0765562555

Soạn Sử 9 Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Soạn Sử 9 Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) New 2022 được update : 2021-09-04 07:57:40

3791

Xin chàoLịch sử 9 Bài 28 giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn ở miền Nam. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sử trang 141. Soạn sử 9 Bài 28 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.Bạn đang xem: Soạn Sử 9 Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) Tóm tắt lý thuyết Sử 9 Bài 28 I. TÌNH HÌNH NƯỚC TA SAU HIỆP ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ VỀ ĐÔNG DƯƠNG – Việt Nam thực thi nghiêm chỉnh những lao lý của Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về ngừng bắn, triệu tập, chuyển quân và chuyển giao khu vực tiến tới tổng tuyển cử tự do trong toàn nước để thống nhất giang sơn. – Thực dân Pháp chỉ thực thi lao lý ngừng bắn, triệu tập chuyển quân và chuyển giao khu vực – tức rút hết quân khỏi miền Bắc sau thời hạn qui định 300 ngày (đến 22-5-1955) và tiếp theo đó rút hết quân khỏi miền Nam sau thời hạn qui định hai năm (5-1956). Nhưng Pháp không thực thi những lao lý còn sót lại, trong số đó có việc tổ chức triển khai hiệp thương tổng tuyển cử hai miền Nam-Bắc Việt Nam. – Chính quyền Ngô Đình Diệm ở Miền Nam (do Mĩ dựng lên và trực tiếp chi đạo) ra sức phá hoại Hiệp định Giơnevơ. Thực hiện thủ đoạn chia cắt Việt Nam làm hai miền, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và vị trí căn cứ quân sự chiến lược ở Khu vực Đông Nam Á. II. MIỀN BẮC HOÀN THÀNH CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT – Trong hơn hai năm (1954-1956), miền Bắc tiến hành tiếp 4 đợt cải cách ruộng đất. Tính chung toàn bộ 5 đợt (kể cả đợt 1 trong những kháng chiến), cách mạng đã lấy từ địa chủ hơn 81 vạn hecta ruộng đất, 10 vạn trâu bò, 2 triệu nông cụ đem chia cho nông dân nghèo, thực thi triệt để khẩu hiệu “người cày có ruộng”. – Trong cải cách ruộng đất, toàn bộ chúng ta phạm một số trong những sai lầm không mong muốn. Những sai lầm không mong muốn này được Đảng, nhà nước phát hiện và kịp thời sửa chữa thay thế. Công tác sửa sai được tiến hành trong cả năm 1957. III. MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ – DIỆM VÀ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG, TIẾN TỚI “ĐỒNG KHỞI” (1954 – 1960) 1. Đấu tranh chống chính sách Mĩ – Diệm, giữ gìn và tăng trưởng lực lượng cách mạng (1954-1959) – Tháng 8-1954, “trào lưu hòa bình” trình làng ở Sài Gòn – Chợ lớn. – Tháng 11-1954, Mĩ – Diệm tiến hành khủng bố đàn áp, nhưng trào lưu vẫn tiếp tục dâng cao, phủ rộng rộng tự do ra ra những thành phố Huế, Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng…và những vùng nông thôn. Phong trào lôi cuốn phần đông những tầng lớp nhân dân, những đảng phái, dân tộc bản địa ít người. – Từ 1958-1959, tiềm năng thay đổi từ chính trị hòa bình chuyển sang dùng đấm đá bạo lực. 2. Phong trào “Đồng khởi’’ (1959-1960) – Nguyên nhân: + Đạo luật 10-59, chiến dịch “tố cộng”, “diệt cộng”, sắc lệnh “Đặt cộng sản ngoài vòng pháp lý” của Mĩ-Diệm đã làm cách mạng bị tổn thất nặng nề. + Đầu năm 1959, nghị quyết 15 của TW Đảng xác lập con phố cách mạng miền Nam là: Khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực về tay nhân dân bằng lực lượng chính trị của quần chúng là hầu hết kết phù thích hợp với lực lượng vũ trang nhân dân. – Diễn biến: + Có nghị quyết của Đảng soi sáng, trào lưu nổi dậy của quần chúng từ lẻ tẻ ở từng địa phương: Bác Ái (2-1959), Trà Bông (8-1959) ở Tỉnh Quảng Ngãi đã lan ra khắp miền Nam thành cao trào cách mạng bằng cuộc “Đồng khởi” với cuộc nổi dậy tiêu biểu vượt trội ở Bến Tre (17-1-1960). + Từ Bến Tre, trào lưu “Đồng khởi” như nước vỡ bờ lan khắp Nam Bộ, Tây Nguyên và một số trong những nơi ở miền Trung Trung Bộ. – Ý nghĩa: + Phong trào “Đồng khởi” giáng đòn nặng nề vào chủ trương thực dân mới của Mĩ ở miền Nam, làm lung lay tận gốc cơ quan ban ngành thường trực tay sai Ngô Đình Diệm. + Đánh dấu bước tăng trưởng nhảy vọt của cách mạng miền Nam, chuyển cách mạng từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. + Ngày 20-12-1960, Mặt trận dân tộc bản địa giải phóng miền Nam Việt Nam Ra đời, nhằm mục đích tập hợp rộng tự do quần chúng tiến hành đấu tranh chống Mĩ-Ngụy. IV. MIỀN BẮC XÂY DỰNG BƯỚC ĐẦU CƠ SỞ VẬT CHẤT – KĨ THUẬT CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1961 – 1965) Xem thêm: Soạn bài Thực hành về thành ngữ, điển cố1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) – Từ ngày 5 đến 12-9-1960, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp tại Tp Hà Nội Thủ Đô. – Đại hội xác lập tiềm năng, trách nhiệm cách mạng từng miền: + Miền Bắc: cách social chủ nghĩa. + Miền Nam: cách mạng dân tộc bản địa dân gia chủ dân. – Mục tiêu, trách nhiệm chung của cách mạng hai miền: hoàn thành xong cách mạng dân tộc bản địa dân gia chủ dân trong toàn nước, thực thi hòa bình thống nhất giang sơn và quan hệ giữa cách mạng hai miền. – Đối với miền Bắc: + Đại hội đưa ra đường lối chung cách social chủ nghĩa và đường lối xây dựng kinh tế tài chính xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ. + Xác định phương hướng trách nhiệm, tiềm năng kế hoạch 5 năm (1961-1965) 2. Miền Bắc thực thi kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961-1965) Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất nhằm mục đích xây dựng trong bước thứ nhất cơ sở vật chất – kĩ thuật cho xã hội chủ nghĩa. – Công nghiệp nặng: Xây dựng khu gang thép Thái Nguyên, nhà máy sản xuất nhiệt điện Uông Bí, thủy điện Thác Bà… – Công nghiệp nhẹ: Khu công nghiệp Việt Trì, Dệt 8-3, khu công nghiệp Thượng Đình (Tp Hà Nội Thủ Đô). – Nông nghiệp: Xây dựng nông trường, lâm trường, khu công trình xây dựng thủy lợi, vận dụng khoa học-kĩ thuật => năng suất nông nghiệp cao. – Thương nghiệp quốc doanh: được nhà nước ưu tiên tăng trưởng. – Giao thông vận tải lối đi bộ: lối đi bộ, đường tàu, đường sông, đường thủy tăng trưởng. – Văn hoá giáo dục, y tế: tăng trưởng. + Giáo dục đào tạo và giảng dạy: 1960-1961 đến 1964-1965. Số học viên phổ thông tăng từ là 1,9 triệu lên 2,7 triệu. Số sinh viên ĐH tăng từ 17.000 lên 27.000 + Y tế: ngành y tế mở rộng mạng lưới đến tận huyện, xã. – Miền Bắc làm trách nhiệm và trách nhiệm hậu phương: vận chuyển một khối lượng lớn đạn dược, vũ khí, thuốc men vào mặt trận miền Nam. – Tháng 3-1964, tại Hội nghị Chính trị đặc biệt quan trọng, quản trị Hồ Chí Minh nêu rõ: “Trong 10 năm qua, miền Bắc việt nam đã tiến những bước dài trước đó chưa từng thấy. Đất nước, xã hội, con người đều thay đổi”. – Ngày 7-2-1965, Mĩ chính thức gây trận chiến tranh phá hoại miền Bắc, miền Bắc phải chuyển hướng xây dựng và tăng trưởng kinh tế tài chính cho phù phù thích hợp với Đk thời chiến. V. MIỀN NAM CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT” CỦA MĨ (1961 – 1965) 1. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt quan trọng” của Mĩ ở miền Nam – Sau thất bại trong trào lưu “Đồng Khởi” (1959-1960), Mĩ chuyển sang kế hoạch “Chiến tranh đặc biệt quan trọng” – Phương thức tiến hành: từ khóa quan tâm: Viết về thành phố Tp Hà Nội Thủ Đô bằng tiếng Anh (6 Mẫu)+ Quân đội Sài Gòn, cố vấn Mĩ trang bị và chỉ huy Mĩ. + Tăng quân đội Sài Gòn: từ 170.000 người (năm 1961) đến 560.000 người (năm 1964). + Lập “Ấp kế hoạch” dồn 10 triệu dân vào 16.000 ấp kế hoạch (trong tổng số I 7.000 ấp toàn miền Nam). + Mĩ và cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn tiến hành hoạt động và sinh hoạt giải trí hoạt phá hoại miền Bắc, phong toả biên giới, vùng biên để ngăn ngừa nguồn tiếp tế cho miền Nam. 2. Chiến đấu chống kế hoạch “Chiến tranh đặc biệt quan trọng” của Mĩ. – Năm 1962, quân giải phóng vượt mặt cuộc càn quét của quân đội Sài Gòn đánh vào chiến khu D, vị trí căn cứ U Minh, Tây Ninh, …. – Ngày 2-1-1963, ta giành thắng lợi vang dội ở Ấp Bắc (Mĩ Tho), dấy lên trào lưu “Thi đua ấp Bắc, giết giặc lập công”. – Từ 8-5-1963, trào lưu ở những đô thị lớn tăng trưởng. – Ngày 1-11-1963: Mĩ tiến hành thay máu chính quyền lật đổ cơ quan ban ngành thường trực Diệm – Nhu. – 1964 -1965: Tiến công kế hoạch trên những mặt trận miền Nam. Quân ta đã làm phá sản kế hoạch “Chiến tranh đặc biệt quan trọng” của Mĩ. Giải bài tập SGK Lịch sử 9 Bài 28 Câu 1 Sau khi thực thi những kế hoạch 1954 – 1957 và 1958 – 1960, miền Bắc đã có những thay đổi gì? Gợi ý đáp án – Qua 5 đợt cải cách ruộng đất (tiến hành từ thời gian ở thời gian cuối năm 1953 đến năm 1956), có tầm khoảng chừng 81 vạn hécta ruộng đất, 10 vạn trâu bò, 1,8 triệu nông cụ lấy từ tay giai cấp địa chủ chia cho hơn 2 triệu hộ nông dân. – Khẩu hiệu “Người cày có ruộng” đang trở thành hiện thực. Giai cấp địa chủ phong kiến bị đánh đổ. Giai cấp nông dân được giải phóng, trở thành người chủ ở nông thôn. – Sau cải cách ruộng đất, bộ mặt nông thôn miền Bắc đã thay đổi cơ bản, giai cấp địa chủ phong kiến bị đánh đổ, khối công nông liên minh được củng cố. Thắng lợi của cải cách ruộng đất góp thêm phần tích cực thực thi trách nhiệm Phục hồi kinh tế tài chính, hàn gắn vết thương trận chiến tranh. – Trong ba năm tiếp theo (1958 – 1960), miền Bắc tiến hành tái tạo quan hệ sản xuất theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa riêng với nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp, công thương nghiệp tư bản tư doanh nhằm mục đích vận động những nông dân thành viên, những thợ thủ công, những thương nhân và nhà tư sản tham gia lao động tập thể trong những hợp tác xã, quốc doanh hoặc công tư hợp doanh. Khâu đó đó là hợp tác hóa nông nghiệp. – Kết quả tái tạo là xóa khỏi chính sách người bóc lột người, có tác dụng thúc đẩy sản xuất tăng trưởng, nhất là trong Đk trận chiến tranh. Hợp tác xã đã bảo vệ đời sống và cống hiến cho nhân dân lao động, tạo Đk vật chất, tinh thần cho những người dân ra đi chiến đấu và phục vụ vụ chiến đấu. Câu 2 Hậu phương miền Bắc đã chi viện ra làm sao cho tiền tuyến miền Nam từ thời điểm năm 1961 đến năm 1965? Gợi ý đáp án – Về vật chất: + Miền Bắc đã tổ chức triển khai tiếp nhận hàng triệu tấn vật chất, vũ khí, phương tiện đi lại kỹ thuật do quốc tế viện trợ; tổ chức triển khai nghiên cứu và phân tích, thiết kế, cải biên, tăng cấp cải tiến nhiều loại vũ khí, khí tài; tổ chức triển khai vận chuyển vượt hàng nghìn kilômét dưới bom đạn đánh phá của địch tới những mặt trận, những vùng giải phóng. + Miền Bắc đưa vào miền Nam khối lượng vật chất gấp 10 lần so với trong năm từ 1961 đến 1964. Con số đó trong trong năm chống kế hoạch “Việt Nam hóa trận chiến tranh” còn tăng gấp nhiều lần. – Về tinh thần: Miền Bắc thực sự là nơi tựa vững chãi về tinh thần cho những người dân ra trận, cho đồng bào, cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm chiến đấu ở miền Nam, đặc biệt quan trọng trong những lúc cách mạng miền Nam bị tổn thất, gặp nhiều thử thách, trở ngại vất vả… Câu 3 Lập bảng những niên đại và sự kiện về thắng lợi của quân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống kế hoạch “Chiến tranh đặc biệt quan trọng” của Mĩ (1961 – 1965). Gợi ý đáp án Lập bảng những niên đại và sự kiện Mặt trận Thời gian Sự kiện Chống phá “bình định” Năm 1962 Quân giải phóng cùng với nhân dân vượt mặt nhiều cuộc hành quân càn quét vào chiến khu D, vị trí căn cứ U Minh, Tây Ninh, … Cuối năm 1962 Trên nửa tổng số ấp và 70% nông dân vẫn do cách mạng trấn áp. Chính trị 11/6/1963 Trên đường phố Sài Gòn, hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối cơ quan ban ngành thường trực Diệm. 16 – 6 – 1963 70 vạn quần chúng Sài Gòn biểu tình làm rung chuyển chính sách Sài Gòn. 1/11/1963 Mĩ làm thay máu chính quyền lật đổ chính sách Diệm – Nhu với kỳ vọng ổn định tình hình. Quân sự Ngày 2 – 1 – 1963 Chiến thắng Ấp Bắc (Mỹ Tho). Đông – Xuân 1964 – 1965 Chiến dịch Đông – Xuân 1964 – 1965 trên những mặt trận miền Nam và miền Trung. Lịch sử 9 Bài 28 giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn ở miền Nam. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sử trang 141. Soạn sử 9 Bài 28 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.Bạn đang xem: Soạn Sử 9 Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) Tóm tắt lý thuyết Sử 9 Bài 28 I. TÌNH HÌNH NƯỚC TA SAU HIỆP ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ VỀ ĐÔNG DƯƠNG – Việt Nam thực thi nghiêm chỉnh những lao lý của Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về ngừng bắn, triệu tập, chuyển quân và chuyển giao khu vực tiến tới tổng tuyển cử tự do trong toàn nước để thống nhất giang sơn. – Thực dân Pháp chỉ thực thi lao lý ngừng bắn, triệu tập chuyển quân và chuyển giao khu vực – tức rút hết quân khỏi miền Bắc sau thời hạn qui định 300 ngày (đến 22-5-1955) và tiếp theo đó rút hết quân khỏi miền Nam sau thời hạn qui định hai năm (5-1956). Nhưng Pháp không thực thi những lao lý còn sót lại, trong số đó có việc tổ chức triển khai hiệp thương tổng tuyển cử hai miền Nam-Bắc Việt Nam. – Chính quyền Ngô Đình Diệm ở Miền Nam (do Mĩ dựng lên và trực tiếp chi đạo) ra sức phá hoại Hiệp định Giơnevơ. Thực hiện thủ đoạn chia cắt Việt Nam làm hai miền, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và vị trí căn cứ quân sự chiến lược ở Khu vực Đông Nam Á. II. MIỀN BẮC HOÀN THÀNH CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT – Trong hơn hai năm (1954-1956), miền Bắc tiến hành tiếp 4 đợt cải cách ruộng đất. Tính chung toàn bộ 5 đợt (kể cả đợt 1 trong những kháng chiến), cách mạng đã lấy từ địa chủ hơn 81 vạn hecta ruộng đất, 10 vạn trâu bò, 2 triệu nông cụ đem chia cho nông dân nghèo, thực thi triệt để khẩu hiệu “người cày có ruộng”. – Trong cải cách ruộng đất, toàn bộ chúng ta phạm một số trong những sai lầm không mong muốn. Những sai lầm không mong muốn này được Đảng, nhà nước phát hiện và kịp thời sửa chữa thay thế. Công tác sửa sai được tiến hành trong cả năm 1957. III. MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ – DIỆM VÀ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG, TIẾN TỚI “ĐỒNG KHỞI” (1954 – 1960) 1. Đấu tranh chống chính sách Mĩ – Diệm, giữ gìn và tăng trưởng lực lượng cách mạng (1954-1959) – Tháng 8-1954, “trào lưu hòa bình” trình làng ở Sài Gòn – Chợ lớn. – Tháng 11-1954, Mĩ – Diệm tiến hành khủng bố đàn áp, nhưng trào lưu vẫn tiếp tục dâng cao, phủ rộng rộng tự do ra ra những thành phố Huế, Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng…và những vùng nông thôn. Phong trào lôi cuốn phần đông những tầng lớp nhân dân, những đảng phái, dân tộc bản địa ít người. – Từ 1958-1959, tiềm năng thay đổi từ chính trị hòa bình chuyển sang dùng đấm đá bạo lực. 2. Phong trào “Đồng khởi’’ (1959-1960) – Nguyên nhân: + Đạo luật 10-59, chiến dịch “tố cộng”, “diệt cộng”, sắc lệnh “Đặt cộng sản ngoài vòng pháp lý” của Mĩ-Diệm đã làm cách mạng bị tổn thất nặng nề. + Đầu năm 1959, nghị quyết 15 của TW Đảng xác lập con phố cách mạng miền Nam là: Khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực về tay nhân dân bằng lực lượng chính trị của quần chúng là hầu hết kết phù thích hợp với lực lượng vũ trang nhân dân. – Diễn biến: + Có nghị quyết của Đảng soi sáng, trào lưu nổi dậy của quần chúng từ lẻ tẻ ở từng địa phương: Bác Ái (2-1959), Trà Bông (8-1959) ở Tỉnh Quảng Ngãi đã lan ra khắp miền Nam thành cao trào cách mạng bằng cuộc “Đồng khởi” với cuộc nổi dậy tiêu biểu vượt trội ở Bến Tre (17-1-1960). + Từ Bến Tre, trào lưu “Đồng khởi” như nước vỡ bờ lan khắp Nam Bộ, Tây Nguyên và một số trong những nơi ở miền Trung Trung Bộ. – Ý nghĩa: + Phong trào “Đồng khởi” giáng đòn nặng nề vào chủ trương thực dân mới của Mĩ ở miền Nam, làm lung lay tận gốc cơ quan ban ngành thường trực tay sai Ngô Đình Diệm. + Đánh dấu bước tăng trưởng nhảy vọt của cách mạng miền Nam, chuyển cách mạng từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. + Ngày 20-12-1960, Mặt trận dân tộc bản địa giải phóng miền Nam Việt Nam Ra đời, nhằm mục đích tập hợp rộng tự do quần chúng tiến hành đấu tranh chống Mĩ-Ngụy. IV. MIỀN BẮC XÂY DỰNG BƯỚC ĐẦU CƠ SỞ VẬT CHẤT – KĨ THUẬT CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1961 – 1965) Xem thêm: Soạn bài Thực hành về thành ngữ, điển cố1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) – Từ ngày 5 đến 12-9-1960, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp tại Tp Hà Nội Thủ Đô. – Đại hội xác lập tiềm năng, trách nhiệm cách mạng từng miền: + Miền Bắc: cách social chủ nghĩa. + Miền Nam: cách mạng dân tộc bản địa dân gia chủ dân. – Mục tiêu, trách nhiệm chung của cách mạng hai miền: hoàn thành xong cách mạng dân tộc bản địa dân gia chủ dân trong toàn nước, thực thi hòa bình thống nhất giang sơn và quan hệ giữa cách mạng hai miền. – Đối với miền Bắc: + Đại hội đưa ra đường lối chung cách social chủ nghĩa và đường lối xây dựng kinh tế tài chính xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ. + Xác định phương hướng trách nhiệm, tiềm năng kế hoạch 5 năm (1961-1965) 2. Miền Bắc thực thi kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961-1965) Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất nhằm mục đích xây dựng trong bước thứ nhất cơ sở vật chất – kĩ thuật cho xã hội chủ nghĩa. – Công nghiệp nặng: Xây dựng khu gang thép Thái Nguyên, nhà máy sản xuất nhiệt điện Uông Bí, thủy điện Thác Bà… – Công nghiệp nhẹ: Khu công nghiệp Việt Trì, Dệt 8-3, khu công nghiệp Thượng Đình (Tp Hà Nội Thủ Đô). – Nông nghiệp: Xây dựng nông trường, lâm trường, khu công trình xây dựng thủy lợi, vận dụng khoa học-kĩ thuật => năng suất nông nghiệp cao. – Thương nghiệp quốc doanh: được nhà nước ưu tiên tăng trưởng. – Giao thông vận tải lối đi bộ: lối đi bộ, đường tàu, đường sông, đường thủy tăng trưởng. – Văn hoá giáo dục, y tế: tăng trưởng. + Giáo dục đào tạo và giảng dạy: 1960-1961 đến 1964-1965. Số học viên phổ thông tăng từ là 1,9 triệu lên 2,7 triệu. Số sinh viên ĐH tăng từ 17.000 lên 27.000 + Y tế: ngành y tế mở rộng mạng lưới đến tận huyện, xã. – Miền Bắc làm trách nhiệm và trách nhiệm hậu phương: vận chuyển một khối lượng lớn đạn dược, vũ khí, thuốc men vào mặt trận miền Nam. – Tháng 3-1964, tại Hội nghị Chính trị đặc biệt quan trọng, quản trị Hồ Chí Minh nêu rõ: “Trong 10 năm qua, miền Bắc việt nam đã tiến những bước dài trước đó chưa từng thấy. Đất nước, xã hội, con người đều thay đổi”. – Ngày 7-2-1965, Mĩ chính thức gây trận chiến tranh phá hoại miền Bắc, miền Bắc phải chuyển hướng xây dựng và tăng trưởng kinh tế tài chính cho phù phù thích hợp với Đk thời chiến. V. MIỀN NAM CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT” CỦA MĨ (1961 – 1965) 1. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt quan trọng” của Mĩ ở miền Nam – Sau thất bại trong trào lưu “Đồng Khởi” (1959-1960), Mĩ chuyển sang kế hoạch “Chiến tranh đặc biệt quan trọng” – Phương thức tiến hành: từ khóa quan tâm: Viết về thành phố Tp Hà Nội Thủ Đô bằng tiếng Anh (6 Mẫu)+ Quân đội Sài Gòn, cố vấn Mĩ trang bị và chỉ huy Mĩ. + Tăng quân đội Sài Gòn: từ 170.000 người (năm 1961) đến 560.000 người (năm 1964). + Lập “Ấp kế hoạch” dồn 10 triệu dân vào 16.000 ấp kế hoạch (trong tổng số I 7.000 ấp toàn miền Nam). + Mĩ và cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn tiến hành hoạt động và sinh hoạt giải trí hoạt phá hoại miền Bắc, phong toả biên giới, vùng biên để ngăn ngừa nguồn tiếp tế cho miền Nam. 2. Chiến đấu chống kế hoạch “Chiến tranh đặc biệt quan trọng” của Mĩ. – Năm 1962, quân giải phóng vượt mặt cuộc càn quét của quân đội Sài Gòn đánh vào chiến khu D, vị trí căn cứ U Minh, Tây Ninh, …. – Ngày 2-1-1963, ta giành thắng lợi vang dội ở Ấp Bắc (Mĩ Tho), dấy lên trào lưu “Thi đua ấp Bắc, giết giặc lập công”. – Từ 8-5-1963, trào lưu ở những đô thị lớn tăng trưởng. – Ngày 1-11-1963: Mĩ tiến hành thay máu chính quyền lật đổ cơ quan ban ngành thường trực Diệm – Nhu. – 1964 -1965: Tiến công kế hoạch trên những mặt trận miền Nam. Quân ta đã làm phá sản kế hoạch “Chiến tranh đặc biệt quan trọng” của Mĩ. Giải bài tập SGK Lịch sử 9 Bài 28 Câu 1 Sau khi thực thi những kế hoạch 1954 – 1957 và 1958 – 1960, miền Bắc đã có những thay đổi gì? Gợi ý đáp án – Qua 5 đợt cải cách ruộng đất (tiến hành từ thời gian ở thời gian cuối năm 1953 đến năm 1956), có tầm khoảng chừng 81 vạn hécta ruộng đất, 10 vạn trâu bò, 1,8 triệu nông cụ lấy từ tay giai cấp địa chủ chia cho hơn 2 triệu hộ nông dân. – Khẩu hiệu “Người cày có ruộng” đang trở thành hiện thực. Giai cấp địa chủ phong kiến bị đánh đổ. Giai cấp nông dân được giải phóng, trở thành người chủ ở nông thôn. – Sau cải cách ruộng đất, bộ mặt nông thôn miền Bắc đã thay đổi cơ bản, giai cấp địa chủ phong kiến bị đánh đổ, khối công nông liên minh được củng cố. Thắng lợi của cải cách ruộng đất góp thêm phần tích cực thực thi trách nhiệm Phục hồi kinh tế tài chính, hàn gắn vết thương trận chiến tranh. – Trong ba năm tiếp theo (1958 – 1960), miền Bắc tiến hành tái tạo quan hệ sản xuất theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa riêng với nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp, công thương nghiệp tư bản tư doanh nhằm mục đích vận động những nông dân thành viên, những thợ thủ công, những thương nhân và nhà tư sản tham gia lao động tập thể trong những hợp tác xã, quốc doanh hoặc công tư hợp doanh. Khâu đó đó là hợp tác hóa nông nghiệp. – Kết quả tái tạo là xóa khỏi chính sách người bóc lột người, có tác dụng thúc đẩy sản xuất tăng trưởng, nhất là trong Đk trận chiến tranh. Hợp tác xã đã bảo vệ đời sống và cống hiến cho nhân dân lao động, tạo Đk vật chất, tinh thần cho những người dân ra đi chiến đấu và phục vụ vụ chiến đấu. Câu 2 Hậu phương miền Bắc đã chi viện ra làm sao cho tiền tuyến miền Nam từ thời điểm năm 1961 đến năm 1965? Gợi ý đáp án – Về vật chất: + Miền Bắc đã tổ chức triển khai tiếp nhận hàng triệu tấn vật chất, vũ khí, phương tiện đi lại kỹ thuật do quốc tế viện trợ; tổ chức triển khai nghiên cứu và phân tích, thiết kế, cải biên, tăng cấp cải tiến nhiều loại vũ khí, khí tài; tổ chức triển khai vận chuyển vượt hàng nghìn kilômét dưới bom đạn đánh phá của địch tới những mặt trận, những vùng giải phóng. + Miền Bắc đưa vào miền Nam khối lượng vật chất gấp 10 lần so với trong năm từ 1961 đến 1964. Con số đó trong trong năm chống kế hoạch “Việt Nam hóa trận chiến tranh” còn tăng gấp nhiều lần. – Về tinh thần: Miền Bắc thực sự là nơi tựa vững chãi về tinh thần cho những người dân ra trận, cho đồng bào, cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm chiến đấu ở miền Nam, đặc biệt quan trọng trong những lúc cách mạng miền Nam bị tổn thất, gặp nhiều thử thách, trở ngại vất vả… Câu 3 Lập bảng những niên đại và sự kiện về thắng lợi của quân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống kế hoạch “Chiến tranh đặc biệt quan trọng” của Mĩ (1961 – 1965). Gợi ý đáp án Lập bảng những niên đại và sự kiện Mặt trận Thời gian Sự kiện Chống phá “bình định” Năm 1962 Quân giải phóng cùng với nhân dân vượt mặt nhiều cuộc hành quân càn quét vào chiến khu D, vị trí căn cứ U Minh, Tây Ninh, … Cuối năm 1962 Trên nửa tổng số ấp và 70% nông dân vẫn do cách mạng trấn áp. Chính trị 11/6/1963 Trên đường phố Sài Gòn, hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối cơ quan ban ngành thường trực Diệm. 16 – 6 – 1963 70 vạn quần chúng Sài Gòn biểu tình làm rung chuyển chính sách Sài Gòn. 1/11/1963 Mĩ làm thay máu chính quyền lật đổ chính sách Diệm – Nhu với kỳ vọng ổn định tình hình. Quân sự Ngày 2 – 1 – 1963 Chiến thắng Ấp Bắc (Mỹ Tho). Đông – Xuân 1964 – 1965 Chiến dịch Đông – Xuân 1964 – 1965 trên những mặt trận miền Nam và miền Trung.

Bạn đang xem post Soạn Sử 9 Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) 2022

Với việc Bạn xem nội dung bài viết Soạn Sử 9 Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) New sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game tài liệu Soạn Sử 9 Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) Free

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game HD Soạn Sử 9 Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại comment or Join Nhóm zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Soạn #Sử #Bài #Xây #dựng #chủ #nghĩa #xã #hội #ở #miền #Bắc #đấu #tranh #chống #đế #quốc #Mĩ #và #chính #quyền #Sài #Gòn #ở #miền #Nam