0765562555

Thông tư 22/2020/TT-BLĐTBXH

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Thông tư 22/2020/TT-BLĐTBXH New 2022 được update : 2021-09-04 13:11:28

3247

Xin chàoTừ ngày 15/02/2021, Thông tư 22/2020/TT-BLĐTBXH do Bộ LĐ-TBvàamp;XH phát hành ngày 30/12/2020 chính thức có hiệu lực hiện hành.

Thông tư bãi bỏ toàn bộ 33 văn bản quy phạm pháp lý do Bộ trưởng BLĐTBXH phát hành, liên tịch phát hành. Trong số đó, bãi bỏ toàn bộ 17 Thông tư nghành BHXH gồm:

Bạn đang xem: Thông tư 22/2020/TT-BLĐTBXH

Thông tư 04/2010/TT-BLĐTBXH quy định mức kiểm soát và điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Thông tư 15/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 28/2010/NĐ-CP và Nghị định 29/2010/NĐ-CP của nhà nước. Thông tư 02/2011/TT-BLĐTBXH quy định mức kiểm soát và điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội… Thông tư 02/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội riêng với những người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Nghị định 134/2008/NĐ-CP . Thông tư 13/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 73/2013/NĐ-CP . Thông tư 03/năm ngoái/TT-BLĐTBXH quy định mức kiểm soát và điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 22/2020/TT-BLĐTBXH

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 30 tháng 12 năm 2020

THÔNG TƯ 22/2020/TT-BLĐTBXH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH, LIÊN TỊCH BAN HÀNH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp lý ngày 22 tháng 6 năm năm ngoái;

Căn cứ Nghị định số 34/năm trong năm này/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm năm trong năm này của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp lý;

Căn cứ Nghị định 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Theo đề xuất kiến nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp lý do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành, liên tịch phát hành.

Điều 1. Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp lý

1. Bãi bỏ toàn bộ những văn bản quy phạm pháp lý do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành, liên tịch phát hành tại Phụ lục I phát hành kèm theo Thông tư này.

2. Bãi bỏ một phần những văn bản quy phạm pháp lý do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành tại Phụ lục II phát hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 15 tháng 02 năm 2021.

Điều 3. Tổ chức thực thi

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, những cty quản trị và vận hành nhà nước thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và những cty, tổ chức triển khai, thành viên có tương quan phụ trách thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:– Ban Bí thư Trung ương Đảng;– Thủ tướng và những Phó Thủ tướng nhà nước;– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thư;– Văn phòng quản trị nước;– Văn phòng Quốc hội;– Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội;– Văn phòng nhà nước;– Tòa án nhân dân tối cao;– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;– Kiểm toán Nhà nước;– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– Cơ quan TW của những đoàn thể;– HĐND, UBND, Sở LĐTBXH những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);– Công báo;– Cổng TTĐT nhà nước;– Bộ LĐTBXH: Bộ trưởng, những Thứ trưởng và những cty có tương quan;– Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;– Lưu: VT, Vụ PC.

BỘ TRƯỞNGĐào Ngọc Dung

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BÃI BỎ TOÀN BỘ(Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2020 trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

A. Danh mục thông tư và thông tư liên tịch bãi bỏ toàn bộ

I. Lĩnh vực Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp

1. Thông tư số 30/2009/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chương trình môn học Tiếng Anh giảng dạy cho học viên học nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

2. Thông tư số 45/2009/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác thao tác thi đua, khen thưởng riêng với học viên, sinh viên trong những cơ sở dạy nghề.

3. Thông tư số 27/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành khuôn khổ thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho những nghề Hướng dẫn du lịch; Quản trị lữ hành; trách nhiệm nhà hàng quán ăn-Quản lý nhà hàng quán ăn; Kỹ thuật chế biến món ăn; Quản trị khách sạn; Quản trị khu resort; Quản trị mạng máy tính; Lập trình máy tính.

4. Thông tư số 29/2013/TT-LĐTBXH ngày 22/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho những nghề trọng điểm Lever vương quốc.

5. Thông tư số 08/năm trước đó/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/năm trước đó của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành chương trình, giáo trình môn học Pháp luật dùng trong đào tạo và giảng dạy trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.

6. Thông tư số 08/năm ngoái/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/năm ngoái của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành chương trình, giáo trình môn học Giáo dục đào tạo và giảng dạy quốc phòng và bảo mật thông tin an ninh dùng cho trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.

7. Thông tư số 14/2017/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định việc xây dựng, thẩm định và phát hành định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật về đào tạo và giảng dạy vận dụng trong nghành nghề giáo dục nghề nghiệp.

II. Lĩnh vực Quan hệ lao động và Tiền lương

1. Thông tư liên tịch số 37/2011/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BNV-BNG ngày 19/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực thi Quyết định số 10/2011/QĐ-TTg ngày 10/2/2011 của Thủ tướng nhà nước về chính sách riêng với những người dân trực tiếp tham gia và phục vụ công tác thao tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền.

từ khóa quan tâm: Kịch bản chương trình lễ mừng thọ (4 mẫu)

2. Thông tư liên tịch số 31/năm trước đó/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày thứ 7/11/năm trước đó của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng sửa đổi, tương hỗ update tên thường gọi và một số trong những điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 12/10/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực thi thử nghiệm quản trị và vận hành tiền lương riêng với Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội quy trình 2011-2013 theo Nghị định 65/2011/NĐ-CP ngày 29/7/2011 của nhà nước.

3. Thông tư liên tịch 26/2011/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 12/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực thi thử nghiệm quản trị và vận hành tiền lương riêng với công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội quy trình 2011 – 2013 theo Nghị định số 65/2011/NĐ-CP ngày 29/7/2011 của nhà nước.

III. Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội

1. Thông tư số 31/2007/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 184/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007 và Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của nhà nước.

2. Thông tư số 17/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội riêng với những người lao động thực thi chính sách tiền lương do người tiêu dùng lao động quyết định hành động theo Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008 của nhà nước.

3. Thông tư số 20/2008/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng riêng với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 101/2008/NĐ-CP ngày 12/9/2008 của nhà nước.

4. Thông tư số 01/2009/TT-BLĐTBXH ngày 14/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mức kiểm soát và điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội riêng với những người lao động thực thi chính sách tiền lương do người tiêu dùng lao động quyết định hành động theo khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008 của nhà nước.

5. Thông tư số 02/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội riêng với những người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của nhà nước.

6. Thông tư số 11/2009/TT-BLĐTBXH ngày 24/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 34/2009/NĐ-CP và Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày thứ 6/4/2009 của nhà nước.

7. Thông tư số 04/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mức kiểm soát và điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

8. Thông tư số 15/2010/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 28/2010/NĐ-CP và Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của nhà nước.

9. Thông tư số 02/2011/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mức kiểm soát và điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

10. Thông tư số 13/2011/TT-BLĐTBXH ngày 27/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 23/2011/NĐ-CP và Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của nhà nước.

11. Thông tư số 01/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mức kiểm soát và điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

12. Thông tư số 09/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 35/2012/NĐ-CP ngày 18/04/2012 và Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của nhà nước.

13. Thông tư số 01/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mức kiểm soát và điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

14. Thông tư số 13/2013/TT-BLĐTBXH ngày 21/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của nhà nước.

15. Thông tư số 02/năm trước đó/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/năm trước đó của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mức kiểm soát và điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

16. Thông tư số 03/năm ngoái/TT-BLĐTBXH ngày 23/01/năm ngoái của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mức kiểm soát và điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

17. Thông tư số 05/năm ngoái/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/năm ngoái của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/năm ngoái/NĐ-CP ngày 22/01/năm ngoái của nhà nước.

IV. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

1. Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày thứ 6/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Công an quy định rõ ràng chính sách vận dụng giải pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và chính sách vận dụng riêng với những người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

V. Lĩnh vực trẻ con

1. Thông tư liên tịch số 02/1999/TTLT-BVCSTE-HLHPN ngày 02/7/1999 của Ủy ban Bảo vệ chăm sóc trẻ con Việt Nam và Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam về việc tăng cường phối hợp hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng mái ấm gia đình niềm sung sướng, nuôi dậy con tốt, ngăn ngừa tình trạng xâm hại trẻ con, nhất là trẻ con gái.

2. Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BVCSTE-VHTT-TƯĐTN ngày thứ 7/5/2000 của Ủy ban Bảo vệ chăm sóc trẻ con Việt Nam, Bộ Văn hóa – tin tức, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hướng dẫn thực thi Chỉ thị số 03/2000/CT-TTg ngày 24/01/2000 của Thủ tướng nhà nước về việc tăng cường những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt văn hóa truyền thống, vui chơi, vui chơi cho trẻ con.

3. Thông tư số 23/2010/TT-BLĐTBXH ngày 16/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ con bị đấm đá bạo lực, xâm hại tình dục.

Xem thêm: Bài tham luận về công tác thao tác nữ công (3 mẫu)

B. Danh mục quyết định hành động của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội bãi bỏ toàn bộ

1. Quyết định số 03/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành chương trình môn học Chính trị dùng cho những trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.

2. Quyết định số 05/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành chương trình môn học Tin học dùng cho những trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BÃI BỎ MỘT PHẦN (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

I. Lĩnh vực Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp

1. Bãi bỏ Mục I, Mục IV Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn chính sách thao tác của giáo viên dạy nghề.

2. Bãi bỏ Điều 1; Điều 2; Khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 3; Điều 4; Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 10; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 14 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về chỉ định, công nhận, chỉ định lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc TT dạy nghề.

3. Bãi bỏ Chương I, Chương II, Chương IV Thông tư số 40/năm ngoái/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/năm ngoái của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về trình độ, trách nhiệm và chính sách thao tác của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp.

4. Bãi bỏ Điều 1, khoản 3 Điều 2 và Điều 3 Thông tư số 28/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về thiết bị dạy nghề Công nghệ ôtô, Cắt gọt sắt kẽm kim loại, Công nghệ dệt đào tạo và giảng dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề.

5. Bãi bỏ Điều 1, khoản 1, 2 Điều 2 và Điều 3 Thông tư số 39/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về thiết bị dạy nghề cho những nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí, Nguội lắp ráp cơ khí, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí đào tạo và giảng dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề.

6. Bãi bỏ Điều 2, Điều 3 và Danh mục thiết bị dạy nghề Kỹ thuật sửa chữa thay thế, lắp ráp máy tính trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề quy định tại Điều 1 Thông tư số 18/2012/TT-BLĐTBXH ngày thứ 8/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành khuôn khổ thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho những nghề: Cơ điện nông thôn; Cơ điện tử; Điện tử công nghiệp; Công nghệ thông tin (Ứng dụng ứng dụng); Kỹ thuật sửa chữa thay thế, lắp ráp máy tính; Thiết kế đồ họa; Thương mại điện tử; Kỹ thuật xây dựng; Cấp, thoát nước; Gia công và thiết kế thành phầm mộc.

7. Bãi bỏ Điều 2, Điều 3 và 08 Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề (Chế biến và dữ gìn và bảo vệ thủy sản; Công nghệ chế biến chè; Chế biến cafe, ca cao; Khai thác, đánh bắt cá món ăn thủy hải sản) quy định tại Điều 1 Thông tư số 19/2012/TT-BLĐTBXH ngày thứ 8/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành khuôn khổ thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho những nghề: Chế biến và dữ gìn và bảo vệ thủy sản; May thời trang; Công nghệ chế biến chè; Chế biến cafe, ca cao; Nuôi trồng thủy sản nước ngọt; Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ; Khai thác, đánh bắt cá món ăn thủy hải sản.

8. Bãi bỏ Điều 2, Điều 3 và 08 Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề (Điều khiển tàu biển; Sửa chữa máy tàu thủy; Điện tàu thủy; Điện tử gia dụng) quy định tại Điều 1 Thông tư số 28/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành khuôn khổ thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho những nghề: Điều khiển phương tiện đi lại thủy trong nước; Điều khiển tàu biển; Khai thác máy tàu thủy; Sửa chữa máy tàu thủy; Điện tàu thủy; Điện tử gia dụng; Kỹ thuật lắp ráp ống công nghệ tiên tiến và phát triển.

9. Bãi bỏ Điều 2, Điều 3 và 06 Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề (Kỹ thuật máy nông nghiệp; Sửa chữa máy thi công xây dựng; Kỹ thuật lắp ráp điện và điều khiển và tinh chỉnh trong công nghiệp) quy định tại Điều 1 Thông tư số 06/2013/TT-BLĐTBXH ngày 23/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành khuôn khổ thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho những nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp; Sửa chữa máy thi công xây dựng; Kỹ thuật lắp ráp điện và điều khiển và tinh chỉnh trong công nghiệp; Chế tạo thiết bị cơ khí; Chế tạo vỏ tàu thủy.

10. Bãi bỏ Điều 2, Điều 3 và 04 Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề (Xây dựng cầu đường giao thông vận tải lối đi bộ bộ; Xây dựng khu công trình xây dựng thủy) quy định tại Điều 1 Thông tư số 12/2013/TT-BLĐTBXH ngày 19/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành khuôn khổ thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho những nghề: Vận hành nhà máy sản xuất thủy điện; Xây dựng cầu đường giao thông vận tải lối đi bộ bộ; Xây dựng khu công trình xây dựng thủy; Xây dựng và hoàn thiện khu công trình xây dựng thủy lợi; Chăn nuôi gia súc gia cầm; Lâm sinh.

11. Bãi bỏ Điều 2, Điều 3 và 16 Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề (Kỹ thuật điêu khắc gỗ; Kỹ thuật sơn mài và khảm trai; Xử lý nước thải công nghiệp; Sản xuất gốm, sứ xây dựng; Công nghệ sản xuất ván tự tạo; Bảo vệ thực vật; Trồng cây công nghiệp; Kỹ thuật dược) quy định tại Điều 1 Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành khuôn khổ thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho những nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ; Kỹ thuật sơn mài và khảm trai; Xử lý nước thải công nghiệp; Sản xuất gốm, sứ xây dựng; Công nghệ sản xuất ván tự tạo; Mộc xây dựng và trang trí thiết kế bên trong bên trong; Bảo vệ thực vật; Trồng cây công nghiệp; Thú y; Kỹ thuật dược; Chế biến mủ cao su đặc.

12. Bãi bỏ Điều 2, Điều 3 và 10 Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề (Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế; Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế; Điều khiển tầu cuốc; Bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên biển; Nghiệp vụ lễ tân – Quản trị lễ tân) quy định tại Điều 1 Thông tư số 20/2013/TT-BLĐTBXH ngày 04/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành khuôn khổ thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho những nghề: Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế; Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế; Vận hành và sửa chữa thay thế trạm bơm điện; Vận hành, sửa chữa thay thế thiết bị lạnh; Quản trị cơ sở tài liệu; Tin học văn phòng; Điều khiển tầu cuốc; Khảo sát địa hình; Bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên biển; Công nghệ sinh học; Trồng cây lương thực, thực phẩm; Nghiệp vụ lễ tân – Quản trị lễ tân.

13. Bãi bỏ những khoản 1, 2, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 19, 20 Điều 1; Điều 2 và Điều 3 Thông tư số 18/năm trước đó/TT-BLĐTBXH ngày 11/8/năm trước đó của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành thiết bị tối thiểu trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề những nghề.

14. Bãi bỏ những khoản 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Điều 1; Điều 2 và Điều 3 Thông tư số 06/năm ngoái/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/năm ngoái của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm Lever vương quốc trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho những nghề: Kỹ thuật sửa chữa thay thế, lắp ráp máy tính; Quản trị mạng máy tính; Kỹ thuật xây dựng; Cắt gọt sắt kẽm kim loại; Hàn; Công nghệ xe hơi; Điện gia dụng; Điện công nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Điện tử gia dụng; Điện tử công nghiệp; May thời trang; Nghiệp vụ nhà hàng quán ăn – Quản trị nhà hàng quán ăn; Kỹ thuật chế biến món ăn.

15. Bãi bỏ từ khoản 1 đến khoản 24 và khoản 27, 28 Điều 1; Điều 2 và Điều 3 Thông tư số 12/năm ngoái/TT-BLĐTBXH ngày 16/3/năm ngoái của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành Danh mục thiết bị tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho những nghề: Vận hành điện trong nhà máy sản xuất điện; Đo lường điện; Vận hành tổ máy phát điện Diesel; Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110kV trở xuống; Thí nghiệm điện; Bảo trì thiết bị cơ điện; Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược; Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế; Vận hành thiết bị hóa dầu; Vận hành thiết bị chế biến dầu khí; Vận hành thiết bị khai thác dầu khí; Khoan khai thác dầu khí; Chế biến thực phẩm; Công nghệ sản xuất bộ giấy và giấy; Sửa chữa thiết bị may.

16. Bãi bỏ từ khoản 1 đến khoản 16 và khoản 21, 22 Điều 1; Điều 2 và Điều 3 Thông tư số 18/năm ngoái/TT-BLĐTBXH ngày 16/6/năm ngoái của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho những nghề: Chạm khắc đá; Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò; Lái tàu đường tàu; tin tức tín hiệu đường tàu; Điều hành chạy tàu hỏa; Gò; Luyện gang; Luyện thép; Công nghệ cán, kéo sắt kẽm kim loại; Công nghệ sơn tàu thủy.

17. Bãi bỏ từ khoản 1 đến khoản 20, từ khoản 23 đến khoản 34 và khoản 36 Điều 1; Điều 2 và Điều 3 Thông tư số 19/năm ngoái/TT-BLĐTBXH ngày 17/6/năm ngoái của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho những nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa hóa; Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí; Bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên đô thị; Xử lý rác thải; Chế biến lương thực; Lắp đặt thiết bị lạnh; Công nghệ may veston; Công nghệ sợi; Sửa chữa thiết bị dệt; Gia công ống công nghệ tiên tiến và phát triển; Vận hành máy xây dựng; Marketing thương mại; Quản lý khai thác khu công trình xây dựng thủy lợi; Vận hành cần, cầu trục; Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò; Đúc, dát đồng mỹ nghệ; Vận hành máy nông nghiệp; Sửa chữa, lắp ráp xe máy; Cốt thép – hàn; Bán hàng trong siêu thị.

18. Bãi bỏ những khoản 1, 2, từ khoản 5 đến khoản 10, 13, 14, 19, 20, từ khoản 23 đến khoản 28, 31, 32, từ khoản 35 đến khoản 40 Điều 1; Điều 2 và Điều 3 Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BLĐTBXH ngày 17/6/năm ngoái của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm Lever vương quốc trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho những nghề: Gia công và thiết kế thành phầm mộc; Công nghệ thông tin (ứng dụng ứng dụng); Xây dựng cầu đường giao thông vận tải lối đi bộ bộ; Nguội sửa chữa thay thế máy công cụ; Kỹ thuật máy nông nghiệp; Sửa chữa máy thi công xây dựng; Vận hành máy thi công nền; Vận hành máy thi công mặt đường; Cơ điện nông thôn; Xử lý nước thải công nghiệp; Chế biến thực phẩm; Chế biến và dữ gìn và bảo vệ thủy sản; Trồng cây công nghiệp; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Lâm sinh; Khai thác, đánh bắt cá món ăn thủy hải sản; Thú y; Hướng dẫn du lịch; Điều khiển phương tiện đi lại thủy trong nước; Khai thác máy tàu thủy.

19. Bãi bỏ từ khoản 1 đến khoản 27, 29, 30, 31, từ khoản 33 đến khoản 40, 42 Điều 1; Điều 2 và Điều 3 Thông tư số 18/năm ngoái/TT-BLĐTBXH ngày 16/06/năm ngoái của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phát hành Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho những nghề; Chạm khắc đá; Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò; Lái tàu đường tàu; tin tức tín hiệu đường tàu; Điều hành chạy tàu hỏa; Gò; Luyện gang; Luyện thép; Công nghệ cán, kéo sắt kẽm kim loại; Công nghệ sơn tàu thủy đã được sửa đổi, tương hỗ update bởi Thông tư số 11/năm trong năm này/TT-BLĐTBXH ngày 16/6/năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

20. Bãi bỏ từ khoản 1 đến khoản 46, 50, 52, 53, 59, 60, 61, 64 Điều 1; Điều 2 và Điều 3 Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BLĐTBXH ngày 17/06/năm ngoái của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phát hành Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm Lever vương quốc trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho những nghề: Gia công và thiết kế thành phầm mộc; Công nghệ thông tin (ứng dụng ứng dụng); Xây dựng cầu đường giao thông vận tải lối đi bộ bộ; Nguội sửa chữa thay thế máy công cụ; Kỹ thuật máy nông nghiệp; Sữa chữa máy thi công xây dựng; Vận hành máy thi công nền; Vận hành máy thi công mặt đường; Cơ điện nông thôn; Xử lý nước thải công nghiệp; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Lâm sinh; Khai thác, đánh bắt cá món ăn thủy hải sản; Thú y; Hướng dẫn du lịch; Điều khiển phương tiện đi lại thủy trong nước; Khai thác máy tàu thủy đã được sửa đổi, tương hỗ update bởi Thông tư số 10/năm trong năm này/TT-BLĐTBXH ngày 16/6/năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

II. Lĩnh vực Người có công

Bãi bỏ Phần I; khoản một phần II; nội dung miễn học phí riêng với học viên, sinh viên học tại những cơ sở đào tạo và giảng dạy công lập tại điểm a khoản 2 phần II; điểm b và c khoản 2 Phần II; Phần III; Phần IV; phần V Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn về chính sách ưu đãi trong giáo dục và đào tạo và giảng dạy riêng với những người dân có công với nước và con của tớ.

Từ ngày 15/02/2021, Thông tư 22/2020/TT-BLĐTBXH do Bộ LĐ-TBvàamp;XH phát hành ngày 30/12/2020 chính thức có hiệu lực hiện hành.

Thông tư bãi bỏ toàn bộ 33 văn bản quy phạm pháp lý do Bộ trưởng BLĐTBXH phát hành, liên tịch phát hành. Trong số đó, bãi bỏ toàn bộ 17 Thông tư nghành BHXH gồm:

Bạn đang xem: Thông tư 22/2020/TT-BLĐTBXH

Thông tư 04/2010/TT-BLĐTBXH quy định mức kiểm soát và điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Thông tư 15/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 28/2010/NĐ-CP và Nghị định 29/2010/NĐ-CP của nhà nước. Thông tư 02/2011/TT-BLĐTBXH quy định mức kiểm soát và điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội… Thông tư 02/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội riêng với những người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Nghị định 134/2008/NĐ-CP . Thông tư 13/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 73/2013/NĐ-CP . Thông tư 03/năm ngoái/TT-BLĐTBXH quy định mức kiểm soát và điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 22/2020/TT-BLĐTBXH

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 30 tháng 12 năm 2020

THÔNG TƯ 22/2020/TT-BLĐTBXH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH, LIÊN TỊCH BAN HÀNH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp lý ngày 22 tháng 6 năm năm ngoái;

Căn cứ Nghị định số 34/năm trong năm này/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm năm trong năm này của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp lý;

Căn cứ Nghị định 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Theo đề xuất kiến nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp lý do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành, liên tịch phát hành.

Điều 1. Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp lý

1. Bãi bỏ toàn bộ những văn bản quy phạm pháp lý do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành, liên tịch phát hành tại Phụ lục I phát hành kèm theo Thông tư này.

2. Bãi bỏ một phần những văn bản quy phạm pháp lý do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành tại Phụ lục II phát hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 15 tháng 02 năm 2021.

Điều 3. Tổ chức thực thi

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, những cty quản trị và vận hành nhà nước thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và những cty, tổ chức triển khai, thành viên có tương quan phụ trách thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:– Ban Bí thư Trung ương Đảng;– Thủ tướng và những Phó Thủ tướng nhà nước;– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thư;– Văn phòng quản trị nước;– Văn phòng Quốc hội;– Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội;– Văn phòng nhà nước;– Tòa án nhân dân tối cao;– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;– Kiểm toán Nhà nước;– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– Cơ quan TW của những đoàn thể;– HĐND, UBND, Sở LĐTBXH những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);– Công báo;– Cổng TTĐT nhà nước;– Bộ LĐTBXH: Bộ trưởng, những Thứ trưởng và những cty có tương quan;– Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;– Lưu: VT, Vụ PC.

BỘ TRƯỞNGĐào Ngọc Dung

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BÃI BỎ TOÀN BỘ(Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2020 trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

A. Danh mục thông tư và thông tư liên tịch bãi bỏ toàn bộ

I. Lĩnh vực Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp

1. Thông tư số 30/2009/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chương trình môn học Tiếng Anh giảng dạy cho học viên học nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

2. Thông tư số 45/2009/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác thao tác thi đua, khen thưởng riêng với học viên, sinh viên trong những cơ sở dạy nghề.

3. Thông tư số 27/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành khuôn khổ thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho những nghề Hướng dẫn du lịch; Quản trị lữ hành; trách nhiệm nhà hàng quán ăn-Quản lý nhà hàng quán ăn; Kỹ thuật chế biến món ăn; Quản trị khách sạn; Quản trị khu resort; Quản trị mạng máy tính; Lập trình máy tính.

4. Thông tư số 29/2013/TT-LĐTBXH ngày 22/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho những nghề trọng điểm Lever vương quốc.

5. Thông tư số 08/năm trước đó/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/năm trước đó của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành chương trình, giáo trình môn học Pháp luật dùng trong đào tạo và giảng dạy trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.

6. Thông tư số 08/năm ngoái/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/năm ngoái của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành chương trình, giáo trình môn học Giáo dục đào tạo và giảng dạy quốc phòng và bảo mật thông tin an ninh dùng cho trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.

7. Thông tư số 14/2017/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định việc xây dựng, thẩm định và phát hành định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật về đào tạo và giảng dạy vận dụng trong nghành nghề giáo dục nghề nghiệp.

II. Lĩnh vực Quan hệ lao động và Tiền lương

1. Thông tư liên tịch số 37/2011/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BNV-BNG ngày 19/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực thi Quyết định số 10/2011/QĐ-TTg ngày 10/2/2011 của Thủ tướng nhà nước về chính sách riêng với những người dân trực tiếp tham gia và phục vụ công tác thao tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền.

từ khóa quan tâm: Kịch bản chương trình lễ mừng thọ (4 mẫu)

2. Thông tư liên tịch số 31/năm trước đó/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày thứ 7/11/năm trước đó của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng sửa đổi, tương hỗ update tên thường gọi và một số trong những điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 12/10/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực thi thử nghiệm quản trị và vận hành tiền lương riêng với Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội quy trình 2011-2013 theo Nghị định 65/2011/NĐ-CP ngày 29/7/2011 của nhà nước.

3. Thông tư liên tịch 26/2011/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 12/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực thi thử nghiệm quản trị và vận hành tiền lương riêng với công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội quy trình 2011 – 2013 theo Nghị định số 65/2011/NĐ-CP ngày 29/7/2011 của nhà nước.

III. Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội

1. Thông tư số 31/2007/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 184/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007 và Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của nhà nước.

2. Thông tư số 17/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội riêng với những người lao động thực thi chính sách tiền lương do người tiêu dùng lao động quyết định hành động theo Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008 của nhà nước.

3. Thông tư số 20/2008/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng riêng với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 101/2008/NĐ-CP ngày 12/9/2008 của nhà nước.

4. Thông tư số 01/2009/TT-BLĐTBXH ngày 14/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mức kiểm soát và điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội riêng với những người lao động thực thi chính sách tiền lương do người tiêu dùng lao động quyết định hành động theo khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008 của nhà nước.

5. Thông tư số 02/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội riêng với những người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của nhà nước.

6. Thông tư số 11/2009/TT-BLĐTBXH ngày 24/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 34/2009/NĐ-CP và Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày thứ 6/4/2009 của nhà nước.

7. Thông tư số 04/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mức kiểm soát và điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

8. Thông tư số 15/2010/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 28/2010/NĐ-CP và Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của nhà nước.

9. Thông tư số 02/2011/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mức kiểm soát và điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

10. Thông tư số 13/2011/TT-BLĐTBXH ngày 27/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 23/2011/NĐ-CP và Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của nhà nước.

11. Thông tư số 01/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mức kiểm soát và điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

12. Thông tư số 09/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 35/2012/NĐ-CP ngày 18/04/2012 và Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của nhà nước.

13. Thông tư số 01/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mức kiểm soát và điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

14. Thông tư số 13/2013/TT-BLĐTBXH ngày 21/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của nhà nước.

15. Thông tư số 02/năm trước đó/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/năm trước đó của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mức kiểm soát và điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

16. Thông tư số 03/năm ngoái/TT-BLĐTBXH ngày 23/01/năm ngoái của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mức kiểm soát và điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

17. Thông tư số 05/năm ngoái/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/năm ngoái của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/năm ngoái/NĐ-CP ngày 22/01/năm ngoái của nhà nước.

IV. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

1. Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày thứ 6/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Công an quy định rõ ràng chính sách vận dụng giải pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và chính sách vận dụng riêng với những người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

V. Lĩnh vực trẻ con

1. Thông tư liên tịch số 02/1999/TTLT-BVCSTE-HLHPN ngày 02/7/1999 của Ủy ban Bảo vệ chăm sóc trẻ con Việt Nam và Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam về việc tăng cường phối hợp hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng mái ấm gia đình niềm sung sướng, nuôi dậy con tốt, ngăn ngừa tình trạng xâm hại trẻ con, nhất là trẻ con gái.

2. Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BVCSTE-VHTT-TƯĐTN ngày thứ 7/5/2000 của Ủy ban Bảo vệ chăm sóc trẻ con Việt Nam, Bộ Văn hóa – tin tức, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hướng dẫn thực thi Chỉ thị số 03/2000/CT-TTg ngày 24/01/2000 của Thủ tướng nhà nước về việc tăng cường những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt văn hóa truyền thống, vui chơi, vui chơi cho trẻ con.

3. Thông tư số 23/2010/TT-BLĐTBXH ngày 16/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ con bị đấm đá bạo lực, xâm hại tình dục.

Xem thêm: Bài tham luận về công tác thao tác nữ công (3 mẫu)

B. Danh mục quyết định hành động của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội bãi bỏ toàn bộ

1. Quyết định số 03/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành chương trình môn học Chính trị dùng cho những trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.

2. Quyết định số 05/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành chương trình môn học Tin học dùng cho những trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BÃI BỎ MỘT PHẦN (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

I. Lĩnh vực Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp

1. Bãi bỏ Mục I, Mục IV Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn chính sách thao tác của giáo viên dạy nghề.

2. Bãi bỏ Điều 1; Điều 2; Khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 3; Điều 4; Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 10; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 14 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về chỉ định, công nhận, chỉ định lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc TT dạy nghề.

3. Bãi bỏ Chương I, Chương II, Chương IV Thông tư số 40/năm ngoái/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/năm ngoái của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về trình độ, trách nhiệm và chính sách thao tác của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp.

4. Bãi bỏ Điều 1, khoản 3 Điều 2 và Điều 3 Thông tư số 28/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về thiết bị dạy nghề Công nghệ ôtô, Cắt gọt sắt kẽm kim loại, Công nghệ dệt đào tạo và giảng dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề.

5. Bãi bỏ Điều 1, khoản 1, 2 Điều 2 và Điều 3 Thông tư số 39/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về thiết bị dạy nghề cho những nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí, Nguội lắp ráp cơ khí, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí đào tạo và giảng dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề.

6. Bãi bỏ Điều 2, Điều 3 và Danh mục thiết bị dạy nghề Kỹ thuật sửa chữa thay thế, lắp ráp máy tính trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề quy định tại Điều 1 Thông tư số 18/2012/TT-BLĐTBXH ngày thứ 8/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành khuôn khổ thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho những nghề: Cơ điện nông thôn; Cơ điện tử; Điện tử công nghiệp; Công nghệ thông tin (Ứng dụng ứng dụng); Kỹ thuật sửa chữa thay thế, lắp ráp máy tính; Thiết kế đồ họa; Thương mại điện tử; Kỹ thuật xây dựng; Cấp, thoát nước; Gia công và thiết kế thành phầm mộc.

7. Bãi bỏ Điều 2, Điều 3 và 08 Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề (Chế biến và dữ gìn và bảo vệ thủy sản; Công nghệ chế biến chè; Chế biến cafe, ca cao; Khai thác, đánh bắt cá món ăn thủy hải sản) quy định tại Điều 1 Thông tư số 19/2012/TT-BLĐTBXH ngày thứ 8/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành khuôn khổ thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho những nghề: Chế biến và dữ gìn và bảo vệ thủy sản; May thời trang; Công nghệ chế biến chè; Chế biến cafe, ca cao; Nuôi trồng thủy sản nước ngọt; Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ; Khai thác, đánh bắt cá món ăn thủy hải sản.

8. Bãi bỏ Điều 2, Điều 3 và 08 Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề (Điều khiển tàu biển; Sửa chữa máy tàu thủy; Điện tàu thủy; Điện tử gia dụng) quy định tại Điều 1 Thông tư số 28/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành khuôn khổ thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho những nghề: Điều khiển phương tiện đi lại thủy trong nước; Điều khiển tàu biển; Khai thác máy tàu thủy; Sửa chữa máy tàu thủy; Điện tàu thủy; Điện tử gia dụng; Kỹ thuật lắp ráp ống công nghệ tiên tiến và phát triển.

9. Bãi bỏ Điều 2, Điều 3 và 06 Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề (Kỹ thuật máy nông nghiệp; Sửa chữa máy thi công xây dựng; Kỹ thuật lắp ráp điện và điều khiển và tinh chỉnh trong công nghiệp) quy định tại Điều 1 Thông tư số 06/2013/TT-BLĐTBXH ngày 23/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành khuôn khổ thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho những nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp; Sửa chữa máy thi công xây dựng; Kỹ thuật lắp ráp điện và điều khiển và tinh chỉnh trong công nghiệp; Chế tạo thiết bị cơ khí; Chế tạo vỏ tàu thủy.

10. Bãi bỏ Điều 2, Điều 3 và 04 Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề (Xây dựng cầu đường giao thông vận tải lối đi bộ bộ; Xây dựng khu công trình xây dựng thủy) quy định tại Điều 1 Thông tư số 12/2013/TT-BLĐTBXH ngày 19/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành khuôn khổ thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho những nghề: Vận hành nhà máy sản xuất thủy điện; Xây dựng cầu đường giao thông vận tải lối đi bộ bộ; Xây dựng khu công trình xây dựng thủy; Xây dựng và hoàn thiện khu công trình xây dựng thủy lợi; Chăn nuôi gia súc gia cầm; Lâm sinh.

11. Bãi bỏ Điều 2, Điều 3 và 16 Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề (Kỹ thuật điêu khắc gỗ; Kỹ thuật sơn mài và khảm trai; Xử lý nước thải công nghiệp; Sản xuất gốm, sứ xây dựng; Công nghệ sản xuất ván tự tạo; Bảo vệ thực vật; Trồng cây công nghiệp; Kỹ thuật dược) quy định tại Điều 1 Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành khuôn khổ thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho những nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ; Kỹ thuật sơn mài và khảm trai; Xử lý nước thải công nghiệp; Sản xuất gốm, sứ xây dựng; Công nghệ sản xuất ván tự tạo; Mộc xây dựng và trang trí thiết kế bên trong bên trong; Bảo vệ thực vật; Trồng cây công nghiệp; Thú y; Kỹ thuật dược; Chế biến mủ cao su đặc.

12. Bãi bỏ Điều 2, Điều 3 và 10 Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề (Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế; Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế; Điều khiển tầu cuốc; Bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên biển; Nghiệp vụ lễ tân – Quản trị lễ tân) quy định tại Điều 1 Thông tư số 20/2013/TT-BLĐTBXH ngày 04/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành khuôn khổ thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho những nghề: Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế; Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế; Vận hành và sửa chữa thay thế trạm bơm điện; Vận hành, sửa chữa thay thế thiết bị lạnh; Quản trị cơ sở tài liệu; Tin học văn phòng; Điều khiển tầu cuốc; Khảo sát địa hình; Bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên biển; Công nghệ sinh học; Trồng cây lương thực, thực phẩm; Nghiệp vụ lễ tân – Quản trị lễ tân.

13. Bãi bỏ những khoản 1, 2, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 19, 20 Điều 1; Điều 2 và Điều 3 Thông tư số 18/năm trước đó/TT-BLĐTBXH ngày 11/8/năm trước đó của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành thiết bị tối thiểu trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề những nghề.

14. Bãi bỏ những khoản 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Điều 1; Điều 2 và Điều 3 Thông tư số 06/năm ngoái/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/năm ngoái của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm Lever vương quốc trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho những nghề: Kỹ thuật sửa chữa thay thế, lắp ráp máy tính; Quản trị mạng máy tính; Kỹ thuật xây dựng; Cắt gọt sắt kẽm kim loại; Hàn; Công nghệ xe hơi; Điện gia dụng; Điện công nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Điện tử gia dụng; Điện tử công nghiệp; May thời trang; Nghiệp vụ nhà hàng quán ăn – Quản trị nhà hàng quán ăn; Kỹ thuật chế biến món ăn.

15. Bãi bỏ từ khoản 1 đến khoản 24 và khoản 27, 28 Điều 1; Điều 2 và Điều 3 Thông tư số 12/năm ngoái/TT-BLĐTBXH ngày 16/3/năm ngoái của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành Danh mục thiết bị tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho những nghề: Vận hành điện trong nhà máy sản xuất điện; Đo lường điện; Vận hành tổ máy phát điện Diesel; Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110kV trở xuống; Thí nghiệm điện; Bảo trì thiết bị cơ điện; Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược; Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế; Vận hành thiết bị hóa dầu; Vận hành thiết bị chế biến dầu khí; Vận hành thiết bị khai thác dầu khí; Khoan khai thác dầu khí; Chế biến thực phẩm; Công nghệ sản xuất bộ giấy và giấy; Sửa chữa thiết bị may.

16. Bãi bỏ từ khoản 1 đến khoản 16 và khoản 21, 22 Điều 1; Điều 2 và Điều 3 Thông tư số 18/năm ngoái/TT-BLĐTBXH ngày 16/6/năm ngoái của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho những nghề: Chạm khắc đá; Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò; Lái tàu đường tàu; tin tức tín hiệu đường tàu; Điều hành chạy tàu hỏa; Gò; Luyện gang; Luyện thép; Công nghệ cán, kéo sắt kẽm kim loại; Công nghệ sơn tàu thủy.

17. Bãi bỏ từ khoản 1 đến khoản 20, từ khoản 23 đến khoản 34 và khoản 36 Điều 1; Điều 2 và Điều 3 Thông tư số 19/năm ngoái/TT-BLĐTBXH ngày 17/6/năm ngoái của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho những nghề: Sửa chữa thiết bị tự động hóa hóa; Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí; Bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên đô thị; Xử lý rác thải; Chế biến lương thực; Lắp đặt thiết bị lạnh; Công nghệ may veston; Công nghệ sợi; Sửa chữa thiết bị dệt; Gia công ống công nghệ tiên tiến và phát triển; Vận hành máy xây dựng; Marketing thương mại; Quản lý khai thác khu công trình xây dựng thủy lợi; Vận hành cần, cầu trục; Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò; Đúc, dát đồng mỹ nghệ; Vận hành máy nông nghiệp; Sửa chữa, lắp ráp xe máy; Cốt thép – hàn; Bán hàng trong siêu thị.

18. Bãi bỏ những khoản 1, 2, từ khoản 5 đến khoản 10, 13, 14, 19, 20, từ khoản 23 đến khoản 28, 31, 32, từ khoản 35 đến khoản 40 Điều 1; Điều 2 và Điều 3 Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BLĐTBXH ngày 17/6/năm ngoái của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm Lever vương quốc trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho những nghề: Gia công và thiết kế thành phầm mộc; Công nghệ thông tin (ứng dụng ứng dụng); Xây dựng cầu đường giao thông vận tải lối đi bộ bộ; Nguội sửa chữa thay thế máy công cụ; Kỹ thuật máy nông nghiệp; Sửa chữa máy thi công xây dựng; Vận hành máy thi công nền; Vận hành máy thi công mặt đường; Cơ điện nông thôn; Xử lý nước thải công nghiệp; Chế biến thực phẩm; Chế biến và dữ gìn và bảo vệ thủy sản; Trồng cây công nghiệp; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Lâm sinh; Khai thác, đánh bắt cá món ăn thủy hải sản; Thú y; Hướng dẫn du lịch; Điều khiển phương tiện đi lại thủy trong nước; Khai thác máy tàu thủy.

19. Bãi bỏ từ khoản 1 đến khoản 27, 29, 30, 31, từ khoản 33 đến khoản 40, 42 Điều 1; Điều 2 và Điều 3 Thông tư số 18/năm ngoái/TT-BLĐTBXH ngày 16/06/năm ngoái của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phát hành Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho những nghề; Chạm khắc đá; Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò; Lái tàu đường tàu; tin tức tín hiệu đường tàu; Điều hành chạy tàu hỏa; Gò; Luyện gang; Luyện thép; Công nghệ cán, kéo sắt kẽm kim loại; Công nghệ sơn tàu thủy đã được sửa đổi, tương hỗ update bởi Thông tư số 11/năm trong năm này/TT-BLĐTBXH ngày 16/6/năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

20. Bãi bỏ từ khoản 1 đến khoản 46, 50, 52, 53, 59, 60, 61, 64 Điều 1; Điều 2 và Điều 3 Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BLĐTBXH ngày 17/06/năm ngoái của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phát hành Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm Lever vương quốc trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho những nghề: Gia công và thiết kế thành phầm mộc; Công nghệ thông tin (ứng dụng ứng dụng); Xây dựng cầu đường giao thông vận tải lối đi bộ bộ; Nguội sửa chữa thay thế máy công cụ; Kỹ thuật máy nông nghiệp; Sữa chữa máy thi công xây dựng; Vận hành máy thi công nền; Vận hành máy thi công mặt đường; Cơ điện nông thôn; Xử lý nước thải công nghiệp; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Lâm sinh; Khai thác, đánh bắt cá món ăn thủy hải sản; Thú y; Hướng dẫn du lịch; Điều khiển phương tiện đi lại thủy trong nước; Khai thác máy tàu thủy đã được sửa đổi, tương hỗ update bởi Thông tư số 10/năm trong năm này/TT-BLĐTBXH ngày 16/6/năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

II. Lĩnh vực Người có công

Bãi bỏ Phần I; khoản một phần II; nội dung miễn học phí riêng với học viên, sinh viên học tại những cơ sở đào tạo và giảng dạy công lập tại điểm a khoản 2 phần II; điểm b và c khoản 2 Phần II; Phần III; Phần IV; phần V Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn về chính sách ưu đãi trong giáo dục và đào tạo và giảng dạy riêng với những người dân có công với nước và con của tớ.


Bạn đang tìm hiểu thêm post Thông tư 22/2020/TT-BLĐTBXH 2022

Với việc Bạn đọc post Thông tư 22/2020/TT-BLĐTBXH New sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game tài liệu Thông tư 22/2020/TT-BLĐTBXH Free

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game HD Thông tư 22/2020/TT-BLĐTBXH Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại comment or tham gia Group zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Thông #tư #222020TTBLĐTBXH