 chiếc điều hòa này đã nộp ở khâu nhập khẩu và thuế GTGT nguồn vào của dịch vụ vận chuyển, lưu kho hông được hoàn thuế mà thực thi khấu trừ.

Ví dụ: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn sản xuất và thương mại B xuất khẩu tinh bột sắn sang Trung Quốc qua đường mòn, lối mở hông thuộc địa phận hoạt động và sinh hoạt giải trí hải quan thì Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn sản xuất và thương mại B hông được hoàn thuế GTGT riêng với tinh bột sắn xuất khẩu.

c) Cơ quan thuế thực thi hoàn thuế trước, kiểm tra sau riêng với những người nộp thuế sản xuất thành phầm & hàng hóa xuất khẩu hông bị xử lý riêng với hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép thành phầm & hàng hóa qua biên giới, trốn thuế, gian lận thuế, gian lận thương mại trong thời hạn hai năm liên tục; người nộp thuế hông thuộc đối tượng người dùng rủi ro không mong muốn cao theo quy định của Luật quản trị và vận hành thuế và những văn bản hướng dẫn thi hành.

Ví dụ: Tháng 9/năm trong năm này, Công ty C đề xuất kiến nghị hoàn thuế GTGT riêng với hàng xuất khẩu sang HongKong. Tháng 6/năm ngoái, Công ty C đã biết thành xử lý vi phạm pháp lý về thuế riêng với hành vi trốn thuế. Cơ quan thuế thực thi kiểm tra trước lúc hoàn thuế riêng với đề xuất kiến nghị hoàn thuế của Công ty C.

5. Cơ sở marketing thương mại nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị ngày càng tăng khi quy đổi sở hữu, quy đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí có số thuế giá trị ngày càng tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào không được khấu trừ hết.

Cơ sở marketing thương mại trong quy trình góp vốn đầu tư chưa thành lập và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại nhưng phải giải thể, phá sản hoặc chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí chưa phát sinh thuế giá trị ngày càng tăng đầu ra của hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại chính theo dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư thì chưa phải kiểm soát và điều chỉnh lại số thuế giá trị ngày càng tăng đã kê khai, khấu trừ hoặc đã được hoàn. Cơ sở marketing thương mại phải thông tin với cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp về việc giải thể, phá sản, chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định.

Trường hợp cơ sở marketing thương mại sau khoản thời hạn làm khá đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp lý về giải thể, phá sản thì riêng với số thuế GTGT đã được hoàn thực thi theo quy định của pháp lý về giải thể, phá sản và quản trị và vận hành thuế; riêng với số thuế GTGT không được hoàn thì hông được xử lý và xử lý hoàn thuế.

Trường hợp cơ sở marketing thương mại chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí và hông phát sinh thuế GTGT đầu ra của hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại chính thì phải nộp lại số thuế đã được hoàn vào ngân sách nhà nước. Trường hợp có phát sinh bán tài sản chịu thuế GTGT thì hông phải kiểm soát và điều chỉnh lại số thuế GTGT nguồn vào tương ứng của tài sản đẩy ra.

Ví dụ: Năm năm ngoái, doanh nghiệp A trong quy trình góp vốn đầu tư chưa thành lập và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại, doanh nghiệp A có phát sinh số thuế GTGT nguồn vào của quy trình góp vốn đầu tư đã được cơ quan thuế hoàn trong tháng 8/năm ngoái là 700 triệu đồng. Do trở ngại vất vả, tháng 2/năm trong năm này doanh nghiệp A quyết định hành động giải thể và có văn bản gửi cơ quan thuế về việc sẽ giải thể thì trong quy trình doanh nghiệp A chưa hoàn thành xong thủ tục pháp lý để giải thể, cơ quan thuế chưa tịch thu lại thuế GTGT đã hoàn. Hai mươi ngày trước lúc doanh nghiệp A có đủ thủ tục pháp lý để giải thể chính thức vào tháng 10/năm trong năm này, doanh nghiệp thực thi bán một (01) tài sản đã góp vốn đầu tư thì doanh nghiệp A hông phải kiểm soát và điều chỉnh lại số thuế GTGT nguồn vào tương ứng của tài sản đẩy ra (số thuế đã được cơ quan thuế hoàn). Đối với những tài sản hông đẩy ra, doanh nghiệp A phải kê khai kiểm soát và điều chỉnh để nộp lại số thuế GTGT đã được hoàn.

6. Hoàn thuế GTGT riêng với những chương trình, dự án công trình bất Động sản sử dụng nguồn vốn tương hỗ tăng trưởng chính thức (ODA) hông hoàn trả hoặc viện trợ hông hoàn trả, viện trợ nhân đạo.

a) Đối với dự án công trình bất Động sản sử dụng vốn ODA hông hoàn trả: chủ chương trình, dự án công trình bất Động sản hoặc nhà thầu chính, tổ chức triển khai do phía nhà tài trợ quốc tế chỉ định việc quản trị và vận hành chương trình, dự án công trình bất Động sản được hoàn trả số thuế GTGT đã trả riêng với hàng hoá, dịch vụ mua ở Việt Nam để sử dụng cho chương trình, dự án công trình bất Động sản.

b) Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo của tổ chức triển khai, thành viên quốc tế để shopping hoá, dịch vụ phục vụ cho chương trình, dự án công trình bất Động sản viện trợ hông hoàn trả, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam thì được hoàn thuế GTGT đã trả của hàng hoá, dịch vụ đó.

Ví dụ: Hội chữ thập đỏ được Tổ chức quốc tế viện trợ tiền để shopping viện trợ nhân đạo cho nhân dân những tỉnh bị thiên tai là 200 triệu đồng. Giá trị hàng mua chưa tồn tại thuế là 200 triệu đồng, thuế GTGT là 20 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ sẽ tiến hành hoàn thuế theo quy định là 20 triệu đồng.

Việc hoàn thuế GTGT đã trả riêng với những chương trình, dự án công trình bất Động sản sử dụng nguồn vốn tương hỗ tăng trưởng chính thức (ODA) hông hoàn trả thực thi theo phía dẫn của Bộ Tài chính.

7. Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp lý về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng được hoàn số thuế giá trị ngày càng tăng đã trả ghi trên hoá đơn giá trị ngày càng tăng hoặc trên giấy tờ thanh toán ghi giá thanh toán đã có thuế giá trị ngày càng tăng.

8. Người quốc tế, người Việt Nam định cư ở quốc tế mang hộ chiếu hoặc sách vở nhập cư do cơ quan có thẩm quyền quốc tế cấp được hoàn thuế riêng với hàng hoá mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh. Việc hoàn thuế GTGT thực thi theo phía dẫn của Bộ Tài chính về hoàn thuế GTGT riêng với hàng hoá của người quốc tế, người Việt Nam định cư ở quốc tế mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh.

9. Cơ sở marketing thương mại có quyết định hành động xử lý hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp lý và trường hợp hoàn thuế giá trị ngày càng tăng theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.”

Điều 2. Sửa đổi, tương hỗ update Thông tư số 195/năm ngoái/TT-BTC ngày 24/11/năm ngoái của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/năm ngoái/NĐ-CP ngày 28/10/năm ngoái của nhà nước như sau:

● Sửa đổi, tương hỗ update khoản 1, khoản 2 Điều 5 như sau:

“Giá tính thuế TTĐB của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ là giá cả thành phầm hoá, giá phục vụ dịch vụ của cơ sở sản xuất, marketing thương mại chưa tồn tại thuế TTĐB, thuế bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên (nếu có) và thuế giá trị ngày càng tăng, được xác lập rõ ràng như sau:

1. Đối với thành phầm & hàng hóa sản xuất trong nước, thành phầm & hàng hóa nhập khẩu là giá do cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu đẩy ra. Trường hợp giá cả của cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu đẩy ra hông theo giá thanh toán giao dịch thanh toán thường thì trên thị trường thì cơ quan thuế thực thi ấn định thuế theo quy định của Luật quản trị và vận hành thuế. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng được xác lập như sau:

Trong số đó: giá cả chưa tồn tại thuế giá trị ngày càng tăng được xác lập theo quy định của pháp lý về thuế giá trị ngày càng tăng, thuế bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xác lập theo quy định của pháp lý về thuế bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

a) Trường hợp cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu thành phầm & hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng bán thành phầm qua những cơ sở trực thuộc hạch toán phụ thuộc thì giá làm vị trí căn cứ tính thuế tiêu thụ nhất là giá do cơ sở hạch toán phụ thuộc đẩy ra. Cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán thành phầm trải qua đại lý bán giá chuẩn do cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu quy định và chỉ hưởng hoa hồng thì giá cả làm vị trí căn cứ xác lập giá tính thuế tiêu thụ nhất là giá do cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu quy định chưa trừ hoa hồng.

b) Trường hợp thành phầm & hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng được đẩy ra cho những cơ sở marketing thương mại thương mại là cơ sở có quan hệ công ty mẹ, công ty con hoặc những công ty con trong cùng công ty mẹ với cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu hoặc cơ sở marketing thương mại thương mại là cơ sở có quan hệ link thì giá cả làm vị trí căn cứ xác lập giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng hông được thấp hơn tỷ suất 7% so với giá trung bình trong tháng của những cơ sở marketing thương mại thương mại mua trực tiếp của cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu đẩy ra.

Trường hợp cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu xây dựng nhiều cơ sở thương mại trung gian có quan hệ công ty mẹ, công ty con hoặc những công ty con trong cùng công ty mẹ hoặc có quan hệ link thì giá cả làm vị trí căn cứ xác lập giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng hông được thấp hơn tỷ suất 7% so với giá trung bình trong tháng của những cơ sở thương mại này đẩy ra cho cơ sở marketing thương mại thương mại hông có quan hệ công ty mẹ, công ty con, hoặc những công ty con trong cùng công ty mẹ, hoặc có quan hệ link với cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu. Riêng món đồ xe ôtô giá cả trung bình của cơ sở marketing thương mại thương mại để so sánh là giá cả xe chưa gồm có những lựa chọn về trang thiết bị, phụ tùng mà cơ sở marketing thương mại thương mại lắp ráp thêm theo yêu cầu của người tiêu dùng.

Cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu và cơ sở marketing thương mại thương mại có quan hệ link theo quy định tại điểm này khi: Một doanh nghiệp sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp tối thiểu 20% vốn góp vốn đầu tư của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia.

Trường hợp giá cả làm vị trí căn cứ xác lập giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng của cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu thành phầm & hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng thấp hơn tỷ suất 7% so với giá trung bình của cơ sở marketing thương mại thương mại đẩy ra thì giá tính thuế tiêu thụ nhất là giá do cơ quan thuế ấn định theo quy định của pháp lý về quản trị và vận hành thuế.

Ví dụ: Tổng công ty bia B là cty sở hữu thương hiệu bia B, bán nguyên vật tư chính cho những cty sản xuất thành phầm bia B là những cty thành viên của Tổng Công ty bia B.

Các cty sản xuất bán thành phầm bia B cho Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV thương mại bia B là công ty con của Tổng công ty bia B.

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV thương mại bia B bán thành phầm bia B cho những Công ty Cp thương mại khu vực là công ty con của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV thương mại bia B.

Các công ty Cp thương mại khu vực ký hợp đồng bán thành phầm bia B cho những đại lý cấp 1 (hông có quan hệ công ty mẹ, công ty con với Tổng công ty bia B, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV thương mại bia B, những công ty Cp thương mại khu vực); những đại lý cấp 1 bán thành phầm bia B cho những đại lý cấp 2, nhà hàng quán ăn, người tiêu dùng…

Cơ sở sản xuất thực thi tính, kê khai và nộp thuế TTĐB theo giá đẩy ra của những cơ sở sản xuất nhưng hông được thấp hơn 7% so với giá cả trung bình trong tháng của cùng loại thành phầm do những công ty Cp thương mại khu vực đẩy ra.

2. Đối với hàng nhập khẩu tại khâu nhập khẩu, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng được xác lập như sau:

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng = Giá tính thuế nhập khẩu + Thuế nhập khẩu.

Giá tính thuế nhập khẩu được xác lập theo những quy định của pháp lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Trường hợp thành phầm & hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế hông gồm có số thuế nhập khẩu được miễn, giảm.”

2. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 4, khoản 5 Điều 5 như sau:

“4. Đối với hàng hoá gia công là giá tính thuế của hàng hoá đẩy ra của cơ sở giao gia công hoặc giá cả của thành phầm cùng loại hoặc tương tự tại cùng thời gian bán thành phầm chưa tồn tại thuế GTGT, thuế bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên (nếu có) và chưa tồn tại thuế TTĐB.

Trường hợp cơ sở giao gia công bán thành phầm cho cơ sở marketing thương mại thương mại thì giá tính thuế TTĐB được xác lập theo phía dẫn tại điểm b khoản 1 Điều này.

5. Đối với hàng hoá sản xuất dưới hình thức hợp tác marketing thương mại giữa cơ sở sản xuất và cơ sở sử dụng hoặc sở hữu thương hiệu (thương hiệu) hàng hoá, công nghệ tiên tiến và phát triển sản xuất thì giá làm vị trí căn cứ tính thuế TTĐB là giá đẩy ra chưa tồn tại thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên (nếu có) của cơ sở sử dụng hoặc sở hữu thương hiệu hàng hoá, công nghệ tiên tiến và phát triển sản xuất. Trường hợp cơ sở sản xuất theo giấy phép nhượng quyền và chuyển Giao hàng hoá cho Trụ sở hoặc đại diện thay mặt thay mặt của công ty quốc tế tại Việt Nam để tiêu thụ thành phầm thì giá tính thuế TTĐB là giá đẩy ra của Trụ sở, đại diện thay mặt thay mặt công ty quốc tế tại Việt Nam.

Trường hợp những cơ sở này bán thành phầm cho cơ sở marketing thương mại thương mại thì giá tính thuế được xác lập theo phía dẫn tại điểm b khoản 1 Điều này.”

3. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 1 Điều 6 như sau:

“1. Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật số 70/năm trước đó/QH13 ngày 26 tháng 11 năm năm trước đó sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng, khoản 2 Điều 2 Luật số 106/năm trong năm này/QH13 ngày thứ 6 tháng bốn năm năm trong năm này sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật thuế giá trị ngày càng tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng và Luật quản trị và vận hành thuế, Điều 5 Nghị định số 108/năm ngoái/NĐ-CP ngày 28/10/năm ngoái của nhà nước.

Trường hợp cơ sở marketing thương mại nhập khẩu xe hơi trước thời điểm ngày thứ nhất/7/năm trong năm này nhưng đẩy ra từ thời điểm ngày thứ nhất/7/năm trong năm này thì khi đẩy ra cơ sở marketing thương mại phải kê khai nộp thuế TTĐB theo mức thuế suất quy định tại Luật số 106/năm trong năm này/QH13 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật thuế giá trị ngày càng tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng và Luật quản trị và vận hành thuế.”

4. Sửa đổi khổ thứ nhất khoản 2 Điều 8 như sau:

“2. Người nộp thuế TTĐB riêng với thành phầm & hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác lập số thuế TTĐB phải nộp đẩy ra trong nước. Số thuế TTĐB được khấu trừ tương ứng với số thuế TTĐB của thành phầm & hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu đẩy ra và chỉ được khấu trừ tối đa bằng tương ứng số thuế TTĐB tính được ở khâu đẩy ra trong nước. Trường hợp đặc biệt quan trọng riêng với số thuế TTĐB hông được khấu trừ hết do nguyên nhân khách quan bất khả kháng, người nộp thuế được hạch toán vào ngân sách để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.”

Điều 3. Sửa đổi, tương hỗ update Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của nhà nước (đã được sửa đổi, tương hỗ update theo Thông tư số 119/năm trước đó/TT-BTC ngày 25/8/năm trước đó, Thông tư số 151/năm trước đó/TT-BTC ngày 10/10/năm trước đó và Thông tư số 26/năm ngoái/TT-BTC ngày 27/02/năm ngoái của Bộ Tài chính) như sau:

1. Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 32 như sau:

“a) Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế được nộp dần theo mức 0,03%/ngày được nộp dần.”

2. Sửa đổi điểm b.2 khoản 2 Điều 32 như sau:

“b.2) Nộp thay cho những người dân nộp thuế trong trường hợp quá thời hạn nộp dần tiền thuế từng tháng mà người nộp thuế chưa nộp, gồm có: số tiền thuế được nộp dần và số tiền chậm nộp tính theo mức 0,03%/ngày.”

3. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 2 Điều 34 như sau:

“2. Xác định tiền chậm nộp tiền thuế

a) Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ thời điểm ngày thứ nhất/7/năm trong năm này thì tiền chậm nộp được xem theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

b) Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước thời điểm ngày thứ nhất/7/năm trong năm này nhưng sau ngày thứ nhất/7/năm trong năm này vẫn chưa nộp thì tính như sau: trước thời điểm ngày thứ nhất/01/năm ngoái tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật quản trị và vận hành thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật quản trị và vận hành thuế số 21/2012/QH13, từ thời điểm ngày thứ nhất/01/năm ngoái tính tiền chậm nộp theo quy định tại Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những luật về thuế số 71/năm trước đó/QH13, từ thời điểm ngày thứ nhất/7/năm trong năm này tính tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày.

Ví dụ: Người nộp thuế B nợ 100 triệu đồng xu tiền thuế GTGT thuộc tờ khai thuế GTGT tháng 8/năm trước đó (tờ khai đã nộp đúng hạn cho cơ quan thuế), thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 22/9/năm trước đó (do ngày 20/9/năm trước đó và ngày 21/9/năm trước đó là ngày nghỉ). Ngày 20/8/năm trong năm này, người nộp thuế nộp số tiền thuế này vào ngân sách nhà nước, số ngày chậm nộp được xem từ thời điểm ngày 23/9/năm trước đó đến ngày 20/8/năm trong năm này, số tiền chậm nộp phải nộp là 34,08 triệu đồng. Cụ thể như sau:

– Trước ngày thứ nhất/01/năm ngoái tiền chậm nộp được xem như sau:

+ Từ ngày 23/9/năm trước đó đến ngày 21/12/năm trước đó, số ngày chậm nộp là 90 ngày: 100 triệu đồng x 0,05% x 90 ngày = 4,5 triệu đồng.

+ Từ ngày 22/12/năm trước đó đến ngày 31/12/năm trước đó, số ngày chậm nộp là 10 ngày: 100 triệu đồng x 0,07% x 10 ngày = 0,7 triệu đồng.

– Từ ngày thứ nhất/01/năm ngoái đến ngày 30/6/năm trong năm này, số ngày chậm nộp là 547 ngày: 100 triệu đồng x 0,05% x 547 ngày = 27,35 triệu đồng.

– Từ ngày thứ nhất/7/năm trong năm này đến ngày 20/8/năm trong năm này, số ngày chậm nộp là 51 ngày: 100 triệu đồng x 0,03% x 51 ngày = 1,53 triệu đồng.

c) Số ngày chậm nộp tiền thuế (gồm có một ngày dài lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp lý) được xem từ thời điểm ngày liền kề sau ngày ở đầu cuối của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp lý về thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông tin hoặc quyết định hành động xử lý vi phạm pháp lý về thuế của cơ quan thuế hoặc quyết định hành động xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Ví dụ: Người nộp thuế C nợ thuế GTGT 50 triệu đồng, hạn chế nộp là ngày 20/8/2013. Ngày 26/8/2013, người nộp thuế nộp số tiền trên vào ngân sách nhà nước. Số ngày chậm nộp là 06 ngày, được xem từ thời điểm ngày 21/8/2013 đến ngày 26/8/2013.

Ví dụ: Người nộp thuế D được cơ quan thuế quyết định hành động gia hạn nộp thuế riêng với khoản thuế GTGT 50 triệu đồng, hạn chế nộp là ngày 20/5/năm trước đó, thời hạn gia hạn từ này 21/5/năm trước đó đến ngày 20/11/năm trước đó. Ngày 21/11/năm trước đó, người nộp thuế nộp 50 triệu đồng vào ngân sách nhà nước. Số ngày chậm nộp là 01 ngày (ngày 21/11/năm trước đó).

Ví dụ: Cơ quan thuế thực thi thanh tra thuế riêng với những người nộp thuế E. Ngày 15/4/năm trước đó, cơ quan thuế phát hành quyết định hành động xử lý vi phạm pháp lý về thuế với số tiền là 500 triệu đồng, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 14/5/năm trước đó. Ngày 30/5/năm trước đó, người nộp thuế nộp 500 triệu đồng vào ngân sách nhà nước. Số ngày chậm nộp là 16 ngày, được xem từ thời điểm ngày 15/5/năm trước đó đến ngày 30/5/năm trước đó.

d) Trường hợp cơ quan thuế thực thi cưỡng chế bằng giải pháp kê biên tài sản, đấu giá tài sản kê biên để tịch thu nợ thuế thì người nộp thuế bị tính tiền chậm nộp từ thời điểm ngày tiếp theo ngày ở đầu cuối của thời hạn nộp thuế; thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp lý về thuế; thời hạn nộp thuế ghi trong thông tin hoặc quyết định hành động xử lý của cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền đến ngày cơ quan thuế lập biên bản kê biên tài sản.

Trường hợp đã chuyển giao quyền sở hữu tài sản đấu giá cho những người dân tiêu dùng theo quy định của pháp lý mà cơ quan hiệu suất cao có thẩm quyền đấu giá tài sản hông nộp tiền thuế vào NSNN thì cơ quan hiệu suất cao có thẩm quyền đấu giá tài sản phải nộp tiền chậm nộp Tính từ lúc ngày tiếp theo ngày chuyển giao quyền sở hữu tài sản đến ngày nộp thuế vào NSNN.

Không tính chậm nộp trong thời hạn thực thi những thủ tục đấu giá theo quy định của pháp lý.

e) Trường hợp người nộp thuế khai thiếu tiền thuế của kỳ thuế phát sinh trước thời điểm ngày thứ nhất/7/năm trong năm này nhưng sau ngày thứ nhất/7/năm trong năm này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc người nộp thuế tự phát hiện thì vận dụng tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày (hoặc mức thích hợp quy định của văn bản pháp lý từng thời kỳ) từ thời điểm ngày phải nộp theo quy định của pháp lý đến hết ngày 30/6/năm trong năm này và theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu từ thời điểm ngày thứ nhất/7/năm trong năm này đến ngày người nộp thuế nộp vào ngân sách nhà nước.”

Điều 4. Bổ sung khoản 10 vào Điều 10 Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp như sau:

“10. Miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp riêng với hộ mái ấm gia đình, thành viên có số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp thường niên (sau khoản thời hạn trừ đi số thuế được miễn, giảm (nếu có) theo quy định của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và những văn bản hướng dẫn) từ thời điểm năm mươi nghìn đồng trở xuống. Trường hợp hộ mái ấm gia đình, thành viên có nhiều thửa đất trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc TW thì việc miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại Điều này được xem trên tổng số thuế phải nộp của toàn bộ những thửa đất. Trình tự, thủ tục miễn tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hướng dẫn tại Điều này được thực thi theo phía dẫn tại Thông tư số 153/2011/TT-BTC.

Đối với những hộ mái ấm gia đình, thành viên đủ Đk được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo phía dẫn tại Thông tư này nhưng đã nộp thuế vào NSNN thì cơ quan thuế thực thi việc hoàn trả theo quy định của Luật quản trị và vận hành thuế và những văn bản hướng dẫn.”

Điều 5. Bổ sung điểm a1 vào sau điểm a Khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC ngày 18/6/năm trước đó của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của nhà nước quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp (đã được sửa đổi, tương hỗ update tại Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 96/năm ngoái/TT-BTC ngày 22/6/năm ngoái của Bộ Tài chính) như sau:

“a1) Đối với quy trình từ thời điểm năm 2009 đến năm trước đó đó, doanh nghiệp trong quy trình sản xuất, marketing thương mại mà sử dụng quỹ khấu hao cơ bản tài sản cố định và thắt chặt của doanh nghiệp; sử dụng lợi nhuận sau thuế tái góp vốn đầu tư; sử dụng vốn trong phạm vi vốn góp vốn đầu tư đã Đk với cơ quan quản trị và vận hành nhà nước có thẩm quyền để góp vốn đầu tư tương hỗ update máy móc thiết bị thường xuyên và hông tăng hiệu suất sản xuất marketing thương mại theo đề án marketing thương mại đã Đk hoặc được phê duyệt thì hông phải góp vốn đầu tư mở rộng”.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày Luật số 106/năm trong năm này/QH13 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật thuế giá trị ngày càng tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng và Luật quản trị và vận hành thuế và Nghị định số 100/năm trong năm này/NĐ-CP ngày thứ nhất/7/năm trong năm này của nhà nước quy định rõ ràng thi hành Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật thuế giá trị ngày càng tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng và Luật quản trị và vận hành thuế có hiệu lực hiện hành thi hành, trừ khoản 2 Điều này.

2. Điều 4 của Thông tư này vận dụng từ kỳ tính thuế năm năm trong năm này.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

1. Uỷ ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ huy những cty hiệu suất cao tổ chức triển khai thực thi đúng theo quy định của nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Cơ quan thuế những cấp có trách nhiệm phổ cập, hướng dẫn những tổ chức triển khai, thành viên thực thi theo nội dung Thông tư này.

3. Tổ chức, thành viên thuộc đối tượng người dùng kiểm soát và điều chỉnh của Thông tư này thực thi theo phía dẫn tại Thông tư này.

Trong quy trình thực thi nếu có vướng mắc, đề xuất kiến nghị những tổ chức triển khai, thành viên phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu và phân tích xử lý và xử lý./.

 

Nơi nhận:

– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;

– Văn phòng Quốc hội;

– Văn phòng quản trị nước;

– Văn phòng Tổng Bí thư;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Văn phòng BCĐ phòng chống tham nhũng Trung ương;

– Toà án nhân dân tối cao;

– Kiểm toán nhà nước;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

cơ quan thuộc nhà nước,

– Cơ quan Trung ương của những đoàn thể;

– Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân,

Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước

những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Công báo;

– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

– Website nhà nước;

– Website Bộ Tài chính; Website Tổng cục Thuế;

– Các cty thuộc Bộ Tài chính;

– Lưu: VT, TCT (VT, CS).

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

? Website:    www.vualike.com

? Fanpage: Mẹo kế toán:    https://www.facebook.com/vualike

? Kế Toán Tp Hà Nội Thủ Đô 

▶ Quảng cáo:

Sau khi tìm hiểu thêm Thông tư 130/năm trong năm này/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, TTĐB, Quản lý thuế, quý khách cần click more về  và những Dịch Vụ TM kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩   

⏩  

⏩  

⏩  

⏩  

 

Các từ khóa tương quan

Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN tiên tiến và phát triển nhất năm 2020
Sơ đồ TK 623 – Chi tiêu sử dụng máy thi công theo Thông tư 200
Sơ đồ kế toán thông tin tài khoản 2113 – Tài sản cố định và thắt chặt vô hình dung hình thành từ NBDN
Đi công tác thao tác vào trong ngày nghỉ, ngày lễ đã có được xem làm thêm giờ hông?
Sơ đồ kế toán thông tin tài khoản 136(1361)- Vốn marketing thương mại ở cty trực thuộc TT133
Nghị định 105/năm trước đó/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm y tế
Kinh nghiệm thi chứng từ hành nghề đại lý thuế
Dịch Vụ TM văn bản báo cáo giải trình tài chính tại Ân Thi, Hưng Yên UY TÍN, GIÁ RẺ 
Học kế toán trưởng trực tuyến giá rẻ, chất lượng tốt
Cách hạch toán Tài khoản 334 – Phải trả người lao động theo thông tư 200.


Pro đang mò mẩn postt Thông tư 130/năm trong năm này/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, TTĐB, Quản lý thuế 2022

Với việc Pro đọc postt Thông tư 130/năm trong năm này/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, TTĐB, Quản lý thuế Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kế toán thuế pháp lý giúp sức cho việc làm của tớ.

tải hướng dẫn Thông tư 130/năm trong năm này/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, TTĐB, Quản lý thuế phiên bản tiên tiến và phát triển nhất Free

Nêu Người dùng đang tìm link google drive mega để Download tài liệu Free mà chưa tồn tại link hoặc lời giải đáp vẫn còn đấy vướng mắc chưa làm rõ thì để lại cmt hoặc ThamGia Nhóm zalo để được đặt vướng mắc trợ giúp không lấy phí.
#Thông #tư #1302016TTBTC #hướng #dẫn #về #thuế #GTGT #TTĐB #Quản #lý #thuế