0765562555

Đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm năm ngoái ngôi trường tè học tập Phạm Văn Đồng (2021) ⭐️ ⭐️ 2021-08-10 13:33:54

De thi hoc ki 2 mon Tieng Anh lop 3

Đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm năm ngoái Ky thi học tập kì 2 đang được tới tức thì lập tức, edu.vualike.com xin mách nước nhỏ nhau bảo tới quý bố mẹ và nhiều em HS Đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm năm ngoái ngôi trường tè học tập Phạm Văn Đồng. Đề thi bao gồm 8 vướng mắc thoáng mát rãi lớn to lấy đáp án kèm theo, nơi phía trên tư liệu luyện tập Tiếng Anh thú mùi vị dành riêng biệt tới những em HS lớp 3. Chúc nhiều em ôn tập chất lượng và đạt hiệu trái cao vào kỳ thi học tập kì 2 chuẩn bị tiếp phía trên. Đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm năm ngoái ngôi trường Tiểu học tập B Yên Đồng, Tỉnh Nam Định Đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm năm năm ni được chuyên chở nhiều nhất Đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 theo Thông tư 22 Trường TH Phạm Văn Đồng Họ và thương hiệu:………………………………… Lớp 3………. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH LỚP 3 Thời gian: 40 phút – Năm học tập trước kia kia – năm ngoái PART một: LISTENING ( song mươi minutes) Question một. Listen and number. (một pt) Question 2. Listen and draw the line. There is an example. (một pt) Question 3. Listen and tick. (2 pt) Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm năm ngoái Question một: (một.đ) Mỗi câu đúng chấm 0,25 đ một. There is a garden in front of the house. 3. There is a kitchen. 2. A: This is my bedroom. 4. The bathroom is big.B: Oh, it’s nice Đáp án: A. 2 B. một C. 4 D. 3 Question 2: (một.đ) Mỗi câu đúng chấm 0.25 đ 0. I have a parrot. một. Do you have a teddy bear? – > Yes, I do 2. My brother has a goldfish. 3. Nam has a plane. 4. What toys do you lượt mến? -> I lượt mến ships. Question 3: (2.đ) Mỗi câu đúng chấm 0.5 đ một. A. What are they doing? -> They are playing kites. 2. B. What’s the weather lượt mến? -> It’s sunny. 3. A. They are playing hide and seek. 4. A. How old is your sister? -> She’s eleven. Question 4:(một.đ) Mỗi câu đúng chấm 0.25 đ một. There are two posters on the wall. 2. The balls are under the bed. 3. I have a dog. 4. My sister has two rabbits Question 5: (một.đ) Mỗi câu đúng chấm 0.25đ một. is 2. robots 3.has 4. listening 5. toys Question 6: (một.đ) Mỗi câu đúng chấm 0.25đ một. home page 2. kitchen 3. watching 4. Linda 5. cleaning Question 7: (một.đ) Mỗi câu đúng chấm 0.25đ một. xế hộp 2. doll 3. rabbit 4. cát Question 8: (một.đ) Mỗi câu đúng chấm 0.25đ một. There are four doors. 2. I have a robot. 3. He has two brothers. 4. She is playing the piano.

Data Đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm năm ngoái ngôi trường tè học tập Phạm Văn Đồng (2021) ⭐️ ⭐️

2021-08-10 13:33:54 #Đề #thi #học tập #kì #môn #Tiếng #Anh #lớp #năm #ngôi trường #tè #học tập #Phạm #Văn #Đồng #