0765562555

Tổng hợp 27 biểu lộ suy thoái và khủng hoảng tự diễn biến, tự chuyển hóa

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Tổng hợp 27 biểu lộ suy thoái và khủng hoảng tự diễn biến, tự chuyển hóa FULL 2022 được update : 2021-09-06 19:18:09

3710

Xin chàoNgày 30/10, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký kết phát hành Nghị quyết số 04-NQ/TW. Trong số đó chỉ rõ 27 biểu lộ suy thoái và khủng hoảng thuộc 3 nhóm tư tưởng – chính trị, đạo đức – lối sống và những biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Đồng thời, cũng phục vụ 4 nhóm giải pháp khắc phục. Mời ban đọc cùng tìm hiểu thêm rõ ràng nội dung 27 biểu lộ suy thoái và khủng hoảng tự diễn biến, tự chuyển hóa và 4 nhóm giải pháp khắc phục để thuận tiện và đơn thuần và giản dị hơn trong việc viết bản kiểm điểm Đảng viên. Mời những ban cùng tìm hiểu thêm nội dung rõ ràng tại đây.

Bạn đang xem: Tổng hợp 27 biểu lộ suy thoái và khủng hoảng tự diễn biến, tự chuyển hóa

Nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức bằng những biểu lộ rõ ràng Số TT BIỂU HIỆN LIÊN HỆ Có biểu lộ Không có biểu lộ I Biểu hiện suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị 1 Phai nhạt lý tưởng cách mạng; xấp xỉ, giảm sút niềm tin vào tiềm năng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội. 2 Hoài nghi, thiếu tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 3 Xa rời tôn chỉ, mục tiêu của Đảng. 4 Không kiên định con phố tăng trưởng chủ nghĩa xã hội. 5 Phụ họa theo những nhận thức rơi lệch, quan điểm sai trái. 6 Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, vai trò của lý luận và học tập lý luận chính trị. 7 Lười học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chủ trương pháp lý của Nhà nước. 8 Không chấp hành nghiêm những nguyên tắc tổ chức triển khai của Đảng. 9 Sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác thao tác. 10 Né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm. 11 Trung bình chủ nghĩa, thao tác qua loa, đại khái, kém hiệu suất cao. 12 Không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, trách nhiệm được giao. 13 Trong tự phê bình còn giấu giếm, không đủ can đảm nhiệm khuyết điểm. 14 Khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật. 15 Trong phê bình thì nể nang, tránh mặt, ngại va chạm, thấy đúng không ạ bảo vệ, thấy sai không đấu tranh. 16 Lợi dụng tự phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu oan giáng họa, hạ nhục, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ thành viên không trong sáng. 17 Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước. 18 Nói không song song với làm; hứa nhiều làm ít, nói một đằng, làm một nẻo. 19 Nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác. 20 Nói và làm không nhất quán khi đương chức với lúc về nghỉ hưu. 21 Duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ tuân theo ý mình. 22 Không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác. 23 Tham vọng chức quyền. 24 Không chấp hành sự phân công của tổ chức triển khai. 25 Kén chọn chức vụ, vị trí công tác thao tác; chọn nơi có nhiều quyền lợi, chọn việc dễ, bỏ việc khó. 26 Không sẵn sàng nhận trách nhiệm ở nơi xa, nơi có trở ngại vất vả. 27 Tìm mọi phương pháp để vận động, tác động, tranh thủ phiếu bầu, phiếu tin tưởng cho thành viên một cách thiếu lành mạnh. 28 Có “tư duy nhiệm kỳ”, chỉ triệu tập xử lý và xử lý những yếu tố thời hạn ngắn trước mắt, có lợi cho mình. 29 Bổ nhiệm người thân trong gia đình, người quen dù không đủ tiêu chuẩn, Đk giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành hoặc sắp xếp, sắp xếp vào vị trí có nhiều quyền lợi. II Biểu hiện về suy thoái và khủng hoảng đạo đức, lối sống 30 Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, thời cơ, vụ lợi; chỉ lo thu vén thành viên, không quan tâm đến quyền lợi tập thể. 31 Ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không thích người khác hơn mình. 32 Vi phạm nguyên tắc triệu tập dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ. 33 Đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức. 34 Cục bộ, bè phái, kèn cựa vị thế, tranh chức, tranh quyền. 35 Độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ huy, điều hành quản lý. 36 Kê khai tài sản, thu nhập không trung thực. 37 Mắc bệnh “thành tích”, háo danh, phô trương, che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, “đánh bóng” tên tuổi. 38 Thích được tôn vinh, ca tụng. 39 “Chạy thành tích”, “chạy khen thưởng”,”chạy thương hiệu”. 40 Quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở. 41 Thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, cty mình. 42 Thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những trở ngại vất vả, bức xúc và yên cầu chính đáng của nhân dân. 43 Quyết định hoặc tổ chức triển khai thực thi gây tiêu tốn lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên… 44 Đầu tư công tràn ngập, hiệu suất cao thấp hoặc không hiệu suất cao. 45 Mua sắm, sử dụng tài sản công vượt quy định. 46 Chi tiêu công quỹ tùy tiện, vô nguyên tắc. 47 Sử dụng tiêu tốn lãng phí nguồn nhân lực. 48 Phí phạm thời hạn lao động. 49 Tham ô, tham nhũng. 50 Lợi dụng chức vụ quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng người dùng khác để trục lợi. 51 Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, xấu đi. 52 Thao túng trong công tác thao tác cán bộ. 53 Chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội… 54 Sử dụng quyền lực tối cao được giao để phục vụ quyền lợi thành viên. 55 Để người thân trong gia đình, người quen tận dụng chức vụ, quyền hạn của tớ để trục lợi. 56 Đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan dị đoan. 57 Ủng hộ hoặc tham gia những tổ chức triển khai tôn giáo phạm pháp. 58 Sa vào những tệ nạn xã hội. 59 Vi phạm thuần phong, mỹ tục, truyền thống cuội nguồn văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc bản địa, chuẩn mực đạo đức mái ấm gia đình và xã hội. III Biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ 60 Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những nguyên tắc tổ chức triển khai của Đảng, nhất là nguyên tắc triệu tập dân chủ. 61 Đòi thực thi “đa nguyên, đa đảng”. 62 Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 63 Đòi thực thi thể chế “tam quyền phân lập”, tăng trưởng “xã hội dân sự”. 64 Phủ nhận nền kinh tế thị trường tài chính thị trường khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, chính sách sở hữu toàn dân về đất đai. 65 Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước. 66 Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước. 67 Xuyên tạc lịch sử dân tộc, bịa đặt, vu cáo những lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 68 Kích động tư tưởng bất mãn, sự không tương đương chính kiến, chống đối trong nội bộ. 69 Lợi dụng và sử dụng những phương tiện đi lại thông tin, truyền thông, social để nói xấu, hạ nhục, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 70 Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng riêng với lực lượng vũ trang; đòi “phi chính trị hóa” quân đội và công an. 71 Xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và bảo mật thông tin an ninh nhân dân. 72 Chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với quân đội và công an. 73 Móc nối, cấu kết với những thế lực thù địch, phản động và những thành phần thời cơ, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm trái chiều. 74 Vận động, tổ chức triển khai, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước. 75 Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng và Nhà nước. 76 tin tức phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với những nước. 77 Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng riêng với báo chí truyền thông, văn học – nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp. 78 Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng. 79 Cổ súy cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan; thổi phồng mặt trái của xã hội. 80 Sáng tác, tiếp thị những tác phẩm văn hóa truyền thống, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp rơi lệch, bóp méo lịch sử dân tộc, hạ thấp uy tín của Đảng. 81 Có tư tưởng dân tộc bản địa hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. 82 Lợi dụng yếu tố “dân chủ”, “nhân quyền”, dân tộc bản địa, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ Một trong những dân tộc bản địa, Một trong những tôn giáo, giữa dân tộc bản địa và tôn giáo, Một trong những dân tộc bản địa, tôn giáo với Đảng và Nhà nước. 27 biểu lộ suy thoái và khủng hoảng tự diễn biến, tự chuyển hóa

1) Phai nhạt lý tưởng cách mạng; xấp xỉ, giảm sút niềm tin vào tiềm năng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội; không tin, thiếu tin vào chủ nghĩa Marx – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2) Xa rời tôn chỉ, mục tiêu của Đảng; không kiên định con phố tăng trưởng chủ nghĩa xã hội; phụ hoạ theo những nhận thức rơi lệch, quan điểm sai trái.

3) Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, vai trò của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Marx – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước.

4) Không chấp hành nghiêm những nguyên tắc tổ chức triển khai của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác thao tác; tránh mặt trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, thao tác qua loa, đại khái, kém hiệu suất cao; không hề ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, trách nhiệm được giao.

5) Trong tự phê bình còn giấu giếm, không đủ can đảm nhiệm khuyết điểm; khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình thì nể nang, tránh mặt, ngại va chạm, thấy đúng không ạ bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; tận dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu oan giáng họa, hạ nhục, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ thành viên không trong sáng.

6) Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước. Nói không song song với làm; hứa nhiều làm ít; nói một đằng, làm một nẻo; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác; nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu.

7) Duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ tuân theo ý mình; không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác.

8) Tham vọng chức quyền, không chấp hành sự phân công của tổ chức triển khai; kén chọn chức vụ, vị trí công tác thao tác; chọn nơi có nhiều quyền lợi, chọn việc dễ, bỏ việc khó; không sẵn sàng nhận trách nhiệm ở nơi xa, nơi có trở ngại vất vả. Thậm chí còn tìm mọi phương pháp để vận động, tác động, tranh thủ phiếu bầu, phiếu tin tưởng cho thành viên một cách thiếu lành mạnh.

9) Vướng vào “tư duy nhiệm kỳ”, chỉ triệu tập xử lý và xử lý những yếu tố thời hạn ngắn trước mắt, có lợi cho mình; tranh thủ chỉ định người thân trong gia đình, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, Đk giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành hoặc sắp xếp, sắp xếp vào vị trí có nhiều quyền lợi.

1) Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, thời cơ, vụ lợi; chỉ lo thu vén thành viên, không quan tâm đến quyền lợi tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không thích người khác hơn mình.

2) Vi phạm nguyên tắc triệu tập dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức; cục bộ, bè phái, kèn cựa vị thế, tranh chức, tranh quyền; độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ huy, điều hành quản lý.

3) Kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

4) Mắc bệnh “thành tích”, háo danh, phô trương, che dấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, “đánh bóng” tên tuổi; thích được tôn vinh, ca tụng; “chạy thành tích”, “chạy khen thưởng”, “chạy thương hiệu”.

5) Quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, cty mình; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những trở ngại vất vả, bức xúc và yên cầu chính đáng của nhân dân.

Tham khảo: Đơn xin xác nhận tình hình trở ngại vất vả

6) Quyết định hoặc tổ chức triển khai thực thi gây tiêu tốn lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên…; góp vốn đầu tư công tràn ngập, hiệu suất cao thấp hoặc không hiệu suất cao; shopping, sử dụng tài sản công vượt quy định; tiêu pha công quỹ tuỳ tiện, vô nguyên tắc. Sử dụng tiêu tốn lãng phí nguồn nhân lực, phí phạm thời hạn lao động.

7) Tham ô, tham nhũng, tận dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng người dùng khác để trục lợi. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, xấu đi.

8) Thao túng trong công tác thao tác cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội… Sử dụng quyền lực tối cao được giao để phục vụ quyền lợi thành viên hoặc để người thân trong gia đình, người quen tận dụng chức vụ, quyền hạn của tớ để trục lợi.

9) Đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan dị đoan, ủng hộ hoặc tham gia những tổ chức triển khai tôn giáo phạm pháp. Sa vào những tệ nạn xã hội, vi phạm thuần phong, mỹ tục, truyền thống cuội nguồn văn hoá tốt đẹp của dân tộc bản địa, chuẩn mực đạo đức mái ấm gia đình và xã hội.

1) Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những nguyên tắc tổ chức triển khai của Đảng, nhất là nguyên tắc triệu tập dân chủ; đòi thực thi “đa nguyên, đa đảng”.

2) Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đòi thực thi thể chế “tam quyền phân lập”, tăng trưởng “xã hội dân sự”. Phủ nhận nền kinh tế thị trường tài chính thị trường khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, chính sách sở hữu toàn dân về đất đai.

3) Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước. Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước. Xuyên tạc lịch sử dân tộc, bịa đặt, vu cáo những lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

4) Kích động tư tưởng bất mãn, sự không tương đương chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng những phương tiện đi lại thông tin, truyền thông, social để nói xấu, hạ nhục, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

5) Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng riêng với lực lượng vũ trang; đòi “phi chính trị hoá” quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và bảo mật thông tin an ninh nhân dân; chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với quân đội và công an.

6) Móc nối, cấu kết với những thế lực thù địch, phản động và những thành phần thời cơ, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm trái chiều; vận động, tổ chức triển khai, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước.

7) Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng và Nhà nước; thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với những nước.

8) Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng riêng với báo chí truyền thông, văn học-nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp. Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng; cổ suý cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan; thổi phồng mặt trái của xã hội. Sáng tác, tiếp thị những tác phẩm văn hoá, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp rơi lệch, bóp méo lịch sử dân tộc, hạ thấp uy tín của Đảng.

9) Có tư tưởng dân tộc bản địa hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. Lợi dụng yếu tố “dân chủ”, “nhân quyền”, dân tộc bản địa, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ Một trong những dân tộc bản địa, Một trong những tôn giáo, giữa dân tộc bản địa và tôn giáo, Một trong những dân tộc bản địa, tôn giáo với Đảng và Nhà nước.

1) Tập trung lãnh đạo, chỉ huy nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về ý nghĩa, vai trò, vai trò và sự thiết yếu của việc học tập, nghiên cứu và phân tích, vận dụng sáng tạo và tăng trưởng chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có kế hoạch học tập, tu dưỡng nâng cao trình độ lý luận bắt buộc hằng năm riêng với cán bộ, đảng viên gắn với việc phục vụ thông tin, update kiến thức và kỹ năng mới thích hợp từng đối tượng người dùng, từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Thực hiện trang trọng, có hiệu suất cao việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/năm trong năm này của Bộ Chính trị.

2) Tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường công tác thao tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và phân tích lý luận, nhất là những quy mô mới, kinh nghiệm tay nghề hay; khuyến khích tăng trưởng tư duy lý luận phù phù thích hợp với đường lối thay đổi của Đảng. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy và học lý luận chính trị gắn với ứng dụng thực tiễn, tăng cường kiểm tra và quản trị và vận hành ngặt nghèo chất lượng dạy và học. Chủ động tóm gọn diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để sở hữu chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu suất cao.

3) Xây dựng và thực thi có hiệu suất cao nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, trong số đó chú trọng xây dựng khối mạng lưới hệ thống chuẩn mực những quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức triển khai đảng và với nhân dân. Hằng năm, người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái và khủng hoảng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; những cấp uỷ, tổ chức triển khai đảng kiểm tra, giám sát việc thực thi cam kết của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, cty mình.

4) Hoàn thiện và thực thi trang trọng quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là những đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương và bí thư cấp uỷ những cấp.

5) Tiếp tục thay đổi nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xây dựng quy định tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, tránh mặt, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh; cấp trên gợi ý kiểm điểm và trực tiếp dự, chỉ huy ở những nơi có yếu tố phức tạp, nơi có biểu lộ suy thoái và khủng hoảng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Hoàn thiện quy định nhìn nhận cán bộ một cách khoa học, thích hợp; quy định lấy phiếu tin tưởng ở những cấp, những ngành định kỳ hoặc đột xuất.

6) Tăng cường quản trị và vận hành, trấn áp và chấn chỉnh hoạt động và sinh hoạt giải trí báo chí truyền thông, xuất bản, Internet, social. Phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của những cty báo chí truyền thông, cơ quan chủ quản báo chí truyền thông trong công tác thao tác đấu tranh phòng, chống suy thoái và khủng hoảng, quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, xấu đi, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Chủ động khuynh hướng, phục vụ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất; chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước, những thành quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những tác nhân tích cực, nổi bật tiên tiến và phát triển, gương người tốt, việc tốt. Khen thưởng kịp thời những tập thể, thành viên có thành tích; xử lý nghiêm những tập thể, thành viên vi phạm quy định về thông tin, báo chí truyền thông, tuyên truyền.

7) Chủ động sẵn sàng sẵn sàng những phương án, giải pháp rõ ràng, sát với tình hình; xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu suất cao riêng với những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của những thế lực thù địch, phản động, thành phần thời cơ và bất mãn chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa.

8) Hoàn thiện Quy chế về kỷ luật phát ngôn riêng với cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm những thành viên, nhóm người cấu kết với nhau, tận dụng yếu tố “dân chủ”, “nhân quyền”, tôn giáo, dân tộc bản địa để tuyên truyền, xuyên tạc và có hành vi nói, viết, tàng trữ, phát tán tài liệu sai trái. Tổ chức forum trao đổi, đối thoại những yếu tố còn tồn tại nhận thức, quan điểm rất khác nhau tương quan đến đường lối, chủ trương của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước.

9) Cấp uỷ, cơ quan ban ngành thường trực và người đứng đầu những cấp phải xây dựng kế hoạch, triệu tập lãnh đạo, chỉ huy và kiểm tra, giám sát, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân. Chú trọng công tác thao tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện phong thái thao tác khoa học, rõ ràng, sâu sát cơ sở cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành những cấp.

từ khóa quan tâm: Mẫu đơn xin xét công nhận hết thời hạn tập sự (3 mẫu)

10) Hằng năm hoặc khi sẵn sàng sẵn sàng đề bạt, luân chuyển, điều động công tác thao tác riêng với cán bộ, tiêu chuẩn quan trọng để xem nhận, xếp loại tổ chức triển khai và cán bộ, đảng viên là: chương trình hành vi của tập thể và thành viên; kết quả thực thi trách nhiệm được giao; kết quả thực thi cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; tự phê bình và phê bình; sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành; hiệu suất cao đấu tranh, khắc phục suy thoái và khủng hoảng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

1) Các cấp uỷ, tổ chức triển khai đảng chỉ huy thanh tra rà soát, hoàn thiện và thực thi nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, trấn áp việc thực thi quyền lực tối cao của người dân có chức, có quyền, theo phía quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó; phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm tập thể, thành viên trong từng quy trình xử lý và xử lý việc làm và có chế tài xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức riêng với cán bộ thao tác kém hiệu suất cao, không hoàn thành xong trách nhiệm, yếu về khả năng, kém về phẩm chất đạo đức, tin tưởng thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác thao tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành và người đứng đầu. Trước mắt, thanh tra rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm những vụ việc vi phạm trong thực thi quyền lực tối cao gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

2) Các cấp uỷ, tổ chức triển khai đảng chỉ huy thanh tra rà soát, hoàn thiện những quy định, văn bản quy phạm pháp lý về quản trị và vận hành, điều hành quản lý bảo vệ công khai minh bạch, minh bạch, góp thêm phần xoá bỏ cơ chế “xin – cho”, “duyệt – cấp”; ngăn ngừa, đẩy lùi tham nhũng, xấu đi, “quyền lợi nhóm”, “sân sau”, trục lợi trong quản trị và vận hành, sử dụng ngân sách, tài sản công, Cp hoá doanh nghiệp nhà nước, vốn góp vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, tài nguyên, tài chính, ngân hàng nhà nước, thuế, hải quan, phân loại, quản trị và vận hành và sử dụng biên chế… Tăng cường hiệu suất cao công tác thao tác phòng, chống rửa tiền, chuyển mạnh từ thanh toán tiền mặt sang thanh toán không dùng tiền mặt.

3) Kiên quyết thực thi đúng tiềm năng, có hiệu suất cao việc sắp xếp lại cỗ máy, tinh giản biên chế gắn với cải cách chính sách công vụ, cơ cấu tổ chức triển khai lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thay đổi chủ trương tiền lương. Thực hiện chính sách hợp đồng có thời hạn riêng với viên chức nhà nước. Xây dựng và thực thi chủ trương nhà tại nhằm mục đích tạo động lực cho cán bộ, công chức theo phía nhiều chủ thể tham gia, hạn chế tối đa việc sử dụng ngân sách nhà nước.

4) Đẩy mạnh xã hội hoá, tách phục vụ dịch vụ công và quản trị và vận hành sản xuất marketing thương mại thoát khỏi hiệu suất cao quản trị và vận hành nhà nước nhằm mục đích nâng cao hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của những cty quản trị và vận hành nhà nước; khắc phục tình trạng quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, xấu đi của cán bộ, công chức. Rà soát, thoái vốn, Cp hoá, trấn áp và chấn chỉnh hoạt động và sinh hoạt giải trí của những doanh nghiệp quân đội và công an sản xuất marketing thương mại thua lỗ, không phục vụ trách nhiệm quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh.

5) Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; thanh tra rà soát, sửa đổi, hoàn thiện những quy định nhằm mục đích tăng cường quản trị và vận hành ngặt nghèo cán bộ, đảng viên; khắc phục ngay tình trạng ăn uống, chè chén, “liên hoan”, “gặp mặt” thiếu lành mạnh, với động cơ không trong sáng; khắc phục những bất hợp lý trong công tác thao tác cán bộ, như: phân công, phân cấp, thẩm quyền quản trị và vận hành, quy trình chỉ định,… nhằm mục đích bảo vệ nguyên tắc bình đẳng, tổng thể, liên thông Một trong những cty trong khối mạng lưới hệ thống chính trị và trấn áp và chấn chỉnh, khắc phục tình trạng kén chọn vị trí, chức vụ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

6) Hoàn thiện quy định về tổ chức triển khai, cỗ máy và công tác thao tác bảo vệ chính trị nội bộ; bảo vệ sự trong sáng về chính trị trong nội bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo cấp kế hoạch. Chú trọng nắm tình hình và xử lý và xử lý tốt yếu tố chính trị lúc bấy giờ; dữ thế chủ động phát hiện, ngăn ngừa kịp thời và xử lý nghiêm những đối tượng người dùng chống đối, thành phần thời cơ, bất mãn chính trị. Rà soát, hoàn thiện quy định về quản trị và vận hành cán bộ, đảng viên nghiên cứu và phân tích, học tập, lao động và công tác thao tác ở quốc tế. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương trong đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

1) Đẩy mạnh công tác thao tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức triển khai thực thi những nghị quyết, kết luận của Đảng. Xử lý nghiêm tập thể, thành viên phát hành văn bản không đúng, không thích hợp hoặc thực thi không trang trọng những nội dung nghị quyết, kết luận của Đảng; khen thưởng kịp thời tập thể, thành viên thực thi có hiệu suất cao.

2) Các cấp uỷ, tổ chức triển khai đảng tăng cường công tác thao tác kiểm tra, giám sát và công khai minh bạch kết quả để góp thêm phần đấu tranh ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái và khủng hoảng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ban thường vụ cấp uỷ những cấp chỉ huy thanh tra rà soát ngay đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành thuộc quyền và xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái và khủng hoảng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, không bảo vệ về tiêu chuẩn, Đk, quy trình chỉ định, khả năng và hiệu suất cao công tác thao tác thấp, nhất là những trường hợp người nhà, người thân trong gia đình của cán bộ lãnh đạo chủ chốt những cấp có nhiều dư luận.

3) Nâng cao hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của Ban Chỉ đạo Trung ương và cơ quan thường trực về phòng, chống tham nhũng. Nghiên cứu việc tăng thẩm quyền và chế tài xử lý trách nhiệm của uỷ ban kiểm tra những cấp trong việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật riêng với tổ chức triển khai đảng, đảng viên. Rà soát, hoàn thiện những quy định của Đảng và Nhà nước về xử lý kỷ luật, bảo vệ sự thống nhất, đồng điệu giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật hành chính của Nhà nước.

4) Tăng thẩm quyền và tôn vinh trách nhiệm người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác thao tác cán bộ dưới quyền để kiểm điểm khi có tín hiệu vi phạm hoặc chậm trễ, trì trệ, kém hiệu suất cao trong thực thi chức trách, trách nhiệm được giao; đồng thời, xem xét tư cách đảng viên và phối phù thích hợp với những cty hiệu suất cao có giải pháp ngăn ngừa hành vi bao che, cản trở, gây trở ngại vất vả trong xử lý hoặc có tín hiệu bỏ trốn.

5) Tăng cường công tác thao tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của những cty thanh tra, kiểm tra, khảo sát và những cty tư pháp để nâng cao hiệu suất cao công tác thao tác phòng, chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, xử lý nghiêm minh riêng với những cán bộ sai phạm theo quy định của pháp lý; trước mắt triệu tập xử lý dứt điểm những vụ tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm và công khai minh bạch kết quả xử lý.

6) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực thi nghiêm những nguyên tắc tổ chức triển khai của Đảng; cán bộ, đảng viên vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, đúng chuẩn, bảo vệ công khai minh bạch, minh bạch, công minh. Cấp uỷ những cấp chỉ huy nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; đồng thời, tiến hành thanh tra rà soát, sàng lọc và đưa ngay những người dân không hề đủ tư cách đảng viên thoát khỏi Đảng.

7) Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; xây dựng và hoàn thiện cơ chế giải trình và giám sát việc tăng giảm tài sản của cán bộ, đảng viên. Cơ quan đề xuất kiến nghị đề bạt, chỉ định cán bộ phải tiến hành thẩm định, xác minh, nhìn nhận tính trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai minh bạch theo quy định.

8) Xây dựng quy định xử lý những tập thể, thành viên suy thoái và khủng hoảng nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có lời nói và việc làm biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” nghiêm trọng. Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai đảng phải phụ trách nếu không kịp thời phát hiện hoặc phát hiện mà chậm xử lý riêng với những biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

1) Các cấp uỷ, cơ quan ban ngành thường trực phải nhận thức thâm thúy, quán triệt và thực thi nghiêm Quyết định số 217-QĐ/TW về quy định giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể chính trị-xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan ban ngành thường trực.

2) Tăng cường công tác thao tác dân vận của Đảng và của cơ quan ban ngành thường trực; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, những đoàn thể chính trị-xã hội, của nhân dân, báo chí truyền thông và công luận trong đấu tranh ngăn ngừa, đẩy lùi suy thoái và khủng hoảng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên. Thực hiện trang trọng, có hiệu suất cao phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Trước mắt, triệu tập xử lý và xử lý kịp thời, dứt điểm những yếu tố bức xúc của nhân dân.

3) Nâng cao chất lượng, hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của Quốc hội và Hội đồng nhân dân những cấp, bảo vệ mọi chủ trương, pháp lý của Nhà nước phải theo như đúng Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng và phải xuất phát từ nguyện vọng chính đáng, quyền và quyền lợi hợp pháp của nhân dân.

4) Người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan ban ngành thường trực những cấp phải thực thi trang trọng việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên. Xây dựng và thực thi Quy định về việc lấy ý kiến nhìn nhận sự hài lòng của người dân riêng với cơ quan, cán bộ, công chức trực tiếp xử lý và xử lý việc làm của người dân và doanh nghiệp; có hình thức xử lý riêng với những tổ chức triển khai, thành viên có chỉ số hài lòng thấp.

5) Xây dựng và thực thi cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái và khủng hoảng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Trung ương tin tưởng rằng, với truyền thống cuội nguồn cách mạng vẻ vang và thực ra tốt đẹp của Đảng, ý thức tự giác của từng cán bộ, đảng viên, sự gương mẫu của từng đồng chí Uỷ viên Trung ương, người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan ban ngành thường trực những cấp và được nhân dân đống ý, ủng hộ, nhất định toàn Đảng sẽ thực thi thắng lợi tiềm năng, trách nhiệm Nghị quyết, để Đảng ta thật sự vững vàng về chính trị và tư tưởng, thống nhất cao về ý chí và hành vi, trong sáng về đạo đức và lối sống, ngặt nghèo về tổ chức triển khai, đủ sức lãnh đạo đưa giang sơn ngày càng tăng trưởng, xứng danh với niềm tin yêu của nhân dân.

Ngày 30/10, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký kết phát hành Nghị quyết số 04-NQ/TW. Trong số đó chỉ rõ 27 biểu lộ suy thoái và khủng hoảng thuộc 3 nhóm tư tưởng – chính trị, đạo đức – lối sống và những biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Đồng thời, cũng phục vụ 4 nhóm giải pháp khắc phục. Mời ban đọc cùng tìm hiểu thêm rõ ràng nội dung 27 biểu lộ suy thoái và khủng hoảng tự diễn biến, tự chuyển hóa và 4 nhóm giải pháp khắc phục để thuận tiện và đơn thuần và giản dị hơn trong việc viết bản kiểm điểm Đảng viên. Mời những ban cùng tìm hiểu thêm nội dung rõ ràng tại đây.

Bạn đang xem: Tổng hợp 27 biểu lộ suy thoái và khủng hoảng tự diễn biến, tự chuyển hóa

Số TT BIỂU HIỆN LIÊN HỆ Có biểu lộ Không có biểu lộ I 1 Phai nhạt lý tưởng cách mạng; xấp xỉ, giảm sút niềm tin vào tiềm năng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội. 2 Hoài nghi, thiếu tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 3 Xa rời tôn chỉ, mục tiêu của Đảng. 4 Không kiên định con phố tăng trưởng chủ nghĩa xã hội. 5 Phụ họa theo những nhận thức rơi lệch, quan điểm sai trái. 6 Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, vai trò của lý luận và học tập lý luận chính trị. 7 Lười học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chủ trương pháp lý của Nhà nước. 8 Không chấp hành nghiêm những nguyên tắc tổ chức triển khai của Đảng. 9 Sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác thao tác. 10 Né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm. 11 Trung bình chủ nghĩa, thao tác qua loa, đại khái, kém hiệu suất cao. 12 Không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, trách nhiệm được giao. 13 Trong tự phê bình còn giấu giếm, không đủ can đảm nhiệm khuyết điểm. 14 Khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật. 15 Trong phê bình thì nể nang, tránh mặt, ngại va chạm, thấy đúng không ạ bảo vệ, thấy sai không đấu tranh. 16 Lợi dụng tự phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu oan giáng họa, hạ nhục, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ thành viên không trong sáng. 17 Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước. 18 Nói không song song với làm; hứa nhiều làm ít, nói một đằng, làm một nẻo. 19 Nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác. 20 Nói và làm không nhất quán khi đương chức với lúc về nghỉ hưu. 21 Duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ tuân theo ý mình. 22 Không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác. 23 Tham vọng chức quyền. 24 Không chấp hành sự phân công của tổ chức triển khai. 25 Kén chọn chức vụ, vị trí công tác thao tác; chọn nơi có nhiều quyền lợi, chọn việc dễ, bỏ việc khó. 26 Không sẵn sàng nhận trách nhiệm ở nơi xa, nơi có trở ngại vất vả. 27 Tìm mọi phương pháp để vận động, tác động, tranh thủ phiếu bầu, phiếu tin tưởng cho thành viên một cách thiếu lành mạnh. 28 Có “tư duy nhiệm kỳ”, chỉ triệu tập xử lý và xử lý những yếu tố thời hạn ngắn trước mắt, có lợi cho mình. 29 Bổ nhiệm người thân trong gia đình, người quen dù không đủ tiêu chuẩn, Đk giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành hoặc sắp xếp, sắp xếp vào vị trí có nhiều quyền lợi. II 30 Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, thời cơ, vụ lợi; chỉ lo thu vén thành viên, không quan tâm đến quyền lợi tập thể. 31 Ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không thích người khác hơn mình. 32 Vi phạm nguyên tắc triệu tập dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ. 33 Đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức. 34 Cục bộ, bè phái, kèn cựa vị thế, tranh chức, tranh quyền. 35 Độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ huy, điều hành quản lý. 36 Kê khai tài sản, thu nhập không trung thực. 37 Mắc bệnh “thành tích”, háo danh, phô trương, che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, “đánh bóng” tên tuổi. 38 Thích được tôn vinh, ca tụng. 39 “Chạy thành tích”, “chạy khen thưởng”,”chạy thương hiệu”. 40 Quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở. 41 Thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, cty mình. 42 Thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những trở ngại vất vả, bức xúc và yên cầu chính đáng của nhân dân. 43 Quyết định hoặc tổ chức triển khai thực thi gây tiêu tốn lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên… 44 Đầu tư công tràn ngập, hiệu suất cao thấp hoặc không hiệu suất cao. 45 Mua sắm, sử dụng tài sản công vượt quy định. 46 Chi tiêu công quỹ tùy tiện, vô nguyên tắc. 47 Sử dụng tiêu tốn lãng phí nguồn nhân lực. 48 Phí phạm thời hạn lao động. 49 Tham ô, tham nhũng. 50 Lợi dụng chức vụ quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng người dùng khác để trục lợi. 51 Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, xấu đi. 52 Thao túng trong công tác thao tác cán bộ. 53 Chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội… 54 Sử dụng quyền lực tối cao được giao để phục vụ quyền lợi thành viên. 55 Để người thân trong gia đình, người quen tận dụng chức vụ, quyền hạn của tớ để trục lợi. 56 Đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan dị đoan. 57 Ủng hộ hoặc tham gia những tổ chức triển khai tôn giáo phạm pháp. 58 Sa vào những tệ nạn xã hội. 59 Vi phạm thuần phong, mỹ tục, truyền thống cuội nguồn văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc bản địa, chuẩn mực đạo đức mái ấm gia đình và xã hội. III 60 Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những nguyên tắc tổ chức triển khai của Đảng, nhất là nguyên tắc triệu tập dân chủ. 61 Đòi thực thi “đa nguyên, đa đảng”. 62 Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 63 Đòi thực thi thể chế “tam quyền phân lập”, tăng trưởng “xã hội dân sự”. 64 Phủ nhận nền kinh tế thị trường tài chính thị trường khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, chính sách sở hữu toàn dân về đất đai. 65 Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước. 66 Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước. 67 Xuyên tạc lịch sử dân tộc, bịa đặt, vu cáo những lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 68 Kích động tư tưởng bất mãn, sự không tương đương chính kiến, chống đối trong nội bộ. 69 Lợi dụng và sử dụng những phương tiện đi lại thông tin, truyền thông, social để nói xấu, hạ nhục, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 70 Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng riêng với lực lượng vũ trang; đòi “phi chính trị hóa” quân đội và công an. 71 Xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và bảo mật thông tin an ninh nhân dân. 72 Chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với quân đội và công an. 73 Móc nối, cấu kết với những thế lực thù địch, phản động và những thành phần thời cơ, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm trái chiều. 74 Vận động, tổ chức triển khai, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước. 75 Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng và Nhà nước. 76 tin tức phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với những nước. 77 Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng riêng với báo chí truyền thông, văn học – nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp. 78 Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng. 79 Cổ súy cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan; thổi phồng mặt trái của xã hội. 80 Sáng tác, tiếp thị những tác phẩm văn hóa truyền thống, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp rơi lệch, bóp méo lịch sử dân tộc, hạ thấp uy tín của Đảng. 81 Có tư tưởng dân tộc bản địa hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. 82 Lợi dụng yếu tố “dân chủ”, “nhân quyền”, dân tộc bản địa, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ Một trong những dân tộc bản địa, Một trong những tôn giáo, giữa dân tộc bản địa và tôn giáo, Một trong những dân tộc bản địa, tôn giáo với Đảng và Nhà nước.

9 biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị

1) Phai nhạt lý tưởng cách mạng; xấp xỉ, giảm sút niềm tin vào tiềm năng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội; không tin, thiếu tin vào chủ nghĩa Marx – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2) Xa rời tôn chỉ, mục tiêu của Đảng; không kiên định con phố tăng trưởng chủ nghĩa xã hội; phụ hoạ theo những nhận thức rơi lệch, quan điểm sai trái.

3) Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, vai trò của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Marx – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước.

4) Không chấp hành nghiêm những nguyên tắc tổ chức triển khai của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác thao tác; tránh mặt trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, thao tác qua loa, đại khái, kém hiệu suất cao; không hề ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, trách nhiệm được giao.

5) Trong tự phê bình còn giấu giếm, không đủ can đảm nhiệm khuyết điểm; khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình thì nể nang, tránh mặt, ngại va chạm, thấy đúng không ạ bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; tận dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu oan giáng họa, hạ nhục, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ thành viên không trong sáng.

6) Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước. Nói không song song với làm; hứa nhiều làm ít; nói một đằng, làm một nẻo; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác; nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu.

7) Duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ tuân theo ý mình; không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác.

8) Tham vọng chức quyền, không chấp hành sự phân công của tổ chức triển khai; kén chọn chức vụ, vị trí công tác thao tác; chọn nơi có nhiều quyền lợi, chọn việc dễ, bỏ việc khó; không sẵn sàng nhận trách nhiệm ở nơi xa, nơi có trở ngại vất vả. Thậm chí còn tìm mọi phương pháp để vận động, tác động, tranh thủ phiếu bầu, phiếu tin tưởng cho thành viên một cách thiếu lành mạnh.

9) Vướng vào “tư duy nhiệm kỳ”, chỉ triệu tập xử lý và xử lý những yếu tố thời hạn ngắn trước mắt, có lợi cho mình; tranh thủ chỉ định người thân trong gia đình, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, Đk giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành hoặc sắp xếp, sắp xếp vào vị trí có nhiều quyền lợi.

9 biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về đạo đức, lối sống

1) Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, thời cơ, vụ lợi; chỉ lo thu vén thành viên, không quan tâm đến quyền lợi tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không thích người khác hơn mình.

2) Vi phạm nguyên tắc triệu tập dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức; cục bộ, bè phái, kèn cựa vị thế, tranh chức, tranh quyền; độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ huy, điều hành quản lý.

3) Kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

4) Mắc bệnh “thành tích”, háo danh, phô trương, che dấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, “đánh bóng” tên tuổi; thích được tôn vinh, ca tụng; “chạy thành tích”, “chạy khen thưởng”, “chạy thương hiệu”.

5) Quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, cty mình; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những trở ngại vất vả, bức xúc và yên cầu chính đáng của nhân dân.

Tham khảo: Đơn xin xác nhận tình hình trở ngại vất vả

6) Quyết định hoặc tổ chức triển khai thực thi gây tiêu tốn lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên…; góp vốn đầu tư công tràn ngập, hiệu suất cao thấp hoặc không hiệu suất cao; shopping, sử dụng tài sản công vượt quy định; tiêu pha công quỹ tuỳ tiện, vô nguyên tắc. Sử dụng tiêu tốn lãng phí nguồn nhân lực, phí phạm thời hạn lao động.

7) Tham ô, tham nhũng, tận dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng người dùng khác để trục lợi. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, xấu đi.

8) Thao túng trong công tác thao tác cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội… Sử dụng quyền lực tối cao được giao để phục vụ quyền lợi thành viên hoặc để người thân trong gia đình, người quen tận dụng chức vụ, quyền hạn của tớ để trục lợi.

9) Đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan dị đoan, ủng hộ hoặc tham gia những tổ chức triển khai tôn giáo phạm pháp. Sa vào những tệ nạn xã hội, vi phạm thuần phong, mỹ tục, truyền thống cuội nguồn văn hoá tốt đẹp của dân tộc bản địa, chuẩn mực đạo đức mái ấm gia đình và xã hội.

9 biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ

1) Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những nguyên tắc tổ chức triển khai của Đảng, nhất là nguyên tắc triệu tập dân chủ; đòi thực thi “đa nguyên, đa đảng”.

2) Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đòi thực thi thể chế “tam quyền phân lập”, tăng trưởng “xã hội dân sự”. Phủ nhận nền kinh tế thị trường tài chính thị trường khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, chính sách sở hữu toàn dân về đất đai.

3) Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước. Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước. Xuyên tạc lịch sử dân tộc, bịa đặt, vu cáo những lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

4) Kích động tư tưởng bất mãn, sự không tương đương chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng những phương tiện đi lại thông tin, truyền thông, social để nói xấu, hạ nhục, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

5) Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng riêng với lực lượng vũ trang; đòi “phi chính trị hoá” quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và bảo mật thông tin an ninh nhân dân; chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với quân đội và công an.

6) Móc nối, cấu kết với những thế lực thù địch, phản động và những thành phần thời cơ, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm trái chiều; vận động, tổ chức triển khai, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước.

7) Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng và Nhà nước; thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với những nước.

8) Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng riêng với báo chí truyền thông, văn học-nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp. Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng; cổ suý cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan; thổi phồng mặt trái của xã hội. Sáng tác, tiếp thị những tác phẩm văn hoá, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp rơi lệch, bóp méo lịch sử dân tộc, hạ thấp uy tín của Đảng.

9) Có tư tưởng dân tộc bản địa hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. Lợi dụng yếu tố “dân chủ”, “nhân quyền”, dân tộc bản địa, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ Một trong những dân tộc bản địa, Một trong những tôn giáo, giữa dân tộc bản địa và tôn giáo, Một trong những dân tộc bản địa, tôn giáo với Đảng và Nhà nước.

4 nhóm giải pháp khắc phục 27 biểu lộ suy thoái và khủng hoảng Nhóm giải pháp về công tác thao tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình

1) Tập trung lãnh đạo, chỉ huy nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về ý nghĩa, vai trò, vai trò và sự thiết yếu của việc học tập, nghiên cứu và phân tích, vận dụng sáng tạo và tăng trưởng chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có kế hoạch học tập, tu dưỡng nâng cao trình độ lý luận bắt buộc hằng năm riêng với cán bộ, đảng viên gắn với việc phục vụ thông tin, update kiến thức và kỹ năng mới thích hợp từng đối tượng người dùng, từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Thực hiện trang trọng, có hiệu suất cao việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/năm trong năm này của Bộ Chính trị.

2) Tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường công tác thao tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và phân tích lý luận, nhất là những quy mô mới, kinh nghiệm tay nghề hay; khuyến khích tăng trưởng tư duy lý luận phù phù thích hợp với đường lối thay đổi của Đảng. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy và học lý luận chính trị gắn với ứng dụng thực tiễn, tăng cường kiểm tra và quản trị và vận hành ngặt nghèo chất lượng dạy và học. Chủ động tóm gọn diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để sở hữu chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu suất cao.

3) Xây dựng và thực thi có hiệu suất cao nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, trong số đó chú trọng xây dựng khối mạng lưới hệ thống chuẩn mực những quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức triển khai đảng và với nhân dân. Hằng năm, người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái và khủng hoảng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; những cấp uỷ, tổ chức triển khai đảng kiểm tra, giám sát việc thực thi cam kết của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, cty mình.

4) Hoàn thiện và thực thi trang trọng quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là những đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương và bí thư cấp uỷ những cấp.

5) Tiếp tục thay đổi nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xây dựng quy định tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, tránh mặt, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh; cấp trên gợi ý kiểm điểm và trực tiếp dự, chỉ huy ở những nơi có yếu tố phức tạp, nơi có biểu lộ suy thoái và khủng hoảng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Hoàn thiện quy định nhìn nhận cán bộ một cách khoa học, thích hợp; quy định lấy phiếu tin tưởng ở những cấp, những ngành định kỳ hoặc đột xuất.

6) Tăng cường quản trị và vận hành, trấn áp và chấn chỉnh hoạt động và sinh hoạt giải trí báo chí truyền thông, xuất bản, Internet, social. Phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của những cty báo chí truyền thông, cơ quan chủ quản báo chí truyền thông trong công tác thao tác đấu tranh phòng, chống suy thoái và khủng hoảng, quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, xấu đi, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Chủ động khuynh hướng, phục vụ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất; chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước, những thành quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những tác nhân tích cực, nổi bật tiên tiến và phát triển, gương người tốt, việc tốt. Khen thưởng kịp thời những tập thể, thành viên có thành tích; xử lý nghiêm những tập thể, thành viên vi phạm quy định về thông tin, báo chí truyền thông, tuyên truyền.

7) Chủ động sẵn sàng sẵn sàng những phương án, giải pháp rõ ràng, sát với tình hình; xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu suất cao riêng với những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của những thế lực thù địch, phản động, thành phần thời cơ và bất mãn chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa.

8) Hoàn thiện Quy chế về kỷ luật phát ngôn riêng với cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm những thành viên, nhóm người cấu kết với nhau, tận dụng yếu tố “dân chủ”, “nhân quyền”, tôn giáo, dân tộc bản địa để tuyên truyền, xuyên tạc và có hành vi nói, viết, tàng trữ, phát tán tài liệu sai trái. Tổ chức forum trao đổi, đối thoại những yếu tố còn tồn tại nhận thức, quan điểm rất khác nhau tương quan đến đường lối, chủ trương của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước.

9) Cấp uỷ, cơ quan ban ngành thường trực và người đứng đầu những cấp phải xây dựng kế hoạch, triệu tập lãnh đạo, chỉ huy và kiểm tra, giám sát, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân. Chú trọng công tác thao tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện phong thái thao tác khoa học, rõ ràng, sâu sát cơ sở cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành những cấp.

từ khóa quan tâm: Mẫu đơn xin xét công nhận hết thời hạn tập sự (3 mẫu)

10) Hằng năm hoặc khi sẵn sàng sẵn sàng đề bạt, luân chuyển, điều động công tác thao tác riêng với cán bộ, tiêu chuẩn quan trọng để xem nhận, xếp loại tổ chức triển khai và cán bộ, đảng viên là: chương trình hành vi của tập thể và thành viên; kết quả thực thi trách nhiệm được giao; kết quả thực thi cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; tự phê bình và phê bình; sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành; hiệu suất cao đấu tranh, khắc phục suy thoái và khủng hoảng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Nhóm giải pháp về cơ chế, chủ trương

1) Các cấp uỷ, tổ chức triển khai đảng chỉ huy thanh tra rà soát, hoàn thiện và thực thi nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, trấn áp việc thực thi quyền lực tối cao của người dân có chức, có quyền, theo phía quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó; phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm tập thể, thành viên trong từng quy trình xử lý và xử lý việc làm và có chế tài xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức riêng với cán bộ thao tác kém hiệu suất cao, không hoàn thành xong trách nhiệm, yếu về khả năng, kém về phẩm chất đạo đức, tin tưởng thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác thao tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành và người đứng đầu. Trước mắt, thanh tra rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm những vụ việc vi phạm trong thực thi quyền lực tối cao gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

2) Các cấp uỷ, tổ chức triển khai đảng chỉ huy thanh tra rà soát, hoàn thiện những quy định, văn bản quy phạm pháp lý về quản trị và vận hành, điều hành quản lý bảo vệ công khai minh bạch, minh bạch, góp thêm phần xoá bỏ cơ chế “xin – cho”, “duyệt – cấp”; ngăn ngừa, đẩy lùi tham nhũng, xấu đi, “quyền lợi nhóm”, “sân sau”, trục lợi trong quản trị và vận hành, sử dụng ngân sách, tài sản công, Cp hoá doanh nghiệp nhà nước, vốn góp vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, tài nguyên, tài chính, ngân hàng nhà nước, thuế, hải quan, phân loại, quản trị và vận hành và sử dụng biên chế… Tăng cường hiệu suất cao công tác thao tác phòng, chống rửa tiền, chuyển mạnh từ thanh toán tiền mặt sang thanh toán không dùng tiền mặt.

3) Kiên quyết thực thi đúng tiềm năng, có hiệu suất cao việc sắp xếp lại cỗ máy, tinh giản biên chế gắn với cải cách chính sách công vụ, cơ cấu tổ chức triển khai lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thay đổi chủ trương tiền lương. Thực hiện chính sách hợp đồng có thời hạn riêng với viên chức nhà nước. Xây dựng và thực thi chủ trương nhà tại nhằm mục đích tạo động lực cho cán bộ, công chức theo phía nhiều chủ thể tham gia, hạn chế tối đa việc sử dụng ngân sách nhà nước.

4) Đẩy mạnh xã hội hoá, tách phục vụ dịch vụ công và quản trị và vận hành sản xuất marketing thương mại thoát khỏi hiệu suất cao quản trị và vận hành nhà nước nhằm mục đích nâng cao hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của những cty quản trị và vận hành nhà nước; khắc phục tình trạng quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, xấu đi của cán bộ, công chức. Rà soát, thoái vốn, Cp hoá, trấn áp và chấn chỉnh hoạt động và sinh hoạt giải trí của những doanh nghiệp quân đội và công an sản xuất marketing thương mại thua lỗ, không phục vụ trách nhiệm quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh.

5) Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; thanh tra rà soát, sửa đổi, hoàn thiện những quy định nhằm mục đích tăng cường quản trị và vận hành ngặt nghèo cán bộ, đảng viên; khắc phục ngay tình trạng ăn uống, chè chén, “liên hoan”, “gặp mặt” thiếu lành mạnh, với động cơ không trong sáng; khắc phục những bất hợp lý trong công tác thao tác cán bộ, như: phân công, phân cấp, thẩm quyền quản trị và vận hành, quy trình chỉ định,… nhằm mục đích bảo vệ nguyên tắc bình đẳng, tổng thể, liên thông Một trong những cty trong khối mạng lưới hệ thống chính trị và trấn áp và chấn chỉnh, khắc phục tình trạng kén chọn vị trí, chức vụ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

6) Hoàn thiện quy định về tổ chức triển khai, cỗ máy và công tác thao tác bảo vệ chính trị nội bộ; bảo vệ sự trong sáng về chính trị trong nội bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo cấp kế hoạch. Chú trọng nắm tình hình và xử lý và xử lý tốt yếu tố chính trị lúc bấy giờ; dữ thế chủ động phát hiện, ngăn ngừa kịp thời và xử lý nghiêm những đối tượng người dùng chống đối, thành phần thời cơ, bất mãn chính trị. Rà soát, hoàn thiện quy định về quản trị và vận hành cán bộ, đảng viên nghiên cứu và phân tích, học tập, lao động và công tác thao tác ở quốc tế. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương trong đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Nhóm giải pháp về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

1) Đẩy mạnh công tác thao tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức triển khai thực thi những nghị quyết, kết luận của Đảng. Xử lý nghiêm tập thể, thành viên phát hành văn bản không đúng, không thích hợp hoặc thực thi không trang trọng những nội dung nghị quyết, kết luận của Đảng; khen thưởng kịp thời tập thể, thành viên thực thi có hiệu suất cao.

2) Các cấp uỷ, tổ chức triển khai đảng tăng cường công tác thao tác kiểm tra, giám sát và công khai minh bạch kết quả để góp thêm phần đấu tranh ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái và khủng hoảng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ban thường vụ cấp uỷ những cấp chỉ huy thanh tra rà soát ngay đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành thuộc quyền và xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái và khủng hoảng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, không bảo vệ về tiêu chuẩn, Đk, quy trình chỉ định, khả năng và hiệu suất cao công tác thao tác thấp, nhất là những trường hợp người nhà, người thân trong gia đình của cán bộ lãnh đạo chủ chốt những cấp có nhiều dư luận.

3) Nâng cao hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của Ban Chỉ đạo Trung ương và cơ quan thường trực về phòng, chống tham nhũng. Nghiên cứu việc tăng thẩm quyền và chế tài xử lý trách nhiệm của uỷ ban kiểm tra những cấp trong việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật riêng với tổ chức triển khai đảng, đảng viên. Rà soát, hoàn thiện những quy định của Đảng và Nhà nước về xử lý kỷ luật, bảo vệ sự thống nhất, đồng điệu giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật hành chính của Nhà nước.

4) Tăng thẩm quyền và tôn vinh trách nhiệm người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác thao tác cán bộ dưới quyền để kiểm điểm khi có tín hiệu vi phạm hoặc chậm trễ, trì trệ, kém hiệu suất cao trong thực thi chức trách, trách nhiệm được giao; đồng thời, xem xét tư cách đảng viên và phối phù thích hợp với những cty hiệu suất cao có giải pháp ngăn ngừa hành vi bao che, cản trở, gây trở ngại vất vả trong xử lý hoặc có tín hiệu bỏ trốn.

5) Tăng cường công tác thao tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của những cty thanh tra, kiểm tra, khảo sát và những cty tư pháp để nâng cao hiệu suất cao công tác thao tác phòng, chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, xử lý nghiêm minh riêng với những cán bộ sai phạm theo quy định của pháp lý; trước mắt triệu tập xử lý dứt điểm những vụ tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm và công khai minh bạch kết quả xử lý.

6) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực thi nghiêm những nguyên tắc tổ chức triển khai của Đảng; cán bộ, đảng viên vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, đúng chuẩn, bảo vệ công khai minh bạch, minh bạch, công minh. Cấp uỷ những cấp chỉ huy nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; đồng thời, tiến hành thanh tra rà soát, sàng lọc và đưa ngay những người dân không hề đủ tư cách đảng viên thoát khỏi Đảng.

7) Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; xây dựng và hoàn thiện cơ chế giải trình và giám sát việc tăng giảm tài sản của cán bộ, đảng viên. Cơ quan đề xuất kiến nghị đề bạt, chỉ định cán bộ phải tiến hành thẩm định, xác minh, nhìn nhận tính trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai minh bạch theo quy định.

8) Xây dựng quy định xử lý những tập thể, thành viên suy thoái và khủng hoảng nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có lời nói và việc làm biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” nghiêm trọng. Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai đảng phải phụ trách nếu không kịp thời phát hiện hoặc phát hiện mà chậm xử lý riêng với những biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Nhóm giải pháp về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, những đoàn thể chính trị-xã hội

1) Các cấp uỷ, cơ quan ban ngành thường trực phải nhận thức thâm thúy, quán triệt và thực thi nghiêm Quyết định số 217-QĐ/TW về quy định giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể chính trị-xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan ban ngành thường trực.

2) Tăng cường công tác thao tác dân vận của Đảng và của cơ quan ban ngành thường trực; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, những đoàn thể chính trị-xã hội, của nhân dân, báo chí truyền thông và công luận trong đấu tranh ngăn ngừa, đẩy lùi suy thoái và khủng hoảng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên. Thực hiện trang trọng, có hiệu suất cao phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Trước mắt, triệu tập xử lý và xử lý kịp thời, dứt điểm những yếu tố bức xúc của nhân dân.

3) Nâng cao chất lượng, hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của Quốc hội và Hội đồng nhân dân những cấp, bảo vệ mọi chủ trương, pháp lý của Nhà nước phải theo như đúng Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng và phải xuất phát từ nguyện vọng chính đáng, quyền và quyền lợi hợp pháp của nhân dân.

4) Người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan ban ngành thường trực những cấp phải thực thi trang trọng việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên. Xây dựng và thực thi Quy định về việc lấy ý kiến nhìn nhận sự hài lòng của người dân riêng với cơ quan, cán bộ, công chức trực tiếp xử lý và xử lý việc làm của người dân và doanh nghiệp; có hình thức xử lý riêng với những tổ chức triển khai, thành viên có chỉ số hài lòng thấp.

5) Xây dựng và thực thi cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái và khủng hoảng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Trung ương tin tưởng rằng, với truyền thống cuội nguồn cách mạng vẻ vang và thực ra tốt đẹp của Đảng, ý thức tự giác của từng cán bộ, đảng viên, sự gương mẫu của từng đồng chí Uỷ viên Trung ương, người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan ban ngành thường trực những cấp và được nhân dân đống ý, ủng hộ, nhất định toàn Đảng sẽ thực thi thắng lợi tiềm năng, trách nhiệm Nghị quyết, để Đảng ta thật sự vững vàng về chính trị và tư tưởng, thống nhất cao về ý chí và hành vi, trong sáng về đạo đức và lối sống, ngặt nghèo về tổ chức triển khai, đủ sức lãnh đạo đưa giang sơn ngày càng tăng trưởng, xứng danh với niềm tin yêu của nhân dân.


Bạn đang đọc bài Tổng hợp 27 biểu lộ suy thoái và khủng hoảng tự diễn biến, tự chuyển hóa 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm post Tổng hợp 27 biểu lộ suy thoái và khủng hoảng tự diễn biến, tự chuyển hóa FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game HD Tổng hợp 27 biểu lộ suy thoái và khủng hoảng tự diễn biến, tự chuyển hóa Miễn phí

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game HD Tổng hợp 27 biểu lộ suy thoái và khủng hoảng tự diễn biến, tự chuyển hóa Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi hoặc Join Group zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Tổng #hợp #biểu #hiện #suy #thoái #tự #diễn #biến #tự #chuyển #hóa