0765562555

Thủ thuật Tiêu chuẩn, trách nhiệm và quyền hạn của Kế toán trưởng? khá đầy đủ 2022

Người dùng đang Search từ khóa Bí quyết Hướng dẫn HD Tiêu chuẩn, trách nhiệm và quyền hạn của Kế toán trưởng? Chi tiết trên máy tính điện thoại cảm ứng máy tính năm 2022: 2021-09-10 02:16:52

3738

Lượt xem:
2.716

Bài viết Tiêu chuẩn, trách nhiệm và quyền hạn của Kế toán trưởng? Kế toán trưởng là một chức vụ đặc biệt quan trọng, đứng đầu cỗ máy kế toán của một doanh nghiệp. Luật Kế toán số 88/năm ngoái/QH13 dành một số trong những lao lý quy định riêng về tiêu chuẩn, trách nhiệm và quyền hạn của Kế toán trưởng.
Xung quanh chức vụ này, còn tồn tại một số trong những hướng dẫn và quy định bên lề mà ban nên biết

1. Kế toán trưởng được ký thừa ủy quyền trên hóa đơn

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 156/2013/TT-BTC , Người đại diện thay mặt thay mặt pháp lý của Công ty trọn vẹn có thể ủy quyền cho Kế toán trưởng ký thừa ủy quyền những văn bản, hồ sơ thanh toán giao dịch thanh toán với cơ quan thuế, kể cả hóa đơn.
Ngoài ra, theo điểm d khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/năm trước đó/TT-BTC , Người đại diện thay mặt thay mặt pháp lý của Công ty cũng trọn vẹn có thể ủy quyền cho Người trực tiếp bán thành phầm ký hóa đơn. Tuy nhiên, riêng với hóa đơn ký theo ủy quyền thì chỉ được đóng dấu vào phía trên bên trái tờ hóa đơn (dấu treo).
(Công văn số 30632/CT-TTHT ngày 16/5/2017)

2. Không được ủy quyền cho những người dân khác sử dụng thông tin tài khoản thanh toán

Theo sửa đổi tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 32/năm trong năm này/TT-NHNN, chỉ có Chủ thông tin tài khoản thanh toán mới được ủy quyền cho những người dân khác sử dụng thông tin tài khoản thanh toán của tớ. Trước đó, tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 23/năm trước đó/TT-NHNN được cho phép Chủ thông tin tài khoản và Kế toán trưởng ủy quyền cho những người dân khác sử dụng thông tin tài khoản thanh toán.
Như vậy, Tính từ lúc ngày một/3/2017, chữ ký trên những ủy nhiệm chi phải là chữ ký của chính Kế toán trưởng đương nhiệm
(Thông tư số 32/năm trong năm này/TT-NHNN ngày 26/12/năm trong năm này)

3. Trách nhiệm theo đuổi hàng trăm năm

Theo Khoản 3 Điều 51 Luật kế toán số 88/năm ngoái/QH13: “Người làm kế toán cũ phải phụ trách về việc làm kế toán trong thời hạn mình làm kế toán”. Như vậy, trách nhiệm trong thời hạn làm kế toán vẫn luôn theo đuổi người kế toán trong cả những lúc họ đã nghỉ việc.
Do thời hạn tàng trữ của một tài liệu kế toán kéo dãn đến 10 năm (Điều 13 Nghị định số 174/năm trong năm này/NĐ-CP) nên người làm kế toán vẫn sẽ phụ trách về chữ ký của tớ trên những tài liệu đó cho tới lúc nó được tiêu hủy.
(Luật số 88/năm ngoái/QH13 ngày 20/11/năm ngoái)

4. Doanh nghiệp siêu nhỏ được miễn chức vụ Kế toán trưởng

Về nguyên tắc, mỗi doanh nghiệp đều phải có một kế toán trưởng.
Tuy nhiên, nguyên tắc trên hông bắt buộc riêng với doanh nghiệp siêu nhỏ.
Doanh nghiệp siêu nhỏ được xác lập theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP là có rất ít lao động, hông quá 10 người.
Doanh nghiệp hông phải siêu nhỏ nhưng mới xây dựng cũng khá được phép khuyết chức vụ này trong vòng 12 tháng.
Mặc dù hông nên phải có Kế toán trưởng nhưng doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp mới xây dựng phải đảm bảo có người phụ trách kế toán
(Điều 20 Nghị định số 174/năm trong năm này/NĐ-CP ngày 30/12/năm trong năm này)

5. Điều kiện về trình độ riêng với Kế toán trưởng

Theo Điều 51; Điều 54 Luật Kế toán số 88/năm ngoái/QH13, Kế toán trưởng phải có:
1. Bằng Trung cấp về kế toán trở lên. Trong số đó, kế toán trưởng tại doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 10 tỷ VNĐ trở lên hoặc doanh nghiệp có vốn nhà nước phải có bằng Đại học
2. Chứng chỉ tu dưỡng kế toán trưởng
3. Có tối thiểu 2 – 3 năm kinh nghiệm tay nghề. Riêng Kế toán trưởng tại doanh nghiệp có từ 50% vốn nhà nước phải có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm tay nghề (Khoản 5 Điều 21 Nghị định số 174/năm trong năm này/NĐ-CP )
(Nghị định số 174/năm trong năm này/NĐ-CP ngày 30/12/năm trong năm này)

6. Không được vay tiền của của chính Công ty sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán đang thao tác

Theo quy định tương hỗ update tại Khoản 25 Điều 1 Nghị định số 145/năm trong năm này/NĐ-CP, Kế toán trưởng (cùng với những thành viên thuộc Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Hội đồng thành viên / Hội đồng quản trị) hông được vay tiền của Công ty sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán mà mình đang thao tác. Vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt từ 150 đến 200 triệu đồng
(Nghị định số 145/năm trong năm này/NĐ-CP ngày một/11/năm trong năm này)

7. Kế toán trưởng phải xuất hiện trong Hội đồng tiêu hủy tài liệu kế toán

Theo Luật Kế toán, tài liệu kế toán hết thời hạn tàng trữ trọn vẹn có thể tiêu hủy. Doanh nghiệp được phép tự lập Hội đồng tiêu hủy nhưng Hội đồng này phải đảm bảo xuất hiện Kế toán trưởng
(Công văn số 3668/CT-TTHT ngày 22/4/năm trong năm này)

8. Không được ký thừa ủy quyền Giám đốc Công ty sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán

Trong chính sách kế toán dành riêng cho Công ty sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, Kế toán trưởng hiện hông được phép thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc / Giám đốc công ty sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán ký thay trên những chứng từ kế toán.
(Thông tư số 210/năm trước đó/TT-BTC ngày 30/12/năm trước đó)

9. Hóa đơn do Kế toán trưởng ký “thừa ủy quyền” hông được đóng dấu treo

Trường hợp Tổng giám đốc Công ty (người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý) có văn bản ủy quyền cho Kế toán trưởng ký thừa ủy quyền trên hóa đơn bán thành phầm thì hóa đơn vẫn đóng dấu tại tiêu thức “Người bán thành phầm”, hông được đóng dấu treo.
(Công văn số 9599/CT-TTHT ngày 23/10/năm ngoái)

10. Kế toán trưởng thừa ủy quyền ký hóa đơn, dấu treo hay dấu ngay chữ ký?

Mặc dù Công văn số 30632/CT-TTHT ngày 16/5/2017 của Cục Thuế TP. Tp Hà Nội Thủ Đô nhận định rằng chữ ký trên Hóa đơn nếu là ký theo ủy quyền thì chỉ được đóng dấu treo, nhưng trước đó, ngày 20/1/năm ngoái, tại Công văn số 209/TCT-CS, Tổng cục Thuế lại nhận định rằng con dấu được phép đóng tại chữ ký của cấp trưởng, cấp phó hoặc của cấp dưới trực tiếp được ủy quyền.
Theo Luật Kế toán, Kế toán trưởng là cấp dưới trực tiếp của Người đại diện thay mặt thay mặt pháp lý nên chữ ký của Kế toán trưởng ký thừa ủy quyền vẫn được đóng dấu ngay tại tiêu thức “Thủ trưởng cty”, tức hông phải đóng dấu treo.
(Công văn số 209/TCT-CS ngày 20/1/năm ngoái)

11. Kế toán trưởng Nhà nước được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo thông số kỹ thuật 0,2

Hiện nay, việc chỉ định, miễn nhiệm, xếp phụ cấp riêng với chức vụ Kế toán trưởng trong cơ quan Nhà nước được thực thi theo Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV. Chức danh này được hưởng phụ cấp trách nhiệm việc tuân theo thông số kỹ thuật là 0,2.
(Công văn số 3828/LĐTBXH-TCCB ngày 15/10/năm trước đó)

12. Kế toán trưởng đã có được ký công văn gởi cơ quan Thuế?

Theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 156/2013/TT-BTC , những văn bản thanh toán giao dịch thanh toán với cơ quan Thuế phải do Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp ký. Trường hợp giao cho cấp phó ký thay thì phải có Giấy ủy quyền nộp cùng lúc với hồ sơ thanh toán giao dịch thanh toán ban sơ trong mức chừng thời hạn ủy quyền. Văn bản uỷ quyền phải quy định rõ ràng thời hạn, phạm vi uỷ quyền.
Theo đó, trường hợp Kế toán trưởng ký tên trên những văn bản thanh toán giao dịch thanh toán với cơ quan thuế phải đảm bảo đã nộp hoặc kèm theo Giấy ủy quyền thì văn bản mới được tiếp nhận.
(Công văn số 5836/CT-TTHT ngày 24/7/năm trước đó)

13. Tiêu chuẩn chỉ định Kế toán trưởng

Hiện đang tồn tại 2 Quy chế chỉ định kế toán trưởng. Trong số đó:
• Việc chỉ định, miễn nhiệm kế toán trưởng thao tác trong những cty Nhà nước, Thương Hội, cty sự nghiệp công lập và ngoài công lập… vị trí căn cứ theo Thông tư Liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013. Nhiệm kỳ của Kế toán trưởng thao tác trong khu vực Nhà nước là 5 năm, sau 5 năm phải tiến hành chỉ định lại
• Đối với doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp Nhà nước, Chi nhánh, VPĐD quốc tế… việc chỉ định, miễn nhiệm Kế toán trưởng vị trí căn cứ theo Thông tư Liên tịch số 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày thứ 7/02/2005
(Thông tư Liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013)

14. Mua bán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán của Công ty đang thao tác phải đúng hạn

Nếu ban đang là kế toán trưởng của một Công ty đại chúng (công ty có Cp niêm yết trên sàn thanh toán giao dịch thanh toán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán) và nếu có mua và bán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán của chính công ty này thì phải đảm bảo mua – bán đúng thời hạn quy định.
Nếu vi phạm, sẽ bị xử phạt từ 50 đến 70 triệu đồng
(Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013)

15. Kiêm nhiệm Trưởng phòng, Kế toán trưởng hông được hưởng thêm phụ cấp

Đây là quy định trong Công ty 100% vốn Nhà nước, chỉ mang tính chất chất tìm hiểu thêm riêng với doanh nghiệp vốn tư nhân.
Trong Công ty Nhà nước, trường hợp Kế toán trưởng kiêm nhiệm thêm chức trưởng phòng trình độ, trách nhiệm thì chỉ được được xếp lương chức vụ Kế toán trưởng, hông được hưởng thêm phụ cấp trưởng phòng.
(Công văn số 1828/LĐTBXH-LĐTL ngày 9/6/2011)

16. Người quốc tế đã có được làm Kế toán trưởng tại Việt Nam?

Luật Kế toán hiện hành số 88/năm ngoái/QH13 và Luật Kế toán trước kia số 03/2003/QH11 hông bắt buộc Kế toán trưởng phải là công dân Việt Nam. Do đó, người quốc tế nếu có Giấy phép lao động phù phù thích hợp với ngành nghề tài chính – kế toán vẫn trọn vẹn có thể được chỉ định làm Kế toán trường.
Theo quy định tại điểm c Khoản 1 Mục IV Thông tư Liên tịch số 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH, người quốc tế để được chỉ định làm kế toán trưởng trong những doanh nghiệp FDI hoặc doanh nghiệp Việt Nam phải một trong nhiều chủng loại Chứng chỉ với sau:
o Chứng chỉ Chuyên Viên kế toán hoặc chứng từ kế toán, truy thuế kiểm toán do tổ chức triển khai quốc tế cấp được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận;
o Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ truy thuế kiểm toán viên do Bộ Tài chính Việt Nam cấp;
o Chứng chỉ tu dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính;
Đồng thời phải đảm bảo đủ những Đk:
1. Có thâm niên thao tác kế toán tối thiểu hai năm, trong số đó có một năm làm kế toán tại Việt Nam
2. Không thuộc đối tượng người dùng bị cấm làm kế toán theo Luật Kế toán
3. Được phép cư trú tại Việt Nam từ một năm trở lên, tức phải có thẻ thường trú
(Thông tư Liên tịch số 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 7/2/2005)

 

 

 

 

Các từ khóa tương quan

Sơ đồ kế toán thông tin tài khoản 335 – Chi tiêu phải trả theo thông tư 133
Thuế và hóa đơn tương quan đến biếu tặng bánh Trung thu 2018
Dịch Vụ TM kế toán thuế tại Thị Cầu Bắc Ninh giá rẻ, chất lượng
Cách hạch toán thông tin tài khoản 352–Dự phòng phải trả theo thông tư 133
Chuẩn mực kế toán số 15 – Hợp đồng xây dựng
Cách hạch toán Tài khoản 133-Thuế GTGT được khấu trừ theo thông tư 200
Không Đk chương trình khuyến mại sẽ bị xử phạt nặng
Biên lai thu tiền và hướng dẫn cách lập
Thủ tục đặt mua hóa đơn của cơ quan thuế
Dịch Vụ TM thanh tra rà soát sổ sách kế toán


Bạn đang tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tiêu chuẩn, trách nhiệm và quyền hạn của Kế toán trưởng? 2022

Với việc Bạn xem nội dung bài viết Tiêu chuẩn, trách nhiệm và quyền hạn của Kế toán trưởng? FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kế toán thuế pháp lý giúp sức cho việc làm của tớ.

Tài HD Tiêu chuẩn, trách nhiệm và quyền hạn của Kế toán trưởng? phiên bản tiên tiến và phát triển nhất Miễn phí

Nêu Quý khách đang tìm link google drive mega để down HD Free mà chưa tồn tại link hoặc lời giải đáp vẫn còn đấy vướng mắc chưa làm rõ thì để lại binhfluan or ThamGia Group zalo để được đặt vướng mắc trợ giúp Free(Miễn phí).
#Tiêu #chuẩn #trách #nhiệm #và #quyền #hạn #của #Kế #toán #trưởng