0765562555

Ngân hàng vướng mắc tập huấn Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh diều

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Ngân hàng vướng mắc tập huấn Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh diều FULL 2022 được update : 2021-09-09 04:47:32

3646

Xin chàoNgân hàng vướng mắc tập huấn Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh diều giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn vấn đáp 30 vướng mắc trắc nghiệm môn Tiếng Việt 2 trong chương trình tập huấn sách giáo khoa lớp 2 mới.

Ngoài ra, thầy cô trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm thêm Giáo án Tiếng Việt 2 sách Cánh diều, để sở hữu thêm kinh nghiệm tay nghề soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung rõ ràng trong nội dung bài viết sau này của Wiki ADS:

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Tiếng Việt 2 sách Cánh Diều

Câu 1: Các bài học kinh nghiệm tay nghề trong SGK Tiếng Việt 2 được sắp xếp ra làm sao?

A Sắp xếp theo khối mạng lưới hệ thống phân môn

B Sắp xếp theo khối mạng lưới hệ thống chủ đề – chủ điểm

C Sắp xếp theo những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt rèn luyện kỹ năng

D Sắp xếp theo khối mạng lưới hệ thống thể loại văn học

Câu 2: Mỗi bài học kinh nghiệm tay nghề trong SGK Tiếng Việt 2 được cấu trúc ra làm sao?

A Cấu trúc theo theo khối mạng lưới hệ thống phân môn

B Cấu trúc theo khối mạng lưới hệ thống chủ đề – chủ điểm

C Cấu trúc theo những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt rèn luyện kĩ năng

D Cấu trúc theo khối mạng lưới hệ thống thể loại văn học

Câu 3: Dòng nào sau này nêu đúng thứ tự những chủ đề trong SGK Tiếng Việt 2?

A Em là búp măng non, Em đi học, Em ở trong nhà, Em yêu vạn vật thiên nhiên, Em yêu Tổ quốc Việt Nam

B Em là búp măng non, Em ở trong nhà, Em đi học, Em yêu vạn vật thiên nhiên, Em yêu Tổ quốc Việt Nam

C Em là búp măng non, Em đi học, Em ở trong nhà, Em yêu Tổ quốc Việt Nam, Em yêu vạn vật thiên nhiên

D Em là búp măng non, Em yêu vạn vật thiên nhiên, Em đi học, Em ở trong nhà, Em yêu Tổ quốc Việt Nam

Câu 4: SGK Tiếng Việt 2 có bao nhiêu chủ điểm?

A 10 chủ điểm

B 20 chủ điểm

C 25 chủ điểm

D 31 chủ điểm

Câu 5: SGK Tiếng Việt 2 có bao nhiêu bài học kinh nghiệm tay nghề chính?

A 10 bài học kinh nghiệm tay nghề

B 20 bài học kinh nghiệm tay nghề

C 25 bài học kinh nghiệm tay nghề

D 31 bài học kinh nghiệm tay nghề

Câu 6: Đáp án C

Câu 7: Dòng nào sau này nêu đúng và khá đầy đủ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học tập của học viên (HS)?

A Khởi động (san sẻ), mày mò, rèn luyện, vận dụng

B Khởi động (san sẻ), mày mò, rèn luyện

C Khám phá, rèn luyện, củng cố, vận dụng

D Khởi động (san sẻ), mày mò, trải nghiệm, vận dụng

Câu 8: Dòng nào sau này nêu khá đầy đủ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt chính của giáo viên để hướng dẫn HS học tập?

A Giao trách nhiệm cho HS; tổ chức triển khai cho HS văn bản báo cáo giải trình kết quả

B Giao trách nhiệm cho HS; tổ chức triển khai cho HS thao tác

C Theo dõi, giúp sức HS thao tác; tổ chức triển khai cho HS văn bản báo cáo giải trình kết quả

D Giao trách nhiệm cho HS; tổ chức triển khai cho HS thao tác; tổ chức triển khai cho HS văn bản báo cáo giải trình kết quả

Câu 9: Mỗi bài học kinh nghiệm tay nghề trong SGK Tiếng Việt 2 có mấy bài đọc?

A Có 1 bài đọc

B Có 2 bài đọc

C Có 2 bài đọc chính và 1 bài đọc mở rộng

D Có 2 bài đọc chính và 2 bài đọc mở rộng

Câu 10: Dòng nào sau này nêu khá đầy đủ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt chính của HS trong bài đọc chính?

A Đọc thành tiếng, vấn đáp vướng mắc đọc hiểu

B Đọc thành tiếng, rèn luyện về tiếng Việt

C Đọc thành tiếng, vấn đáp vướng mắc đọc hiểu, rèn luyện về tiếng Việt

D Đọc thành tiếng, vấn đáp vướng mắc đọc hiểu, luyện viết đoạn văn

Câu 11: SGK Tiếng Việt 2 sắp xếp bao nhiêu tiết cho HS tự đọc sách báo (đọc mở rộng)?

A Mỗi tuần 1 tiết

B Mỗi tuần 2 tiết

C Cách một tuần có một tiết

D Cách một tuần có 2 tiết

Câu 12: Dòng nào sau này nêu khá đầy đủ hoạt động và sinh hoạt giải trí chính của HS trong những tiết tự đọc sách báo?

A Giới thiệu sách báo mang lại lớp, tự đọc tại lớp, đọc lại (hoặc kể lại) cho những ban nghe

B Giới thiệu sách báo mang lại lớp, tự đọc tại lớp

C Tự đọc tại lớp, đọc lại cho những ban nghe, kể lại cho những ban nghe

D Giới thiệu sách báo mang lại lớp, đọc lại (hoặc kể lại) cho những ban nghe

Câu 13: Giáo viên cần làm gì nếu HS không mang sách báo đi học trong những tiết tự đọc sách báo?A Yêu cầu HS không mang sách báo ngồi chờ để nghe những ban đọc xong đọc lại

B Hướng dẫn HS không mang sách báo đọc chung với ban ngồi cạnh bên

C Hướng dẫn HS không mang sách báo đọc bài có kí hiệu M trong SGK

D Hướng dẫn HS không mang sách báo đọc lại những bài đã học trong SGK

Câu 14: Giáo viên cần làm gì nếu HS mang sách báo không phù phù thích hợp với chủ điểm đang học?

A Yêu cầu HS mang sách báo không thích hợp ngồi chờ để nghe những ban đọc xong đọc lại

B Hướng dẫn HS mang sách báo không thích hợp đọc chung với ban ngồi cạnh bên

C Hướng dẫn HS mang sách báo không thích hợp đọc bài có kí hiệu M trong SGK

D Hướng dẫn HS mang sách báo không thích hợp đọc lại những bài đã học trong SGK

Câu 15: Dòng nào sau này nêu đúng và khá đầy đủ nội dung nội dung bài viết 1 trong những mỗi bài học kinh nghiệm tay nghề?

A Viết chính tả, làm bài tập chính tả, tập viết câu và đoạn văn ngắn

B Viết chính tả, làm bài tập chính tả, tập viết chữ hoa

C Viết chính tả, làm bài tập chính tả

D Viết chính tả, tập viết chữ hoa

Câu 16: HS làm những bài tập chính tả có số thứ tự được đặt trong dấu ngoặc đơn ra làm sao?

A Giáo viên chọn cho HS làm những bài a, b hoặc c, tùy từng lỗi chính tả những em thường mắc

B Giáo viên giao cho từng tổ làm một bài trong những bài a, b hoặc c

C Giáo viên giao cho từng nhóm làm một bài trong những bài a, b hoặc c

D HS làm toàn bộ những bài a, b và c

Câu 17: Dòng nào sau này nêu đúng thứ tự những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt hướng dẫn HS viết chữ hoa?

A Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét mẫu chữ hoa; hướng dẫn HS viết chữ hoa vào bảng con; hướng dẫn HS quan sát, nhận xét về những chữ trong câu ứng dụng; hướng dẫn HS viết câu ứng dụng vào vở (tập)

B Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét mẫu chữ hoa; hướng dẫn HS viết chữ hoa vào vở; hướng dẫn HS đọc hiểu câu ứng dụng; hướng dẫn HS viết câu ứng dụng vào vở

C Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét mẫu chữ hoa; hướng dẫn HS viết chữ hoa vào bảng con; hướng dẫn HS đọc hiểu câu ứng dụng; hướng dẫn HS quan sát, nhận xét về những chữ trong câu ứng dụng; hướng dẫn HS viết câu ứng dụng vào vở

D Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét mẫu chữ hoa; hướng dẫn HS viết chữ hoa vào bảng con; hướng dẫn HS viết chữ hoa vào vở; hướng dẫn HS đọc hiểu câu ứng dụng; hướng dẫn HS quan sát, nhận xét về những chữ trong câu ứng dụng; hướng dẫn HS viết câu ứng dụng vào vở

Câu 18: HS lớp 2 cần viết đoạn văn có dung tích (độ dài) ra làm sao?

A Chỉ được phép viết 4 hoặc 5 câu

B Có thể viết 4 – 5 câu hoặc nhiều hơn nữa

C Cần viết nhiều hơn nữa 5 câu

D Không có quy định về dung tích

Câu 19: Các hoạt động và sinh hoạt giải trí chính của giáo viên trong tiết tập làm văn có 2 phần đọc và viết là gì?

A Tổ chức cho HS đọc bài mẫu, tiếp theo đó viết bài

B Tổ chức cho HS nói theo yêu cầu, tiếp theo đó viết bài

C Tổ chức cho HS viết bài, tiếp theo đó nói theo yêu cầu

D Tổ chức cho HS đọc bài, tiếp theo đó nói theo yêu cầu và viết bài

Câu 20: Các hoạt động và sinh hoạt giải trí chính của giáo viên trong tiết tập làm văn có 2 phần nói và viết là gì?

A Tổ chức cho HS đọc bài mẫu, tiếp theo đó viết bài

B Tổ chức cho HS nói theo yêu cầu, tiếp theo đó viết bài

C Tổ chức cho HS viết bài, tiếp theo đó nói theo yêu cầu

D Tổ chức cho HS đọc bài, tiếp theo đó nói theo yêu cầu và viết bài

Câu 21: Góc sáng tạo là gì?

A Là hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm của môn Tiếng Việt

B Là hoạt động và sinh hoạt giải trí vui chơi của HS

C Là hoạt động và sinh hoạt giải trí rèn luyện kĩ năng nói

D Là hoạt động và sinh hoạt giải trí rèn luyện kĩ năng đọc

Câu 22: SGK Tiếng Việt 2 sắp xếp bao nhiêu thời hạn cho hoạt động và sinh hoạt giải trí Góc sáng tạo?

A Mỗi tuần 1 tiết

B Mỗi tuần 2 tiết

C Cách một tuần có một tiết

D Cách một tuần có 60 phút

Câu 23: Dòng nào sau này nêu khá đầy đủ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt chính của giáo viên trong bài Góc sáng tạo?

A Giao trách nhiệm cho HS; tổ chức triển khai cho HS thao tác; tổ chức triển khai cho HS văn bản báo cáo giải trình kết quả

B Giao trách nhiệm cho HS; tổ chức triển khai cho HS văn bản báo cáo giải trình kết quả

C Giao trách nhiệm cho HS; tổ chức triển khai cho HS thao tác

D Tổ chức cho HS thao tác; tổ chức triển khai cho HS văn bản báo cáo giải trình kết quả

Câu 24: SGK Tiếng Việt 2 sắp xếp bao nhiêu thời hạn cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí nói và nghe?

A Mỗi tuần 1 tiết

B Mỗi tuần 2 tiết

C Cách một tuần có một tiết

D Cách một tuần có 2 tiết

Câu 25: Dòng nào sau này nêu khá đầy đủ những hình thức rèn luyện kĩ năng nói và nghe?

A Nghe và kể lại một mẩu chuyện; nghe và san sẻ về một bản tin dự báo thời tiết; quan sát và nói theo đề tài; nói theo đề tài cho trước hoặc tự chọn

B Nghe và kể lại một mẩu chuyện; kể hoặc phân vai đọc lại câu truyện đã học; quan sát và nói theo đề tài; nói theo đề tài cho trước hoặc tự chọn

C Nghe và kể lại một mẩu chuyện; kể hoặc phân vai đọc lại câu truyện đã học; nghe và san sẻ cảm nhận về nội dung một bài hát; nói theo đề tài cho trước hoặc tự chọn

D Nghe và kể lại một mẩu chuyện; kể hoặc phân vai đọc lại câu truyện đã học; nghe và san sẻ cảm nhận về nội dung một bài hát; nghe và san sẻ về một bản tin dự báo thời tiết; quan sát và nói theo đề tài; nói theo đề tài cho trước hoặc tự chọn

Câu 26: Dòng nào sau này nêu khá đầy đủ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt chính của HS trong tiết nghe – kể chuyện?

A Nghe giáo viên kể chuyện; vấn đáp vướng mắc dưới tranh; kể từng đoạn của câu truyện

B Nghe giáo viên kể chuyện; vấn đáp vướng mắc dưới tranh; kể từng đoạn và toàn bộ câu truyện

C Nghe giáo viên kể chuyện; vấn đáp vướng mắc dưới tranh; kể toàn bộ câu truyện

D Nghe giáo viên kể chuyện; kể từng đoạn và toàn bộ câu truyện

Câu 27: Dòng nào sau này nêu khá đầy đủ hoạt động và sinh hoạt giải trí chính của giáo viên trong những tiết nói và nghe?

A Giao trách nhiệm cho HS; tổ chức triển khai cho HS thao tác; tổ chức triển khai cho HS văn bản báo cáo giải trình kết quả

B Giao trách nhiệm cho HS; tổ chức triển khai cho HS văn bản báo cáo giải trình kết quả

C Giao trách nhiệm cho HS; tổ chức triển khai cho HS thao tác

D Tổ chức cho HS thao tác; tổ chức triển khai cho HS văn bản báo cáo giải trình kết quả

Câu 28: Mục tiêu của hoạt động và sinh hoạt giải trí tự nhìn nhận là gì?

A HS tự tổng kết những điều đã biết sau mỗi chủ điểm lớn (2 bài học kinh nghiệm tay nghề)

B HS tự tổng kết những việc đã làm được sau mỗi chủ điểm lớn (2 bài học kinh nghiệm tay nghề)

C HS tự tổng kết những điều đã biết, những việc đã làm được sau mỗi chủ điểm lớn (2 bài học kinh nghiệm tay nghề)

D HS ôn tập những điều đã học sau mỗi chủ điểm lớn (2 bài học kinh nghiệm tay nghề)

Câu 29: HS cần đọc và ghi lại vào bảng tổng kết theo thứ tự nào?

A Lần lượt đọc và ghi lại vào từng dòng a, b, c,… ở cột Đã biết những gì?

B Lần lượt đọc và ghi lại vào từng dòng a, b, c,… ở cột Đã làm được những gì?

C Lần lượt đọc và ghi lại vào từng dòng a, b, c,… ở mỗi cột, tiếp theo đó chuyển sang cột khác

D Lần lượt đọc và ghi lại vào dòng xoáy a ở cả hai cột, tiếp theo đó chuyển sang dòng b, dòng c,…

Câu 30: Dòng nào sau này nêu khá đầy đủ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt chính của giáo viên trong tiết Ôn tập?

A Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng và đọc hiểu

B Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng; hướng dẫn HS làm những bài tập đọc, viết, nói và nghe

C Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, đọc hiểu và viết

D Hướng dẫn HS làm những bài tập đọc, viết, nói và nghe

Ngân hàng vướng mắc tập huấn Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh diều giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn vấn đáp 30 vướng mắc trắc nghiệm môn Tiếng Việt 2 trong chương trình tập huấn sách giáo khoa lớp 2 mới.

Ngoài ra, thầy cô trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm thêm Giáo án Tiếng Việt 2 sách Cánh diều, để sở hữu thêm kinh nghiệm tay nghề soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung rõ ràng trong nội dung bài viết sau này của Wiki ADS:

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Tiếng Việt 2 sách Cánh Diều

Câu 1: Các bài học kinh nghiệm tay nghề trong SGK Tiếng Việt 2 được sắp xếp ra làm sao?

A Sắp xếp theo khối mạng lưới hệ thống phân môn

B Sắp xếp theo khối mạng lưới hệ thống chủ đề – chủ điểm

C Sắp xếp theo những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt rèn luyện kỹ năng

D Sắp xếp theo khối mạng lưới hệ thống thể loại văn học

Câu 2: Mỗi bài học kinh nghiệm tay nghề trong SGK Tiếng Việt 2 được cấu trúc ra làm sao?

A Cấu trúc theo theo khối mạng lưới hệ thống phân môn

B Cấu trúc theo khối mạng lưới hệ thống chủ đề – chủ điểm

C Cấu trúc theo những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt rèn luyện kĩ năng

D Cấu trúc theo khối mạng lưới hệ thống thể loại văn học

Câu 3: Dòng nào sau này nêu đúng thứ tự những chủ đề trong SGK Tiếng Việt 2?

A Em là búp măng non, Em đi học, Em ở trong nhà, Em yêu vạn vật thiên nhiên, Em yêu Tổ quốc Việt Nam

B Em là búp măng non, Em ở trong nhà, Em đi học, Em yêu vạn vật thiên nhiên, Em yêu Tổ quốc Việt Nam

C Em là búp măng non, Em đi học, Em ở trong nhà, Em yêu Tổ quốc Việt Nam, Em yêu vạn vật thiên nhiên

D Em là búp măng non, Em yêu vạn vật thiên nhiên, Em đi học, Em ở trong nhà, Em yêu Tổ quốc Việt Nam

Câu 4: SGK Tiếng Việt 2 có bao nhiêu chủ điểm?

A 10 chủ điểm

B 20 chủ điểm

C 25 chủ điểm

D 31 chủ điểm

Câu 5: SGK Tiếng Việt 2 có bao nhiêu bài học kinh nghiệm tay nghề chính?

A 10 bài học kinh nghiệm tay nghề

B 20 bài học kinh nghiệm tay nghề

C 25 bài học kinh nghiệm tay nghề

D 31 bài học kinh nghiệm tay nghề

Câu 6: Đáp án C

Câu 7: Dòng nào sau này nêu đúng và khá đầy đủ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học tập của học viên (HS)?

A Khởi động (san sẻ), mày mò, rèn luyện, vận dụng

B Khởi động (san sẻ), mày mò, rèn luyện

C Khám phá, rèn luyện, củng cố, vận dụng

D Khởi động (san sẻ), mày mò, trải nghiệm, vận dụng

Câu 8: Dòng nào sau này nêu khá đầy đủ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt chính của giáo viên để hướng dẫn HS học tập?

A Giao trách nhiệm cho HS; tổ chức triển khai cho HS văn bản báo cáo giải trình kết quả

B Giao trách nhiệm cho HS; tổ chức triển khai cho HS thao tác

C Theo dõi, giúp sức HS thao tác; tổ chức triển khai cho HS văn bản báo cáo giải trình kết quả

D Giao trách nhiệm cho HS; tổ chức triển khai cho HS thao tác; tổ chức triển khai cho HS văn bản báo cáo giải trình kết quả

Câu 9: Mỗi bài học kinh nghiệm tay nghề trong SGK Tiếng Việt 2 có mấy bài đọc?

A Có 1 bài đọc

B Có 2 bài đọc

C Có 2 bài đọc chính và 1 bài đọc mở rộng

D Có 2 bài đọc chính và 2 bài đọc mở rộng

Câu 10: Dòng nào sau này nêu khá đầy đủ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt chính của HS trong bài đọc chính?

A Đọc thành tiếng, vấn đáp vướng mắc đọc hiểu

B Đọc thành tiếng, rèn luyện về tiếng Việt

C Đọc thành tiếng, vấn đáp vướng mắc đọc hiểu, rèn luyện về tiếng Việt

D Đọc thành tiếng, vấn đáp vướng mắc đọc hiểu, luyện viết đoạn văn

Câu 11: SGK Tiếng Việt 2 sắp xếp bao nhiêu tiết cho HS tự đọc sách báo (đọc mở rộng)?

A Mỗi tuần 1 tiết

B Mỗi tuần 2 tiết

C Cách một tuần có một tiết

D Cách một tuần có 2 tiết

Câu 12: Dòng nào sau này nêu khá đầy đủ hoạt động và sinh hoạt giải trí chính của HS trong những tiết tự đọc sách báo?

A Giới thiệu sách báo mang lại lớp, tự đọc tại lớp, đọc lại (hoặc kể lại) cho những ban nghe

B Giới thiệu sách báo mang lại lớp, tự đọc tại lớp

C Tự đọc tại lớp, đọc lại cho những ban nghe, kể lại cho những ban nghe

D Giới thiệu sách báo mang lại lớp, đọc lại (hoặc kể lại) cho những ban nghe

Câu 13: Giáo viên cần làm gì nếu HS không mang sách báo đi học trong những tiết tự đọc sách báo?A Yêu cầu HS không mang sách báo ngồi chờ để nghe những ban đọc xong đọc lại

B Hướng dẫn HS không mang sách báo đọc chung với ban ngồi cạnh bên

C Hướng dẫn HS không mang sách báo đọc bài có kí hiệu M trong SGK

D Hướng dẫn HS không mang sách báo đọc lại những bài đã học trong SGK

Câu 14: Giáo viên cần làm gì nếu HS mang sách báo không phù phù thích hợp với chủ điểm đang học?

A Yêu cầu HS mang sách báo không thích hợp ngồi chờ để nghe những ban đọc xong đọc lại

B Hướng dẫn HS mang sách báo không thích hợp đọc chung với ban ngồi cạnh bên

C Hướng dẫn HS mang sách báo không thích hợp đọc bài có kí hiệu M trong SGK

D Hướng dẫn HS mang sách báo không thích hợp đọc lại những bài đã học trong SGK

Câu 15: Dòng nào sau này nêu đúng và khá đầy đủ nội dung nội dung bài viết 1 trong những mỗi bài học kinh nghiệm tay nghề?

A Viết chính tả, làm bài tập chính tả, tập viết câu và đoạn văn ngắn

B Viết chính tả, làm bài tập chính tả, tập viết chữ hoa

C Viết chính tả, làm bài tập chính tả

D Viết chính tả, tập viết chữ hoa

Câu 16: HS làm những bài tập chính tả có số thứ tự được đặt trong dấu ngoặc đơn ra làm sao?

A Giáo viên chọn cho HS làm những bài a, b hoặc c, tùy từng lỗi chính tả những em thường mắc

B Giáo viên giao cho từng tổ làm một bài trong những bài a, b hoặc c

C Giáo viên giao cho từng nhóm làm một bài trong những bài a, b hoặc c

D HS làm toàn bộ những bài a, b và c

Câu 17: Dòng nào sau này nêu đúng thứ tự những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt hướng dẫn HS viết chữ hoa?

A Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét mẫu chữ hoa; hướng dẫn HS viết chữ hoa vào bảng con; hướng dẫn HS quan sát, nhận xét về những chữ trong câu ứng dụng; hướng dẫn HS viết câu ứng dụng vào vở (tập)

B Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét mẫu chữ hoa; hướng dẫn HS viết chữ hoa vào vở; hướng dẫn HS đọc hiểu câu ứng dụng; hướng dẫn HS viết câu ứng dụng vào vở

C Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét mẫu chữ hoa; hướng dẫn HS viết chữ hoa vào bảng con; hướng dẫn HS đọc hiểu câu ứng dụng; hướng dẫn HS quan sát, nhận xét về những chữ trong câu ứng dụng; hướng dẫn HS viết câu ứng dụng vào vở

D Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét mẫu chữ hoa; hướng dẫn HS viết chữ hoa vào bảng con; hướng dẫn HS viết chữ hoa vào vở; hướng dẫn HS đọc hiểu câu ứng dụng; hướng dẫn HS quan sát, nhận xét về những chữ trong câu ứng dụng; hướng dẫn HS viết câu ứng dụng vào vở

Câu 18: HS lớp 2 cần viết đoạn văn có dung tích (độ dài) ra làm sao?

A Chỉ được phép viết 4 hoặc 5 câu

B Có thể viết 4 – 5 câu hoặc nhiều hơn nữa

C Cần viết nhiều hơn nữa 5 câu

D Không có quy định về dung tích

Câu 19: Các hoạt động và sinh hoạt giải trí chính của giáo viên trong tiết tập làm văn có 2 phần đọc và viết là gì?

A Tổ chức cho HS đọc bài mẫu, tiếp theo đó viết bài

B Tổ chức cho HS nói theo yêu cầu, tiếp theo đó viết bài

C Tổ chức cho HS viết bài, tiếp theo đó nói theo yêu cầu

D Tổ chức cho HS đọc bài, tiếp theo đó nói theo yêu cầu và viết bài

Câu 20: Các hoạt động và sinh hoạt giải trí chính của giáo viên trong tiết tập làm văn có 2 phần nói và viết là gì?

A Tổ chức cho HS đọc bài mẫu, tiếp theo đó viết bài

B Tổ chức cho HS nói theo yêu cầu, tiếp theo đó viết bài

C Tổ chức cho HS viết bài, tiếp theo đó nói theo yêu cầu

D Tổ chức cho HS đọc bài, tiếp theo đó nói theo yêu cầu và viết bài

Câu 21: Góc sáng tạo là gì?

A Là hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm của môn Tiếng Việt

B Là hoạt động và sinh hoạt giải trí vui chơi của HS

C Là hoạt động và sinh hoạt giải trí rèn luyện kĩ năng nói

D Là hoạt động và sinh hoạt giải trí rèn luyện kĩ năng đọc

Câu 22: SGK Tiếng Việt 2 sắp xếp bao nhiêu thời hạn cho hoạt động và sinh hoạt giải trí Góc sáng tạo?

A Mỗi tuần 1 tiết

B Mỗi tuần 2 tiết

C Cách một tuần có một tiết

D Cách một tuần có 60 phút

Câu 23: Dòng nào sau này nêu khá đầy đủ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt chính của giáo viên trong bài Góc sáng tạo?

A Giao trách nhiệm cho HS; tổ chức triển khai cho HS thao tác; tổ chức triển khai cho HS văn bản báo cáo giải trình kết quả

B Giao trách nhiệm cho HS; tổ chức triển khai cho HS văn bản báo cáo giải trình kết quả

C Giao trách nhiệm cho HS; tổ chức triển khai cho HS thao tác

D Tổ chức cho HS thao tác; tổ chức triển khai cho HS văn bản báo cáo giải trình kết quả

Câu 24: SGK Tiếng Việt 2 sắp xếp bao nhiêu thời hạn cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí nói và nghe?

A Mỗi tuần 1 tiết

B Mỗi tuần 2 tiết

C Cách một tuần có một tiết

D Cách một tuần có 2 tiết

Câu 25: Dòng nào sau này nêu khá đầy đủ những hình thức rèn luyện kĩ năng nói và nghe?

A Nghe và kể lại một mẩu chuyện; nghe và san sẻ về một bản tin dự báo thời tiết; quan sát và nói theo đề tài; nói theo đề tài cho trước hoặc tự chọn

B Nghe và kể lại một mẩu chuyện; kể hoặc phân vai đọc lại câu truyện đã học; quan sát và nói theo đề tài; nói theo đề tài cho trước hoặc tự chọn

C Nghe và kể lại một mẩu chuyện; kể hoặc phân vai đọc lại câu truyện đã học; nghe và san sẻ cảm nhận về nội dung một bài hát; nói theo đề tài cho trước hoặc tự chọn

D Nghe và kể lại một mẩu chuyện; kể hoặc phân vai đọc lại câu truyện đã học; nghe và san sẻ cảm nhận về nội dung một bài hát; nghe và san sẻ về một bản tin dự báo thời tiết; quan sát và nói theo đề tài; nói theo đề tài cho trước hoặc tự chọn

Câu 26: Dòng nào sau này nêu khá đầy đủ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt chính của HS trong tiết nghe – kể chuyện?

A Nghe giáo viên kể chuyện; vấn đáp vướng mắc dưới tranh; kể từng đoạn của câu truyện

B Nghe giáo viên kể chuyện; vấn đáp vướng mắc dưới tranh; kể từng đoạn và toàn bộ câu truyện

C Nghe giáo viên kể chuyện; vấn đáp vướng mắc dưới tranh; kể toàn bộ câu truyện

D Nghe giáo viên kể chuyện; kể từng đoạn và toàn bộ câu truyện

Câu 27: Dòng nào sau này nêu khá đầy đủ hoạt động và sinh hoạt giải trí chính của giáo viên trong những tiết nói và nghe?

A Giao trách nhiệm cho HS; tổ chức triển khai cho HS thao tác; tổ chức triển khai cho HS văn bản báo cáo giải trình kết quả

B Giao trách nhiệm cho HS; tổ chức triển khai cho HS văn bản báo cáo giải trình kết quả

C Giao trách nhiệm cho HS; tổ chức triển khai cho HS thao tác

D Tổ chức cho HS thao tác; tổ chức triển khai cho HS văn bản báo cáo giải trình kết quả

Câu 28: Mục tiêu của hoạt động và sinh hoạt giải trí tự nhìn nhận là gì?

A HS tự tổng kết những điều đã biết sau mỗi chủ điểm lớn (2 bài học kinh nghiệm tay nghề)

B HS tự tổng kết những việc đã làm được sau mỗi chủ điểm lớn (2 bài học kinh nghiệm tay nghề)

C HS tự tổng kết những điều đã biết, những việc đã làm được sau mỗi chủ điểm lớn (2 bài học kinh nghiệm tay nghề)

D HS ôn tập những điều đã học sau mỗi chủ điểm lớn (2 bài học kinh nghiệm tay nghề)

Câu 29: HS cần đọc và ghi lại vào bảng tổng kết theo thứ tự nào?

A Lần lượt đọc và ghi lại vào từng dòng a, b, c,… ở cột Đã biết những gì?

B Lần lượt đọc và ghi lại vào từng dòng a, b, c,… ở cột Đã làm được những gì?

C Lần lượt đọc và ghi lại vào từng dòng a, b, c,… ở mỗi cột, tiếp theo đó chuyển sang cột khác

D Lần lượt đọc và ghi lại vào dòng xoáy a ở cả hai cột, tiếp theo đó chuyển sang dòng b, dòng c,…

Câu 30: Dòng nào sau này nêu khá đầy đủ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt chính của giáo viên trong tiết Ôn tập?

A Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng và đọc hiểu

B Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng; hướng dẫn HS làm những bài tập đọc, viết, nói và nghe

C Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, đọc hiểu và viết

D Hướng dẫn HS làm những bài tập đọc, viết, nói và nghe


Bạn đang đọc nội dung bài viết Ngân hàng vướng mắc tập huấn Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh diều 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm postt Ngân hàng vướng mắc tập huấn Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh diều New sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game HD Ngân hàng vướng mắc tập huấn Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh diều Miễn phí

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game HD Ngân hàng vướng mắc tập huấn Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh diều Free mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan hoặc ThamGia Groups zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Ngân #hàng #câu #hỏi #tập #huấn #Tiếng #Việt #lớp #sách #Cánh #diều