0765562555

Hoá học 9 Bài 23: Thực hành Tính chất hóa học của nhôm và sắt

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Hoá học 9 Bài 23: Thực hành Tính chất hóa học của nhôm và sắt Chi tiết 2022 được update : 2021-09-07 16:06:18

3668

Xin chàoHoá học 9 Bài 23: Thực hành Tính chất hóa học của nhôm và sắt giúp những em học viên lớp 9 biết phương pháp thực thi một số trong những phản ứng hóa học của nhôm và sắt với một số trong những chất khác.

Từ đó ghi nhớ hơn kiến thức và kỹ năng về nhôm và sắt để học tốt Hóa 9. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Hoá học 9 Bài 23: Thực hành Tính chất hóa học của nhôm và sắt

Thực hành Tính chất hóa học của nhôm và sắt I. Tiến hành thí nghiệm Thí nghiệm 1: Tác dụng của nhôm với oxi

Yêu cầu: Nêu hiện tượng kỳ lạ thí nghiệm, cho biết thêm thêm trạng thái, sắc tố của chất tạo thành, lý giải và viết PTPƯ. Cho biết vai trò của nhôm trong phản ứng?

Hiện tượng: Có những hạt loé sáng do bột nhôm tác dụng với oxi, phản ứng toả nhiều nhiệt.

Chất tạo thành white color sáng là nhôm oxit Al2O3.

Giải thích: Vì xẩy ra phản ứng nhôm tác dụng với oxi trong không khí.

Xem thêm: Hóa học 9 bài 51: Saccarozơ

Trong PƯHH nhôm đóng vai trò là chất khử.

Phương trình hóa học:

4Al + 2O2 2Al2O3

Thí nghiệm 2: Tác dụng của sắt với lưu huỳnh.

Yêu cầu: Cho biết sắc tố của hỗn hợp sắt và lưu huỳnh trước phản ứng. Nêu hiện tượng kỳ lạ thí nghiệm, sắc tố của chất tạo thành sau phản ứng, lý giải và viết PTPƯ?

Hiện tượng: Khi đun hỗn hợp trên ngọn lửa đèn cồn, sắt tác dụng mạnh với lưu huỳnh hỗn hợp cháy nóng đỏ, phản ứng toả nhiều nhiệt.

Chất tạo thành có màu đen (không biến thành nam châm hút hút).

Giải thích: Vì xẩy ra phản ứng sắt tác dụng với lưu huỳnh.

Fe + S FeS

Hỗn hợp sắt và lưu huỳnh trước phản ứng có màu xám.

Thí nghiệm 3: Nhận biết mỗi sắt kẽm kim loại Al, Fe được đựng trong hai lọ không dán nhãn.

Yêu cầu: Quan sát hiện tượng kỳ lạ xẩy ra ở hai ống nghiệm 1 và 2. Cho biết mỗi lọ đựng sắt kẽm kim loại nào? Giải thích và viết PTPƯ?

Tham khảo: Sơ đồ tư duy bài Tự tình 2

Hiện tượng: Khi cho dung dịch NaOH vào hai ống nghiệm. Một ống nghiệm có khí thoát ra và chất rắn tan ra. Một ống nghiệm không còn hiện tượng kỳ lạ gì.

Kết luận: Ống nghiệm có khí thoát ra là ống nghiệm trước đó chứa bột Al. Ống nghiệm không còn hiện tượng kỳ lạ gì là ống nghiệm trước đó chứa bột Fe => ta nhận ra được lọ đựng sắt kẽm kim loại Al và lọ đựng sắt kẽm kim loại Fe.

Giải thích: Vì nhôm có phản ứng với kiềm, còn sắt thì không phản ứng với kiềm.

Phương trình hóa học:

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

II. Viết bản tường trình

Họ và tên: ………………………………………………….

Lớp: …………………………………………………………..

I. Dụng cụ hóa chất

1. Dụng cụ

Đèn cồn, muỗng lấy hóa chất, bìa cứng (hoặc công tư hút), kẹp gỗ (hoặc giá thí nghiệm), muỗng lấy hóa chất, bát sứ

2. Hóa chất.

Bột nhôm, bột sắt, bột lưu huỳnh, sắt kẽm kim loại nhôm, sắt kẽm kim loại sắt, dung dịch NaOH,…

II. Bản tường trình bài thực hành thực tiễn hóa 9 bài 23

Các tiến hành Hiện tượng Giải thích, PTHH Thí nghiệm 1: Tác dụng của nhôm với oxi Lấy một ít bột nhôm vào tấm bìa cứng (hoặc công tơ hút).Rắc nhẹ bột nhôm trên ngọn lửa đèn cồn.Quan sát hiện tượng kỳ lạ, cho biết thêm thêm trang thái, sắc tố chất tạo thành.

Có những hạt loé sáng do bột nhôm tác dụng với oxi, phản ứng toả nhiều nhiệt.

Chất tạo thành white color sáng là nhôm oxit Al2O3.

Vì xẩy ra phản ứng nhôm tác dụng với oxi trong không khí.

Xem thêm: Hóa học 9 bài 51: Saccarozơ

Trong PƯHH nhôm đóng vai trò là chất khử.

Phương trình hóa học:

4Al + 2O2 2Al2O3

Thí nghiệm 2: Tác dụng của sắt với lưu huỳnh.

Lấy 2 thài nhỏ hỗn hợp bột sắt, lưu huỳnh theo tỉ lệ mFe : mS = 7:4 (hoặc 1:3 về thể tích)

Đun nóng ống nghiệm chứa hốn hợp trên ngọn lửa đèn cồn đến khi có đốm sáng đỏ xuất hiện thì bỏ đèn cồn ra

Khi đun hỗn hợp trên ngọn lửa đèn cồn, sắt tác dụng mạnh với lưu huỳnh hỗn hợp cháy nóng đỏ, phản ứng toả nhiều nhiệt.

Chất tạo thành có màu đen (không biến thành nam châm hút hút).

Vì xẩy ra phản ứng sắt tác dụng với lưu huỳnh.

Fe + S FeS

Hỗn hợp sắt và lưu huỳnh trước phản ứng có màu xám.

Thí nghiệm 3: Nhận biết mỗi sắt kẽm kim loại Al, Fe được đựng trong hai lọ không dán nhãn.

Lấy một ít bột sắt kẽm kim loại Al, Fe vào 2 ống nghiệm (1) và (2)

Nhỏ 1-2 ml dung dịch NaOH vào từng ống nghiệm (1) và (2)

Quan sát hiện tượng kỳ lạ xẩy ra trong từng ống nghiệm

Khi cho dung dịch NaOH vào hai ống nghiệm. Một ống nghiệm có khí thoát ra và chất rắn tan ra. Một ống nghiệm không còn hiện tượng kỳ lạ gì.

Vì nhôm có phản ứng với kiềm, còn sắt thì không phản ứng với kiềm.

Phương trình hóa học:

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

Hoá học 9 Bài 23: Thực hành Tính chất hóa học của nhôm và sắt giúp những em học viên lớp 9 biết phương pháp thực thi một số trong những phản ứng hóa học của nhôm và sắt với một số trong những chất khác.

Từ đó ghi nhớ hơn kiến thức và kỹ năng về nhôm và sắt để học tốt Hóa 9. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Hoá học 9 Bài 23: Thực hành Tính chất hóa học của nhôm và sắt

Thực hành Tính chất hóa học của nhôm và sắt I. Tiến hành thí nghiệm Thí nghiệm 1: Tác dụng của nhôm với oxi

Yêu cầu: Nêu hiện tượng kỳ lạ thí nghiệm, cho biết thêm thêm trạng thái, sắc tố của chất tạo thành, lý giải và viết PTPƯ. Cho biết vai trò của nhôm trong phản ứng?

Hiện tượng: Có những hạt loé sáng do bột nhôm tác dụng với oxi, phản ứng toả nhiều nhiệt.

Chất tạo thành white color sáng là nhôm oxit Al2O3.

Giải thích: Vì xẩy ra phản ứng nhôm tác dụng với oxi trong không khí.

Xem thêm: Hóa học 9 bài 51: Saccarozơ

Trong PƯHH nhôm đóng vai trò là chất khử.

Phương trình hóa học:

4Al + 2O2 2Al2O3

Thí nghiệm 2: Tác dụng của sắt với lưu huỳnh.

Yêu cầu: Cho biết sắc tố của hỗn hợp sắt và lưu huỳnh trước phản ứng. Nêu hiện tượng kỳ lạ thí nghiệm, sắc tố của chất tạo thành sau phản ứng, lý giải và viết PTPƯ?

Hiện tượng: Khi đun hỗn hợp trên ngọn lửa đèn cồn, sắt tác dụng mạnh với lưu huỳnh hỗn hợp cháy nóng đỏ, phản ứng toả nhiều nhiệt.

Chất tạo thành có màu đen (không biến thành nam châm hút hút).

Giải thích: Vì xẩy ra phản ứng sắt tác dụng với lưu huỳnh.

Fe + S FeS

Hỗn hợp sắt và lưu huỳnh trước phản ứng có màu xám.

Thí nghiệm 3: Nhận biết mỗi sắt kẽm kim loại Al, Fe được đựng trong hai lọ không dán nhãn.

Yêu cầu: Quan sát hiện tượng kỳ lạ xẩy ra ở hai ống nghiệm 1 và 2. Cho biết mỗi lọ đựng sắt kẽm kim loại nào? Giải thích và viết PTPƯ?

Tham khảo: Sơ đồ tư duy bài Tự tình 2

Hiện tượng: Khi cho dung dịch NaOH vào hai ống nghiệm. Một ống nghiệm có khí thoát ra và chất rắn tan ra. Một ống nghiệm không còn hiện tượng kỳ lạ gì.

Kết luận: Ống nghiệm có khí thoát ra là ống nghiệm trước đó chứa bột Al. Ống nghiệm không còn hiện tượng kỳ lạ gì là ống nghiệm trước đó chứa bột Fe => ta nhận ra được lọ đựng sắt kẽm kim loại Al và lọ đựng sắt kẽm kim loại Fe.

Giải thích: Vì nhôm có phản ứng với kiềm, còn sắt thì không phản ứng với kiềm.

Phương trình hóa học:

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

II. Viết bản tường trình

Họ và tên: ………………………………………………….

Lớp: …………………………………………………………..

I. Dụng cụ hóa chất

1. Dụng cụ

Đèn cồn, muỗng lấy hóa chất, bìa cứng (hoặc công tư hút), kẹp gỗ (hoặc giá thí nghiệm), muỗng lấy hóa chất, bát sứ

2. Hóa chất.

Bột nhôm, bột sắt, bột lưu huỳnh, sắt kẽm kim loại nhôm, sắt kẽm kim loại sắt, dung dịch NaOH,…

II. Bản tường trình bài thực hành thực tiễn hóa 9 bài 23

Các tiến hành Hiện tượng Giải thích, PTHH Thí nghiệm 1: Tác dụng của nhôm với oxi Lấy một ít bột nhôm vào tấm bìa cứng (hoặc công tơ hút).Rắc nhẹ bột nhôm trên ngọn lửa đèn cồn.Quan sát hiện tượng kỳ lạ, cho biết thêm thêm trang thái, sắc tố chất tạo thành.

Có những hạt loé sáng do bột nhôm tác dụng với oxi, phản ứng toả nhiều nhiệt.

Chất tạo thành white color sáng là nhôm oxit Al2O3.

Vì xẩy ra phản ứng nhôm tác dụng với oxi trong không khí.

Xem thêm: Hóa học 9 bài 51: Saccarozơ

Trong PƯHH nhôm đóng vai trò là chất khử.

Phương trình hóa học:

4Al + 2O2 2Al2O3

Thí nghiệm 2: Tác dụng của sắt với lưu huỳnh.

Lấy 2 thài nhỏ hỗn hợp bột sắt, lưu huỳnh theo tỉ lệ mFe : mS = 7:4 (hoặc 1:3 về thể tích)

Đun nóng ống nghiệm chứa hốn hợp trên ngọn lửa đèn cồn đến khi có đốm sáng đỏ xuất hiện thì bỏ đèn cồn ra

Khi đun hỗn hợp trên ngọn lửa đèn cồn, sắt tác dụng mạnh với lưu huỳnh hỗn hợp cháy nóng đỏ, phản ứng toả nhiều nhiệt.

Chất tạo thành có màu đen (không biến thành nam châm hút hút).

Vì xẩy ra phản ứng sắt tác dụng với lưu huỳnh.

Fe + S FeS

Hỗn hợp sắt và lưu huỳnh trước phản ứng có màu xám.

Thí nghiệm 3: Nhận biết mỗi sắt kẽm kim loại Al, Fe được đựng trong hai lọ không dán nhãn.

Lấy một ít bột sắt kẽm kim loại Al, Fe vào 2 ống nghiệm (1) và (2)

Nhỏ 1-2 ml dung dịch NaOH vào từng ống nghiệm (1) và (2)

Quan sát hiện tượng kỳ lạ xẩy ra trong từng ống nghiệm

Khi cho dung dịch NaOH vào hai ống nghiệm. Một ống nghiệm có khí thoát ra và chất rắn tan ra. Một ống nghiệm không còn hiện tượng kỳ lạ gì.

Vì nhôm có phản ứng với kiềm, còn sắt thì không phản ứng với kiềm.

Phương trình hóa học:

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2


Bạn đang xem post Hoá học 9 Bài 23: Thực hành Tính chất hóa học của nhôm và sắt 2022

Với việc Bạn xem post Hoá học 9 Bài 23: Thực hành Tính chất hóa học của nhôm và sắt Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game HD Hoá học 9 Bài 23: Thực hành Tính chất hóa học của nhôm và sắt Miễn phí

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game HD Hoá học 9 Bài 23: Thực hành Tính chất hóa học của nhôm và sắt Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi hoặc Join Group zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Hoá #học #Bài #Thực #hành #Tính #chất #hóa #học #của #nhôm #và #sắt