0765562555

Cách nén và bung file tệp tin bởi vì thế WinRAR (2021) ⭐️ Wiki ⭐️ 2021-08-23 03:35:27

Cach nen va giai nen file bang WinRAR 2021 Wiki

p.>WinRar là phần mượt nén tệp tin thông thườn giả nhất tức thì lập tức hoàn cảnh hiện ni và bung file tệp tin bên trên PC cùng với rất nhiều chức năng hữu ích, cạnh mặt chức năng nén và bung file tệp tin cơ bạn dạng. Việc nén tệp tin bởi vì thế WinRar nối tiếp góp việc gửi tệp tin dung tích thoáng mát rãi lớn to bên trên Gmail dễ dàng và chóng vánh thoáng mát rãi lớn biết bao, Khi trọn vẹn tuy rằng thế cho dù gửi nhiều tệp tin bên cạnh đó và giới hạn dung tích tệp tin mong muốn gửi. điều hơn thế quy trình luyện tập phần mượt WinRar nhằm nén tệp tin thì nhiều bạn đọc cũng trọn vẹn tuy rằng thế cho dù lựa lựa lựa format của tập tin sau Khi nén. Bài viết lách ngay sau này nối tiếp chỉ dẫn nhiều bạn đọc nén và bung file tệp tin bởi vì thế WinRar. một. Cách nén tệp tin bởi vì thế WinRAR Cách một: Chúng ta trọn vẹn tuy rằng thế cho dù lựa lựa nhiều tệp tin mong muốn thiết nén một khi, hoặc giả toàn bộ những tệp tin mong muốn thiết nén vào công cùng một folder nhằm nén thuận tiện thoáng mát rãi lớn. Các tệp tin mong muốn thiết nén ko mến thiết công cùng một format tệp tin. Cách 2: Sau kia, nhấn con chiếc chuột cần vào những tệp tin và folder kia rồi lựa lựa Add to archive. Cách 3: Lúc kia hiển thị loại mẫu thiết lập tới tập tin nén ngay sau này. Trước ko hề nhiều bạn đọc cũng trọn vẹn tuy rằng thế cho dù đặt thương hiệu tới tập tin nén, hoặc thay đổi thương hiệu tới tập tin nén trên mục Archive name. Kế tiếp lựa lựa format tới tập tin nén trên Archive format. Các format bổ sung bao gồm rar, zip và rar5. Cách 4: Tiếp xuống nếu như nhiều bạn đọc lấy nhu yếu ớt mong muốn đặt mật khẩu singin tới tập tin bung file thì trên phần Set password nhiều bạn đọc nhấn lựa lựa nhằm nhập mật khẩu singin. Hiển thị loại mẫu nhằm nhập mật khẩu singin, nhiều bạn đọc nhập mật khẩu singin bảo mật thông tin tập tin sẽ nén rồi nhấn OK nhằm ghi lại. Sau sau Khi thiết lập xong toàn bộ nội dung thì nhiều bạn đọc nhấn vào nút OK nhằm tổ chức triển khai nén tập tin sẽ lựa lựa. Ngay tiếp tiếp sau quy trình nén tập tin được thực hiện ni. 2. Cách bung file tệp tin bởi vì thế WinRAR Cách một: Tại tập tin mong muốn bung file nhiều bạn đọc nhấn con chiếc chuột cần vào tập tin và nối tiếp thấy lấy 3 tùy lựa lựa như ngay sau này. Extract files nhằm lựa lựa link game bung file có nhu muốn. Extract here nếu như nhiều bạn đọc lấy nhu yếu ớt mong muốn bung file tệp tin trên folder tức thì lập tức hoàn cảnh hiện ni. Extract to thương hiệu tệp tin phần mượt nối tiếp tiết ra folder có thương hiệu tệp tin và bung file vào kia. Nhấn vào vào số những số 3 tùy lựa lựa như ngay sau này nhằm bung file. Cách 2: Khi lựa lựa Extract here thì toàn bộ nhiều tệp tin vào tập tin bung file nối tiếp hiển thị theo trình tự động. Nếu lựa lựa Extract files thì nối tiếp hiển thị loại mẫu nhằm lựa lựa lựa folder đựng chấp tập tin bung file tiếp tiếp sau. Nhấn New folder nhằm lựa lựa lựa folder đựng chấp tập tin sau Khi bung file. Khi lựa lựa Extract to thương hiệu tệp tin phần mượt nối tiếp hiển thị folder như ngay sau này. Trong cảnh huống tập tin lấy mật khẩu singin thì nhiều bạn đọc cần nhập password new mẻ trọn vẹn tuy rằng thế cho dù bung file được.

Scr Cách nén và bung file tệp tin bởi vì thế WinRAR (2021) ⭐️ Wiki ⭐️

2021-08-23 03:35:27 #Cách #nén #và #giải #nén #tệp tin #bởi vì thế #WinRAR #Wiki #