0765562555

Soạn bài Mai An Tiêm (trang 92)

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết HD Soạn bài Mai An Tiêm (trang 92) Mới 2022 được update : 2021-09-09 11:30:05

3324

Xin chàoSoạn bài Mai An Tiêm trang 92 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, giúp những em thuận tiện và đơn thuần và giản dị sẵn sàng sẵn sàng trước những vướng mắc phần đọc, viết, nói và nghe, cũng như hiểu hơn được ý nghĩa của bài 21 chủ đề Con người Việt Nam sách Tiếng Việt 2 tập 2.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy mời thầy cô cùng những em tìm hiểu thêm nội dung rõ ràng trong nội dung bài viết sau này của Wiki ADS:

Soạn bài phần Đọc – Bài 21: Mai An Tiêm Khởi động

Giải câu đố:

Vỏ xanh, ruột đỏ, hạt đenHoa vàng, lá biếc, đố em quả gì?

Gợi ý vấn đáp:

Quả dưa hấu.

Trả lời vướng mắc

1. Vợ chồng Mai An Tiêm đã làm gì ở hòn đảo hoang?

2. Mai An Tiêm nghĩ gì khi nhặt và gieo trồng loại hạt do chim thả xuống?

3. Nói tiếp những câu sau này để trình làng loại quả do Mai An Tiêm đã trồng:

– Quả có vỏ màu (…), ruột (…), hạt (…), vị (…)

– Quả mang tên là (…)

4. Theo em, Mai An Tiêm là người thế nào?

Gợi ý vấn đáp:

1. Ở ngoài hòn đảo hoang, vợ chồng Mai An Tiêm đã dựng nhà bằng tre nứa, lấy cỏ phơi khô tết thành quần áo.

2. Khi chim thả xuống hạt, Mai An Tiêm nhặt và gieo xuống cát thầm nghĩ: “thứ quả này chim ăn được thì người cũng ăn được”.

3. Nói tiếp những câu sau này để trình làng loại quả do Mai An Tiêm đã trồng:

– Quả có vỏ màu xanh thẫm, ruột đỏ, hạt đen nhánh, vị ngọt và mát.

– Quả mang tên là quả dưa hấu.

4. Theo em, Mai An Tiêm là người thông minh, chịu khó.

Luyện tập theo văn bản đọc

1. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí trong đoạn văn sau:

An Tiêm khắc tên mình vào quả rồi thả xuống biển, nhờ sóng đưa vào đất liền. Một người dân vớt được quả lạ đã đem dâng vua. Vua hối hận cho đón vợ chồng An Tiêm trở về.

2. Đặt một câu với từ ngữ vừa tìm kiếm được.

Gợi ý vấn đáp:

1. Từ ngữ chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí trong đoạn văn: khắc tên, thả, đưa, dâng

2. Đặt một câu với từ ngữ vừa tìm kiếm được: Thời chưa tồn tại phương tiện đi lại in-tơ-nét, bồ câu là phương tiện đi lại vốn để làm đưa thư.

Soạn bài phần Viết – Bài 21: Mai An Tiêm

1. Viết chữ hoa: N

2. Viết ứng dụng: Người Việt Nam, cần mẫn, sáng tạo.

1. Quan sát tranh, nói tên nhân vật và yếu tố trong từng tranh.

Mai An Tiêm

2. Kể lại từng đoạn của câu truyện theo tranh.

Gợi ý vấn đáp:

1. Quan sát tranh, nói tên nhân vật và yếu tố trong từng tranh:

Tranh 1: Vợ chồng Mai An Tiêm dựng nhà bằng tre nứa. Tranh 2: Mai An Tiêm thấy một đàn chim bay qua thả xuống loại hạt đen nhánh Tranh 3: Vợ chồng Mai An Tiêm trồng ra một loại cây dây bò, quả có vỏ màu xanh thẫm. Tranh 4: Mai An Tiêm khắc tên mình lên quả dưa, rồi thả xuống biển, nhờ sóng đưa vào đất liền.

2. Kể lại từng đoạn của câu truyện theo tranh.

Tranh 1: Ngày xưa, có một người tên là Mai An Tiêm được Vua Hùng yêu mến nhận làm con nuôi. Một lần, vì hiểu nhầm lời nói của An Tiêm nên nhà vua nổi giận, đuổi An Tiêm ra hòn đảo hoang. Tranh 2: Một hôm, An Tiêm thấy một đàn chim bay qua thả xuống loại hạt đen nhánh. Chồng bèn nhặt và gieo xuống cát, thầm nghĩ: “Thứ quả này chim ăn được thì người cũng ăn được”.Ở hòn đảo hoang, hai vợ chồng An Tiêm dựng nhà bằng tre nứa, lấy cỏ phơi khô tết thành quần áo. Tranh 3: Rồi hạt nảy mầm, mọc ra một loại cây dây bò phủ rộng rộng tự do ra. Cây ra hoa rồi ra quả. Quả có vỏ màu xanh thẫm, ruột đỏ, hạt đen nhánh, có vị ngọt và mát. Vợ chồng An Tiêm đem hạt gieo trồng khắp hòn đảo. Tranh 4: Mùa quả chín, nhớ vua cha, An Tiêm khắc tên mình vào quả, thả xuống biển, nhờ sóng đưa vào đốt liền. Một người dân vớt được quả lạ đem dâng. Vua hối hận cho đón vợ chồng An Tiêm trở về. Thứ quả lạ đó là dưa hấu ngày này.

Soạn bài Mai An Tiêm trang 92 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, giúp những em thuận tiện và đơn thuần và giản dị sẵn sàng sẵn sàng trước những vướng mắc phần đọc, viết, nói và nghe, cũng như hiểu hơn được ý nghĩa của bài 21 chủ đề Con người Việt Nam sách Tiếng Việt 2 tập 2.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy mời thầy cô cùng những em tìm hiểu thêm nội dung rõ ràng trong nội dung bài viết sau này của Wiki ADS:

Giải câu đố:

Vỏ xanh, ruột đỏ, hạt đenHoa vàng, lá biếc, đố em quả gì?

Gợi ý vấn đáp:

Quả dưa hấu.

Trả lời vướng mắc

1. Vợ chồng Mai An Tiêm đã làm gì ở hòn đảo hoang?

2. Mai An Tiêm nghĩ gì khi nhặt và gieo trồng loại hạt do chim thả xuống?

3. Nói tiếp những câu sau này để trình làng loại quả do Mai An Tiêm đã trồng:

– Quả có vỏ màu (…), ruột (…), hạt (…), vị (…)

– Quả mang tên là (…)

4. Theo em, Mai An Tiêm là người thế nào?

Gợi ý vấn đáp:

1. Ở ngoài hòn đảo hoang, vợ chồng Mai An Tiêm đã dựng nhà bằng tre nứa, lấy cỏ phơi khô tết thành quần áo.

2. Khi chim thả xuống hạt, Mai An Tiêm nhặt và gieo xuống cát thầm nghĩ: “thứ quả này chim ăn được thì người cũng ăn được”.

3. Nói tiếp những câu sau này để trình làng loại quả do Mai An Tiêm đã trồng:

– Quả có vỏ màu xanh thẫm, ruột đỏ, hạt đen nhánh, vị ngọt và mát.

– Quả mang tên là quả dưa hấu.

4. Theo em, Mai An Tiêm là người thông minh, chịu khó.

Luyện tập theo văn bản đọc

1. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí trong đoạn văn sau:

An Tiêm khắc tên mình vào quả rồi thả xuống biển, nhờ sóng đưa vào đất liền. Một người dân vớt được quả lạ đã đem dâng vua. Vua hối hận cho đón vợ chồng An Tiêm trở về.

2. Đặt một câu với từ ngữ vừa tìm kiếm được.

Gợi ý vấn đáp:

1. Từ ngữ chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí trong đoạn văn: khắc tên, thả, đưa, dâng

2. Đặt một câu với từ ngữ vừa tìm kiếm được: Thời chưa tồn tại phương tiện đi lại in-tơ-nét, bồ câu là phương tiện đi lại vốn để làm đưa thư.

Soạn bài phần Viết – Bài 21: Mai An Tiêm

1. Viết chữ hoa: N

2. Viết ứng dụng: Người Việt Nam, cần mẫn, sáng tạo.

1. Quan sát tranh, nói tên nhân vật và yếu tố trong từng tranh.

Mai An Tiêm

2. Kể lại từng đoạn của câu truyện theo tranh.

Gợi ý vấn đáp:

1. Quan sát tranh, nói tên nhân vật và yếu tố trong từng tranh:

Tranh 1: Vợ chồng Mai An Tiêm dựng nhà bằng tre nứa. Tranh 2: Mai An Tiêm thấy một đàn chim bay qua thả xuống loại hạt đen nhánh Tranh 3: Vợ chồng Mai An Tiêm trồng ra một loại cây dây bò, quả có vỏ màu xanh thẫm. Tranh 4: Mai An Tiêm khắc tên mình lên quả dưa, rồi thả xuống biển, nhờ sóng đưa vào đất liền.

2. Kể lại từng đoạn của câu truyện theo tranh.

Tranh 1: Ngày xưa, có một người tên là Mai An Tiêm được Vua Hùng yêu mến nhận làm con nuôi. Một lần, vì hiểu nhầm lời nói của An Tiêm nên nhà vua nổi giận, đuổi An Tiêm ra hòn đảo hoang. Tranh 2: Một hôm, An Tiêm thấy một đàn chim bay qua thả xuống loại hạt đen nhánh. Chồng bèn nhặt và gieo xuống cát, thầm nghĩ: “Thứ quả này chim ăn được thì người cũng ăn được”.Ở hòn đảo hoang, hai vợ chồng An Tiêm dựng nhà bằng tre nứa, lấy cỏ phơi khô tết thành quần áo. Tranh 3: Rồi hạt nảy mầm, mọc ra một loại cây dây bò phủ rộng rộng tự do ra. Cây ra hoa rồi ra quả. Quả có vỏ màu xanh thẫm, ruột đỏ, hạt đen nhánh, có vị ngọt và mát. Vợ chồng An Tiêm đem hạt gieo trồng khắp hòn đảo. Tranh 4: Mùa quả chín, nhớ vua cha, An Tiêm khắc tên mình vào quả, thả xuống biển, nhờ sóng đưa vào đốt liền. Một người dân vớt được quả lạ đem dâng. Vua hối hận cho đón vợ chồng An Tiêm trở về. Thứ quả lạ đó là dưa hấu ngày này.

Bạn đang xem postt Soạn bài Mai An Tiêm (trang 92) 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm post Soạn bài Mai An Tiêm (trang 92) Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game HD Soạn bài Mai An Tiêm (trang 92) Miễn phí

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game HD Soạn bài Mai An Tiêm (trang 92) Free mà chưa tồn tại link thì để lại cmt hoặc ThamGia Groups zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Soạn #bài #Mai #Tiêm #trang