0765562555

Quyết định 4054/QĐ-BYT

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Quyết định 4054/QĐ-BYT New 2022 được update : 2021-09-09 14:46:27

3701

Xin chàoNgày 22/09/2020, Bộ Y tế đã phát hành Quyết định 4054/QĐ-BYT về việc phát hành trong thời điểm tạm thời hướng dẫn và quy định tổ chức triển khai hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa.

Theo đó, bệnh viện tuyến dưới và tuyến trên dùng ứng dụng hội nghị truyền hình để link, rỉ tai trực tuyến. Phần mềm link với khối mạng lưới hệ thống nền tảng Telehealth, thực thi việc link và truyền tải những tài liệu của bệnh nhân lên khối mạng lưới hệ thống và gửi tới bệnh viện tuyến trên. Sau đấy là nội dung rõ ràng, mời những ban cùng tìm hiểu thêm và tải Quyết định tại đây.

BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc————–

Số: 4054/QĐ-BYT Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 22 tháng 9 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH 4054/QĐ-BYT

BAN HÀNH TẠM THỜI HƯỚNG DẪN VÀ QUY ĐỊNH TỔ CHỨC HỘI CHUẨN, TƯ VẤN KHÁM, CHỮA BỆNH TỪ XA

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư 49/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về hoạt động và sinh hoạt giải trí y tế từ xa;

Theo đề xuất kiến nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này hướng dẫn và quy định trong thời điểm tạm thời tổ chức triển khai hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa, gồm có những nội dung sau:

1. Hướng dẫn thiết lập Phòng hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa;

2. Hướng dẫn bảo mật thông tin thông tin trong hoạt động và sinh hoạt giải trí tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa;

3. Quy trình tổ chức triển khai hội chẩn khám, chữa bệnh từ xa.

Điều 2. Nội dung hướng dẫn và quy định trong thời điểm tạm thời tổ chức triển khai hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa được vận dụng tại những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong toàn nước có Đk khám chữa bệnh từ xa.

Điều 3. Quyết định này còn có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày ký, phát hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, Tổng Cục trưởng, Cục trưởng và Vụ trưởng những Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc những Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng Y tế những ngành phụ trách thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 4;– Q.. Bộ trưởng (để b/c);– Các Thứ trưởng (để phối hợp);– Cổng TTĐT Bộ Y tế, trang TTĐT Cục QLKCB;– Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trường Sơn

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP PHÒNG PHÒNG HỘI CHẨN, TƯ VẤN KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4054/QĐ-BYT ngày 22 tháng 09 năm 2020)

I. ĐẠI CƯƠNG

Tổ chức hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa Một trong những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện tuyến trên (BVTT) và Bệnh viện tuyến dưới (BVTD) bằng ứng dụng nền tảng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin được thực thi theo nhu yếu của BVTD với việc nhất trí của BVTT để tư vấn, tương hỗ trình độ chẩn đoán và hướng điều trị trên từng người bệnh rõ ràng.

II. QUY ĐỊNH

1. Phòng hội chẩn khám chữa bệnh từ xa:

– Tiêu chuẩn thực thi dịch vụ tư vấn khám chữa bệnh từ xa

+ Phần cứng: Tuyến dưới ưu tiên tận dụng những thiết bị có sẵn của cơ sở

+ Phần mềm: Yêu cầu tuyến dưới sử dụng 2 ứng dụng.

– Phần mềm hội nghị truyền hình, sử dụng trong việc link, rỉ tai trực tuyến với bệnh viện tuyến trên.

– Phần mềm link với khối mạng lưới hệ thống nền tảng Telehealth, thực thi việc link và truyền tải những tài liệu của bệnh nhân lên khối mạng lưới hệ thống và gửi tới bệnh viện tuyến trên.

+ Dữ liệu của bệnh nhân lấy từ những nguồn sau:

– Báo cáo tóm tắt bệnh án: bác sĩ tuyến dưới khám lâm sàng và khai thác trực tiếp thông tin bệnh sử từ bệnh nhân.

– Các tài liệu hình ảnh DICOM, nonDICOM được lấy trực tiếp từ những thiết bị sinh ảnh có sẵn tại cơ sở y tế

– Dữ liệu từ những thiết bị khám bệnh cầm tay IoT (nếu thiết yếu)

+ Yêu cầu khối mạng lưới hệ thống phải phục vụ link và truyền tải hình ảnh, âm thanh theo thời hạn thực.

2. Cơ sở, trang thiết bị phòng tư vấn khám chữa bệnh từ xa

2.1. Bệnh viện tuyến trên

– Phòng họp: diện tích s quy hoạnh tối thiểu 20m2, sử dụng ánh sáng vàng

– Bàn ghế: 2 cái bàn (kích thước tuỳ thuộc diện tích s quy hoạnh phòng). Số ghế tuỳ số Chuyên Viên mời hội chẩn. 01 bàn hội nghị + 5-7 ghế (tuỳ theo số Chuyên Viên hội chẩn và quy mô phòng hội chẩn); 01 bàn kỹ thuật + 2-3 ghế.

– PC phòng hội chẩn (máy tính/máy tính) 2 bộ. 01 bộ link cầu truyền hình; 01 bộ cho bác sỹ sử dụng trong lúc chẩn đoán, hiển thị bệnh án của bệnh nhân. Cấu hình khuyến nghị: PC Dell Vostro 3671 42VT370049 Mini Tower: CPU intel core i5 9400, RAM 8GB, HDD 1TB.

– Laptop điều khiển và tinh chỉnh những đầu phía trên cầu: 1 bộ CPU I7, Ram 8G, SSD 256

– Tivi 55 inch 2 chiếc, 01 hiển thị điểm cầu tuyến dưới đang hội chẩn; 01 hiển thị bệnh án, hình ảnh của bệnh nhân.

– Camera: 1 chiếc, Có hiệu suất cao Pan Tilt Zoom (quét xoay tròn, nghiêng lên xuống, và thu phóng hình ảnh)

– Micro + Speaker: 1 bộ loa mic đa hướng

– Kênh truyền internet tối thiểu 50 Mbps. Kết nối khối mạng lưới hệ thống nền tảng Telehealth và hội nghị truyền hình.

– Có đường truyền link, khối mạng lưới hệ thống Camera xuống phòng mổ, phòng nội soi, khoa khám bệnh hoặc một số trong những khoa phòng có nhu yếu tư vấn khám chữa bệnh từ xa.

2.2. Bệnh viện tuyến dưới

– Phòng họp diện tích s quy hoạnh tối thiểu 20m2, s ử dụng ánh sáng vàng

– Bàn gh ế: 1 bộ (một bàn, 5-7 ghế)

– Máy tính: 1 bộ. Kết nối cầu truyền hình, Kết nối với Nền tảng Telehealth, truyền tài liệu bệnh nhân lên khối mạng lưới hệ thống

– Tivi 55 Inch: 1 chiếc, Hiển thị điểm cầu tuyến trên đang hội chẩn

– Camera: 1 chiếc, có hiệu suất cao Pan Tilt Zoom (quét xoay tròn, nghiêng lên xuống và thu phóng hình ảnh)

– Micro + speaker: 1 bộ loa mic đa hướng

– Giường bệnh: 1 giường

– Kênh truyền internet, Tối thiểu 50 Mbps, Kết nối khối mạng lưới hệ thống nền tảng Telehealth và hội nghị truyền hình

– Có đường truyền link, khối mạng lưới hệ thống Camera xuống phòng mổ, phòng nội soi, khoa khám bệnh hoặc một số trong những khoa phòng có nhu yếu tư vấn khám chữa bệnh từ xa.

3. Cách sắp xếp vị trí chủ tọa, tư vấn, thiết bị theo như hình ảnh mô tả:

3.1. Bệnh viện tuyến trên/ bệnh viện chủ trì hội chẩn, tư vấn KCB từ xa

3.2. Bệnh viện tuyến dưới/cơ sở y tế cần hội chẩn

III. TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Giám đốc BVTD, BVTT phụ trách góp vốn đầu tư xây dựng, tái tạo tăng cấp cơ sở vật chất và phục vụ đủ trang thiết bị thiết yếu theo như đúng quy định.

– Trong quy trình thực thi nếu có trở ngại vất vả, vướng mắc văn bản báo cáo giải trình về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám chữa bệnh).

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng số 86/năm ngoái/QH13 ngày 19/11/năm ngoái;

Căn cứ Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018

1. Mục đích, yêu cầu

a) Hướng dẫn này quy định về bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín thông tin trong hoạt động và sinh hoạt giải trí tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa (gồm có hội chẩn và tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa).

b) Trong quy trình thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí tư vấn khám, chữa bệnh từ xa cần thực thi đúng Luật Khám bệnh, chữa bệnh, quy định tại Điều 8. Quyền được tôn trọng bí mật riêng tư, gồm có:

– Được giữ bí mật thông tin về tình trạng sức mạnh thể chất và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án.

– tin tức về tình trạng sức mạnh thể chất và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án chỉ được phép công bố khi người bệnh đồng ý hoặc để san sẻ thông tin, kinh nghiệm tay nghề nhằm mục đích nâng cao chất lượng chẩn đoán, chăm sóc, điều trị người bệnh Một trong những người dân hành nghề trong nhóm trực tiếp điều trị cho những người dân bệnh hoặc trong trường hợp khác được pháp lý quy định.

2. Đối tượng vận dụng

a) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí tư vấn KCB từ xa

b) Cán bộ, người hành nghề KBCB tại những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí KCB từ xa, những Chuyên Viên y tế tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí KCB từ xa

c) Học sinh, sinh viên tham gia học tập và hoạt động và sinh hoạt giải trí tư vấn KCB từ xa

d) Người bệnh, người nhà người bệnh tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí tư vấn KCB từ xa

đ) Các tổ chức triển khai, thành viên, doanh nghiệp có tham gia quản trị và vận hành, phục vụ, vận hành, khai thác, ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh từ xa

3. Các thông tin được san sẻ trong quy trình tư vấn KCB từ xa

– Tóm tắt Hồ sơ bệnh án và diễn biến ca bệnh cần hội chẩn, gồm: Bệnh sử, tiền sử, kết quả thăm khám, cận lâm sàng, chẩn đoán sơ bộ, quy trình điều trị, yêu cầu hội chẩn và những thông tin khác với mục tiêu phục vụ cho việc chẩn đoán và điều trị cho những người dân bệnh.

– Biên bản hội chẩn sau khoản thời hạn kết thúc buổi Hội chẩn.

4. Các giải pháp để ngăn cản san sẻ những thông tin thành viên của người bệnh trong quy trình KCB từ xa:

– Không san sẻ thông tin thành viên của người bệnh như: Họ và tên khá đầy đủ, địa chỉ, hình ảnh mặt, khung hình bệnh nhân hoặc những thông tin trọn vẹn có thể định danh người bệnh bằng bất kể hình thức nào (trải qua hình ảnh, văn bản, ghi âm…).

– Trường hợp buổi hội chẩn cần sự hiện hữu của bệnh nhân: phải sử dụng những giải pháp kỹ thuật để che, hoặc làm mờ hình ảnh mặt bệnh nhân.

– Không thực thi tường thuật trực tiếp – “Live stream” những buổi hội chẩn, tư vấn khám chữa bệnh từ xa qua những social hoặc những hình thức khác mà trọn vẹn có thể làm lộ thông tin thành viên, hình ảnh mặt người bệnh và tình hình sức mạnh thể chất của người bệnh và những người dân tham gia buổi hội chẩn, hoặc tư vấn khám, chữa bệnh từ xa.

5. Trách nhiệm của những tổ chức triển khai, thành viên tham gia hội chẩn, KCB từ xa

a) Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

– Thực hiện đúng quy trình tổ chức triển khai hội chẩn, tư vấn KCB từ xa;

– Ban hành quy định nội bộ của cty để thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí tổ chức triển khai hội chẩn, khám chữa bệnh từ xa, quản trị và vận hành đăng nhập khối mạng lưới hệ thống, sao lưu tài liệu của hoạt động và sinh hoạt giải trí tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa, bảo mật thông tin thông tin, chống ứng dụng ô nhiễm, xử lý khẩn cấp khi xẩy ra sự cố bảo mật thông tin, khối mạng lưới hệ thống thông tin mạng bị tiến công, trong số đó có phân công rõ trách nhiệm của thành viên, cty của cty trong việc giữ bí mật những thông tin của người bệnh, người tham gia hội chẩn và tư vấn KCB từ xa theo quy định của Hướng dẫn này;

– Danh sách tổ chức triển khai, thành viên tham gia những buổi hội chẩn, tư vấn KCB từ xa phải được sự đồng ý của Lãnh đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Các cơ sở KBCB tham gia hội chẩn cần ghi chép và lưu giữ list cán bộ, Chuyên Viên tham gia buổi hội chẩn.

– Bảo đảm những trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu theo quy định để phục vụ đủ những thông tin tương quan đến buổi hội chẩn, tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa.

– Quản lý ngặt nghèo những thiết bị tin học tàng trữ tài liệu, không được cho phép di tán, thay đổi vị trí lúc không được phép của người dân có thẩm quyền.

– Quản lý và phân quyền truy vấn ứng dụng ứng dụng và cơ sở tài liệu phù phù thích hợp với hiệu suất cao, trách nhiệm của người tiêu dùng.

– Thiết lập cơ chế bảo vệ mạng nội bộ bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín thông tin khi có link mạng nội bộ với mạng ngoài như: Internet, mạng cơ quan khác; cần sử dụng khối mạng lưới hệ thống bảo vệ mạng nội bộ như: khối mạng lưới hệ thống tường lửa, khối mạng lưới hệ thống chống xâm nhập trái phép…

– Xây dựng và vận dụng những giải pháp bảo vệ, giám sát, ghi nhật ký hoạt động và sinh hoạt giải trí và quản trị và vận hành hạ tầng kỹ thuật, khối mạng lưới hệ thống thông tin nhằm mục đích phòng ngừa, ngăn ngừa và phát hiện sớm những truy vấn trái phép.

– Cán bộ chuyên trách về công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin trong những cty, cty được tạo Đk trang bị những thiết bị tin học, phương tiện đi lại kỹ thuật thao tác phù phù thích hợp với trình độ; tham gia khá đầy đủ những khóa đào tạo và giảng dạy và huấn luyện và tu dưỡng kiến thức và kỹ năng, trách nhiệm cho cán bộ quản trị và vận hành, kỹ thuật về bảo vệ an toàn và uy tín thông tin mạng.

– Tổ chức tư vấn và hướng dẫn người bệnh ký kết đồng ý tham gia khám chữa bệnh từ xa trước lúc tiến hành những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt rõ ràng.

b) Cán bộ y tế tham gia hội chẩn, tư vấn khám chữa bệnh từ xa

– Có trách nhiệm giữ bí mật và không san sẻ thông tin người bệnh, người tham gia hội chẩn trong quy trình thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa;

– Tuân thủ nghiêm những nội dung của Hướng dẫn này và quy định nội bộ của cơ sở nơi thao tác.

c) Người bệnh, người nhà người bệnh

– Người bệnh hoặc người đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp cho những người dân bệnh đồng ý tham gia hội chẩn, tư vấn khám chữa bệnh từ xa, không tiết lộ danh tính và những thông tin thành viên khác trong quy trình hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa.

– Thực hiện những hướng dẫn của cơ sở KBCB trong quy trình hội chẩn, khám, chữa bệnh từ xa.

d) Tổ chức, thành viên, doanh nghiệp có tham gia quản trị và vận hành, phục vụ, vận hành, khai thác, ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh từ xa có trách nhiệm thực thi những nội dung sau:

– Các khối mạng lưới hệ thống ứng dụng ứng dụng, cơ sở tài liệu phải có cơ chế sao lưu tài liệu dự trữ, tài liệu được tàng trữ tại nơi bảo vệ an toàn và uy tín đồng thời phải thường xuyên kiểm tra để đảm bảo sẵn sàng phục hồi khi có sự cố bảo vệ an toàn và uy tín thông tin mạng xẩy ra.

– Bảo đảm bảo vệ an toàn và uy tín và bảo mật thông tin tài liệu trong tàng trữ và thực thi hội chẩn, tư vấn KCB từ xa theo quy định của Nhà nước.

– Phần mềm hệ quản trị cơ sở tài liệu phải được thiết lập cơ chế tự động hóa update bản vá lỗ hổng bảo mật thông tin từ nhà sản xuất.

– Phối hợp ngặt nghèo với những cơ sở y tế thực thi tư vấn KCB từ xa trong việc bảo mật thông tin thông tin thành viên và thông tin sức mạnh thể chất của người bệnh tham gia tư vấn KCB từ xa theo yêu cầu của Hướng dẫn này.

– Chịu trách nhiệm trước Pháp luật trong trường hợp tự ý tiết lộ thông tin thành viên và thông tin sức mạnh thể chất của người bệnh tham gia tư vấn KCB từ xa.

– Không được sử dụng hình ảnh, tài liệu tàng trữ quy trình tư vấn khám, chữa bệnh từ xa với mục tiêu thương mại hoặc những mục tiêu khác dưới bất kỳ hình thức nào.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4054/QĐ-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2020)

I. ĐẠI CƯƠNG

1. Quy trình tổ chức triển khai hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa được xây dựng với tiềm năng hướng dẫn những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức triển khai buổi hội chẩn tư vấn khám, chữa bệnh với những cơ sở y tế khác bằng ứng dụng nền tảng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin.

2. Quy trình được vận dụng tại những cơ sở khám, chữa bệnh trong toàn nước.

II. NGUYÊN TẮC

1. Hội chẩn tư vấn khám, chữa bệnh từ xa được tổ chức triển khai nhờ vào nhu yếu của những cơ sở y tế và có sự thống nhất Một trong những cơ sở khám, chữa bệnh trước lúc triển khai.

2. Việc quyết định hành động chẩn đoán và điều trị cho những người dân bệnh trọn vẹn là trách nhiệm của cơ sở KCB có người bệnh cần hội chẩn, tư vấn.

3. Các cơ sở khám, chữa bệnh tham gia hội chẩn phải bảo mật thông tin thông tin của người bệnh theo như đúng quy định của pháp lý.

III. CHUẨN BỊ

1. Người thực thi:

– Bác sĩ, Điều dưỡng, Kĩ thuật viên, dược sĩ (Số lượng và thành phần rõ ràng tuỳ theo điểm lưu ý từng ca bệnh).

– Phòng hiệu suất cao: Đại diện Phòng Kế hoạch tổng hợp; Phòng Đào tạo – Chỉ đạo tuyến.

– Cán bộ kỹ thuật công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin.

2. Phương tiện, công cụ và sẵn sàng sẵn sàng người bệnh

– Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị: Chuẩn bị khá đầy đủ theo quy định về Đk trang thiết bị phòng họp hội chẩn, tư vấn khám chữa bệnh từ xa

– Hồ sơ bệnh án: Hồ sơ bệnh án theo quy định.

– Người bệnh:

+ Người bệnh và/hoặc người giám hộ được lý giải và đồng ý với kế hoạch tổ chức triển khai hội chẩn.

+ Người bệnh xuất hiện tại Phòng hội chẩn BVTD/ BV cần hội chẩn

IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Bước 1. Xác định nhu yếu tổ chức triển khai hội chẩn từ xa

– Hội chẩn ca bệnh: KB, CB tuyến dưới (gọi tắt Bệnh viện tuyến dưới BVTD) có ca bệnh khó, hội chẩn trong nội bộ bệnh viện và xác lập cần hội chẩn với cơ sở KB, CB tuyến trên (gọi tắt Bệnh viện tuyến trên BVTT).

– Đào tạo trực tuyến: BVTD có nhu yếu thiết yếu tương hỗ update kiến thức và kỹ năng qua những ca hội chẩn lâm sàng; hoặc BVTT thấy cần tương hỗ update kiến thức và kỹ năng cho BVTD qua kinh nghiệm tay nghề thực tiễn còn yếu từ những ca bệnh đã hội chẩn.

Bước 2. Đăng ký tổ chức triển khai hội chẩn

– BVTD sẵn sàng sẵn sàng hồ sơ bệnh án và văn bản báo cáo giải trình tóm tắt diễn biến ca bệnh cần hội chẩn. Tóm tắt Hồ sơ bệnh án và diễn biến ca bệnh cần hội chẩn, gồm: Bệnh sử, tiền sử, kết quả thăm khám, cận lâm sàng, chẩn đoán sơ bộ, quy trình điều trị, yêu cầu hội chẩn và những thông tin khác với mục tiêu phục vụ cho việc chẩn đoán và điều trị cho những người dân bệnh.

– BVTD Đk hội chẩn từ xa trên ứng dụng ứng dụng hội chẩn trực tuyến để Đk hội chẩn.

– Gửi thông tin, tóm tắt bệnh án của bệnh nhân (gồm có bệnh sử, tiền sử, kết quả thăm khám, cận lâm sàng, chẩn đoán sơ bộ, xử trí, yêu cầu hội chẩn) cho BVTT trước lúc hội chẩn tối thiểu 01 ngày (trừ cấp cứu). Nêu rõ nhu yếu cần BVTT tư vấn nội dung gì.

Bước 3. Tiếp nhận thông tin

– Phòng KHTH (hoặc phòng hiệu suất cao khác được giám đốc BV giao trách nhiệm) BVTT tiếp nhận thông tin và kiểm tra thông tin bệnh án.

– Chuyển nội dung hội chẩn, văn bản báo cáo giải trình tóm tắt cho những thành viên, Chuyên Viên dự kiến mời tham gia hội chẩn.

– Phòng KHTH tiếp nhận phản hồi từ Chuyên Viên, yêu cầu BVTD phục vụ thêm thông tin (nếu cần).

Bước 4. Xếp lịch, mời hội chẩn

– Phòng KHTH BVTT xếp lịch hội chẩn, mời Chuyên Viên hội chẩn và thông tin lại cho BVTD về thời hạn hội chẩn trực tuyến. Trong trường hợp cấp cứu, Phòng KHTH BVTT khẩn trương mời Chuyên Viên và tiến hành hội chẩn ngay sau khoản thời hạn nhận được yêu cầu của BVTD.

– BVTT mời thành phần của BVTT theo những chuyên khoa tương quan đến ca bệnh được hội chẩn.

– BVTD thông tin cho những người dân bệnh được hội chẩn/ thông tin và mời những thầy thuốc trực tiếp điều trị ca bệnh, những chuyên khoa tương quan, P KHTH, phòng chỉ huy tuyến,…

– Phòng KHTH tham mưu lãnh đạo Bệnh viện phân lịch trực tổng đài, người tư vấn, cán bộ kĩ thuật CNTT.

Bước 5. Thông báo và kích hoạt những đầu phía trên cầu

– Bộ phận công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin của 2 cơ sở BVTT và BVTD trực tiếp thực thi và liên hệ với nhau để link và thử đường truyền, bảo vệ link trước lúc thực thi hội chẩn.

Bước 6. Tổ chức họp hội chẩn

– Bệnh viện cần hội chẩn văn bản báo cáo giải trình tình trạng, diễn biến, những thông số kỹ thuật về lâm sàng và cận lâm sàng…

– Bổ sung những thông số kỹ thuật hoặc phục vụ trực tiếp theo yêu cầu những Chuyên Viên hội chẩn.

– Thảo luận về chẩn đoán nhờ vào những thông số kỹ thuật lâm sàng và cận lâm sàng

– Đưa ra chẩn đoán xác lập và hướng điều trị rõ ràng và rõ ràng.

Bước 7. Kết luận hội chẩn

– Phòng KHTH và Bác sĩ điều trị của BVTD viết biên bản hội chẩn

– Gửi Phòng KHTH BVTT trên xin ý kiến thống nhất biên bản hội chẩn

– Biên bản hội chẩn do BVTD ký. Nội dung biên bản hội chẩn tối thiểu phải có những nội dung sau:

– Đánh giá diễn biến ca bệnh

– Chẩn đoán xác lập, hướng điều trị

+ Tiếp tục tại BVTD

+ Chuyển tuyến

+ Hỗ trợ đào tạo và giảng dạy tương hỗ update về trình độ tương quan

Bước 8. Báo cáo diễn biến những ca bệnh

– Buổi hội chẩn tiếp theo đó

– Báo cáo khẩn nếu diễn biến ca bệnh nặng lên qua số hotline của Phòng KHTH.

V. TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Giám đốc BVTD, BVTT phụ trách chỉ huy, điều hành quản lý tổ chức triển khai triển khai tổ chức triển khai hội chẩn khám chữa bệnh từ xa theo như đúng quy trình hướng dẫn này.

– Trong quy trình thực thi nếu có trở ngại vất vả, vướng mắc văn bản báo cáo giải trình về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám chữa bệnh).

Ngày 22/09/2020, Bộ Y tế đã phát hành Quyết định 4054/QĐ-BYT về việc phát hành trong thời điểm tạm thời hướng dẫn và quy định tổ chức triển khai hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa.

Theo đó, bệnh viện tuyến dưới và tuyến trên dùng ứng dụng hội nghị truyền hình để link, rỉ tai trực tuyến. Phần mềm link với khối mạng lưới hệ thống nền tảng Telehealth, thực thi việc link và truyền tải những tài liệu của bệnh nhân lên khối mạng lưới hệ thống và gửi tới bệnh viện tuyến trên. Sau đấy là nội dung rõ ràng, mời những ban cùng tìm hiểu thêm và tải Quyết định tại đây.

BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc————–

Số: 4054/QĐ-BYT Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 22 tháng 9 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH 4054/QĐ-BYT

BAN HÀNH TẠM THỜI HƯỚNG DẪN VÀ QUY ĐỊNH TỔ CHỨC HỘI CHUẨN, TƯ VẤN KHÁM, CHỮA BỆNH TỪ XA

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư 49/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về hoạt động và sinh hoạt giải trí y tế từ xa;

Theo đề xuất kiến nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này hướng dẫn và quy định trong thời điểm tạm thời tổ chức triển khai hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa, gồm có những nội dung sau:

1. Hướng dẫn thiết lập Phòng hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa;

2. Hướng dẫn bảo mật thông tin thông tin trong hoạt động và sinh hoạt giải trí tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa;

3. Quy trình tổ chức triển khai hội chẩn khám, chữa bệnh từ xa.

Điều 2. Nội dung hướng dẫn và quy định trong thời điểm tạm thời tổ chức triển khai hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa được vận dụng tại những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong toàn nước có Đk khám chữa bệnh từ xa.

Điều 3. Quyết định này còn có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày ký, phát hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, Tổng Cục trưởng, Cục trưởng và Vụ trưởng những Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc những Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng Y tế những ngành phụ trách thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 4;– Q.. Bộ trưởng (để b/c);– Các Thứ trưởng (để phối hợp);– Cổng TTĐT Bộ Y tế, trang TTĐT Cục QLKCB;– Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trường Sơn

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP PHÒNG PHÒNG HỘI CHẨN, TƯ VẤN KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4054/QĐ-BYT ngày 22 tháng 09 năm 2020)

I. ĐẠI CƯƠNG

Tổ chức hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa Một trong những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện tuyến trên (BVTT) và Bệnh viện tuyến dưới (BVTD) bằng ứng dụng nền tảng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin được thực thi theo nhu yếu của BVTD với việc nhất trí của BVTT để tư vấn, tương hỗ trình độ chẩn đoán và hướng điều trị trên từng người bệnh rõ ràng.

II. QUY ĐỊNH

1. Phòng hội chẩn khám chữa bệnh từ xa:

– Tiêu chuẩn thực thi dịch vụ tư vấn khám chữa bệnh từ xa

+ Phần cứng: Tuyến dưới ưu tiên tận dụng những thiết bị có sẵn của cơ sở

+ Phần mềm: Yêu cầu tuyến dưới sử dụng 2 ứng dụng.

– Phần mềm hội nghị truyền hình, sử dụng trong việc link, rỉ tai trực tuyến với bệnh viện tuyến trên.

– Phần mềm link với khối mạng lưới hệ thống nền tảng Telehealth, thực thi việc link và truyền tải những tài liệu của bệnh nhân lên khối mạng lưới hệ thống và gửi tới bệnh viện tuyến trên.

+ Dữ liệu của bệnh nhân lấy từ những nguồn sau:

– Báo cáo tóm tắt bệnh án: bác sĩ tuyến dưới khám lâm sàng và khai thác trực tiếp thông tin bệnh sử từ bệnh nhân.

– Các tài liệu hình ảnh DICOM, nonDICOM được lấy trực tiếp từ những thiết bị sinh ảnh có sẵn tại cơ sở y tế

– Dữ liệu từ những thiết bị khám bệnh cầm tay IoT (nếu thiết yếu)

+ Yêu cầu khối mạng lưới hệ thống phải phục vụ link và truyền tải hình ảnh, âm thanh theo thời hạn thực.

2. Cơ sở, trang thiết bị phòng tư vấn khám chữa bệnh từ xa

2.1. Bệnh viện tuyến trên

– Phòng họp: diện tích s quy hoạnh tối thiểu 20m2, sử dụng ánh sáng vàng

– Bàn ghế: 2 cái bàn (kích thước tuỳ thuộc diện tích s quy hoạnh phòng). Số ghế tuỳ số Chuyên Viên mời hội chẩn. 01 bàn hội nghị + 5-7 ghế (tuỳ theo số Chuyên Viên hội chẩn và quy mô phòng hội chẩn); 01 bàn kỹ thuật + 2-3 ghế.

– PC phòng hội chẩn (máy tính/máy tính) 2 bộ. 01 bộ link cầu truyền hình; 01 bộ cho bác sỹ sử dụng trong lúc chẩn đoán, hiển thị bệnh án của bệnh nhân. Cấu hình khuyến nghị: PC Dell Vostro 3671 42VT370049 Mini Tower: CPU intel core i5 9400, RAM 8GB, HDD 1TB.

– Laptop điều khiển và tinh chỉnh những đầu phía trên cầu: 1 bộ CPU I7, Ram 8G, SSD 256

– Tivi 55 inch 2 chiếc, 01 hiển thị điểm cầu tuyến dưới đang hội chẩn; 01 hiển thị bệnh án, hình ảnh của bệnh nhân.

– Camera: 1 chiếc, Có hiệu suất cao Pan Tilt Zoom (quét xoay tròn, nghiêng lên xuống, và thu phóng hình ảnh)

– Micro + Speaker: 1 bộ loa mic đa hướng

– Kênh truyền internet tối thiểu 50 Mbps. Kết nối khối mạng lưới hệ thống nền tảng Telehealth và hội nghị truyền hình.

– Có đường truyền link, khối mạng lưới hệ thống Camera xuống phòng mổ, phòng nội soi, khoa khám bệnh hoặc một số trong những khoa phòng có nhu yếu tư vấn khám chữa bệnh từ xa.

2.2. Bệnh viện tuyến dưới

– Phòng họp diện tích s quy hoạnh tối thiểu 20m2, s ử dụng ánh sáng vàng

– Bàn gh ế: 1 bộ (một bàn, 5-7 ghế)

– Máy tính: 1 bộ. Kết nối cầu truyền hình, Kết nối với Nền tảng Telehealth, truyền tài liệu bệnh nhân lên khối mạng lưới hệ thống

– Tivi 55 Inch: 1 chiếc, Hiển thị điểm cầu tuyến trên đang hội chẩn

– Camera: 1 chiếc, có hiệu suất cao Pan Tilt Zoom (quét xoay tròn, nghiêng lên xuống và thu phóng hình ảnh)

– Micro + speaker: 1 bộ loa mic đa hướng

– Giường bệnh: 1 giường

– Kênh truyền internet, Tối thiểu 50 Mbps, Kết nối khối mạng lưới hệ thống nền tảng Telehealth và hội nghị truyền hình

– Có đường truyền link, khối mạng lưới hệ thống Camera xuống phòng mổ, phòng nội soi, khoa khám bệnh hoặc một số trong những khoa phòng có nhu yếu tư vấn khám chữa bệnh từ xa.

3. Cách sắp xếp vị trí chủ tọa, tư vấn, thiết bị theo như hình ảnh mô tả:

3.1. Bệnh viện tuyến trên/ bệnh viện chủ trì hội chẩn, tư vấn KCB từ xa

3.2. Bệnh viện tuyến dưới/cơ sở y tế cần hội chẩn

III. TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Giám đốc BVTD, BVTT phụ trách góp vốn đầu tư xây dựng, tái tạo tăng cấp cơ sở vật chất và phục vụ đủ trang thiết bị thiết yếu theo như đúng quy định.

– Trong quy trình thực thi nếu có trở ngại vất vả, vướng mắc văn bản báo cáo giải trình về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám chữa bệnh).

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng số 86/năm ngoái/QH13 ngày 19/11/năm ngoái;

Căn cứ Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018

1. Mục đích, yêu cầu

a) Hướng dẫn này quy định về bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín thông tin trong hoạt động và sinh hoạt giải trí tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa (gồm có hội chẩn và tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa).

b) Trong quy trình thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí tư vấn khám, chữa bệnh từ xa cần thực thi đúng Luật Khám bệnh, chữa bệnh, quy định tại Điều 8. Quyền được tôn trọng bí mật riêng tư, gồm có:

– Được giữ bí mật thông tin về tình trạng sức mạnh thể chất và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án.

– tin tức về tình trạng sức mạnh thể chất và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án chỉ được phép công bố khi người bệnh đồng ý hoặc để san sẻ thông tin, kinh nghiệm tay nghề nhằm mục đích nâng cao chất lượng chẩn đoán, chăm sóc, điều trị người bệnh Một trong những người dân hành nghề trong nhóm trực tiếp điều trị cho những người dân bệnh hoặc trong trường hợp khác được pháp lý quy định.

2. Đối tượng vận dụng

a) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí tư vấn KCB từ xa

b) Cán bộ, người hành nghề KBCB tại những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí KCB từ xa, những Chuyên Viên y tế tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí KCB từ xa

c) Học sinh, sinh viên tham gia học tập và hoạt động và sinh hoạt giải trí tư vấn KCB từ xa

d) Người bệnh, người nhà người bệnh tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí tư vấn KCB từ xa

đ) Các tổ chức triển khai, thành viên, doanh nghiệp có tham gia quản trị và vận hành, phục vụ, vận hành, khai thác, ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh từ xa

3. Các thông tin được san sẻ trong quy trình tư vấn KCB từ xa

– Tóm tắt Hồ sơ bệnh án và diễn biến ca bệnh cần hội chẩn, gồm: Bệnh sử, tiền sử, kết quả thăm khám, cận lâm sàng, chẩn đoán sơ bộ, quy trình điều trị, yêu cầu hội chẩn và những thông tin khác với mục tiêu phục vụ cho việc chẩn đoán và điều trị cho những người dân bệnh.

– Biên bản hội chẩn sau khoản thời hạn kết thúc buổi Hội chẩn.

4. Các giải pháp để ngăn cản san sẻ những thông tin thành viên của người bệnh trong quy trình KCB từ xa:

– Không san sẻ thông tin thành viên của người bệnh như: Họ và tên khá đầy đủ, địa chỉ, hình ảnh mặt, khung hình bệnh nhân hoặc những thông tin trọn vẹn có thể định danh người bệnh bằng bất kể hình thức nào (trải qua hình ảnh, văn bản, ghi âm…).

– Trường hợp buổi hội chẩn cần sự hiện hữu của bệnh nhân: phải sử dụng những giải pháp kỹ thuật để che, hoặc làm mờ hình ảnh mặt bệnh nhân.

– Không thực thi tường thuật trực tiếp – “Live stream” những buổi hội chẩn, tư vấn khám chữa bệnh từ xa qua những social hoặc những hình thức khác mà trọn vẹn có thể làm lộ thông tin thành viên, hình ảnh mặt người bệnh và tình hình sức mạnh thể chất của người bệnh và những người dân tham gia buổi hội chẩn, hoặc tư vấn khám, chữa bệnh từ xa.

5. Trách nhiệm của những tổ chức triển khai, thành viên tham gia hội chẩn, KCB từ xa

a) Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

– Thực hiện đúng quy trình tổ chức triển khai hội chẩn, tư vấn KCB từ xa;

– Ban hành quy định nội bộ của cty để thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí tổ chức triển khai hội chẩn, khám chữa bệnh từ xa, quản trị và vận hành đăng nhập khối mạng lưới hệ thống, sao lưu tài liệu của hoạt động và sinh hoạt giải trí tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa, bảo mật thông tin thông tin, chống ứng dụng ô nhiễm, xử lý khẩn cấp khi xẩy ra sự cố bảo mật thông tin, khối mạng lưới hệ thống thông tin mạng bị tiến công, trong số đó có phân công rõ trách nhiệm của thành viên, cty của cty trong việc giữ bí mật những thông tin của người bệnh, người tham gia hội chẩn và tư vấn KCB từ xa theo quy định của Hướng dẫn này;

– Danh sách tổ chức triển khai, thành viên tham gia những buổi hội chẩn, tư vấn KCB từ xa phải được sự đồng ý của Lãnh đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Các cơ sở KBCB tham gia hội chẩn cần ghi chép và lưu giữ list cán bộ, Chuyên Viên tham gia buổi hội chẩn.

– Bảo đảm những trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu theo quy định để phục vụ đủ những thông tin tương quan đến buổi hội chẩn, tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa.

– Quản lý ngặt nghèo những thiết bị tin học tàng trữ tài liệu, không được cho phép di tán, thay đổi vị trí lúc không được phép của người dân có thẩm quyền.

– Quản lý và phân quyền truy vấn ứng dụng ứng dụng và cơ sở tài liệu phù phù thích hợp với hiệu suất cao, trách nhiệm của người tiêu dùng.

– Thiết lập cơ chế bảo vệ mạng nội bộ bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín thông tin khi có link mạng nội bộ với mạng ngoài như: Internet, mạng cơ quan khác; cần sử dụng khối mạng lưới hệ thống bảo vệ mạng nội bộ như: khối mạng lưới hệ thống tường lửa, khối mạng lưới hệ thống chống xâm nhập trái phép…

– Xây dựng và vận dụng những giải pháp bảo vệ, giám sát, ghi nhật ký hoạt động và sinh hoạt giải trí và quản trị và vận hành hạ tầng kỹ thuật, khối mạng lưới hệ thống thông tin nhằm mục đích phòng ngừa, ngăn ngừa và phát hiện sớm những truy vấn trái phép.

– Cán bộ chuyên trách về công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin trong những cty, cty được tạo Đk trang bị những thiết bị tin học, phương tiện đi lại kỹ thuật thao tác phù phù thích hợp với trình độ; tham gia khá đầy đủ những khóa đào tạo và giảng dạy và huấn luyện và tu dưỡng kiến thức và kỹ năng, trách nhiệm cho cán bộ quản trị và vận hành, kỹ thuật về bảo vệ an toàn và uy tín thông tin mạng.

– Tổ chức tư vấn và hướng dẫn người bệnh ký kết đồng ý tham gia khám chữa bệnh từ xa trước lúc tiến hành những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt rõ ràng.

b) Cán bộ y tế tham gia hội chẩn, tư vấn khám chữa bệnh từ xa

– Có trách nhiệm giữ bí mật và không san sẻ thông tin người bệnh, người tham gia hội chẩn trong quy trình thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa;

– Tuân thủ nghiêm những nội dung của Hướng dẫn này và quy định nội bộ của cơ sở nơi thao tác.

c) Người bệnh, người nhà người bệnh

– Người bệnh hoặc người đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp cho những người dân bệnh đồng ý tham gia hội chẩn, tư vấn khám chữa bệnh từ xa, không tiết lộ danh tính và những thông tin thành viên khác trong quy trình hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa.

– Thực hiện những hướng dẫn của cơ sở KBCB trong quy trình hội chẩn, khám, chữa bệnh từ xa.

d) Tổ chức, thành viên, doanh nghiệp có tham gia quản trị và vận hành, phục vụ, vận hành, khai thác, ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh từ xa có trách nhiệm thực thi những nội dung sau:

– Các khối mạng lưới hệ thống ứng dụng ứng dụng, cơ sở tài liệu phải có cơ chế sao lưu tài liệu dự trữ, tài liệu được tàng trữ tại nơi bảo vệ an toàn và uy tín đồng thời phải thường xuyên kiểm tra để đảm bảo sẵn sàng phục hồi khi có sự cố bảo vệ an toàn và uy tín thông tin mạng xẩy ra.

– Bảo đảm bảo vệ an toàn và uy tín và bảo mật thông tin tài liệu trong tàng trữ và thực thi hội chẩn, tư vấn KCB từ xa theo quy định của Nhà nước.

– Phần mềm hệ quản trị cơ sở tài liệu phải được thiết lập cơ chế tự động hóa update bản vá lỗ hổng bảo mật thông tin từ nhà sản xuất.

– Phối hợp ngặt nghèo với những cơ sở y tế thực thi tư vấn KCB từ xa trong việc bảo mật thông tin thông tin thành viên và thông tin sức mạnh thể chất của người bệnh tham gia tư vấn KCB từ xa theo yêu cầu của Hướng dẫn này.

– Chịu trách nhiệm trước Pháp luật trong trường hợp tự ý tiết lộ thông tin thành viên và thông tin sức mạnh thể chất của người bệnh tham gia tư vấn KCB từ xa.

– Không được sử dụng hình ảnh, tài liệu tàng trữ quy trình tư vấn khám, chữa bệnh từ xa với mục tiêu thương mại hoặc những mục tiêu khác dưới bất kỳ hình thức nào.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4054/QĐ-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2020)

I. ĐẠI CƯƠNG

1. Quy trình tổ chức triển khai hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa được xây dựng với tiềm năng hướng dẫn những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức triển khai buổi hội chẩn tư vấn khám, chữa bệnh với những cơ sở y tế khác bằng ứng dụng nền tảng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin.

2. Quy trình được vận dụng tại những cơ sở khám, chữa bệnh trong toàn nước.

II. NGUYÊN TẮC

1. Hội chẩn tư vấn khám, chữa bệnh từ xa được tổ chức triển khai nhờ vào nhu yếu của những cơ sở y tế và có sự thống nhất Một trong những cơ sở khám, chữa bệnh trước lúc triển khai.

2. Việc quyết định hành động chẩn đoán và điều trị cho những người dân bệnh trọn vẹn là trách nhiệm của cơ sở KCB có người bệnh cần hội chẩn, tư vấn.

3. Các cơ sở khám, chữa bệnh tham gia hội chẩn phải bảo mật thông tin thông tin của người bệnh theo như đúng quy định của pháp lý.

III. CHUẨN BỊ

1. Người thực thi:

– Bác sĩ, Điều dưỡng, Kĩ thuật viên, dược sĩ (Số lượng và thành phần rõ ràng tuỳ theo điểm lưu ý từng ca bệnh).

– Phòng hiệu suất cao: Đại diện Phòng Kế hoạch tổng hợp; Phòng Đào tạo – Chỉ đạo tuyến.

– Cán bộ kỹ thuật công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin.

2. Phương tiện, công cụ và sẵn sàng sẵn sàng người bệnh

– Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị: Chuẩn bị khá đầy đủ theo quy định về Đk trang thiết bị phòng họp hội chẩn, tư vấn khám chữa bệnh từ xa

– Hồ sơ bệnh án: Hồ sơ bệnh án theo quy định.

– Người bệnh:

+ Người bệnh và/hoặc người giám hộ được lý giải và đồng ý với kế hoạch tổ chức triển khai hội chẩn.

+ Người bệnh xuất hiện tại Phòng hội chẩn BVTD/ BV cần hội chẩn

IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Bước 1. Xác định nhu yếu tổ chức triển khai hội chẩn từ xa

– Hội chẩn ca bệnh: KB, CB tuyến dưới (gọi tắt Bệnh viện tuyến dưới BVTD) có ca bệnh khó, hội chẩn trong nội bộ bệnh viện và xác lập cần hội chẩn với cơ sở KB, CB tuyến trên (gọi tắt Bệnh viện tuyến trên BVTT).

– Đào tạo trực tuyến: BVTD có nhu yếu thiết yếu tương hỗ update kiến thức và kỹ năng qua những ca hội chẩn lâm sàng; hoặc BVTT thấy cần tương hỗ update kiến thức và kỹ năng cho BVTD qua kinh nghiệm tay nghề thực tiễn còn yếu từ những ca bệnh đã hội chẩn.

Bước 2. Đăng ký tổ chức triển khai hội chẩn

– BVTD sẵn sàng sẵn sàng hồ sơ bệnh án và văn bản báo cáo giải trình tóm tắt diễn biến ca bệnh cần hội chẩn. Tóm tắt Hồ sơ bệnh án và diễn biến ca bệnh cần hội chẩn, gồm: Bệnh sử, tiền sử, kết quả thăm khám, cận lâm sàng, chẩn đoán sơ bộ, quy trình điều trị, yêu cầu hội chẩn và những thông tin khác với mục tiêu phục vụ cho việc chẩn đoán và điều trị cho những người dân bệnh.

– BVTD Đk hội chẩn từ xa trên ứng dụng ứng dụng hội chẩn trực tuyến để Đk hội chẩn.

– Gửi thông tin, tóm tắt bệnh án của bệnh nhân (gồm có bệnh sử, tiền sử, kết quả thăm khám, cận lâm sàng, chẩn đoán sơ bộ, xử trí, yêu cầu hội chẩn) cho BVTT trước lúc hội chẩn tối thiểu 01 ngày (trừ cấp cứu). Nêu rõ nhu yếu cần BVTT tư vấn nội dung gì.

Bước 3. Tiếp nhận thông tin

– Phòng KHTH (hoặc phòng hiệu suất cao khác được giám đốc BV giao trách nhiệm) BVTT tiếp nhận thông tin và kiểm tra thông tin bệnh án.

– Chuyển nội dung hội chẩn, văn bản báo cáo giải trình tóm tắt cho những thành viên, Chuyên Viên dự kiến mời tham gia hội chẩn.

– Phòng KHTH tiếp nhận phản hồi từ Chuyên Viên, yêu cầu BVTD phục vụ thêm thông tin (nếu cần).

Bước 4. Xếp lịch, mời hội chẩn

– Phòng KHTH BVTT xếp lịch hội chẩn, mời Chuyên Viên hội chẩn và thông tin lại cho BVTD về thời hạn hội chẩn trực tuyến. Trong trường hợp cấp cứu, Phòng KHTH BVTT khẩn trương mời Chuyên Viên và tiến hành hội chẩn ngay sau khoản thời hạn nhận được yêu cầu của BVTD.

– BVTT mời thành phần của BVTT theo những chuyên khoa tương quan đến ca bệnh được hội chẩn.

– BVTD thông tin cho những người dân bệnh được hội chẩn/ thông tin và mời những thầy thuốc trực tiếp điều trị ca bệnh, những chuyên khoa tương quan, P KHTH, phòng chỉ huy tuyến,…

– Phòng KHTH tham mưu lãnh đạo Bệnh viện phân lịch trực tổng đài, người tư vấn, cán bộ kĩ thuật CNTT.

Bước 5. Thông báo và kích hoạt những đầu phía trên cầu

– Bộ phận công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin của 2 cơ sở BVTT và BVTD trực tiếp thực thi và liên hệ với nhau để link và thử đường truyền, bảo vệ link trước lúc thực thi hội chẩn.

Bước 6. Tổ chức họp hội chẩn

– Bệnh viện cần hội chẩn văn bản báo cáo giải trình tình trạng, diễn biến, những thông số kỹ thuật về lâm sàng và cận lâm sàng…

– Bổ sung những thông số kỹ thuật hoặc phục vụ trực tiếp theo yêu cầu những Chuyên Viên hội chẩn.

– Thảo luận về chẩn đoán nhờ vào những thông số kỹ thuật lâm sàng và cận lâm sàng

– Đưa ra chẩn đoán xác lập và hướng điều trị rõ ràng và rõ ràng.

Bước 7. Kết luận hội chẩn

– Phòng KHTH và Bác sĩ điều trị của BVTD viết biên bản hội chẩn

– Gửi Phòng KHTH BVTT trên xin ý kiến thống nhất biên bản hội chẩn

– Biên bản hội chẩn do BVTD ký. Nội dung biên bản hội chẩn tối thiểu phải có những nội dung sau:

– Đánh giá diễn biến ca bệnh

– Chẩn đoán xác lập, hướng điều trị

+ Tiếp tục tại BVTD

+ Chuyển tuyến

+ Hỗ trợ đào tạo và giảng dạy tương hỗ update về trình độ tương quan

Bước 8. Báo cáo diễn biến những ca bệnh

– Buổi hội chẩn tiếp theo đó

– Báo cáo khẩn nếu diễn biến ca bệnh nặng lên qua số hotline của Phòng KHTH.

V. TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Giám đốc BVTD, BVTT phụ trách chỉ huy, điều hành quản lý tổ chức triển khai triển khai tổ chức triển khai hội chẩn khám chữa bệnh từ xa theo như đúng quy trình hướng dẫn này.

– Trong quy trình thực thi nếu có trở ngại vất vả, vướng mắc văn bản báo cáo giải trình về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám chữa bệnh).


Bạn đang xem postt Quyết định 4054/QĐ-BYT 2022

Với việc Bạn xem postt Quyết định 4054/QĐ-BYT FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game tài liệu Quyết định 4054/QĐ-BYT Miễn phí

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game tài liệu Quyết định 4054/QĐ-BYT Free mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi hoặc Join Group zalo để được trợ giúp miễn phí
#Quyết #định #4054QĐBYT