0765562555

Ngân hàng vướng mắc tập huấn Âm nhạc lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Ngân hàng vướng mắc tập huấn Âm nhạc lớp 6 sách Chân trời sáng tạo FULL 2022 được update : 2021-09-04 15:18:26

3127

Xin chàoNgân hàng vướng mắc tập huấn Âm nhạc lớp 6 sách Chân trời sáng tạo giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn vấn đáp 10 vướng mắc trắc nghiệm môn Âm nhạc 6 trong chương trình tập huấn sách giáo khoa lớp 6 mới.

Ngoài ra, thầy cô trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm thêm đáp án môn Ngữ văn, Toán, cùng hướng dẫn xem cuốn sách giáo khoa lớp 6 mới để tìm hiểu trước về những cuốn sách mới. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung rõ ràng trong nội dung bài viết sau này của Wiki ADS:

Bạn đang xem: Ngân hàng vướng mắc tập huấn Âm nhạc lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

Đáp án tập huấn Âm nhạc lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

Câu 1: Sách giáo khoa âm nhạc 6 có những điểm lưu ý nổi trội nào?

A. Gắn kết nội dung âm nhạc Một trong những mạch nội dung trong một chủ đề

B. Linh hoạt, coi trọng hoạt động và sinh hoạt giải trí thực hành thực tiễn, phong phú hoá hoạt động và sinh hoạt giải trí của học viên; GV được dữ thế chủ động.

C. Tích hợp và phân hoá

D. Cả 3 điểm lưu ý trên

Câu 2: Sự link ngặt nghèo trong sách Âm nhạc 6 được thể hiện ở những điểm nào?

A. Gắn kết bằng nội dung chủ đề

B. Gắn kết bằng vật liệu âm nhạc

C. Gắn kết bằng thống nhất loại nhịp của những mạch nội dung trong chủ đề

D. Cả 3 điểm lưu ý trên

Câu 3: Cấu trúc sách giáo khoa Âm nhạc 6 gồm những phần nào sau này?

A. Khởi động / Luyện tập / Vận dụng

B. Khởi động / Hình thành kiến thức và kỹ năng mới / Thực hành – Luyện tập / Vận dụng – Sáng tạo

C. Hình thành kiến thức và kỹ năng mới / Thực hành – Luyện tập/ Vận dụng – Sáng tạo

D. Khởi động / Hình thành kiến thức và kỹ năng mới / Thực hành – Luyện tập

Xem thêm: Soạn bài Dọn về làng

Câu 4: Khi xây dựng Kế hoạch bài dạy, thầy cô cần lưu ý những yếu tố gì?

A. Đảm bảo tính thích hợp riêng với tình hình thực tiễn của học viên

B. Thể hiện sự sáng tạo, đảm bảo những yêu cầu cần đạt của lớp 6 được nêu trong chương trình môn học

C. Xây dựng nội dung bài học kinh nghiệm tay nghề một cách linh hoạt không gò bó, cứng nhắc

D. Cả 3 ý kiến trên

Câu 5: Kế hoạch bài dạy được xây dựng trên mấy bước?

A. 4

B. 3

C. 5

D. 2

Câu 6: Trong dạy học Nhạc cụ tiết tấu, phần đệm hát, HS thực thi được thế nào là đạt yêu cầu?

A. Vừa hát vừa gõ đệm

B. Gõ được tiết tấu đệm khiến cho những ban hát

C. Sáng tạo nên tiết tấu đệm

D. Cả 3 phương án trên

Câu 7: Đối với nhạc cụ giai điệu lần đầu có trong chương trình, GV nên phải làm gì để dạy tốt nội dung trên

A. Tự rèn luyện một số trong những nhạc cụ giai điệu đơn thuần và giản dị

từ khóa quan tâm: Soạn bài Trung thu độc lập trang 66

B. Nghiên cứu sách viết về nhạc cụ cần dạy

C. Nâng cao khả năng trình độ

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8: Trong dạy Đọc nhạc, giáo viên nên sử dùng đàn phím ra làm sao?

A. Đàn trọn vẹn giai điệu để HS đọc theo

B. Không nên dùng đàn

C. Kết hợp để HS tự đọc với dùng đàn tương hỗ

D. Đàn chỉ vốn để làm đệm theo

Câu 9: Trong dạy học âm nhạc, sử dụng sách Bài tập âm nhạc 6 vào lúc nào khi thời lượng dạy học không đủ?

A. Dạy sau mỗi tiết học

B. Dạy sau mỗi chủ đề

C. Linh hoạt, tuỳ vào khả năng âm nhạc của học viên mà giáo viên lựa chọn bài tập và thời gian sử dụng.

D. Không có ý kiến nào đúng

Câu 10: Hệ thống nguồn tài liệu của SGK Âm nhạc 6 – bộ Chân trời sáng tạo nên truy vấn từ những nguồn nào?

A. www.hanhtrangso.nxbgd.vn

B. www.chantroisangtao.vn

C. www.taphuan.csdl.edu.vn

D. www.hanhtrangso.nxbgd.vn và www.chantroisangtao.vn

Ngân hàng vướng mắc tập huấn Âm nhạc lớp 6 sách Chân trời sáng tạo giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn vấn đáp 10 vướng mắc trắc nghiệm môn Âm nhạc 6 trong chương trình tập huấn sách giáo khoa lớp 6 mới.

Ngoài ra, thầy cô trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm thêm đáp án môn Ngữ văn, Toán, cùng hướng dẫn xem cuốn sách giáo khoa lớp 6 mới để tìm hiểu trước về những cuốn sách mới. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung rõ ràng trong nội dung bài viết sau này của Wiki ADS:

Bạn đang xem: Ngân hàng vướng mắc tập huấn Âm nhạc lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

Đáp án tập huấn Âm nhạc lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

Câu 1: Sách giáo khoa âm nhạc 6 có những điểm lưu ý nổi trội nào?

A. Gắn kết nội dung âm nhạc Một trong những mạch nội dung trong một chủ đề

B. Linh hoạt, coi trọng hoạt động và sinh hoạt giải trí thực hành thực tiễn, phong phú hoá hoạt động và sinh hoạt giải trí của học viên; GV được dữ thế chủ động.

C. Tích hợp và phân hoá

D. Cả 3 điểm lưu ý trên

Câu 2: Sự link ngặt nghèo trong sách Âm nhạc 6 được thể hiện ở những điểm nào?

A. Gắn kết bằng nội dung chủ đề

B. Gắn kết bằng vật liệu âm nhạc

C. Gắn kết bằng thống nhất loại nhịp của những mạch nội dung trong chủ đề

D. Cả 3 điểm lưu ý trên

Câu 3: Cấu trúc sách giáo khoa Âm nhạc 6 gồm những phần nào sau này?

A. Khởi động / Luyện tập / Vận dụng

B. Khởi động / Hình thành kiến thức và kỹ năng mới / Thực hành – Luyện tập / Vận dụng – Sáng tạo

C. Hình thành kiến thức và kỹ năng mới / Thực hành – Luyện tập/ Vận dụng – Sáng tạo

D. Khởi động / Hình thành kiến thức và kỹ năng mới / Thực hành – Luyện tập

Xem thêm: Soạn bài Dọn về làng

Câu 4: Khi xây dựng Kế hoạch bài dạy, thầy cô cần lưu ý những yếu tố gì?

A. Đảm bảo tính thích hợp riêng với tình hình thực tiễn của học viên

B. Thể hiện sự sáng tạo, đảm bảo những yêu cầu cần đạt của lớp 6 được nêu trong chương trình môn học

C. Xây dựng nội dung bài học kinh nghiệm tay nghề một cách linh hoạt không gò bó, cứng nhắc

D. Cả 3 ý kiến trên

Câu 5: Kế hoạch bài dạy được xây dựng trên mấy bước?

A. 4

B. 3

C. 5

D. 2

Câu 6: Trong dạy học Nhạc cụ tiết tấu, phần đệm hát, HS thực thi được thế nào là đạt yêu cầu?

A. Vừa hát vừa gõ đệm

B. Gõ được tiết tấu đệm khiến cho những ban hát

C. Sáng tạo nên tiết tấu đệm

D. Cả 3 phương án trên

Câu 7: Đối với nhạc cụ giai điệu lần đầu có trong chương trình, GV nên phải làm gì để dạy tốt nội dung trên

A. Tự rèn luyện một số trong những nhạc cụ giai điệu đơn thuần và giản dị

từ khóa quan tâm: Soạn bài Trung thu độc lập trang 66

B. Nghiên cứu sách viết về nhạc cụ cần dạy

C. Nâng cao khả năng trình độ

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8: Trong dạy Đọc nhạc, giáo viên nên sử dùng đàn phím ra làm sao?

A. Đàn trọn vẹn giai điệu để HS đọc theo

B. Không nên dùng đàn

C. Kết hợp để HS tự đọc với dùng đàn tương hỗ

D. Đàn chỉ vốn để làm đệm theo

Câu 9: Trong dạy học âm nhạc, sử dụng sách Bài tập âm nhạc 6 vào lúc nào khi thời lượng dạy học không đủ?

A. Dạy sau mỗi tiết học

B. Dạy sau mỗi chủ đề

C. Linh hoạt, tuỳ vào khả năng âm nhạc của học viên mà giáo viên lựa chọn bài tập và thời gian sử dụng.

D. Không có ý kiến nào đúng

Câu 10: Hệ thống nguồn tài liệu của SGK Âm nhạc 6 – bộ Chân trời sáng tạo nên truy vấn từ những nguồn nào?

A. www.hanhtrangso.nxbgd.vn

B. www.chantroisangtao.vn

C. www.taphuan.csdl.edu.vn

D. www.hanhtrangso.nxbgd.vn và www.chantroisangtao.vn


Bạn đang xem postt Ngân hàng vướng mắc tập huấn Âm nhạc lớp 6 sách Chân trời sáng tạo 2022

Với việc Bạn đọc postt Ngân hàng vướng mắc tập huấn Âm nhạc lớp 6 sách Chân trời sáng tạo New sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game HD Ngân hàng vướng mắc tập huấn Âm nhạc lớp 6 sách Chân trời sáng tạo Miễn phí

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game HD Ngân hàng vướng mắc tập huấn Âm nhạc lớp 6 sách Chân trời sáng tạo Free mà chưa tồn tại link thì để lại cmt hoặc tham gia Nhóm zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Ngân #hàng #câu #hỏi #tập #huấn #Âm #nhạc #lớp #sách #Chân #trời #sáng #tạo