0765562555

Mẫu đơn khiếu nại

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết HD Mẫu đơn khiếu nại FULL 2022 được update : 2021-09-08 10:21:07

3769

Xin chàoĐơn khiếu nại là mẫu văn bản hành chính được người khiếu nại, tố cáo lập ra trình diễn với cơ quan có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại về nội dung khiếu nại. 

Đây là mẫu đơn khiếu nại tiên tiến và phát triển nhất được phát hành kèm theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP về phía dẫn thi hành Luật Khiếu nại. Vậy sau này là mẫu đơn và cách viết mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Bạn đang xem: Mẫu đơn khiếu nại

Đơn khiếu nại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——–o0o——–

…, ngày… tháng … năm…….

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: ……………… (1)

Họ và tên người khiếu nại: ……………………………………………………….…….;

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………(2);

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân….., ngày cấp ……… nơi cấp: ……. (3).

Xem thêm: Mẫu văn bản báo cáo giải trình tình hình hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê lại lao động

Tên của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên bị khiếu nại: ……………………………………..;

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………(4);

Khiếu nại về việc: ……………………………………………………………………..(5);

Nội dung khiếu nại: ……………………………………………………………………(6).

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có).

NGƯỜI KHIẾU NẠI(Chữ ký hoặc điểm chỉ)Họ và tên

Hướng dẫn viết đơn khiếu nại

– (1) Tên cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại.

từ khóa quan tâm: Kịch bản tiểu phẩm ngày 20/11 (3 mẫu)

– (2) Họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại:

– Nếu là người đại diện thay mặt thay mặt của cơ quan, tổ chức triển khai thực thi việc khiếu nại thì ghi rõ chức vụ, tên cơ quan, tổ chức triển khai mà mình được đại diện thay mặt thay mặt;

– Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên ủy quyền.

(3) Nếu người khiếu nại không còn CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi những thông tin theo giày tờ tùy thân.

(4) Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên bị khiếu nại.

(5) Khiếu nại quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính về việc gì (ghi rõ khiếu nại lần đầu hoặc lần hai).

(6) Ghi tóm tắt nội dung khiếu nại; ghi rỏ cơ sở của việc khiếu nại; yêu cầu xử lý và xử lý khiếu nại.

Đơn khiếu nại là mẫu văn bản hành chính được người khiếu nại, tố cáo lập ra trình diễn với cơ quan có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại về nội dung khiếu nại. 

Đây là mẫu đơn khiếu nại tiên tiến và phát triển nhất được phát hành kèm theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP về phía dẫn thi hành Luật Khiếu nại. Vậy sau này là mẫu đơn và cách viết mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Bạn đang xem: Mẫu đơn khiếu nại

Đơn khiếu nại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——–o0o——–

…, ngày… tháng … năm…….

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: ……………… (1)

Họ và tên người khiếu nại: ……………………………………………………….…….;

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………(2);

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân….., ngày cấp ……… nơi cấp: ……. (3).

Xem thêm: Mẫu văn bản báo cáo giải trình tình hình hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê lại lao động

Tên của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên bị khiếu nại: ……………………………………..;

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………(4);

Khiếu nại về việc: ……………………………………………………………………..(5);

Nội dung khiếu nại: ……………………………………………………………………(6).

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có).

NGƯỜI KHIẾU NẠI(Chữ ký hoặc điểm chỉ)Họ và tên

Hướng dẫn viết đơn khiếu nại

– (1) Tên cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại.

từ khóa quan tâm: Kịch bản tiểu phẩm ngày 20/11 (3 mẫu)

– (2) Họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại:

– Nếu là người đại diện thay mặt thay mặt của cơ quan, tổ chức triển khai thực thi việc khiếu nại thì ghi rõ chức vụ, tên cơ quan, tổ chức triển khai mà mình được đại diện thay mặt thay mặt;

– Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên ủy quyền.

(3) Nếu người khiếu nại không còn CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi những thông tin theo giày tờ tùy thân.

(4) Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên bị khiếu nại.

(5) Khiếu nại quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính về việc gì (ghi rõ khiếu nại lần đầu hoặc lần hai).

(6) Ghi tóm tắt nội dung khiếu nại; ghi rỏ cơ sở của việc khiếu nại; yêu cầu xử lý và xử lý khiếu nại.


Bạn đang đọc bài Mẫu đơn khiếu nại 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm bài Mẫu đơn khiếu nại FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game tài liệu Mẫu đơn khiếu nại Free

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game tài liệu Mẫu đơn khiếu nại Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại cmt hoặc Join Groups zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Mẫu #đơn #khiếu #nại