0765562555

Mẫu đăng kí tham gia kì thi IOE năm 2020 – 2021

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Trình Mẫu đăng kí tham gia kì thi IOE năm 2020 – 2021 FULL 2022 được update : 2021-09-10 02:26:31

3482

Xin chàoIOE là cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành riêng cho học viên phổ thông, thu hút phần đông học viên tham gia. Năm học 2020 – 2021, lịch thi IOE sẽ bắt nguồn từ thời điểm ngày 17/8/2020, còn vòng thi cấp vương quốc sẽ trình làng vào trong ngày 10/5/2021.

Để tham gia cuộc thi IOE, những em viết đơn Đk tham gia kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2020 – 2021, rồi xin xác nhận của Hiệu trưởng. Nội dung trong mẫu Đk thi IOE trình diễn thông tin cty giáo dục của Sở, Trường, giáo viên phụ trách, list tham gia cuộc thi….

Mẫu đăng kí tham gia kì thi IOE năm 2020 – 2021

<TÊN ĐƠN VỊ GIÁO DỤCvàgt;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—–o0o—–

Số: ………….

V/v đăng kí tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internetnăm học 2020-2021

…, ngày … tháng … năm ….

Kính gửi: Ban tổ chức triển khai IOE cấp toàn quốc

Căn cứ công văn số……../IOE về việc tổ chức triển khai cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành riêng cho học viên phổ thông năm học 2020 – 2021.

Sở/Phòng/Trường……………………………

đăng kí tham gia kì thi IOE cấp …………… năm học 2020 – 2021.

tin tức giáo dục khá đầy đủ của Sở/Phòng/Trường như sau:

1. Tên cty giáo dục: ……………………

2. Địa chỉ:………………………………………

3. Giáo viên phụ trách: ………………………

4. Số điện thoại cảm ứng:……….E-Mail:…………………

5. Danh sách tham gia cuộc thi (Theo file đính kèm)

Kính mong BTC cấp toàn quốc xem xét tạo Đk.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hiệu trưởng(Kí tên, đóng dấu)

IOE là cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành riêng cho học viên phổ thông, thu hút phần đông học viên tham gia. Năm học 2020 – 2021, lịch thi IOE sẽ bắt nguồn từ thời điểm ngày 17/8/2020, còn vòng thi cấp vương quốc sẽ trình làng vào trong ngày 10/5/2021.

Để tham gia cuộc thi IOE, những em viết đơn Đk tham gia kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2020 – 2021, rồi xin xác nhận của Hiệu trưởng. Nội dung trong mẫu Đk thi IOE trình diễn thông tin cty giáo dục của Sở, Trường, giáo viên phụ trách, list tham gia cuộc thi….

Mẫu đăng kí tham gia kì thi IOE năm 2020 – 2021

<TÊN ĐƠN VỊ GIÁO DỤCvàgt;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—–o0o—–

Số: ………….

V/v đăng kí tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internetnăm học 2020-2021

…, ngày … tháng … năm ….

Kính gửi: Ban tổ chức triển khai IOE cấp toàn quốc

Căn cứ công văn số……../IOE về việc tổ chức triển khai cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành riêng cho học viên phổ thông năm học 2020 – 2021.

Sở/Phòng/Trường……………………………

đăng kí tham gia kì thi IOE cấp …………… năm học 2020 – 2021.

tin tức giáo dục khá đầy đủ của Sở/Phòng/Trường như sau:

1. Tên cty giáo dục: ……………………

2. Địa chỉ:………………………………………

3. Giáo viên phụ trách: ………………………

4. Số điện thoại cảm ứng:……….E-Mail:…………………

5. Danh sách tham gia cuộc thi (Theo file đính kèm)

Kính mong BTC cấp toàn quốc xem xét tạo Đk.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hiệu trưởng(Kí tên, đóng dấu)


Bạn đang xem nội dung bài viết Mẫu đăng kí tham gia kì thi IOE năm 2020 – 2021 2022

Với việc Bạn xem bài Mẫu đăng kí tham gia kì thi IOE năm 2020 – 2021 Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game tài liệu Mẫu đăng kí tham gia kì thi IOE năm 2020 – 2021 Miễn phí

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game tài liệu Mẫu đăng kí tham gia kì thi IOE năm 2020 – 2021 Free mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan or tham gia Groups zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Mẫu #đăng #kí #tham #dự #kì #thi #IOE #năm