0765562555

Vật lí 9 Bài 10: Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Biểu mẫu Vật lí 9 Bài 10: Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật New 2022 được update : 2021-09-08 18:55:51

3338

Xin chàoVật lí 9 Bài 10: Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về biến trở và nhiều chủng loại biến trở thường dùng. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Vật lí 9 chương I trang 29, 30.

Việc giải bài tập Vật lí 9 bài 10 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Lý thuyết Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật 1. Biến trở

– Biến trở là điện trở trọn vẹn có thể thay đổi được trị số và trọn vẹn có thể sử dụng để kiểm soát và điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.

– Cấu tạo gồm hai bộ phận chính:

+ Con chạy hoặc tay quay

+ Cuộn dây bằng sắt kẽm kim loại tổng hợp có điện trở suất lớn

– Kí hiệu

– Hoạt động: Khi di tán con chạy (hoặc tay quay) thì sẽ làm thay đổi chiều dài của cuộn dây có dòng điện chạy qua ⇒ làm thay đổi điện trở của biến trở.

2. Các loại biến trở thường dùng

Có nhiều cách thức phân loại biến trở:

– Phân loại biến trở theo vật liệu cấu trúc:

+ Biến trở dây quấn (B, C)

+ Biến trở than (A)

– Phân loại biến trở theo bộ phận kiểm soát và điều chỉnh:

+ Biến trở con chạy (B)

+ Biến trở tay quay (A, C)

3. Các điện trở thường dùng trong kĩ thuật

a) Cấu tạo

Các điện trở được sản xuất bằng một lớp than hay lớp sắt kẽm kim loại mỏng dính phủ ngoài một lõi cách điện (thường bằng sứ).

b) Nhận dạng cách ghi trị số điện trở

– Cách 1: Trị số được ghi trên điện trở

– Cách 2: Trị số được thể hiện bằng những vòng màu sơn trên điện trở

Cách tính toán giá trị điện trở:

+ Đối với điện trở 4 vạch màu:

Vạch màu thứ nhất: Chỉ giá trị hàng trăm trong giá trị điện trở Vạch màu thứ hai: Chỉ giá trị hàng cty trong giá trị điện trở Vạch màu thứ ba: Chỉ thông số kỹ thuật nhân với giá trị số mũ của 10 dùng nhân với giá trị điện trở Vạch màu thứ 4: Chỉ giá trị sai số của điện trở

+ Đối với điện trở 5 vạch màu:

Vạch màu thứ nhất: Chỉ giá trị hàng trăm trong giá trị điện trở Vạch màu thứ hai: Chỉ giá trị hàng trăm trong giá trị điện trở Vạch màu thứ ba: Chỉ giá trị hàng cty trong giá trị điện trở Vạch màu thứ 4: Chỉ thông số kỹ thuật nhân với giá trị số mũ của 10 dùng nhân với giá trị điện trở Vạch màu thứ 5: Chỉ giá trị sai số của điện trở Giải bài tập Vật lí 9 trang 29, 30 Bài C2 (trang 29 SGK Vật lí 9)

Bộ phận chính của những biến trở trên những hình 10.1a,b gồm con chạy (hoặc tay quay) C và cuộn dây dẫn bằng sắt kẽm kim loại tổng hợp có điện trở suất lớn (nikêlin hay nicrom), được quấn đều đặn dọc theo một lỏi bằng sứ. Nếu mắc hai đầu A, B của cuộn dây này tiếp nối đuôi nhau vào mạch điện thì khi dịch chuyển con chạy C, biến trở có tác dụng thay đổi điện trở không? Vì sao?

Gợi ý đáp án

Trong trường hợp trên, đầu ra của con chạy C không sẽ không còn hề được link với nguồn điện nên nếu dịch chuyển con chạy C thì dòng điện vẫn chạy qua toàn bộ cuộn dây của biến trở. Khi đó con chạy sẽ không còn còn công dụng làm thay đổi chiều dài của phần cuộn dây có dòng điện chạy qua, vì vậy biến trở không còn công dụng thay đổi điện trở tham gia vào mạch điện nữa.

Bài C3 (trang 29 SGK Vật lí 9)

Biến trở được mắc nốì tiếp vào mạch điện, ví dụ nổi bật với hai điểm A và N của những biến trở ở hình 10.la và b. Khi đó nếu dịch chuyển con chạy hoặc tay quay c thì điện trở của mạch có thay đổi không? Vì sao?

Gợi ý đáp án

Trong trường hợp trên, nếu dịch chuyển con chạy hoăc tay quay C thì chiều dài của phần cuộn dây có dòng điện chạy qua sẽ thay đổi và điện trở của biến trở cũng thay đổi theo. Vì vậy điện trở của mạch điện cũng thay đổi.

Bài C4 (trang 29 SGK Vật lí 9)

Trên hình 10.2 (SGK) vẽ những kí hiệu sơ đồ của biến trở. Hãy mô tả hoạt động và sinh hoạt giải trí của biến trở có kí hiệu sơ đồ a, b, c.

Gợi ý đáp án

Khi dịch chuyển con chạy thì sẽ làm thay đổi chiều dài của phần cuộn dây có dòng điện chạy qua và do đó làm thay đổi điện trở của biến trở.

Cụ thể nếu đầu con chạy dịch chuyển sang bên trái thì chiều dài phần điện trở tham gia vào mạch điện sẽ giảm dẫn đến điện trở của biến trở thời gian hiện nay giảm theo. Nếu dịch con chạy sang bên phải thì điện trở của phần biến trở tham gia mạch điện sẽ tăng.

Bài C5 (trang 29 SGK Vật lí 9)

Vẽ sơ đồ mạch điện như hình 10.3 (SGK).

Gợi ý đáp án

Sơ đồ của mạch điện như hình 10.1.

Bài C6 (trang 29 SGK Vật lí 9)

Tìm hiểu trị số điện trở lớn số 1 của biến trở được sử dụng và cường độ lớn số 1 của dòng điện được cho phép chạy qua biến trở đó.

+ Mắc mạch điện theo như hình 10.3. Đẩy con chạy C về sát điểm N để biến trở có điện trở lớn số 1.

+ Đóng công tắc nguồn rồi dịch chuyển con chạy C để đèn sáng hơn. Tại sao?

+ Để đèn sáng mạnh nhất thì phải dịch con chạy của biến trở tới vị trí nào? Vì sao?

Gợi ý đáp án

+ Để con chạy C ở điểm N thì biến trở có mức giá trị điên trở lớn số 1, vì khi đó dòng điện chạy qua toàn bộ cuộn dây của biến trở.

+ Để đèn sáng mạnh nhất thì phải dịch con trở của biến trở đến vị trí sao cho điện trở của biến trở là nhỏ nhất ( vì biến trở mắc tiếp nối đuôi nhau với đèn trong mạch), đó là yếu tố M.

Khi con chạy đặt tại điểm M thì dòng điện hầu như không chạy qua cuộn dây của biến trở, điện trở của biến trở khi đó là nhỏ nhất.

Bài C7 (trang 30 SGK Vật lí 9)

Trong kĩ thuật, ví dụ nổi bật trong những mạch điện của Radio, tivi… người ta cần sử dụng những điện trở có kích thước nhỏ với những trị số rất khác nhau, trọn vẹn có thể tới vài trăm megavon (1MΩ = 106Ω ). Các điện trở này được sản xuất bằng một lớp than hay lớp sắt kẽm kim loại mỏng dính phủ ngoài một lỏi cách điện (thường bằng sứ). Hãy lý giải vì sao lớp than hay lớp sắt kẽm kim loại mỏng dính này lại sở hữu điện trở lớn.

Gợi ý đáp án

Các điện trở này được sản xuất bằng một lớp than hay lớp sắt kẽm kim loại mỏng dính phủ ngoài một lỏi cách điện (thường bằng sứ), nên lúc áp điện vào hai đầu thì điện trở tham gia vào mạch sẽ có được tiết diện S rất nhỏ (không được nhầm lẫn với tiết diện của lõi sứ)

Mặt khác  nên lúc S rất nhỏ thì R rất rộng, trọn vẹn có thể lên đến mức cỡ MΩ

Bài C8 (trang 30 SGK Vật lí 9)

Hãy nhận dạng hai cách ghi trị số những điện trở kĩ thuật nêu sau này.

Cách 1: Trị số được ghi trên điện trở (hình 10.4a)

Cách 2: Trị số được thể hiện bằng những vòng màu sơn điện trở (hình 10.4b và hình 2 ở bìa 3).

Gợi ý đáp án

Cách 1: Các điện trở có kích thước lớn thường được ghi trị số trực tiếp trên thân. Ví dụ như những điện trở công xuất, điện trở sứ.

Cách 2: Các điện trở có kích thước nhỏ được ghi trị số bằng những vạch màu theo một quy ước chung của toàn thế giới (xem bảng 1 SGK. Trang 31).

Cách đọc: Điện trở thường được ký hiệu bằng 4 vòng màu, điện trở đúng chuẩn thì ký hiệu bằng 5 vòng màu

* Cách đọc trị số điện trở 4 vòng màu:

Vòng số 4 là vòng ở cuối luôn luôn có màu nhũ vàng hay nhũ bạc, đấy là vòng chỉ sai số của điện trở, khi đọc trị số ta bỏ qua vòng này.

– Đối diện với vòng cuối là vòng số 1, tiếp theo đến vòng số 2, số 3

– Vòng số 1 và vòng số 2 là hàng trăm và hàng cty

– Vòng số 3 là bội số của cơ số 10.

– Trị số = (vòng 1)(vòng 2) x 10 (mũ vòng 3)

– Có thể tính vòng số 3 là số số lượng không “0” thêm vào

– Màu nhũ chỉ có ở vòng sai số hoặc vòng số 3, nếu vòng số 3 là nhũ thì số mũ của cơ số 10 là số âm.

*Cách đọc trị số điện trở 5 vòng màu: (điện trở đúng chuẩn)

– Vòng số 5 là vòng ở đầu cuối, là vòng ghi sai số, trở 5 vòng màu thì màu sai số có nhiều màu, do đó gây trở ngại vất vả cho ta khi xác lập đâu là vòng ở đầu cuối, tuy nhiên vòng cuối luôn có tầm khoảng chừng cách xa hơn một chút ít.

– Đối diện vòng cuối là vòng số 1

– Tương tự cách đọc trị số của trở 4 vòng màu nhưng ở đây vòng số 4 là bội số của cơ số 10, vòng số 1, số 2, số 3 lần lượt là hàng trăm, hàng trăm và hàng cty

– Trị số = (vòng 1)(vòng 2)(vòng 3) x 10 (mũ vòng 4)

– Có thể tính vòng số 4 là số số lượng không “0” thêm vào

Bài C9 (trang 30 SGK Vật lí 9)

Đọc trị số của những điện trở kĩ thuật cùng loại như hình 10.4a có trong bộ dụng cụ thí nghiệm

Gợi ý đáp án

Ví dụ đọc trị số điện trở như hình vẽ sau:

R = 45 × 102 Ω = 4,5 KΩ

Bởi vì vàng tương ứng với 4, xanh lục tương ứng với 5, và đỏ tương ứng với giá trị số mũ 2. Vòng màu cuối cho biết thêm thêm sai số của điện trở trọn vẹn có thể trong phạm vi 5% ứng với màu sắt kẽm kim loại vàng.

Bài C10 (trang 30 SGK Vật lí 9)

Một biến trở con chạy có điện trở lớn số 1 là 20Ω. Dây điện trở của biến trở là dây sắt kẽm kim loại tổng hợp nicrom có tiết diện 0,5mm 2 và được quấn đều chung quanh một lỏi sứ tròn đường kính 2cm. Tính số vòng dây của biến trở này.

Gợi ý đáp án 

Ta có: Tiết diện của dây dẫn: S = 0,5 mm2 = 0,5.10-6 mét vuông

Tra bảng 1, SGK, tr26 ta tìm kiếm được dây nicrom có điện trở suất: ρ = 1,10.10-6 Ωm

Chiều dài của dây sắt kẽm kim loại tổng hợp là:  = 20.0,5.10-6/(1,1.10-6) = 9,09m

Vì dây được quấn đều chung quanh một lỏi sứ tròn đường kính d = 2cm = 0,02m nên một vòng quấn sẽ chiếm một chiều dài bằng chu vi của lỏi: C = π.d (lấy π = 3,14)

Số vòng dây của biến trở là:

Vật lí 9 Bài 10: Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về biến trở và nhiều chủng loại biến trở thường dùng. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Vật lí 9 chương I trang 29, 30.

Việc giải bài tập Vật lí 9 bài 10 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Lý thuyết Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật 1. Biến trở

– Biến trở là điện trở trọn vẹn có thể thay đổi được trị số và trọn vẹn có thể sử dụng để kiểm soát và điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.

– Cấu tạo gồm hai bộ phận chính:

+ Con chạy hoặc tay quay

+ Cuộn dây bằng sắt kẽm kim loại tổng hợp có điện trở suất lớn

– Kí hiệu

– Hoạt động: Khi di tán con chạy (hoặc tay quay) thì sẽ làm thay đổi chiều dài của cuộn dây có dòng điện chạy qua ⇒ làm thay đổi điện trở của biến trở.

2. Các loại biến trở thường dùng

Có nhiều cách thức phân loại biến trở:

– Phân loại biến trở theo vật liệu cấu trúc:

+ Biến trở dây quấn (B, C)

+ Biến trở than (A)

– Phân loại biến trở theo bộ phận kiểm soát và điều chỉnh:

+ Biến trở con chạy (B)

+ Biến trở tay quay (A, C)

3. Các điện trở thường dùng trong kĩ thuật

a) Cấu tạo

Các điện trở được sản xuất bằng một lớp than hay lớp sắt kẽm kim loại mỏng dính phủ ngoài một lõi cách điện (thường bằng sứ).

b) Nhận dạng cách ghi trị số điện trở

– Cách 1: Trị số được ghi trên điện trở

– Cách 2: Trị số được thể hiện bằng những vòng màu sơn trên điện trở

Cách tính toán giá trị điện trở:

+ Đối với điện trở 4 vạch màu:

Vạch màu thứ nhất: Chỉ giá trị hàng trăm trong giá trị điện trở Vạch màu thứ hai: Chỉ giá trị hàng cty trong giá trị điện trở Vạch màu thứ ba: Chỉ thông số kỹ thuật nhân với giá trị số mũ của 10 dùng nhân với giá trị điện trở Vạch màu thứ 4: Chỉ giá trị sai số của điện trở

+ Đối với điện trở 5 vạch màu:

Vạch màu thứ nhất: Chỉ giá trị hàng trăm trong giá trị điện trở Vạch màu thứ hai: Chỉ giá trị hàng trăm trong giá trị điện trở Vạch màu thứ ba: Chỉ giá trị hàng cty trong giá trị điện trở Vạch màu thứ 4: Chỉ thông số kỹ thuật nhân với giá trị số mũ của 10 dùng nhân với giá trị điện trở Vạch màu thứ 5: Chỉ giá trị sai số của điện trở Giải bài tập Vật lí 9 trang 29, 30 Bài C2 (trang 29 SGK Vật lí 9)

Bộ phận chính của những biến trở trên những hình 10.1a,b gồm con chạy (hoặc tay quay) C và cuộn dây dẫn bằng sắt kẽm kim loại tổng hợp có điện trở suất lớn (nikêlin hay nicrom), được quấn đều đặn dọc theo một lỏi bằng sứ. Nếu mắc hai đầu A, B của cuộn dây này tiếp nối đuôi nhau vào mạch điện thì khi dịch chuyển con chạy C, biến trở có tác dụng thay đổi điện trở không? Vì sao?

Gợi ý đáp án

Trong trường hợp trên, đầu ra của con chạy C không sẽ không còn hề được link với nguồn điện nên nếu dịch chuyển con chạy C thì dòng điện vẫn chạy qua toàn bộ cuộn dây của biến trở. Khi đó con chạy sẽ không còn còn công dụng làm thay đổi chiều dài của phần cuộn dây có dòng điện chạy qua, vì vậy biến trở không còn công dụng thay đổi điện trở tham gia vào mạch điện nữa.

Bài C3 (trang 29 SGK Vật lí 9)

Biến trở được mắc nốì tiếp vào mạch điện, ví dụ nổi bật với hai điểm A và N của những biến trở ở hình 10.la và b. Khi đó nếu dịch chuyển con chạy hoặc tay quay c thì điện trở của mạch có thay đổi không? Vì sao?

Gợi ý đáp án

Trong trường hợp trên, nếu dịch chuyển con chạy hoăc tay quay C thì chiều dài của phần cuộn dây có dòng điện chạy qua sẽ thay đổi và điện trở của biến trở cũng thay đổi theo. Vì vậy điện trở của mạch điện cũng thay đổi.

Bài C4 (trang 29 SGK Vật lí 9)

Trên hình 10.2 (SGK) vẽ những kí hiệu sơ đồ của biến trở. Hãy mô tả hoạt động và sinh hoạt giải trí của biến trở có kí hiệu sơ đồ a, b, c.

Gợi ý đáp án

Khi dịch chuyển con chạy thì sẽ làm thay đổi chiều dài của phần cuộn dây có dòng điện chạy qua và do đó làm thay đổi điện trở của biến trở.

Cụ thể nếu đầu con chạy dịch chuyển sang bên trái thì chiều dài phần điện trở tham gia vào mạch điện sẽ giảm dẫn đến điện trở của biến trở thời gian hiện nay giảm theo. Nếu dịch con chạy sang bên phải thì điện trở của phần biến trở tham gia mạch điện sẽ tăng.

Bài C5 (trang 29 SGK Vật lí 9)

Vẽ sơ đồ mạch điện như hình 10.3 (SGK).

Gợi ý đáp án

Sơ đồ của mạch điện như hình 10.1.

Bài C6 (trang 29 SGK Vật lí 9)

Tìm hiểu trị số điện trở lớn số 1 của biến trở được sử dụng và cường độ lớn số 1 của dòng điện được cho phép chạy qua biến trở đó.

+ Mắc mạch điện theo như hình 10.3. Đẩy con chạy C về sát điểm N để biến trở có điện trở lớn số 1.

+ Đóng công tắc nguồn rồi dịch chuyển con chạy C để đèn sáng hơn. Tại sao?

+ Để đèn sáng mạnh nhất thì phải dịch con chạy của biến trở tới vị trí nào? Vì sao?

Gợi ý đáp án

+ Để con chạy C ở điểm N thì biến trở có mức giá trị điên trở lớn số 1, vì khi đó dòng điện chạy qua toàn bộ cuộn dây của biến trở.

+ Để đèn sáng mạnh nhất thì phải dịch con trở của biến trở đến vị trí sao cho điện trở của biến trở là nhỏ nhất ( vì biến trở mắc tiếp nối đuôi nhau với đèn trong mạch), đó là yếu tố M.

Khi con chạy đặt tại điểm M thì dòng điện hầu như không chạy qua cuộn dây của biến trở, điện trở của biến trở khi đó là nhỏ nhất.

Bài C7 (trang 30 SGK Vật lí 9)

Trong kĩ thuật, ví dụ nổi bật trong những mạch điện của Radio, tivi… người ta cần sử dụng những điện trở có kích thước nhỏ với những trị số rất khác nhau, trọn vẹn có thể tới vài trăm megavon (1MΩ = 106Ω ). Các điện trở này được sản xuất bằng một lớp than hay lớp sắt kẽm kim loại mỏng dính phủ ngoài một lỏi cách điện (thường bằng sứ). Hãy lý giải vì sao lớp than hay lớp sắt kẽm kim loại mỏng dính này lại sở hữu điện trở lớn.

Gợi ý đáp án

Các điện trở này được sản xuất bằng một lớp than hay lớp sắt kẽm kim loại mỏng dính phủ ngoài một lỏi cách điện (thường bằng sứ), nên lúc áp điện vào hai đầu thì điện trở tham gia vào mạch sẽ có được tiết diện S rất nhỏ (không được nhầm lẫn với tiết diện của lõi sứ)

Mặt khác  nên lúc S rất nhỏ thì R rất rộng, trọn vẹn có thể lên đến mức cỡ MΩ

Bài C8 (trang 30 SGK Vật lí 9)

Hãy nhận dạng hai cách ghi trị số những điện trở kĩ thuật nêu sau này.

Cách 1: Trị số được ghi trên điện trở (hình 10.4a)

Cách 2: Trị số được thể hiện bằng những vòng màu sơn điện trở (hình 10.4b và hình 2 ở bìa 3).

Gợi ý đáp án

Cách 1: Các điện trở có kích thước lớn thường được ghi trị số trực tiếp trên thân. Ví dụ như những điện trở công xuất, điện trở sứ.

Cách 2: Các điện trở có kích thước nhỏ được ghi trị số bằng những vạch màu theo một quy ước chung của toàn thế giới (xem bảng 1 SGK. Trang 31).

Cách đọc: Điện trở thường được ký hiệu bằng 4 vòng màu, điện trở đúng chuẩn thì ký hiệu bằng 5 vòng màu

* Cách đọc trị số điện trở 4 vòng màu:

Vòng số 4 là vòng ở cuối luôn luôn có màu nhũ vàng hay nhũ bạc, đấy là vòng chỉ sai số của điện trở, khi đọc trị số ta bỏ qua vòng này.

– Đối diện với vòng cuối là vòng số 1, tiếp theo đến vòng số 2, số 3

– Vòng số 1 và vòng số 2 là hàng trăm và hàng cty

– Vòng số 3 là bội số của cơ số 10.

– Trị số = (vòng 1)(vòng 2) x 10 (mũ vòng 3)

– Có thể tính vòng số 3 là số số lượng không “0” thêm vào

– Màu nhũ chỉ có ở vòng sai số hoặc vòng số 3, nếu vòng số 3 là nhũ thì số mũ của cơ số 10 là số âm.

*Cách đọc trị số điện trở 5 vòng màu: (điện trở đúng chuẩn)

– Vòng số 5 là vòng ở đầu cuối, là vòng ghi sai số, trở 5 vòng màu thì màu sai số có nhiều màu, do đó gây trở ngại vất vả cho ta khi xác lập đâu là vòng ở đầu cuối, tuy nhiên vòng cuối luôn có tầm khoảng chừng cách xa hơn một chút ít.

– Đối diện vòng cuối là vòng số 1

– Tương tự cách đọc trị số của trở 4 vòng màu nhưng ở đây vòng số 4 là bội số của cơ số 10, vòng số 1, số 2, số 3 lần lượt là hàng trăm, hàng trăm và hàng cty

– Trị số = (vòng 1)(vòng 2)(vòng 3) x 10 (mũ vòng 4)

– Có thể tính vòng số 4 là số số lượng không “0” thêm vào

Bài C9 (trang 30 SGK Vật lí 9)

Đọc trị số của những điện trở kĩ thuật cùng loại như hình 10.4a có trong bộ dụng cụ thí nghiệm

Gợi ý đáp án

Ví dụ đọc trị số điện trở như hình vẽ sau:

R = 45 × 102 Ω = 4,5 KΩ

Bởi vì vàng tương ứng với 4, xanh lục tương ứng với 5, và đỏ tương ứng với giá trị số mũ 2. Vòng màu cuối cho biết thêm thêm sai số của điện trở trọn vẹn có thể trong phạm vi 5% ứng với màu sắt kẽm kim loại vàng.

Bài C10 (trang 30 SGK Vật lí 9)

Một biến trở con chạy có điện trở lớn số 1 là 20Ω. Dây điện trở của biến trở là dây sắt kẽm kim loại tổng hợp nicrom có tiết diện 0,5mm 2 và được quấn đều chung quanh một lỏi sứ tròn đường kính 2cm. Tính số vòng dây của biến trở này.

Gợi ý đáp án 

Ta có: Tiết diện của dây dẫn: S = 0,5 mm2 = 0,5.10-6 mét vuông

Tra bảng 1, SGK, tr26 ta tìm kiếm được dây nicrom có điện trở suất: ρ = 1,10.10-6 Ωm

Chiều dài của dây sắt kẽm kim loại tổng hợp là:  = 20.0,5.10-6/(1,1.10-6) = 9,09m

Vì dây được quấn đều chung quanh một lỏi sứ tròn đường kính d = 2cm = 0,02m nên một vòng quấn sẽ chiếm một chiều dài bằng chu vi của lỏi: C = π.d (lấy π = 3,14)

Số vòng dây của biến trở là:


Bạn đang xem bài Vật lí 9 Bài 10: Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm bài Vật lí 9 Bài 10: Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game tài liệu Vật lí 9 Bài 10: Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật Free

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game tài liệu Vật lí 9 Bài 10: Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại comment or ThamGia Nhóm zalo để được trợ giúp miễn phí
#Vật #lí #Bài #Biến #trở #Điện #trở #dùng #trong #kĩ #thuật