0765562555

Báo cáo kết quả tổ chức triển khai Tết Trung thu (2 mẫu)

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Báo cáo kết quả tổ chức triển khai Tết Trung thu (2 mẫu) Chi tiết 2022 được update : 2021-09-09 16:32:52

3266

Xin chàoBáo cáo kết quả tổ chức triển khai Tết Trung thu là mẫu văn bản báo cáo giải trình tổng kết lại chương trình trung thu đã tổ chức triển khai như: tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt, kinh phí góp vốn đầu tư thực thi, thời hạn và khu vực tổ chức triển khai liên hoan trăng rằm.

Ngoài ra, để sẵn sàng sẵn sàng cho ngày lễ Tết Trug thu được trình làng thành công xuất sắc tốt đẹp, những ban tìm hiểu thêm thêm kế hoạch tổ chức triển khai Trung thu, ngữ cảnh chương trình Tết Trung thu hay lời dẫn chương trình Tết Trung thu được Wiki ADS tổng hợp. Mời những ban cùng tìm hiểu thêm.

CĐGD HUYỆN ………CĐ TRƯỜNG …………………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————– ……., ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU

Năm học: … – ……

I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TẾT TRUNG THU.

1. Tổ chức những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt:

a. Tuyên truyền:

– Các lớp, trang trí tuyên truyền về ngày Tết trung thu cho 100% những em học viên trải qua chủ đề “ Đêm hội trăng rằm”.

b. Thời gian:

– Nhà trường tổ chức triển khai liên hoan vui Tết trung thu cho học viên trong toàn trường vào lúc … giờ ngày … tháng … năm …

c. Địa điểm: Tại điểm cơ sở trường …………………………….

d. Nội dung:

– Bày cỗ trung thu toàn trường.

– Trưng đèn trung thu.

– Liên hoan múa hát tập thể.

– Chơi những trò chơi dân gian.

– Phát quà.

– 100% những em được tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của ngày Tết trung thu vui vẻ: trò chơi dân gian, ….

2. Thăm và tặng quà những em.

– Tặng……. phần quà trung thu cho trẻ con con CBCC-LĐ trong nhà trường, mỗi phần quà trị giá ……. đồng.

– Tặng quà cho học viên trong toàn trường: ……. phần

II. NGÂN SÁCH THỰC HIỆN.

Tổng kinh phí góp vốn đầu tư cho hoạt động và sinh hoạt giải trí tặng quà trung thu.

Tổng số tiền: …….đồng.

Trong số đó: – Vận động từ những mạnh thường quân:……. đồng xu tiền mặt và một thùng quà trị giá khoảng chừng ……. đồng

– Công đoàn tương hỗ……. đồng

– Còn lại trích từ quỹ kế hoạch nhỏ của đội

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

1. Thuận lợi.

– Được sự quan tâm của những cấp, ngành.

– Trường ………………. đã tổ chức triển khai thành công xuất sắc Tết trung thu cho những em. Tết trung thu thực sự là một ngày hội để lại ấn tượng thâm thúy cho những em.

– 100% học viên được tham gia vào trong ngày hội với những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt phong phú, mê hoặc và có ích, trải qua hoạt động và sinh hoạt giải trí này đã tạo cho những em sự phấn khởi, vui vẻ, tự do. Đặc biệt trải qua hoạt động và sinh hoạt giải trí này nhà trường đã thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của những cấp những ngành địa phương và phụ huynh học viên, tạo nên niềm tin lớn riêng với nhân dân về chất lượng giáo dục của nhà trường.

2. Khó khăn.

– Do kinh phí góp vốn đầu tư còn hạn chế nên trong hoạt động và sinh hoạt giải trí còn gặp trở ngại vất vả; Công tác phối hợp thực thi chưa đồng điệu, uyển chuyển.

– Source vận động PHHS còn hạn chế.

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

Trên đấy là văn bản báo cáo giải trình tóm tắt kết quả tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tết trung thu cho trẻ con con CBCC-LĐ và học viên trong toàn trường năm học … – … của trường tiểu học ………….

Báo cáo kết quả tổ chức triển khai Tết Trung thu – Mẫu 2

CĐGD HUYỆN ………CĐ TRƯỜNG ………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————–

……., ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNGTẾT TRUNG THU NĂM 20….

I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TẾT TRUNG THU

1. Tổ chức những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt:

Ngày …/…/20…. (thứ 5) Trường ……………… tổ chức triển khai chương trình “Vui Tết trung thu” năm 20…. cho 100% những cháu trong toàn trường.

Về dự ngày hội với nhà trường có những Đồng chí Lãnh đạo đại diện thay mặt thay mặt cho Quận uỷ – UBND Quận Hải An, lãnh đạo PGDvàamp;ĐT Quận Hải An, Đảng uỷ UBND Phường ………………, những cty doanh nghiệp trên địa phận Phường, cty kết nghĩa và phần đông những bậc phụ huynh về dự đông đủ.

* Nội dung:

1. Chấm mâm cỗ trung thu.

2. Múa Lân – Múa sư tử

3. Văn nghệ

4. Giao lưu Cuội – Tễu – Chị Hằng Nga và trẻ.

5. Giới thiệu Đại biểu

6. Đại biểu tặng quà.

7. Đ/c Hiệu trưởng phát biểu và cảm ơn

8. Văn nghệ

9. Đại biểu chia quà và phá cỗ trung thu

* Kết quả

– 100% số trẻ được trao quà Tết trung thu.

– Trẻ tự tin mạnh dạn khi tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt.

2. Thăm và tặng quà những em.

a. Thăm và tặng quà Trung thu cho trẻ con có tình hình trở ngại vất vả:

– Tặng quà trẻ con có tình hình đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả cho 10 em với trị giá mỗi suất quà là 100.000/1em.

b. Tặng quà và tổ chức triển khai vui Trung Thu cho trẻ con con CBCC- LĐ trong ngành:

– Nhà trường tổ chức triển khai trung thu cho 100% con em của tớ CBGVNV trong nhà trường với tổng ngân sách góp vốn đầu tư là 20.000.000 đồng.

II. CÔNG TÁC PHỐI HỢP CẤP NGÀNH, CẤP PHƯỜNG:

Nhà trường phối phối hợp những ban ngành đoàn thể: Đảng ủy UBND Phường ……………… cùng những cty doanh nghiệp đóng trên địa phận Phường, cty kết nghĩa để tổ chức triển khai tết Trung thu cho trẻ. Bên cạnh này được sự ủng hộ của phần đông những bậc phụ huynh tới dự đông đủ liên hoan chung vui cùng cô trò nhà trường.

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:

Chương trình “Vui Tết trung thu” năm 20…. trường ……………… trình làng thành công xuất sắc tốt đẹp, để lại ấn tượng thâm thúy cho những quý vị đại biểu về dự và những bậc phụ huynh, là ngày Tết thật vui, thật ý nghĩa của những cháu trong toàn trường.

Nơi nhận:– Website PGD;– Website trường;– Lưu VT.

T/M NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

Báo cáo kết quả tổ chức triển khai Tết Trung thu là mẫu văn bản báo cáo giải trình tổng kết lại chương trình trung thu đã tổ chức triển khai như: tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt, kinh phí góp vốn đầu tư thực thi, thời hạn và khu vực tổ chức triển khai liên hoan trăng rằm.

Ngoài ra, để sẵn sàng sẵn sàng cho ngày lễ Tết Trug thu được trình làng thành công xuất sắc tốt đẹp, những ban tìm hiểu thêm thêm kế hoạch tổ chức triển khai Trung thu, ngữ cảnh chương trình Tết Trung thu hay lời dẫn chương trình Tết Trung thu được Wiki ADS tổng hợp. Mời những ban cùng tìm hiểu thêm.

CĐGD HUYỆN ………CĐ TRƯỜNG …………………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————– ……., ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU

Năm học: … – ……

I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TẾT TRUNG THU.

1. Tổ chức những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt:

a. Tuyên truyền:

– Các lớp, trang trí tuyên truyền về ngày Tết trung thu cho 100% những em học viên trải qua chủ đề “ Đêm hội trăng rằm”.

b. Thời gian:

– Nhà trường tổ chức triển khai liên hoan vui Tết trung thu cho học viên trong toàn trường vào lúc … giờ ngày … tháng … năm …

c. Địa điểm: Tại điểm cơ sở trường …………………………….

d. Nội dung:

– Bày cỗ trung thu toàn trường.

– Trưng đèn trung thu.

– Liên hoan múa hát tập thể.

– Chơi những trò chơi dân gian.

– Phát quà.

– 100% những em được tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của ngày Tết trung thu vui vẻ: trò chơi dân gian, ….

2. Thăm và tặng quà những em.

– Tặng……. phần quà trung thu cho trẻ con con CBCC-LĐ trong nhà trường, mỗi phần quà trị giá ……. đồng.

– Tặng quà cho học viên trong toàn trường: ……. phần

II. NGÂN SÁCH THỰC HIỆN.

Tổng kinh phí góp vốn đầu tư cho hoạt động và sinh hoạt giải trí tặng quà trung thu.

Tổng số tiền: …….đồng.

Trong số đó: – Vận động từ những mạnh thường quân:……. đồng xu tiền mặt và một thùng quà trị giá khoảng chừng ……. đồng

– Công đoàn tương hỗ……. đồng

– Còn lại trích từ quỹ kế hoạch nhỏ của đội

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

1. Thuận lợi.

– Được sự quan tâm của những cấp, ngành.

– Trường ………………. đã tổ chức triển khai thành công xuất sắc Tết trung thu cho những em. Tết trung thu thực sự là một ngày hội để lại ấn tượng thâm thúy cho những em.

– 100% học viên được tham gia vào trong ngày hội với những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt phong phú, mê hoặc và có ích, trải qua hoạt động và sinh hoạt giải trí này đã tạo cho những em sự phấn khởi, vui vẻ, tự do. Đặc biệt trải qua hoạt động và sinh hoạt giải trí này nhà trường đã thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của những cấp những ngành địa phương và phụ huynh học viên, tạo nên niềm tin lớn riêng với nhân dân về chất lượng giáo dục của nhà trường.

2. Khó khăn.

– Do kinh phí góp vốn đầu tư còn hạn chế nên trong hoạt động và sinh hoạt giải trí còn gặp trở ngại vất vả; Công tác phối hợp thực thi chưa đồng điệu, uyển chuyển.

– Source vận động PHHS còn hạn chế.

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

Trên đấy là văn bản báo cáo giải trình tóm tắt kết quả tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tết trung thu cho trẻ con con CBCC-LĐ và học viên trong toàn trường năm học … – … của trường tiểu học ………….

Báo cáo kết quả tổ chức triển khai Tết Trung thu – Mẫu 2

CĐGD HUYỆN ………CĐ TRƯỜNG ………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————–

……., ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNGTẾT TRUNG THU NĂM 20….

I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TẾT TRUNG THU

1. Tổ chức những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt:

Ngày …/…/20…. (thứ 5) Trường ……………… tổ chức triển khai chương trình “Vui Tết trung thu” năm 20…. cho 100% những cháu trong toàn trường.

Về dự ngày hội với nhà trường có những Đồng chí Lãnh đạo đại diện thay mặt thay mặt cho Quận uỷ – UBND Quận Hải An, lãnh đạo PGDvàamp;ĐT Quận Hải An, Đảng uỷ UBND Phường ………………, những cty doanh nghiệp trên địa phận Phường, cty kết nghĩa và phần đông những bậc phụ huynh về dự đông đủ.

* Nội dung:

1. Chấm mâm cỗ trung thu.

2. Múa Lân – Múa sư tử

3. Văn nghệ

4. Giao lưu Cuội – Tễu – Chị Hằng Nga và trẻ.

5. Giới thiệu Đại biểu

6. Đại biểu tặng quà.

7. Đ/c Hiệu trưởng phát biểu và cảm ơn

8. Văn nghệ

9. Đại biểu chia quà và phá cỗ trung thu

* Kết quả

– 100% số trẻ được trao quà Tết trung thu.

– Trẻ tự tin mạnh dạn khi tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt.

2. Thăm và tặng quà những em.

a. Thăm và tặng quà Trung thu cho trẻ con có tình hình trở ngại vất vả:

– Tặng quà trẻ con có tình hình đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả cho 10 em với trị giá mỗi suất quà là 100.000/1em.

b. Tặng quà và tổ chức triển khai vui Trung Thu cho trẻ con con CBCC- LĐ trong ngành:

– Nhà trường tổ chức triển khai trung thu cho 100% con em của tớ CBGVNV trong nhà trường với tổng ngân sách góp vốn đầu tư là 20.000.000 đồng.

II. CÔNG TÁC PHỐI HỢP CẤP NGÀNH, CẤP PHƯỜNG:

Nhà trường phối phối hợp những ban ngành đoàn thể: Đảng ủy UBND Phường ……………… cùng những cty doanh nghiệp đóng trên địa phận Phường, cty kết nghĩa để tổ chức triển khai tết Trung thu cho trẻ. Bên cạnh này được sự ủng hộ của phần đông những bậc phụ huynh tới dự đông đủ liên hoan chung vui cùng cô trò nhà trường.

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:

Chương trình “Vui Tết trung thu” năm 20…. trường ……………… trình làng thành công xuất sắc tốt đẹp, để lại ấn tượng thâm thúy cho những quý vị đại biểu về dự và những bậc phụ huynh, là ngày Tết thật vui, thật ý nghĩa của những cháu trong toàn trường.

Nơi nhận:– Website PGD;– Website trường;– Lưu VT.

T/M NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG


Bạn đang đọc nội dung bài viết Báo cáo kết quả tổ chức triển khai Tết Trung thu (2 mẫu) 2022

Với việc Bạn mò mẩn bài Báo cáo kết quả tổ chức triển khai Tết Trung thu (2 mẫu) Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game HD Báo cáo kết quả tổ chức triển khai Tết Trung thu (2 mẫu) Miễn phí

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game HD Báo cáo kết quả tổ chức triển khai Tết Trung thu (2 mẫu) Free mà chưa tồn tại link thì để lại cmt hoặc Join Nhóm zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Báo #cáo #kết #quả #tổ #chức #Tết #Trung #thu #mẫu