0765562555

Cân bởi vì thế Tướng, Tộc Hệ và Trang bị (2021) ⭐️ ADS ⭐️ 2021-08-11 15:46:54

Can bang Tuong Toc He va Trang bi 2021 ADS

Bên cạnh việc biến thay đổi Tướng và Tộc Hệ new mẻ, DTCL 11.2 server PBE cũng nối tiếp cân nặng nề lại nhiều Tướng, Tộc Hệ cũ và khối màng lưới server Trang bị. Chi tiết bạn dạng biến thay đổi DTCL 11.2 Server PBE Cập nhật DTCL PBE ngày 14/một một. Hệ thống Lồng Đèn May Mắn: Giờ phía trên nối tiếp sinh ra ni kể từ vòng 5 thay cho cho vòng một. Tỷ lệ ra Tướng Tinh Anh: – Cấp 6: 15/45/40/0/0 => 0/60/40/0/0 – Cấp 8: 0/15/45/40/0 => 0/0/60/40/0 – Cấp 9: 0/0/15/45/40 => 0/0/0/60/40 2. Thay thay đổi Tộc Hệ Đấu Sĩ: Máu thêm vô kia giới hạn kể từ 400/800/1200/1800 => 400/700/1100/1600 Pháp Sư: SMPT tăng kể từ 80/100/130% => 80/105/135% Song Đấu: Tốc độ tấn công thêm vô kia tăng kể từ 15/song mươi/40/60% => 15/25/40/60% Thần Tài: Giá trị Vàng tầm cảm nhận ra Khi thua giới hạn kể từ 2,5/6 => 2,2 => 5 (0/một) 3. Thay thay đổi Tướng Diana: – Sát thương kể từ trái cầu tăng kể từ  80/90/100 => 90/100/110 – Tốc độ tấn công tăng kể từ 0,65 => 0,7 Nasus: Sát thương giới hạn kể từ 400/600/900 => 400/600/850 Nidalee: Sát thương theo ô giới hạn kể từ 25% => song mươi% Darius: Kháng phép tăng kể từ 30 => 60 Neeko: SMPT giới hạn kể từ 150/225/400 => 150/225/375 Olaf: – AD giới hạn kể từ 85 => 80; Giáp tăng kể từ 50 => 60 – Tốc độ tấn công kể từ kĩ năng giới hạn kể từ 150/200/400% => 150/175/350% Sejuani – Năng lượng biến thay đổi kể từ 70/150 => 80/160 Samira – Kỹ năng khiến cho mức độ khỏe theo %AD giới hạn kể từ 60/70/80% => 50/60/80% Yone – SMPT của Không Thể Dung Thứ tăng kể từ 300/500/1000 => 1500 4. Thay thay đổi chuẩn bị Giáp Tâm Linh: Không còn tới tốc tấn công Băng Trượng Vĩnh Cửu: Không còn cùng SMPT Tam Hợp Kiếm: Năng lượng thêm vô kia giới hạn kể từ 33 => 0; Các chỉ số còn còn sót lại đều được +33. Cập nhật DTCL PBE ngày 12/một một. Thay thay đổi về Tộc Hệ Đồ Tể – Sát thương đòn tấn công thêm vô kia giới hạn kể từ song mươi-60/40-100 => song mươi-45/30-75 – Hút huyết thêm vô kia giới hạn kể từ song mươi-40/40-80 => song mươi-45/30-75 Long Tộc – Số mùi vị Tướng hưởng trọn Long Hồn tăng kể từ là một/2/4 => một/2/6 Sát Thủ – Tỷ lệ chí mạng tăng kể từ 10/25/40 => 10/30/60% Cuồng Giáo – Máu của Galio giới hạn kể từ 800/1325/2000 => 800/1300/2000 – AD của Galio giới hạn kể từ: 80/175/330 => 80/165/330 – Galio 9 Cuồng Giáo nối tiếp nhận song mươi Giáp và Kháng phép. Đấu Sĩ – AD thêm vô kia giới hạn kể từ song mươi/40/80/150 => 10/song mươi/60/120 Song Đấu – Tốc độ tấn công tăng kể từ 12/song mươi/40/60% => 15/song mươi/40/60% Hộ Pháp – Giá trị lá chắn tăng kể từ 125/200/250 => 150/200/275 2. Thay thay đổi Tướng Tahm Kench: Nội trên nối tiếp không thể còn cao cực chất lượng thoáng mát rãi lớn Khi kết hợp lý cùng với chuẩn bị Diana: Sát thương trái cầu tăng kể từ 70/80/90 => 80/90/100 Nautilus: SMPT giới hạn kể từ 300/450/1200 => 300/450=>1000; Thời gian thực hiện choáng giới hạn kể từ 3/4/6s => 3/4/5s Rakan: AD tăng kể từ 45 => 60; Kháng phép tăng kể từ 30 => 40; Năng lượng giới hạn kể từ 40/90 => 40/80; Tăng phạm vi bị khóa tay. Vladimir:  – Giáp và kháng phép tăng kể từ 30 => 40 – Vladimir vẫn nối tiếp tổ chức triển khai hồi huyết Khi người dùng kĩ năng lên kẻ địch lấy lá chắn. Kalista: Tốc độ tấn công tăng kể từ 0,9 => một Neeko – Giáp và kháng phép giới hạn kể từ 25 => song mươi; Năng cực kì mọi người dùng chiêu tăng kể từ 60 => 70 – SMPT giới hạn kể từ 150/250/500 => 150/200/400 Shyvana – Máu cơ bạn dạng tăng kể từ 650 => 750 – Máu gia tăng Khi biến giả hình kể từ 80% => 40/45/50% Sivir: Năng lượng biến thay đổi kể từ 30/80 => 0/70 Veigar: Năng lượng biến thay đổi kể từ 30/70 => 0/55 Cho’Gath: Năng lượng biến thay đổi kể từ 75/150 => 100/180 Olaf: – Sát thương lan giới hạn kể từ 40/50/100% => 40/45/50% – Tốc tấn công thêm vô kia giới hạn kể từ 150/200/450% => 150/200/400% Tryndamere – Năng lượng biến thay đổi kể từ 30/80 => 50/100; Giáp và kháng phép tăng kể từ 50/40 => 60/60 – Sức mạnh kĩ năng theo AD tăng kể từ 100% => 140% Samira – Sức mạnh kĩ năng theo AD giới hạn kể từ 80% => 60/70/80% 3. Thay thay đổi Trang bị Dao Điện: Tỷ lệ nảy biến thay đổi kể từ 3/4/5 => 4/5/6 Băng Trượng Vĩnh Cửu: – Cộng dồn được sử dụng cùng với từng loại sát thương sinh ra tới kể từ là một hình tượng  – Thời gian thực hiện lâu chạp và ngừng hoạt động giới hạn kể từ 2,5 => 2s. – Thời gian hồi thực hiện lâu chạp tăng kể từ 5 => 10s Khiên Băng Randuins: Giáp và kháng phép thêm vô kia giới hạn kể từ 50 => 40 Manamaze: Thời gian nhận nguồn khả năng hồi lại tăng kể từ 6 => 8 giây. Cập nhật DTCL PBE ngày 9/một một. Thay thay đổi về Tộc Hệ Đấu Sĩ: AD thêm vô kia tăng kể từ song mươi/50/100/200 => song mươi/40/80/150 Long Tộc – Làm lại cảm giác: Lửa Rồng khiến cho thêm sát thương phép bởi vì thế 50% huyết cao nhất sinh sống toàn bộ nhiều cấp cho. – Long Tộc sẽn mang vào bản thân một/2/4 Tướng cảm nhận ra Long Hồn; Những Tướng cảm nhận ra cảm giác này là những Tướng Long Tộc bị bám sát thương lần đầu, ko cùng dồn. – SMPT và Tốc độ tấn công thêm vô kia: 35/100/300% => 30/75/150% Đồ Tể: Sát thương thêm vô kia giới hạn kể từ 30-60% / 50-100% => song mươi-60% / 40-100% Linh Hồn: Tinh Anh Linh Hồn nối tiếp ko nhân song véc tơ vận tốc tức thời tấn công Chiến Tướng – Máu thêm vô kia kể từ 200/450/700 => 250/550/850 – SMPT thêm vô kia kể từ song mươi/40/70 => 25/55/85 Tiên Phong: Giáp thêm vô kia giới hạn kể từ 120/300/750/2000 => 100/250/500/1000 2. Thay thay đổi Tướng Fiora: Thời gian thực hiện choáng của kĩ năng giới hạn kể từ 2,5/3/4 => 2/2,5/4s Nidalee: Sát thương tăng theo ô kể từ song mươi% => 25%; Năng cực kì mọi người dùng chiêu giới hạn kể từ 80 => 70 Tristana: Sát bi cảm giác đòn tấn công giới hạn kể từ song mươi/40/60 => 30/60/90 Braum: Máu tăng kể từ 750 => 1000; Năng lượng biến thay đổi kể từ 0/70 => 30/70 Kindred: Sát thương kĩ năng giới hạn kể từ 450/650/1000 => 400/600/1000 Neeko: Neeko nối tiếp ưu tiên người dùng kĩ năng vào khu vực lấy đông kẻ thù thoáng mát rãi lớn. Shyvana: Sát thương thêm vô kia Khi hóa rông giới hạn kể từ 40/80/160 => 30/60/120 Sivir: – Tầm tấn công giới hạn kể từ 890 => 660 – Thay thay đổi kĩ năng: Áp dụng cùng với toàn bộ bạn bè => Đồng minh vào lúc 2 ô. Cập nhật DTCL PBE ngày 8/một Cuồng Giáo – Galio: Máu tăng kể từ 750/1250/2000 => 800/1325/2000; AD tăng kể từ 70/150/300 => 80/175/300 Đấu Sĩ – Các Đấu Sĩ nối tiếp tổ chức triển khai thêm vô kia song mươi/50/100/200 AD Long Tộc – Tốc độ tấn công/SMPT/Đòn tấn công khiến cho thêm sát thương phép theo lượng huyết của tiềm năng tăng kể từ: 40/80/200% => 35/100/300% Tiên Phong – Nhận thêm song mươi/40/70/100 Kháng phép. Cập nhật DTCL PBE ngày 7/một Samira – AD giới hạn kể từ 80 => 65 – Số phạt phun từng giây quy trình luyện tập kĩ năng giới hạn kể từ 4/5/10 => 3/4/10 – Samira 3 sao nối tiếp khởi điểm trận đấu cùng với 1 điều phong cách thức nhằm dùng kĩ năng Liều Lĩnh – Điểm Phong Cách ko hề được tăng theo số sao – Lá chắn giới hạn kể từ song mươi% => 10% Yone – Dấu ấn của Yone nối tiếp tồn trên vào 8 giây – Sát thương của Không Thể Dung Thứ tăng kể từ 200/4001/1000 => 350/600/1500 – Không Thể Dung Thứ: Gây sát thương phép tương tự động cùng với huyết sẽ mất của tiềm năng => tăng % sát thương nhờ lượng huyết sẽ mất của tiềm năng (cao nhất 100%). ***** Loại vứt list Tướng Cũ Cập nhật Tướng new mẻ và Tộc Hệ new mẻ Thay thay đổi về Hệ thống Tỷ lệ ra Tướng: – Cấp 8: 15/25/35/song mươi/5 >>> 16/25/35/song mươi/4 – Cấp 9: 10/15/30/30/15 >>> 12/16/30/30/12 Vòng đi chợ – Loại vứt nhiều Trang bị chống thủ sinh sống vòng đi chợ lần đầu: Vòng đi chợ lần đầu sẽn mang: 2 Kiếm B.F, 2 Cung Gỗ, 2 Gậy Quá Khổ, 2  Nước Mắt Nữ Thần và một Găng Đấu Tập. Cân bởi vì thế Tộc Hệ Bí Ẩn – Kháng phép thêm vô kia tăng kể từ 40/100/200 >>> 40/120/300 Cuồng Giáo – Máu của Galio giới hạn kể từ  800/1400/2000 >>> 750/1250/2000; Sát thương đòn tấn công biến thay đổi kể từ 75/160/280 >>> 70/150/300 – % mức độ khỏe Galio nhân lên theo số sao của Cuồng Giáo tăng kể từ 14% => 16% Hộ Pháp – Lượng lắ chắn giới hạn kể từ 150/225/350 >>> 125/200/250 Khai Sáng – Tốc độ hồi nguồn khả năng giới hạn kể từ 50/70/100% >>> 50/100/200% Linh Hồn – Sửa lại cảm giác: Sẽ tăng cường độ tiến công tới toàn nhóm sinh sống lần loại nhất tiên tuy rằng thế một Tướng Linh Hồn người dùng kĩ năng. +2: +song mươi% tốc tấn công +4: +35% tốc tấn công – Tinh Anh Linh Hồn nối tiếp tăng cấp nhì véc tơ vận tốc tức thời tấn công. Pháp Sư: Thay thay đổi cảm giác kể từ 3/6/9 => 3/5/7 +3: +80% mức độ khỏe kĩ năng +5: +110% mức độ khỏe kĩ năng +7: +150% mức độ khỏe kĩ năng Sát Thủ -Sát thương chí mạng biến thay đổi kể từ 30/60/90 >>> 25/60/120 Song Đấu – Tốc độ tấn công theo từng điểm cùng dồn tăng kể từ 12/song mươi/35/60 >>> 12/song mươi/40/60 Thần Rừng – Giáp và Kháng phép từng điểm cùng dồn giới hạn kể từ song mươi/30/40 >>> 15/25/40. Thiện Xạ – Số đòn tấn công nảy tăng kể từ là một/2/3 >>> 2/3/4 – Sát thương giới hạn Khi nảy kể từ 55/50/45% >>> 65/50/35% Cân bởi vì thế Tướng một. Tướng một Vàng Diana – Nguyệt Tộc Sát Thủ => Linh Hồn Sát Thủ – Máu tăng kể từ 500 >>> 550 – Lượng lá chắn tăng kể từ 200/300/400 >>> 200/300/450 – Số trái cầu tăng kể từ 4/5/6 >>> 4/5/7 2. Tương 2 Vàng Pyke – Cuồng Giáo Sát Thủ => Cuồng Giáo Sát Thủ Đồ Tể – Năng lượng khởi điểm/người dùng chiêu biến thay đổi kể từ 75/125 >>> 60/120 – Sát thương kĩ năng giới hạn kể từ 125/200/375 >>> 100/175/275 Zed – Bóng Ma Sát Thủ => Đồ Tể Sát Thủ – Tốc độ tiến công tăng kể từ 0,75 => 0,8 3. Tướng 3 Vàng Kindred – Linh Hồn Thợ Săn => Linh Hồn Đao Phủ Veigar – Năng lượng khởi điểm/người dùng chiêu biến thay đổi kể từ 0/55 >>> 30/70 – Tốc độ tấn công tang kể từ 0.6 >>> 0.65 4. Tướng 4 Vàng Aatrox – Sát thương kĩ năng tăng kể từ 250/450/1250 >>> 350/550/1500 Morgana – Khai Sáng Mê Hoặc => Khai Sáng Hấp Huyết – Kỹ năng ko hề hồi huyết tới Morgana theo lượng sát thương sinh ra, thay cho vào kia nối tiếp trừ đi % sát thương đòn tấn công của kẻ thù vào vùng can dự trọn. 5. Tướng 5 Vàng Azir – Thời gian hất tung giới hạn kể từ 2 >>> một.5. – Thời gian thực hiện lâu chạp giới hạn kể từ: 4 >>> 3 Lee Sin – Sát thương kĩ năng giới hạn kể từ 250/450/1000 >>> 200/375/1000 Yone – Trừ giáp và kháng phép kể từ kĩ năng giới hạn kể từ: 60% >>> 40%  Yone bị nerf mạnh sinh sống DTCL 11.2Cân bởi vì thế Trang bị – Diệt Khổng Lồ: Sát thương lên kẻ thù lấy thoáng mát rãi lớn 1750 huyết cao nhất giới hạn kể từ 90% >>> 80% – Kiếm Súng Hextech: Lá chắn giới hạn kể từ 400 >>> 300 – Cuồng Cung Runaan: Sát thương lan giới hạn kể từ 90% >>> 80%

Bài viết lách Cân bởi vì thế Tướng, Tộc Hệ và Trang bị (2021) ⭐️ ADS ⭐️

2021-08-11 15:46:54 #Cân #bởi vì thế #Tướng #Tộc #Hệ #và #Trang #bị #ADS