0765562555

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu luật pháp tỉnh Quảng Bình năm 2021 (2021) ⭐️ Wiki ADS ⭐️ 2021-08-31 23:17:31

Ngan hang cau hoi tap huan Mi thuat lop 6.svg

p.>Cuộc thi “Tìm hiểu luật pháp về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân chúng nhiều cấp cho” bên trên địa phận tỉnh Quảng Bình năm 2021 được tổ chức triển khai theo phong cách mẫu dáng trắc nghiệm, bắt Power kể từ thời điểm ngày 15/3/2021 tới 24h00 ngày 30/4/2021. Người nhập cuộc nhập cuộc cuộc thi nối tiếp giải đáp song mươi vướng mắc trắc nghiệm, cùng với thời hạn tồn trên 40 phút và Dự con kiến số người giải đáp đúng. Mời nhiều nhiều bạn đọc nằm vào theo dõi gợi ý đáp án cuộc thi mò hiểu luật pháp Quảng Bình năm 2021 vào Post bài chưng vứt luận ngay sau này:quý quan lại quý khách khứa hàng đang được đánh giá: Đáp án cuộc thi Tìm hiểu luật pháp tỉnh Quảng Bình năm 2021 Đáp án thi mò hiểu luật pháp Quảng Bình năm 2021 Câu một: Theo quy định của luật pháp hiện ni hành, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân chúng được tổ chức triển khai theo nguyên lý nà? a) Bình đẳng, thẳng và vứt thăm kín. b) Phổ thông, đồng đẳng và vứt thăm kín. c) Phổ thông, đồng đẳng, thẳng và vứt thăm kín. d) Phổ thông, đồng đẳng, thẳng. Câu 2: Tính tới ngày bầu cử được công phụ vương vãi, công dân nước Cộng hòa xã hội công ty thoáng mát rãi lớn to nghĩa VN đầy đủ bao lăm tuổi thì lấy quyền bầu cử và ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng dân chúng nhiều cấp cho? a) Đủ mười sáu tuổi trở lên trên lấy quyền bầu cử và đầy đủ mười tám tuổi trở lên trên lấy quyền ứng cử. b) Đủ mười tám tuổi trở lên trên lấy quyền bầu cử và đầy đủ nhì mươi tuổi trở lên trên lấy quyền ứng cử. c) Đủ mười sáu tuổi trở lên trên lấy quyền bầu cử và đầy đủ nhì mươi kiểu moden tuổi trở lên trên lấy quyền ứng cử. d) Đủ mười tám tuổi trở lên trên lấy quyền bầu cử và đầy đủ nhì mươi kiểu moden tuổi trở lên trên lấy quyền ứng cử. Câu 3: Hội đồng bầu cử quốc gia lấy trách nhiệm coi xét, khiến cho xong và xử lý khả năng bẩm sinh nại về hiệu trái bầu cử đại biểu Quốc hội vào thời hạn bao lăm ngày Tính kể từ khi ngày cảm nhận ra khả năng bẩm sinh nại? a) 35 ngày Tính kể từ khi ngày cảm nhận ra khả năng bẩm sinh nại. b) 40 ngày Tính kể từ khi ngày cảm nhận ra khả năng bẩm sinh nại. c) 30 ngày Tính kể từ khi ngày cảm nhận ra khả năng bẩm sinh nại. d) Liên hệ ngặt nghèo cùng với Nhân dân, lắng tai ý con kiến của Nhân dân, được Nhân dân góp mức độ. Câu 4: Một vào không ít hưởng thụ chỉnh của những người dân ứng cử đại biểu Hội đồng dân chúng theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân chúng năm năm ngoái? a) Liên hệ ngặt nghèo cùng với Nhân dân, thẳng nghỉ ngơi dưỡng cùng với Nhân dân, được Nhân dân tin tưởng. b) Liên hệ ngặt nghèo cùng với Nhân dân, lắng tai ý con kiến của Nhân dân, lấy trách nhiệm khiến cho xong và xử lý lợi quyền tới Nhân dân. c) Liên hệ ngặt nghèo cùng với Nhân dân, lắng tai ý con kiến của Nhân dân, được Nhân dân tin tưởng. d) Liên hệ ngặt nghèo cùng với Nhân dân, lắng tai ý con kiến của Nhân dân, được Nhân dân góp mức độ. Câu 5: Ủy ban bầu cử lấy trách nhiệm coi xét, khiến cho xong và xử lý khả năng bẩm sinh nại về hiệu trái bầu cử đại biểu Hội đồng dân chúng vào thời hạn bao lăm ngày Tính kể từ khi ngày cảm nhận ra khả năng bẩm sinh nại? a) song mươi ngày Tính kể từ khi ngày cảm nhận ra khả năng bẩm sinh nại. b) 25 ngày Tính kể từ khi ngày cảm nhận ra khả năng bẩm sinh nại. c) 30 ngày Tính kể từ khi ngày cảm nhận ra khả năng bẩm sinh nại. d) 35 ngày Tính kể từ khi ngày cảm nhận ra khả năng bẩm sinh nại. Câu 6: Trong cảnh huống đơn mùi vị vũ trang dân chúng và địa phương lấy công cùng một khu vực vứt thăm thì chống ban nà lấy thẩm quyền quy định thiết kế Tổ bầu cử? a) Ủy ban dân chúng cấp cho xã. b) Thường trực Hội đồng dân chúng cấp cho xã. c) Ban túc trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN cấp cho xã. d) Chỉ huy đơn mùi vị vũ trang dân chúng. Câu 7: Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân chúng năm năm ngoái thì trước thời điểm ngày bầu cử, công dân ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân chúng cần nộp giấy tờ ứng cử muộn nhất là mấy ngày? a) Chậm nhất là 30 ngày trước thời điểm ngày bầu cử. Tham khảo: Đáp án Hội thi cán cỗ Tham mưu chất lượng – Dân vận khéo 2021 (Đợt 2)b) Chậm nhất là 50 ngày trước thời điểm ngày bầu cử. c) Chậm nhất là 70 ngày trước thời điểm ngày bầu cử. d) Chậm nhất là 90 ngày trước thời điểm ngày bầu cử. Câu 8: Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân chúng năm năm ngoái thì Ủy ban bầu cử cần tạo nên và công phụ vương vãi list đầu tiên những người dân ứng cử đại biểu Hội đồng dân chúng theo từng đơn mùi vị bầu cử muộn nhất là mấy ngày trước thời điểm ngày bầu cử? a) Chậm nhất là 15 ngày trước thời điểm ngày bầu cử. b) Chậm nhất là song mươi ngày trước thời điểm ngày bầu cử. c) Chậm nhất là 25 ngày trước thời điểm ngày bầu cử. d) Chậm nhất là 30 ngày trước thời điểm ngày bầu cử. Câu 9: Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân chúng năm năm ngoái thì cử tri vào đơn mùi vị vũ trang dân chúng do chống ban nà lập list cử tri? a) Ủy ban dân chúng cấp cho xã khu vực đơn mùi vị đóng góp quân lập nhằm xếp vào list cử tri của khu vực vứt thăm. b) Chỉ huy đơn mùi vị lập theo đơn mùi vị vũ trang dân chúng nhằm xếp vào list cử tri của khu vực vứt thăm khu vực đơn mùi vị đóng góp quân. c) Ủy ban dân chúng cấp cho thị xã khu vực đơn mùi vị đóng góp quân lập nhằm xếp vào list cử tri của khu vực vứt thăm. d) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN cấp cho xã khu vực đơn mùi vị đóng góp quân lập nhằm xếp vào list cử tri của khu vực vứt thăm. Câu 10: Khiếu nại về hiệu trái bầu cử đại biểu Hội đồng dân chúng cần được gửi tặng Ủy ban bầu cử muộn nhất là bao lăm ngày Tính kể từ khi ngày công phụ vương vãi hiệu trái bầu cử đại biểu Hội đồng dân chúng? a) 05 ngày nghỉ ngơi dưỡng Tính kể từ khi ngày công phụ vương vãi hiệu trái bầu cử đại biểu Hội đồng dân chúng. b) 05 ngày Tính kể từ khi ngày công phụ vương vãi hiệu trái bầu cử đại biểu Hội đồng dân chúng. c) 10 ngày Tính kể từ khi ngày công phụ vương vãi hiệu trái bầu cử đại biểu Hội đồng dân chúng. d) 15 ngày Tính kể từ khi ngày công phụ vương vãi hiệu trái bầu cử đại biểu Hội đồng dân chúng. Câu 11: Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân chúng năm năm ngoái thì chống ban lập list cử tri niêm yết list cử tri trên trụ sở Ủy ban dân chúng cấp cho xã và trên những khu vực công cùng của khu vực vứt thăm nhằm Nhân dân giới thiệu muộn nhất mấy ngày trước thời điểm ngày bầu cử? a) Chậm nhất là 60 ngày trước thời điểm ngày bầu cử. Tham khảo: Đáp án Hội thi cán cỗ Tham mưu chất lượng – Dân vận khéo 2021 (Đợt 2)b) Chậm nhất là 50 ngày trước thời điểm ngày bầu cử. c) Chậm nhất là 45 ngày trước thời điểm ngày bầu cử. d) Chậm nhất là 40 ngày trước thời điểm ngày bầu cử. Câu 12: Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân chúng năm năm ngoái thì số người vào list ứng cử đại biểu Quốc hội sinh sống từng đơn mùi vị bầu cử cần nhiều thoáng mát rãi lớn con số đại biểu được bầu sẽ ấn định tới đơn mùi vị bầu cử kia chí ít là mấy người? a) Ít nhất là vào số những những người dân. b) Ít nhất là nhì người. c) Ít nhất là phụ vương vãi người. d) Ít nhất là tư người. Câu 13: Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân chúng năm năm ngoái thì chống ban nà ngay sau này lấy thẩm quyền lập list cử tri? a) Ủy ban dân chúng cấp cho xã lập theo từng khu vực vứt thăm. Đối cùng với thị xã ko lấy đơn mùi vị hành chính yếu ớt xã, thị xã thì Ủy ban dân chúng thị xã lấy trách nhiệm lập list cử tri theo từng khu vực vứt thăm. b) Ủy ban Mặt trận tổ quốc VN cấp cho xã. c) Ủy ban Mặt trận tổ quốc VN cấp cho thị xã. c) Ủy ban dân chúng nhiều thị xã, thị xã, TP khu vực lấy đơn mùi vị hành chính yếu ớt cấp cho xã. Câu 14: Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân chúng năm năm ngoái thì Tổ bầu cử cần niêm yết list đầu tiên những người dân ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng dân chúng sinh sống vị trí vứt thăm muộn nhất là mấy ngày trước thời điểm ngày bầu cử? Xem thêm: Đáp án cuộc thi Tìm hiểu an ninh giao thông vận chuyên chở An Gianga) Chậm nhất là 10 ngày trước thời điểm ngày bầu cử. b) Chậm nhất là 15 ngày trước thời điểm ngày bầu cử. c) Chậm nhất là song mươi ngày trước thời điểm ngày bầu cử. d) Chậm nhất là 30 ngày trước thời điểm ngày bầu cử. Câu 15: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân chúng năm năm ngoái quy định thời hạn tồn trên vứt thăm ra làm sao? a) Việc vứt thăm bắt Power kể từ tư giờ sáng chóe sủa tới bảy giờ tối nằm vào hàng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử trọn vẹn tuy rằng thế cho dù quy định tới đầu tiên phạt động việc vứt thăm sớm thoáng mát rãi lớn tuy rằng thế ko được trước tư giờ sáng chóe sủa hoặc kết thúc muộn thoáng mát rãi lớn tuy rằng thế ko được quá chín giờ tối nằm vào hàng ngày. b) Việc vứt thăm bắt Power kể từ bảy giờ sáng chóe sủa tới bảy giờ tối nằm vào hàng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử trọn vẹn tuy rằng thế cho dù quy định tới đầu tiên phạt động việc vứt thăm sớm thoáng mát rãi lớn tuy rằng thế ko được trước năm giờ sáng chóe sủa hoặc kết thúc muộn thoáng mát rãi lớn tuy rằng thế ko được quá mười giờ tối nằm vào hàng ngày. c) Việc vứt thăm bắt Power kể từ bảy giờ sáng chóe sủa tới bảy giờ tối nằm vào hàng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử trọn vẹn tuy rằng thế cho dù quy định tới đầu tiên phạt động việc vứt thăm sớm thoáng mát rãi lớn tuy rằng thế ko được trước năm giờ sáng chóe sủa hoặc kết thúc muộn thoáng mát rãi lớn tuy rằng thế ko được quá chín giờ tối nằm vào hàng ngày. d) Việc vứt thăm bắt Power kể từ bảy giờ sáng chóe sủa tới mười giờ tối nằm vào hàng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử trọn vẹn tuy rằng thế cho dù quy định tới đầu tiên phạt động việc vứt thăm sớm thoáng mát rãi lớn tuy rằng thế ko được trước năm giờ sáng chóe sủa hoặc kết thúc muộn thoáng mát rãi lớn tuy rằng thế ko được quá mười giờ tối nằm vào hàng ngày. Câu 16: Khiếu nại về hiệu trái bầu cử đại biểu Quốc hội cần được gửi tặng chống ban nà ngay sau này? a) Hội đồng bầu cử quốc gia. b) Quốc hội. c) quốc gia. d) Ủy ban bầu cử. Câu 17: Ban bầu cử đại biểu Hội đồng dân chúng cấp cho tỉnh, cấp cho thị xã, cấp cho xã do chống ban nà quy định thiết kế? a) Cấp ủy nằm vào cấp cho. b) Thường trực Hội đồng dân chúng nằm vào cấp cho. c) Ban túc trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN nằm vào cấp cho. d) Ủy ban dân chúng nằm vào cấp cho. Câu 18: Khiếu nại về hiệu trái bầu cử đại biểu Hội đồng dân chúng cần được gửi tặng chống ban nà ngay sau này? a) Ủy ban dân chúng xã. b) Hội đồng dân chúng xã. c) Ủy ban bầu cử. d) Ủy ban dân chúng thị xã. Câu 19: Một vào không ít hưởng thụ chỉnh của những người dân ứng cử đại biểu Quốc hội theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân chúng năm năm ngoái? a) Tôn trọng Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện ni công tác thay đổi new mẻ, vì thế tiềm năng dân nhiều, nước mạnh, dân công ty thoáng mát rãi lớn to, công bởi vì thế, văn minh. b) Tận tụy cùng với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện ni công tác thay đổi new mẻ, vì thế tiềm năng dân nhiều, nước mạnh, dân công ty thoáng mát rãi lớn to, công bởi vì thế, văn minh. c) Trung thành cùng với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện ni công tác thay đổi new mẻ, vì thế tiềm năng dân nhiều, nước mạnh, dân công ty thoáng mát rãi lớn to, công bởi vì thế, văn minh. d) Trung thành cùng với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, cần thực hiện ni bởi vì thế được công tác thay đổi new mẻ, vì thế tiềm năng dân nhiều, nước mạnh, dân công ty thoáng mát rãi lớn to, công bởi vì thế, văn minh. Câu song mươi: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân chúng quy định ngày bầu cử là ngày nà? a) Phải là ngày công ty thoáng mát rãi lớn to nhật và được công phụ vương vãi muộn nhất là 115 ngày trước thời điểm ngày bầu cử. b) Phải là ngày loại bảy và được công phụ vương vãi muộn nhất là 115 ngày trước thời điểm ngày bầu cử. c) Phải là ngày nghỉ ngơi và được công phụ vương vãi muộn nhất là 115 ngày trước thời điểm ngày bầu cử. d) Phải là ngày loại bảy hoặc công ty thoáng mát rãi lớn to nhật và được công phụ vương vãi muộn nhất là 115 ngày trước thời điểm ngày bầu cử. Cuộc thi “Tìm hiểu luật pháp về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân chúng nhiều cấp cho” bên trên địa phận tỉnh Quảng Bình năm 2021 được tổ chức triển khai theo phong cách mẫu dáng trắc nghiệm, bắt Power kể từ thời điểm ngày 15/3/2021 tới 24h00 ngày 30/4/2021. Người nhập cuộc nhập cuộc cuộc thi nối tiếp giải đáp song mươi vướng mắc trắc nghiệm, cùng với thời hạn tồn trên 40 phút và Dự con kiến số người giải đáp đúng. Mời nhiều nhiều bạn đọc nằm vào theo dõi gợi ý đáp án cuộc thi mò hiểu luật pháp Quảng Bình năm 2021 vào Post bài chưng vứt luận ngay sau này:quý quan lại quý khách khứa hàng đang được đánh giá: Đáp án cuộc thi Tìm hiểu luật pháp tỉnh Quảng Bình năm 2021 Đáp án thi mò hiểu luật pháp Quảng Bình năm 2021 Câu một: Theo quy định của luật pháp hiện ni hành, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân chúng được tổ chức triển khai theo nguyên lý nà? a) Bình đẳng, thẳng và vứt thăm kín. b) Phổ thông, đồng đẳng và vứt thăm kín. c) Phổ thông, đồng đẳng, thẳng và vứt thăm kín. d) Phổ thông, đồng đẳng, thẳng. Câu 2: Tính tới ngày bầu cử được công phụ vương vãi, công dân nước Cộng hòa xã hội công ty thoáng mát rãi lớn to nghĩa VN đầy đủ bao lăm tuổi thì lấy quyền bầu cử và ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng dân chúng nhiều cấp cho? a) Đủ mười sáu tuổi trở lên trên lấy quyền bầu cử và đầy đủ mười tám tuổi trở lên trên lấy quyền ứng cử. b) Đủ mười tám tuổi trở lên trên lấy quyền bầu cử và đầy đủ nhì mươi tuổi trở lên trên lấy quyền ứng cử. c) Đủ mười sáu tuổi trở lên trên lấy quyền bầu cử và đầy đủ nhì mươi kiểu moden tuổi trở lên trên lấy quyền ứng cử. d) Đủ mười tám tuổi trở lên trên lấy quyền bầu cử và đầy đủ nhì mươi kiểu moden tuổi trở lên trên lấy quyền ứng cử. Câu 3: Hội đồng bầu cử quốc gia lấy trách nhiệm coi xét, khiến cho xong và xử lý khả năng bẩm sinh nại về hiệu trái bầu cử đại biểu Quốc hội vào thời hạn bao lăm ngày Tính kể từ khi ngày cảm nhận ra khả năng bẩm sinh nại? a) 35 ngày Tính kể từ khi ngày cảm nhận ra khả năng bẩm sinh nại. b) 40 ngày Tính kể từ khi ngày cảm nhận ra khả năng bẩm sinh nại. c) 30 ngày Tính kể từ khi ngày cảm nhận ra khả năng bẩm sinh nại. d) Liên hệ ngặt nghèo cùng với Nhân dân, lắng tai ý con kiến của Nhân dân, được Nhân dân góp mức độ. Câu 4: Một vào không ít hưởng thụ chỉnh của những người dân ứng cử đại biểu Hội đồng dân chúng theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân chúng năm năm ngoái? a) Liên hệ ngặt nghèo cùng với Nhân dân, thẳng nghỉ ngơi dưỡng cùng với Nhân dân, được Nhân dân tin tưởng. b) Liên hệ ngặt nghèo cùng với Nhân dân, lắng tai ý con kiến của Nhân dân, lấy trách nhiệm khiến cho xong và xử lý lợi quyền tới Nhân dân. c) Liên hệ ngặt nghèo cùng với Nhân dân, lắng tai ý con kiến của Nhân dân, được Nhân dân tin tưởng. d) Liên hệ ngặt nghèo cùng với Nhân dân, lắng tai ý con kiến của Nhân dân, được Nhân dân góp mức độ. Câu 5: Ủy ban bầu cử lấy trách nhiệm coi xét, khiến cho xong và xử lý khả năng bẩm sinh nại về hiệu trái bầu cử đại biểu Hội đồng dân chúng vào thời hạn bao lăm ngày Tính kể từ khi ngày cảm nhận ra khả năng bẩm sinh nại? a) song mươi ngày Tính kể từ khi ngày cảm nhận ra khả năng bẩm sinh nại. b) 25 ngày Tính kể từ khi ngày cảm nhận ra khả năng bẩm sinh nại. c) 30 ngày Tính kể từ khi ngày cảm nhận ra khả năng bẩm sinh nại. d) 35 ngày Tính kể từ khi ngày cảm nhận ra khả năng bẩm sinh nại. Câu 6: Trong cảnh huống đơn mùi vị vũ trang dân chúng và địa phương lấy công cùng một khu vực vứt thăm thì chống ban nà lấy thẩm quyền quy định thiết kế Tổ bầu cử? a) Ủy ban dân chúng cấp cho xã. b) Thường trực Hội đồng dân chúng cấp cho xã. c) Ban túc trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN cấp cho xã. d) Chỉ huy đơn mùi vị vũ trang dân chúng. Câu 7: Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân chúng năm năm ngoái thì trước thời điểm ngày bầu cử, công dân ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân chúng cần nộp giấy tờ ứng cử muộn nhất là mấy ngày? a) Chậm nhất là 30 ngày trước thời điểm ngày bầu cử. Tham khảo: Đáp án Hội thi cán cỗ Tham mưu chất lượng – Dân vận khéo 2021 (Đợt 2)b) Chậm nhất là 50 ngày trước thời điểm ngày bầu cử. c) Chậm nhất là 70 ngày trước thời điểm ngày bầu cử. d) Chậm nhất là 90 ngày trước thời điểm ngày bầu cử. Câu 8: Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân chúng năm năm ngoái thì Ủy ban bầu cử cần tạo nên và công phụ vương vãi list đầu tiên những người dân ứng cử đại biểu Hội đồng dân chúng theo từng đơn mùi vị bầu cử muộn nhất là mấy ngày trước thời điểm ngày bầu cử? a) Chậm nhất là 15 ngày trước thời điểm ngày bầu cử. b) Chậm nhất là song mươi ngày trước thời điểm ngày bầu cử. c) Chậm nhất là 25 ngày trước thời điểm ngày bầu cử. d) Chậm nhất là 30 ngày trước thời điểm ngày bầu cử. Câu 9: Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân chúng năm năm ngoái thì cử tri vào đơn mùi vị vũ trang dân chúng do chống ban nà lập list cử tri? a) Ủy ban dân chúng cấp cho xã khu vực đơn mùi vị đóng góp quân lập nhằm xếp vào list cử tri của khu vực vứt thăm. b) Chỉ huy đơn mùi vị lập theo đơn mùi vị vũ trang dân chúng nhằm xếp vào list cử tri của khu vực vứt thăm khu vực đơn mùi vị đóng góp quân. c) Ủy ban dân chúng cấp cho thị xã khu vực đơn mùi vị đóng góp quân lập nhằm xếp vào list cử tri của khu vực vứt thăm. d) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN cấp cho xã khu vực đơn mùi vị đóng góp quân lập nhằm xếp vào list cử tri của khu vực vứt thăm. Câu 10: Khiếu nại về hiệu trái bầu cử đại biểu Hội đồng dân chúng cần được gửi tặng Ủy ban bầu cử muộn nhất là bao lăm ngày Tính kể từ khi ngày công phụ vương vãi hiệu trái bầu cử đại biểu Hội đồng dân chúng? a) 05 ngày nghỉ ngơi dưỡng Tính kể từ khi ngày công phụ vương vãi hiệu trái bầu cử đại biểu Hội đồng dân chúng. b) 05 ngày Tính kể từ khi ngày công phụ vương vãi hiệu trái bầu cử đại biểu Hội đồng dân chúng. c) 10 ngày Tính kể từ khi ngày công phụ vương vãi hiệu trái bầu cử đại biểu Hội đồng dân chúng. d) 15 ngày Tính kể từ khi ngày công phụ vương vãi hiệu trái bầu cử đại biểu Hội đồng dân chúng. Câu 11: Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân chúng năm năm ngoái thì chống ban lập list cử tri niêm yết list cử tri trên trụ sở Ủy ban dân chúng cấp cho xã và trên những khu vực công cùng của khu vực vứt thăm nhằm Nhân dân giới thiệu muộn nhất mấy ngày trước thời điểm ngày bầu cử? a) Chậm nhất là 60 ngày trước thời điểm ngày bầu cử. Tham khảo: Đáp án Hội thi cán cỗ Tham mưu chất lượng – Dân vận khéo 2021 (Đợt 2)b) Chậm nhất là 50 ngày trước thời điểm ngày bầu cử. c) Chậm nhất là 45 ngày trước thời điểm ngày bầu cử. d) Chậm nhất là 40 ngày trước thời điểm ngày bầu cử. Câu 12: Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân chúng năm năm ngoái thì số người vào list ứng cử đại biểu Quốc hội sinh sống từng đơn mùi vị bầu cử cần nhiều thoáng mát rãi lớn con số đại biểu được bầu sẽ ấn định tới đơn mùi vị bầu cử kia chí ít là mấy người? a) Ít nhất là vào số những những người dân. b) Ít nhất là nhì người. c) Ít nhất là phụ vương vãi người. d) Ít nhất là tư người. Câu 13: Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân chúng năm năm ngoái thì chống ban nà ngay sau này lấy thẩm quyền lập list cử tri? a) Ủy ban dân chúng cấp cho xã lập theo từng khu vực vứt thăm. Đối cùng với thị xã ko lấy đơn mùi vị hành chính yếu ớt xã, thị xã thì Ủy ban dân chúng thị xã lấy trách nhiệm lập list cử tri theo từng khu vực vứt thăm. b) Ủy ban Mặt trận tổ quốc VN cấp cho xã. c) Ủy ban Mặt trận tổ quốc VN cấp cho thị xã. c) Ủy ban dân chúng nhiều thị xã, thị xã, TP khu vực lấy đơn mùi vị hành chính yếu ớt cấp cho xã. Câu 14: Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân chúng năm năm ngoái thì Tổ bầu cử cần niêm yết list đầu tiên những người dân ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng dân chúng sinh sống vị trí vứt thăm muộn nhất là mấy ngày trước thời điểm ngày bầu cử? Xem thêm: Đáp án cuộc thi Tìm hiểu an ninh giao thông vận chuyên chở An Gianga) Chậm nhất là 10 ngày trước thời điểm ngày bầu cử. b) Chậm nhất là 15 ngày trước thời điểm ngày bầu cử. c) Chậm nhất là song mươi ngày trước thời điểm ngày bầu cử. d) Chậm nhất là 30 ngày trước thời điểm ngày bầu cử. Câu 15: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân chúng năm năm ngoái quy định thời hạn tồn trên vứt thăm ra làm sao? a) Việc vứt thăm bắt Power kể từ tư giờ sáng chóe sủa tới bảy giờ tối nằm vào hàng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử trọn vẹn tuy rằng thế cho dù quy định tới đầu tiên phạt động việc vứt thăm sớm thoáng mát rãi lớn tuy rằng thế ko được trước tư giờ sáng chóe sủa hoặc kết thúc muộn thoáng mát rãi lớn tuy rằng thế ko được quá chín giờ tối nằm vào hàng ngày. b) Việc vứt thăm bắt Power kể từ bảy giờ sáng chóe sủa tới bảy giờ tối nằm vào hàng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử trọn vẹn tuy rằng thế cho dù quy định tới đầu tiên phạt động việc vứt thăm sớm thoáng mát rãi lớn tuy rằng thế ko được trước năm giờ sáng chóe sủa hoặc kết thúc muộn thoáng mát rãi lớn tuy rằng thế ko được quá mười giờ tối nằm vào hàng ngày. c) Việc vứt thăm bắt Power kể từ bảy giờ sáng chóe sủa tới bảy giờ tối nằm vào hàng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử trọn vẹn tuy rằng thế cho dù quy định tới đầu tiên phạt động việc vứt thăm sớm thoáng mát rãi lớn tuy rằng thế ko được trước năm giờ sáng chóe sủa hoặc kết thúc muộn thoáng mát rãi lớn tuy rằng thế ko được quá chín giờ tối nằm vào hàng ngày. d) Việc vứt thăm bắt Power kể từ bảy giờ sáng chóe sủa tới mười giờ tối nằm vào hàng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử trọn vẹn tuy rằng thế cho dù quy định tới đầu tiên phạt động việc vứt thăm sớm thoáng mát rãi lớn tuy rằng thế ko được trước năm giờ sáng chóe sủa hoặc kết thúc muộn thoáng mát rãi lớn tuy rằng thế ko được quá mười giờ tối nằm vào hàng ngày. Câu 16: Khiếu nại về hiệu trái bầu cử đại biểu Quốc hội cần được gửi tặng chống ban nà ngay sau này? a) Hội đồng bầu cử quốc gia. b) Quốc hội. c) quốc gia. d) Ủy ban bầu cử. Câu 17: Ban bầu cử đại biểu Hội đồng dân chúng cấp cho tỉnh, cấp cho thị xã, cấp cho xã do chống ban nà quy định thiết kế? a) Cấp ủy nằm vào cấp cho. b) Thường trực Hội đồng dân chúng nằm vào cấp cho. c) Ban túc trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN nằm vào cấp cho. d) Ủy ban dân chúng nằm vào cấp cho. Câu 18: Khiếu nại về hiệu trái bầu cử đại biểu Hội đồng dân chúng cần được gửi tặng chống ban nà ngay sau này? a) Ủy ban dân chúng xã. b) Hội đồng dân chúng xã. c) Ủy ban bầu cử. d) Ủy ban dân chúng thị xã. Câu 19: Một vào không ít hưởng thụ chỉnh của những người dân ứng cử đại biểu Quốc hội theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân chúng năm năm ngoái? a) Tôn trọng Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện ni công tác thay đổi new mẻ, vì thế tiềm năng dân nhiều, nước mạnh, dân công ty thoáng mát rãi lớn to, công bởi vì thế, văn minh. b) Tận tụy cùng với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện ni công tác thay đổi new mẻ, vì thế tiềm năng dân nhiều, nước mạnh, dân công ty thoáng mát rãi lớn to, công bởi vì thế, văn minh. c) Trung thành cùng với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện ni công tác thay đổi new mẻ, vì thế tiềm năng dân nhiều, nước mạnh, dân công ty thoáng mát rãi lớn to, công bởi vì thế, văn minh. d) Trung thành cùng với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, cần thực hiện ni bởi vì thế được công tác thay đổi new mẻ, vì thế tiềm năng dân nhiều, nước mạnh, dân công ty thoáng mát rãi lớn to, công bởi vì thế, văn minh. Câu song mươi: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân chúng quy định ngày bầu cử là ngày nà? a) Phải là ngày công ty thoáng mát rãi lớn to nhật và được công phụ vương vãi muộn nhất là 115 ngày trước thời điểm ngày bầu cử. b) Phải là ngày loại bảy và được công phụ vương vãi muộn nhất là 115 ngày trước thời điểm ngày bầu cử. c) Phải là ngày nghỉ ngơi và được công phụ vương vãi muộn nhất là 115 ngày trước thời điểm ngày bầu cử. d) Phải là ngày loại bảy hoặc công ty thoáng mát rãi lớn to nhật và được công phụ vương vãi muộn nhất là 115 ngày trước thời điểm ngày bầu cử.

Dữ Liệu Đáp án cuộc thi Tìm hiểu luật pháp tỉnh Quảng Bình năm 2021 (2021) ⭐️ Wiki ADS ⭐️

2021-08-31 23:17:31 #Đáp #án #cuộc #thi #Tìm #hiểu #pháp #luật #tỉnh #Quảng #Bình #năm #Wiki #ADS