0765562555

Mẹo Tính giá xuất kho nguyên vật tư, công cụ, dụng cụ, thành phầm, thành phầm & hàng hóa Free 2022

Quý khách đang Search từ khóa Bí quyết Hướng dẫn HD Tính giá xuất kho nguyên vật tư, công cụ, dụng cụ, thành phầm, thành phầm & hàng hóa khá đầy đủ trên máy tính điện thoại cảm ứng máy tính năm 2022: 2021-09-09 15:43:54

3240

Lượt xem:
4.968

Để xác lập giá thực tiễn (giá gốc) ghi sổ của nguyên vật tư, vật tư, công cụ, dụng cụ, thành phầm, thành phầm & hàng hóa xuất kho trong kỳ kế toán trọn vẹn có thể sử dụng một trong những phương pháp: Phương pháp giá thực tế đích danh; Phương pháp trung bình gia quyền và Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO), việc vận dụng phương pháp nào thì phải nhất quán trong cả niên độ kế toán. Kế Toán Hà Nội xin được hướng dẫn cách tính giá Xuất kho theo từng phương pháp. và ví dụ cụ thể như sau:

1. Phương pháp giá thực tế đích danh.

Theo phương pháp này, doanh nghiệp phải quản trị và vận hành nguyên vật tư, vật tư, công cụ, dụng cụ, thành phầm, thành phầm & hàng hóa theo từng lô hàng. Khi xuất lô hàng nào thì lấy giá của lô hàng đó. Thường sử dụng phương pháp này trong những doanh nghiệp có ít loại nguyên vật tư, vật tư, công cụ, dụng cụ, thành phầm, thành phầm & hàng hóa hoặc nguyên vật tư, vật tư, công cụ, dụng cụ, thành phầm, thành phầm & hàng hóa ổn định, có tính tách biệt và nhận diện được.

Ví dụ 1: Tại công ty cổ phần Thép. và Vật Tư trong tháng 5/2017 có số liệu như sau:

a) Tồn đầu kỳ: Bằng 0

b) Số liệu nhập. kho hàng hóa trong tháng tập. hợp. theo bản sau: 

c) Trong tháng công ty xuất bán hàng với chi tiết như sau

– Ngày 11/5/17 xuất bán 120 tấn thép. 1 ly. Trong đó 100 tấn thuộc lô hàng nhập. ngày 5/5/17, 20 tấn thuộc lô hàng nhập. ngày 7/5/17.

– Ngày 15/5/15 xuất bán 100 tấn thép. 2 ly. Trong đó 50 tấn thuộc lô hàng nhập. ngày 5/5/17, 50 tấn thuộc lô hàng nhập. ngày 10//5/17.

Công ty tính giá hàng xuất kho theo phương pháp. đích danh.

Kế toán tại công ty cổ phần Thép. và Vật Tư sẽ tính giá xuất kho như sau:

Ngày 11/5/17:

Trị giá xuất bán 120 tấn thép. 1 ly được xác định như sau: (100 tấn x 12 trđ) + (20 tấn x 13 trđ) = 1.460 trđ.

 Ngày 15/5/15:

Trị giá xuất bán 100 tấn thép. 2 ly được xác định như sau: (50 tấn x 11 trđ) + (50 tấn x 13 trđ) = 1.200 trđ.

2. Phương pháp trung bình gia quyền.

Theo phương pháp này, kế toán phải tính đơn giá trung bình gia quyền sau mỗi lần nhập hoặc ở thời gian thời gian cuối kỳ, tiếp theo đó lấy số lượng xuất kho nhân với đơn giá trung bình đã tính, rõ ràng:

Trong số đó giá cty trung bình trọn vẹn có thể tính theo một trong 2 cách sau:

Cách 1:  Phương pháp trung bình gia quyền cả kỳ dự trữ

Cách này tuy đơn thuần và giản dị, dễ làm nhưng độ đúng chuẩn hông cao. Công việc tính toán dồn vào thời điểm cuối thời gian tháng, gây tác động đến việc làm quyết toán nói chung, đồng thời sử dụng phương pháp này cũng phải tiến hành tính giá theo từng danh điểm nguyên vật tư, vật tư và công cụ, dụng cụ.

Ví dụ 2: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kế Toán Tp Hà Nội Thủ Đô

– Nguyên liệu A tồn kho thời điểm đầu kỳ: 2.000 kg với đơn giá 2.000 đ/kg

– Tổng nhập trong kỳ của nguyên vật tư A là: 8.000 kg với tổng giá tị là: 14.400.000 đ

– Tổng xuất trong kỳ của nguyên vật tư A là: 5.000 kg

Kế toán tính trị giá xuất kho 5.000 kg nguyên vật tư A như sau:

Cách 2: Phương pháp trung bình gia quyền sau mỗi lần nhập

Theo phương pháp này, sau mỗi lần nhập, kế toán phải xác lập đơn giá trung bình của từng loại nguyên vật tư, công cụ, dụng cụ, thành phầm, thành phầm & hàng hóa. Căn cứ vào đơn giá trung bình và lượng nguyên vật tư, công cụ, dụng cụ, thành phầm, thành phầm & hàng hóa xuất kho giữa gấp hai nhập tiếp theo đó để kế toán xác lập giá thực tiễn của hàng xuất kho.

Cách tính theo đơn giá trung bình sau mỗi lần nhập khắc phục được nhược điểm của cách trên, vừa đúng chuẩn, vừa update. Nhưng lại sở hữu nhược điểm là tốn nhiều công sức của con người, tính toán nhiều lần.

Ví dụ 3: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kế Toán Tp Hà Nội Thủ Đô

– Ngày 1/1/N Nguyên liệu A tồn kho thời điểm đầu kỳ: 2.000 kg, đơn giá 2.000 đ/kg, tổng trị giá 4.000.000 đ

– Ngày 3/1/N nhập kho nguyên vật tư A là: 8.000 kg, đơn giá 1.800 đ/kg, tổng giá tị là: 14.400.000 đ

Tại ngày 3/1/N kế toán xác lập giá cty trung bình 1kg nguyên vật tư A như sau:

– Ngày 4/1/N xuất kho nguyên vật tư A là: 4.000 kg

+ Kế toán xác lập giá trị  4.000 kg nguyên vật tư A xuất kho ngày 4/1/N bằng:

1.840 đ x 4.000 kg = 7.360.000 đ

+ Kế toán xác lập giá trị nguyên vật tư A tồn kho cuối ngày 4/1/N bằng:

4.000.000 đ + 14.400.000 đ – 7.360.000 đ  = 11.040.000 đ

+ Kế toán xác lập số lượng nguyên vật tư A tồn kho cuối ngày 4/1/N bằng:

2.000 kg + 8.000 kg – 4.000 kg = 6.000 kg

– Ngày 7/1/N, nhập kho nguyên vật tư A 2.000 kg, đơn giá: 1.900 đ/kg, tổng trị giá 3.800.000 đ

Tại ngày 7/1/N kế toán xác lập giá cty trung bình 1 kg nguyên vật tư A như sau:

– Ngày 8/1/N xuất kho 3.000 kg nguyên vật tư A

+ Kế toán xác lập giá trị 3.000 kg nguyên vật tư A xuất kho ngày 8/1/N bằng:

1.855 đ x 3.000 đ = 5.565.000 đ

+ Kế toán xác lập giá trị nguyên vật tư A tồn kho cuối ngày 8/1/N bằng:

11.040.000 đ + 3.800.000 đ – 5.565.000 đ  = 9.275.000 đ

+ Kế toán xác lập số lượng nguyên vật tư A tồn kho cuối ngày 8/1/N bằng:

6.000 kg + 2.000 kg – 3.000 kg = 5.000 kg

3. Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO):

Theo phương pháp này, giả thiết rằng số nguyên vật tư, vật tư, công cụ, dụng cụ, thành phầm, thành phầm & hàng hóa nào nhập trước thì xuất trước, xuất hết số nhập trước mới đến số nhập sau theo giá thực tiễn của từng lô hàng xuất. Do đó nguyên vật tư, vật tư, công cụ, dụng cụ, thành phầm, thành phầm & hàng hóa tồn kho thời gian cuối kỳ được xem theo đơn giá của những lần nhập kho ở đầu cuối.

Ví dụ 4: Tại công ty cổ phần Thép. Thanh Bình trong tháng 7/2017 có số liệu như sau:

a) Tồn đầu kỳ: Bằng 0

b) Số liệu nhập. kho hàng hóa trong tháng:

c) Trong tháng công ty xuất bán hàng với chi tiết như sau:

– Ngày 12/7/17 xuất bán 120 tấn thép. 1,5 ly ; 40 tấn thép. 2,3ly.

– Ngày 15/7/15 xuất bán 150 tấn thép. 1,5 ly; 130 tấn thép. 2,3ly.

Ngày 12/7/17  

– Trị giá xuất bán 120 tấn thép. 1,5 ly được xác định như sau: (100 tấn x 11 trđ ) + (20 tấn x 12 trđ) = 1.340 trđ.

– Trị giá xuất bán 40 tấn thép. 2,3 ly được xác định như sau: 40 tấn x 10 trđ = 400 trđ.

Ngày 15/7/15

– Trị giá xuất bán 100 tấn thép. 1,5 ly được xác định như sau: (30 tấn x 12 trđ) + (70 tấn x 13 trđ) = 1.270 trđ.

– Trị giá xuất bán 130 tấn thép. 2,3 ly được xác định như sau: (10 tấn x 10 trđ) + (100 tấn x 11 trđ) + (20 tấn x 12 trđ) = 1.440 trđ.

? Website:    www.vualike.com

? Fanpage: Mẹo kế toán:    https://www.facebook.com/vualike

? Kế Toán Tp Hà Nội Thủ Đô 

▶ Quảng cáo:

Sau khi tìm hiểu thêm Tính giá xuất kho nguyên vật tư, công cụ, dụng cụ, thành phầm, thành phầm & hàng hóa, quý khách cần click more về  và những Dịch Vụ TM kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩   

⏩  

⏩  

⏩  

⏩  

 

 

 

Các từ khóa tương quan

tại Quảng Ninh Giá rẻ, chất lượng
Trung tâm dạy kế toán thuế tại Hải Phòng Đất Cảng CHẤT LƯỢNG CAO
Dịch Vụ TM kê khai thuế tại Q.. Hoàng Mai GIÁ RẺ, CHẤT LƯỢNG TỐT
Dịch Vụ TM kế toán trọn gói tại Lục Ngạn UY TÍN CHẤT LƯỢNG CAO
Mã số thuế Doanh Nghiệp Trách Nhiệm Hữu Hạn Hậu Cần Cảng Quốc Tế Cái Lân
Đóng bảo hiểm hông liên tục đã có được hưởng chính sách thai sản?
Cách hạch toán Tài khoản 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả TT 200
Học kế toán trực tuyến trực tuyến có hiệu suất cao hay hông
Công ty làm dịch vụ văn bản báo cáo giải trình tài chính tại Vũ Ninh Bắc Ninh
Cách kê khai thuế GTGT hàng tháng, hàng quý theo mẫu 01/GTGT


Người dùng đang tìm hiểu thêm postt Tính giá xuất kho nguyên vật tư, công cụ, dụng cụ, thành phầm, thành phầm & hàng hóa 2022

Với việc Người dùng tìm hiểu thêm post Tính giá xuất kho nguyên vật tư, công cụ, dụng cụ, thành phầm, thành phầm & hàng hóa Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kế toán thuế pháp lý giúp sức cho việc làm của tớ.

Tài hướng dẫn Tính giá xuất kho nguyên vật tư, công cụ, dụng cụ, thành phầm, thành phầm & hàng hóa phiên bản tiên tiến và phát triển nhất Free

Nêu Quý khách đang tìm link google drive mega để down tài liệu Free mà chưa tồn tại link hoặc lời giải đáp vẫn còn đấy vướng mắc chưa làm rõ thì để lại binhfluan hoặc tham gia Nhóm zalo để được đặt vướng mắc hướng dẫn Free(Miễn phí).
#Tính #giá #xuất #kho #nguyên #vật #liệu #công #cụ #dụng #cụ #sản #phẩm #hàng #hóa