0765562555

Đề thi thân học tập kì 2 môn Toán lớp 5 ngôi trường tè học tập La Phù, HN năm năm ngoái 2021-08-11 16:18:50

De thi giua hoc ki 2 mon Toan lop 5

Đề thi lưu học tập kì 2 môn Toán lớp 5 niên học tập năm ngoái – năm năm ni ngôi trường tè học tập La Phù, HN là đề giới thiệu học tập kì II môn Toán lớp 5 lấy đáp án dành riêng biệt tới những nhiều bạn đọc nghỉ ngơi dưỡng sinh và thầy cô mò hiểu. Mời nhiều em HS nằm vào luyện tập cùng với đề thi này nhằm chuẩn bị sẵn sàng rất chất lượng tới kỳ thi học tập kì 2 chuẩn bị tiếp phía trên. Chúc nhiều em ôn thi chất lượng! Đề thi thân học tập kì 2 môn Toán lớp 5 niên học tập năm năm ni – 2017 theo Thông tư 22 Đề thi thân học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 niên học tập năm năm ni – 2017 theo Thông tư 22 Đề thi thân học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 niên học tập năm năm ni – 2017 Đề thi thân học tập kì 2 môn Toán lớp 5 Trường Tiểu học tập La Phù ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ IINăm học tập năm ngoái- 2016Môn: Toán 5Thời gian: 40 phút I- Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu một: (0,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào câu vấn đáp sau a) 9m36dm3 = 9,600m3 b) 758dm3 = 0,758m3 Câu 2: (0,5 điểm) 1giờ 36 phút = ………giờ. Số mong muốn thiết điền vào khu vực trống là A. một,6 giờ B. một,36 giờ C. một,06 giờ Câu 3: (0,5 điểm) Một hình lập phương lấy dung tích s quy hoạnh S xung vòng bao quanh là 16cm2 thì cạnh của hình lập phương này là: A. 2cm B. 3cm C. 4cm Câu 4 (0,5 điểm) Một hình trụ trụ lấy 2 lần bán kính là vào số những những,2m thì dung tích s quy hoạnh S của hình trụ trụ này là: A. một,1304m2 B. 11,304m2 C. 4,5216m2 Câu 5 (0,5 điểm): 25% của 120 là: A. 25 B. 30 C. 40 Câu 6 (0,5 điểm) Một thùng đựng dầu ko lấy nắp che dáng vẻ lập phương lấy cạnh là 5dm. Để kháng rỉ sét người ta tô toàn bộ nhiều mặt phí ngoài của thùng. Diện tích mong muốn thiết quét tô tới thùng là: A. 125dm2 B. 150dm2 C.100dm2 II- Phần tự động luận (7 điểm) Bài một (2 điểm) Tìm x: a. 136,5 – x = 5,4 : 0,12 Bài 2 (một điều) Tính lợi quyền biểu thức: a) 145 + 637,38 : 18 x 2,5 b) (27,8 + 16,4) x 5 Bài 3 (3 điểm) Một bể nước hình vỏ hộp chữ nhật lấy chiều mạn tính là 4,5m, chiều thoáng mát rãi lớn là 2,5m và độ cao là vào số những những,8m. (bể ko lấy nắp che che)a) Tính dung tích s quy hoạnh S xung vòng bao quanh và dung tích s quy hoạnh S toàn phần của bể nước hình vỏ hộp chữ nhật kia. b) Bể kia đựng chấp được không ít nhất bao lăm lít nước? (1dm3 = 1lít). c) Trong bể đang được lấy 16,2m3 nước. Tính độ cao của mực nước vào bể. Bài 4 (một điều). Tính lợi quyền từng biểu thức sau: 0,một + 0,2 + 0,3 + 0,4 + ……….+0, 19

Nguồn Đề thi thân học tập kì 2 môn Toán lớp 5 ngôi trường tè học tập La Phù, HN năm năm ngoái

2021-08-11 16:18:50 #Đề #thi #thân #học tập #kì #môn #Toán #lớp #ngôi trường #tè #học tập #Phù #Hà #Nội #năm