0765562555

Hoá học 9 Bài 11: Phân bón hóa học

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Trình Hoá học 9 Bài 11: Phân bón hóa học Chi tiết 2022 được update : 2021-09-07 21:15:58

3800

Xin chàoHoá học 9 Bài 11: Phân bón hóa học giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về phân bón hóa học là gì và những loại phân bón hóa học thường dùng. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Hóa học 9 chương 1 trang 39.

Việc giải Hóa 9 bài 11 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Bạn đang xem: Hoá học 9 Bài 11: Phân bón hóa học

Lý thuyết Hóa 9 Bài 11: Phân bón hóa học I. Phân bón hóa học là gì?

Phân bón hóa học là những hợp chất hóa học chứa những nguyên tố dinh dưỡng, được bón cho cây nhằm mục đích nâng cao năng suất cây trồng.

Các nguyên tố dinh dưỡng cầ n cho cây trồng như: N, K, P, Ca, Mg, B, Cu, Zn,…

II. Những phân bón hóa học thường dùng

1. Phân bón đơn (chỉ chứa một trong ba nguyên tố dinh dưỡng đó đó là N, P, K)

a) Phân đạm (chứa N): Một số phân đạm thường dùng là

– Ure CO(NH2)2, tan trong nước, chứa 46% nitơ.

– Amoni nitrat NH4NO3, tan trong nước, chứa 35% nitơ.

– Amoni sunfat (NH4)2SO4, tan trong nước, chứa 21% nitơ.

b) Phân lân (chứa P): Một số phân lân thường dùng là

– Photphat tự nhiên thành phần chính chứa Ca3(PO4), không tan trong nước, tan chậm trong đất chua.

– Supephotphat, thành phần đó đó là Ca(H2PO4)2, tan trong nước.

c)Phân kali (chứa K):

– Những phân kali thường dùng là KCl, K2SO4,… đều dễ tan trong nước.

2. Phân bón dạng kép (chứa hai hoặc cả ba nguyên tố dinh dưỡng chính)

a) Phân NPK: chứa NH4NO3, (NH4)2HPO4 và KCl.

Tham khảo: Hóa học 9 Bài 26: Clo

b) Phân amophot: chứa NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4.

3. Phân bón vi lượng: chứa một lượng nhỏ những nguyên tố như: bo, kẽm, mangan,…dưới dạng hợp chất.

Giải bài tập Hóa 9 Bài 11 trang 39 Câu 1

Có những loại phân bón hóa học: KCl, NH4NO3, NH4Cl, (NH4)2SO4, Ca3(PO4)2, Ca(H2PO4)2, (NH4)2HPO4, KNO3.

a) Hãy cho biết thêm thêm tân hóa học của những phân bón nói trên.

b) Hãy sắp xếp nững phân bón này thành hia nhóm phân bón đơn và phân bón kép.

c) Trộn những phân bón nào với nhau ta được phân bón kép NPK?

Gợi ý đáp án

a) Tên hóa học của phân bón: KCl: Kali clorua; NH4NO3: Amoni nitrat; NH4Cl: Amoni clorua; (NH4)2SO4: Amoni sunphat; Ca3(PO4)2: Canxi photphat; Ca(H2PO4)2: Canxi đihiđrophotphat; (NH4)2HPO4: Điamoni hiđrophotphat; KNO3: Kali nitrat.

b) Hai nhóm phân bón:

– Phân bón đơn: KCl, NH4NO3, NH4Cl, (NH4)2SO4, Ca3(PO4)2, Ca(H2PO4)2.

– Phân bón kép: (NH4)2HPO4, KNO3.

c) Phân bón kép NPK: Trộn những phân bón NH4NO3, (NH4)2HPO4 và KCl theo tỉ lệ thích hợp, được phân bón NPK.

Câu 2

Có ba mẫu phân bón hóa học không ghi nhãn là: phân kali KCl, phân đạm NH4NO3 và phân superphotphat (phân lân) Ca(H2PO4)2. Hãy nhận ra mỗi mẫu phân bón trên bằng phương pháp hóa học.

Gợi ý đáp án

Phương pháp hóa học nhận ra KCl, NH4NO3 và Ca(H2PO4)2:

Cho dung dịch NaOH vào những ống nghiệm chứa ba mẫu phân bón trên và đun nóng, chất trong ống nghiệm nào có mùi khai là NH4NO3.

từ khóa quan tâm: Kế hoạch giáo dục môn Mĩ thuật 6 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường

NH4NO3 + NaOH → NH3 ↑ + H2O + NaNO3

Cho dung dịch Ca(OH)2 vào hai ống nghiệm còn sót lại, chất trong ống nghiệm nào cho kết tủa trắng là Ca(H2PO4)2, chất trong ống nghiệm không phản ứng là KCl.

2Ca(OH)2 + Ca(H2PO4)2 → Ca3(PO4)2 ↓ + 4H2O.

Câu 3

Một người làm vườn đã dùng 500g (NH4)2SO4 để bón rau.

a) Nguyên tố dinh dưỡng nào có trong loại phân bón này?

b) Tính thành phần Phần Trăm của nguyên tố dinh dưỡng trong phân bón.

c) Tính khối lượng của nguyên tố dinh dưỡng bón cho ruộng rau.

Gợi ý đáp án

a) Nguyên tố dinh dưỡng là đạm (nitơ).

b) Thành phần Phần Trăm của N trong (NH4)2SO4:

M(NH4)2SO4 = (14 + 4).2 + 32 + 16.4= 132 g/mol

c) Khối lượng của nguyên tố dinh dưỡng bón cho ruộng rau:

Trong 132g (NH4)2SO4 có 28g N

Trong 500g (NH4)2SO4 có x g N.

Hoá học 9 Bài 11: Phân bón hóa học giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về phân bón hóa học là gì và những loại phân bón hóa học thường dùng. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Hóa học 9 chương 1 trang 39.

Việc giải Hóa 9 bài 11 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Bạn đang xem: Hoá học 9 Bài 11: Phân bón hóa học

Lý thuyết Hóa 9 Bài 11: Phân bón hóa học I. Phân bón hóa học là gì?

Phân bón hóa học là những hợp chất hóa học chứa những nguyên tố dinh dưỡng, được bón cho cây nhằm mục đích nâng cao năng suất cây trồng.

Các nguyên tố dinh dưỡng cầ n cho cây trồng như: N, K, P, Ca, Mg, B, Cu, Zn,…

II. Những phân bón hóa học thường dùng

1. Phân bón đơn (chỉ chứa một trong ba nguyên tố dinh dưỡng đó đó là N, P, K)

a) Phân đạm (chứa N): Một số phân đạm thường dùng là

– Ure CO(NH2)2, tan trong nước, chứa 46% nitơ.

– Amoni nitrat NH4NO3, tan trong nước, chứa 35% nitơ.

– Amoni sunfat (NH4)2SO4, tan trong nước, chứa 21% nitơ.

b) Phân lân (chứa P): Một số phân lân thường dùng là

– Photphat tự nhiên thành phần chính chứa Ca3(PO4), không tan trong nước, tan chậm trong đất chua.

– Supephotphat, thành phần đó đó là Ca(H2PO4)2, tan trong nước.

c)Phân kali (chứa K):

– Những phân kali thường dùng là KCl, K2SO4,… đều dễ tan trong nước.

2. Phân bón dạng kép (chứa hai hoặc cả ba nguyên tố dinh dưỡng chính)

a) Phân NPK: chứa NH4NO3, (NH4)2HPO4 và KCl.

Tham khảo: Hóa học 9 Bài 26: Clo

b) Phân amophot: chứa NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4.

3. Phân bón vi lượng: chứa một lượng nhỏ những nguyên tố như: bo, kẽm, mangan,…dưới dạng hợp chất.

Giải bài tập Hóa 9 Bài 11 trang 39 Câu 1

Có những loại phân bón hóa học: KCl, NH4NO3, NH4Cl, (NH4)2SO4, Ca3(PO4)2, Ca(H2PO4)2, (NH4)2HPO4, KNO3.

a) Hãy cho biết thêm thêm tân hóa học của những phân bón nói trên.

b) Hãy sắp xếp nững phân bón này thành hia nhóm phân bón đơn và phân bón kép.

c) Trộn những phân bón nào với nhau ta được phân bón kép NPK?

Gợi ý đáp án

a) Tên hóa học của phân bón: KCl: Kali clorua; NH4NO3: Amoni nitrat; NH4Cl: Amoni clorua; (NH4)2SO4: Amoni sunphat; Ca3(PO4)2: Canxi photphat; Ca(H2PO4)2: Canxi đihiđrophotphat; (NH4)2HPO4: Điamoni hiđrophotphat; KNO3: Kali nitrat.

b) Hai nhóm phân bón:

– Phân bón đơn: KCl, NH4NO3, NH4Cl, (NH4)2SO4, Ca3(PO4)2, Ca(H2PO4)2.

– Phân bón kép: (NH4)2HPO4, KNO3.

c) Phân bón kép NPK: Trộn những phân bón NH4NO3, (NH4)2HPO4 và KCl theo tỉ lệ thích hợp, được phân bón NPK.

Câu 2

Có ba mẫu phân bón hóa học không ghi nhãn là: phân kali KCl, phân đạm NH4NO3 và phân superphotphat (phân lân) Ca(H2PO4)2. Hãy nhận ra mỗi mẫu phân bón trên bằng phương pháp hóa học.

Gợi ý đáp án

Phương pháp hóa học nhận ra KCl, NH4NO3 và Ca(H2PO4)2:

Cho dung dịch NaOH vào những ống nghiệm chứa ba mẫu phân bón trên và đun nóng, chất trong ống nghiệm nào có mùi khai là NH4NO3.

từ khóa quan tâm: Kế hoạch giáo dục môn Mĩ thuật 6 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường

NH4NO3 + NaOH → NH3 ↑ + H2O + NaNO3

Cho dung dịch Ca(OH)2 vào hai ống nghiệm còn sót lại, chất trong ống nghiệm nào cho kết tủa trắng là Ca(H2PO4)2, chất trong ống nghiệm không phản ứng là KCl.

2Ca(OH)2 + Ca(H2PO4)2 → Ca3(PO4)2 ↓ + 4H2O.

Câu 3

Một người làm vườn đã dùng 500g (NH4)2SO4 để bón rau.

a) Nguyên tố dinh dưỡng nào có trong loại phân bón này?

b) Tính thành phần Phần Trăm của nguyên tố dinh dưỡng trong phân bón.

c) Tính khối lượng của nguyên tố dinh dưỡng bón cho ruộng rau.

Gợi ý đáp án

a) Nguyên tố dinh dưỡng là đạm (nitơ).

b) Thành phần Phần Trăm của N trong (NH4)2SO4:

M(NH4)2SO4 = (14 + 4).2 + 32 + 16.4= 132 g/mol

c) Khối lượng của nguyên tố dinh dưỡng bón cho ruộng rau:

Trong 132g (NH4)2SO4 có 28g N

Trong 500g (NH4)2SO4 có x g N.


Bạn đang xem post Hoá học 9 Bài 11: Phân bón hóa học 2022

Với việc Bạn mò mẩn bài Hoá học 9 Bài 11: Phân bón hóa học FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game tài liệu Hoá học 9 Bài 11: Phân bón hóa học Miễn phí

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game HD Hoá học 9 Bài 11: Phân bón hóa học Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại cmt or ThamGia Nhóm zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Hoá #học #Bài #Phân #bón #hóa #học