0765562555

Cập nhật tăng giới hạn mức độ khỏe Tướng Liên Quân mùa 17 lần một (2021) ⭐️ ADS ⭐️ 2021-08-10 15:53:52

Cap nhat tang giam suc manh Tuong Lien Quan mua

Trong bạn dạng biến thay đổi tăng giới hạn mức độ khỏe Tướng Liên Quân mùa 17 lần một, sẽn mang 3 tướng mạo Đi Rừng được đình bù mức độ khỏe vào phiên bạn dạng này. Mùa xếp thứ hạng 17 của Liên Quân Mobile sẽ đầu tiên đầu tiên phạt động nằm vào theo cùng với meta new mẻ. Trong số kia, nhiều mùi vị tướng mạo mạnh sẽ nổi lên như 1 gia thế chẳng thể ngăn chặn những ngày đầu mùa rank new mẻ, vào Khi vào số những những vào mỗi lại trầm trồ khá yếu ớt sau những biến thay đổi của phiên bạn dạng new mẻ. Để câ bởi vì thế lại meta, bạn dạng biến thay đổi gần phía trên của Liên Quân Mobile nối tiếp biên tập lại mức độ uy thế và uy thế và thoải mái tự động tín của vào số những những vào mỗi mùi vị Tướng.  Sau nơi phía trên còn nữa biến thay đổi tăng giới hạn mức độ khỏe Tướng Liên Quân mùa 17 lần một: Ilumia Quả cầu nhiệt độ chóe sủa – Hồi chiêu: 4 giây => 3 giây – Sát thương: 400/440/480/520/560/600 + 0.45 công phép =>  350/390/430/470/510/550 + 0.4 công phép Murad Murad nối tiếp xứng đáng kinh thoáng mát rãi lớn Khi chiêu một được cải tiến cho  Máu tăng theo cấp cho: 215 => 250 Tàn hình ảnh đao – Hồi chiêu: 12 – một.4/cấp cho kĩ năng giây => 10 – 0.8/cấp cho kĩ năng giây – Sát thương: 120 + 24/cấp cho kĩ năng + một.0 công vật lý cơ => 150 + song mươi/cấp cho kĩ năng + một.0 công vật lý cơ Nakorth Máu tăng theo cấp cho: 246 => 260 Bồi thẩm đoàn – Hồi chiêu: 10 – 0.8/cấp cho kĩ năng giây => 9 – 0.6/cấp cho kĩ năng giây – Sát thương: 135 + 16/cấp cho kĩ năng + 0.62 công vật lý cơ => 150 + song mươi/cấp cho kĩ năng + 0.7 công vật lý cơ Quillen Chém song: Tỷ lệ công vật lý cơ thêm vô kia: 45%  => 50% Ẩn sát:  Hồi huyết: 70 + 35/cấp cho kĩ năng + 0.15 công vật lý cơ thêm vô kia => 100 + 50/cấp cho kĩ năng + 0.25 công vật lý cơ công vật lý cơ thêm vô kia Dirak Kim quang đãng ấn – Mới: Giảm tầm chừng kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng đẩy lùi cao nhất đi 0.5m Thiên hỏa trận Tầm chiêu: 11m => 10.5m Superman Superman tức thì lập tức hoàn cảnh hiện ni quá cực kì khó khăn Chịu, nhất là quy trình luyện tập chiêu cuối.Siêu khả năng – Thời gian dự trữ: 10/9.2/8.4/7.6/6.8/6 giây => 10/9/8/7/6/5 giây – Sát thương đi cỗ: 150/300/450/600/750/900 + một.2 công vật lý cơ => 175/350/525/700/875/1050 +một.5 công vật lý cơ – Sát thương phi hành: 175/350/525/700/875/1050 +một.3 công vật lý cơ => 175/350/525/700/875/1050 +một.5 công vật lý cơ Hayate Phản ứng tiến trình phát triển cổ: Sát thương chuẩn chỉnh: 72 + 2/cấp cho tướng mạo + 0.25 công vật lý cơ => 40 + 0.25 công vật lý cơ Thorne Đạn ma năng: Sát thương đạn tím ko hiệu quả lên quái quỷ nhỏ Ma súng nhập hồn: Khi tung chiêu nối tiếp gia tăng 1.5m tầm phun Omega Chế độ hủy hoại – Sát thương thêm vô kia lên lính: 200 + 30/cấp cho tướng mạo + 8% huyết cao nhất Omega =>  150 + 25/cấp cho tướng mạo + 6% huyết cao nhất Omega – Sát thương Khi khiến cho choáng: 75 + 55/cấp cho kĩ năng + 5~10% huyết cao nhất Omega (tuỳ theo cấp cho kĩ năng) + một.0 công vật lý cơ => 25 + 50/cấp cho kĩ năng + 4~9% huyết cao nhất Omega (tuỳ theo cấp cho kĩ năng) + một.0 công vật lý cơ Mina Vũ điệu lưỡi hái: Sát thương cơ bạn dạng: 200 + 40/cấp cho kĩ năng => 125 + 40/cấp cho kĩ năng Ma lực bóng tối: Hồi chiêu: 40/35/30 giây => 45/40/35 giây Keera Tốc độ truy sát gia tăng giới hạn kể từ 50% => 40% Butterfly Ám sát: Khi đang được nhảy nối tiếp chẳng thể lựa lựa thực hiện tiềm năng => Khi đang được nhảy nối tiếp miễn giới thiệu (Vẫn và bị bám đòn tiến công).

Bài viết lách Cập nhật tăng giới hạn mức độ khỏe Tướng Liên Quân mùa 17 lần một (2021) ⭐️ ADS ⭐️

2021-08-10 15:53:52 #Cập #nhật #tăng #giới hạn #mức độ #mạnh #Tướng #Liên #Quân #mùa #lần #ADS