0765562555

Chia Sẻ kinh nghiệm tay nghề Thông tư 92/năm ngoái/TT-BTC Hướng dẫn thực thi thuế GTGT và TNCN Mới nhất 2022

Pro đang Search từ khóa Chia Sẻ Hướng dẫn HD Thông tư 92/năm ngoái/TT-BTC Hướng dẫn thực thi thuế GTGT và TNCN New trên máy tính điện thoại cảm ứng máy tính năm 2022: 2021-09-10 05:27:13

3672

Lượt xem:
9.100

Ngày 15/06/năm ngoái Bộ Tài chính ban hàng thông tư 92/năm ngoái/TT-BTC  nhằm mục đích hướng dẫn thực thi thuế giá trị ngày càng tăng và thuế thu nhập thành viên riêng với thành viên cư trú có hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại. Thông tư có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 30/07/năm ngoái và vận dụng cho kỳ tính thuế TNCN  từ thời điểm năm ngoái trở đi, những hướng dẫn về thành viên marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp khoán có sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì vận dụng cho kỳ tính thuế từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm năm trong năm này.

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin tiên tiến và phát triển nhất

>>>> Dịch Vụ TM kế toán trọn gói <<<<

Chỉ từ 17.000 đồng/tháng 

dọc thêm:

>> Doanh nghiệp có nên đề xuất kiến nghị Hoàn thuế GTGT hông?
>> Điều kiện khấu trừ thuế GTGT cho hàng nhập khẩu 

>> Thuế GTGT là gì? 

Tải Thông tư tại đây: Thông tư 92.năm ngoái.TT-BTC

 

      BỘ TÀI CHÍNH                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 92/năm ngoái/TT-BTC                                                                        Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 15 tháng 06 năm năm ngoái

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực thi thuế giá trị ngày càng tăng và thuế thu nhập thành viên riêng với thành viên cư trú có hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại; hướng dẫn thực thi một số trong những nội dung sửa đổi, tương hỗ update về thuế thu nhập thành viên quy định tại Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những Luật về thuế số 71/năm trước đó/QH13 và Nghị định số 12/năm ngoái/NĐ-CP ngày 12/02/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng thi hành Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những Luật về thuế và sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những Nghị định về thuế

Căn cứ Luật Thuế thu nhập thành viên số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 trong năm 2007; và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập thành viên số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 thời gian năm 2012;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 thời gian năm 2012;

Căn cứ Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những Luật về thuế số 71/năm trước đó/QH13 ngày 26 tháng 11 năm năm trước đó;

Căn cứ Luật thuế giá trị ngày càng tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 đã được sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều theo Luật thuế giá trị ngày càng tăng số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm trước đó đó;

Căn cứ Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm trước đó đó của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập thành viên và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập thành viên;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm trước đó đó của nhà nước quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 12/năm ngoái/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng thi hành Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những Luật về thuế và sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những Nghị định về thuế;

Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm trước đó đó của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật thuế giá trị ngày càng tăng;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm trước đó đó của nhà nước quy định về hiệu suất cao trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai Bộ Tài chính;

Theo đề xuất kiến nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, tương hỗ update một số trong những nội dung như sau:

Chương I

CHÍNH SÁCH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Điều 1. Người nộp thuế

1. Người nộp thuế theo phía dẫn tại Chương I Thông tư này là thành viên cư trú gồm có thành viên, nhóm thành viên và hộ mái ấm gia đình có hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ thuộc toàn bộ những nghành, ngành nghề sản xuất, marketing thương mại theo quy định của pháp lý (sau này gọi là thành viên marketing thương mại). Lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, marketing thương mại gồm có cả một số trong những trường hợp sau:

a) Hành nghề độc lập trong những nghành, ngành nghề được cấp giấy phép hoặc chứng từ hành nghề theo quy định của pháp lý.

b) Làm đại lý bán giá chuẩn riêng với đại lý xổ số kiến thiết, đại lý bảo hiểm, bán thành phầm đa cấp của thành viên trực tiếp ký hợp đồng với công ty xổ số kiến thiết thiết kế, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán thành phầm đa cấp.

c) Hợp tác marketing thương mại với tổ chức triển khai.

d) Sản xuất, marketing thương mại nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt cá thuỷ sản hông phục vụ Đk được miễn thuế hướng dẫn tại điểm e, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

2. Người nộp thuế nêu tại khoản 1 Điều này hông gồm có thành viên marketing thương mại có lệch giá từ 100 triệu đồng/năm trở xuống.

Điều 2. Phương pháp tính thuế riêng với thành viên marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp khoán

1.         Nguyên tắc vận dụng

a) Cá nhân marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp khoán (sau này gọi là thành viên nộp thuế khoán) là thành viên marketing thương mại có phát sinh lệch giá từ marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ thuộc toàn bộ những nghành, ngành nghề sản xuất, marketing thương mại trừ thành viên marketing thương mại hướng dẫn tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư này.

b) Đối với thành viên nộp thuế khoán thì mức lệch giá từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác lập thành viên hông phải nộp thuế giá trị ngày càng tăng, hông phải nộp thuế thu nhập thành viên là lệch giá tính thuế thu nhập thành viên của năm.

Trường hợp thành viên nộp thuế khoán marketing thương mại hông trọn năm (hông đủ 12 tháng trong năm dương lịch) gồm có: thành viên mới ra marketing thương mại, thành viên marketing thương mại thường xuyên theo thời vụ, thành viên ngừng/nghỉ marketing thương mại thì mức lệch giá từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác lập thành viên hông phải nộp thuế giá trị ngày càng tăng, hông phải nộp thuế thu nhập thành viên là lệch giá tính thuế thu nhập thành viên của một năm (12 tháng); lệch giá tính thuế thực tiễn để xác lập số thuế phải nộp trong năm là lệch giá tương ứng với số tháng thực tiễn marketing thương mại. Trường hợp thành viên nộp thuế khoán đã được cơ quan thuế thông tin số thuế khoán phải nộp, nếu marketing thương mại hông trọn năm thì thành viên được giảm thuế khoán phải nộp tương ứng với số tháng ngừng/nghỉ marketing thương mại trong năm.

Ví dụ 1: Ông A khởi đầu marketing thương mại từ thời điểm tháng bốn năm năm ngoái, và dự kiến có lệch giá khoán của 09 tháng thực tiễn marketing thương mại là 90 triệu đồng (trung bình 10 triệu/tháng) thì lệch giá tương ứng của một năm (12 tháng) là 120 triệu đồng (>100 triệu đồng). Như vậy, Ông A thuộc diện phải nộp thuế giá trị ngày càng tăng, phải nộp thuế thu nhập thành viên tương ứng với lệch giá thực tiễn phát sinh từ thời điểm tháng bốn năm năm ngoái là 90 triệu đồng.

Ví dụ 2: Bà B đã được cơ quan thuế thông tin số thuế khoán phải nộp của toàn bộ năm năm ngoái. Đến tháng 10 năm năm ngoái Bà B ngừng/nghỉ marketing thương mại thì Bà B được giảm thuế khoán tương ứng với 03 tháng thời gian ở thời gian cuối năm năm ngoái.

c) Trường hợp thành viên marketing thương mại theo như hình thức nhóm thành viên, hộ mái ấm gia đình thì mức lệch giá từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác lập thành viên hông phải nộp thuế giá trị ngày càng tăng, hông phải nộp thuế thu nhập thành viên được xác lập cho một (01) người đại diện thay mặt thay mặt duy nhất trong năm tính thuế.

Ví dụ 3: Hộ mái ấm gia đình C được xây dựng bởi một nhóm gồm 04 thành viên. Năm năm ngoái Hộ mái ấm gia đình C có lệch giá marketing thương mại là 180 triệu đồng (>100 triệu đồng) thì Hộ mái ấm gia đình C thuộc diện phải nộp thuế gia trị giá tăng và thuế thu nhập thành viên trên tổng lệch giá là 180 triệu đồng.

d) Cá nhân marketing thương mại là đối tượng người dùng hông cư trú nhưng có khu vực marketing thương mại cố định và thắt chặt trên lãnh thổ Việt Nam thực thi khai thuế như riêng với thành viên marketing thương mại là đối tượng người dùng cư trú.

2.         Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế riêng với thành viên nộp thuế khoán là lệch giá tính thuế và tỷ suất thuế tính trên lệch giá.

a) Doanh thu tính thuế

a.1) Doanh thu tính thuế giá trị ngày càng tăng và lệch giá tính thuế thu nhập thành viên là lệch giá gồm có thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán thành phầm, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền phục vụ dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt sản xuất, marketing thương mại hàng hoá, dịch vụ.

Trường hợp thành viên nộp thuế khoán có sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì lệch giá tính thuế được vị trí căn cứ theo lệch giá khoán và lệch giá trên hoá đơn.

a.2) Trường hợp thành viên marketing thương mại hông xác lập được lệch giá tính thuế khoán hoặc xác lập hông thích hợp thực tiễn thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định lệch giá tính thuế khoán theo quy định của pháp lý về quản trị và vận hành thuế.

b) Tỷ lệ thuế tính trên lệch giá

b.1) Tỷ lệ thuế tính trên lệch giá gồm tỷ suất thuế giá trị ngày càng tăng và tỷ suất thuế thu nhập thành viên vận dụng riêng với từng nghành ngành nghề như sau:

–  Phân phối, phục vụ thành phầm & hàng hóa: tỷ suất thuế giá trị ngày càng tăng là một trong%; tỷ suất thuế thu nhập thành viên là 0,5%.

–  Dịch Vụ TM, xây dựng hông bao thầu nguyên vật tư: tỷ suất thuế giá trị ngày càng tăng là 5%; tỷ suất thuế thu nhập thành viên là 2%.

–  Sản xuất, vận tải lối đi bộ, dịch vụ có gắn với thành phầm & hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật tư: tỷ suất thuế giá trị ngày càng tăng là 3%; tỷ suất thuế thu nhập thành viên là một trong,5%.

–  Hoạt động marketing thương mại khác: tỷ suất thuế giá trị ngày càng tăng là 2%; tỷ suất thuế thu nhập thành viên là một trong%.

b.2) Chi tiết khuôn khổ ngành nghề để vận dụng tỷ suất thuế giá trị ngày càng tăng, tỷ suất thuế thu nhập thành viên theo phía dẫn tại Phụ lục 01 phát hành kèm Thông tư này.

b.3) Trường hợp thành viên marketing thương mại nhiều nghành, ngành nghề thì thành viên thực thi khai và tính thuế theo tỷ suất thuế tính trên lệch giá vận dụng riêng với từng nghành, ngành nghề. Trường hợp thành viên marketing thương mại hông xác lập được lệch giá tính thuế của từng nghành, ngành nghề hoặc xác lập hông phù phù thích hợp với thực tiễn marketing thương mại thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định lệch giá tính thuế khoán của từng nghành, ngành nghề theo quy định của pháp lý về quản trị và vận hành thuế.

c) Xác định số thuế phải nộp

Số thuế GTGT phải nộp  = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT

Số thuế TNCN phải nộp  = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

Trong số đó:

– Doanh thu tính thuế giá trị ngày càng tăng và lệch giá tính thuế thu nhập thành viên theo phía dẫn tại điểm a và điểm b.3, khoản 2 Điều này.

– Tỷ lệ thuế giá trị ngày càng tăng và tỷ suất thuế thu nhập thành viên theo phía dẫn tại điểm b khoản 2 Điều này.

d) Thời điểm xác lập lệch giá tính thuế

d.1) Đối với lệch giá tính thuế khoán thì thời gian thành viên thực thi việc xác lập lệch giá là từ thời điểm ngày 20/11 đến ngày 15/12 của năm trước đó năm tính thuế.

d.2) Đối với thành viên marketing thương mại nộp thuế khoán mới ra marketing thương mại (hông hoạt động và sinh hoạt giải trí từ trên thời điểm đầu xuân mới) hoặc thành viên thay đổi quy mô, ngành nghề marketing thương mại trong năm thì thời gian thành viên thực thi việc xác lập lệch giá tính thuế khoán của năm là trong vòng 10 ngày Tính từ lúc ngày khởi đầu marketing thương mại hoặc ngày thay đổi quy mô, ngành nghề marketing thương mại.

d.3) Đối với lệch giá theo hoá đơn thì thời gian xác lập lệch giá tính thuế thực thi theo phía dẫn tại điểm d khoản 2 Điều 3 Thông tư này.

Điều 3.  Phương pháp tính thuế riêng với thành viên marketing thương mại nộp thuế theo từng lần phát sinh

1. Nguyên tắc vận dụng

a) Cá nhân marketing thương mại nộp thuế theo từng lần phát sinh gồm: thành viên cư trú có phát sinh lệch giá marketing thương mại ngoài lãnh thổ Việt Nam; thành viên marketing thương mại hông thường xuyên và hông có khu vực marketing thương mại cố định và thắt chặt; thành viên hợp tác marketing thương mại với tổ chức triển khai theo như hình thức xác lập được lệch giá marketing thương mại của thành viên.

Kinh doanh hông thường xuyên được xác lập tuỳ theo điểm lưu ý hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại của từng nghành, ngành nghề và do thành viên tự xác lập để lựa chọn hình thức khai thuế theo phương pháp khoán hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư này hoặc khai thuế theo từng lần phát sinh hướng dẫn tại Điều này.

Địa điểm marketing thương mại cố định và thắt chặt là nơi thành viên tiến hành hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại như: khu vực thanh toán giao dịch thanh toán, shop, cửa hiệu, nhà xưởng, nhà kho, bến, bãi, … 

b) Đối với thành viên marketing thương mại nộp thuế theo từng lần phát sinh thì mức lệch giá từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác lập thành viên hông phải nộp thuế giá trị ngày càng tăng, hông phải nộp thuế thu nhập thành viên là tổng lệch giá từ marketing thương mại trong năm dương lịch.

Ví dụ 4: Năm năm ngoái, Ông C phát sinh lệch giá từ 01 hợp đồng với Công ty X với giá trị hợp đồng trong năm là 40 triệu đồng và 01 hợp đồng với Công ty Y với giá trị hợp đồng trong năm là 50 triệu đồng. Tổng giá trị hai hợp đồng trong năm là 90 triệu đồng (<100 triệu). Như vậy, ông C hông phải nộp thuế giá trị ngày càng tăng, hông phải nộp thuế thu nhập thành viên riêng với lệch giá phát sinh của hai hợp đồng nêu trên. Trường hợp trong năm năm ngoái, ông C phát sinh thêm lệch giá từ hợp đồng với Công ty Z với giá trị hợp đồng trong năm là 20 triệu đồng. Tổng giá trị 03 hợp đồng trong năm là 110 triệu đồng (>100 triệu). Như vậy, ông C phải nộp thuế giá trị ngày càng tăng, phải nộp thuế thu nhập thành viên riêng với lệch giá phát sinh của toàn bộ 03 hợp đồng nêu trên là 110 triệu đồng.

2. Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế riêng với thành viên nộp thuế theo từng lần phát sinh là lệch giá tính thuế và tỷ suất thuế tính trên lệch giá.

a) Doanh thu tính thuế

a.1) Doanh thu tính thuế giá trị ngày càng tăng và lệch giá tính thuế thu nhập thành viên là lệch giá gồm có thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán thành phầm, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền phục vụ dịch vụ được xác lập theo hợp đồng bán thành phầm, gia công, hoa hồng, dịch vụ gồm có cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội; những khoản bồi thường, phạt vi phạm hợp đồng (riêng với lệch giá tính thuế thu nhập thành viên) mà thành viên marketing thương mại được hưởng hông phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Doanh thu tính thuế trong một số trong những trường hợp như sau:

a.1.1) Doanh thu tính thuế riêng với thành phầm & hàng hóa bán theo phương thức trả góp được xác lập theo giá cả thành phầm hóa trả tiền một lần hông gồm có tiền lãi trả chậm;

a.1.2) Doanh thu tính thuế riêng với thành phầm & hàng hóa, dịch vụ vốn để làm trao đổi, biếu tặng được xác lập theo giá cả của thành phầm, thành phầm & hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự tại thời gian trao đổi, biếu tặng;

a.1.3) Doanh thu tính thuế riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí gia công thành phầm & hàng hóa là tiền thu từ hoạt động và sinh hoạt giải trí gia công gồm có cả tiền công, nhiên liệu, động lực, vật tư phụ và ngân sách khác phục vụ cho việc gia công thành phầm & hàng hóa;

a.1.4) Doanh thu tính thuế riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí vận tải lối đi bộ là toàn bộ lệch giá cước vận chuyển hành khách, thành phầm & hàng hóa, tư trang phát sinh trong kỳ tính thuế;

a.1.5) Doanh thu tính thuế riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng, lắp ráp là giá trị khu công trình xây dựng, khuôn khổ khu công trình xây dựng hoặc khối lượng khu công trình xây dựng xây dựng, lắp ráp được nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao khu công trình xây dựng, khuôn khổ khu công trình xây dựng, khối lượng xây dựng, lắp ráp hoàn thành xong trong năm dương lịch. Trường hợp xây dựng, lắp ráp hông bao thầu nguyên vật tư, máy móc, thiết bị thì lệch giá tính thuế hông gồm có mức giá trị nguyên vật tư, máy móc, thiết bị.

b) Tỷ lệ thuế tính trên lệch giá

Tỷ lệ thuế giá trị ngày càng tăng, tỷ suất thuế thu nhập thành viên riêng với thành viên nộp thuế từng lần phát sinh vận dụng như riêng với thành viên marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp khoán hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư này.

c) Xác định số thuế phải nộp

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT

Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

Trong số đó:

– Doanh thu tính thuế giá trị ngày càng tăng và lệch giá tính thuế thuế thu nhập thành viên theo phía dẫn tại điểm a khoản 2 Điều này.

– Tỷ lệ thuế giá trị ngày càng tăng và tỷ suất thuế thu nhập thành viên theo phía dẫn tại điểm b khoản 2 Điều này.

d) Thời điểm xác lập lệch giá tính thuế

– Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí bán thành phầm hóa là thời gian chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng thành phầm & hàng hóa hoặc thời gian lập hóa đơn bán thành phầm nếu thời gian lập hoá đơn trước thời gian chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hoá.

– Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí vận tải lối đi bộ, phục vụ dịch vụ là thời gian hoàn thành xong việc phục vụ dịch vụ cho những người dân tiêu dùng hoặc thời gian lập hóa đơn phục vụ dịch vụ nếu thời gian lập hoá đơn phục vụ dịch vụ trước thời gian hoàn thành xong việc phục vụ dịch vụ.

– Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng, lắp ráp là thời gian nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao khu công trình xây dựng, khuôn khổ khu công trình xây dựng, khối lượng xây dựng, lắp ráp hoàn thành xong.

Điều 4. Phương pháp tính thuế riêng với thành viên cho thuê tài sản

1.  Nguyên tắc vận dụng

a) Cá nhân cho thuê tài sản là thành viên có phát sinh lệch giá từ cho thuê tài sản gồm có: cho thuê nhà, mặt phẳng, shop, nhà xưởng, kho bãi hông gồm có dịch vụ lưu trú; cho thuê phương tiện đi lại vận tải lối đi bộ, máy móc thiết bị hông kèm theo người lái; cho thuê tài sản khác hông kèm theo dịch vụ.

Dịch Vụ TM lưu trú hông tính vào hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê tài sản theo phía dẫn tại điểm này gồm: phục vụ cơ sở lưu trú thời hạn ngắn cho khách du lịch, khách vãng lai khác; phục vụ cơ sở lưu trú dài hạn cho sinh viên, công nhân và những đối tượng người dùng tương tự; phục vụ cơ sở lưu trú cùng dịch vụ ăn uống và/hoặc những phương tiện đi lại vui chơi. Dịch Vụ TM lưu trú hông gồm có: phục vụ cơ sở lưu trú dài hạn được xem cơ sở thường trú như cho thuê căn hộ cao cấp hàng tháng hoặc thường niên được phân loại trong ngành bất động sản theo quy định của pháp lý về Hệ thống ngành kinh tế tài chính của Việt nam.

b) Đối với thành viên cho thuê tài sản thì mức lệch giá từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác lập thành viên hông phải nộp thuế giá trị ngày càng tăng và hông phải nộp thuế thu nhập thành viên là tổng lệch giá phát sinh trong năm dương lịch của những hợp đồng cho thuê tài sản. Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì khi xác lập mức lệch giá từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác lập thành viên hông phải nộp thuế giá trị ngày càng tăng và hông phải nộp thuế thu nhập thành viên là lệch giá trả tiền một lần được phân loại theo năm dương lịch.

 Ví dụ 5: Bà C ký hợp đồng cho thuê nhà trong 02 năm – tính theo 12 tháng liên tục – với thời hạn cho thuê là từ thời điểm tháng 10 năm năm ngoái đến hết tháng 9 năm 2017, tiền thuê là 10 triệu đồng/tháng và được trả 1 lần. Như vậy, lệch giá tính thuế và thuế phải nộp riêng với lệch giá trả tiền một lần từ hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê nhà đất của Bà C xác lập như sau:

Năm năm ngoái, Bà C cho thuê nhà 03 tháng (từ thời điểm tháng 10 đến hết tháng 12) với lệch giá cho thuê là: 03 tháng x 10 triệu đồng = 30 triệu đồng (< 100 triệu đồng). Như vậy, năm năm ngoái Bà C hông phải nộp thuế giá trị ngày càng tăng, hông phải nộp thuế thu nhập thành viên riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê nhà.

Năm năm trong năm này, Bà C cho thuê nhà 12 tháng (từ thời điểm tháng 01 đến hết tháng 12), với lệch giá cho thuê là: 12 tháng x 10 triệu đồng = 120 triệu đồng (> 100 triệu đồng). Như vậy, năm năm trong năm này Bà C phải nộp thuế giá trị ngày càng tăng, phải nộp thuế thu nhập thành viên riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê nhà.

Năm 2017, Bà C cho thuê nhà 09 tháng (từ thời điểm tháng 01 đến hết tháng 9), với lệch giá từ hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê là: 09 tháng x 10 triệu đồng = 90 triệu đồng (< 100 triệu đồng). Như vậy, năm 2017 Bà C hông phải nộp thuế giá trị ngày càng tăng, hông phải nộp thuế thu nhập thành viên riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê nhà.

Sau khi xác lập lệch giá tính thuế cửa từng năm thì Bà C thực thi khai thuế một lần với lệch giá trả tiền một lần là 180 triệu đồng, lệch giá phát sinh số thuế phải nộp là 120 triệu đồng và số thuế phải nộp một lần cho toàn bộ hợp đồng là 12 triệu đồng (120 triệu đồng x (5% + 5%)).

c) Trường hợp thành viên đồng sở hữu tài sản cho thuê thì mức lệch giá từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác lập thành viên hông phải nộp thuế giá trị ngày càng tăng, hông phải nộp thuế thu nhập thành viên được xác lập cho 01 người đại diện thay mặt thay mặt duy nhất trong năm tính thuế.

Ví dụ 6: Hai thành viên A và B là đồng sở hữu một tài sản, năm năm ngoái hai thành viên cùng thống nhất cho thuê tài sản đồng sở hữu với giá cho thuê là 180 triệu đồng/năm – tính theo năm dương lịch (>100 triệu đồng) và thành viên A là người đại diện thay mặt thay mặt thực thi những trách nhiệm và trách nhiệm về thuế. Như vậy, thành viên A thuộc diện phải nộp thuế giá trị ngày càng tăng và thuế thu nhập thành viên riêng với lệch giá từ hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê tài sản nêu trên với lệch giá tính thuế là 180 triệu đồng.

2. Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế riêng với thành viên cho thuê tài sản là lệch giá tính thuế và tỷ suất thuế tính trên lệch giá.

a) Doanh thu tính thuế

Doanh thu tính thuế riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê tài sản được xác lập như sau:

a.1) Doanh thu tính thuế giá trị ngày càng tăng riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê tài sản là lệch giá gồm có thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và những khoản thu khác hông gồm có khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận hợp tác tại hợp đồng thuê.

a.2) Doanh thu tính thuế thu nhập thành viên riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê tài sản là lệch giá gồm có thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và những khoản thu khác gồm có khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận hợp tác tại hợp đồng thuê.

a.3) Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì lệch giá tính thuế giá trị ngày càng tăng và thuế thu nhập thành viên xác lập theo lệch giá trả tiền một lần.

b) Tỷ lệ thuế tính trên lệch giá

– Tỷ lệ thuế giá trị ngày càng tăng riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê tài sản là 5%

– Tỷ lệ thuế thu nhập thành viên riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê tài sản là 5%

c) Xác định số thuế phải nộp

Số thuế GTGT phải nộp  = Doanh thu tính thuế GTGT  x Tỷ lệ thuế GTGT 5%

Số thuế TNCN phải nộp  = Doanh thu tính thuế TNCN  x Tỷ lệ thuế TNCN 5%

Trong số đó:

– Doanh thu tính thuế giá trị ngày càng tăng và lệch giá tính thuế thu nhập thành viên theo phía dẫn tại điểm a khoản 2 Điều này.

– Tỷ lệ thuế giá trị ngày càng tăng và tỷ suất thuế thu nhập thành viên theo phía dẫn tại điểm b khoản 2 Điều này.

d) Thời điểm xác lập lệch giá tính thuế

Thời điểm xác lập lệch giá tính thuế là thời gian khởi đầu của từng kỳ hạn thanh toán trên hợp đồng thuê tài sản.

Điều 5. Phương pháp tính thuế riêng với thành viên trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số kiến thiết, đại lý bảo hiểm, bán thành phầm đa cấp

1.  Nguyên tắc vận dụng

a) Cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số kiến thiết, đại lý bảo hiểm, bán thành phầm đa cấp là thành viên trực tiếp ký hợp đồng với công ty xổ số kiến thiết thiết kế, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán thành phầm đa cấp theo như hình thức đại lý bán giá chuẩn.

b) Đối với thành viên trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số kiến thiết, đại lý bảo hiểm, bán thành phầm đa cấp thì mức lệch giá từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác lập thành viên hông phải nộp thuế thu nhập thành viên là tổng số tiền hoa hồng của đại lý, những khoản thưởng dưới mọi hình thức, những khoản tương hỗ và những khoản thu khác mà thành viên nhận được trong năm dương lịch.

Ví dụ 7: Ông D trực tiếp ký hợp đồng với Công ty xổ số kiến thiết thiết kế X để làm đại lý xổ số kiến thiết cho Công ty. Trong năm năm ngoái Ông D nhận được tiền hoa hồng đại lý tổng số là 230 triệu đồng (>100 triệu đồng). Như vậy, Ông D thuộc diện phải nộp thuế riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí làm đại lý xổ số kiến thiết với lệch giá tính thuế là 230 triệu đồng.

2.  Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế riêng với thành viên làm đại lý xổ số kiến thiết, đại lý bảo hiểm, bán thành phầm đa cấp là lệch giá tính thuế và tỷ suất thuế thu nhập thành viên tính trên lệch giá.

a) Doanh thu tính thuế

 Doanh thu tính thuế là lệch giá gồm có thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của tổng số tiền hoa hồng, những khoản thưởng dưới mọi hình thức, những khoản tương hỗ và những khoản thu khác mà thành viên nhận được từ công ty xổ số kiến thiết thiết kế, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán thành phầm đa cấp (sau này gọi là tiền hoa hồng).

b) Tỷ lệ thuế thu nhập thành viên tính trên lệch giá

Tỷ lệ thuế thu nhập thành viên riêng với thành viên làm đại lý xổ số kiến thiết, đại lý bảo hiểm, bán thành phầm đa cấp là 5%.

c) Xác định số thuế phải nộp

Số thuế TNCN phải nộp  = Doanh thu tính thuế TNCN  x Tỷ lệ thuế TNCN 5%

Trong số đó:

– Doanh thu tính thuế thu nhập thành viên theo phía dẫn tại điểm a khoản 2 Điều này.

– Tỷ lệ thuế thu nhập thành viên theo phía dẫn tại điểm b khoản 2 Điều này.

d) Thời điểm xác lập lệch giá tính thuế

Thời điểm xác lập lệch giá tính thuế là thời gian công ty xổ số kiến thiết thiết kế, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán thành phầm đa cấp trả tiền hoa hồng cho thành viên.

Chương II

QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Điều 6. Khai thuế riêng với thành viên marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp khoán

1. Nguyên tắc khai thuế

a) Cá nhân nộp thuế khoán khai thuế khoán một năm một lần tại Chi cục Thuế nơi thành viên có khu vực marketing thương mại và hông phải quyết toán thuế.

b) Cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì ngoài việc khai lệch giá khoán, thành viên tự khai và nộp thuế riêng với lệch giá trên hoá đơn theo quý. 

c) Cá nhân marketing thương mại theo như hình thức hợp tác marketing thương mại với tổ chức triển khai, tài sản tham gia hợp tác marketing thương mại thuộc về của thành viên, hông xác lập được lệch giá marketing thương mại thì thành viên ủy quyền cho tổ chức triển khai khai thuế và nộp thuế thay theo phương pháp khoán. Tổ chức có trách nhiệm khai thuế và nộp thuế thay cho thành viên nộp thuế theo phương pháp khoán tại cơ quan thuế quản trị và vận hành tổ chức triển khai.

2. Hồ sơ khai thuế 

Từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 05 tháng 12 của hằng năm, cơ quan thuế phát Tờ khai thuế năm tiếp theo cho toàn bộ những thành viên marketing thương mại nộp thuế khoán.

Hồ sơ khai thuế riêng với thành viên nộp thuế khoán rõ ràng như sau:

– Cá nhân nộp thuế khoán khai thuế riêng với lệch giá khoán theo Tờ khai mẫu số 01/CNKD phát hành kèm theo Thông tư này.

– Trường hợp thành viên nộp thuế khoán sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì thành viên khai lệch giá theo hóa đơn vào Báo cáo sử dụng hoá đơn theo mẫu số 01/BC-SDHĐ-CNKD phát hành kèm theo Thông tư này và hông phải lập, nộp Báo cáo sử dụng hoá đơn phát hành kèm theo Thông tư số 39/năm trước đó/TT-BTC ngày 31/3/năm trước đó của Bộ Tài chính.

– Trường hợp thành viên marketing thương mại theo như hình thức hợp tác marketing thương mại ủy quyền cho tổ chức triển khai khai thuế và nộp thuế thay thì tổ chức triển khai khai thuế thay theo Tờ khai mẫu số 01/CNKD kèm theo Phụ lục mẫu số 01-1/BK-CNKD phát hành kèm theo Thông tư này và bản chụp hợp đồng hợp tác marketing thương mại (nếu là lần khai thuế thứ nhất của hợp đồng).

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế riêng với thành viên nộp thuế khoán chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm trước đó năm tính thuế.

– Trường hợp thành viên nộp thuế khoán mới ra marketing thương mại hoặc thay đổi ngành nghề, quy mô marketing thương mại trong năm thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ mười (10) Tính từ lúc ngày khởi đầu marketing thương mại hoặc thay đổi ngành nghề, quy mô marketing thương mại.

– Trường hợp thành viên nộp thuế khoán sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế riêng với lệch giá trên hoá đơn chậm nhất là ngày thứ ba mươi (30) của quý tiếp theo quý phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế.

 4. Xác định lệch giá và mức thuế khoán

a) Doanh thu tính thuế khoán riêng với thành viên nộp thuế khoán là lệch giá được ổn định trong một năm.

b) Cá nhân nộp thuế khoán tự xác lập lệch giá tính thuế khoán trong năm để làm cơ sở xác lập số thuế phải nộp trên tờ khai mẫu số 01/CNKD phát hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp thành viên marketing thương mại hông xác lập được lệch giá khoán, hông nộp hồ sơ khai thuế hoặc lệch giá tính thuế khoán xác lập hông phù phù thích hợp với thực tiễn marketing thương mại thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định lệch giá tính thuế khoán theo quy định của pháp lý về quản trị và vận hành thuế.

Căn cứ hồ sơ khai thuế của thành viên marketing thương mại và cơ sở tài liệu của cơ quan thuế gồm có: khối mạng lưới hệ thống thông tin tích hợp triệu tập của ngành thuế; kết quả xác minh, khảo sát; kết quả kiểm tra, thanh tra thuế (nếu có) cơ quan thuế xác lập lệch giá khoán và mức thuế khoán dự kiến của thành viên để lấy ý kiến công khai minh bạch, tham vấn ý kiến của Hội đồng tư vấn thuế và làm cơ sở cho Cục Thuế chỉ huy, thanh tra rà soát việc lập Sổ bộ thuế tại từng Chi cục Thuế.

c) Cá nhân nộp thuế khoán trong năm có thay đổi về hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại (ngành nghề, quy mô, khu vực, …) thì phải khai kiểm soát và điều chỉnh, tương hỗ update để cơ quan thuế có cơ sở xác lập lại lệch giá khoán, mức thuế khoán và những thông tin khác về thành viên marketing thương mại cho thời hạn còn sót lại của năm tính thuế. Trường hợp thành viên marketing thương mại hông thay đổi về ngành nghề marketing thương mại thì cơ quan thuế chỉ xác lập lại lệch giá khoán để vận dụng cho thời hạn còn sót lại của năm tính thuế nếu qua số liệu xác minh, kiểm tra, thanh tra có vị trí căn cứ xác lập lệch giá khoán thay đổi từ 50% trở lên so với mức lệch giá đã khoán. Trường hợp có thay đổi ngành nghề marketing thương mại thì thực thi kiểm soát và điều chỉnh tương hỗ update theo thực tiễn của ngành nghề marketing thương mại thay đổi.

 5. Niêm yết công khai minh bạch lần thứ nhất 

Cơ quan thuế thực thi niêm yết công khai minh bạch lần thứ nhất (lần 1) để lấy ý kiến về mức lệch giá dự kiến, mức thuế dự kiến. Tài liệu niêm yết công khai minh bạch lần 1 gồm có: Danh sách thành viên thuộc diện hông phải nộp thuế giá trị ngày càng tăng, hông phải nộp thuế thu nhập thành viên; Danh sách thành viên thuộc diện phải nộp thuế; Danh sách thành viên sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế. Việc niêm yết công khai minh bạch lần 1 được thực thi như sau:

a) Chi cục Thuế thực thi niêm yết công khai minh bạch lần 1 tại bộ phận một cửa của Chi cục Thuế, Uỷ ban nhân dân quận, huyện; tại cửa, cổng hoặc khu vực thích hợp của: trụ sở Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị xã; trụ sở Đội thuế; Ban quản trị và vận hành chợ;… đảm bảo thuận tiện cho việc tiếp nhận thông tin để giám sát của người dân và thành viên marketing thương mại. Thời gian niêm yết lần 1 từ thời điểm ngày 20 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 hằng năm.

b) Chi cục Thuế gửi tài liệu niêm yết công khai minh bạch lần 1 đến Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổ quốc quận, huyện, xã, phường, thị xã chậm nhất là ngày 20 tháng 12 hằng năm, trong số đó nêu rõ địa chỉ, thời hạn Chi cục Thuế tiếp nhận ý kiến phản hồi (nếu có) của Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổ quốc quận, huyện, xã, phường, thị xã. Thời gian Chi cục Thuế tiếp nhận ý kiến phản hồi (nếu có) chậm nhất là ngày 31 tháng 12. 

c) Chậm nhất là ngày 20 tháng 12 hằng năm, Chi cục Thuế gửi Thông báo mức lệch giá dự kiến, mức thuế dự kiến theo mẫu số 01/TBTDK-CNKD kèm theo Bảng công khai minh bạch thông tin thành viên marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp khoán theo mẫu số 01/CKTT-CNKD (sau này gọi là Bảng công khai minh bạch) phát hành kèm theo Thông tư này cho từng thành viên marketing thương mại, trong số đó nêu rõ địa chỉ, thời hạn Chi cục Thuế tiếp nhận ý kiến phản hồi (nếu có) của thành viên marketing thương mại chậm nhất là ngày 31 tháng 12. Thông báo được gửi trực tiếp đến thành viên marketing thương mại (có ký nhận của người nộp thuế về việc đã nhận được thông tin) hoặc cơ quan thuế phải thực thi việc gửi Thông báo qua bưu điện theo như hình thức gửi bảo vệ.

Bảng công khai minh bạch thông tin dự kiến gửi cho thành viên được lập theo địa phận gồm có cả thành viên thuộc diện phải nộp thuế và thành viên thuộc diện hông phải nộp thuế. Với chợ, đường, phố, tổ dân phố có từ hai trăm (200) thành viên marketing thương mại trở xuống thì Chi cục Thuế in, phát cho từng thành viên marketing thương mại Bảng công khai minh bạch của những thành viên marketing thương mại tại địa phận. Trường hợp chợ, đường, phố, tổ dân phố có trên 200 thành viên marketing thương mại thì Chi cục Thuế in, phát cho từng thành viên marketing thương mại Bảng công khai minh bạch của hông quá 200 thành viên marketing thương mại tại địa phận. Riêng riêng với chợ có trên 200 thành viên marketing thương mại thì Chi cục Thuế in, phát cho từng thành viên marketing thương mại Bảng công khai minh bạch theo ngành hàng.

d) Chi cục Thuế có trách nhiệm thông tin công khai minh bạch khu vực niêm yết, địa chỉ nhận thông tin phản hồi (số điện thoại cảm ứng, số fax, địa chỉ tại bộ phận một cửa, địa chỉ hòm thư điện tử) về nội dung niêm yết công khai minh bạch để thành viên marketing thương mại biết. 

e) Chi cục Thuế có trách nhiệm tổng hợp những ý kiến phản hồi nội dung niêm yết công khai minh bạch lần 1 của người dân, người nộp thuế, của Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổ quốc quận, huyện, xã, phường, thị xã để nghiên cứu và phân tích kiểm soát và điều chỉnh, tương hỗ update đối tượng người dùng quản trị và vận hành, mức lệch giá dự kiến, mức thuế dự kiến trước lúc tham vấn ý kiến Hội đồng tư vấn thuế.

6. Tham vấn ý kiến Hội đồng tư vấn thuế

Chi cục Thuế tổ chức triển khai họp tham vấn ý kiến Hội đồng tư vấn thuế trong thời hạn từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 đến ngày 10 tháng 01 hằng năm về những tài liệu niêm yết công khai minh bạch lần 1 và những ý kiến phản hồi. Nội dung lấy ý kiến tham vấn của Hội đồng tư vấn thuế phải được lập thành Biên bản có ký xác nhận của những thành viên trong Hội đồng tư vấn thuế. Nội dung biên bản phải ghi rõ những ý kiến về kiểm soát và điều chỉnh đối tượng người dùng, lệch giá, mức thuế phải nộp của từng thành viên marketing thương mại để làm tài liệu lập Sổ bộ thuế.

Hội đồng tư vấn thuế theo phía dẫn tại Thông tư này là Hội đồng tư vấn thuế được xây dựng theo quy định của pháp lý về quản trị và vận hành thuế.

7. Lập và duyệt Sổ bộ thuế

Căn cứ tài liệu khai thuế của thành viên nộp thuế khoán, kết quả khảo sát thực tiễn, tổng hợp ý kiến phản hồi khi niêm yết công khai minh bạch lần 1, biên bản họp với Hội đồng tư vấn thuế và văn bản chỉ huy của Cục Thuế, Chi cục Thuế thực thi lập và duyệt Sổ bộ thuế trước thời điểm ngày 15 tháng 01 hằng năm.

Hằng tháng, vị trí căn cứ tình hình dịch chuyển trong hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của thành viên (thành viên mới ra marketing thương mại; thành viên ngừng/nghỉ marketing thương mại; thành viên thay đổi quy mô, ngành nghề marketing thương mại hoặc thay đổi phương pháp tính thuế…) hoặc do những thay đổi về chủ trương thuế tác động đến lệch giá khoán và mức thuế khoán phải nộp, Chi cục Thuế lập và duyệt Sổ bộ thuế kiểm soát và điều chỉnh, tương hỗ update và thông tin lại tiền thuế phải nộp trong tháng, quý cho thành viên nộp thuế khoán.   

8. Trách nhiệm của Cục Thuế trong việc chỉ huy, trấn áp việc lập Sổ bộ thuế tại Chi cục Thuế

Cục Thuế có trách nhiệm khai thác cơ sở tài liệu quản trị và vận hành thuế triệu tập của ngành để phân tích, nhìn nhận và chỉ huy việc lập Sổ bộ thuế của những Chi cục Thuế rõ ràng như sau:

a) Cục Thuế có trách nhiệm triển khai công tác thao tác kiểm tra thực tiễn hằng năm tối thiểu 20% số Chi cục Thuế theo quy định về quản trị và vận hành rủi ro không mong muốn riêng với việc xác lập mức lệch giá khoán dự kiến, mức thuế dự kiến. Kết quả kiểm tra của Cục Thuế là một trong những cơ sở để Chi cục Thuế lập và duyệt Sổ bộ thuế thành viên marketing thương mại nộp thuế khoán.

b) Trong tổ chức triển khai thực thi trách nhiệm thu, Cục Thuế có trách nhiệm định kỳ kiểm tra thực tiễn tối thiểu 10% số Chi cục Thuế mỗi từng quý I, quý II, quý III. Kết quả kiểm tra là vị trí căn cứ xây dựng mức lệch giá dự kiến, mức thuế dự kiến cho năm tiếp theo và kiểm soát và điều chỉnh lệch giá khoán, mức thuế khoán cho thời hạn còn sót lại của năm tính thuế theo phía dẫn tại điểm c khoản 4 Điều 6 Thông tư này.

c) Nội dung kiểm tra thực tiễn của Cục Thuế quy định tại khoản 8 Điều này gồm: kiểm tra trên cơ sở tài liệu quản trị và vận hành; so sánh số liệu Đk marketing thương mại, Đk thuế; kiểm tra thực tiễn riêng với tối thiểu 15% số thành viên marketing thương mại trên địa phận trong số đó triệu tập kiểm tra 100% thành viên marketing thương mại thuộc đối tượng người dùng quản trị và vận hành rủi ro không mong muốn theo tiêu chuẩn hướng dẫn tại điểm c khoản 12 Điều 6 Thông tư này.

9. Gửi Thông báo thuế phải nộp và thời hạn nộp thuế

a) Gửi Thông báo thuế phải nộp 

a.1) Cơ quan thuế gửi Thông báo nộp thuế theo mẫu số 01/TBT-CNKD kèm theo Bảng công khai minh bạch theo mẫu số 01/CKTT-CNKD phát hành kèm theo Thông tư này tới thành viên nộp thuế khoán (gồm có cả thành viên thuộc diện phải nộp thuế và thành viên thuộc diện hông phải nộp thuế) chậm nhất là ngày 20 tháng 01 hằng năm. Thông báo được gửi trực tiếp đến thành viên marketing thương mại (có ký nhận của người nộp thuế về việc đã nhận được thông tin) hoặc cơ quan thuế phải thực thi việc gửi Thông báo qua bưu điện theo như hình thức gửi bảo vệ.

Bảng công khai minh bạch thông tin chính thức gửi cho thành viên được lập theo địa phận gồm có cả thành viên thuộc diện phải nộp thuế và thành viên thuộc diện hông phải nộp thuế. Với chợ, đường, phố, tổ dân phố có từ hai trăm (200) thành viên marketing thương mại trở xuống thì Chi cục Thuế in, phát cho từng thành viên marketing thương mại Bảng công khai minh bạch của những thành viên marketing thương mại tại địa phận. Trường hợp chợ, đường, phố, tổ dân phố có trên 200 thành viên marketing thương mại thì Chi cục Thuế in, phát cho từng thành viên marketing thương mại Bảng công khai minh bạch của hông quá 200 thành viên marketing thương mại tại địa phận. Riêng riêng với chợ có trên 200 thành viên marketing thương mại thì Chi cục Thuế in, phát cho từng thành viên marketing thương mại Bảng công khai minh bạch theo ngành hàng.

a.2) Trường hợp kiểm soát và điều chỉnh lại tiền thuế khoán phải nộp do thay đổi về quy mô, ngành nghề marketing thương mại hoặc do thay đổi về chủ trương thuế, cơ quan thuế gửi Thông báo nộp thuế mẫu số 01/TBT-CNKD phát hành kèm theo Thông tư này cho thành viên nộp thuế khoán chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng có thay đổi tiền thuế.

a.3) Trường hợp thành viên nộp thuế khoán mới ra marketing thương mại thì cơ quan thuế gửi Thông báo nộp thuế mẫu số 01/TBT-CNKD phát hành kèm theo Thông tư này cho thành viên nộp thuế khoán chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng có phát sinh tiền thuế phải nộp.

b) Thời hạn nộp thuế

b.1) Căn cứ Thông báo nộp thuế, thành viên nộp thuế khoán nộp tiền thuế giá trị ngày càng tăng, thuế thu nhập thành viên của quý chậm nhất là ngày ở đầu cuối của quý.

b.2) Trường hợp thành viên nộp thuế khoán có sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì thời hạn nộp thuế riêng với lệch giá trên hoá đơn là thời hạn khai thuế riêng với lệch giá trên hoá đơn theo phía dẫn tại khoản 3 Điều này.

10. Niêm yết công khai minh bạch lần thứ hai

Cơ quan thuế thực thi niêm yết công khai minh bạch lần thứ hai (lần 2) về lệch giá và mức thuế chính thức phải nộp của năm riêng với thành viên marketing thương mại. Việc niêm yết công khai minh bạch lần 2 được thực thi như sau:

a)     Ở cấp Cục Thuế

Cục Thuế thực thi niêm yết công khai minh bạch thông tin thành viên nộp thuế khoán trước thời điểm ngày 30 tháng 01 hằng năm trên trang thông tin điện tử của ngành thuế gồm có những thông tin sau: Danh sách thành viên thuộc diện hông phải nộp thuế giá trị ngày càng tăng, hông phải nộp thuế thu nhập thành viên; Danh sách thành viên thuộc diện phải nộp thuế; Danh sách thành viên sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế.

Trường hợp thành viên mới ra marketing thương mại hoặc có dịch chuyển về số thuế phải nộp, dịch chuyển về trạng thái marketing thương mại thì Cục Thuế thực thi công khai minh bạch thông tin hoặc kiểm soát và điều chỉnh thông tin trên trang thông tin điện tử của ngành thuế chậm nhất là ngày ở đầu cuối của tháng tiếp theo tháng thành viên ra marketing thương mại hoặc có dịch chuyển.

b) Ở cấp Chi cục Thuế

b.1) Chi cục Thuế thực thi niêm yết công khai minh bạch lần 2 trước thời điểm ngày 30 tháng 01 hằng năm tại bộ phận một cửa của Chi cục Thuế, Uỷ ban nhân dân quận, huyện; tại cửa, cổng hoặc khu vực thích hợp của: trụ sở Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị xã; trụ sở Đội thuế; Ban quản trị và vận hành chợ;… đảm bảo thuận tiện cho việc tiếp nhận thông tin để giám sát của người dân và thành viên marketing thương mại.

b.2) Chi cục Thuế gửi tài liệu niêm yết công khai minh bạch lần 2 đến Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổ quốc quận, huyện, xã, phường, thị xã chậm nhất là ngày 30 tháng 1, trong số đó nêu rõ địa chỉ, thời hạn Chi cục Thuế tiếp nhận ý kiến phản hồi (nếu có) của Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổ quốc quận, huyện, xã, phường, thị xã.

b.3) Chi cục Thuế có trách nhiệm thông tin công khai minh bạch khu vực niêm yết, địa chỉ nhận thông tin phản hồi (số điện thoại cảm ứng, số fax, địa chỉ tại bộ phận một cửa, địa chỉ hòm thư điện tử) về nội dung niêm yết công khai minh bạch để thành viên marketing thương mại biết. 

b.4) Các tài liệu công khai minh bạch ở cấp Chi cục Thuế thực thi như riêng với công khai minh bạch thông tin trên trang thông tin điện tử của ngành thuế ở cấp Cục Thuế.

11. Các trường hợp giảm thuế khoán

a) Cá nhân marketing thương mại nộp thuế khoán ngừng/nghỉ marketing thương mại

Trường hợp thành viên nộp thuế khoán ngừng/nghỉ marketing thương mại thì thông tin ngừng/nghỉ marketing thương mại đến cơ quan thuế chậm nhất là một ngày trước lúc ngừng/nghỉ marketing thương mại. Cơ quan thuế vị trí căn cứ vào thời hạn ngừng/nghỉ marketing thương mại của thành viên nộp thuế khoán để xác lập số tiền thuế khoán được giảm và phát hành Quyết định giảm thuế theo mẫu số 03/MGTH hoặc Thông báo hông được giảm thuế mẫu số 04/MGTH phát hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Số thuế khoán được giảm xác lập như sau:

Trường hợp thành viên nộp thuế khoán nghỉ liên tục từ trọn 01 (một) tháng (từ thời điểm ngày mùng 01 đến hết ngày ở đầu cuối của tháng đó) trở lên được giảm 1/3 số thuế khoán phải nộp của quý; nếu nghỉ liên tục trọn 02 (hai) tháng trở lên được giảm 2/3 số thuế khoán phải nộp của quý, nếu nghỉ trọn quý được giảm toàn bộ số thuế khoán phải nộp của quý. Trường hợp thành viên nộp thuế khoán ngừng/nghỉ marketing thương mại hông trọn tháng thì hông được giảm thuế khoán phải nộp của tháng.

Ví dụ 8: Hộ marketing thương mại A có số thuế khoán phải nộp của năm năm ngoái là 12 triệu đồng, tương ứng 1 quý phải nộp là 3 triệu đồng. Hộ marketing thương mại A có nghỉ marketing thương mại liên tục từ thời điểm ngày 20 tháng 02 đến hết ngày 20 tháng 6. Thời gian nghỉ marketing thương mại được xem tròn tháng của Hộ marketing thương mại A là tháng 3, tháng bốn và tháng 5. Vậy số thuế được giảm do nghỉ marketing thương mại của Hộ marketing thương mại A như sau: quý I được giảm 1/3 số thuế khoán phải nộp tương ứng 1 triệu đồng; quý II được giảm 2/3 số thuế khoán phải nộp tương ứng 2 triệu đồng.

b) Cá nhân marketing thương mại nộp thuế khoán bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn không mong muốn, bệnh hiểm nghèo

Trường hợp thành viên nộp thuế khoán bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn không mong muốn, bệnh hiểm nghèo thì gửi văn bản đề xuất kiến nghị miễn (giảm) thuế theo mẫu số 01/MGTH phát hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) Tính từ lúc ngày kết thúc năm dương lịch.

Cơ quan thuế vị trí căn cứ hồ sơ miễn (giảm) thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và những văn bản hướng dẫn hiện hành để xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng hông vượt quá số thuế phải nộp.

c) Cá nhân marketing thương mại nộp thuế khoán quy đổi hình thức khai thuế

Cá nhân marketing thương mại đang nộp thuế theo phương pháp khoán nếu có yêu cầu quy đổi hình thức khai thuế theo từng lần phát sinh thì cơ quan thuế chấm hết quản trị và vận hành thuế riêng với thành viên theo phương pháp khoán và thực thi thủ tục giảm thuế khoán theo phía dẫn như với thành viên ngừng/nghỉ marketing thương mại hướng dẫn tại điểm a khoản 11 Điều này riêng với số tháng hông nộp thuế theo phương pháp khoán.

12. Một số nội dung khác về công tác thao tác quản trị và vận hành thuế riêng với thành viên nộp thuế khoán

a) Cá nhân marketing thương mại sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên phải xây dựng doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp; trường hợp chưa xây dựng doanh nghiệp, cơ quan thuế ấn định theo quy định của pháp lý về quản trị và vận hành thuế riêng với thành viên marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp khoán, đồng thời cơ quan thuế có trách nhiệm lập list những thành viên marketing thương mại này văn bản báo cáo giải trình cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về Đk marketing thương mại.

b) Cơ quan Thuế có trách nhiệm cấp mã số thuế cho thành viên marketing thương mại nhờ vào thông tin tại hồ sơ khai thuế của thành viên và thực thi quy trình quản trị và vận hành thuế riêng với thành viên marketing thương mại trên ứng dụng apps quản trị và vận hành thuế triệu tập của ngành thuế.

c) Cục Thuế có trách nhiệm xây dựng bộ tiêu chuẩn rủi ro không mong muốn riêng với thành viên marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp khoán theo từng đối tượng người dùng, địa phận quản trị và vận hành nhờ vào một trong những số trong những tiêu chuẩn rủi ro không mong muốn như:

– Cá nhân nộp thuế khoán marketing thương mại tại chợ biên giới;

– Cá nhân nộp thuế khoán marketing thương mại vật tư xây dựng có nguồn gốc tài nguyên tài nguyên (cát, đá, sỏi, gỗ, thành phầm từ gỗ,…);

– Cá nhân marketing thương mại có mức lệch giá tính thuế bất hợp lý so với ngân sách (diện tích s quy hoạnh marketing thương mại, thuê khu vực, giá trị tài sản, trang thiết bị, shop, kho tàng, ngân sách điện, ngân sách nước,…); so với số phương tiện đi lại vận tải lối đi bộ đang sử dụng; so với số lượng lao động; so với hàng hoá (hàng hoá mua vào, hàng hoá trưng bày, hàng hoá tồn kho,…);

– Cá nhân nộp thuế khoán nhưng thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên nhưng hông xây dựng doanh nghiệp;

– Cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế;

– Cá nhân nộp thuế khoán có từ hai (02) khu vực marketing thương mại trở lên;

– Cá nhân nộp thuế khoán nợ thuế.

d) Chi cục Thuế có trách nhiệm update kịp thời những thông tin dịch chuyển trong quy trình quản trị và vận hành riêng với thành viên marketing thương mại nộp thuế khoán. Định kỳ đến ngày thứ nhất tháng 11 hằng năm, những Chi cục Thuế, Cục Thuế phải xây dựng xong cơ sở tài liệu về thành viên marketing thương mại nộp thuế khoán (gồm có cả thành viên marketing thương mại trong list thành viên thuộc diện hông phải nộp thuế giá trị ngày càng tăng, thuế thu nhập cá  nhân) trên cơ sở thông tin từ hồ sơ của người nộp thuế, kết quả số liệu xác minh, kiểm tra, thanh tra của cơ quan thuế và thông tin từ những cty quản trị và vận hành nhà nước tương quan.

e) Tổng cục Thuế hướng dẫn quy trình, trình tự, phương pháp xây dựng và quản trị và vận hành sử dụng cơ sở tài liệu về người nộp thuế khoán theo quy định của Bộ Tài chính để phục vụ công tác thao tác quản trị và vận hành rủi ro không mong muốn trong kiểm tra, thu thuế.

Điều 7. Khai thuế, nộp thuế riêng với thành viên marketing thương mại nộp thuế theo từng lần phát sinh

1. Nguyên tắc khai thuế

a) Cá nhân marketing thương mại nộp thuế từng lần phát sinh khai thuế giá trị ngày càng tăng, thuế thu nhập thành viên theo từng lần phát sinh nếu có tổng lệch giá trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng.

b) Cá nhân marketing thương mại theo như hình thức hợp tác marketing thương mại với tổ chức triển khai, tài sản tham gia hợp tác marketing thương mại thuộc về của thành viên, xác lập được lệch giá marketing thương mại của thành viên thì thành viên ủy quyền cho tổ chức triển khai khai thuế và nộp thuế thay. Tổ chức có trách nhiệm khai thuế và nộp thuế thay cho thành viên tại cơ quan thuế quản trị và vận hành tổ chức triển khai.

2. Hồ sơ khai thuế 

Hồ sơ khai thuế riêng với thành viên marketing thương mại nộp thuế theo từng lần phát sinh gồm:

– Tờ khai theo mẫu số 01/CNKD phát hành kèm theo Thông tư này;

– Bản chụp hợp đồng kinh tế tài chính phục vụ hàng hoá, dịch vụ;

– Bản chụp biên bản nghiệm thu sát hoạch, thanh lý hợp đồng;

– Bản chụp tài liệu chứng tỏ nguồn gốc nguồn gốc của hàng hoá như: Bảng kê thu shopping nông sản nếu là hàng hoá nông sản trong nước; Bảng kê hàng hoá mua và bán, trao đổi của dân cư biên giới nếu là hàng dân cư biên giới nhập khẩu; Hoá đơn của người bán thành phầm giao cho nếu là hàng hoá nhập khẩu mua của tổ chức triển khai, thành viên marketing thương mại trong nước; tài liệu tương quan để chứng tỏ nếu là thành phầm & hàng hóa do thành viên tự sản xuất; …

– Trường hợp thành viên marketing thương mại theo như hình thức hợp tác marketing thương mại ủy quyền cho tổ chức triển khai khai thuế, nộp thuế thay thì tổ chức triển khai khai thuế thay theo Tờ khai mẫu số 01/CNKD kèm theo Phụ lục mẫu số 01-1/BK-CNKD phát hành kèm theo Thông tư này và bản chụp hợp đồng hợp tác marketing thương mại (nếu là lần khai thuế thứ nhất của hợp đồng).

3. Nơi nộp hồ sơ khai thuế

– Cá nhân nộp thuế theo từng lần phát sinh nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi thành viên cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

– Cá nhân marketing thương mại buôn chuyến thì nơi nộp hồ sơ khai thuế là nơi thành viên Đk marketing thương mại.

– Cá nhân marketing thương mại theo như hình thức hợp tác marketing thương mại ủy quyền cho tổ chức triển khai khai thuế và nộp thuế thay thì tổ chức triển khai nộp hồ sơ khai thuế thay tại cơ quan thuế quản trị và vận hành tổ chức triển khai.

4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh lệch giá tính thuế.

5. Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Điều 8. Khấu trừ thuế, khai thuế, nộp thuế riêng với thành viên cho thuê tài sản

1. Đối với trường hợp thành viên trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế

Cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế là thành viên ký hợp đồng cho thuê tài sản với thành viên; thành viên ký hợp đồng cho thuê tài sản với tổ chức triển khai hông phải là tổ chức triển khai kinh tế tài chính (cơ quan Nhà nước, tổ chức triển khai Đoàn thể, Thương Hội, tổ chức triển khai Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán, …); thành viên ký hợp đồng cho thuê tài sản với doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính mà trong hợp đồng hông có thoả thuận bên thuê là người nộp thuế.

a) Nguyên tắc khai thuế

– Cá nhân trực tiếp khai thuế thực thi khai thuế giá trị ngày càng tăng, thuế thu nhập thành viên nếu có tổng lệch giá cho thuê tài sản trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng.

– Cá nhân lựa chọn khai thuế theo kỳ thanh toán hoặc khai thuế một lần theo năm. Trường hợp có sự thay đổi về nội dung hợp đồng thuê tài sản dẫn đến thay đổi lệch giá tính thuế, kỳ thanh toán, thời hạn thuê thì thành viên thực thi khai kiểm soát và điều chỉnh, tương hỗ update theo quy định của Luật Quản lý thuế cho kỳ tính thuế có sự thay đổi.

– Cá nhân khai thuế theo từng hợp đồng hoặc khai thuế cho nhiều hợp đồng trên một tờ khai nếu tài sản cho thuê tại địa phận có cùng cơ quan thuế quản trị và vận hành.

b) Hồ sơ khai thuế

Hồ sơ khai thuế riêng với hoạt đông cho thuê tài sản của thành viên gồm:

– Tờ khai theo mẫu số 01/TTS phát hành kèm theo Thông tư này;

– Phụ lục theo mẫu số 01-1/BK-TTS phát hành kèm theo Thông tư này (nếu là lần khai thuế thứ nhất của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng);

– Bản chụp hợp đồng thuê tài sản, phụ lục hợp đồng (nếu là lần khai thuế thứ nhất của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng);

– Bản chụp Giấy ủy quyền theo quy định của pháp lý (trường hợp thành viên cho thuê tài sản uỷ quyền cho đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp thực thi thủ tục khai, nộp thuế).

c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế

Nơi nộp hồ sơ khai thuế là Chi cục Thuế nơi có tài năng sản cho thuê.

d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế riêng với thành viên khai thuế theo kỳ hạn thanh toán chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý khởi đầu thời hạn cho thuê.

Ví dụ 9 : Ông X có phát sinh hợp đồng cho thuê nhà với thời hạn thuê là 02 năm – tính theo 12 tháng liên tục – Tính từ lúc ngày 10/04/năm ngoái đến ngày 09/04/2017, kỳ hạn thanh toán là 3 tháng một lần. Ông X lựa chọn khai thuế theo kỳ thanh toán thì: Thời hạn khai thuế của kỳ thứ nhất chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm năm ngoái (ngày 30 của tháng thời điểm đầu quý III); Thời hạn khai thuế của kỳ thứ hai chậm nhất là ngày 30 tháng 10 năm năm ngoái. Các kỳ khai thuế tiếp theo thực thi tương tự, chậm nhất là ngày 30 của tháng thời điểm đầu quý sau quý khởi đầu thời hạn cho thuê; Trường hợp hợp đồng cho thuê nhà đất của Ông X có kỳ hạn thanh toán là 6 tháng/lần. Ông X lựa chọn khai thuế theo kỳ thanh toán thì: Thời hạn khai thuế của kỳ thứ nhất chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm năm ngoái (ngày 30 của tháng thời điểm đầu quý III); Thời hạn khai thuế của kỳ thứ hai chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm năm trong năm này (ngày thứ 30 của tháng thời điểm đầu quý I). Các kỳ khai thuế tiếp theo thực thi tương tự, chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý khởi đầu thời hạn cho thuê.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế riêng với thành viên khai thuế một lần theo năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) Tính từ lúc ngày kết thúc năm dương lịch.

đ) Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

2. Đối với doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính khai thuế, nộp thuế thay cho thành viên cho thuê tài sản

Cá nhân ký hợp đồng cho thuê tài sản với doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính mà trong hợp đồng thuê có thoả thuận bên đi thuê là người nộp thuế thì doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính có trách nhiệm khấu trừ thuế, khai thuế và nộp thuế thay cho thành viên gồm có cả thuế giá trị ngày càng tăng và thuế thu nhập thành viên.

a) Khấu trừ thuế

Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính khấu trừ thuế giá trị ngày càng tăng, thuế thu nhập thành viên trước lúc trả tiền thuê tài sản cho thành viên nếu trong năm dương lịch thành viên có lệch giá cho thuê tài sản tại cty trên 100 triệu đồng. Trường hợp trong năm thành viên phát sinh lệch giá từ nhiều nơi, thành viên dự kiến hoặc xác lập được tổng lệch giá trên 100 triệu đồng/năm thì trọn vẹn có thể uỷ quyền theo quy định của pháp lý để doanh nghiệp, tổ chức triển khai khai thay, nộp thay riêng với hợp đồng cho thuê từ 100 triệu/năm trở xuống tại cty.

Số thuế khấu trừ được xác lập theo phía dẫn tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

b) Nguyên tắc khai thuế

Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính khai thay thuế cho thành viên cho thuê tài sản thì trên tờ khai ghi thêm “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức triển khai khai thay thì sau khoản thời hạn ký tên phải đóng dấu của tổ chức triển khai theo quy định. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn phải thể hiện đúng người nộp thuế là thành viên cho thuê tài sản.

Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính khai thay sử dụng tờ khai mẫu số 01/TTS của thành viên để khai theo từng hợp đồng hoặc khai cho nhiều hợp đồng trên một tờ khai nếu tài sản thuê tại địa phận có cùng cơ quan thuế quản trị và vận hành.

c) Hồ sơ khai thuế

Hồ sơ khai thuế riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê tài sản của thành viên gồm:

– Tờ khai theo mẫu số 01/TTS phát hành kèm theo Thông tư này;

– Phụ lục theo mẫu số 01-1/BK-TTS phát hành kèm theo Thông tư này;

– Bản chụp Hợp đồng thuê tài sản, Phụ lục hợp đồng (nếu là lần khai thuế thứ nhất của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng).

d) Nơi nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế

Nơi nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế riêng với trường hợp doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính khai thuế, nộp thuế thay cho thành viên được thực thi như riêng với thành viên trực tiếp khai thuế hướng dẫn tại điểm c, điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này.

Điều 9. Khấu trừ thuế, khai thuế, nộp thuế riêng với thành viên trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số kiến thiết, đại lý bảo hiểm, bán thành phầm đa cấp

1.         Khấu trừ thuế

Công ty xổ số kiến thiết thiết kế, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán thành phầm đa cấp trả tiền hoa hồng cho thành viên trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán giá chuẩn có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập thành viên nếu doanh nghiệp xác lập số tiền hoa hồng trả cho thành viên tại cty trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng.

Trường hợp trong năm thành viên phát sinh hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại từ nhiều nơi và thành viên dự kiến hoặc xác lập được tổng lệch giá trên 100 triệu đồng/năm thì trọn vẹn có thể uỷ quyền theo quy định của pháp lý để doanh nghiệp khấu trừ thuế riêng với số tiền hoa hồng nhận được tại cty từ 100 triệu/năm trở xuống.

Số thuế khấu trừ được xác lập theo phía dẫn tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này.

2.         Nguyên tắc khai thuế

– Công ty xổ số kiến thiết thiết kế, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán thành phầm đa cấp có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập thành viên riêng với thành viên làm đại lý xổ số kiến thiết, đại lý bảo hiểm, bán thành phầm đa cấp thì khai thuế theo tháng hoặc quý. Nguyên tắc xác lập đối tượng người dùng khai thuế theo tháng hoặc quý thực thi theo phía dẫn tại điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

– Công ty xổ số kiến thiết thiết kế, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán thành phầm đa cấp thực thi khai thuế theo tháng hoặc quý và hông phải khai quyết toán thuế riêng với trách nhiệm và trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập thành viên của những thành viên làm đại lý xổ số kiến thiết, đại lý bảo hiểm, bán thành phầm đa cấp.

– Cá nhân làm đại lý xổ số kiến thiết, đại lý bảo hiểm, bán thành phầm đa cấp nếu phát sinh thuế thu nhập thành viên phải nộp thêm trong trường hợp Công ty xổ số kiến thiết thiết kế, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán thành phầm đa cấp chưa khấu trừ thuế do chưa tới mức phải nộp thuế thì thời gian ở thời gian cuối năm thành viên thực thi khai thuế vào tờ khai thuế năm theo mẫu số 01/TKN-XSBHĐC phát hành kèm theo Thông tư này.

3. Hồ sơ khai thuế

a)  Hồ sơ khai thuế tháng, quý của tổ chức triển khai khấu trừ

– Công ty xổ số kiến thiết thiết kế, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán thành phầm đa cấp khấu trừ thuế riêng với tiền hoa hồng từ làm đại lý xổ số kiến thiết, đại lý bảo hiểm, bán thành phầm đa cấp của thành viên khai thuế theo Tờ khai mẫu số 01/XSBHĐC phát hành kèm theo Thông tư này.

– Đối với tờ khai của kỳ tháng/kỳ quý ở đầu cuối trong năm, phải kèm theo Phụ lục theo mẫu số 01-1/BK-XSBHĐC phát hành kèm theo Thông tư này (hông phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay hông phát sinh khấu trừ thuế).

b) Hồ sơ khai thuế năm của thành viên trực tiếp khai thuế

Cá nhân làm đại lý xổ số kiến thiết, đại lý bảo hiểm, bán thành phầm đa cấp thuộc diện khai thuế năm khai thuế theo Tờ khai mẫu số 01/TKN-XSBHĐC phát hành kèm theo Thông tư này.

 c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế

– Công ty xổ số kiến thiết thiết kế, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán thành phầm đa cấp khấu trừ thuế riêng với tiền hoa hồng từ làm đại lý xổ số kiến thiết, đại lý bảo hiểm, bán thành phầm đa cấp của thành viên nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản trị và vận hành.

– Cá nhân làm đại lý xổ số kiến thiết, đại lý bảo hiểm, bán thành phầm đa cấp thuộc diện khai thuế năm nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi thành viên cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng của Công ty xổ số kiến thiết thiết kế, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán thành phầm đa cấp chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý của Công ty xổ số kiến thiết thiết kế, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán thành phầm đa cấp chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của thành viên thuộc diện khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) Tính từ lúc ngày kết thúc năm dương lịch.

đ) Thời hạn nộp thuế

– Đối với Công ty xổ số kiến thiết thiết kế, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán thành phầm đa cấp thì thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

– Đối với thành viên thuộc diện khai thuế năm thì thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm.

Điều 10. Uỷ nhiệm thu thuế

Tại những địa phận chưa thực thi nộp thuế qua phương thức điện tử, Cơ quan quản trị và vận hành thuế uỷ nhiệm cho những tổ chức triển khai thu thuế riêng với thành viên marketing thương mại nộp thuế khoán. Việc uỷ nhiệm thu thuế phải được thực thi trải qua hợp đồng giữa Thủ trưởng cơ quan quản trị và vận hành thuế với Tổ chức được uỷ nhiệm thu.

Tổ chức được uỷ nhiệm thu là những cty như: Ban quản trị và vận hành chợ; Trung tâm thương mại; hoặc những doanh nghiệp có khối mạng lưới hệ thống mạng lưới rộng tự do trên toàn nước phục vụ Đk thuận tiện cho thành viên nộp thuế vào ngân sách nhà nước như: những doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí trong nghành nghề bưu chính, viễn thông, điện lực,…

Tổ chức được uỷ nhiệm thu thuế quy định tại điều này được hưởng kinh phí góp vốn đầu tư ủy nhiệm thu trích từ kinh phí góp vốn đầu tư hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ quan thuế.

Cơ quan thuế sử dụng kinh phí góp vốn đầu tư của cty để chi trả cho tổ chức triển khai được uỷ nhiệm thu thuế theo hợp đồng đã ký kết với cơ quan thuế.

Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế tổ chức triển khai thực thi công tác thao tác uỷ nhiệm thu thuế thống nhất trong toàn nước theo quy định hiện hành về uỷ nhiệm thu và quy định tại Điều này.

Chương III

MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHÁC

VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Điều 11. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực thi Luật Thuế thu nhập thành viên, Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật thuế thu nhập thành viên và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập thành viên và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật thuế thu nhập thành viên (sau này gọi là Thông tư số 111/2013/TT-BTC) như sau:

1. Sửa đổi, tương hỗ update tiết b.9 điểm b khoản 2 Điều 2 

“b.9) Trợ cấp một lần riêng với thành viên khi chuyển công tác thao tác đến vùng có Đk kinh tế tài chính xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, tương hỗ một lần riêng với cán bộ công chức làm công tác thao tác về độc lập lãnh thổ biển hòn đảo theo quy định của pháp lý. Trợ cấp chuyển vùng một lần riêng với những người quốc tế đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi thao tác ở quốc tế, người Việt Nam cư trú dài hạn ở quốc tế về Việt Nam thao tác.”

2. Sửa đổi, tương hỗ update tiết đ.1 điểm đ khoản 2 Điều 2 

“đ.1) Tiền nhà tại, điện, nước và những dịch vụ kèm theo (nếu có), hông gồm có: khoản quyền lợi về nhà tại, điện và nước và những dịch vụ kèm theo (nếu có) riêng với nhà tại do người tiêu dùng lao động xây dựng để phục vụ Free(Miễn phí) cho những người dân lao động thao tác tại khu công nghiệp; nhà tại do người tiêu dùng lao động xây dựng tại khu kinh tế tài chính, địa phận có Đk kinh tế tài chính xã hội trở ngại vất vả, địa phận có Đk kinh tế tài chính xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả phục vụ Free(Miễn phí) cho những người dân lao động thao tác tại đó.

Trường hợp thành viên ở tại trụ sở thao tác thì thu nhập chịu thuế vị trí căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc ngân sách khấu hao, tiền điện, nước và những dịch vụ khác tính theo tỷ suất giữa diện tích s quy hoạnh thành viên sử dụng với diện tích s quy hoạnh trụ sở thao tác.

Khoản tiền thuê nhà, điện và nước và những dịch vụ kèm theo (nếu có) riêng với nhà tại do cty sử dụng lao động trả thay tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tiễn trả thay nhưng hông vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa gồm có tiền thuê nhà, điện và nước và dịch vụ kèm theo (nếu có)) tại cty hông phân biệt nơi trả thu nhập.”

3. Sửa đổi, tương hỗ update tiết đ.2 điểm đ khoản 2 Điều 2  

“đ.2) Khoản tiền do người tiêu dùng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hông bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm; mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện hoặc góp phần Quỹ hưu trí tự nguyện cho những người dân lao động.

Trường hợp người tiêu dùng lao động mua cho những người dân lao động thành phầm bảo hiểm hông bắt buộc hông có tích lũy về phí bảo hiểm (kể cả trường hợp mua bảo hiểm của những doanh nghiệp bảo hiểm hông xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo pháp lý Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam) thì khoản tiền phí mua thành phầm bảo hiểm này hông tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập thành viên của người lao động. Bảo hiểm hông bắt buộc và hông có tích lũy về phí bảo hiểm gồm những thành phầm bảo hiểm như: bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm tử kỳ (hông gồm có thành phầm bảo hiểm tử kỳ có hoàn phí), … mà người tham gia bảo hiểm hông nhận được tiền phí tích lũy từ việc tham gia bảo hiểm, ngoài khoản tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm trả.”

4. Sửa đổi, tương hỗ update tiết đ.5 điểm đ khoản 2 Điều 2 

“đ.5) Đối với khoản chi về phương tiện đi lại phục vụ đưa đón người lao động từ nơi ở đến nơi thao tác và ngược lại thì hông tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động theo quy định của cty.”

5. Bổ sung tiết g.10 điểm g khoản 2 Điều 2

“g.10) Khoản tiền nhận được do tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập chi đám hiếu, hỉ cho bản thân mình và mái ấm gia đình người lao động theo quy định chung của tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập và phù phù thích hợp với mức xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo những văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp”

6. Sửa đổi, tương hỗ update điểm c khoản 3 Điều 2

“c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, link kinh doanh, hợp đồng hợp tác marketing thương mại và những hình thức marketing thương mại khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn xây dựng tổ chức triển khai tín dụng thanh toán theo quy định của Luật những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán; góp vốn vào Quỹ góp vốn đầu tư sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán và quỹ góp vốn đầu tư khác được xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của pháp lý.

Không tính vào thu nhập chịu thuế từ trên góp vốn đầu tư vốn riêng với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thành viên làm chủ.”

Điều 12. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:

1. Sửa đổi, tương hỗ update tiết b.1.2 điểm b khoản 1 Điều 3 

“b.1.2) Có quyền sở hữu nhà tại, quyền sử dụng đất ở tính đến thời gian chuyển nhượng ủy quyền tối thiểu là 183 ngày.

Thời điểm xác lập quyền sở hữu nhà tại, quyền sử dụng đất ở là ngày cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác gắn sát với đất. Riêng trường hợp được cấp lại, cấp đổi theo quy định của pháp lý về đất đai thì thời gian xác lập quyền sở hữu nhà tại, quyền sử dụng đất ở được xem theo thời gian cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác gắn sát với đất trước lúc được cấp lại, cấp đổi.”

2. Sửa đổi, tương hỗ update điểm h khoản 1 Điều 3

“h) Thu nhập từ kiều hối được miễn thuế là khoản tiền thành viên nhận được từ quốc tế do thân nhân là người Việt Nam định cư ở quốc tế, người Việt Nam đi lao động, công tác thao tác, học tập tại quốc tế gửi tiền về cho thân nhân ở trong nước;

Trường hợp thành viên nhận được tiền từ quốc tế do thân nhân là người quốc tế gửi về phục vụ Đk về khuyến khích chuyển tiền về nước theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt nam thì cũng khá được miễn thuế theo quy định tại điểm này.

Căn cứ xác lập thu nhập được miễn thuế tại điểm này là những sách vở chứng tỏ nguồn tiền nhận từ quốc tế và chứng từ chi tiền của tổ chức triển khai trả hộ (nếu có).”

3. Sửa đổi, tương hỗ update điểm n khoản 1 Điều 3

“n) Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức mạnh thể chất; tiền bồi thường tai nạn không mong muốn lao động; tiền bồi thường, tương hỗ theo quy định của pháp lý về bồi thường, tương hỗ, tái định cư; những khoản bồi thường Nhà nước và những khoản bồi thường khác theo quy định của pháp lý. Cụ thể trong một số trong những trường hợp như sau:

n.1) Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức mạnh thể chất là khoản tiền mà thành viên nhận được do tổ chức triển khai bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức mạnh thể chất trả cho những người dân được bảo hiểm theo thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm đã ký kết kết. Căn cứ xác lập khoản bồi thường này là văn bản hoặc quyết định hành động bồi thường của tổ chức triển khai bảo hiểm hoặc toà án và chứng từ trả tiền bồi thường.

n.2) Thu nhập từ tiền bồi thường tai nạn không mong muốn lao động là khoản tiền người lao động nhận được từ người tiêu dùng lao động hoặc quỹ bảo hiểm xã hội do bị tai nạn không mong muốn trong quy trình tham gia lao động. Căn cứ xác lập khoản bồi thường này là văn bản hoặc quyết định hành động bồi thường của người tiêu dùng lao động hoặc toà án và chứng từ chi bồi thường tai nạn không mong muốn lao động.

n.3) Thu nhập từ bồi thường, tương hỗ theo quy định của pháp lý về bồi thường, tương hỗ, tái định cư là tiền bồi thường, tương hỗ do Nhà nước tịch thu đất, kể cả những khoản thu nhập do những tổ chức triển khai kinh tế tài chính bồi thường, tương hỗ khi thực thi tịch thu đất theo quy định.

Căn cứ để xác lập thu nhập từ bồi thường, tương hỗ theo quy định của pháp lý về bồi thường, tương hỗ, tái định cư là quyết định hành động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc tịch thu đất, bồi thường tái định cư và chứng từ chi tiền bồi thường.

n.4) Thu nhập từ bồi thường Nhà nước và những khoản bồi thường khác theo quy định của pháp lý về bồi thường Nhà nước là khoản tiền thành viên được bồi thường do những quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính hông đúng của người dân có thẩm quyền, của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền gây thiệt hại đến quyền lợi của thành viên; thu nhập từ bồi thường cho những người dân bị oan do cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động và sinh hoạt giải trí tố tụng hình sự quyết định hành động. Căn cứ xác lập khoản bồi thường này là quyết định hành động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền buộc cơ quan hoặc thành viên có quyết định hành động sai phải bồi thường và chứng từ chi bồi thường.

n.5) Thu nhập từ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của Bộ Luật dân sự.”

4. Bổ sung điểm r khoản 1 Điều 3

“r) Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam nhận được do thao tác cho những hãng tàu quốc tế hoặc những hãng tàu Việt Nam vận tải lối đi bộ quốc tế.”

5. Bổ sung điểm s khoản 1 Điều 3

“s) Thu nhập của thành viên là chủ tàu, thành viên có quyền sử dụng tàu và thành viên thao tác trên tàu đã có được từ hoạt động và sinh hoạt giải trí phục vụ thành phầm & hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí khai thác thủy sản xa bờ.”

Điều 13. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 5 Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:

“Điều 5. Quy đổi thu nhập chịu thuế ra Đồng Việt Nam

1.         Doanh thu, thu nhập chịu thuế thu nhập thành viên được xem bằng Đồng Việt Nam.

Trường hợp lệch giá, thu nhập chịu thuế nhận được bằng ngoại tệ phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá thanh toán giao dịch thanh toán thực tiễn mua vào của ngân hàng nhà nước thành viên mở thông tin tài khoản thanh toán giao dịch thanh toán tại thời gian phát sinh thu nhập.

Trường hợp người nộp thuế hông mở thông tin tài khoản thanh toán giao dịch thanh toán tại Việt nam thì phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ mua vào của Ngân hàng thương mại Cp Ngoại thương Việt Nam tại thời gian phát sinh thu nhập.

Đối với loại ngoại tệ hông có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam thì phải quy đổi trải qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam.

2. Thu nhập chịu thuế nhận được hông bằng tiền phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo giá thị trường của thành phầm, dịch vụ đó hoặc thành phầm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự tại thời gian phát sinh thu nhập.”

Điều 14. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:

1. Sửa đổi, tương hỗ update điểm a khoản 4 Điều 7

“a) Thu nhập làm vị trí căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế là thu nhập thực nhận (hông gồm có thu nhập được miễn thuế) cộng (+) những khoản quyền lợi do người tiêu dùng lao động trả thay cho những người dân lao động (nếu có) trừ (-) những khoản giảm trừ. Trường hợp người tiêu dùng lao động vận dụng chủ trương “tiền thuế giả định”, “tiền nhà giả định” thì thu nhập làm vị trí căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế hông gồm có “tiền thuế giả định”, “tiền nhà giả định”. Trường hợp trong những khoản trả thay có tiền thuê nhà thì tiền thuê nhà tính vào thu nhập làm vị trí căn cứ quy đổi bằng số thực trả nhưng hông vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh tại cty hông phân biệt nơi trả thu nhập (chưa gồm có tiền thuê nhà, điện, nước và những dịch vụ kèm theo thực tiễn phát sinh, “tiền nhà giả định” (nếu có)).

Công thức xác lập thu nhập làm vị trí căn cứ quy đổi:

Thu nhập làm vị trí căn cứ quy đổi = Thu nhập thực nhận+Các khoản trả thay-Các khoản giảm trừ

Trong số đó:

– Thu nhập thực nhận là tiền lương, tiền công hông gồm có thuế mà người lao động nhận được hàng tháng (hông gồm có thu nhập được miễn thuế).

– Các khoản trả thay là những khoản quyền lợi bằng tiền hoặc hông bằng tiền do người tiêu dùng lao động trả cho những người dân lao động theo phía dẫn tại điểm đ, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC và khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 11 Thông tư số 92/năm ngoái/TT-BTC.

– Các khoản giảm trừ gồm có: giảm trừ gia cảnh; giảm trừ đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện; giảm trừ góp phần từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo phía dẫn tại Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC và Điều 15 Thông tư số 92/năm ngoái/TT-BTC.”

2. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 6 Điều 7

“6. Căn cứ tính thuế riêng với tiền tích lũy mua bảo hiểm hông bắt buộc là khoản tiền phí tích luỹ mua bảo hiểm nhân thọ (hông gồm có bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm hông bắt buộc khác do người tiêu dùng lao động mua hoặc góp phần cho những người dân lao động và tỷ suất khấu trừ 10%.

Trường hợp người tiêu dùng lao động mua cho những người dân lao động bảo hiểm nhân thọ (hông gồm có bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm hông bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm được xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của pháp lý Việt Nam, người lao động chưa phải tính vào thu nhập chịu thuế khi người tiêu dùng lao động mua bảo hiểm. Đến thời gian đáo hạn hợp đồng, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế theo tỷ suất 10% trên khoản tiền phí tích lũy tương ứng với phần người tiêu dùng lao động mua cho những người dân lao động từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 7 năm trước đó đó. Trường hợp khoản phí tích luỹ được trả nhiều lần thì tiền thuế được khấu trừ theo tỷ suất 10% tương ứng với từng lần trả tiền phí tích luỹ.

Trường hợp người tiêu dùng lao động mua cho những người dân lao động bảo hiểm nhân thọ (hông gồm có bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm hông bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm hông xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo pháp lý Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam thì người tiêu dùng lao động có trách nhiệm khấu trừ thuế theo tỷ suất 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm đã mua hoặc góp phần trước lúc trả lương cho những người dân lao động.

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm theo dõi riêng phần phí bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hông bắt buộc khác do người tiêu dùng lao động mua hoặc góp phần cho những người dân lao động để làm vị trí căn cứ tính thuế thu nhập thành viên.” 

Điều 15. Sửa đổi, tương hỗ update điểm b khoản 2 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:

“b) Các khoản đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện

Mức đóng vào quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện được trừ thoát khỏi thu nhập chịu thuế theo thực tiễn phát sinh nhưng tối đa hông quá một (01) triệu đồng/tháng riêng với những người lao động tham gia những thành phầm hưu trí tự nguyện theo phía dẫn của Bộ Tài chính gồm có cả số tiền do người tiêu dùng lao động đóng cho những người dân lao động và cả số tiền do người lao động tự đóng (nếu có), kể cả trường hợp tham gia nhiều quỹ. Căn cứ xác lập thu nhập được trừ là bản chụp chứng từ nộp tiền (hoặc nộp phí) do quỹ hưu trí tự nguyện, doanh nghiệp bảo hiểm cấp.”

Điều 16. Sửa đổi, tương hỗ update điểm a và điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:

“a) Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán được xác lập là giá chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán từng lần.

a.1) Giá chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán được xác lập như sau:

a.1.1) Đối với sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán của công ty đại chúng thanh toán giao dịch thanh toán trên Sở Giao dịch sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, giá chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán là giá thực thi tại Sở Giao dịch sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán. Giá thực thi là giá sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán được xác lập từ kết quả khớp lệnh hoặc giá hình thành từ những thanh toán giao dịch thanh toán thỏa thuận hợp tác tại Sở Giao dịch sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.

a.1.2) Đối với sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán hông thuộc trường hợp nêu trên, giá chuyển nhượng ủy quyền là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền hoặc giá thực tiễn chuyển nhượng ủy quyền hoặc giá theo sổ sách kế toán của cty có sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán chuyển nhượng ủy quyền tại thời gian lập văn bản báo cáo giải trình tài chính sớm nhất theo quy định của pháp lý về kế toán trước thời gian chuyển nhượng ủy quyền.

b) Thuế suất và phương pháp tính thuế:

Cá nhân chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán từng lần.

Cách tính thuế:

Thuế thu nhập thành viên phải nộp=Giá chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán từng lần×Thuế suất 0,1%

Điều 17. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 12 Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:

“Điều 12. Căn cứ tính thuế riêng với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản

Căn cứ tính thuế riêng với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản là giá chuyển nhượng ủy quyền từng lần và thuế suất.

1. Giá chuyển nhượng ủy quyền

a) Giá chuyển nhượng ủy quyền riêng với chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất hông có khu công trình xây dựng xây dựng trên đất là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền.

Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền hông ghi giá hoặc giá trên hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền thấp hơn giá thành của đất bán do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền thì giá chuyển nhượng ủy quyền được xác lập theo bảng giá thành của đất bán do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền.

b) Giá chuyển nhượng ủy quyền riêng với chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất gắn với khu công trình xây dựng xây dựng trên đất, kể cả nhà, khu công trình xây dựng xây dựng hình thành trong tương lai là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền.

Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền hông ghi giá thành của đất bán hoặc giá thành của đất bán trên hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng ủy quyền đất là giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền theo quy định của pháp lý về đất đai.

Trường hợp chuyển nhượng ủy quyền nhà gắn sát với đất thì phần giá trị nhà, kiến trúc và khu công trình xây dựng kiến trúc gắn sát với đất được xác lập vị trí căn cứ theo giá tính lệ phí trước bạ nhà do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hông có quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà thì vị trí căn cứ vào quy định của Bộ Xây dựng về phân loại nhà, về tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản, về giá trị còn sót lại thực tiễn của khu công trình xây dựng trên đất.

Đối với nhà, khu công trình xây dựng xây dựng hình thành trong tương lai, trường hợp hợp đồng hông ghi giá chuyển nhượng ủy quyền hoặc giá chuyển nhượng ủy quyền thấp hơn tỷ suất góp vốn trên tổng mức hợp đồng nhân với giá thành của đất bán và giá tính lệ phí trước bạ khu công trình xây dựng xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng ủy quyền được xác lập theo giá Uỷ ban nhân với tỷ suất góp vốn trên tổng mức hợp đồng. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa tồn tại quy định về đơn giá thì vận dụng theo suất vốn góp vốn đầu tư xây dựng khu công trình xây dựng do Bộ Xây dựng công bố, đang vận dụng tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền.

 c) Giá chuyển nhượng ủy quyền riêng với chuyển nhượng ủy quyền quyền thuê đất, thuê mặt nước là giá ghi trên hợp đồng tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền quyền thuê mặt đất, thuê mặt nước.

Trường hợp đơn giá cho thuê lại trên hợp đồng thấp hơn giá do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định tại thời gian cho thuê lại thì giá cho thuê lại được xác lập vị trí căn cứ theo bảng giá do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định.

2. Thuế suất

Thuế suất riêng với chuyển nhượng ủy quyền bất động sản là 2% trên giá chuyển nhượng ủy quyền hoặc giá cho thuê lại.

3. Thời điểm tính thuế từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản được xác lập như sau:

– Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền hông có thỏa thuận hợp tác bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì thời gian tính thuế là thời gian hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền có hiệu lực hiện hành theo quy định của pháp lý;

– Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền có thỏa thuận hợp tác bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì thời gian tính thuế là thời gian làm thủ tục Đk quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản.

Trường hợp thành viên nhận chuyển nhượng ủy quyền nhà tại hình thành trong tương lai, quyền sử dụng đất gắn với khu công trình xây dựng xây dựng tương lai là thời gian thành viên nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế.

4. Cách tính thuế

a) Thuế thu nhập thành viên riêng với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản được xác lập như sau:

Thuế thu nhập thành viên phải nộp = Giá chuyển nhượng ủy quyền x Thuế suất 2%

b) Trường hợp chuyển nhượng ủy quyền bất sản là đồng sở hữu thì trách nhiệm và trách nhiệm thuế được xác lập riêng cho từng người nộp thuế theo tỷ suất sở hữu bất động sản. Căn cứ xác lập tỷ suất sở hữu là tài liệu hợp pháp như: thoả thuận góp vốn ban sơ, di chúc hoặc quyết định hành động phân loại của toà án,… Trường hợp hông có tài năng liệu hợp pháp thì trách nhiệm và trách nhiệm thuế của từng người nộp thuế được xác lập theo tỷ suất trung bình.”

Điều 18. Sửa đổi, tương hỗ update điểm c khoản 1 Điều 15 Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:

“c) Đối với trúng thưởng trong những hình thức cá cược, đặt cược là toàn bộ giá trị phần thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người tham gia nhận được chưa trừ bất kể một khoản ngân sách nào.”

Điều 19. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 16 Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:

1.         Sửa đổi, tương hỗ update điểm a khoản 1 Điều 16

“a) Đối với thừa kế, quà tặng là sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán: giá trị tài sản nhận thừa kế là phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng tính trên toàn bộ những mã sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán nhận được chưa trừ bất kể một khoản ngân sách nào tại thời gian Đk chuyển quyền sở hữu. Cụ thể như sau:

a.1) Đối với sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán thanh toán giao dịch thanh toán trên Sở Giao dịch sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán: giá trị của sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán được vị trí căn cứ vào giá tham chiếu trên Sở thanh toán giao dịch thanh toán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán tại thời gian Đk quyền sở hữu sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.

a.2) Đối với sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán hông thuộc trường hợp trên: giá trị của sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán được vị trí căn cứ vào giá trị sổ sách kế toán của công ty phát hành loại sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán đó tại thời gian lập văn bản báo cáo giải trình tài chính sớm nhất theo quy định của pháp lý về kế toán trước thời gian Đk quyền sở hữu sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.”

2.         Sửa đổi, tương hỗ update điểm d khoản 1 Điều 16

“d) Đối với thừa kế, quà tặng là những tài sản khác phải Đk quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản trị và vận hành Nhà nước: giá trị tài sản được xác lập trên cơ sở bảng giá tính lệ phí trước bạ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời gian thành viên làm thủ tục Đk quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thừa kế, quà tặng.

Trường hợp thành viên nhận thừa kế, quà tặng là tài sản nhập khẩu và thành viên nhận thừa kế, quà tặng phải nộp những khoản thuế tương quan đến việc nhập khẩu tài sản thì giá trị tài sản để làm vị trí căn cứ tính thuế thu nhập thành viên riêng với thừa kế quà tặng là giá tính lệ phí trước bạ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời gian làm thủ tục Đk quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản trừ (-) những khoản thuế ở khâu nhập khẩu mà thành viên tự nộp theo quy định.”

Điều 20. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:

1. Sửa đổi, tương hỗ update tiết b.4 điểm b khoản 1 Điều 25

 “b.4) Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm khấu trừ thuế riêng với khoản tiền phí tích lũy tương ứng với phần người tiêu dùng lao động mua cho những người dân lao động bảo hiểm nhân thọ (hông gồm có bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm hông bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm được xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của pháp lý Việt Nam. Số thuế khấu trừ được xác lập theo phía dẫn tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 92/năm ngoái/TT-BTC.

Tổ chức, thành viên trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ thuế trên khoản tiền phí bảo hiểm đã mua hoặc góp phần trước lúc trả lương cho những người dân lao động riêng với khoản bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hông bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm hông xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo pháp lý Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam mà tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập mua cho những người dân lao động. Số thuế khấu trừ được xác lập theo phía dẫn tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 92/năm ngoái/TT-BTC.”

2. Sửa đổi, tương hỗ update điểm c khoản 1 Điều 25

“c) Thu nhập từ làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số kiến thiết, bán thành phầm đa cấp; thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí cho doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính thuê tài sản.

Công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán thành phầm đa cấp, trả tiền hoa hồng cho thành viên làm đại lý xổ số kiến thiết, đại lý bảo hiểm, bán thành phầm đa cấp với số tiền hoa hồng trên 100 triệu đồng/năm có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập thành viên trước lúc trả thu nhập cho thành viên. Số thuế khấu trừ được xác lập theo phía dẫn tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 92/năm ngoái/TT-BTC.

Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính thuê tài sản của thành viên có trách nhiệm khấu trừ thuế giá trị ngày càng tăng, thuế thu nhập thành viên trước lúc trả thu nhập trên 100 triệu đồng/năm cho thành viên cho thuê tài sản nếu trong hợp đồng thuê có thoả thuận bên đi thuê là người nộp thuế thay. Số thuế khấu trừ được xác lập theo phía dẫn tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 92/năm ngoái/TT-BTC.”

Chương IV

MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHÁC

VỀ QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Điều 21. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của nhà nước (sau này gọi là Thông tư số 156/2013/TT-BTC) như sau:

1.         Sửa đổi, tương hỗ update tiết a.3 điểm a khoản 1 Điều 16

“a.3) Tổ chức, thành viên trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập thành viên riêng với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập thành viên và quyết toán thuế thu nhập thành viên thay cho những thành viên có uỷ quyền hông phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay hông phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức triển khai, thành viên hông phát sinh trả thu nhập thì hông phải khai quyết toán thuế thu nhập thành viên.

Trường hợp tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập giải thể, chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí có phát sinh trả thu nhập nhưng hông phát sinh khấu trừ thuế thu nhập thành viên thì tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập hông thực thi quyết toán thuế thu nhập thành viên, chỉ phục vụ cho cơ quan thuế list thành viên đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo mẫu số 05/DS-TNCN phát hành kèm theo Thông tư số 92/năm ngoái/TT-BTC chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) Tính từ lúc ngày có quyết định hành động về việc giải thể, chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí.

Tổ chức trả thu nhập chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, quy đổi, giải thể hoặc phá sản theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì phải quyết toán thuế riêng với số thuế thu nhập thành viên đã khấu trừ chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) Tính từ lúc ngày chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, quy đổi, giải thể hoặc phá sản và cấp giấy khấu trừ thuế cho những người dân lao động để làm cơ sở cho những người dân lao động thực thi quyết toán thuế thu nhập thành viên. Trường hợp quy đổi quy mô doanh nghiệp mà bên tiếp nhận thừa kế toàn bộ trách nhiệm và trách nhiệm về thuế của doanh nghiệp trước quy đổi (như quy đổi quy mô doanh nghiệp từ Công ty trách nhiệm hữu hạn sang Công ty Cp hoặc ngược lại; quy đổi Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty Cp và những trường hợp khác theo quy định của pháp lý) thì doanh nghiệp trước quy đổi hông phải khai quyết toán thuế đến thời gian có quyết định hành động về việc quy đổi doanh nghiệp, bên tiếp nhận thực thi khai quyết toán thuế năm theo quy định.”

2.         Sửa đổi, tương hỗ update  điểm b.1 khoản 1 Điều 16

“b.1) Hồ sơ khai thuế tháng, quý

– Tổ chức, thành viên trả thu nhập khấu trừ thuế riêng với thu nhập từ tiền lương, tiền công khai minh bạch thuế theo Tờ khai mẫu số 05/KK-TNCN phát hành kèm theo Thông tư số 92/năm ngoái/TT-BTC.

– Tổ chức, thành viên trả thu nhập khấu trừ thuế riêng với thu nhập từ trên góp vốn đầu tư vốn, từ chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của thành viên cư trú và thành viên hông cư trú; từ marketing thương mại của thành viên hông cư trú; Tổ chức, thành viên nhận chuyển nhượng ủy quyền vốn của thành viên hông cư trú khai thuế theo Tờ khai mẫu số 06/TNCN phát hành kèm theo Thông tư số 92/năm ngoái/TT-BTC.

– Công ty xổ số kiến thiết thiết kế, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán thành phầm đa cấp khấu trừ thuế riêng với tiền hoa hồng từ làm đại lý xổ số kiến thiết, đại lý bảo hiểm, bán thành phầm đa cấp của thành viên khai thuế theo Tờ khai mẫu số 01/XSBHĐC phát hành kèm theo Thông tư số 92/năm ngoái/TT-BTC. Đối với tờ khai thuế kỳ tháng/kỳ quý ở đầu cuối trong năm, phải kèm theo Phụ lục theo mẫu số 01-1/BK-XSBHĐC phát hành kèm theo Thông tư số 92/năm ngoái/TT-BTC (hông phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay hông phát sinh khấu trừ thuế).”

3. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 2 Điều 16

“2. Khai thuế riêng với thành viên cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công

a) Nguyên tắc khai thuế

a.1) Cá nhân khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế là thành viên sau này:

– Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do những tổ chức triển khai Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam trả nhưng tổ chức triển khai này chưa thực thi khấu trừ thuế;

– Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do những tổ chức triển khai, thành viên trả từ quốc tế.

a.2) Hình thức khai thuế

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai minh bạch thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý và khai quyết toán thuế.

a.3) Khai quyết toán thuế

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề xuất kiến nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo trừ những trường hợp sau:

– Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà hông có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một cty mà có thêm thu nhập vãng lai ở những nơi khác trung bình tháng trong năm hông quá 10 (mười) triệu đồng, đã được cty trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ suất 10% nếu hông có yêu cầu thì hông quyết toán thuế riêng với phần thu nhập này.

– Cá nhân được người tiêu dùng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm hông bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người tiêu dùng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập thành viên theo tỷ suất 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người tiêu dùng lao động mua hoặc góp phần cho những người dân lao động theo phía dẫn tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 92/năm ngoái/TT-BTC thì hông phải quyết toán thuế riêng với phần thu nhập này.

a.4) Uỷ quyền quyết toán thuế

a.4.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập quyết toán thuế thay trong những trường hợp sau:

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập và thực tiễn đang thao tác tại đó vào thời gian uỷ quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp hông thao tác đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập và thực tiễn đang thao tác tại đó vào thời gian uỷ quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp hông thao tác đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở những nơi khác trung bình tháng trong năm hông quá 10 triệu đồng đã được cty trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà hông có yêu cầu quyết toán thuế riêng với phần thu nhập này.

– Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức triển khai cũ đến tổ chức triển khai mới trong trường hợp tổ chức triển khai cũ thực thi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, quy đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức triển khai mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập thành viên do tổ chức triển khai cũ đã cấp cho những người dân lao động (nếu có) để làm vị trí căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho những người dân lao động.

a.4.2) Tổ chức, thành viên trả thu nhập chỉ thực thi quyết toán thuế thay cho thành viên riêng với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà thành viên nhận được từ tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập. Trường hợp tổ chức triển khai chi trả sau khoản thời hạn thực thi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, quy đổi doanh nghiệp và thực thi quyết toán thuế theo ủy quyền của người lao động được điều chuyển từ tổ chức triển khai cũ sang thì tổ chức triển khai mới có trách nhiệm quyết toán thuế riêng với tất cả phần thu nhập do tổ chức triển khai cũ chi trả.

a.5) Nguyên tắc khai quyết toán thuế riêng với một số trong những trường hợp như sau:

– Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong trường hợp số ngày xuất hiện tại Việt Nam tính trong năm dương lịch thứ nhất dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 (mười hai) tháng liên tục Tính từ lúc ngày thứ nhất xuất hiện tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên.

+ Năm tính thuế thứ nhất: khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) Tính từ lúc ngày tính đủ 12 (mười hai) tháng liên tục.

 + Từ năm tính thuế thứ hai: khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) Tính từ lúc ngày kết thúc năm dương lịch.

– Trường hợp thành viên cư trú là người quốc tế kết thúc hợp đồng thao tác tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước lúc xuất cảnh theo phía dẫn về hồ sơ khai quyết toán thuế tại điểm b.2 khoản này.

Trường hợp thành viên cư trú là người quốc tế kết thúc hợp đồng thao tác tại Việt Nam nhưng trước lúc xuất cảnh chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì trọn vẹn có thể uỷ quyền theo quy định của Bộ Luật Dân sự cho cty trả thu nhập hoặc tổ chức triển khai, thành viên khác quyết toán thuế theo quy định nếu tổ chức triển khai, thành viên đó cam kết phụ trách với cơ quan thuế về số thuế thu nhập thành viên phải nộp của thành viên theo quy định. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập thành viên trong trường hợp này chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) Tính từ lúc ngày thành viên xuất cảnh.

– Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn không mong muốn, bệnh hiểm nghèo thì hông uỷ quyền quyết toán thuế mà thành viên tự khai quyết toán thuế kèm theo hồ sơ xét giảm thuế theo phía dẫn tại khoản 1 Điều 46 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

b) Hồ sơ khai thuế

b.1) Hồ sơ khai thuế quý

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai minh bạch thuế quý trực tiếp với cơ quan thuế theo Tờ khai mẫu số 02/KK-TNCN phát hành kèm theo Thông tư số 92/năm ngoái/TT-BTC.

b.2) Hồ sơ khai quyết toán

b.2.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công hông thuộc trường hợp được uỷ quyền cho tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập quyết toán thuế thay thì khai quyết toán thuế  trực tiếp với cơ quan thuế theo mẫu sau:

– Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN phát hành kèm theo Thông tư số 92/năm ngoái/TT-BTC.

– Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN phát hành kèm theo Thông tư số 92/năm ngoái/TT-BTC nếu có Đk giảm trừ gia cảnh cho những người dân phụ thuộc.

– Bản chụp những chứng từ chứng tỏ số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở quốc tế (nếu có). Cá nhân cam kết phụ trách về tính chất đúng chuẩn của những thông tin trên bản chụp đó. Trường hợp tổ chức triển khai trả thu nhập hông cấp giấy khấu trừ thuế cho thành viên do tổ chức triển khai trả thu nhập đã chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí thì cơ quan thuế vị trí căn cứ cơ sở tài liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho thành viên mà hông nên phải có chứng từ khấu trừ thuế.

Trường hợp, theo quy định của luật pháp quốc tế, cơ quan thuế quốc tế hông cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế trọn vẹn có thể nộp bản chụp Giấy ghi nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng nhà nước riêng với số thuế đã nộp ở quốc tế có xác nhận của người nộp thuế.

– Bản chụp những hoá đơn chứng từ chứng tỏ khoản góp phần vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

– Trường hợp thành viên nhận thu nhập từ những tổ chức triển khai Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ quốc tế phải có tài năng liệu chứng tỏ về số tiền đã trả của cty, tổ chức triển khai trả thu nhập ở quốc tế.

b.2.2) Đối với thành viên uỷ quyền cho tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập quyết toán thuế thay

Cá nhân uỷ quyền cho tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập quyết toán thay theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN phát hành kèm theo Thông tư số 92/năm ngoái/TT-BTC, kèm theo bản chụp hoá đơn, chứng từ chứng tỏ góp phần từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có).

c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế

c.1) Nơi nộp hồ sơ khai thuế quý

Nơi nộp hồ sơ khai thuế riêng với thành viên cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai minh bạch thuế trực tiếp với cơ quan thuế là Cục Thuế trực tiếp quản trị và vận hành nơi thành viên thao tác hoặc nơi phát sinh việc làm tại Việt Nam (trường hợp thành viên hông thao tác tại Việt Nam).

c.2) Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế

c.2.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Cục Thuế nơi thành viên đã nộp hồ sơ khai thuế trong năm.

c.2.2) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:

– Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân mình tại tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản trị và vận hành tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập đó. Trường hợp thành viên có thay đổi nơi thao tác và tại tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập ở đầu cuối có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân mình thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản trị và vận hành tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập ở đầu cuối. Trường hợp thành viên có thay đổi nơi thao tác và tại tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập ở đầu cuối hông tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân mình thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi thành viên cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

– Trường hợp thành viên chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân mình ở bất kể tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi thành viên cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

c.2.3) Trường hợp thành viên hông ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 (ba) tháng, hoặc ký hợp đồng phục vụ dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi thành viên cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

c.2.4) Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời gian quyết toán hông thao tác tại tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục Thuế nơi thành viên cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) Tính từ lúc ngày kết thúc năm dương lịch.

đ) Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, khai quyết toán thuế.”

4. Sửa đổi, tương hỗ update tiết b.1 điểm b khoản 3 Điều 16

“b.1) Hồ sơ khai thuế riêng với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản gồm có:

– Tờ khai thuế thu nhập thành viên theo mẫu số 03/BĐS-TNCN phát hành kèm theo Thông tư số 92/năm ngoái/TT-BTC.

– Bản chụp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, sách vở chứng tỏ quyền sở hữu nhà hoặc quyền sở hữu những khu công trình xây dựng trên đất và thành viên ký kết phụ trách vào bản chụp đó. Trường hợp chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng mua và bán nhà đất, khu công trình xây dựng xây dựng hình thành trong tương lai thì nộp bản sao hợp đồng mua và bán nhà đất, khu công trình xây dựng xây dựng hình thành trong tương lai ký với chủ dự án công trình bất Động sản cấp I, cấp II hoặc sàn thanh toán giao dịch thanh toán của chủ dự án công trình bất Động sản; hoặc bản sao hợp đồng góp vốn để sở hữu quyền mua nền nhà, căn hộ cao cấp ký trước thời gian có hiệu lực hiện hành của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 26/3/2010 của nhà nước quy định rõ ràng thi hành Luật nhà tại.

– Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền bất động sản. Trường hợp chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng mua và bán nhà đất, khu công trình xây dựng xây dựng hình thành trong tương lai thì nộp Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền Hợp đồng mua và bán nhà đất, khu công trình xây dựng xây dựng hình thành trong tương lai đã được công chứng; hoặc Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng góp vốn để sở hữu quyền mua nhà, nền nhà, căn hộ cao cấp đã được công chứng. Nếu chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng mua và bán nhà đất, khu công trình xây dựng xây dựng hình thành trong tương lai từ lần thứ hai trở đi thì những bên phải xuất trình thêm hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền lần trước liền kề. Trường hợp uỷ quyền bất động sản thì nộp Hợp đồng uỷ quyền bất động sản.

– Các sách vở làm vị trí căn cứ xác lập thuộc đối tượng người dùng được miễn thuế theo phía dẫn tại điểm b.2, khoản này (trong trường hợp chuyển nhượng ủy quyền bất động sản được miễn thuế thu nhập thành viên).

– Các tài liệu làm vị trí căn cứ chứng tỏ việc góp vốn theo quy định của pháp lý (trong trường hợp chuyển nhượng ủy quyền bất động sản do góp vốn vào doanh nghiệp thuộc diện trong thời điểm tạm thời chưa thu thuế thu nhập thành viên).

Cơ quan thuế thông tin số thuế phải nộp theo mẫu số 03/TBT-BĐS-TNCN phát hành kèm theo Thông tư số 92/năm ngoái/TT-BTC cho thành viên.”

5. Sửa đổi, tương hỗ update điểm c và điểm d khoản 3 Điều 16

“c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế

Cá nhân nộp hồ sơ khai thuế cùng hồ sơ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản tại bộ phận một cửa liên thông hoặc Chi cục Thuế nơi có bất động sản chuyển nhượng ủy quyền. Trường hợp ở địa phương chưa thực thi quy định một cửa liên thông thì nộp hồ sơ trực tiếp cho văn phòng Đk quyền sử dụng đất nơi có bất động sản chuyển nhượng ủy quyền.

Trường hợp thành viên chuyển nhượng ủy quyền nhà, khu công trình xây dựng xây dựng hình thành trong tương lai thì khai thuế, nộp thuế thu nhập thành viên tại Chi cục Thuế địa phương nơi có nhà, khu công trình xây dựng xây dựng hình thành trong tương lai hoặc tổ chức triển khai, thành viên được cơ quan thuế uỷ nhiệm thu.

d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

– Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền hông có thỏa thuận hợp tác bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười) Tính từ lúc thời gian hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền có hiệu lực hiện hành theo quy định của pháp lý.

– Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền có thỏa thuận hợp tác bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là thời gian làm thủ tục Đk quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản. Trường hợp thành viên nhận chuyển nhượng ủy quyền nhà, khu công trình xây dựng xây dựng tương lai là thời gian thành viên nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế.”

6. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 5 Điều 16

“5. Khai thuế riêng với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán

a) Nguyên tắc khai thuế

a.1) Cá nhân chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán của Công ty đại chúng thanh toán giao dịch thanh toán tại Sở thanh toán giao dịch thanh toán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán hông phải khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế, Công ty sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, Ngân hàng thương mại nơi thành viên mở thông tin tài khoản lưu ký, Công ty quản trị và vận hành quỹ nơi thành viên uỷ thác quản trị và vận hành khuôn khổ góp vốn đầu tư khai thuế theo phía dẫn tại khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

a.2) Cá nhân chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán hông trải qua khối mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch thanh toán trên Sở thanh toán giao dịch thanh toán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán:

– Cá nhân chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán của công ty đại chúng đã Đk sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán triệu tập tại Trung tâm lưu ký sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán hông khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế, Công ty sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, Ngân hàng thương mại nơi thành viên mở thông tin tài khoản lưu ký sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán khấu trừ thuế và khai thuế theo phía dẫn tại khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

– Cá nhân chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán của công ty Cp chưa là công ty đại chúng nhưng tổ chức triển khai phát hành sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán ủy quyền cho công ty sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán quản trị và vận hành list cổ đông hông khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế, Công ty sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán được ủy quyền quản trị và vận hành list cổ đông khấu trừ thuế và khai thuế theo phía dẫn tại khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

a.3) Cá nhân chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán hông thuộc trường hợp nêu tại tiết a.1 và tiết a.2 khoản này khai thuế theo từng lần phát sinh.

a.4) Doanh nghiệp thực thi thủ tục thay đổi list cổ đông trong trường hợp chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán hông có chứng từ chứng tỏ thành viên chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán đã hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm thuế thì doanh nghiệp nơi thành viên chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho thành viên.

Trường hợp doanh nghiệp nơi thành viên chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán khai thuế thay cho thành viên thì doanh nghiệp thực thi khai thay hồ sơ khai thuế thu nhập thành viên. Doanh nghiệp khai thay ghi cụm từ “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của doanh nghiệp. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn thể hiện người nộp thuế là thành viên chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.

b) Hồ sơ khai thuế

Hồ sơ khai thuế riêng với thành viên chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế hướng dẫn tại tiết a.3 khoản này gồm:

– Tờ khai mẫu số 04/CNV-TNCN phát hành kèm theo Thông tư số 92/năm ngoái/TT-BTC;

– Bản chụp Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.

c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế

Cá nhân thuộc diện trực tiếp khai thuế từng lần phát sinh nêu tại điểm a.3 khoản này nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản trị và vận hành doanh nghiệp phát hành sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán mà thành viên chuyển nhượng ủy quyền.

d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế riêng với thành viên thuộc diện trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười) Tính từ lúc ngày hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán có hiệu lực hiện hành theo quy định của pháp lý.

– Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế thay cho thành viên thì thời gian nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là trước lúc làm thủ tục thay đổi list cổ đông theo quy định của pháp lý.

đ) Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.”

Điều 22. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 5 Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“5. Nghĩa vụ quyết toán thuế thay cho thành viên được bù trừ với trách nhiệm và trách nhiệm khấu trừ của tổ chức triển khai, thành viên chi trả thu nhập.

Trường hợp sau khoản thời hạn bù trừ có số thuế phải nộp thì tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập phải nộp đủ số thuế không đủ vào ngân sách nhà nước. Trường hợp sau khoản thời hạn bù trừ có số thuế nộp thừa được cơ quan thuế tự động hóa bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ tính thuế tiếp theo hoặc tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập lập Giấy đề xuất kiến nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT phát hành tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC gửi cơ quan thuế trực tiếp quản trị và vận hành để hoàn trả thuế theo quy định.”

Điều 23. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 53 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“Điều 53. Hoàn thuế thu nhập thành viên

Việc hoàn thuế thu nhập thành viên chỉ vận dụng riêng với những thành viên đã có mã số thuế tại thời gian đề xuất kiến nghị hoàn thuế.

Đối với thành viên đã uỷ quyền quyết toán thuế cho tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập thực thi quyết toán thuế thay thì việc hoàn thuế của thành viên được thực thi trải qua tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập.

Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì được hoàn thuế, hoặc bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.

1. Hoàn thuế riêng với tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập thực thi quyết toán thuế thay cho những thành viên có uỷ quyền quyết toán thuế.

Trường hợp tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập sau khoản thời hạn bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của những thành viên mà có số thuế nộp thừa, nếu đề xuất kiến nghị cơ quan thuế hoàn trả thì tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản trị và vận hành. Hồ sơ hoàn thuế gồm có:

– Giấy đề xuất kiến nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT phát hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

– Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập thành viên và người đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp của tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập ký kết phụ trách tại bản chụp đó.

2. Đối với thành viên có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì thành viên hông phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ việc ghi số thuế đề xuất kiến nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] – “Số thuế hoàn trả vào thông tin tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] – “Tổng số thuế bù trừ cho những phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.”

Điều 24. Sửa đổi, tương hỗ update bộ sưu tập biểu, tờ khai thuế riêng với thành viên marketing thương mại và mẫu biểu, tờ khai thuế thu nhập thành viên

1.         Thay thế mẫu số 01/THKH và 01A/KK-Hợp Đồng phát hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC bằng mẫu số 01/CNKD phát hành kèm theo Thông tư này.

2. Thay thế bộ sưu tập biểu số 02/THKH, 01/KK-TTS phát hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC bằng bộ sưu tập biểu mới tương ứng số 01/TB-CNKD, 01/TTS phát hành kèm theo Thông tư này.

3. Thay thế mẫu số 01/KK-BHĐC và 01/KK-XS phát hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC bằng mẫu số 01/BHXSĐC phát hành kèm theo Thông tư này.

4. Thay thế mẫu số 02-1/BK-BH, 02-1/BK-ĐC và 02-1/BK-XS phát hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC bằng mẫu số 01-1/BK-BHXSĐC phát hành kèm theo Thông tư này.

5. Thay thế mẫu số 21a/XN-TNCN và 21b/XN-TNCN phát hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC bằng mẫu số 09/XN-NPT-TNCN phát hành kèm theo Thông tư này.

6. Thay thế mẫu Biên lai thu thuế số CTT-50 phát hành kèm theo Quyết định số 1042/1998/QĐ-BTC ngày 15/8/1998 của Bộ Tài chính bằng mẫu số CTT-50 phát hành kèm theo Thông tư này để lập và cấp cho thành viên marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp khoán.

7. Sửa đổi bộ sưu tập biểu số 05/KK-TNCN, 05-1/BK-TNCN, 05-2/BK-TNCN, 05-3/BK-TNCN, 02/KK-TNCN, 11/KK-TNCN, 11-1/TB-TNCN, 04-2/KK-TNCN, 07/KK-TNCN, 09/KK-TNCN, 09-3/KK-TNCN, 16/ĐK-TNCN, 04-2/TNCN, 23/CK-TNCN, 03/KK-TNCN, 17/TNCN, 18/MGT-TNCN phát hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6/11/2013 của Bộ Tài chính bằng bộ sưu tập biểu mới tương ứng số 05/QTT-TNCN, 05-1/BK-TNCN, 05-2/BK-TNCN, 05-3/BK-TNCN, 05/KK-TNCN, 03/BĐS-TNCN, 03/TBT-BĐS-TNCN, 04/UQ-QTT-TNCN, 02/KK-TNCN, 02/QTT-TNCN, 02-1/BK-QTT, 02/ĐK-NPT-TNCN; 02/UQ-QTT-TNCN, 02/CK-TNCN; 06/TNCN, 07/CTKT-TNCN, 08/MGT-TNCN phát hành kèm theo Thông tư này.

Danh mục bộ sưu tập biểu, tờ khai thuế riêng với thành viên marketing thương mại và mẫu biểu, tờ khai thuế thu nhập thành viên được thống kê theo Phụ lục 02 phát hành kèm theo Thông tư này.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 25. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 30 tháng 07 năm năm ngoái và vận dụng cho kỳ tính thuế thu nhập thành viên từ thời điểm năm năm ngoái trở đi.

Các hướng dẫn về thành viên marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp khoán có sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì vận dụng cho kỳ tính thuế từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm năm trong năm này.

2. Trường hợp thành viên có phát sinh hợp đồng thuê trong nhiều năm và đã khai thuế, nộp thuế theo quy định trước kia thì hông kiểm soát và điều chỉnh lại riêng với số thuế đã khai, đã nộp.

3. Trường hợp thành viên chuyển nhượng ủy quyền bất động sản đã nộp hồ sơ làm thủ tục Đk quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản hoặc hồ sơ khai thuế trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm năm ngoái vận dụng thuế suất 25% nhưng đến ngày 31 tháng 12 năm năm trước đó cơ quan thuế chưa tồn tại thông tin nộp thuế thì thành viên được khai kiểm soát và điều chỉnh theo thuế suất 2% nếu có yêu cầu.

4. Bãi bỏ tiết b.2.2, tiết b.2.3 và tiết b.2.4 điểm b khoản 1 Điều 16; bãi bỏ Điều 22 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của nhà nước.

5. Bãi bỏ những nội dung tương quan đến thuế giá trị ngày càng tăng, thuế thu nhập thành viên riêng với thành viên marketing thương mại hướng dẫn tại Điều 16 và Điều 21 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

6. Bãi bỏ những nội dung tương quan đến thuế thu nhập thành viên riêng với thành viên marketing thương mại hướng dẫn tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 hướng dẫn thực thi Luật Thuế thu nhập thành viên, Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật thuế thu nhập thành viên và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập thành viên và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật thuế thu nhập thành viên.

7. Bãi bỏ điểm d khoản 6 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập thành viên riêng với thành viên có thu nhập từ trúng thưởng trong casino.

8. Đối với mức thuế khoán đang thực thi của năm năm ngoái, chậm nhất là ngày 30/8/năm ngoái Chi cục Thuế thực thi: niêm yết công khai minh bạch Danh sách hộ marketing thương mại thuộc diện hông phải nộp thuế giá trị ngày càng tăng, thuế thu nhập thành viên, Danh sách hộ khoán và mức thuế phải nộp tại bộ phận một cửa của Chi cục Thuế và Uỷ ban nhân dân quận, huyện và tại cửa, cổng hoặc khu vực thích hợp của: trụ sở Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị xã, trụ sở Đội thuế, Ban quản trị và vận hành chợ;… ; gửi tài liệu niêm yết công khai minh bạch như nêu trên đến Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổ quốc quận, huyện, xã, phường, thị xã; đồng thời gửi Bảng công khai minh bạch theo mẫu số 01/CKTT-CNKD phát hành kèm theo Thông tư này tới từng thành viên marketing thương mại. Bảng công khai minh bạch theo mẫu số 01/CKTT-CNKD được lập theo phía dẫn tại tiết a.1 điểm a khoản 9 Điều 6 Thông tư này.

Trong quy trình thực thi, nếu có vướng mắc, đề xuất kiến nghị những tổ chức triển khai, thành viên phản ảnh kịp thời về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để nghiên cứu và phân tích xử lý và xử lý./.

 

Nơi nhận:

– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;
– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước;
– Văn phòng Tổng bí thư, quản trị nước, Quốc hội;
– Hội đồng dân tộc bản địa và những Ủy ban của Quốc hội;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Toà án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Văn phòng Ban chỉ huy Trung ương về phòng chống tham nhũng;
– Cơ quan Trung ương của những Đoàn thể;
– HĐND, UBND, Sở TC, Cục thuế, Cục Hải quan những tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Công báo;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Website nhà nước;

– Website Bộ Tài chính,Website Tổng cục Thuế;
– Các cty thuộc Bộ;
– Lưu: VT, TCT (VT, TNCN).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

? Website:    www.vualike.com

? Fanpage: Mẹo kế toán:    https://www.facebook.com/vualike

? Kế Toán Tp Hà Nội Thủ Đô 

▶ Quảng cáo:

Sau khi tìm hiểu thêm Thông tư 92/năm ngoái/TT-BTC Hướng dẫn thực thi thuế GTGT và TNCN, quý khách cần click more về  và những Dịch Vụ TM kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩   

⏩  

⏩  

⏩  

⏩  

 

Các từ khóa tương quan

Từ ngày 20/8/2019 hơn 84 triệu người đón nhận tin vui về BHYT
Dịch Vụ TM quyết toán thuế thời gian ở thời gian cuối năm tại Tp Hà Nội Thủ Đô Chuyên nghiệp Uy tín
Mã số thuế Doanh Nghiệp Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Bị Điện Etn
Thông tư 130/năm trong năm này/TT-BTC Hướng dẫn Luật Thuế GTGT, TTĐB, Quản lý Thuế
Hưởng chính sách BHXH một lần với những người tham gia BHXH tự nguyện
Dịch Vụ TM quyết toán thuế thời gian ở thời gian cuối năm tại Đông Anh Tp Hà Nội Thủ Đô Chuyên nghiệp
TV HĐQT kiêm Phó Tổng GĐ kiêm luôn Kế Toán trưởng công ty CP được hông
Dịch Vụ TM hoàn thiện sổ sách kế toán tại Thanh Oai GIÁ RẺ
Sơ đồ kế toán tổng hợp mua và bán thành phầm hóa theo Thông tư 200
Nhận làm sổ sách kế toán tại Tp Hải Dương


Bạn đang mò mẩn postt Thông tư 92/năm ngoái/TT-BTC Hướng dẫn thực thi thuế GTGT và TNCN 2022

Với việc Bạn đọc nội dung bài viết Thông tư 92/năm ngoái/TT-BTC Hướng dẫn thực thi thuế GTGT và TNCN Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kế toán thuế pháp lý giúp sức cho việc làm của tớ.

Tài tài liệu Thông tư 92/năm ngoái/TT-BTC Hướng dẫn thực thi thuế GTGT và TNCN phiên bản tiên tiến và phát triển nhất Miễn phí

Nêu Người dùng đang tìm link google drive mega để down HD Miễn phí mà chưa tồn tại link hoặc lời giải đáp vẫn còn đấy vướng mắc chưa làm rõ thì để lại phản hồi or tham gia Group zalo để được đặt vướng mắc hướng dẫn không lấy phí.
#Thông #tư #922015TTBTC #Hướng #dẫn #thực #hiện #thuế #GTGT #và #TNCN