0765562555

Công văn 3589/BGDĐT-GDTX

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Trình Công văn 3589/BGDĐT-GDTX New 2022 được update : 2021-09-09 15:52:40

3409

Xin chàoNhằm quán triệt nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của quy đổi số riêng với việc học tập suốt đời, ngày 15/09/2020, Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Công văn 3589/BGDĐT-GDTX.

Theo đó, Chủ đề của Tuần lễ năm 2020: “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”. Tuần lễ được tổ chức triển khai từ thời điểm ngày thứ nhất/10/2020 đến ngày thứ 7/10/2020, trong số đó Lễ khai mạc Tuần lễ được tổ chức triển khai vào trong ngày thứ nhất/10/2020. Sau đấy là nội dung rõ ràng hướng dẫn tổ chức triển khai tuần lễ học tập suốt đời, mời những ban cùng theo dõi tại đây.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 3589/BGDĐT-GDTXV/v tổ chức triển khai Tuần lễ hưởng ứng

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 15 tháng 09 năm 2020

Kính gửi: quản trị Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện trách nhiệm năm học 2020-2021 riêng với Giáo dục đào tạo và giảng dạy thường xuyên, Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo (GDĐT) đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau này gọi là tỉnh) chỉ huy Sở GDĐT, Hội khuyến học tỉnh và những cty có tương quan tổ chức triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 (sau này gọi là Tuần lễ), rõ ràng như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

Tổ chức Tuần lễ nhằm mục đích quán triệt nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của quy đổi số riêng với việc học tập suốt đời: tăng cường trách nhiệm của những cấp cơ quan ban ngành thường trực, những ngành, những tổ chức triển khai, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc xây dựng và phục vụ những kênh và công cụ học tập suốt đời cho những người dân dân.

Các hoạt động và sinh hoạt giải trí của Tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu suất cao trong Đk dịch COVID-19 vẫn còn đấy diễn biến phức tạp.

2. Chủ đề

Chủ đề của Tuần lễ năm 2020: “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”.

3. Thời gian tổ chức triển khai

Tuần lễ được tổ chức triển khai từ thời điểm ngày thứ nhất/10/2020 đến ngày thứ 7/10/2020, trong số đó Lễ khai mạc Tuần lễ được tổ chức triển khai vào trong ngày thứ nhất/10/2020.

4. Các hoạt động và sinh hoạt giải trí trong Tuần lễ

Ủy ban nhân dân những tỉnh chỉ huy triển khai Tuần lễ năm 2020 với hình thức, nội dung phù phù thích hợp với Đk và tình hình thực tiễn của địa phương, tuân thủ những quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của nhà nước, gồm những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt sau:

a) Tổ chức những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt thông tin, tuyên truyền trên những phương tiện đi lại thông tin đại chúng, những cổng thông tin điện tử của cty, tổ chức triển khai tương quan, những trang social (facebook, zalo, viber…) về vai trò của việc học tập suốt đời cũng như vai trò của quy đổi số trong việc thúc đẩy thời cơ học tập suốt đời cho mọi người. Treo băng rôn, khẩu hiệu tại những cơ sở giáo dục, những công xưởng, nhà máy sản xuất, văn phòng, cơ quan và nhũng nơi công cộng; tổ chức triển khai những đoàn xe lưu động tuyên truyền về chủ đề và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của Tuần lễ để người dân biết và tham gia.

b) Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ có sự tham gia của đại diện thay mặt thay mặt lãnh đạo cấp ủy đảng, cơ quan ban ngành thường trực, những cty, những tổ chức triển khai xã hội, doanh nghiệp có tương quan; đại diện thay mặt thay mặt những cơ sở giáo dục, những thiết chế văn hóa truyền thống, những cty thông tin đại chúng; đại diện thay mặt thay mặt của những tầng lớp nhân dân, học viên, sinh viên trên địa phận.

c) Triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của Tuần lễ theo như hình thức trực tiếp phối hợp trực tuyến nhằm mục đích phủ rộng thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường một cách thiết thực.

– Triển khai những chương trình học tập trực tuyến, tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin trong hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy, học, và hoạt động và sinh hoạt giải trí thư viện; tạo Đk để những cơ sở giáo dục xây dựng, tích lũy và khai thác những nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử…), tích cực phổ cập, trình làng những tài nguyên này trên cổng thông tin điện tử của cty; khuyến khích giáo viên, học viên, sinh viên tham gia forum, câu lạc bộ trực tuyến, giao lưu, san sẻ về sách, văn hóa truyền thống đọc, nghiên cứu và phân tích khoa học…, góp thêm phần xây dựng hiệp hội học tập trực tuyến ngày càng tăng trưởng cả về quy mô và chất lượng.

– Tổ chức những lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách bảo vệ an toàn và uy tín, hiệu suất cao cho học viên, sinh viên, phụ huynh, cán bộ công nhân viên cấp dưới chức, người lao động trên địa phận.

– Tổ chức những forum, cuộc thi về chủ đề công dân học tập, công dân toàn thế giới giúp học viên, sinh viên và người dân tìm hiểu về những kỹ năng và khả năng thiết yếu của công dân trong thời đại số hóa và toàn thế giới hoá.

– Khuyến khích những thư viện công cộng, thư viện nhà trường, thư viện của TT học tập hiệp hội trong cùng một khu vực hiệp hội dân cư hợp tác, san sẻ, tương hỗ lẫn nhau về cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện, kinh nghiệm tay nghề quản trị và vận hành, nguồn nhân lực…; tăng cường những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt khuyến đọc, triển khai những quy mô đọc sách/san sẻ tri thức liên thế hệ, luân chuyển sách, báo, tài liệu giấy và tài liệu số với nhau.

– Tiếp tục phát động trào lưu xây dựng “tủ sách lớp học” trong những cơ sở giáo dục; xây dựng những thư viện, không khí đọc tại những TT học tập hiệp hội, những cty, văn phòng, cty; phong phú hoá những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục, học tập tại những thư viện, kho tàng trữ bảo tàng, nhà văn hóa truyền thống, câu lạc bộ… góp thêm phần nuôi dưỡng thói quen và nhu yếu học tập thường xuyên cho những người dân dân, từng bước xây dựng văn hoá học tập suốt đời cho những hiệp hội dân cư trong khu vực.

5. Tổ chức thực thi

a) Ủy ban nhân dân những tỉnh: Chỉ đạo những sở, ban, ngành, những cty tương quan của tỉnh và ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức triển khai Tuần lễ; vận động, khuyến khích những doanh nghiệp, tổ chức triển khai, thành viên trên địa phận tích cực sát cánh, tham gia; sắp xếp kinh phí góp vốn đầu tư tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt hưởng ứng Tuần lễ theo phía dẫn tại Thông tư số 07/TT-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính; kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, rút kinh nghiệm tay nghề nhằm mục đích phát hiện, nhân rộng những tấm gương tự học, học tập suốt đời; tuyên dương, khen thưởng những tập thể và thành viên tham gia tích cực Tuần lễ.

b) Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo: Chủ trì phối phù thích hợp với Hội khuyến học tỉnh và những cty có tương quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác thao tác chỉ huy, phát hành kế hoạch triển khai Tuần lễ; xây dựng chương trình, kế hoạch, dự trù kinh phí góp vốn đầu tư và tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt thích hợp, thiết thực, tiết kiệm chi phí, hiệu suất cao hưởng ứng Tuần lễ tại địa phương; tổng hợp, văn bản báo cáo giải trình kết quả triển khai Tuần lễ của địa phương; tiếp tục theo dõi, duy trì, thúc đẩy những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của Tuần lễ trong suốt năm học.

c) Các cơ sở giáo dục: Tổ chức những lớp học, tập huấn, hội thảo chiến lược, hoạt động và sinh hoạt giải trí giao lưu với những nội dung, hình thức học tập phong phú, linh hoạt, thiết thực (những chương trình giáo dục về kỹ năng sống, ngoại ngữ, kỹ năng sử dụng công nghệ tiên tiến và phát triển tân tiến trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường và việc làm…).

Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo đề xuất kiến nghị quản trị Ủy ban nhân dân những tỉnh giao trách nhiệm cho Ban chỉ huy xây dựng xã hội học tập tỉnh về những cty tương quan tổ chức triển khai thực thi và văn bản báo cáo giải trình kết quả tổ chức triển khai Tuần lễ về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục đào tạo và giảng dạy thường xuyên và theo địa chỉ thư điện tử: [email protected]) trước thời điểm ngày 30/10/2020 để Bộ GDĐT tổng hợp, văn bản báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước.

Nơi nhận:– Như trên;– PTTgCP Vũ Đức Đam (để văn bản báo cáo giải trình);– Bộ trưởng Bộ GDĐT (để văn bản báo cáo giải trình);– Hội Khuyến học Việt Nam (để phối hợp):– Các Sở GDĐT (để thực thi):– Hội Khuyến học những tỉnh;– Hội Khuyến học những tỉnh:– Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT;– Lưu: VT, Vụ GDTX.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Hữu Độ

Nhằm quán triệt nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của quy đổi số riêng với việc học tập suốt đời, ngày 15/09/2020, Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Công văn 3589/BGDĐT-GDTX.

Theo đó, Chủ đề của Tuần lễ năm 2020: “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”. Tuần lễ được tổ chức triển khai từ thời điểm ngày thứ nhất/10/2020 đến ngày thứ 7/10/2020, trong số đó Lễ khai mạc Tuần lễ được tổ chức triển khai vào trong ngày thứ nhất/10/2020. Sau đấy là nội dung rõ ràng hướng dẫn tổ chức triển khai tuần lễ học tập suốt đời, mời những ban cùng theo dõi tại đây.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 3589/BGDĐT-GDTXV/v tổ chức triển khai Tuần lễ hưởng ứng

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 15 tháng 09 năm 2020

Kính gửi: quản trị Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện trách nhiệm năm học 2020-2021 riêng với Giáo dục đào tạo và giảng dạy thường xuyên, Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo (GDĐT) đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau này gọi là tỉnh) chỉ huy Sở GDĐT, Hội khuyến học tỉnh và những cty có tương quan tổ chức triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 (sau này gọi là Tuần lễ), rõ ràng như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

Tổ chức Tuần lễ nhằm mục đích quán triệt nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của quy đổi số riêng với việc học tập suốt đời: tăng cường trách nhiệm của những cấp cơ quan ban ngành thường trực, những ngành, những tổ chức triển khai, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc xây dựng và phục vụ những kênh và công cụ học tập suốt đời cho những người dân dân.

Các hoạt động và sinh hoạt giải trí của Tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu suất cao trong Đk dịch COVID-19 vẫn còn đấy diễn biến phức tạp.

2. Chủ đề

Chủ đề của Tuần lễ năm 2020: “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”.

3. Thời gian tổ chức triển khai

Tuần lễ được tổ chức triển khai từ thời điểm ngày thứ nhất/10/2020 đến ngày thứ 7/10/2020, trong số đó Lễ khai mạc Tuần lễ được tổ chức triển khai vào trong ngày thứ nhất/10/2020.

4. Các hoạt động và sinh hoạt giải trí trong Tuần lễ

Ủy ban nhân dân những tỉnh chỉ huy triển khai Tuần lễ năm 2020 với hình thức, nội dung phù phù thích hợp với Đk và tình hình thực tiễn của địa phương, tuân thủ những quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của nhà nước, gồm những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt sau:

a) Tổ chức những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt thông tin, tuyên truyền trên những phương tiện đi lại thông tin đại chúng, những cổng thông tin điện tử của cty, tổ chức triển khai tương quan, những trang social (facebook, zalo, viber…) về vai trò của việc học tập suốt đời cũng như vai trò của quy đổi số trong việc thúc đẩy thời cơ học tập suốt đời cho mọi người. Treo băng rôn, khẩu hiệu tại những cơ sở giáo dục, những công xưởng, nhà máy sản xuất, văn phòng, cơ quan và nhũng nơi công cộng; tổ chức triển khai những đoàn xe lưu động tuyên truyền về chủ đề và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của Tuần lễ để người dân biết và tham gia.

b) Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ có sự tham gia của đại diện thay mặt thay mặt lãnh đạo cấp ủy đảng, cơ quan ban ngành thường trực, những cty, những tổ chức triển khai xã hội, doanh nghiệp có tương quan; đại diện thay mặt thay mặt những cơ sở giáo dục, những thiết chế văn hóa truyền thống, những cty thông tin đại chúng; đại diện thay mặt thay mặt của những tầng lớp nhân dân, học viên, sinh viên trên địa phận.

c) Triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của Tuần lễ theo như hình thức trực tiếp phối hợp trực tuyến nhằm mục đích phủ rộng thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường một cách thiết thực.

– Triển khai những chương trình học tập trực tuyến, tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin trong hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy, học, và hoạt động và sinh hoạt giải trí thư viện; tạo Đk để những cơ sở giáo dục xây dựng, tích lũy và khai thác những nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử…), tích cực phổ cập, trình làng những tài nguyên này trên cổng thông tin điện tử của cty; khuyến khích giáo viên, học viên, sinh viên tham gia forum, câu lạc bộ trực tuyến, giao lưu, san sẻ về sách, văn hóa truyền thống đọc, nghiên cứu và phân tích khoa học…, góp thêm phần xây dựng hiệp hội học tập trực tuyến ngày càng tăng trưởng cả về quy mô và chất lượng.

– Tổ chức những lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách bảo vệ an toàn và uy tín, hiệu suất cao cho học viên, sinh viên, phụ huynh, cán bộ công nhân viên cấp dưới chức, người lao động trên địa phận.

– Tổ chức những forum, cuộc thi về chủ đề công dân học tập, công dân toàn thế giới giúp học viên, sinh viên và người dân tìm hiểu về những kỹ năng và khả năng thiết yếu của công dân trong thời đại số hóa và toàn thế giới hoá.

– Khuyến khích những thư viện công cộng, thư viện nhà trường, thư viện của TT học tập hiệp hội trong cùng một khu vực hiệp hội dân cư hợp tác, san sẻ, tương hỗ lẫn nhau về cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện, kinh nghiệm tay nghề quản trị và vận hành, nguồn nhân lực…; tăng cường những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt khuyến đọc, triển khai những quy mô đọc sách/san sẻ tri thức liên thế hệ, luân chuyển sách, báo, tài liệu giấy và tài liệu số với nhau.

– Tiếp tục phát động trào lưu xây dựng “tủ sách lớp học” trong những cơ sở giáo dục; xây dựng những thư viện, không khí đọc tại những TT học tập hiệp hội, những cty, văn phòng, cty; phong phú hoá những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục, học tập tại những thư viện, kho tàng trữ bảo tàng, nhà văn hóa truyền thống, câu lạc bộ… góp thêm phần nuôi dưỡng thói quen và nhu yếu học tập thường xuyên cho những người dân dân, từng bước xây dựng văn hoá học tập suốt đời cho những hiệp hội dân cư trong khu vực.

5. Tổ chức thực thi

a) Ủy ban nhân dân những tỉnh: Chỉ đạo những sở, ban, ngành, những cty tương quan của tỉnh và ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức triển khai Tuần lễ; vận động, khuyến khích những doanh nghiệp, tổ chức triển khai, thành viên trên địa phận tích cực sát cánh, tham gia; sắp xếp kinh phí góp vốn đầu tư tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt hưởng ứng Tuần lễ theo phía dẫn tại Thông tư số 07/TT-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính; kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, rút kinh nghiệm tay nghề nhằm mục đích phát hiện, nhân rộng những tấm gương tự học, học tập suốt đời; tuyên dương, khen thưởng những tập thể và thành viên tham gia tích cực Tuần lễ.

b) Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo: Chủ trì phối phù thích hợp với Hội khuyến học tỉnh và những cty có tương quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác thao tác chỉ huy, phát hành kế hoạch triển khai Tuần lễ; xây dựng chương trình, kế hoạch, dự trù kinh phí góp vốn đầu tư và tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt thích hợp, thiết thực, tiết kiệm chi phí, hiệu suất cao hưởng ứng Tuần lễ tại địa phương; tổng hợp, văn bản báo cáo giải trình kết quả triển khai Tuần lễ của địa phương; tiếp tục theo dõi, duy trì, thúc đẩy những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của Tuần lễ trong suốt năm học.

c) Các cơ sở giáo dục: Tổ chức những lớp học, tập huấn, hội thảo chiến lược, hoạt động và sinh hoạt giải trí giao lưu với những nội dung, hình thức học tập phong phú, linh hoạt, thiết thực (những chương trình giáo dục về kỹ năng sống, ngoại ngữ, kỹ năng sử dụng công nghệ tiên tiến và phát triển tân tiến trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường và việc làm…).

Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo đề xuất kiến nghị quản trị Ủy ban nhân dân những tỉnh giao trách nhiệm cho Ban chỉ huy xây dựng xã hội học tập tỉnh về những cty tương quan tổ chức triển khai thực thi và văn bản báo cáo giải trình kết quả tổ chức triển khai Tuần lễ về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục đào tạo và giảng dạy thường xuyên và theo địa chỉ thư điện tử: [email protected]) trước thời điểm ngày 30/10/2020 để Bộ GDĐT tổng hợp, văn bản báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước.

Nơi nhận:– Như trên;– PTTgCP Vũ Đức Đam (để văn bản báo cáo giải trình);– Bộ trưởng Bộ GDĐT (để văn bản báo cáo giải trình);– Hội Khuyến học Việt Nam (để phối hợp):– Các Sở GDĐT (để thực thi):– Hội Khuyến học những tỉnh;– Hội Khuyến học những tỉnh:– Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT;– Lưu: VT, Vụ GDTX.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Hữu Độ


Bạn đang xem nội dung bài viết Công văn 3589/BGDĐT-GDTX 2022

Với việc Bạn đọc bài Công văn 3589/BGDĐT-GDTX FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game tài liệu Công văn 3589/BGDĐT-GDTX Miễn phí

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game tài liệu Công văn 3589/BGDĐT-GDTX Free mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan or tham gia Groups zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Công #văn #3589BGDĐTGDTX