0765562555

Phụ lục Thông tư 105/2020/TT-BTC

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Biểu mẫu Phụ lục Thông tư 105/2020/TT-BTC FULL 2022 được update : 2021-09-03 20:06:20

3792

Số TT Xem thêm: Báo cáo tổng kết năm học của trường Mầm nonTên mẫu biểu Mẫu số A Hồ sơ của người nộp thuế gửi cơ quan thuế I Hồ sơ Đăng ký thuế 1 Tờ khai Đk thuế (Dùng cho tổ chức triển khai) 01-ĐK-TCT 1.1 Bảng kê những công ty con, công ty thành viên BK01-ĐK-TCT 1.2 Bảng kê những cty phụ thuộc BK02-ĐK-TCT 1.3 Bảng kê khu vực marketing thương mại BK03-ĐK-TCT 1.4 Bảng kê những nhà thầu quốc tế, nhà thầu phụ quốc tế BK04-ĐK-TCT 1.5 Bảng kê những nhà thầu, nhà góp vốn đầu tư dầu khí BK05-ĐK-TCT 1.6 Bảng kê góp vốn của tổ chức triển khai, thành viên BK06-ĐK-TCT 2 Tờ khai Đk thuế (Dùng cho cty phụ thuộc, khu vực marketing thương mại trực tiếp phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế) 02-ĐK-TCT 2.1 Bảng kê những cty phụ thuộc BK02-ĐK-TCT 2.2 Bảng kê những khu vực marketing thương mại BK03-ĐK-TCT 2.3 Bảng kê những nhà thầu quốc tế, nhà thầu phụ quốc tế BK04-ĐK-TCT 2.4 Bảng kê những nhà thầu, nhà góp vốn đầu tư dầu khí BK05-ĐK-TCT 3 Tờ khai Đk thuế (Dùng cho hộ marketing thương mại, thành viên marketing thương mại) 03-ĐK-TCT 3.1 Bảng kê shop, cửa hiệu phụ thuộc 03-ĐK-TCT-BK01 4 Tờ khai Đk thuế (Dùng cho những nhà thầu quốc tế, nhà thầu phụ quốc tế/Ban Điều hành liên danh) 04-ĐK-TCT 5 Tờ khai Đk thuế (Dùng cho Bên Việt Nam nộp thay nhà thầu quốc tế, nhà thầu phụ quốc tế, tổ chức triển khai hợp tác marketing thương mại với thành viên, tổ chức triển khai hợp tác marketing thương mại với tổ chức triển khai, tổ chức triển khai ủy nhiệm thu) 04.1-ĐK-TCT 5.1 Bảng kê những hợp đồng nhà thầu quốc tế, nhà thầu phụ quốc tế nộp thuế trải qua bên Việt Nam 04.1-ĐK-TCT-BK 6 Tờ khai Đk thuế (Dùng cho tổ chức triển khai ủy nhiệm thu) 04.4-ĐK-TCT 7 Tờ khai Đk thuế (Dùng cho thành viên không marketing thương mại) 05-ĐK-TCT 8 Tờ khai Đk thuế tổng hợp của thành viên có thu nhập tử tiền lương, tiền công (Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập Đk cho thành viên có ủy quyền) 05-ĐK-TH-TCT 9 Tờ khai Đk thuế (Dùng cho những cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện thay mặt thay mặt tổ chức triển khai quốc tế) 06-ĐK-TCT 10 Tờ khai Đk thuế (Dùng cho những người dân phụ thuộc của thành viên có thu nhập từ tiền lương, tiền công) 20-ĐK-TCT 11 Tờ khai Đk thuế tổng hợp người phụ thuộc của thành viên có thu nhập từ tiền lương, tiền công (Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập Đk cho những người dân phụ thuộc có ủy quyền) 20-ĐK-TH-TCT II Hồ sơ thay đổi thông tin Đk thuế 1 Tờ khai kiểm soát và điều chỉnh, tương hỗ update thông tin Đk thuế 08-MST 2 Văn bản Đk chuyển khu vực tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến 30/ĐK-TCT 3 Văn bản Đk hủy chuyển khu vực 31/ĐK-TCT III Hồ sơ, văn bản khác 1 Văn bản đề xuất kiến nghị cấp lại <Giấy ghi nhận Đk thuế/Thông báo mã số thuếvàgt; từ khóa quan tâm: Đơn tham gia cuộc thi Em vẽ trường học niềm sung sướng 202113-MST 2 Văn bản đề xuất kiến nghị cấp Giấy ghi nhận Đk thuế dành riêng cho thành viên 32/ĐK-TCT 3 Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại/tiếp tục hoạt động và sinh hoạt giải trí sau tạm ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại trước thời hạn 23/ĐK-TCT 4 Văn bản đề xuất kiến nghị chấm hết hiệu lực hiện hành mã số thuế 24/ĐK-TCT 5 Văn bản đề xuất kiến nghị Phục hồi mã số thuế 25/ĐK-TCT B Văn bản, Thông báo của cơ quan thuế I Kết quả Đk thuế 1 Giấy ghi nhận Đk thuế 10-MST 2 Thông báo mã số thuế 11-MST 3 Giấy ghi nhận Đk thuế dành riêng cho thành viên 12-MST 4 Thông báo mã số thuế thành viên 14-MST 5 Thông báo mã số thuế của người phụ thuộc 21-MST 6 Thông báo mã số thuế của người phụ thuộc ủy quyền Đk thuế cho cơ quan chi trả thu nhập 22-MST II Thông báo, biên bản xác minh tình trạng hoạt động và sinh hoạt giải trí của người nộp thuế tại địa chỉ đã Đk 1 Biên bản xác minh tình trạng hoạt động và sinh hoạt giải trí của người nộp thuế tại địa chỉ đã Đk 15/BB-BKD 2 Thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động và sinh hoạt giải trí tại địa chỉ đã Đk 16/TB-ĐKT III Thông báo khác 1 Thông báo về việc người nộp thuế chuyển khu vực 09-MST 2 Thông báo về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí và đang làm thủ tục chấm hết hiệu lực hiện hành mã số thuế 17/TB-ĐKT 3 Thông báo về việc người nộp thuế chấm hết hiệu lực hiện hành mã số thuế 18/TB-ĐKT 4 Thông báo về việc Phục hồi mã số thuế 19/TB-ĐKT 5 Thông báo về việc cty chủ quản được trao diện không hoạt động và sinh hoạt giải trí tại địa chỉ đã Đk 26/TB-ĐKT 6 Thông báo chấp thuận đồng ý/không chấp thuận đồng ý tạm ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại 27/TB-ĐKT 7 Thông báo về việc người nộp thuế hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế để nộp hồ sơ <giải thể/chấm hết hoạt độngvàgt; đến cơ quan <Đk marketing thương mại/Đk hợp tác xãvàgt; 28/TB-ĐKT 8 Thông báo về việc yêu cầu người nộp thuế nộp hồ sơ chấm hết hiệu lực hiện hành mã số thuế 29/TB-ĐKT 9 Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại theo cty chủ quản 33/TB-ĐKT 10 Thông báo về việc tiếp tục hoạt động và sinh hoạt giải trí sau tạm ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại trước thời hạn theo cty chủ quản 34/TB-ĐKT 11 Thông báo về việc chấm hết hiệu lực hiện hành theo cty chủ quản 35/TB-ĐKT 12 Thông báo về việc xác nhận người nộp thuế hủy chuyển khu vực 36/TB-ĐKT 13 Thông báo về việc Phục hồi mã số thuế theo cty chủ quản 37/IB-ĐKT 14 Thông báo về việc người nộp thuế không được Phục hồi mã số thuế 38/TB-ĐKT 15 Thông báo về việc chuyển trách nhiệm và trách nhiệm thuế của người nộp thuế 39/TB-ĐKT

Bạn đang mò mẩn nội dung bài viết Phụ lục Thông tư 105/2020/TT-BTC 2022

Với việc Bạn xem nội dung bài viết Phụ lục Thông tư 105/2020/TT-BTC Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game tài liệu Phụ lục Thông tư 105/2020/TT-BTC Free

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game tài liệu Phụ lục Thông tư 105/2020/TT-BTC Free mà chưa tồn tại link thì để lại cmt or Join Group zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Phụ #lục #Thông #tư #1052020TTBTC