0765562555

Kế hoạch dạy học lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Kế hoạch dạy học lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo New 2022 được update : 2021-09-06 16:54:02

3587

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung kiểm soát và điều chỉnh, tương hỗ update (nếu có)

(Những kiểm soát và điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tìm hiểu thêm; xây dựng chủ đề học tập, tương hỗ update tích hợp liên môn; thời hạn và hình thức tổ chức triển khai…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học kinh nghiệm tay nghề

Tiết học/ thời lượng

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

1

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

Em đã to nhiều hơn

Bài 1. Bé Mai đã lớn

Tiết 1- Đọc Bé Mai đã lớn / 35 phút

Tiết 2- Đọc Bé Mai đã lớn / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa A / 35 phút

Tiết 4 – Từ và câu / 35 phút

Bài 2: Thời gian biểu

Tiết 1- Đọc Thời gian biểu / 35 phút

Tiết 2- Nghe viết Bé Mai đã lớn / Bảng vần âm / Phân biệt c/k / 35 phút

Tiết 3- MRVT Trẻ em / 35 phút

Tiết 4- Nói và đáp lời bày tỏ sự ngạc nhiên, lời khen ngợi. / 35 phút

Tiết 5- Nói, viết lời tự trình làng / 35 phút

Tiết 6- Đọc một truyện về trẻ con / 35 phút

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

2

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

Em đã to nhiều hơn

Bài 3: Ngày ngày hôm qua đâu rồi?

Tiết 1– Đọc Ngày ngày hôm qua đâu rồi / 35 phút

Tiết 2- Đọc Ngày ngày hôm qua đâu rồi / 35 phút

Tiết 3– Viết chữ hoa A, Ă / 35 phút

Tiết 4 – Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì? / 35 phút

Bài 4: Út Tin

Tiết 1– Đọc Út Tin / 35 phút

Tiết 2– Nhìn – viết Ngày ngày hôm qua đâu rồi? /Bảng vần âm. Phân biệt g/gh / 35 phút

Tiết 3– MRVT Trẻ em (tt) / 35 phút

Tiết 4– Nghe kể Thử tài / 35 phút

Tiết 5– Viết thời hạn biểu / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài đọc về trẻ con/ 35 phút

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

3

Mỗi người một vẻ

Bài 1: Tóc xoăn và tóc thẳng

Tiết 1– Đọc Tóc xoăn và tóc thẳng / 35 phút

Tiết 2- Đọc Tóc xoăn và tóc thẳng / 35 phút

Tiết 3– Viết chữ hoa B / 35 phút

Tiết 4– Từ chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí / Câu kiểu Ai làm gì? / 35 phút

Bài 2: Làm việc thật là vui

Tiết 1– Đọc Làm việc thật là vui / 35 phút

Tiết 2– Nghe viết Làm việc thật là vui / Bảng vần âm. Phân biệt s/x; en/eng / 35 phút

Tiết 3– Mở rộng vốn từ: Bạn bè / 35 phút

Tiết 4– Nói và đáp lời chúc mừng, lời khen ngợi / 35 phút

Tiết 5– Nói, viết lời cảm ơn. / 35 phút

Tiết 6– Đọc một bài thơ về trẻ con / 35 phút

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

4

Mỗi người một vẻ

Bài 3: Những tên thường gọi

Tiết 1- Đọc Những tên thường gọi / 35 phút

Tiết 2- Đọc Những tên thường gọi / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa C, Có chí thì nên / 35 phút

Tiết 4- Viết hoa tên người / 35 phút

Bài 4: Cô gió

Tiết 1- Đọc Cô gió / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Ai dậy sớm. Phân biệt ai/ay / 35 phút

Tiết 3– MRVT Bạn bè (tt) / 35 phút

Tiết 4- Nghe – kể Chuyện ở phố Cây Xanh / 35 phút

Tiết 5- Đặt tên cho bức tranh. Nói về bức tranh / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài văn về trẻ con / 35 phút

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

5

Bố mẹ yêu thương

Bài 1: Bọ rùa tìm mẹ

Tiết 1- Đọc Bọ rùa tìm mẹ / 35 phút

Tiết 2- Đọc Bọ rùa tìm mẹ / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa D, Đ, Đi chào về hỏi / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ điểm lưu ý. Câu kiểu Ai là gì? / 35 phút

Bài 2: Cánh đồng của bố

Tiết 1- Đọc Cánh đồng của bố / 35 phút

Tiết 2 – Nghe -viết Bọ rùa tìm mẹ . Phân biệt ng/ngh; l/n, dấu hỏi/ dấu ngã / 35 phút

Tiết 3- MRVT Gia đình / 35 phút

Tiết 4- Nói và đáp lời chia tay, lời từ chối / 35 phút

Tiết 5- Viết tin nhắn / 35 phút

Tiết 6- Đọc một truyện về mái ấm gia đình / 35 phút

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

6

Bố mẹ yêu thương

Bài 3: Mẹ

Tiết 1- Đọc Mẹ / 35 phút

Tiết 2- Đọc Mẹ / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa E, Ê, Em là con ngoan / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ sự vật / Dấu chấm / 35 phút

Bài 4: Con lợn đất

Tiết 1- Đọc Con lợn đất / 35 phút

Tiết 2- Nhìn – viết Mẹ / Phân biệt c/k; iu/ưu, d/v / 35 phút

Tiết 3- Mở rộng vốn từ Gia đình (tt) / 35 phút

Tiết 4 – Nghe kể Sự tích hoa cúc trắng / 35 phút

Tiết 5- LT đặt tên cho bức tranh / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài đọc về mái ấm gia đình / 35 phút

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

7

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

Ông bà yêu quý

Bài 1: Cô gia chủ tí hon

Tiết 1- Đọc Cô gia chủ tí hon / 35 phút

Tiết 2- Đọc Cô gia chủ tí hon / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa G, Gọi dạ bảo vâng / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí. Câu kiểu Ai làm gì? / 35 phút

Bài 2: Bưu thiếp

Tiết 1- Đọc Bưu thiếp / 35 phút

Tiết 2- Nhìn – viết Ông tôi. Phân biệt ng/ngh; iu/ưu, g/r / 35 phút

Tiết 3- Mở rộng vốn từ Gia đình (tt) / 35 phút

Tiết 4- Nói và đáp lời chào hỏi / 35 phút

Tiết 5- Nói, viết lời xin lỗi / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài thơ về mái ấm gia đình / 35 phút

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

Ông bà yêu quý

Bài 3: Bà nội, bà ngoại

Tiết 1- Đọc Bà nội, bà ngoại / 35 phút

Tiết 2- Đọc Bà nội, bà ngoại / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa H, Học thầy, học ban / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí. Câu kiểu Ai thế nào? / 35 phút

Bài 4: Bà tôi

Tiết 1- Đọc Bà tôi / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Bà tôi / Bảng vần âm / Phân biệt l/n, uôn/uông / 35 phút

Tiết 3- Mở rộng vốn từ Gia đình (tt) / 35 phút

Tiết 4- Xem – kể Những quả đào / 35 phút

Tiết 5- Viết bưu thiếp / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài văn về mái ấm gia đình / 35 phút

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

9

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

Ôn tập giữa học kì I

Ôn tập 1 (tiết 1)- Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản truyện / 35 phút

Ôn tập 1 (tiết 2)- Luyện tập viết chữ hoa Â, B, C, Đ, Ê, G, H / 35 phút

Ôn tập 2 (tiết 3)- Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản thông tin / 35 phút

Ôn tập 2 (tiết 4)- Luyện tập nghe – viết Gánh gánh gồng gồng / Luyện tập phân biệt ng/ngh; ch/tr, dấu hỏi/ dấu ngã / 35 phút

Ôn tập 3 (tiết 5)- Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu, học thuộc lòng văn bản thơ / 35 phút

Ôn tập 3 (tiết 6)- LT xem kể Vai diễn của Mít / 35 phút

Ôn tập 4 (tiết 7- Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu văn bản miêu tả / 35 phút

Ôn tập 4 (tiết 8)- Luyện tập từ chỉ sự vật, hoạt động và sinh hoạt giải trí, điểm lưu ý / Câu Ai là gì?, Ai làm gì? / 35 phút

Ôn tập 5 (tiết 9)- LT đọc lưu loát và đọc hiểu / 35 phút

Ôn tập 5 (tiết 10)- Luyện tập viết bưu thiếp / Luyện tập san sẻ về một truyện em thích / 35 phút

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

10

Những người ban nhỏ

Bài 1: Cô chủ không biết quý tình ban

Tiết 1- Đọc Cô chủ không biết quý tình ban / 35 phút

Tiết 2- Đọc Cô chủ không biết quý tình ban / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa I, Im lặng lắng nghe / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ điểm lưu ý Dấu chấm hỏi / 35 phút

Bài 2: Đồng hồ báo thức

Tiết 1- Đọc Đồng hồ báo thức / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Đồng hồ báo thức Phân biệt c/k; ay/ây, âc/ât / 35 phút

Tiết 3- Mở rộng vốn từ Đồ vật / 35 phút

Tiết 4- Nói và đáp lời xin lỗi, lời từ chối / 35 phút

Tiết 5- Giới thiệu dụng cụ quen thuộc / 35 phút

Tiết 6- Đọc một truyện về dụng cụ hoặc loài vật / 35 phút

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

11

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

Những người ban nhỏ

Bài 3: Đồ đạc trong nhà

Tiết 1- Đọc Đồ đạc trong nhà / 35 phút

Tiết 2- Đọc Đồ đạc trong nhà / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa K, Kính thầy yêu ban / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ điểm lưu ý Câu kiểu Ai thế nào? / 35 phút

Bài 4: Cái bàn học tập của tôi

Tiết 1- Đọc Cái bàn học tập của tôi / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Chị tẩy và em bút chì Phân biệt c/k; d/r, ươn/ương / 35 phút

Tiết 3- Mở rộng vốn từ Đồ vật / 35 phút

Tiết 4- Xem – kể Con chó nhà hàng quán ăn xóm / 35 phút

Tiết 5- Luyện tập trình làng dụng cụ quen thuộc / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài đọc về dụng cụ hoặc loài vật / 35 phút

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

12

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

Ngôi nhà thứ hai

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

Bài 1: Bàn tay dịu dàng êm ả

Tiết 1- Đọc Bàn tay dịu dàng êm ả / 35 phút

Tiết 2- Đọc Bàn tay dịu dàng êm ả / 35 phút

Tiết – Viết chữ hoa L, Lên rừng, xuống biển / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ điểm lưu ý. Dấu chấm than / 35 phút

Bài 2: Danh sách tổ em

Tiết 1- Đọc Danh sách tổ em / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Bàn tay dịu dàng êm ả Bảng vần âm. Phân biệt ch/tr, ăc/ăt / 35 phút

Tiết 3- Mở rộng vốn từ Trường học

Tiết 4- Nói và đáp lời chia buồn, lời chia tay/ 35 phút

Tiết 5- Luyện tập trình làng dụng cụ quen thuộc (tt) / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài thơ về trường học/ 35 phút

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

13

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

Ngôi nhà thứ hai

Bài 3: Yêu lắm trường ơi!

Tiết 1- Đọc Yêu lắm trường ơi! / 35 phút

Tiết 2- Đọc Yêu lắm trường ơi! / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa M, Mỗi người một vẻ / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ điểm lưu ý Câu kiểu Ai thế nào? / 35 phút

Bài 4: Góc nhỏ yêu thương

Tiết 1- Đọc Góc nhỏ yêu thương / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Ngôi trường mới / Phân biệt g/gh; au/âu, ac/at / 35 phút

Tiết 3– MRVT Trường học / 35 phút

Tiết 4- Nghe – kể Loài chim học xây tổ / 35 phút

Tiết 5- Luyện tập trình làng dụng cụ quen thuộc (tt) / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài văn về trường học / 35 phút

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

14

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

Bạn thân ở trường

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

Bài 1: Chuyện của thước kẻ

Tiết 1- Đọc Chuyện của thước kẻ / 35 phút

Tiết 2- Đọc Chuyện của thước kẻ / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa N, Nghĩ trước nghĩ sau / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ sự vật /Câu kiểu Ai thế nào? / 35 phút

Bài 2: Thời khoá biểu

Tiết 1- Đọc Thời khoá biểu / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Chuyện của thước kẻ / Phân biệt g/gh; ch/tr, ao/au / 35 phút

Tiết 3- MRVT Trường học (tt) / 35 phút

Tiết 4- Nói và đáp lời chào, lời khuyên bảo / 35 phút

Tiết 5- Tả dụng cụ quen thuộc / 35 phút

Tiết 6- Đọc một truyện về ban hữu / 35 phút

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

15

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

Bạn thân ở trường

Bài 3: Khi trang sách mở ra

Tiết 1 Đọc Khi trang sách mở ra / 35 phút

Tiết 2- Đọc Khi trang sách mở ra / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa O, Ong chăm làm mật/ 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai thế nào? / 35 phút

Bài 4: Bạn mới

Tiết 1- Đọc Bạn mới / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Mỗi người một vẻ. Phân biệt g/gh; ay/ây, an/ang / 35 phút

Tiết 3- MRVT Trường học (tt) / 35 phút

Tiết 4- Đọc – kể Chuyện của thước kẻ/ 35 phút

Tiết 5- Luyện tập tả dụng cụ quen thuộc / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài đọc về ban hữu / 35 phút

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

16

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

Nghề nào thì cũng quý

Bài 1: Mẹ của Oanh

Tiết 1- Đọc Mẹ của Oanh / 35 phút

Tiết 2- Đọc Mẹ của Oanh / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa Ô, Ơ, Ở hiền gặp lành/ 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí. Đặt vướng mắc Ở đâu? / 35 phút

Bài 2: Mục lục sách

Tiết 1- Đọc Mục lục sách / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Mẹ của Oanh / Phân biệt eo/oeo; d/r, ăc/ăt / 35 phút

Tiết – Mở rộng vốn từ Nghề nghiệp / 35 phút

Tiết 4- Nói và đáp lời cảm ơn / 35 phút

Tiết 5- LT tả dụng cụ quen thuộc (tt) / 35 phút

Tiết 6- Đọc 1 bài thơ về nghề nghiệp/ 35 phút

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

17

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

Nghề nào thì cũng quý

Bài 3: Cô giáo lớp em

Tiết 1- Đọc Cô giáo lớp em / 35 phút

Tiết 2- Đọc Cô giáo lớp em / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa P, Phố xá sinh động / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ người, hoạt động và sinh hoạt giải trí. Đặt vướng mắc Ở đâu? / 35 phút

Bài 4: Người nặn tò he

Tiết 1- Đọc Người nặn tò he/ 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Vượt qua lốc dữ / Phân biệt ng/ngh; s/x, uôc/uôt / 35 phút

Tiết 3- MRVT Nghề nghiệp/ 35 phút

Tiết 4- Đọc – kể Mẹ của Oanh / 35 phút

Tiết 5- LT tả dụng cụ quen thuộc (tt) / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài văn về nghề nghiệp / 35 phút

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

18

Ôn tập và nhìn nhận cuối học kì I

Ôn tập 1(tiết 1)- Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu / Luyện tập viết chữ hoa I, K, L, M, N, P, Ơ / 35 phút

Ôn tập 1(tiết 2)- Luyện tập từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí Luyện tập câu Ai là gì?, Ai làm gì? / 35 phút

Ôn tập 1(tiết 3)- Luyện tập nói và đáp lời cảm ơn, lời khen ngợi / Luyện tập san sẻ bài đọc về người lao động / 35 phút

Ôn tập 2 (tiết 4)- Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu / 35 phút

Ôn tập 2 (tiết 5)- Luyện tập phân biệt c/k, g/gh, ng/ngh; ch/tr, ui/ uôi / Luyện tập dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than / 35 phút

Ôn tập 2 (tiết 6)- Luyện tập tả một dụng cụ trong nhà / 35 phút

Đánh giá thời gian cuối kỳ 1 (tiết 7)- Đọc thành tiếng Cá chuồn tập bay / 35 phút

Đánh giá thời gian cuối kỳ 1 (tiết 8)- Đọc hiểu Bữa tiệc ba mươi sáu món / 35 phút

Đánh giá thời gian cuối kỳ 1 (tiết 9)- Nghe – viết Bữa tiệc ba mươi sáu món Dấu chấm câu / Phân biệt d/gi / 35 phút

Đánh giá thời gian cuối kỳ 1 (tiết 10)- Giới thiệu một vật dụng học tập / Nói và nghe Dòng suối và viên nước đá / 35 phút

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

19

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

Nơi chốn thân quen

Bài 1: Khu vườn tuổi thơ

Tiết 1- Đọc Khu vườn tuổi thơ / 35 phút

Tiết 2- Đọc Khu vườn tuổi thơ / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa Q., Quê hương tươi đẹp/ 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ người, chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí. Dấu chấm than / 35 phút

Bài 2: Con suối bản tôi

Tiết 1- Đọc Con suối bản tôi / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Con suối bản tôi. Phân biệt eo/oe; iêu/ươu, ui/uôi / 35 phút

Tiết 3- MRVT Nơi thân quen / 35 phút

Tiết 4- Nói và đáp lời đề xuất kiến nghị, lời đồng ý / 35 phút

Tiết 5- Thuật việc được tận mắt tận mắt chứng kiến/ 35 phút

Tiết 6- Đọc một truyện về nơi thân quen, gắn bó / 35 phút

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

20

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

Nơi chốn thân quen

Bài 3: Con đường làng

Tiết 1- Đọc Con đường làng / 35 phút

Tiết 2- Đọc Con đường làng / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa R, Rừng vàng biển bạc / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ sự vật. Dấu phẩy / 35 phút

Bài 4: Bên hiên chạy cửa số

Tiết 1- Đọc Bên hiên chạy cửa số / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Bên hiên chạy cửa số / Viết hoa tên địa lí. Phân biệt ch/tr, ong/ông / 35 phút

Tiết 3- MRVT Nơi thân quen (tiếp theo) / 35 phút

Tiết 4- Đọc – kể Khu vườn tuổi thơ / 35 phút

Tiết 5- Luyện tập thuật việc được tận mắt tận mắt chứng kiến / 35 phút

Tiết 6 – Đọc một bài đọc về nơi thân quen, gắn bó/ 35 phút

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

21

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

Bốn mùa tươi đẹp

Bài 1: Chuyện bốn mùa

Tiết 1- Đọc Chuyện bốn mùa / 35 phút

Tiết 2- Đọc Chuyện bốn mùa / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa S, Sông sâu sóng cả / 35 phút

Tiết 4 – Từ chỉ điểm lưu ý. Câu kiểu Ai thế nào? / 35 phút

Bài 2: Đầm sen

Tiết 1– Đọc Đầm sen / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Đầm sen Phân biệt êu/uê; l/n, in/inh / 35 phút

Tiết 3- MRVT Bốn mùa / 35 phút

Tiết 4- Nói và đáp lời mời, lời khen ngợi / 35 phút

Tiết 5- Luyện tập thuật việc được tận mắt tận mắt chứng kiến (tiếp theo) / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài thơ về bốn mùa/ 35 phút

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

22

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

Bốn mùa tươi đẹp

Bài 3: Dàn nhạc ngày hè

Tiết 1- Đọc Dàn nhạc ngày hè / 35 phút

Tiết 2- Đọc Dàn nhạc ngày hè / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa T, Tấc đất tấc vàng / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ điểm lưu ý. Dấu chấm / 35 phút

Bài 4: Mùa đông ở vùng cao

Tiết 1 – Đọc Mùa đông ở vùng cao / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Mưa cuối mùa / Phân biệt d/gi; iu;/iêu; oăn/oăng / 35 phút

Tiết 3- MRVT Bốn mùa (tt) / 35 phút

Tiết 4- Nghe kể Sự tích ngày xuân và bộ lông trắng của thỏ. / 35 phút

Tiết 5- Luyện tập thuật việc được tận mắt tận mắt chứng kiến (tt) / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài văn về bốn mùa / 35 phút

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

23

Thiên nhiên muôn màu

Bài 1: Chuyện của vàng anh

Tiết 1- Đọc Chuyện của vàng anh / 35 phút

Tiết 2- Đọc Chuyện của vàng anh / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa U, Ư, Uống nước nhớ nguồn / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai làm gì? / 35 phút

Bài 2: Ong xây tổ

Tiết 1- Đọc Ong xây tổ / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Ong xây tổ. / Phân biệt ua/ươ; r/d/gi; ên/ênh / 35 phút

Tiết 3- MRVT Thiên nhiên / 35 phút

Tiết 4- Nói và đáp lời đồng ý, lời khước từ / 35 phút

Tiết 5- Thuật việc được tham gia / 35 phút

Tiết 6 – Đọc một truyện về vạn vật thiên nhiên / 35 phút

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

24

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

Thiên nhiên muôn màu

Bài 3: Trái chín

Tiết 1- Đọc Trái chín / 35 phút

Tiết 2- Đọc Trái chín / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa V, Văn hay chữ tốt / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ điểm lưu ý. Câu kiểu Ai thế nào? Dấu chấm; dấu chấm than / 35 phút

Bài 4: Hoa mai vàng

Tiết 1- Đọc Hoa mai vàng / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Hoa mai vàng / Phân biệt ao/oa; ch/tr; ich/it / 35 phút

Tiết 3- MRVT Thiên nhiên (tt) / 35 phút

Tiết 4- Nghe kể Sự tích cá thờn bơn / 35 phút

Tiết 5- Luyện tập thuật việc được tham gia / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài đọc về vạn vật thiên nhiên / 35 phút

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

25

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

Sắc màu quê nhà

Bài 1: Quê mình đẹp tuyệt vời nhất

Tiết 1- Đọc Quê mình đẹp tuyệt vời nhất / 35 phút

Tiết 2- Đọc Quê mình đẹp tuyệt vời nhất/ 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa X, Xuân về hoa nở / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí. Dấu chấm than / 35 phút

Bài 2 Rừng ngập mặn Cà Mau

Tiết 1- Đọc Rừng ngập mặn Cà Mau / 35 phút

Tiết 2– Nghe – viết Rừng ngập mặn Cà Mau / Viết hoa tên địa lí; phân biệt r/d/gi,im/iêm / 35 phút

Tiết 3- MRVT Quê hương / 35 phút

Tiết 4 – Nói và đáp lời cảm ơn / 35 phút

Tiết 5 – Luyện tập thuật việc được tham gia (tt) / 35 phút

Tiết 6 – Đọc một bài thơ về vạn vật thiên nhiên / 35 phút

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

26

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

Sắc màu quê nhà

Bài 3: Mùa lúa chín

Tiết 1 – Đọc Mùa lúa chín / 35 phút

Tiết 2 – Đọc Mùa lúa chín / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa Y, Yêu nước thương nòi/ 35 phút

Tiết 4 – Từ chỉ sự vật, chỉ điểm lưu ý. Câu kiểu Ai thế nào? / 35 phút

Bài 4: Sông Hương

Tiết 1- Đọc Sông Hương / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Sông Hương Phân biệt oe/eo; iu/iêu, an/ang / 35 phút

Tiết 3- MRVT Quê hương (tt) / 35 phút

Tiết 4- Nghe – kể Sự tích Hồ Gươm / 35 phút

Tiết 5- Luyện tập thuật việc được tham gia (tiếp theo) / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài văn về quê nhà / 35 phút

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

27

Ôn tập giữa học kì II

Ôn tập 1 (tiết 1)- Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản truyện / 35 phút

Ôn tập 1 (tiết 2) – Luyện tập viế’t chữ hoa: Q., R, S, T, Ư, V, X, Y / 35 phút

Ôn tập 2 (tiết 3) – Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản thông tin / 35 phút

Ôn tập 2 (tiết 4)- Luyện tập nghe – viế’t Chiều mùa hạ Luyện tập phân biệt d/gi; s/x, iên/iêng / 35 phút

Ôn tập 3 (tiết 5)- Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu, đọc thuộc lòng văn bản thơ / 35 phút

Ôn tập 3 (tiết 6)- Luyện tập nghe – kể Món quà quê / 35 phút

Ôn tập 4 (tiết 7)- Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu văn bản miêu tả / 35 phút

Ôn tập 4 (tiết 8)- Luyện tập từ chỉ điểm lưu ý, dấu câu (dấu chấm than, dấu phẩy) / 35 phút

Ôn tập 5 (tiết 9)- Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu Một ngày ở vườn vương quốc / 35 phút

Ôn tập 5 (tiết 10) – Luyện tập thuật lại một việc được tham gia. Luyện tập san sẻ một bài thơ về vạn vật thiên nhiên / 35 phút

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

28

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

Bác Hồ kính yêu

Bài 1: Ai ngoan sẽ tiến hành thưởng

Tiết 1- Đọc Ai ngoan sẽ tiến hành thưởng / 35 phút

Tiết 2- Đọc Ai ngoan sẽ tiến hành thưởng / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa A (kiểu 2), Ai cũng đáng yêu và dễ thương / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ điểm lưu ý. Câu kiểu Ai thế nào? / 35 phút

Bài 2: Thư Trung thu

Tiết 1- Đọc Thư Trung thu / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Thư Trung thu Phân biệt uy/uyu; l/n, ươn/ương / 35 phút

Tiết 3- MRVT Bác Hồ kính yêu / 35 phút

Tiết 4- Nói và đáp lời từ chối, lời bày tỏ sự ngạc nhiên, vui mừng / 35 phút

Tiết 5- Nói, viết về tình cảm với những người em yêu quý / 35 phút

Tiết 6 – Đọc một truyện về Bác Hồ / 35 phút

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

29

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

Bác Hồ kính yêu

Bài 3 Cháu thăm nhà Bác

Tiết 1- Đọc Cháu thăm nhà Bác / 35 phút

Tiết 2- Đọc Cháu thăm nhà Bác / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa Ă (kiểu 2), Ăn ngay nói thẳng / 35 phút

Tiết 4 – Từ chỉ tình cảm. Câu kiểu Ai làm gì?, Ai thế nào? / 35 phút

Bài 4 Cây và hoa bên lăng Bác

Tiết 1- Đọc Cây và hoa bên lăng Bác / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Cây và hoa bên lăng Bác Phân biệt ui/uy;s/x, ưc/ưt / 35 phút

Tiết 3- MRVT Bác Hồ kính yêu (tiếp theo) / 35 phút

Tiết 4- Đọc – kể Ai ngoan sẽ tiến hành thưởng/ 35 phút

Tiết 5- Nói, viết về tình cảm với ban hữu/ 35 phút

Tiết 6 – Đọc một bài đọc về Bác Hồ / 35 phút

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

30

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

Việt Nam mến yêu

Bài 1 Chuyện quả bầu

Tiết 1- Đọc Chuyện quả bầu / 35 phút

Tiết 2- Đọc Chuyện quả bầu / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa  (kiểu 2), Ân sâu nghĩa nặng / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ sự vật, chỉ điểm lưu ý. Dấu chấm, dấu phẩy / 35 phút

Bài 2 Sóng và cát ở Trường Sa

Tiết 1- Đọc Sóng và cát ở Trường Sa / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Chim rừng Tây Nguyên Phân biệt d/gi; iêu/ươu, oan/oang / 35 phút

Tiết 3- MRVT Đất nước / 35 phút

Tiết 4- Nói và đáp lời an ủi, lời mời / 35 phút

Tiết 5- Nói, viết về tình cảm với những người thân trong gia đình / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài thơ về giang sơn Việt Nam / 35 phút

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

31

Việt Nam mến yêu

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

Bài 3 Cây dừa

Tiết 1 – Đọc Cây dừa / 35 phút

Tiết 2 – Đọc Cây dừa / 35 phút

Tiết 3 – Viết chữ hoa Q. (kiểu 2), Quê cha đất tổ / 35 phút

Tiết 4 – Từ chỉ sự vật, chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí. Câu kiểu Ai làm gì? ; dấu chấm, dấu phẩy / 35 phút

Bài 4 Tôi yêu Sài Gòn

Tiết 1 – Đọc Tôi yêu Sài Gòn / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Tôi yêu Sài Gòn Phân biệt eo/oe; s/x, ac/at / 35 phút

Tiết 3- MRVT Đất nước (tiếp theo) / 35 phút

Tiết 4- Đọc – kể Chuyện quả bầu / 35 phút

Tiết 5- Luyện tập nói, viết về tình cảm với những người thân trong gia đình / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài văn về giang sơn Việt Nam / 35 phút

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

32

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

Bài ca Trái Đất

Bài 1 Cây nhút nhát

Tiết 1- Đọc Cây nhút nhát / 35 phút

Tiết 2- Đọc Cây nhút nhát / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa N (kiểu 2), Non sông tươi đẹp / 35 phút

Tiết 4-Từ chỉ điểm lưu ý. Câu kiểu Ai thế nào? / 35 phút

Bài 2 Bạn có biết?

Tiết 1- Đọc Bạn có biết? / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Cây nhút nhát Phân biệt eo/oe; ch/tr, an/ang / 35 phút

Tiết 3- MRVT Trái Đất / 35 phút

Tiết 4- Nói và đáp lời khước từ, lời đề xuất kiến nghị / 35 phút

Tiết 5- Nói, viết về tình cảm với một yếu tố/ 35 phút

Tiết 6- Đọc một truyện về vạn vật thiên nhiên / 35 phút

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

33

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

Bài ca Trái Đất

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

Bài 3: Trái Đất xanh của em

Tiết 1- Đọc Trái Đất xanh của em / 35 phút

Tiết 2- Đọc Trái Đất xanh của em / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa M (kiểu 2), Mưa thuận gió hoà / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì? / 35 phút

Bài 4 Hừng đông mặt biển

Tiết 1- Đọc Hừng đông mặt biển / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Hừng đông mặt biển Phân biệt ui/uy; r/d/gi, iêc/iêt / 35 phút

Tiết 3- MRVT Trái Đất (tiếp theo) / 35 phút

Tiết 4- Nghe – kể Chuyện của cây sồi / 35 phút

Tiết 5- Luyện tập nói, viết về tình cảm với một yếu tố / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài thơ về vạn vật thiên nhiên / 35 phút

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

34

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

Bài ca Trái Đất

Bài 5 Bạn biết phân loại rác không?

Tiết 1– Đọc Bạn biết phân loại rác không? / 35 phút

Tiết 2– Đọc Bạn biết phân loại rác không? / 35 phút

Tiết 3– Viết chữ hoa V (kiểu 2), Vâng lời cha mẹ / 35 phút

Tiết 4 – Từ chỉ sự vật, hoạt động và sinh hoạt giải trí. Câu kiểu Ai làm gì? / 35 phút / 35 phút

Bài 6: Cuộc giải cứu bên bờ biển

Tiết 1 – Đọc Cuộc giải cứu bên bờ biển / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Rừng trưa. Phân biệt d/gi; ch/tr, dấu hỏi/dấu ngã / 35 phút

Tiết 3- MRVT Trái Đất (tiếp theo) / 35 phút

Tiết 4- Xem – kể Ngày ra làm sao là đẹp? / 35 phút

Tiết 5- Luyện tập nói, viết về tình cảm với một yếu tố (tiếp theo) / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài văn về vạn vật thiên nhiên / 35 phút

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

từ khóa quan tâm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành xong lớp 8

35

Ôn tập và nhìn nhận cuối học kì II

Ôn tập 1 (tiết 1)- Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu. Luyện tập viết chữ hoa: A, Ă, Â, Q., N, M, V (kiểu 2) / 35 phút

Ôn tập 1 (tiết 2)- Luyện tập từ chỉ điểm lưu ý. Dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm than / 35 phút

Ôn tập 1 (tiết 3) – Luyện tập san sẻ một bài thơ về cảnh đẹp vạn vật thiên nhiên / 35 phút

Ôn tập 2 (tiết 4) – Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu / 35 phút

Ôn tập 2 (tiết 5) – Luyện tập nghe – viết Tiếng chim buổi sáng . Luyện tập phân biệt d/gi; ch/tr, iên/iêng, dấu hỏi/dấu ngã / 35 phút

Ôn tập 2 (tiết 6) – Luyện tập tả một đồ chơi của em. Luyện tập nói và đáp lời cảm ơn, lời chia tay, lời đề xuất kiến nghị / 35 phút

Ôn tập 3 (tiết 7) – Đọc thành tiếng Người thiếu niên anh hùng / 35 phút

Đọc hiểu Một chuyến du ngoạn

Ôn tập 3 (tiết 8) – Ngh e – viết Một chuyến du ngoạn Phân biệt d/gi/ 35 phút

Ôn tập 3 (tiết 9) – Dấu chấm, dấu chấm than/ 35 phút

Ôn tập 3 (tiết 10) – Thuật việc được tham gia

Nói và nghe Kiến và ve / 35 phút


Bạn đang đọc postt Kế hoạch dạy học lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo 2022

Với việc Bạn đọc post Kế hoạch dạy học lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game tài liệu Kế hoạch dạy học lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo Miễn phí

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game HD Kế hoạch dạy học lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi or tham gia Groups zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Kế #hoạch #dạy #học #lớp #bộ #Chân #trời #sáng #tạo