0765562555

Nguyên tắc bầu cử Đại hội Liên đội năm 2020 – 2021

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết HD Nguyên tắc bầu cử Đại hội Liên đội năm 2020 – 2021 Chi tiết 2022 được update : 2021-09-09 18:48:18

4001

Xin chàoTrước khi bầu ra ban chấp hành Liên đội, ban kiểm phiếu phải trải qua nguyên tắc thể lệ bầu cử Ban chấp hành Liên đội cho toàn thể Đại hội Liên đội nghe, nắm vững để quy trình bầu cử trình làng thuận tiện, suôn sẻ.

Nguyên tắc thể lệ bầu cử Đại hội Liên đội

Kính thưa Đại hội, được sự tín nhiệm của đại hồi bầu chúng tôi vào ban bầu cử BCH Liên đội, chúng tôi xin hứa sẽ thực hiện đúng nhiệm vụ của mình để bầu ra BCH liên đội mới năm học 2020 – 2021.

Căn cứ đề án xây dựng BCH Liên đội năm học 2020 – 2021, vừa mới được đại hội trải qua, thay mặt ban kiểm phiếu, tôi xin công bố nguyên tắc thể lệ bầu cử BCH liên đội như sau:

– Thủ tục, nguyên tắc:

+ Bầu bằng phiếu kín.

+ Các đại biểu tự tay bầu và bỏ phiếu.

– Danh sách bầu cử gồm: 9 đội viên

– Trong số đó:

+ Ứng cử là: 0 đội viên

+ Đề cử là 0 đội viên

– Số lượng bầu BCH mới: 7 ban

– Phiếu hợp lệ:

+ Phiếu do ban tổ chức triển khai Đại hội phát ra.

+ Là phiếu bầu đủ hoặc thiếu số ban theo quy định (trọn vẹn có thể từ 1đến 7 đội viên) toàn bộ chúng ta gạch tên 2 ban.

+ Phiếu bầu không rách nát nát

+ Số người bầu cử phải mang tên trong list bầu cử (list bầu cử đã được thống nhất của đại hội)

– Phiếu không hợp lệ:

+ Là phiếu không do ban tổ chức triển khai Đại hội phát ra.

+ Là phiếu bầu quá số ban vào BCH đã được thống nhất trong lúc xây dựng đề án BCH

+ Là phiếu bầu những ban không mang tên trong list bầu cử.

+ Phiếu gạch trên hoặc dưới tên người bầu.

– Người trúng cử:

+ Là người dân có phiếu bầu quá bán (Từ 51% trở lên)

+ Nếu bầu lần thứ nhất chưa đủ số người vào BCH thì sẽ bầu tiếp.

Ban bầu cử chúng tôi rất mong đại hội của toàn bộ chúng ta sáng suốt lựa lựa chọn ra những ban đủ đức, đủ tài để tham gia BCH, điều hành quản lý công tác thao tác Đội và trào lưu thiếu nhi nhà trường ngày một tiến bộ và tăng trưởng.

Sau đây xin mời ban kiểm phiếu phát phiếu ……………(Chờ những ban bầu)

Xin mời đại hội tiến hành bỏ phiếu. Xin mời đoàn quản trị, thư ký bỏ phiếu trước, xin mời những ban đi theo dãy bàn….

Xin hỏi đại hội còn ban nào chưa bỏ phiếu không?

Sau đây tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu, xin mời đại hội giải lao ít phút.

(Giải lao xong)

Như vậy đại hội đã tiến hành bầu cử xong. Thay mặt ban bầu cử tôi xin phép được xin trải qua kết quả bầu cử như sau:

STT Họ và tên Chị đội Số phiếu % 1 2 3 4 5 6 7

Căn cứ kết quả bầu cử những ban mang tên sau đã trúng cử vào ban chỉ huy Liên đội nhiệm kì 2020 – 2021. Xin mời những ban bước lên phía trước.

STT Họ và tên Chị đội Số phiếu % 1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. /

Đại hội hãy dành 1 tràng pháo tay thật lớn cho BCH liên đội mới của chúng ta nào.

Xin trân trọng kính mời Cô ……………………. – Tổng phụ trách Đội của trường lên giao trách nhiệm cho BCH mới.

Em xin trân trọng kính mời cô!

Sau đây xin mời BCH liên đội mới đọc lời hứa quyết tâm.

Trước khi bầu ra ban chấp hành Liên đội, ban kiểm phiếu phải trải qua nguyên tắc thể lệ bầu cử Ban chấp hành Liên đội cho toàn thể Đại hội Liên đội nghe, nắm vững để quy trình bầu cử trình làng thuận tiện, suôn sẻ.

Nguyên tắc thể lệ bầu cử Đại hội Liên đội

Kính thưa Đại hội, được sự tín nhiệm của đại hồi bầu chúng tôi vào ban bầu cử BCH Liên đội, chúng tôi xin hứa sẽ thực hiện đúng nhiệm vụ của mình để bầu ra BCH liên đội mới năm học 2020 – 2021.

Căn cứ đề án xây dựng BCH Liên đội năm học 2020 – 2021, vừa mới được đại hội trải qua, thay mặt ban kiểm phiếu, tôi xin công bố nguyên tắc thể lệ bầu cử BCH liên đội như sau:

– Thủ tục, nguyên tắc:

+ Bầu bằng phiếu kín.

+ Các đại biểu tự tay bầu và bỏ phiếu.

– Danh sách bầu cử gồm: 9 đội viên

– Trong số đó:

+ Ứng cử là: 0 đội viên

+ Đề cử là 0 đội viên

– Số lượng bầu BCH mới: 7 ban

– Phiếu hợp lệ:

+ Phiếu do ban tổ chức triển khai Đại hội phát ra.

+ Là phiếu bầu đủ hoặc thiếu số ban theo quy định (trọn vẹn có thể từ 1đến 7 đội viên) toàn bộ chúng ta gạch tên 2 ban.

+ Phiếu bầu không rách nát nát

+ Số người bầu cử phải mang tên trong list bầu cử (list bầu cử đã được thống nhất của đại hội)

– Phiếu không hợp lệ:

+ Là phiếu không do ban tổ chức triển khai Đại hội phát ra.

+ Là phiếu bầu quá số ban vào BCH đã được thống nhất trong lúc xây dựng đề án BCH

+ Là phiếu bầu những ban không mang tên trong list bầu cử.

+ Phiếu gạch trên hoặc dưới tên người bầu.

– Người trúng cử:

+ Là người dân có phiếu bầu quá bán (Từ 51% trở lên)

+ Nếu bầu lần thứ nhất chưa đủ số người vào BCH thì sẽ bầu tiếp.

Ban bầu cử chúng tôi rất mong đại hội của toàn bộ chúng ta sáng suốt lựa lựa chọn ra những ban đủ đức, đủ tài để tham gia BCH, điều hành quản lý công tác thao tác Đội và trào lưu thiếu nhi nhà trường ngày một tiến bộ và tăng trưởng.

Sau đây xin mời ban kiểm phiếu phát phiếu ……………(Chờ những ban bầu)

Xin mời đại hội tiến hành bỏ phiếu. Xin mời đoàn quản trị, thư ký bỏ phiếu trước, xin mời những ban đi theo dãy bàn….

Xin hỏi đại hội còn ban nào chưa bỏ phiếu không?

Sau đây tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu, xin mời đại hội giải lao ít phút.

(Giải lao xong)

Như vậy đại hội đã tiến hành bầu cử xong. Thay mặt ban bầu cử tôi xin phép được xin trải qua kết quả bầu cử như sau:

STT Họ và tên Chị đội Số phiếu % 1 2 3 4 5 6 7

Căn cứ kết quả bầu cử những ban mang tên sau đã trúng cử vào ban chỉ huy Liên đội nhiệm kì 2020 – 2021. Xin mời những ban bước lên phía trước.

STT Họ và tên Chị đội Số phiếu % 1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. /

Đại hội hãy dành 1 tràng pháo tay thật lớn cho BCH liên đội mới của chúng ta nào.

Xin trân trọng kính mời Cô ……………………. – Tổng phụ trách Đội của trường lên giao trách nhiệm cho BCH mới.

Em xin trân trọng kính mời cô!

Sau đây xin mời BCH liên đội mới đọc lời hứa quyết tâm.


Bạn đang đọc nội dung bài viết Nguyên tắc bầu cử Đại hội Liên đội năm 2020 – 2021 2022

Với việc Bạn xem postt Nguyên tắc bầu cử Đại hội Liên đội năm 2020 – 2021 Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game tài liệu Nguyên tắc bầu cử Đại hội Liên đội năm 2020 – 2021 Free

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game HD Nguyên tắc bầu cử Đại hội Liên đội năm 2020 – 2021 Free mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi or tham gia Group zalo để được trợ giúp miễn phí
#Nguyên #tắc #bầu #cử #Đại #hội #Liên #đội #năm