0765562555

Luật số 14/2017/QH14: Luật quản trị và vận hành, sử dụng vũ khí, vật tư nổ và công cụ tương hỗ

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Luật số 14/2017/QH14: Luật quản trị và vận hành, sử dụng vũ khí, vật tư nổ và công cụ tương hỗ FULL 2022 được update : 2021-09-10 08:39:33

3715

Xin chàoNgày 20/06/2017, Quốc hội phát hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật tư nổ và công cụ tương hỗ 2017, khởi đầu có hiệu lực hiện hành vào trong ngày thứ nhất/07/2018. Theo đó, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật tư nổ và công cụ tương hỗ 2017 nêu ra 06 trường hợp người thi hành trách nhiệm độc lập được nổ súng vào đối tượng người dùng mà không cần chú ý. Đơn cử như sau:

– Đối tượng đang sử dụng vũ khí, vật tư nổ, vũ lực rình rập đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người của người thi hành công vụ hoặc người khác;

– Đối tượng đang trực tiếp thực thi hành vi cướp súng của người thi hành công vụ…

– Đồng thời, Luật còn tồn tại những nội dung mới khác, như thể:

– Ngoài tổ chức triển khai, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, những tổ chức triển khai, doanh nghiệp khác khi có đủ Đk vẫn được nghiên cứu và phân tích, sản xuất, sản xuất, marketing thương mại, xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa thay thế vũ khí.

Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật tư nổ và công cụ tương hỗ 2017

QUỐC HỘI——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ——–o0o——-

Luật số: 14/2017/QH14

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 20 tháng 6 năm 2017

LUẬT

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật tư nổ và công cụ tương hỗ.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Luật này quy định về quản trị và vận hành, sử dụng vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ; nguyên tắc, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên trong quản trị và vận hành, sử dụng vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ nhằm mục đích bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc, bảo vệ trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và phục vụ tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội.

Điều 2. Đối tượng vận dụng

Luật này vận dụng riêng với cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên tương quan đến quản trị và vận hành, sử dụng vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ sau này được hiểu như sau:

1. Vũ khí là thiết bị, phương tiện đi lại hoặc tổng hợp những phương tiện đi lại được sản xuất, sản xuất trọn vẹn có thể gây sát thương, nguy hại cho tính mạng con người, sức mạnh thể chất của con người, phá hủy kết cấu vật chất, gồm có: vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao và vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự.

2. Vũ khí quân dụng là vũ khí được sản xuất, sản xuất bảo vệ tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, được trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân và những lực lượng khác theo quy định của Luật này để thi hành công vụ, gồm có:

a) Súng cầm tay gồm có: súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng trung liên, súng chống tăng, súng phóng lựu;

b) Vũ khí hạng nhẹ gồm có: súng đại liên, súng cối, súng ĐKZ, súng máy phòng không, tên lửa chống tăng thành viên;

c) Vũ khí hạng nặng gồm có: máy bay chiến đấu, trực thăng vũ trang, xe tăng, xe thiết giáp, tàu chiến, tàu ngầm, pháo mặt đất, pháo phòng không, tên lửa;

d) Bom, mìn, lựu đạn, ngư lôi, thủy lôi; đạn sử dụng cho những loại vũ khí quy định tại những điểm a, b và c khoản này.

3. Súng săn là súng được sản xuất, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, được sử dụng để săn bắn, gồm có: súng kíp, súng hơi và đạn sử dụng cho những loại súng này.

4. Vũ khí thô sơ là vũ khí có cấu trúc, nguyên tắc hoạt động và sinh hoạt giải trí đơn thuần và giản dị và được sản xuất, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, gồm có: dao găm, kiếm, giáo, mác, thương, lưỡi lê, đao, mã tấu, côn, quả đấm, quả chùy, cung, nỏ, phi tiêu.

5. Vũ khí thể thao là vũ khí được sản xuất, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, được sử dụng để rèn luyện, tranh tài thể thao, gồm có:

a) Súng trường hơi, súng trường bắn đạn nổ, súng ngắn hơi, súng ngắn bắn đạn nổ, súng thể thao bắn đạn sơn, súng bắn đĩa bay và đạn sử dụng cho những loại súng này;

b) Vũ khí thô sơ quy định tại khoản 4 Điều này vốn để làm rèn luyện, tranh tài thể thao.

6. Vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự là vũ khí được sản xuất, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, không theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, trọn vẹn có thể gây sát thương, nguy hại cho tính mạng con người, sức mạnh thể chất của con người, phá hủy kết cấu vật chất tương tự như vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao.

7. Vật liệu nổ là thành phầm dưới tác động của xung kích thích ban sơ gây ra phản ứng hóa học nhanh, mạnh, tỏa nhiệt, sinh khí, phát sáng, tạo ra tiếng nổ, gồm có:

a) Thuốc nổ là hóa chất hoặc hỗn hợp chất được sản xuất, sử dụng nhằm mục đích tạo ra phản ứng nổ dưới tác động của xung kích thích;

b) Phụ kiện nổ là kíp nổ, dây nổ, dây cháy chậm, mồi nổ, vật phẩm chứa thuốc nổ có tác dụng tạo xung kích thích ban sơ làm nổ khối thuốc nổ hoặc thiết bị chuyên dùng có chứa thuốc nổ.

8. Vật liệu nổ quân dụng là vật tư nổ sử dụng cho mục tiêu quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh.

9. Vật liệu nổ công nghiệp là vật tư nổ sử dụng cho mục tiêu kinh tế tài chính, dân sự.

10. Tiền chất thuốc nổ là hóa chất nguy hiểm, trực tiếp vốn để làm sản xuất thuốc nổ.

11. Công cụ tương hỗ là phương tiện đi lại, động vật hoang dã trách nhiệm được sử dụng để thi hành công vụ, thực thi trách nhiệm bảo vệ nhằm mục đích hạn chế, ngăn ngừa người dân có hành vi vi phạm pháp lý chống trả, trốn chạy; bảo vệ người thi hành công vụ, người thực thi trách nhiệm bảo vệ hoặc báo hiệu khẩn cấp, gồm có:

a) Súng bắn điện, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê, từ trường, laze, lưới; súng phóng dây mồi; súng bắn đạn nhựa, nổ, cao su đặc, hơi cay, pháo hiệu, tín hiệu lệnh, ghi lại và đạn sử dụng cho những loại súng này;

b) Phương tiện xịt hơi cay, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê, chất gây ngứa;

c) Lựu đạn khói, lựu đạn cay, quả nổ;

d) Dùi cui điện, dùi cui cao su đặc, dùi cui sắt kẽm kim loại; khóa số tám, bàn chông, dây đinh gai; áo giáp; găng tay điện, găng tay bắt dao; lá chắn, mũ chống đạn; thiết bị vận dụng bằng âm thanh;

đ) Động vật trách nhiệm là động vật hoang dã được huấn luyện để sử dụng cho yêu cầu bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc, bảo vệ trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội;

e) Công cụ tương hỗ có tính năng, tác dụng tương tự là phương tiện đi lại được sản xuất, sản xuất không theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, có tính năng, tác dụng tương tự như công cụ tương hỗ quy định tại những điểm a, b, c và d khoản này.

12. Kinh doanh là việc mua và bán vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ.

Điều 4. Nguyên tắc quản trị và vận hành, sử dụng vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp lý của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Trang bị vũ khí, vật tư nổ, công cụ tương hỗ phải đúng thẩm quyền, đối tượng người dùng và bảo vệ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

3. Người quản trị và vận hành, sử dụng vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ phải bảo vệ khá đầy đủ Đk theo quy định.

4. Người ra mệnh lệnh hoặc quyết định hành động sử dụng vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ phải phụ trách về mệnh lệnh, quyết định hành động của tớ.

5. Sử dụng vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ phải bảo vệ đúng mục tiêu, đúng quy định, hạn chế thiệt hại riêng với những người, tài sản và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

6. Nghiên cứu, sản xuất, sản xuất, marketing thương mại, trang bị, mang, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, sửa chữa thay thế, sử dụng vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép, giấy xác nhận.

7. Vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ không hề nhu yếu sử dụng, hết hạn sử dụng hoặc không hề kĩ năng sử dụng phải được tịch thu, thanh lý hoặc tiêu hủy.

8. Vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ và nhiều chủng loại giấy phép, giấy xác nhận, giấy ghi nhận, chứng từ bị mất phải được kịp thời văn bản báo cáo giải trình cho cơ quan quản trị và vận hành có thẩm quyền.

9. Vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ phải được thử nghiệm, kiểm định, nhìn nhận và Đk theo quy định của pháp lý về quản trị và vận hành chất lượng thành phầm, thành phầm & hàng hóa trước lúc được phép sản xuất, marketing thương mại, sử dụng tại Việt Nam.

Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản trị và vận hành, sử dụng vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ và công cụ tương hỗ

1. Cá nhân sở hữu vũ khí, vật tư nổ, công cụ tương hỗ, trừ vũ khí thô sơ là hiện vật để trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo.

2. Nghiên cứu, sản xuất, sản xuất, mua và bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sửa chữa thay thế, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ hoặc rõ ràng, cụm rõ ràng để lắp ráp vũ khí, công cụ tương hỗ.

3. Mang trái phép vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ vào, thoát khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc vào nơi cấm, khu vực cấm, khu vực bảo vệ và tiềm năng bảo vệ.

4. Lợi dụng, lạm dụng việc sử dụng vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ xâm phạm bảo mật thông tin an ninh vương quốc, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội, tính mạng con người, sức mạnh thể chất, tài sản, quyền và quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên.

5. Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ được giao.

6. Giao vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ cho cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên không đủ Đk theo quy định.

7. Trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm đồ vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ hoặc rõ ràng, cụm rõ ràng để lắp ráp vũ khí, công cụ tương hỗ; trừ trường hợp trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê vũ khí thô sơ để làm hiện vật trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo.

8. Vận chuyển, dữ gìn và bảo vệ, tiêu hủy vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ không bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín hoặc làm tác động đến môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

9. Chiếm đoạt, mua và bán, trao đổi, tặng, cho, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm đồ, làm giả, sửa chữa thay thế, tẩy xóa nhiều chủng loại giấy phép, giấy xác nhận, giấy ghi nhận, chứng từ về vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ.

10. Chiếm đoạt, mua và bán, trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm đồ phế liệu, phế phẩm vũ khí, vật tư nổ, công cụ tương hỗ.

11. Hướng dẫn, huấn luyện, tổ chức triển khai huấn luyện trái phép phương pháp sản xuất, sản xuất, sửa chữa thay thế hoặc sử dụng vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ dưới mọi hình thức.

12. Che giấu, không tố giác, giúp người khác sản xuất, sản xuất, mang, mua và bán, sửa chữa thay thế, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép hoặc hủy hoại vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ.

13. Đào bới, tìm kiếm, thu gom trái phép vũ khí, vật tư nổ, công cụ tương hỗ; phế liệu, phế phẩm vũ khí, vật tư nổ, công cụ tương hỗ.

14. Cố ý phục vụ thông tin sai lệch về quản trị và vận hành vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ; không văn bản báo cáo giải trình, văn bản báo cáo giải trình không kịp thời, che giấu hoặc làm sai lệch thông tin văn bản báo cáo giải trình về việc mất, thất thoát, tai nạn không mong muốn, sự cố về vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ.

Điều 6. Trách nhiệm của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp được trang bị, sử dụng vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ

1. Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực thi và phụ trách trong việc quản trị và vận hành, sử dụng vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ.

2. Chỉ được giao vũ khí, vật tư nổ, công cụ tương hỗ cho những người dân dân có đủ Đk quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này.

3. Phân công người dân có đủ Đk quy định tại khoản 1 Điều 8 của Luật này quản trị và vận hành kho, nơi cất giữ vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ.

4. Bố trí kho, nơi cất giữ vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ theo quy định tại khoản 2 Điều 9 của Luật này.

Điều 7. Điều kiện, trách nhiệm của người được giao sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ tương hỗ

1. Người được giao sử dụng vũ khí, vật tư nổ, công cụ tương hỗ phải bảo vệ đủ Đk sau này:

a) Có khả năng hành vi dân sự khá đầy đủ;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức mạnh thể chất phù phù thích hợp với việc làm được giao;

c) Không đang trong thời hạn bị vận dụng giải pháp xử lý hành chính, bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã được xóa án tích trong trường hợp bị kết tội theo bản án, quyết định hành động của Tòa án;

d) Đã qua đào tạo và giảng dạy, huấn luyện và được cấp giấy ghi nhận về sử dụng vũ khí, vật tư nổ, công cụ tương hỗ.

2. Người được giao sử dụng vũ khí, vật tư nổ, công cụ tương hỗ có trách nhiệm sau này:

a) Sử dụng vũ khí, vật tư nổ, công cụ tương hỗ đúng mục tiêu, đúng quy định;

b) Khi mang vũ khí, công cụ tương hỗ phải mang theo giấy ghi nhận, giấy phép sử dụng;

c) Bảo quản vũ khí, vật tư nổ, công cụ tương hỗ đúng chính sách, đúng quy trình, bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín, không để mất, hư hỏng;

d) Bàn giao vũ khí, vật liệu nổ, công cụ tương hỗ và giấy phép cho những người dân dân có trách nhiệm quản trị và vận hành, dữ gìn và bảo vệ theo như đúng quy định sau khoản thời hạn kết thúc trách nhiệm hoặc hết thời hạn được giao.

3. nhà nước quy định việc huấn luyện và cấp ghi nhận về sử dụng vũ khí, vật tư nổ, công cụ tương hỗ.

Điều 8. Điều kiện, trách nhiệm của người được giao quản trị và vận hành kho, nơi cất giữ vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ

1. Người được giao quản trị và vận hành kho, nơi cất giữ vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ phải bảo vệ đủ Đk sau này:

a) Có khả năng hành vi dân sự khá đầy đủ;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức mạnh thể chất phù phù thích hợp với việc làm được giao;

c) Không đang trong thời hạn bị vận dụng giải pháp xử lý hành chính, bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã được xóa án tích trong trường hợp bị kết tội theo bản án, quyết định hành động của Tòa án;

d) Đã qua đào tạo và giảng dạy, huấn luyện và được cấp giấy về quản trị và vận hành vũ khí, vật tư nổ quân dụng, công cụ tương hỗ; ghi nhận huấn luyện trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy, kỹ thuật bảo vệ an toàn và uy tín vật tư nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ;

đ) Nắm vững nội quy, chính sách quản trị và vận hành, dữ gìn và bảo vệ kho, nơi cất giữ vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ.

2. Người được giao quản trị và vận hành kho, nơi cất giữ vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ có trách nhiệm thực thi đúng chính sách, đúng quy trình, bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín, không để mất, hư hỏng.

3. nhà nước quy định việc huấn luyện và cấp giấy về quản trị và vận hành vũ khí, vật tư nổ quân dụng, công cụ tương hỗ; ghi nhận huấn luyện kỹ thuật bảo vệ an toàn và uy tín vật tư nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

Điều 9. Quản lý, dữ gìn và bảo vệ vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ

1. Vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ phải được quản trị và vận hành, dữ gìn và bảo vệ theo như đúng chính sách, đúng quy trình, bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín, không để mất, hư hỏng.

2. Kho, nơi cất giữ vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ phải được sắp xếp, thiết kế, xây dựng đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo vệ an toàn và uy tín, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên theo quy định; có nội quy, phương án bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy, kế hoạch hoặc giải pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và phương tiện đi lại bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. nhà nước quy định rõ ràng việc quản trị và vận hành, dữ gìn và bảo vệ vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ.

Download file tài liệu để click more rõ ràng

Ngày 20/06/2017, Quốc hội phát hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật tư nổ và công cụ tương hỗ 2017, khởi đầu có hiệu lực hiện hành vào trong ngày thứ nhất/07/2018. Theo đó, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật tư nổ và công cụ tương hỗ 2017 nêu ra 06 trường hợp người thi hành trách nhiệm độc lập được nổ súng vào đối tượng người dùng mà không cần chú ý. Đơn cử như sau:

– Đối tượng đang sử dụng vũ khí, vật tư nổ, vũ lực rình rập đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người của người thi hành công vụ hoặc người khác;

– Đối tượng đang trực tiếp thực thi hành vi cướp súng của người thi hành công vụ…

– Đồng thời, Luật còn tồn tại những nội dung mới khác, như thể:

– Ngoài tổ chức triển khai, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, những tổ chức triển khai, doanh nghiệp khác khi có đủ Đk vẫn được nghiên cứu và phân tích, sản xuất, sản xuất, marketing thương mại, xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa thay thế vũ khí.

Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật tư nổ và công cụ tương hỗ 2017

QUỐC HỘI——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ——–o0o——-

Luật số: 14/2017/QH14

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 20 tháng 6 năm 2017

LUẬT

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật tư nổ và công cụ tương hỗ.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Luật này quy định về quản trị và vận hành, sử dụng vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ; nguyên tắc, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên trong quản trị và vận hành, sử dụng vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ nhằm mục đích bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc, bảo vệ trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và phục vụ tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội.

Điều 2. Đối tượng vận dụng

Luật này vận dụng riêng với cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên tương quan đến quản trị và vận hành, sử dụng vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ sau này được hiểu như sau:

1. Vũ khí là thiết bị, phương tiện đi lại hoặc tổng hợp những phương tiện đi lại được sản xuất, sản xuất trọn vẹn có thể gây sát thương, nguy hại cho tính mạng con người, sức mạnh thể chất của con người, phá hủy kết cấu vật chất, gồm có: vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao và vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự.

2. Vũ khí quân dụng là vũ khí được sản xuất, sản xuất bảo vệ tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, được trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân và những lực lượng khác theo quy định của Luật này để thi hành công vụ, gồm có:

a) Súng cầm tay gồm có: súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng trung liên, súng chống tăng, súng phóng lựu;

b) Vũ khí hạng nhẹ gồm có: súng đại liên, súng cối, súng ĐKZ, súng máy phòng không, tên lửa chống tăng thành viên;

c) Vũ khí hạng nặng gồm có: máy bay chiến đấu, trực thăng vũ trang, xe tăng, xe thiết giáp, tàu chiến, tàu ngầm, pháo mặt đất, pháo phòng không, tên lửa;

d) Bom, mìn, lựu đạn, ngư lôi, thủy lôi; đạn sử dụng cho những loại vũ khí quy định tại những điểm a, b và c khoản này.

3. Súng săn là súng được sản xuất, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, được sử dụng để săn bắn, gồm có: súng kíp, súng hơi và đạn sử dụng cho những loại súng này.

4. Vũ khí thô sơ là vũ khí có cấu trúc, nguyên tắc hoạt động và sinh hoạt giải trí đơn thuần và giản dị và được sản xuất, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, gồm có: dao găm, kiếm, giáo, mác, thương, lưỡi lê, đao, mã tấu, côn, quả đấm, quả chùy, cung, nỏ, phi tiêu.

5. Vũ khí thể thao là vũ khí được sản xuất, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, được sử dụng để rèn luyện, tranh tài thể thao, gồm có:

a) Súng trường hơi, súng trường bắn đạn nổ, súng ngắn hơi, súng ngắn bắn đạn nổ, súng thể thao bắn đạn sơn, súng bắn đĩa bay và đạn sử dụng cho những loại súng này;

b) Vũ khí thô sơ quy định tại khoản 4 Điều này vốn để làm rèn luyện, tranh tài thể thao.

6. Vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự là vũ khí được sản xuất, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, không theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, trọn vẹn có thể gây sát thương, nguy hại cho tính mạng con người, sức mạnh thể chất của con người, phá hủy kết cấu vật chất tương tự như vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao.

7. Vật liệu nổ là thành phầm dưới tác động của xung kích thích ban sơ gây ra phản ứng hóa học nhanh, mạnh, tỏa nhiệt, sinh khí, phát sáng, tạo ra tiếng nổ, gồm có:

a) Thuốc nổ là hóa chất hoặc hỗn hợp chất được sản xuất, sử dụng nhằm mục đích tạo ra phản ứng nổ dưới tác động của xung kích thích;

b) Phụ kiện nổ là kíp nổ, dây nổ, dây cháy chậm, mồi nổ, vật phẩm chứa thuốc nổ có tác dụng tạo xung kích thích ban sơ làm nổ khối thuốc nổ hoặc thiết bị chuyên dùng có chứa thuốc nổ.

8. Vật liệu nổ quân dụng là vật tư nổ sử dụng cho mục tiêu quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh.

9. Vật liệu nổ công nghiệp là vật tư nổ sử dụng cho mục tiêu kinh tế tài chính, dân sự.

10. Tiền chất thuốc nổ là hóa chất nguy hiểm, trực tiếp vốn để làm sản xuất thuốc nổ.

11. Công cụ tương hỗ là phương tiện đi lại, động vật hoang dã trách nhiệm được sử dụng để thi hành công vụ, thực thi trách nhiệm bảo vệ nhằm mục đích hạn chế, ngăn ngừa người dân có hành vi vi phạm pháp lý chống trả, trốn chạy; bảo vệ người thi hành công vụ, người thực thi trách nhiệm bảo vệ hoặc báo hiệu khẩn cấp, gồm có:

a) Súng bắn điện, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê, từ trường, laze, lưới; súng phóng dây mồi; súng bắn đạn nhựa, nổ, cao su đặc, hơi cay, pháo hiệu, tín hiệu lệnh, ghi lại và đạn sử dụng cho những loại súng này;

b) Phương tiện xịt hơi cay, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê, chất gây ngứa;

c) Lựu đạn khói, lựu đạn cay, quả nổ;

d) Dùi cui điện, dùi cui cao su đặc, dùi cui sắt kẽm kim loại; khóa số tám, bàn chông, dây đinh gai; áo giáp; găng tay điện, găng tay bắt dao; lá chắn, mũ chống đạn; thiết bị vận dụng bằng âm thanh;

đ) Động vật trách nhiệm là động vật hoang dã được huấn luyện để sử dụng cho yêu cầu bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc, bảo vệ trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội;

e) Công cụ tương hỗ có tính năng, tác dụng tương tự là phương tiện đi lại được sản xuất, sản xuất không theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, có tính năng, tác dụng tương tự như công cụ tương hỗ quy định tại những điểm a, b, c và d khoản này.

12. Kinh doanh là việc mua và bán vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ.

Điều 4. Nguyên tắc quản trị và vận hành, sử dụng vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp lý của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Trang bị vũ khí, vật tư nổ, công cụ tương hỗ phải đúng thẩm quyền, đối tượng người dùng và bảo vệ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

3. Người quản trị và vận hành, sử dụng vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ phải bảo vệ khá đầy đủ Đk theo quy định.

4. Người ra mệnh lệnh hoặc quyết định hành động sử dụng vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ phải phụ trách về mệnh lệnh, quyết định hành động của tớ.

5. Sử dụng vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ phải bảo vệ đúng mục tiêu, đúng quy định, hạn chế thiệt hại riêng với những người, tài sản và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

6. Nghiên cứu, sản xuất, sản xuất, marketing thương mại, trang bị, mang, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, sửa chữa thay thế, sử dụng vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép, giấy xác nhận.

7. Vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ không hề nhu yếu sử dụng, hết hạn sử dụng hoặc không hề kĩ năng sử dụng phải được tịch thu, thanh lý hoặc tiêu hủy.

8. Vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ và nhiều chủng loại giấy phép, giấy xác nhận, giấy ghi nhận, chứng từ bị mất phải được kịp thời văn bản báo cáo giải trình cho cơ quan quản trị và vận hành có thẩm quyền.

9. Vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ phải được thử nghiệm, kiểm định, nhìn nhận và Đk theo quy định của pháp lý về quản trị và vận hành chất lượng thành phầm, thành phầm & hàng hóa trước lúc được phép sản xuất, marketing thương mại, sử dụng tại Việt Nam.

Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản trị và vận hành, sử dụng vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ và công cụ tương hỗ

1. Cá nhân sở hữu vũ khí, vật tư nổ, công cụ tương hỗ, trừ vũ khí thô sơ là hiện vật để trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo.

2. Nghiên cứu, sản xuất, sản xuất, mua và bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sửa chữa thay thế, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ hoặc rõ ràng, cụm rõ ràng để lắp ráp vũ khí, công cụ tương hỗ.

3. Mang trái phép vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ vào, thoát khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc vào nơi cấm, khu vực cấm, khu vực bảo vệ và tiềm năng bảo vệ.

4. Lợi dụng, lạm dụng việc sử dụng vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ xâm phạm bảo mật thông tin an ninh vương quốc, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội, tính mạng con người, sức mạnh thể chất, tài sản, quyền và quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên.

5. Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ được giao.

6. Giao vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ cho cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên không đủ Đk theo quy định.

7. Trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm đồ vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ hoặc rõ ràng, cụm rõ ràng để lắp ráp vũ khí, công cụ tương hỗ; trừ trường hợp trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê vũ khí thô sơ để làm hiện vật trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo.

8. Vận chuyển, dữ gìn và bảo vệ, tiêu hủy vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ không bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín hoặc làm tác động đến môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

9. Chiếm đoạt, mua và bán, trao đổi, tặng, cho, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm đồ, làm giả, sửa chữa thay thế, tẩy xóa nhiều chủng loại giấy phép, giấy xác nhận, giấy ghi nhận, chứng từ về vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ.

10. Chiếm đoạt, mua và bán, trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm đồ phế liệu, phế phẩm vũ khí, vật tư nổ, công cụ tương hỗ.

11. Hướng dẫn, huấn luyện, tổ chức triển khai huấn luyện trái phép phương pháp sản xuất, sản xuất, sửa chữa thay thế hoặc sử dụng vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ dưới mọi hình thức.

12. Che giấu, không tố giác, giúp người khác sản xuất, sản xuất, mang, mua và bán, sửa chữa thay thế, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép hoặc hủy hoại vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ.

13. Đào bới, tìm kiếm, thu gom trái phép vũ khí, vật tư nổ, công cụ tương hỗ; phế liệu, phế phẩm vũ khí, vật tư nổ, công cụ tương hỗ.

14. Cố ý phục vụ thông tin sai lệch về quản trị và vận hành vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ; không văn bản báo cáo giải trình, văn bản báo cáo giải trình không kịp thời, che giấu hoặc làm sai lệch thông tin văn bản báo cáo giải trình về việc mất, thất thoát, tai nạn không mong muốn, sự cố về vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ.

Điều 6. Trách nhiệm của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp được trang bị, sử dụng vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ

1. Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực thi và phụ trách trong việc quản trị và vận hành, sử dụng vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ.

2. Chỉ được giao vũ khí, vật tư nổ, công cụ tương hỗ cho những người dân dân có đủ Đk quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này.

3. Phân công người dân có đủ Đk quy định tại khoản 1 Điều 8 của Luật này quản trị và vận hành kho, nơi cất giữ vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ.

4. Bố trí kho, nơi cất giữ vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ theo quy định tại khoản 2 Điều 9 của Luật này.

Điều 7. Điều kiện, trách nhiệm của người được giao sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ tương hỗ

1. Người được giao sử dụng vũ khí, vật tư nổ, công cụ tương hỗ phải bảo vệ đủ Đk sau này:

a) Có khả năng hành vi dân sự khá đầy đủ;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức mạnh thể chất phù phù thích hợp với việc làm được giao;

c) Không đang trong thời hạn bị vận dụng giải pháp xử lý hành chính, bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã được xóa án tích trong trường hợp bị kết tội theo bản án, quyết định hành động của Tòa án;

d) Đã qua đào tạo và giảng dạy, huấn luyện và được cấp giấy ghi nhận về sử dụng vũ khí, vật tư nổ, công cụ tương hỗ.

2. Người được giao sử dụng vũ khí, vật tư nổ, công cụ tương hỗ có trách nhiệm sau này:

a) Sử dụng vũ khí, vật tư nổ, công cụ tương hỗ đúng mục tiêu, đúng quy định;

b) Khi mang vũ khí, công cụ tương hỗ phải mang theo giấy ghi nhận, giấy phép sử dụng;

c) Bảo quản vũ khí, vật tư nổ, công cụ tương hỗ đúng chính sách, đúng quy trình, bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín, không để mất, hư hỏng;

d) Bàn giao vũ khí, vật liệu nổ, công cụ tương hỗ và giấy phép cho những người dân dân có trách nhiệm quản trị và vận hành, dữ gìn và bảo vệ theo như đúng quy định sau khoản thời hạn kết thúc trách nhiệm hoặc hết thời hạn được giao.

3. nhà nước quy định việc huấn luyện và cấp ghi nhận về sử dụng vũ khí, vật tư nổ, công cụ tương hỗ.

Điều 8. Điều kiện, trách nhiệm của người được giao quản trị và vận hành kho, nơi cất giữ vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ

1. Người được giao quản trị và vận hành kho, nơi cất giữ vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ phải bảo vệ đủ Đk sau này:

a) Có khả năng hành vi dân sự khá đầy đủ;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức mạnh thể chất phù phù thích hợp với việc làm được giao;

c) Không đang trong thời hạn bị vận dụng giải pháp xử lý hành chính, bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã được xóa án tích trong trường hợp bị kết tội theo bản án, quyết định hành động của Tòa án;

d) Đã qua đào tạo và giảng dạy, huấn luyện và được cấp giấy về quản trị và vận hành vũ khí, vật tư nổ quân dụng, công cụ tương hỗ; ghi nhận huấn luyện trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy, kỹ thuật bảo vệ an toàn và uy tín vật tư nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ;

đ) Nắm vững nội quy, chính sách quản trị và vận hành, dữ gìn và bảo vệ kho, nơi cất giữ vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ.

2. Người được giao quản trị và vận hành kho, nơi cất giữ vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ có trách nhiệm thực thi đúng chính sách, đúng quy trình, bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín, không để mất, hư hỏng.

3. nhà nước quy định việc huấn luyện và cấp giấy về quản trị và vận hành vũ khí, vật tư nổ quân dụng, công cụ tương hỗ; ghi nhận huấn luyện kỹ thuật bảo vệ an toàn và uy tín vật tư nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

Điều 9. Quản lý, dữ gìn và bảo vệ vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ

1. Vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ phải được quản trị và vận hành, dữ gìn và bảo vệ theo như đúng chính sách, đúng quy trình, bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín, không để mất, hư hỏng.

2. Kho, nơi cất giữ vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ phải được sắp xếp, thiết kế, xây dựng đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo vệ an toàn và uy tín, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên theo quy định; có nội quy, phương án bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy, kế hoạch hoặc giải pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và phương tiện đi lại bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. nhà nước quy định rõ ràng việc quản trị và vận hành, dữ gìn và bảo vệ vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ.

Download file tài liệu để click more rõ ràng


Bạn đang tìm hiểu thêm nội dung bài viết Luật số 14/2017/QH14: Luật quản trị và vận hành, sử dụng vũ khí, vật tư nổ và công cụ tương hỗ 2022

Với việc Bạn đọc post Luật số 14/2017/QH14: Luật quản trị và vận hành, sử dụng vũ khí, vật tư nổ và công cụ tương hỗ Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game HD Luật số 14/2017/QH14: Luật quản trị và vận hành, sử dụng vũ khí, vật tư nổ và công cụ tương hỗ Free

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game HD Luật số 14/2017/QH14: Luật quản trị và vận hành, sử dụng vũ khí, vật tư nổ và công cụ tương hỗ Free mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi hoặc ThamGia Group zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Luật #số #142017QH14 #Luật #quản #lý #sử #dụng #vũ #khí #vật #liệu #nổ #và #công #cụ #hỗ #trợ