0765562555

Giáo án Công nghệ 6 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường (Cả năm)

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết HD Giáo án Công nghệ 6 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường (Cả năm) New 2022 được update : 2021-09-08 04:27:12

3892

Xin chàoGiáo án Công nghệ 6 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường trọn bộ cả năm, với 275 trang, mang tới khá đầy đủ những bài soạn trong cả năm học 2021 – 2022, giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án môn Công nghệ 6 cho học viên của tớ theo chương trình mới.

Ngoài ra, thầy cô trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm thêm giáo án Ngữ văn, cùng hướng dẫn xem cuốn sách giáo khoa lớp 6 mới để tìm hiểu trước về cuốn sách mới. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung rõ ràng trong nội dung bài viết sau này của Wiki ADS:

Bạn đang xem: Giáo án Công nghệ 6 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường (Cả năm)

Giáo án Công nghệ 6 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường năm 2021 – 2022

TIẾT 1. BÀI 1. KHÁI QUÁT VỀ NHÀ Ở (T1)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau bài học kinh nghiệm tay nghề này học viên phải:

1. Kiến thức

Nêu được vai trò của nhà tại. Nêu được điểm lưu ý chung của nhà tại.

2. Năng lực

2.1. Năng lực công nghệ tiên tiến và phát triển

Nhận thức công nghệ tiên tiến và phát triển: Nhận biết được vai trò của nhà tại. Nhận biết được điểm lưu ý chung của nhà tại.

2.2. Năng lực chung

Năng lực tự chủ, tự học. Năng lực tiếp xúc và hợp tác: Biết sử dụng thông tin để trình diễn, thảo luận những yếu tố tương quan đến khái quát về nhà tại, lắng nghe và phản hồi tích cực trong quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí nhóm Năng lực xử lý và xử lý yếu tố: Giải quyết được những trường hợp nêu lên.

3. Phẩm chất

Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào thực tiễn môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường. Trách nhiệm: Tích cực trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

Giấy A4, A5. Phiếu học tập. Đề kiểm tra. Ảnh, power point.

2. Chuẩn bị của HS

Dụng cụ học tập phục vụ cho quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí nhóm Học bài cũ. Đọc trước bài mới.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Ổn định lớp (1’)

Tiến trình bài dạy

Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới (3’)

a. Mục tiêu: Dẫn dắt vào bài mới;

b. Nội dung: Giới thiệu nôi dung bài học kinh nghiệm tay nghề

c. Sản phẩm: Báo cáo hoạt động và sinh hoạt giải trí nhóm.

từ khóa quan tâm: Soạn bài Góc nhìn – Chân trời sáng tạo 6

d. Tổ chức hoạt động và sinh hoạt giải trí

Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt Chuyển giao trách nhiệm

GV: Cuộc sống con người sẽ trở ngại vất vả ra làm sao nếu không còn nhà tại?

GV yêu cầu HS quan sát và thảo luận trao đổi nhóm cặp bàn, vấn đáp vướng mắc trên.

HS quan sát và tiếp nhận trách nhiệm.

Trả lời được vướng mắc.

Thực hiện trách nhiệm

HS quan sát, trao đổi nhóm cặp bàn, vấn đáp vướng mắc.

Báo cáo, thảo luận

GV yêu cầu đại diện thay mặt thay mặt nhóm trình diễn, nhóm khác nhận xét và tương hỗ update.

Đại diện nhóm trình diễn, nhóm khác nhận xét và tương hỗ update.

Kết luận và nhận định

GV nhận xét trình diễn của HS.

GV chốt lại kiến thức và kỹ năng.

GV vào bài mới: Nhà ở có vai trò quan trọng riêng với đời sống con người. Để biết được vai trò của nhà tại, dặc điểm chung của nhà tại thì toàn bộ chúng ta vào bài ngày hôm nay.

HS định hình trách nhiệm học tập.

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức và kỹ năng mới

Nội dung 1. Tìm hiểu vai trò của nhà tại (12’)

a.Mục tiêu: Nêu được những vai trò của nhà tại riêng với đời sống con người.

b. Nội dung: Vai trò của nhà tại.

Tham khảo: Khoa học lớp 4 Bài 18-19: Ôn tập: Con người và sức mạnh thể chất

c. Sản phẩm: Báo cáo hoạt động và sinh hoạt giải trí nhóm

từ khóa quan tâm: Soạn bài Góc nhìn – Chân trời sáng tạo 6

d. Tổ chức hoạt động và sinh hoạt giải trí

Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt Chuyển giao trách nhiệm

GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh sau

GV chia lớp thành những nhóm, yêu cầu những nhóm tiến hành thảo luận nhóm và cho biết thêm thêm vì sao con người cần nhà tại. Thời gian là 10 phút.

HS nhận nhóm và trách nhiệm.

1. Vai trò của nhà tại

– Là khu công trình xây dựng được xây dựng với mục tiêu để ở

– Bảo vệ con người trước những tác động xấu của vạn vật thiên nhiên và xã hội.

– Phục vụ những nhu yếu sinh hoạt của thành viên hoặc hộ mái ấm gia đình.

Thực hiện trách nhiệm

HS nhận nhóm, phân loại trách nhiệm thành viên, tiến hành thảo luận nhóm và vấn đáp được vướng mắc.

GV theo dõi và giúp sức những nhóm học viên.

Báo cáo, thảo luận

GV yêu cầu đại diện thay mặt thay mặt nhóm trình diễn, nhóm khác nhận xét và tương hỗ update.

Đại diện nhóm trình diễn, nhóm khác nhận xét và tương hỗ update.

Kết luận và nhận định

GV nhận xét trình diễn của HS.

GV chốt lại kiến thức và kỹ năng.

HS ghi nhớ và ghi nội dung vào trong vở.

….

Giáo án Công nghệ 6 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường trọn bộ cả năm, với 275 trang, mang tới khá đầy đủ những bài soạn trong cả năm học 2021 – 2022, giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án môn Công nghệ 6 cho học viên của tớ theo chương trình mới.

Ngoài ra, thầy cô trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm thêm giáo án Ngữ văn, cùng hướng dẫn xem cuốn sách giáo khoa lớp 6 mới để tìm hiểu trước về cuốn sách mới. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung rõ ràng trong nội dung bài viết sau này của Wiki ADS:

Bạn đang xem: Giáo án Công nghệ 6 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường (Cả năm)

Giáo án Công nghệ 6 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường năm 2021 – 2022

TIẾT 1. BÀI 1. KHÁI QUÁT VỀ NHÀ Ở (T1)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau bài học kinh nghiệm tay nghề này học viên phải:

1. Kiến thức

Nêu được vai trò của nhà tại. Nêu được điểm lưu ý chung của nhà tại.

2. Năng lực

2.1. Năng lực công nghệ tiên tiến và phát triển

Nhận thức công nghệ tiên tiến và phát triển: Nhận biết được vai trò của nhà tại. Nhận biết được điểm lưu ý chung của nhà tại.

2.2. Năng lực chung

Năng lực tự chủ, tự học. Năng lực tiếp xúc và hợp tác: Biết sử dụng thông tin để trình diễn, thảo luận những yếu tố tương quan đến khái quát về nhà tại, lắng nghe và phản hồi tích cực trong quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí nhóm Năng lực xử lý và xử lý yếu tố: Giải quyết được những trường hợp nêu lên.

3. Phẩm chất

Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào thực tiễn môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường. Trách nhiệm: Tích cực trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

Giấy A4, A5. Phiếu học tập. Đề kiểm tra. Ảnh, power point.

2. Chuẩn bị của HS

Dụng cụ học tập phục vụ cho quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí nhóm Học bài cũ. Đọc trước bài mới.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Ổn định lớp (1’)

Tiến trình bài dạy

Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới (3’)

a. Mục tiêu: Dẫn dắt vào bài mới;

b. Nội dung: Giới thiệu nôi dung bài học kinh nghiệm tay nghề

c. Sản phẩm: Báo cáo hoạt động và sinh hoạt giải trí nhóm.

từ khóa quan tâm: Soạn bài Góc nhìn – Chân trời sáng tạo 6

d. Tổ chức hoạt động và sinh hoạt giải trí

Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt Chuyển giao trách nhiệm

GV: Cuộc sống con người sẽ trở ngại vất vả ra làm sao nếu không còn nhà tại?

GV yêu cầu HS quan sát và thảo luận trao đổi nhóm cặp bàn, vấn đáp vướng mắc trên.

HS quan sát và tiếp nhận trách nhiệm.

Trả lời được vướng mắc.

Thực hiện trách nhiệm

HS quan sát, trao đổi nhóm cặp bàn, vấn đáp vướng mắc.

Báo cáo, thảo luận

GV yêu cầu đại diện thay mặt thay mặt nhóm trình diễn, nhóm khác nhận xét và tương hỗ update.

Đại diện nhóm trình diễn, nhóm khác nhận xét và tương hỗ update.

Kết luận và nhận định

GV nhận xét trình diễn của HS.

GV chốt lại kiến thức và kỹ năng.

GV vào bài mới: Nhà ở có vai trò quan trọng riêng với đời sống con người. Để biết được vai trò của nhà tại, dặc điểm chung của nhà tại thì toàn bộ chúng ta vào bài ngày hôm nay.

HS định hình trách nhiệm học tập.

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức và kỹ năng mới

Nội dung 1. Tìm hiểu vai trò của nhà tại (12’)

a.Mục tiêu: Nêu được những vai trò của nhà tại riêng với đời sống con người.

b. Nội dung: Vai trò của nhà tại.

Tham khảo: Khoa học lớp 4 Bài 18-19: Ôn tập: Con người và sức mạnh thể chất

c. Sản phẩm: Báo cáo hoạt động và sinh hoạt giải trí nhóm

từ khóa quan tâm: Soạn bài Góc nhìn – Chân trời sáng tạo 6

d. Tổ chức hoạt động và sinh hoạt giải trí

Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt Chuyển giao trách nhiệm

GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh sau

GV chia lớp thành những nhóm, yêu cầu những nhóm tiến hành thảo luận nhóm và cho biết thêm thêm vì sao con người cần nhà tại. Thời gian là 10 phút.

HS nhận nhóm và trách nhiệm.

1. Vai trò của nhà tại

– Là khu công trình xây dựng được xây dựng với mục tiêu để ở

– Bảo vệ con người trước những tác động xấu của vạn vật thiên nhiên và xã hội.

– Phục vụ những nhu yếu sinh hoạt của thành viên hoặc hộ mái ấm gia đình.

Thực hiện trách nhiệm

HS nhận nhóm, phân loại trách nhiệm thành viên, tiến hành thảo luận nhóm và vấn đáp được vướng mắc.

GV theo dõi và giúp sức những nhóm học viên.

Báo cáo, thảo luận

GV yêu cầu đại diện thay mặt thay mặt nhóm trình diễn, nhóm khác nhận xét và tương hỗ update.

Đại diện nhóm trình diễn, nhóm khác nhận xét và tương hỗ update.

Kết luận và nhận định

GV nhận xét trình diễn của HS.

GV chốt lại kiến thức và kỹ năng.

HS ghi nhớ và ghi nội dung vào trong vở.

….


Bạn đang xem bài Giáo án Công nghệ 6 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường (Cả năm) 2022

Với việc Bạn đọc nội dung bài viết Giáo án Công nghệ 6 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường (Cả năm) Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game HD Giáo án Công nghệ 6 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường (Cả năm) Free

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game tài liệu Giáo án Công nghệ 6 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường (Cả năm) Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi hoặc tham gia Group zalo để được trợ giúp miễn phí
#Giáo #án #Công #nghệ #sách #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống #Cả #năm