0765562555

Cách Bảo mật tới Trình cai quản trị và vận hành Mật khẩu của Firefox 2021-07-22 06:35:33

Trong Mozilla Firefox, nhiều bạn đọc cũng trọn vẹn tuy rằng thế cho dù đặt mật khẩu singin chính yếu ớt (ngày trước gọi là “Master Password”) nhằm bảo hộ toàn bộ thông tin singin và mật khẩu singin được lưu giữ bên trên trình duyệt. Mật khẩu này trọn vẹn tuy rằng thế cho dù bảo mật thông tin nhiều thông tin trương mục website của khá nhiều bạn đọc nếu như nhiều bạn đọc người dùng công cùng PC cùng với những người khác. Nên ghi nhớ nhảy chức năng Bảo mật tới Trình cai quản trị và vận hành Mật khẩu của Firefox nhằm rời mật khẩu singin bị lòi ra mặt phía ngoài nhé.

Khi nà nhiều bạn đọc cần dùng mật khẩu singin chính yếu ớt?
Mozilla khuyến nghị dùng mật khẩu singin chính yếu ớt vào cảnh huống nhiều bạn đọc người dùng công cùng PC cùng với những người khác, trọn vẹn tuy rằng thế cho dù tới toàn bộ việc diễn biến trình diễn thông tin trương mục người người dùng. Bằng kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng kia, những người dân dùng trình duyệt của khá nhiều nhiều bạn đọc nối tiếp chẳng thể singin vào nhiều wapsite “cùng với tư kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng là nhiều bạn đọc” (dùng mật khẩu singin do Firefox lưu giữ).

Khi nhiều bạn đọc đặt mật khẩu singin chính yếu ớt, nhiều nhiều bạn đọc nối tiếp tổ chức triển khai hưởng thụ nhập mật khẩu singin kia một lần từng phiên Khi truy nhập vào wapsite lấy dùng cho tới trình cai quản trị và vận hành mật khẩu singin của Firefox, tới toàn bộ việc điền thông tin singin. Sau kia, mật khẩu singin Firefox của khá nhiều nhiều bạn đọc nối tiếp tổ chức triển khai mở khóa tới cho tới khi nhiều bạn đọc bay ngoài Firefox (kết thúc một phiên).

Cách đặt mật khẩu singin chính yếu ớt vào Firefox
Trước tiên, hãy mở Mozilla Firefox. Nhấp vào nút “hamburger” (phụ vương vãi đàng kẻ ngang) sinh sống góc cạnh bên trên phía sinh sống mặt cần. Trong menu, nhấp vào “Logins And Passwords”.

Trong tab “Logins & Passwords“, nhấn vào loại mẫu 3 chấm bên trên nằm vào phía sinh sống mặt cần và lựa lựa “Options”.

Trong mục “Logins & Passwords“, tích lựa lựa phần “Use a Primary Password“.
 

Một hiên chạy cửa ngõ số trông ra bên ngoài new mẻ nối tiếp mở ra hưởng thụ nhiều bạn đọc đặt mật khẩu singin. Trong Khi nhằm mật khẩu singin, nhiều bạn đọc cũng trọn vẹn tuy rằng thế cho dù theo dõi độ uy thế và uy thế và thoải mái tự động tín của mật khẩu singin bởi vì thế cách thức coi thanh “Password quality meter”. Nhấp vào “OK” Khi nhiều bạn đọc trả thành.
Cảnh báo: quý quan lại quý khách khứa hàng nối tiếp chẳng thể truy nhập vào data singin sẽ lưu của chính bản thân vào Firefox nếu như nhiều bạn đọc quên mật khẩu singin này. Vậy nên rất chất lượng là loại người nên viết lách mật khẩu singin ra giấy hoặc lưu sinh sống nơi nào kia tới vững vàng chắn đi.

Sau kia, Firefox nối tiếp hiển thị một hiên chạy cửa ngõ số trông ra bên ngoài tới biết thêm mật khẩu singin chính yếu ớt của khá nhiều bạn đọc và sẽ và đang được đặt. Đóng tab “Options” và tab “Logins & Passwords”.

Lần cho tới Khi nhiều bạn đọc truy nhập một wapsite lấy thông tin singin được Firefox lưu giữ, nhiều nhiều bạn đọc nối tiếp tổ chức triển khai hưởng thụ nhập nhật khẩu chính yếu ớt tuy rằng thế nhiều bạn đọc vừa đặt. Sau kia, nhiều nhiều bạn đọc nối tiếp ko mến thiết nhập lại tới cho tới khi đóng góp hoặc phạt động lại Firefox.

Cách xóa mật khẩu singin chính yếu ớt vào Firefox
Để xóa mật khẩu singin chính yếu ớt, nhiều bạn đọc cần ghi nhớ chính yếu ớt mật khẩu singin kia. Mở Firefox và nhấp vào nút “hamburger” sinh sống góc cạnh bên trên nằm vào phía sinh sống mặt cần, tiếp tiếp sau lựa lựa “Logins and Passwords”. Trên tab “Logins and Passwords”, nhấp vào nút 3 chấm và lựa lựa “Options“.

Trong mục “Logins & Passwords” của Options, vứt lựa lựa phần “Use a Primary Password”.

Khi nhiều bạn đọc vứt lựa lựa, một hiên chạy cửa ngõ số trông ra bên ngoài nối tiếp nhảy lên hưởng thụ nhiều bạn đọc nhập mật khẩu singin chính yếu ớt tức thì lập tức hoàn cảnh hiện ni. Nhập mật khẩu singin và nhấp vào “OK”. Mật khẩu chính yếu ớt nối tiếp tổ chức triển khai xóa. Quá dễ dàng cần ko?
Nếu nhiều bạn đọc vẫn ko yên tâm thì trọn vẹn tuy rằng thế cho dù test kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng tự động hoạt động xóa data sau Khi đóng góp trình duyệt bên trên Chrome và Firefox nhé.

Dữ Liệu Cách Bảo mật tới Trình cai quản trị và vận hành Mật khẩu của Firefox

2021-07-22 06:35:33 #Cách #Bảo #mật #tới #Trình #cai quản #lý #Mật #khẩu #của #Firefox