0765562555

Chia Sẻ Luật số 71/năm trước đó/QH13 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những luật về thuế Mới nhất 2022

Người dùng đang Search từ khóa Bí quyết Hướng dẫn HD Luật số 71/năm trước đó/QH13 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những luật về thuế Mới nhất trên máy tính điện thoại cảm ứng máy tính năm 2022: 2021-09-06 19:13:43

3387

Lượt xem:
3.238

 

 –   Ngày 26 tháng 11 năm năm trước đó nhà nước phát hành ngày 26/11/năm trước đó 

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin tiên tiến và phát triển nhất

  +   Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều theo Luật số 32/2013/QH13

   +   Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập thành viên số 04/2007/QH11 đã được sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều theo Luật số 26/2012/QH13.

   +   Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế giá trị ngày càng tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều theo Luật số 31/2013/QH13

   +   Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12

   +   Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều theo Luật số 21/2012/QH13.

   –   Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm năm ngoái.

 

Tải về tại đây:      Luật số 71.năm trước đó.QH13

dọc thêm:

> Tối đa hóa quyền lợi tài chính của doanh nghiệp bằng dịch vụ kế toán thuế trọn gói
>>  Hướng dẫn nộp tờ khai thuế GTGT điện tử

 

 

 

      QUỐC HỘI                                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Luật số: 71/năm trước đó/QH13                                                                  Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 26 tháng 11 năm năm trước đó

 

LUẬT

Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những luật về thuế

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Luật Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều theo Luật số 32/2013/QH13, Luật Thuế thu nhập thành viên số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều theo Luật số 26/2012/QH13, Luật Thuế giá trị ngày càng tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều theo Luật số 31/2013/QH13, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng số 27/2008/QH12, Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12, Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều theo Luật số 21/2012/QH13, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11, Luật Hải quan số 54/2013/QH13.

Điều 1

Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều theo Luật số 32/2013/QH13.

1. Sửa đổi khoản 2 Điều 3 như sau:

“2. Thu nhập khác gồm có: thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn, chuyển nhượng ủy quyền quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản, chuyển nhượng ủy quyền dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, chuyển nhượng ủy quyền quyền tham gia dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, chuyển nhượng ủy quyền quyền thăm dò, khai thác, chế biến tài nguyên; thu nhập từ quyền sử dụng tài sản, quyền sở hữu tài sản, kể cả thu nhập từ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp lý; thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền, cho thuê, thanh lý tài sản, trong số đó có nhiều chủng loại sách vở có mức giá; thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay vốn ngân hàng vốn, bán ngoại tệ; khoản thu từ nợ khó đòi đã xoá nay đòi được; khoản thu từ nợ phải trả hông xác lập được chủ; khoản thu nhập từ marketing thương mại của trong năm trước đó bị bỏ sót và những khoản thu nhập khác.

Doanh nghiệp Việt Nam góp vốn đầu tư ở quốc tế chuyển phần thu nhập sau khoản thời hạn đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở quốc tế của doanh nghiệp về Việt Nam thì riêng với những nước mà Việt Nam đã ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì thực thi theo quy định của Hiệp định; riêng với những nước mà Việt Nam chưa ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp ở những nước mà doanh nghiệp chuyển về có mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn thì thu phần chênh lệch so với số thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam.”.

2. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 1 Điều 4 như sau:

“1. Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất muối của hợp tác xã; thu nhập của hợp tác xã hoạt động và sinh hoạt giải trí trong nghành nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp ở địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội trở ngại vất vả hoặc ở địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả; thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả; thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí đánh bắt cá món ăn thủy hải sản.”.

3. Sửa đổi, tương hỗ update điểm a khoản 1 Điều 9 như sau:

“a) Khoản chi thực tiễn phát sinh tương quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại của doanh nghiệp; khoản chi cho hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục nghề nghiệp; khoản chi thực thi trách nhiệm quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh của doanh nghiệp theo quy định của pháp lý;”.

4. Bãi bỏ điểm m khoản 2 Điều 9.

5. Bổ sung điểm đ và điểm e vào khoản 1 Điều 13 như sau:

“đ) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới sản xuất thành phầm thuộc Danh mục thành phầm công nghiệp tương hỗ ưu tiên tăng trưởng phục vụ một trong những tiêu chuẩn sau:

– Sản phẩm công nghiệp tương hỗ cho công nghệ tiên tiến và phát triển cao theo quy định của Luật Công nghệ cao;

– Sản phẩm công nghiệp tương hỗ cho sản xuất thành phầm những ngành: dệt – may; da – giầy; điện tử – tin học; sản xuất lắp ráp xe hơi; cơ khí sản xuất mà các sản phẩm này tính đến ngày thứ nhất tháng 01 năm năm ngoái trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng phải phục vụ được tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh Châu Âu (EU) hoặc tương tự.

nhà nước quy định Danh mục thành phầm công nghiệp tương hỗ ưu tiên tăng trưởng quy định tại điểm này.

e) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư trong nghành nghề sản xuất, trừ dự án công trình bất Động sản sản xuất món đồ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng và dự án công trình bất Động sản khai thác tài nguyên, có quy mô vốn góp vốn đầu tư tối thiểu mười hai nghìn tỷ VNĐ, sử dụng công nghệ tiên tiến và phát triển phải được thẩm định theo quy định của Luật Công nghệ cao, Luật khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, thực thi giải ngân cho vay tổng vốn góp vốn đầu tư Đk hông quá 5 năm Tính từ lúc ngày được phép góp vốn đầu tư theo quy định của pháp lý về góp vốn đầu tư.”.

6. Sửa đổi, tương hỗ update điểm d khoản 2 Điều 13 như sau:

“d) Thu nhập của doanh nghiệp từ: trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; nuôi trồng, chế biến nông, thủy sản ở địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội trở ngại vất vả; nuôi trồng lâm sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng, vật nuôi; sản xuất, khai thác và tinh chế muối, trừ sản xuất muối quy định tại khoản 1 Điều 4 của Luật này; góp vốn đầu tư dữ gìn và bảo vệ nông sản sau thu hoạch, dữ gìn và bảo vệ nông sản, thủy sản và thực phẩm;”.

7. Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 13 như sau:

“3a. Áp dụng thuế suất 15% riêng với: thu nhập của doanh nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong nghành nghề nông nghiệp và thủy sản hông thuộc địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội trở ngại vất vả hoặc địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả.”.

8. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 5 Điều 13 như sau:

“5. Việc kéo dãn thời hạn vận dụng thuế suất ưu đãi được quy định như sau:

a) Đối với dự án công trình bất Động sản cần đặc biệt quan trọng thu hút góp vốn đầu tư có quy mô lớn và công nghệ tiên tiến và phát triển cao thì thời gian áp. dụng thuế suất ưu đãi có thể kéo dài thêm nhưng thời gian kéo dài thêm hông quá mười lăm năm;

b) Đối với dự án công trình bất Động sản quy định tại điểm e khoản 1 Điều này phục vụ một trong những tiêu chuẩn sau:

– Sản xuất thành phầm thành phầm & hàng hóa trọn vẹn có thể đối đầu đối đầu toàn thế giới, lệch giá đạt trên 20.000 tỷ VNĐ/năm chậm nhất sau năm năm Tính từ lúc lúc có lệch giá từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư;

– Sử dụng thường xuyên trên 6.000 lao động;

– Dự án góp vốn đầu tư thuộc nghành hạ tầng kinh tế tài chính kỹ thuật, gồm có: góp vốn đầu tư tăng trưởng nhà máy sản xuất nước, nhà máy sản xuất điện, khối mạng lưới hệ thống cấp thoát nước, cầu, lối đi bộ, đường tàu, cảng hàng hông, cảng biển, cảng sông, trường bay, nhà ga, nguồn tích điện mới, nguồn tích điện sạch, công nghiệp tiết kiệm chi phí nguồn tích điện, dự án công trình bất Động sản lọc hóa dầu.

Thủ tướng nhà nước quyết định hành động kéo dãn thêm thời hạn vận dụng thuế suất ưu đãi quy định tại điểm này nhưng thời hạn kéo dãn thêm hông quá mười lăm năm.”.

9. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 3 Điều 2 Luật số 32/2013/QH13 như sau:

“3. Doanh nghiệp có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời gian cấp phép hoặc cấp giấy ghi nhận góp vốn đầu tư theo quy định của pháp lý về góp vốn đầu tư. Trường hợp pháp Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có thay đổi mà doanh nghiệp phục vụ Đk ưu đãi thuế theo quy định của pháp lý mới được sửa đổi, tương hỗ update thì doanh nghiệp được quyền lựa chọn hưởng ưu đãi về thuế suất và về thời hạn miễn thuế, giảm thuế theo quy định của pháp lý tại thời gian cấp phép hoặc theo quy định của pháp lý mới được sửa đổi, tương hỗ update cho thời hạn còn sót lại.

Tính đến hết kỳ tính thuế năm năm ngoái, trường hợp doanh nghiệp có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư đang rất được vận dụng thuế suất ưu đãi 20% quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 được sửa đổi, tương hỗ update theo Luật số 32/2013/QH13 thì Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm năm trong năm này được chuyển sang vận dụng mức thuế suất 17% cho thời hạn còn sót lại.”.

Điều 2

Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập thành viên số 04/2007/QH11 đã được sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều theo Luật số 26/2012/QH13.

1. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 1 Điều 3 như sau:

“1. Thu nhập từ marketing thương mại, gồm có:

a) Thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại hàng hoá, dịch vụ;

b) Thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí hành nghề độc lập của thành viên có giấy phép hoặc chứng từ hành nghề theo quy định của pháp lý.

Thu nhập từ marketing thương mại quy định tại khoản này hông gồm có thu nhập của thành viên marketing thương mại có lệch giá từ 100 triệu đồng/năm trở xuống.”.

2. Sửa đổi điểm c khoản 6 Điều 3 như sau:

“c) Trúng thưởng trong những hình thức cá cược;”.

3. Bổ sung khoản 15 và khoản 16 vào Điều 4 như sau:

“15. Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam thao tác cho những hãng tàu quốc tế hoặc những hãng tàu Việt Nam vận tải lối đi bộ quốc tế.

16. Thu nhập của thành viên là chủ tàu, thành viên có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu từ hoạt động và sinh hoạt giải trí phục vụ thành phầm & hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí khai thác, đánh bắt cá thủy sản xa bờ.”.

4. Sửa đổi Điều 10 như sau:

“Điều 10. Thuế riêng với thành viên marketing thương mại

1. Cá nhân marketing thương mại nộp thuế thu nhập thành viên theo tỷ suất trên lệch giá riêng với từng nghành, ngành nghề sản xuất, marketing thương mại.

2. Doanh thu là toàn bộ tiền bán thành phầm, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền phục vụ dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt sản xuất, marketing thương mại hàng hoá, dịch vụ.

Trường hợp thành viên marketing thương mại hông xác lập được lệch giá thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định lệch giá theo quy định của pháp lý về quản trị và vận hành thuế.

3. Thuế suất:

a) Phân phối, phục vụ hàng hoá: 0,5%;

b) Dịch Vụ TM, xây dựng hông bao thầu nguyên vật tư:             2%.

Riêng hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số kiến thiết, đại lý bán thành phầm đa cấp: 5%;

c) Sản xuất, vận tải lối đi bộ, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật tư: 1,5%;

d) Hoạt động marketing thương mại khác:     1%.”

5. Sửa đổi Điều 13 như sau:

“Điều 13. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng ủy quyền vốn

1. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng ủy quyền vốn được xác lập bằng giá cả trừ giá mua và những khoản ngân sách hợp lý tương quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn.

Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, thu nhập chịu thuế được xác lập là giá chuyển nhượng ủy quyền từng lần.

2. Thời điểm xác lập thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng ủy quyền vốn là thời gian thanh toán giao dịch thanh toán chuyển nhượng ủy quyền vốn hoàn thành xong theo quy định của pháp lý.

nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành Điều này.”.

6. Sửa đổi Điều 14 như sau:

“Điều 14. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản

1. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản được xác lập là giá chuyển nhượng ủy quyền từng lần.

2. nhà nước quy định nguyên tắc, phương pháp xác lập giá chuyển nhượng ủy quyền bất động sản.

3. Thời điểm xác lập thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản là thời gian hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền có hiệu lực hiện hành theo quy định của pháp lý.”.

7. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 2 Điều 23 như sau:

“2. Biểu thuế toàn phần được quy định như sau:

 

Thu nhập tính thuế
Thuế suất (%)

a) Thu nhập từ trên góp vốn đầu tư vốn
5

b) Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại
5

c) Thu nhập từ trúng thưởng
10

d) Thu nhập từ thừa kế, quà tặng
10

đ) Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật này

Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật này

20

0,1

e) Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản
2

Điều 3

Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế giá trị ngày càng tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều theo Luật số 31/2013/QH13.

1. Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 5 như sau:

“3a. Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt cá xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác;”.

2. Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 8 như sau:

“b) Quặng để sản xuất phân bón; thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng;”.

3. Bãi bỏ điểm c và điểm k khoản 2 Điều 8.

Điều 4. Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12

1. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 7 Điều 2 như sau:

“7. Nước vạn vật thiên nhiên, gồm có nước mặt và nước dưới đất, trừ nước vạn vật thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp.”.

2. Sửa đổi khoản 5 Điều 9 như sau:

“5. Miễn thuế riêng với nước vạn vật thiên nhiên do hộ mái ấm gia đình, thành viên khai thác phục vụ sinh hoạt.”.

Điều 5. Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều theo Luật số 21/2012/QH13.

1. Sửa đổi, tương hỗ update những khoản 1, khoản 1a và khoản 6 Điều 31 như sau:

“1. Hồ sơ khai thuế riêng với loại thuế khai và nộp theo tháng là Tờ khai thuế tháng;

1a. Hồ sơ khai thuế riêng với thuế khai và nộp theo quý là Tờ khai thuế quý;”.

“6. nhà nước quy định loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai tạm tính theo quý, khai theo từng lần phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế, khai quyết toán thuế; tiêu chuẩn xác lập người nộp thuế để khai thuế theo quý và hồ sơ khai thuế riêng với từng trường hợp rõ ràng.”.

2. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 43 như sau:

“Điều 43. Đồng tiền xác lập lệch giá, ngân sách, giá tính thuế và những khoản thuế nộp ngân sách nhà nước

Người nộp thuế xác lập lệch giá, ngân sách, giá tính thuế và những khoản thuế nộp ngân sách nhà nước bằng đồng đúc Việt Nam, trừ trường hợp nộp thuế bằng ngoại tệ theo quy định của nhà nước. Trường hợp phát sinh lệch giá, ngân sách, giá tính thuế bằng ngoại tệ hoặc người nộp thuế có trách nhiệm và trách nhiệm phải nộp bằng ngoại tệ nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cho phép nộp thuế bằng đồng đúc Việt Nam thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thanh toán giao dịch thanh toán thực tiễn tại thời gian phát sinh.

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.”.

3. Bổ sung khoản 11 vào Điều 7 như sau:

“11. Căn cứ tình hình thực tiễn và Đk trang bị công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin, nhà nước quy định rõ ràng việc người nộp thuế hông phải nộp những chứng từ trong hồ sơ khai, nộp thuế, hồ sơ hoàn thuế và những hồ sơ thuế khác mà cơ quan quản trị và vận hành nhà nước đã có.”.

4. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 1 Điều 106 như sau:

“1. Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông tin của cơ quan quản trị và vận hành thuế, thời hạn trong quyết định hành động xử lý của cơ quan quản trị và vận hành thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Trường hợp người nộp thuế phục vụ hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không được thanh toán nên hông nộp kịp thời những khoản thuế dẫn đến nợ thuế thì hông phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng hông vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán phát sinh trong thời hạn ngân sách nhà nước chưa thanh toán.”.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm năm ngoái.

2. Bãi bỏ những nội dung quy định về tỷ giá khi xác lập lệch giá, ngân sách, giá tính thuế, thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế và thuế nộp ngân sách nhà nước tại:

a) Điều 8 và khoản 3 Điều 9 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều theo Luật số 32/2013/QH13;

b) Khoản 1 Điều 6 của Luật Thuế thu nhập thành viên số 04/2007/QH11 đã được sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều theo Luật số 26/2012/QH13;

c) Khoản 3 Điều 7 của Luật Thuế giá trị ngày càng tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều theo Luật số 31/2013/QH13;

d) Điều 6 của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng số 27/2008/QH12;

đ) Khoản 3 Điều 9 và Điều 14 của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11;

e) Khoản 4 Điều 86 của Luật Hải quan số 54/2013/QH13.

3. Bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 49 của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều theo Luật số 21/2012/QH13.

4. Bãi bỏ những quy định tương quan đến việc xác lập thuế riêng với thành viên marketing thương mại tại khoản 1 Điều 19, khoản 1 Điều 20 và khoản 1 Điều 21 của Luật Thuế thu nhập thành viên số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều theo Luật số 26/2012/QH13.

5. nhà nước quy định rõ ràng những điều, khoản được giao trong Luật.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 trải qua ngày 26 tháng 11 năm năm trước đó.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

 (Đã ký)

 

 

Nguyễn Sinh Hùng

 

? Website:    www.vualike.com

? Fanpage: Mẹo kế toán:    https://www.facebook.com/vualike

? Kế Toán Tp Hà Nội Thủ Đô 

▶ Quảng cáo:

Sau khi tìm hiểu thêm Luật số 71/năm trước đó/QH13 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những luật về thuế, quý khách cần click more về  và những Dịch Vụ TM kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩   

⏩  

⏩  

⏩  

⏩  

 

 

Các từ khóa tương quan

Khung giá tính thuế tài nguyên mới vận dụng từ thời điểm ngày một/7/2017
DANH MỤC MÃ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH – Đăng ký marketing thương mại
Dịch Vụ TM kế toán trọn gói tại Việt Yên CHUYÊN NGHIỆP
Lớp học kế toán thuế tại Hai Bà Trưng thực hành thực tiễn, thực tiễn
Bảng giá dịch vụ làm văn bản báo cáo giải trình tài chính
Một số bài tập tính thuế GTGT – Có lời giải
12 hành vi trốn thuế, gian lận thuế mà doanh nghiệp cần lưu ý
Lớp ôn thi công chức thuế năm 2019
Mẫu Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ và cách lập theo Thông tư 133
Dịch Vụ TM làm sổ sách kế toán chuyên nghiệp


Người dùng đang tìm hiểu thêm postt Luật số 71/năm trước đó/QH13 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những luật về thuế 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm nội dung bài viết Luật số 71/năm trước đó/QH13 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những luật về thuế Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kế toán thuế pháp lý giúp sức cho việc làm của tớ.

Download HD Luật số 71/năm trước đó/QH13 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những luật về thuế phiên bản tiên tiến và phát triển nhất Free

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để down HD Free mà chưa tồn tại link hoặc lời giải đáp vẫn còn đấy vướng mắc chưa làm rõ thì để lại comment or ThamGia Groups zalo để được đặt vướng mắc trợ giúp Free(Miễn phí).
#Luật #số #712014QH13 #sửa #đổi #bổ #sung #một #số #điều #của #những #luật #về #thuế