0765562555

Sổ trình làng sinh hoạt đảng

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Sổ trình làng sinh hoạt đảng Mới 2022 được update : 2021-09-09 08:10:07

3572

Xin chàoMẫu 10-SHĐ: Sổ trình làng sinh hoạt đảng là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về việc trình làng sinh hoạt đảng. 

Sổ trình làng sinh hoạt đảng do đảng ủy bộ phận (nếu có), cấp ủy cơ sở, những cấp ủy cấp trên (huyện, tỉnh…) sử dụng quản trị và vận hành đảng viên chuyển sinh hoạt đảng. Đây là mẫu sổ tiên tiến và phát triển nhất lúc bấy giờ được phát hành kèm theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW. Vậy mời những ban cùng theo dõi mẫu sổ và cách viết trong nội dung bài viết sau này.

Sổ trình làng sinh hoạt đảng (Mẫu 10-SHĐ)

SỔ GIỚI THIỆU SINH HOẠT ĐẢNG

Số TT

Ngày trình làng đảng viên đi, ngày tiếp nhận đảng viên đến

Họ và tên, Ngày sinh

Ngày vào Đảng, ngày chính thức

Số thẻ đảng viên

GIỚI THIỆU ĐẢNG VIÊN ĐI

Tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên đến SHĐ

Cấp ủy trực tiếp trình làng đảng viên đi

Cấp ủy trực tiếp nhận và trình làng đảng viên

1 2 3 4 5 6 7 8

TIẾP NHẬN ĐẢNG VIÊN ĐẾN

CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG CHÍNH THỨC

Chuyển sinh hoạt đảng trong thời điểm tạm thời

TCCS Đảng nơi trình làng đảng viên chuyển SHĐ đi

Cấp ủy trực tiếp trình làng đảng viên đến

Cấp ủy trực tiếp nhận và trình làng ĐV

TCCS Đảng nơi đảng viên đến SHĐ

Ngoài tỉnh đến

Trong tỉnh đến

Trong huyện đến

Đi ngoài tỉnh

Đi trong tỉnh

Đi trong huyện

Đi ra ngoài nước

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Cách ghi Sổ trình làng sinh hoạt đảng

Sổ trình làng sinh hoạt đảng (SHĐ) do đảng ủy bộ phận (nếu có), cấp ủy cơ sở, những cấp ủy cấp trên (huyện, tỉnh…) sử dụng quản trị và vận hành đảng viên chuyển SHĐ. Mẫu sổ trình làng SHĐ có 20 cột, mỗi ô ngăn cách giữa hai dòng kẻ đậm viết cho một đảng viên, rõ ràng như sau:

– Cột 1: Ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo trình tự thời hạn trình làng hoặc tiếp nhận đảng viên chuyển SHĐ của đảng bộ.

– Cột 2: Ghi ngày làm thủ tục trình làng đảng viên đi hoặc tiếp nhận đảng viên chuyển đến SHĐ chính thức hoặc chuyển trong thời điểm tạm thời.

– Cột 3 đến 12: Ghi như trong giấy trình làng SHĐ của đảng viên.

– Cột 13 đến 15: Ghi dấu cộng (+) khi tiếp nhận đảng viên đến.

– Cột 16 đến 19: Ghi dấu trừ (-) khi trình làng đảng viên đi.

– Cột 19: Ghi dấu nhân (x) khi đảng viên chuyển SHĐ ra quốc tế.

– Cột 20: Dòng 1 ghi dấu trừ (-) khi đảng viên chuyển SHĐ trong thời điểm tạm thời đi, dòng 2 ghi dấu cộng (+) khi đảng viên chuyển SHĐ trong thời điểm tạm thời trở về SHĐ chính thức ở đảng bộ.

Mẫu 10-SHĐ: Sổ trình làng sinh hoạt đảng là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về việc trình làng sinh hoạt đảng. 

Sổ trình làng sinh hoạt đảng do đảng ủy bộ phận (nếu có), cấp ủy cơ sở, những cấp ủy cấp trên (huyện, tỉnh…) sử dụng quản trị và vận hành đảng viên chuyển sinh hoạt đảng. Đây là mẫu sổ tiên tiến và phát triển nhất lúc bấy giờ được phát hành kèm theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW. Vậy mời những ban cùng theo dõi mẫu sổ và cách viết trong nội dung bài viết sau này.

Sổ trình làng sinh hoạt đảng (Mẫu 10-SHĐ)

SỔ GIỚI THIỆU SINH HOẠT ĐẢNG

Số TT

Ngày trình làng đảng viên đi, ngày tiếp nhận đảng viên đến

Họ và tên, Ngày sinh

Ngày vào Đảng, ngày chính thức

Số thẻ đảng viên

GIỚI THIỆU ĐẢNG VIÊN ĐI

Tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên đến SHĐ

Cấp ủy trực tiếp trình làng đảng viên đi

Cấp ủy trực tiếp nhận và trình làng đảng viên

1 2 3 4 5 6 7 8

TIẾP NHẬN ĐẢNG VIÊN ĐẾN

CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG CHÍNH THỨC

Chuyển sinh hoạt đảng trong thời điểm tạm thời

TCCS Đảng nơi trình làng đảng viên chuyển SHĐ đi

Cấp ủy trực tiếp trình làng đảng viên đến

Cấp ủy trực tiếp nhận và trình làng ĐV

TCCS Đảng nơi đảng viên đến SHĐ

Ngoài tỉnh đến

Trong tỉnh đến

Trong huyện đến

Đi ngoài tỉnh

Đi trong tỉnh

Đi trong huyện

Đi ra ngoài nước

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Cách ghi Sổ trình làng sinh hoạt đảng

Sổ trình làng sinh hoạt đảng (SHĐ) do đảng ủy bộ phận (nếu có), cấp ủy cơ sở, những cấp ủy cấp trên (huyện, tỉnh…) sử dụng quản trị và vận hành đảng viên chuyển SHĐ. Mẫu sổ trình làng SHĐ có 20 cột, mỗi ô ngăn cách giữa hai dòng kẻ đậm viết cho một đảng viên, rõ ràng như sau:

– Cột 1: Ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo trình tự thời hạn trình làng hoặc tiếp nhận đảng viên chuyển SHĐ của đảng bộ.

– Cột 2: Ghi ngày làm thủ tục trình làng đảng viên đi hoặc tiếp nhận đảng viên chuyển đến SHĐ chính thức hoặc chuyển trong thời điểm tạm thời.

– Cột 3 đến 12: Ghi như trong giấy trình làng SHĐ của đảng viên.

– Cột 13 đến 15: Ghi dấu cộng (+) khi tiếp nhận đảng viên đến.

– Cột 16 đến 19: Ghi dấu trừ (-) khi trình làng đảng viên đi.

– Cột 19: Ghi dấu nhân (x) khi đảng viên chuyển SHĐ ra quốc tế.

– Cột 20: Dòng 1 ghi dấu trừ (-) khi đảng viên chuyển SHĐ trong thời điểm tạm thời đi, dòng 2 ghi dấu cộng (+) khi đảng viên chuyển SHĐ trong thời điểm tạm thời trở về SHĐ chính thức ở đảng bộ.


Bạn đang tìm hiểu thêm bài Sổ trình làng sinh hoạt đảng 2022

Với việc Bạn mò mẩn bài Sổ trình làng sinh hoạt đảng Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game HD Sổ trình làng sinh hoạt đảng Miễn phí

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game tài liệu Sổ trình làng sinh hoạt đảng Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại comment or ThamGia Group zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Sổ #giới #thiệu #sinh #hoạt #đảng