0765562555

Lịch sử lớp 4 Bài 5: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Lịch sử lớp 4 Bài 5: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938) Mới 2022 được update : 2021-09-08 13:36:14

3740

Xin chàoGiải bài tập SGK Lịch sử 4 trang 21, 22, 23 giúp những em học viên lớp 4 tìm hiểu thêm, nhanh gọn vấn đáp những vướng mắc trong bài 5: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938). Nhờ đó, sẽ củng cố những dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Lịch sử lớp 4 thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tìm hiểu thêm để soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi nội dung rõ ràng trong nội dung bài viết sau này:

Bạn đang xem: Lịch sử lớp 4 Bài 5: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)

Lý thuyết Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938) Giới thiệu về Ngô Quyền Ngô Quyền là người ở làng Đường Lâm (Hà Tây, Tp Hà Nội Thủ Đô). Là con rể Dương Đình Nghệ. Là người giúp Dương Đình Nghệ đánh đuổi quân Nam Hán năm 931. Là người dân có tài năng và yêu nước. Chiến thắng Bạch Đằng Nguyên nhân: Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ và cầu cứu nhà Nam Hán. Ngô Quyền bắt giết Kiều Công Tiễn và sẵn sàng sẵn sàng đón đánh quân Nam Hán. Diễn biến: Quân Nam Hán do Hoằng Tháo chỉ huy đã vượt biển, ngược sông Bạch Đằng tiến vào việt nam. Ngô Quyền cho tận dụng thủy triều, cho quân cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi hiểm yếu. Sau đó, Ngô Quyền cho quân mai phục ở hai bờ sông và cho quân bơi thuyền nhẹ ra khiêu chiến nhử quân địch vào khu vực ta đã đóng cọc. Thủy triều xuống, cọc gỗ nhô lên, quân ta mai phục đổ ra đánh quyết liệt, thuyền địch bị chọc thủng, quân địch tê liệt, Hoằng Tháo bị tử trận. Ý nghĩa trận Bạch Đằng: Chiến thắng Bạch Đằng kết thúc thời kì việt nam bị phong kiến phương Bắc đô hộ, mở ra thời kì độc lập lâu dài cho dân tộc bản địa. Giải bài tập SGK Lịch sử 4 trang 23 Câu 1

Xem thêm: Vật lí 9 Bài 17: Bài tập vận dụng định luật Jun – Lenxo

Em hãy kể lại trận quân ta đánh thắng quân Nam Hán trên sóng Bạch Đằng.

Trả lời:

Quân Nam Hán đưa một đạo quân rất nhiều do Thái tử Hoằng Tháo chỉ huy. Mũi tiến công chính do Hoằng Tháo chỉ huy đã vượt biển, ngược sông Bạch Đằng (Quảng Ninh) tiến vào việt nam. Ngô Quyền đã dùng kế cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi hiểm yếu ở sông Bạch Đằng. Quân Nam Hán đến cửa sông vào lúc thuỷ triều lên, nước che lấp những cọc nhọn. Ngô Quyền cho quân bơi thuyền nhẹ ra khiêu chiến, vừa đánh vừa rút lui, nhử cho giặc vào bãi cọc. Chờ lúc thuỷ triều xuống, khi hàng nghìn cọc nhọn nhô lên, quân ta mai phục hai bờ sông đổ ra đánh quyết liệt. Giặc hốt hoảng quay thuyền bỏ chạy thì va vào cọc nhọn; thuyền giặc chiếc bị thủng, chiếc bị vướng cọc nên không tiến, không lùi được. Quân ta tiếp tục truy kích. Quân Nam Hán chết đến quá nửa, Hoằng Tháo tử trận. Quân Nam Hán trọn vẹn thất bại. Câu 2

Tham khảo: Lịch sử lớp 5 Bài 8: Xô viết Nghệ – Tĩnh

Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa ra làm sao riêng với việt nam thời bấy giờ?

Trả lời:

Chiến thắng Bạch Đằng và việc Ngô Quyền xưng vương đã chấm hết trọn vẹn thời kì hơn một nghìn năm dân ta sống dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc và mở ra thời kì độc lập lâu dài cho dân tộc bản địa.

Giải bài tập SGK Lịch sử 4 trang 21, 22, 23 giúp những em học viên lớp 4 tìm hiểu thêm, nhanh gọn vấn đáp những vướng mắc trong bài 5: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938). Nhờ đó, sẽ củng cố những dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Lịch sử lớp 4 thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tìm hiểu thêm để soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi nội dung rõ ràng trong nội dung bài viết sau này:

Bạn đang xem: Lịch sử lớp 4 Bài 5: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)

Lý thuyết Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938) Giới thiệu về Ngô Quyền Ngô Quyền là người ở làng Đường Lâm (Hà Tây, Tp Hà Nội Thủ Đô). Là con rể Dương Đình Nghệ. Là người giúp Dương Đình Nghệ đánh đuổi quân Nam Hán năm 931. Là người dân có tài năng và yêu nước. Chiến thắng Bạch Đằng Nguyên nhân: Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ và cầu cứu nhà Nam Hán. Ngô Quyền bắt giết Kiều Công Tiễn và sẵn sàng sẵn sàng đón đánh quân Nam Hán. Diễn biến: Quân Nam Hán do Hoằng Tháo chỉ huy đã vượt biển, ngược sông Bạch Đằng tiến vào việt nam. Ngô Quyền cho tận dụng thủy triều, cho quân cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi hiểm yếu. Sau đó, Ngô Quyền cho quân mai phục ở hai bờ sông và cho quân bơi thuyền nhẹ ra khiêu chiến nhử quân địch vào khu vực ta đã đóng cọc. Thủy triều xuống, cọc gỗ nhô lên, quân ta mai phục đổ ra đánh quyết liệt, thuyền địch bị chọc thủng, quân địch tê liệt, Hoằng Tháo bị tử trận. Ý nghĩa trận Bạch Đằng: Chiến thắng Bạch Đằng kết thúc thời kì việt nam bị phong kiến phương Bắc đô hộ, mở ra thời kì độc lập lâu dài cho dân tộc bản địa. Giải bài tập SGK Lịch sử 4 trang 23 Câu 1

Xem thêm: Vật lí 9 Bài 17: Bài tập vận dụng định luật Jun – Lenxo

Em hãy kể lại trận quân ta đánh thắng quân Nam Hán trên sóng Bạch Đằng.

Trả lời:

Quân Nam Hán đưa một đạo quân rất nhiều do Thái tử Hoằng Tháo chỉ huy. Mũi tiến công chính do Hoằng Tháo chỉ huy đã vượt biển, ngược sông Bạch Đằng (Quảng Ninh) tiến vào việt nam. Ngô Quyền đã dùng kế cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi hiểm yếu ở sông Bạch Đằng. Quân Nam Hán đến cửa sông vào lúc thuỷ triều lên, nước che lấp những cọc nhọn. Ngô Quyền cho quân bơi thuyền nhẹ ra khiêu chiến, vừa đánh vừa rút lui, nhử cho giặc vào bãi cọc. Chờ lúc thuỷ triều xuống, khi hàng nghìn cọc nhọn nhô lên, quân ta mai phục hai bờ sông đổ ra đánh quyết liệt. Giặc hốt hoảng quay thuyền bỏ chạy thì va vào cọc nhọn; thuyền giặc chiếc bị thủng, chiếc bị vướng cọc nên không tiến, không lùi được. Quân ta tiếp tục truy kích. Quân Nam Hán chết đến quá nửa, Hoằng Tháo tử trận. Quân Nam Hán trọn vẹn thất bại. Câu 2

Tham khảo: Lịch sử lớp 5 Bài 8: Xô viết Nghệ – Tĩnh

Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa ra làm sao riêng với việt nam thời bấy giờ?

Trả lời:

Chiến thắng Bạch Đằng và việc Ngô Quyền xưng vương đã chấm hết trọn vẹn thời kì hơn một nghìn năm dân ta sống dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc và mở ra thời kì độc lập lâu dài cho dân tộc bản địa.


Bạn đang đọc bài Lịch sử lớp 4 Bài 5: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938) 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm nội dung bài viết Lịch sử lớp 4 Bài 5: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938) New sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game tài liệu Lịch sử lớp 4 Bài 5: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938) Miễn phí

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game HD Lịch sử lớp 4 Bài 5: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938) Free mà chưa tồn tại link thì để lại cmt hoặc ThamGia Group zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Lịch #sử #lớp #Bài #Chiến #thắng #Bạch #Đằng #Ngô #Quyền #lãnh #đạo #Năm