0765562555

Sở đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp một (2021) ⭐️ ⭐️ 2021-08-10 11:34:48

Bo de thi hoc ki 2 mon Toan lop 1

Sở đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp một Mời quý bố mẹ và nhiều em HS nằm vào mò hiểu cỗ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp một. Đây là tư liệu ôn thi học tập kì 2 môn Toán lớp một, cỗ đề thi bao gồm 6 đề giới thiệu học tập kì 2 môn Toán lớp một nối tiếp góp nhiều em ôn luyện và khối màng lưới server lại kĩ năng và kĩ năng của môn Toán. Sau phía trên, mời quý bố mẹ và nhiều em nằm vào chuyên chở về cỗ đề thi nhằm mò hiểu và ôn tập. ĐỀ THI HỌC KỲ II – LỚP một Họ và thương hiệu HS: …………………………………………. Điểm ĐỀ SỐ một A. Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước hiệu trái đúng: một. Số tức thì lập tức liền sau của số 79 là: A. 78 B. 80 C. 70 D. 81 2. Số thoáng mát rãi lớn to số 1 lấy nhì chữ số là: A. 9 B. 90 C. 99 D. 10 3. Số 55 gọi là: A. Năm mươi lăm B. Năm lăm C. Năm mươi năm. 4. Kết trái của phép tính: 14 + 3 – 7 là: A. 17 B. 18 C. 24 D. 10 5. Số “Tám mươi phụ vương vãi” viết lách là: A. 38 B. 8 và 3 C. 83 D. 3 và 8. 6. Số thoáng mát rãi lớn to số 1 lấy vào bản thân một chữ số cùng cùng với số nhỏ nhất lấy nhì chữ số bởi vì thế: A. 19 B. 10 C. 99 D. 29 7. Dấu điền vào khu vực chấm của 47 ……. 40 + 7 là: A. > B. < C. = 8. Một tuần lễ có mấy ngày: A. 5 ngày B. 6 ngày C. 7 ngày D. 24 ngày 9. Tổ em có 19 bạn, trong đó có 5 bạn nữ, hỏi tổ em có mấy bạn nam? A. 14 bạn B. 24 bạn C. 19 bạn 10. Lớp em có 21 bạn gái và 14 bạn trai. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn? A. 35 bạn B. 34 bạn C. 32 bạn B. Tự luận: Bài 1: a) Đặt tính rồi tính: 62 + 23 25 + 41 87 – 5 78 – 23 b) Tính: 40 cm + 16 cm = ……….. 19 cm – 9 cm = ……….. Bài 2: Viết các số: 34, 27, 91, 58. – Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………………………….. – Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………………………………….. Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Trong hình vẽ bên có: a) ……….. hình vuông. b) ……….. hình tam giác. Bài 4: Lan có sợi dây dài 72 cm, Lan cắt đi 30 cm. Hỏi sợi dây còn lại bao nhiêu xăng-ti-mét? Bài 5: Trên sân có 35 con gà và 2 chục con vịt. Hỏi trên sân có tất cả bao nhiêu con gà và vịt? Bài 6: +, -? 52 ….. 13 = 65 55 ….. 23 = 32 ĐỀ SỐ 2 A. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: 1. Số liền sau của số 79 là: A. 78 B. 80 C. 70 D. 81 2. Số lớn nhất có hai chữ số là: A. 9 B. 90 C. 99 D. 10 3. Số 55 đọc là: A. Năm mươi lăm B. Năm lăm C. Năm mươi năm. 4. Kết quả của phép tính: 14 + 3 – 7 là: A. 17 B. 18 C. 24 D. 10 5. Số “Tám mươi ba” viết là: A. 38 B. 8 và 3 C. 83 D. 3 và 8. 6. Số lớn nhất có một chữ số cộng với số bé nhất có hai chữ số bằng: A. 19 B. 10 C. 99 D. 29 7. Dấu điền vào chỗ chấm của 47 ……. 40 + 7 là: A. > B. < C. = 8. Một tuần lễ lấy mấy ngày: A. 5 ngày B. 6 ngày C. 7 ngày D. 24 ngày 9. Tổ em lấy 19 nhiều bạn đọc, vào khi kia lấy 5 bà u, hỏi tổ em lấy mấy nhiều bạn đọc trai giới? A. 14 nhiều bạn đọc B. 24 nhiều bạn đọc C. 19 nhiều bạn đọc 10. Lớp em lấy 21 bà u và 14 nhiều bạn đọc trai. Hỏi lớp em lấy toàn bộ bao lăm nhiều bạn đọc? A. 35 nhiều bạn đọc B. 34 nhiều bạn đọc C. 32 nhiều bạn đọc B. Tự luận: Bài một: a) Đặt tính rồi tính: 62 + 23 25 + 41 87 – 5 78 – 23 b) Tính: 40 centimet + 16 centimet = ……….. 19 centimet – 9 centimet = ……….. Bài 2: Viết nhiều số: 34, 27, 91, 58. – Theo trình tự động kể từ con chiếc nhỏ phỏng tới thoáng mát rãi lớn to: ………………………………………………………………….. – Theo trình tự động kể từ thoáng mát rãi lớn to tới con chiếc nhỏ phỏng: ………………………………………………………………….. Bài 3: Viết số phù hợp vào khu vực chấm: Trong hình vẽ mặt lấy: a) ……….. hình vuông vắn. b) ……….. hình 3 giác. Bài 4: Vườn ngôi nhà bà lấy 46 cây vải vóc và nhãn, vào khi kia lấy 24 cây vải vóc. Hỏi vườn ngôi nhà bà lấy bao lăm cây nhãn? Bài 5: Đồng hồ nước chỉ mấy giờ? Bài 6: Số? 55 + ….. < 57 66 – ….. < 2 Bài 7: Số con chiếc dê vào sở thú là vào số những những số thoáng mát rãi lớn to số 1 lấy nhì chữ số tương tự động như nhau. Số dê này là:……………. con chiếc. Bài 8: Cho 3 số: 22, 57, 35. Hãy viết lách 4 phép tính phù hợp kể từ 3 số sẽ tới.

Bài viết lách Sở đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp một (2021) ⭐️ ⭐️

2021-08-10 11:34:48 #Sở #đề #thi #học tập #kì #môn #Toán #lớp #