0765562555

Các Tướng tăng giới hạn mức độ khỏe Liên Quân mùa 18 ra làm sao? (2021) ⭐️ ADS ⭐️ 2021-08-07 13:04:25

Cac Tuong tang giam suc manh Lien Quan mua 18

Cập nhật những biến thay đổi tăng giới hạn về mức độ khỏe Tướng của Liên Quân mùa 18 sinh ra ni vào bạn dạng biến thay đổi Tiến Hóa Tối Thượng ngày 18/3. Ngày bữa ni, Garena Liên Quân Mobile VN nối tiếp đầu tiên phạt động mùa xếp thứ hạng 18 cùng với bạn dạng biến thay đổi new mẻ có thương hiệu: Tiến Hóa Tối Thượng. Sau nơi phía trên những biến thay đổi tăng giới hạn mức độ khỏe Tướng Liên Quân mùa 18: Marja Marja yếu ớt đi khá nhiều, nhất là sinh sống kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng hồi phụcHồn chú => Sức mạnh vực sâu – Cũ: Marja từng Khi mất 5% huyết nối tiếp tăng cường chạy và hồi chiêu – Mới: Đòn tấn công thông thường xuyên của Marja nối tiếp khiến cho thêm 30% sát thương phép. Marja tung Chiêu một & Chiêu 3 từng trúng địch nối tiếp cảm nhận ra một cùng dồn Dấu ấn vực thẳm (Trúng từng tướng mạo cảm nhận ra phụ vương vãi cùng dồn), từng lốt ấn góp mức độ cho bạn dạng thân bản thân tăng 10 (+3/cấp cho tướng mạo) công phép và 5 tốc chạy, kéo mạn tính 8 giây. Khi tích đầy đủ 6 lốt ấn, tổng số lốt ấn nối tiếp nhân song thành 12 Sóng thống khổ – Sát thương: 450(+90/cấp cho kĩ năng)(+70% công phép) => 400(+75/cấp cho kĩ năng)(+55% công phép) Hồi chiêu: 7 ~ 5.5 giây => 6 ~ 5 giây Mới: Mỗi Khi người dùng chiêu trúng tướng mạo, chiêu 2 nối tiếp tổ chức triển khai giới hạn một.5 giây hồi chiêu. Phệ hồn trùng ST phép: 330(cấp cho kĩ năng+65)(+55% công phép) => 270(cấp cho kĩ năng+45)(+45% công phép) Hồi huyết: 180(cấp cho kĩ năng+60)(+35% công phép) => 80(cấp cho kĩ năng+60)(+35% công phép)(+Máu sẽ mất 5%) Trúng tiềm năng ko cần tướng mạo hồi huyết: một/3 => một/2 dữ hồn S át thương: 750/1125/1500 +120% công phép => Sát thương khi thi triển: 400/600/800 + 60% công phép. Sát thương khi kết thúc chiêu: 400/600/800 + 60% công phép Marja ko hề hồi 15% huyết mất Khi tung chiêu, và thực hiện lâu chạp kẻ địch Khi kết thúc chiêu. Errol Errol nối tiếp lại là cơn ác độc mộng sinh sống đàng Baron?Tay ác độc ma Sát thương đòn tập kích: 150% công vật lý cơ => 130% công vật lý cơ Khoảng kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng lao cho tới: 5m => 4m Tăng tốc tấn công từng cùng dồn: 12% => 7% ~ 14% (tăng theo cấp cho tướng mạo) Không còn giới hạn chống thủ của Errol Không còn hút huyết nhờ sát thương kĩ năng Mới: Thêm chế độ hiện ni đòn tấn công cường hóa bên dưới thanh huyết Tay lưỡi liềm Khi đang được lướt nối tiếp chẳng thể lựa lựa thực hiện tiềm năng => Khi đang được lướt nối tiếp tổ chức triển khai miễn giới thiệu. Mỗi Khi lướt trúng tướng mạo nối tiếp hồi 6% huyết sẽ mất => Mỗi Khi lướt trúng tướng mạo nối tiếp hồi 4% huyết sẽ mất (+40% công vật lý cơ) bên trên từng tướng mạo địch, giới hạn còn 25% hiệu lực thực thi hiện hành cùng với đơn mùi vị ko cần tướng mạo Mới: Chỉ quét ngang Khi lướt trúng tướng mạo địch Tay đại đao Sát thương: 250/300/350/400/450/500 (+một.8 công vật lý cơ) => 200/240/280/320/360/400 (+một.5 công vật lý cơ) Hồi huyết: 12% huyết sẽ mất Sát thương: 8% huyết sẽ mất (+80% công vật lý cơ) bên trên từng tướng mạo địch, giới hạn còn 25% hiệu lực thực thi hiện hành cùng với đơn mùi vị ko cần tướng mạo. Giảm độ khựng Khi người dùng chiêu, tức thì lập tức tương tự động như tạo nên điều khiếu nại bấm sẵn nhiều hành vi khác nhằm thi triển tức thì lập tức Khi kết thúc chiêu (tấn công thông thường xuyên/tung chiêu). Đòn tấn công Kế tiếp sau Khi tung chiêu vừa là đòn tập kích nội trên. Khi dùng chiêu 2 sinh sống dạng cường hoá, từng tướng mạo địch trúng chiêu nối tiếp góp Errol tăng một cùng dồn nội trên, cao nhất là 5. Mắt ma Giảm độ khựng Khi người dùng chiêu, tức thì lập tức tương tự động như tạo nên điều khiếu nại bấm sẵn nhiều hành vi khác nhằm thi triển tức thì lập tức Khi kết thúc chiêu (tấn công thông thường xuyên/tung chiêu) Khi đang được bên trên ko, thực hiện lâu chạp địch song mươi% từng 0.5 giây Volkath Volkath bị giới hạn sát thương, tuy rằng thế được tăng cường độ cơ động Ma quân Sát thương lốt ấn: 200~500 + 110% công vật lý cơ thêm vô kia => 120~540 + 50% công vật lý cơ Lá chắn: 200~500+100% công vật lý cơ thêm vô kia => 15% huyết cao nhất Bá vương vãi trảm Sát thương: 350~600+130% công vật lý cơ thêm vô kia => 150~300+100% công vật lý cơ Giảm độ khựng Khi người dùng chiêu Bá vương vãi trảo Sát thương lần một: 260~360+60% công vật lý cơ thêm vô kia => Sát thương lần một: 150~275+50% công vật lý cơ Sát thương lần 2: 400~650+110% công vật lý cơ thêm vô kia + 16% huyết sẽ mất của tiềm năng => Sát thương lần 2: 300~550+100% công vật lý cơ + 12% huyết sẽ mất của tiềm năng Giảm độ khựng Khi người dùng chiêu Bất tử ma thân Miễn thương: 5 ~ 15% => 15% Sát thương tiếp khu đất: 300 ~ 600 + 160% công vật lý cơ thêm vô kia => 100 ~ 300 + 120% công vật lý cơ Đẩy lùi địch: một giây => 0.75 giây Giảm độ khựng Khi người dùng chiêu Aleister Vách ngăn hắc ám: Làm lâu chạp một giây => 0,5 giây Ngục tù vĩnh hằng: Hồi chiêu 35/30/25 giây => 40/35/30 giây The Flash Thần Tốc Lực: Công phép 100% => 200-500 + 40% Công phép Cú đấm liền Sát thương: 125+25/lv+0.25 công phép => 125+25/lv+0.2 công phép Hồi chiêu: 6.5 – 0.3/cấp cho kĩ năng => 5 giây Bỏ: Cú đấm cuối khiến cho thêm 100% sát thương Mới: Mỗi cú đấm sau tăng 10% sát thương (tổng vẫn chính là 200% sát thương) Ata Biển sâu chúc mừng niềm rét mướt: Sát thương 40 + 0,5% Máu cao nhất của Ata => 10 +một% Máu cao nhất của Ata Đạp sóng Sát thương cơ bạn dạng  150 + 30/cấp cho kĩ năng => 125 +15/cấp cho kĩ năng Sát thương theo huyết của Ata: 5,5% + 0,5%/cấp cho kĩ năng => 5% +một%/cấp cho kĩ năng Không còn bị giới hạn sát thương Bá vương vãi trảo Làm lâu chạp 60% => 50% Làm choáng một giây => 0,75 giây Hồi chiêu 11 – 0,6/cấp cho kĩ năng => 10 – 0,5/cấp cho kĩ năng Y’Bneth Y’Bneth được càng ngày càng trở nên tăng cả kháng Chịu lẫn sát thươngĐất u: Hồi phục huyết và nguồn khả năng Khi di xếp vào lớp bụi => Hồi 2% huyết từng giây và tăng 60 tốc chạy vào 5 giây Khi di xếp vào lớp bụi Dây leo Sát thương: 250+50/lv+0.8 công vật lý cơ => 0.75 công vật lý cơ + 4%~9% Máu cao nhất Bản thân Lá chắn Cây Đổ: 8% huyết cao nhất => 6% huyết cao nhất Hồi chiêu: 6 – 0.5/cấp cho kĩ năng => 4 giây Tiêu ngốn: 40/45/50/55/60/65 nguồn khả năng => 40 nguồn khả năng Capheny Pháo tự động hoạt động Hút huyết bị giới hạn: 25% => 0% Đại chưng vứt/Đại liên Sát thương lazer: 100+60/cấp cho kĩ năng+một.0 công vật lý cơ+0.05 công vật lý cơ/cấp cho kĩ năng => 80+80/cấp cho kĩ năng+một.12 công vật lý cơ+0.12 công vật lý cơ/cấp cho kĩ năng Mới: Sát thương nối tiếp chẳng thể chí mạng Pha phản lực/Pha động lực Tỷ lệ chí mạng từng cùng dồn: một.5%+0.3%/cấp cho kĩ năng => một.5%+0.5%/cấp cho kĩ năng Wisp Pháo động năng: Sát thương lan giới hạn kể từ 50% => 40% Bright Thần lực nhiệt độ chóe sủa Sát thương chuẩn chỉnh: 12+một/cấp cho tướng mạo+0.một công vật lý cơ => 12+ từng 3 cấp cho tướng mạo thêm 2+0.08 công vật lý cơ Bất tử thánh thân Sát thương chuẩn chỉnh: 18+ từng cấp cho chiêu thêm 2+0.15 công vật lý cơ => 18+ từng cấp cho chiêu thêm 1+0.12 công vật lý cơ Hồi chiêu: 60/50/40 giây =>60/55/50 giây Teemee Vàng vung vãi: Vàng thêm vô kia 25% => song mươi% Airi Sắc lẻm: Công vật lý cơ 120% => 150% Phi tiêu: Sát thương lên quái quỷ/lính 60% => 100% Kiếm Vũ: Không còn khiến cho sát thương Long Kiếm: Không còn tăng cường độ tấn công Arthur  Công lý phán quyết: Giảm độ khựng Khi người dùng chiêu Raz Đấm và lách Sát thương: 480/540/600/660/720/780 (+0.91 công phép) => 550/610/670/730/790/850 (+một.0 công phép) Cú đấm chân ko Giảm giáp phép: 50/90/130/170/210/250 => 50/80/110/140/170/200 Hồi chiêu: 4 ~ 2 giây => 3 giây Tả xung hữu đột Sát thương: 720/900/1080 (+một.37 công phép) => 800/1000/1200 (+một.3 công phép)

Data Các Tướng tăng giới hạn mức độ khỏe Liên Quân mùa 18 ra làm sao? (2021) ⭐️ ADS ⭐️

2021-08-07 13:04:25 #Các #Tướng #tăng #giới hạn #mức độ #mạnh #Liên #Quân #mùa #như #thế #nà #ADS