0765562555

Soạn Sinh 9 Bài 8: Nhiễm sắc thể

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Soạn Sinh 9 Bài 8: Nhiễm sắc thể Mới 2022 được update : 2021-09-09 21:57:06

3452

Xin chàoSoạn Sinh 9 Bài 8: Nhiễm sắc thể giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về tính chất chất đặc trưng, cấu trúc và hiệu suất cao của nhiễm sắc thể. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sinh 9 trang 26.

Giải Sinh 9 Bài 8 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Lý thuyết Sinh 9 Bài 8: Nhiễm sắc thể I. Tính đặc trưng của cục nhiễm sắc thể

– Nhiễm sắc thể (NST) là vật thể tồn tại trong nhân tế bào, bắt màu thuốc nhuộm kiềm tính, do vật chất di truyền triệu tập lại thành những sợi ngắn và có số lượng, hình dạng kích thước đặc trưng cho từng loài.

– Trong tế bào sinh dưỡng (tế bào xoma), nhiễm sắc thể tồn tại thành từng cặp tương đương giống nhau về hình thái và kích thước, 1 có nguồn gốc từ bố, 1 có nguồn gốc từ mẹ → những gen trên cặp NST cũng tồn tại thành từng cặp.

– Bộ NST trong tế bào chứa những cặp NST tương đương gọi là bộ NST lưỡng bội (2n), bộ NST trong giao tử chỉ chứa một NST của mỗi cặp tương đương được gọi là bộ NST đơn bội (n).

– Ở những loài đơn tính có sự rất khác nhau về một cặp NST giới tính giữa hai giới đực cái.

– Đa số những loài có kí hiệu cặp NST giới tính ở giới cái là XX, giới đực là XY.

– Một số trường hợp khác: châu chấu: giới cái XX, giới đực OX; chim, tằm: cái XY, đực XX

– Mỗi loài có bộ NST đặc trưng về số lượng và hình dạng.

II. Cấu trúc của nhiễm sắc thể

– Hình dạng và cấu trúc siêu hiển vi của NST được mô tả khi nó có dạng đặc trưng ở kì giữa của quy trình phân loại tế bào. Vì ở kì giữa NST co ngắn cực lớn và có chiều dài từ 0,5 – 50 μm, đường kính 0,2 – 2 μm giúp ta trọn vẹn có thể quan sát NST một cách rõ ràng nhất.

– Cấu trúc NST: ở kì giữa NST tồn tại thành từng cặp, mỗi NST kép gồm 2 nhiễm sắc tử chị em (cromatit) gắn với nhau ở tâm động, chia nó thành 2 cánh.

+ Tâm động có vai trò: là vị trí link của thoi vô sắc với NST, đảm bảo NST di tán về những cực của tế bào trong quy trình phân bào.

+ Mỗi cromatit gồm: 1 phân tử ADN và prôtêin histon.

+ Vùng đầu mút có tác dụng bảo vệ NST và giúp những NST không dính vào nhau.

III. Chức năng của nhiễm sắc thể

– NST là cấu trúc mang gen có thực ra là ADN có vai trò quan trọng riêng với việc di truyền:

+ Việc tập hợp ADN thành NST có vai trò lưu giữ, dữ gìn và bảo vệ thông tin di truyền trong tế bào.

+ Sự tự sao của ADN đưa tới sự nhân đôi của NST, nhờ đó những gen qui định tính trạng được di truyền qua những thế hệ.

Giải bài tập SGK Sinh 9 Bài 8 trang 26 Câu 1

Nêu ví dụ về tính chất đặc trưng của cục NST của mỗi loài sinh vật. Phân biệt bộ NST lưỡng bội và bộ NST đơn bội.

Gợi ý đáp án

– Tế bào của mỗi loài sinh vật có bộ NST đặc trưng về số lượng và hình dạng xác lập.

+ Số lượng NST của một số trong những loài:

Người 2n=46; n=23

Tinh tinh 2n=48; n=24

Gà 2n=78; n=39

Đậu Hà Lan 2n=14; n=7

Ngô 2n=20; n=10

+ Hình dạng đặc trưng như hình hạt, hình que và chữ V

– Phân biệt bộ NST đơn bội và bộ NST lưỡng bội:

Trong tế bào sinh dưỡng tồn tại thành từng cặp tương đương, 1 NST có nguồn gốc từ bố, 1 NST có nguồn gố từ mẹ. Bộ NST chứa những cặp NST tương đương gọi là bộ NST lưỡng bội, kí hiệu là 2n NST. Bộ NST trong giao tử chỉ chứa một NST của cặp tương đương được gọi là bộ NST đơn bội, kí hiệu n NST Câu 2

Cấu trúc nổi bật của NST được biểu lộ rõ ràng nhất ở kì nào của quy trình phân loại tế bào? Mô tả cấu trúc đó.

Gợi ý đáp án

Cấu trúc nổi bật của NST được biểu lộ rõ ràng nhất ở kì giữa của nguyên phân.

Ở kì này NST gồm hai nhiễm sắc tử chị em (crômatit) gắn với nhau tâm động (eo thứ nhất) chia nó thành hai cánh.

Tâm động là yếu tố đính NST vào sợi tơ vô sắc trong thoi phân bào.

Ở kì giữa chiều dài của NST đã co ngắn cực lớn và có chiều dài từ 0,5 đến 50 μm, đường kính từ 0,2 đên 2 μm, có dạng đặc trưng như hình hạt, hình que hoặc hình chữ V.

Câu 3

Nêu vai trò của NST riêng với việc di truyền những tính trạng.

Gợi ý đáp án

NST là cấu trúc mang gen và trọn vẹn có thể tự nhân đôi được, nhờ đó những gen quy định những tính trạng được sao chép và di truyền lại qua những thế hệ khung hình trong quy trình phân bào → Di truyền những tính trạng cho thế hệ sau.

Soạn Sinh 9 Bài 8: Nhiễm sắc thể giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về tính chất chất đặc trưng, cấu trúc và hiệu suất cao của nhiễm sắc thể. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sinh 9 trang 26.

Giải Sinh 9 Bài 8 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Lý thuyết Sinh 9 Bài 8: Nhiễm sắc thể I. Tính đặc trưng của cục nhiễm sắc thể

– Nhiễm sắc thể (NST) là vật thể tồn tại trong nhân tế bào, bắt màu thuốc nhuộm kiềm tính, do vật chất di truyền triệu tập lại thành những sợi ngắn và có số lượng, hình dạng kích thước đặc trưng cho từng loài.

– Trong tế bào sinh dưỡng (tế bào xoma), nhiễm sắc thể tồn tại thành từng cặp tương đương giống nhau về hình thái và kích thước, 1 có nguồn gốc từ bố, 1 có nguồn gốc từ mẹ → những gen trên cặp NST cũng tồn tại thành từng cặp.

– Bộ NST trong tế bào chứa những cặp NST tương đương gọi là bộ NST lưỡng bội (2n), bộ NST trong giao tử chỉ chứa một NST của mỗi cặp tương đương được gọi là bộ NST đơn bội (n).

– Ở những loài đơn tính có sự rất khác nhau về một cặp NST giới tính giữa hai giới đực cái.

– Đa số những loài có kí hiệu cặp NST giới tính ở giới cái là XX, giới đực là XY.

– Một số trường hợp khác: châu chấu: giới cái XX, giới đực OX; chim, tằm: cái XY, đực XX

– Mỗi loài có bộ NST đặc trưng về số lượng và hình dạng.

II. Cấu trúc của nhiễm sắc thể

– Hình dạng và cấu trúc siêu hiển vi của NST được mô tả khi nó có dạng đặc trưng ở kì giữa của quy trình phân loại tế bào. Vì ở kì giữa NST co ngắn cực lớn và có chiều dài từ 0,5 – 50 μm, đường kính 0,2 – 2 μm giúp ta trọn vẹn có thể quan sát NST một cách rõ ràng nhất.

– Cấu trúc NST: ở kì giữa NST tồn tại thành từng cặp, mỗi NST kép gồm 2 nhiễm sắc tử chị em (cromatit) gắn với nhau ở tâm động, chia nó thành 2 cánh.

+ Tâm động có vai trò: là vị trí link của thoi vô sắc với NST, đảm bảo NST di tán về những cực của tế bào trong quy trình phân bào.

+ Mỗi cromatit gồm: 1 phân tử ADN và prôtêin histon.

+ Vùng đầu mút có tác dụng bảo vệ NST và giúp những NST không dính vào nhau.

III. Chức năng của nhiễm sắc thể

– NST là cấu trúc mang gen có thực ra là ADN có vai trò quan trọng riêng với việc di truyền:

+ Việc tập hợp ADN thành NST có vai trò lưu giữ, dữ gìn và bảo vệ thông tin di truyền trong tế bào.

+ Sự tự sao của ADN đưa tới sự nhân đôi của NST, nhờ đó những gen qui định tính trạng được di truyền qua những thế hệ.

Giải bài tập SGK Sinh 9 Bài 8 trang 26 Câu 1

Nêu ví dụ về tính chất đặc trưng của cục NST của mỗi loài sinh vật. Phân biệt bộ NST lưỡng bội và bộ NST đơn bội.

Gợi ý đáp án

– Tế bào của mỗi loài sinh vật có bộ NST đặc trưng về số lượng và hình dạng xác lập.

+ Số lượng NST của một số trong những loài:

Người 2n=46; n=23

Tinh tinh 2n=48; n=24

Gà 2n=78; n=39

Đậu Hà Lan 2n=14; n=7

Ngô 2n=20; n=10

+ Hình dạng đặc trưng như hình hạt, hình que và chữ V

– Phân biệt bộ NST đơn bội và bộ NST lưỡng bội:

Trong tế bào sinh dưỡng tồn tại thành từng cặp tương đương, 1 NST có nguồn gốc từ bố, 1 NST có nguồn gố từ mẹ. Bộ NST chứa những cặp NST tương đương gọi là bộ NST lưỡng bội, kí hiệu là 2n NST. Bộ NST trong giao tử chỉ chứa một NST của cặp tương đương được gọi là bộ NST đơn bội, kí hiệu n NST Câu 2

Cấu trúc nổi bật của NST được biểu lộ rõ ràng nhất ở kì nào của quy trình phân loại tế bào? Mô tả cấu trúc đó.

Gợi ý đáp án

Cấu trúc nổi bật của NST được biểu lộ rõ ràng nhất ở kì giữa của nguyên phân.

Ở kì này NST gồm hai nhiễm sắc tử chị em (crômatit) gắn với nhau tâm động (eo thứ nhất) chia nó thành hai cánh.

Tâm động là yếu tố đính NST vào sợi tơ vô sắc trong thoi phân bào.

Ở kì giữa chiều dài của NST đã co ngắn cực lớn và có chiều dài từ 0,5 đến 50 μm, đường kính từ 0,2 đên 2 μm, có dạng đặc trưng như hình hạt, hình que hoặc hình chữ V.

Câu 3

Nêu vai trò của NST riêng với việc di truyền những tính trạng.

Gợi ý đáp án

NST là cấu trúc mang gen và trọn vẹn có thể tự nhân đôi được, nhờ đó những gen quy định những tính trạng được sao chép và di truyền lại qua những thế hệ khung hình trong quy trình phân bào → Di truyền những tính trạng cho thế hệ sau.


Bạn đang đọc post Soạn Sinh 9 Bài 8: Nhiễm sắc thể 2022

Với việc Bạn đọc bài Soạn Sinh 9 Bài 8: Nhiễm sắc thể Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game tài liệu Soạn Sinh 9 Bài 8: Nhiễm sắc thể Free

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game HD Soạn Sinh 9 Bài 8: Nhiễm sắc thể Free mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi hoặc ThamGia Nhóm zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Soạn #Sinh #Bài #Nhiễm #sắc #thể