0765562555

Hoá học 9 Bài 5: Luyện tập Tính chất hóa học của oxit và axit

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Trình Hoá học 9 Bài 5: Luyện tập Tính chất hóa học của oxit và axit Chi tiết 2022 được update : 2021-09-08 01:56:41

3469

Xin chàoHoá học 9 Bài 5: Luyện tập Tính chất hóa học của oxit và axit giúp những em học viên lớp 9 giải nhanh được những bài tập Hóa học 9 chương 1 trang 21.

Việc giải Hóa 9 bài 5 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Bạn đang xem: Hoá học 9 Bài 5: Luyện tập Tính chất hóa học của oxit và axit

Giải bài tập Hóa 9 Bài 5 trang 21 Câu 1

Có những oxit sau: SO2, CuO, CaO, Na2O, CO2. Hãy cho biết thêm thêm những oxit nào tác dụng được với.

a) Nước

b) Axit clohiđric

c) Natri hiđroxit

Viết những phương trình hóa học.

Gợi ý đáp án:

a) Oxit tác dụng với nước là:

SO2 + H2O → H2SO3

Na2O + H2O → 2NaOH

CO2 + H2O → H2CO3

b) Oxit tác dụng với HCl là:

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

c) Những oxit tác dụng với natri hiđroxit là:

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

Câu 2

Những oxit nào sau này trọn vẹn có thể điều chế bằng:

a) Phản ứng hóa hợp? Viết phương trình hóa học.

b) Phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy? Viết phương trình hóa học.

1) H2O.

2) CuO.

Xem thêm: Soạn Sinh 9 Bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam

3) Na2O.

4) CO2.

5) P2O5.

c) Các oxit trọn vẹn có thể điều chế bằng phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy: CuO, CO2, Na2O, H2O

Gợi ý đáp án:

a) Cả 5 oxit đã cho trọn vẹn có thể điều chế bằng phản ứng hóa hợp. Viết những phương trình hóa học

2H2 + O2 2H2O

2Cu + O2 2CuO

4Na + O2 2Na2O

4P + 5O2 2P2O5

C + O2 CO2

b) Các oxit trọn vẹn có thể điều chế bằng phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy: CuO, CO2.

Cu(OH)2 CuO + H2O

2Cu + O2 2CuO

CaCO3 CaO + CO2

2Ca + O2 2CaO

c) Các oxit trọn vẹn có thể điều chế bằng phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy: CuO, CO2, Na2O, H2O

2NaNO2 Na2O + N2 + ½ O2

4Na + O2 2Na2O

Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 + H2O

2H2 + O2 2H2O

Câu 3

Khí CO được sử dụng làm chất đốt trong công nghiệp, có lẫn tạp chất là những khí CO2 và SO2. Làm thế nào trọn vẹn có thể vô hiệu những tạp chất thoát khỏi CO bằng hóa chất rẻ tiền nhất? Viết những phương trình hóa học xẩy ra.

Gợi ý đáp án:

Cho hỗn hợp khí CO, CO2, SO2 lội từ từ qua dung dịch Ca(OH)2. CO2 và SO2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 (dư) tạo chất không tan CaCO3 và CaSO3 còn sót lại khí CO không tác dụng thoát ra.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

Tham khảo: Văn mẫu lớp 6: Kể về một dũng sĩ mà em đã gặp ngoài đời hoặc biết qua sách báo, truyện kể

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 ↓ + H2O.

Câu 4

Cần phải điều chế một lượng muối đồng sunfat. Phương pháp nào sau này tiết kiệm chi phí được axit sunfuric:

a) Axit sunfuric tác dựng với đồng (II) oxit.

b) Axit sunfuric đặc tác dụng với sắt kẽm kim loại đồng.

Giải thích cho câu vấn đáp.

Gợi ý đáp án:

a) H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O (1)

b) Cu + 2H2SO4(đặc) → CuSO4 + SO2 ↑ + 2H2O (2)

Giả sử cần điều chế a mol CuSO4

Theo pt(1) nH2SO4 = nCuSO4 = a mol

Theo pt (2) nH2SO4 = 2.nCuSO4 = 2a mol

Do đó để tiết kiệm chi phí ta nên theo phản ứng (1) (phương pháp a) thì lượng axit H2SO4 sử dụng thấp hơn ở phản ứng (2).

Câu 5

Hãy thực thi những quy đổi hóa học sau bằng phương pháp viết những phương trình phản ứng hóa học (ghi Đk của phản ứng, nếu có).

Gợi ý đáp án

Những quy đổi hóa học sau bằng phương pháp viết những phương trình phản ứng hóa học (ghi Đk của phản ứng, nếu có).

1) S + O2 SO2

2) 2 SO2 + O2 2 SO3

3) SO2 + Na2 O → Na2SO3

4) SO3 + H2O → H2SO4

5) 2H2SO4 (đ) + Cu  CuSO4 + SO2↑ + 2 H2O

6) SO2 + H2O → H2SO3

7) H2SO3 + 2 NaOH → Na2SO3 + 2H2O

8) Na2SO3 + 2HCl → 2 NaCl + SO2 ↑ + H2O

9) H2SO4 + 2 NaOH → Na2SO4 + 2H2O

10) Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2 NaCl

Hoá học 9 Bài 5: Luyện tập Tính chất hóa học của oxit và axit giúp những em học viên lớp 9 giải nhanh được những bài tập Hóa học 9 chương 1 trang 21.

Việc giải Hóa 9 bài 5 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Bạn đang xem: Hoá học 9 Bài 5: Luyện tập Tính chất hóa học của oxit và axit

Giải bài tập Hóa 9 Bài 5 trang 21 Câu 1

Có những oxit sau: SO2, CuO, CaO, Na2O, CO2. Hãy cho biết thêm thêm những oxit nào tác dụng được với.

a) Nước

b) Axit clohiđric

c) Natri hiđroxit

Viết những phương trình hóa học.

Gợi ý đáp án:

a) Oxit tác dụng với nước là:

SO2 + H2O → H2SO3

Na2O + H2O → 2NaOH

CO2 + H2O → H2CO3

b) Oxit tác dụng với HCl là:

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

c) Những oxit tác dụng với natri hiđroxit là:

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

Câu 2

Những oxit nào sau này trọn vẹn có thể điều chế bằng:

a) Phản ứng hóa hợp? Viết phương trình hóa học.

b) Phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy? Viết phương trình hóa học.

1) H2O.

2) CuO.

Xem thêm: Soạn Sinh 9 Bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam

3) Na2O.

4) CO2.

5) P2O5.

c) Các oxit trọn vẹn có thể điều chế bằng phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy: CuO, CO2, Na2O, H2O

Gợi ý đáp án:

a) Cả 5 oxit đã cho trọn vẹn có thể điều chế bằng phản ứng hóa hợp. Viết những phương trình hóa học

2H2 + O2 2H2O

2Cu + O2 2CuO

4Na + O2 2Na2O

4P + 5O2 2P2O5

C + O2 CO2

b) Các oxit trọn vẹn có thể điều chế bằng phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy: CuO, CO2.

Cu(OH)2 CuO + H2O

2Cu + O2 2CuO

CaCO3 CaO + CO2

2Ca + O2 2CaO

c) Các oxit trọn vẹn có thể điều chế bằng phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy: CuO, CO2, Na2O, H2O

2NaNO2 Na2O + N2 + ½ O2

4Na + O2 2Na2O

Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 + H2O

2H2 + O2 2H2O

Câu 3

Khí CO được sử dụng làm chất đốt trong công nghiệp, có lẫn tạp chất là những khí CO2 và SO2. Làm thế nào trọn vẹn có thể vô hiệu những tạp chất thoát khỏi CO bằng hóa chất rẻ tiền nhất? Viết những phương trình hóa học xẩy ra.

Gợi ý đáp án:

Cho hỗn hợp khí CO, CO2, SO2 lội từ từ qua dung dịch Ca(OH)2. CO2 và SO2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 (dư) tạo chất không tan CaCO3 và CaSO3 còn sót lại khí CO không tác dụng thoát ra.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

Tham khảo: Văn mẫu lớp 6: Kể về một dũng sĩ mà em đã gặp ngoài đời hoặc biết qua sách báo, truyện kể

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 ↓ + H2O.

Câu 4

Cần phải điều chế một lượng muối đồng sunfat. Phương pháp nào sau này tiết kiệm chi phí được axit sunfuric:

a) Axit sunfuric tác dựng với đồng (II) oxit.

b) Axit sunfuric đặc tác dụng với sắt kẽm kim loại đồng.

Giải thích cho câu vấn đáp.

Gợi ý đáp án:

a) H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O (1)

b) Cu + 2H2SO4(đặc) → CuSO4 + SO2 ↑ + 2H2O (2)

Giả sử cần điều chế a mol CuSO4

Theo pt(1) nH2SO4 = nCuSO4 = a mol

Theo pt (2) nH2SO4 = 2.nCuSO4 = 2a mol

Do đó để tiết kiệm chi phí ta nên theo phản ứng (1) (phương pháp a) thì lượng axit H2SO4 sử dụng thấp hơn ở phản ứng (2).

Câu 5

Hãy thực thi những quy đổi hóa học sau bằng phương pháp viết những phương trình phản ứng hóa học (ghi Đk của phản ứng, nếu có).

Gợi ý đáp án

Những quy đổi hóa học sau bằng phương pháp viết những phương trình phản ứng hóa học (ghi Đk của phản ứng, nếu có).

1) S + O2 SO2

2) 2 SO2 + O2 2 SO3

3) SO2 + Na2 O → Na2SO3

4) SO3 + H2O → H2SO4

5) 2H2SO4 (đ) + Cu  CuSO4 + SO2↑ + 2 H2O

6) SO2 + H2O → H2SO3

7) H2SO3 + 2 NaOH → Na2SO3 + 2H2O

8) Na2SO3 + 2HCl → 2 NaCl + SO2 ↑ + H2O

9) H2SO4 + 2 NaOH → Na2SO4 + 2H2O

10) Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2 NaCl


Bạn đang đọc postt Hoá học 9 Bài 5: Luyện tập Tính chất hóa học của oxit và axit 2022

Với việc Bạn xem postt Hoá học 9 Bài 5: Luyện tập Tính chất hóa học của oxit và axit FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game HD Hoá học 9 Bài 5: Luyện tập Tính chất hóa học của oxit và axit Miễn phí

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game HD Hoá học 9 Bài 5: Luyện tập Tính chất hóa học của oxit và axit Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại cmt hoặc Join Groups zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Hoá #học #Bài #Luyện #tập #Tính #chất #hóa #học #của #oxit #và #axit