0765562555

Hoá học 9 Bài 24: Ôn tập học kì 1

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Hoá học 9 Bài 24: Ôn tập học kì 1 New 2022 được update : 2021-09-07 15:41:38

3730

Xin chàoHoá học 9 Bài 24 giúp những em học viên lớp 9 ôn tập về tính chất chất của những hợp chất vô cơ và sắt kẽm kim loại. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Hóa học 9 chương 1, chương 2 Hóa 9.

Việc giải Hóa 9 bài 24 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Ngoài ra những ban tìm hiểu thêm thêm đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Bạn đang xem: Hoá học 9 Bài 24: Ôn tập học kì 1

Lý thuyết Hóa 9 Bài 24: Ôn tập học kì 1 I. Sự quy đổi sắt kẽm kim loại thành nhiều chủng loại hợp chất vô cơ

1. Kim loại → muối

Ví dụ: Ca → CaCl2

Phương trình hóa học:

Ca + 2HCl → CaCl2 + H2

2. Kim loại → bazơ → muối (1) → muối (2)

Ví dụ: Na → NaOH → NaCl → NaNO3

Phương trình hóa học:

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

NaOH + HCl → NaCl + H2O

NaCl + AgNO3 → AgCl ↓ + NaNO3

3. Kim loại → oxit bazơ → bazơ → muối (1) → muối (2)

Ví dụ: Ba → BaO → Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 → BaSO4

4. Kim loại → oxit bazơ → muối (1) → bazơ → muối (2) → muối (3)

Ví dụ: Cu → CuO → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuSO4 → Cu(NO3)2

II. Sự quy đổi nhiều chủng loại hợp chất vô cơ thành sắt kẽm kim loại

1) Muối → sắt kẽm kim loại

Ví dụ: Cu(NO3)2 → Cu

Phương trình hóa học:

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

2) Muối → bazơ → oxit bazơ → sắt kẽm kim loại

Ví dụ: FeCl3 → Fe(OH)3 →Fe2O3 →Fe

3) Bazơ → muối → sắt kẽm kim loại

Ví dụ: Cu(OH)2 → CuSO4 →CuO

Phương trình hóa học:

Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

Fe + CuSO4 → FeSO4+ Cu

4) Oxit bazơ → sắt kẽm kim loại

Ví dụ: CuO → Cu

Giải bài tập Hóa 9 Bài 24 trang 71, 72 Câu 1

Viết những phương trình hoa học màn biểu diễn những chuyển hóa sau này:

Gợi ý đáp án

Phương trình hóa học:

a)

(1) Fe + 3Cl2 2FeCl3

từ khóa quan tâm: Vật lí 9 Bài 13: Điện năng – Công của dòng điện

(2) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

(3) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

(4) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 3BaSO4 + 2FeCl3

b)

(1) Fe(NO3)3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaNO3

(2) 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O

(3) Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

(4) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

(5) FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

Câu 2

Cho bốn chất sau: Al, AlCl3, Al(OH)3, Al2O3. Hãy sắp xếp bốn chất này thành hai dãy chuyển hóa (mỗi dãy đều gòm 4 chất) và viết những phương trình hóa học tương ứng để thực thi dãy chuyển hóa đó.

Gợi ý đáp án

Các dãy chuyển hóa trọn vẹn có thể có:

Dãy biến hóa 1: Al → AlCl3 → Al(OH)3 → Al2O3

Dãy biến hóa 2: AlCl3 → Al(OH)3 → Al2O3 → Al

PTHH dãy biến hóa 1:

1) 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

2) AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

3) 2Al(OH)3 Al2O3 + 3H2O

PTHH dãy biến hóa 2:

(1): AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

(2) 2Al(OH)3 Al2O3 + 3H2O

(3) 2Al2O3 4Al + 3O2

Câu 3

Có ba sắt kẽm kim loại là nhôm, bạc, sắt. Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận ra từng sắt kẽm kim loại. Các dụng cụ hóa chất coi như có đủ. Viết những phương trình hóa học để nhận ra ba sắt kẽm kim loại.

Gợi ý đáp án

Cho dung dịch NaOH vào ba sắt kẽm kim loại trên, sắt kẽm kim loại nào tác dụng và có bọt khí bay lên là Al, hai sắt kẽm kim loại còn sót lại (Fe, Ag) không tác dụng.

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑

Cho dung dịch HCl vào hai sắt kẽm kim loại Fe và Ag, sắt kẽm kim loại nào tác dụng và có khí bay lên là Fe, sắt kẽm kim loại nào không tác dụng là Ag.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

Câu 4

Axit H2SO4 loãng phản ứng với toàn bộ những chất trong dãy chất nào sau này:

A. FeCl3, MgO, Cu, Ca(OH)2.

B. NaOH, CuO, Ag, Zn.

C. Mg(OH)2, HgO, K2SO3, NaCl.

D. Al, Al2O3, Fe(OH)3, BaCl2.

Gợi ý đáp án

Xem thêm: Soạn Sử 9 Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

Axit H2SO4 loãng phản ứng được với dãy chất: Al, Al2O3, Fe(OH)2, BaCl2 hay D đúng.

Câu 5

Dung dịch NaOH có phản ứng với toàn bộ những chất trong dãy nào sau này:

A. FeCl3, MgCl2, CuO, HNO3.

B. H2SO4, SO2, CO2, FeCl2.

C. Al(OH)3, HCl, CuSO4, KNO3.

D. Al, HgO, H3PO4, BaCl2.

Gợi ý đáp án

Dung dịch NaOH phản ứng được với dãy chất: H2SO4, SO2, CO2, FeCl2 hay B đúng.

Câu 6

Sau khi làm thí nghiệm có những khí ô nhiễm sau: HCl, H2S, CO2, SO2. Có thể dùng chất nào sau này để vô hiệu chúng là tốt nhất?

A. Nước vôi trong.

B. Dung dịch HCl.

C. Dung dịch NaCl.

D. Nước.

Giải thích và viết phương trình phản ứng hóa học nếu có.

Gợi ý đáp án

Dùng phương án A, nước vôi trong là tốt nhất, vì nước vôi trong có phản ứng với toàn bộ những chất khí thải tạo thành chất kết tủa hay dung dịch.

Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O.

H2S + Ca(OH)2 dư → CaS ↓ + 2H2O.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O.

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 ↓ + H2O

Câu 7

Bạc (dạng bột) có lẫn tạp chất đồng, nhôm. Dùng phương pháp hóa học để thu được bạc tinh khiết.

Gợi ý đáp án

Cho hỗn hợp vào dung dịch AgNO3 dư, đồng và nhôm sẽ phản ứng, sắt kẽm kim loại thu được là Ag.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag ↓

Al + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag ↓

Câu 8

Trong phòng thí nghiệm, người ta làm khô những khí ẩm bằng phương pháp dẫn khí này trải qua những bình có đựng những chất háo nước nhưng không còn phản ứng với khí cần làm khô. Có những chất làm khô sau: H2SO4 đặc, CaO. Dùng hóa chất nào nói trên để làm khô mỗi khí ẩm sau này: Khí SO2, khí O2, khí CO2. Hãy lý giải sự lựa chọn đó.

Gợi ý đáp án

Có thể dùng H2SO4 đặc để làm khô những khí ẩm: SO2, CO2, O2 vì H2SO4 đặc không phản ứng với những khí này.

Có thể dùng CaO khan để làm khô khí ẩm O2. CaO khan tác dụng với khí ẩm SO2, CO2. Có thể xẩy ra những phản ứng sau:

CaO + H2O → Ca(OH)2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O

Hoặc CaO + SO2 → CaSO3

CO2 + CaO → CaCO3

Hoá học 9 Bài 24 giúp những em học viên lớp 9 ôn tập về tính chất chất của những hợp chất vô cơ và sắt kẽm kim loại. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Hóa học 9 chương 1, chương 2 Hóa 9.

Việc giải Hóa 9 bài 24 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Ngoài ra những ban tìm hiểu thêm thêm đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Bạn đang xem: Hoá học 9 Bài 24: Ôn tập học kì 1

Lý thuyết Hóa 9 Bài 24: Ôn tập học kì 1 I. Sự quy đổi sắt kẽm kim loại thành nhiều chủng loại hợp chất vô cơ

1. Kim loại → muối

Ví dụ: Ca → CaCl2

Phương trình hóa học:

Ca + 2HCl → CaCl2 + H2

2. Kim loại → bazơ → muối (1) → muối (2)

Ví dụ: Na → NaOH → NaCl → NaNO3

Phương trình hóa học:

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

NaOH + HCl → NaCl + H2O

NaCl + AgNO3 → AgCl ↓ + NaNO3

3. Kim loại → oxit bazơ → bazơ → muối (1) → muối (2)

Ví dụ: Ba → BaO → Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 → BaSO4

4. Kim loại → oxit bazơ → muối (1) → bazơ → muối (2) → muối (3)

Ví dụ: Cu → CuO → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuSO4 → Cu(NO3)2

II. Sự quy đổi nhiều chủng loại hợp chất vô cơ thành sắt kẽm kim loại

1) Muối → sắt kẽm kim loại

Ví dụ: Cu(NO3)2 → Cu

Phương trình hóa học:

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

2) Muối → bazơ → oxit bazơ → sắt kẽm kim loại

Ví dụ: FeCl3 → Fe(OH)3 →Fe2O3 →Fe

3) Bazơ → muối → sắt kẽm kim loại

Ví dụ: Cu(OH)2 → CuSO4 →CuO

Phương trình hóa học:

Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

Fe + CuSO4 → FeSO4+ Cu

4) Oxit bazơ → sắt kẽm kim loại

Ví dụ: CuO → Cu

Giải bài tập Hóa 9 Bài 24 trang 71, 72 Câu 1

Viết những phương trình hoa học màn biểu diễn những chuyển hóa sau này:

Gợi ý đáp án

Phương trình hóa học:

a)

(1) Fe + 3Cl2 2FeCl3

từ khóa quan tâm: Vật lí 9 Bài 13: Điện năng – Công của dòng điện

(2) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

(3) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

(4) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 3BaSO4 + 2FeCl3

b)

(1) Fe(NO3)3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaNO3

(2) 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O

(3) Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

(4) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

(5) FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

Câu 2

Cho bốn chất sau: Al, AlCl3, Al(OH)3, Al2O3. Hãy sắp xếp bốn chất này thành hai dãy chuyển hóa (mỗi dãy đều gòm 4 chất) và viết những phương trình hóa học tương ứng để thực thi dãy chuyển hóa đó.

Gợi ý đáp án

Các dãy chuyển hóa trọn vẹn có thể có:

Dãy biến hóa 1: Al → AlCl3 → Al(OH)3 → Al2O3

Dãy biến hóa 2: AlCl3 → Al(OH)3 → Al2O3 → Al

PTHH dãy biến hóa 1:

1) 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

2) AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

3) 2Al(OH)3 Al2O3 + 3H2O

PTHH dãy biến hóa 2:

(1): AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

(2) 2Al(OH)3 Al2O3 + 3H2O

(3) 2Al2O3 4Al + 3O2

Câu 3

Có ba sắt kẽm kim loại là nhôm, bạc, sắt. Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận ra từng sắt kẽm kim loại. Các dụng cụ hóa chất coi như có đủ. Viết những phương trình hóa học để nhận ra ba sắt kẽm kim loại.

Gợi ý đáp án

Cho dung dịch NaOH vào ba sắt kẽm kim loại trên, sắt kẽm kim loại nào tác dụng và có bọt khí bay lên là Al, hai sắt kẽm kim loại còn sót lại (Fe, Ag) không tác dụng.

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑

Cho dung dịch HCl vào hai sắt kẽm kim loại Fe và Ag, sắt kẽm kim loại nào tác dụng và có khí bay lên là Fe, sắt kẽm kim loại nào không tác dụng là Ag.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

Câu 4

Axit H2SO4 loãng phản ứng với toàn bộ những chất trong dãy chất nào sau này:

A. FeCl3, MgO, Cu, Ca(OH)2.

B. NaOH, CuO, Ag, Zn.

C. Mg(OH)2, HgO, K2SO3, NaCl.

D. Al, Al2O3, Fe(OH)3, BaCl2.

Gợi ý đáp án

Xem thêm: Soạn Sử 9 Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

Axit H2SO4 loãng phản ứng được với dãy chất: Al, Al2O3, Fe(OH)2, BaCl2 hay D đúng.

Câu 5

Dung dịch NaOH có phản ứng với toàn bộ những chất trong dãy nào sau này:

A. FeCl3, MgCl2, CuO, HNO3.

B. H2SO4, SO2, CO2, FeCl2.

C. Al(OH)3, HCl, CuSO4, KNO3.

D. Al, HgO, H3PO4, BaCl2.

Gợi ý đáp án

Dung dịch NaOH phản ứng được với dãy chất: H2SO4, SO2, CO2, FeCl2 hay B đúng.

Câu 6

Sau khi làm thí nghiệm có những khí ô nhiễm sau: HCl, H2S, CO2, SO2. Có thể dùng chất nào sau này để vô hiệu chúng là tốt nhất?

A. Nước vôi trong.

B. Dung dịch HCl.

C. Dung dịch NaCl.

D. Nước.

Giải thích và viết phương trình phản ứng hóa học nếu có.

Gợi ý đáp án

Dùng phương án A, nước vôi trong là tốt nhất, vì nước vôi trong có phản ứng với toàn bộ những chất khí thải tạo thành chất kết tủa hay dung dịch.

Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O.

H2S + Ca(OH)2 dư → CaS ↓ + 2H2O.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O.

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 ↓ + H2O

Câu 7

Bạc (dạng bột) có lẫn tạp chất đồng, nhôm. Dùng phương pháp hóa học để thu được bạc tinh khiết.

Gợi ý đáp án

Cho hỗn hợp vào dung dịch AgNO3 dư, đồng và nhôm sẽ phản ứng, sắt kẽm kim loại thu được là Ag.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag ↓

Al + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag ↓

Câu 8

Trong phòng thí nghiệm, người ta làm khô những khí ẩm bằng phương pháp dẫn khí này trải qua những bình có đựng những chất háo nước nhưng không còn phản ứng với khí cần làm khô. Có những chất làm khô sau: H2SO4 đặc, CaO. Dùng hóa chất nào nói trên để làm khô mỗi khí ẩm sau này: Khí SO2, khí O2, khí CO2. Hãy lý giải sự lựa chọn đó.

Gợi ý đáp án

Có thể dùng H2SO4 đặc để làm khô những khí ẩm: SO2, CO2, O2 vì H2SO4 đặc không phản ứng với những khí này.

Có thể dùng CaO khan để làm khô khí ẩm O2. CaO khan tác dụng với khí ẩm SO2, CO2. Có thể xẩy ra những phản ứng sau:

CaO + H2O → Ca(OH)2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O

Hoặc CaO + SO2 → CaSO3

CO2 + CaO → CaCO3


Bạn đang mò mẩn post Hoá học 9 Bài 24: Ôn tập học kì 1 2022

Với việc Bạn mò mẩn bài Hoá học 9 Bài 24: Ôn tập học kì 1 FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game tài liệu Hoá học 9 Bài 24: Ôn tập học kì 1 Miễn phí

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game HD Hoá học 9 Bài 24: Ôn tập học kì 1 Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại cmt hoặc tham gia Groups zalo để được trợ giúp miễn phí
#Hoá #học #Bài #Ôn #tập #học #kì