0765562555

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp một ngôi trường tè học tập Trưng Vương (2021) ⭐️ ⭐️ 2021-08-10 14:30:26

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 1 truong

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp một Đề giới thiệu học tập kì 2 môn Toán lớp một – Trường tè học tập Trưng Vương là tư liệu mò hiểu dành riêng biệt tới quý thầy cô, bố mẹ và nhiều em HS. Đề thi học tập kì 2 lớp một môn Toán này nối tiếp góp nhiều em ôn tập và càng ngày càng trở nên tăng lại kĩ năng và kĩ năng của môn Toán và thoải mái tự động tín thực hiện chất lượng bài chưng vứt giới thiệu cuối học tập kì 2 lớp một môn Toán lớp một. Sau phía trên, mời nhiều em nằm vào mò hiểu. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp một lấy bảng ma trận đề thi Đề thi học tập kì 2 lớp một môn Tiếng Việt ngôi trường tè học tập Phú Trung năm năm năm ni – 2017 Đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp một theo Thông tư 22 Trường: Tiểu học tập Trưng VươngLớp: một……Họ và thương hiệu:…………………….. KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ IIMôn: ToánKHỐI INăm học tập: 2011 – 2012 Điểm Lời phê Giám thị:………………………………… Giám khảo:…………………………….. Câu một (một điều) Viết số vào khu vực trống: Sáu mươi tư ……. Hai mươi tám…….. Bốn mươi lăm……… Chín mươi tư……….. Tám mươi nhì………. Bảy mươi sáu………. Một trăm………. Ba mươi phụ vương vãi……….. Năm mươi bảy………… Sáu mươi chín………. Câu 2: Số? (một điều) Câu 3: (2 điểm) a) Đặt tính rồi tính: 45 + 32 31 + 51 87 – 4 97 – 67 ……….. ………… ……….. ……….……….. ………… ………. ……….……….. ………… ……….. ……….. b) 79 – 63 = …….. 94 + 5 -4 = ……… 16 + 42 = ……… 76 – 26 + 10 = ……. Câu 4: (một điều) Viết số vào khu vực chấm: a) Lúc 6 giờ, kim ngắn chỉ vào số ……, kim mạn tính chỉ vào số ……… b) Lúc 3h, kim ngắn chỉ vào số ………, kim mạn tính chỉ vào số ……… Câu 5: (một điều) Viết tiếp vào khu vực chấm: Một tuần lễ lấy …… ngày là: công ty thoáng mát rãi lớn to nhật,…………….…………..………………….. Câu 6: (một điều) Đo độ mạn tính nhiều đoạn thẳng rồi viết lách số đo: Câu 7: (một điều) Điền Đ hoặc S vào đầu từng câu ứng a) 54 – 24 > 45 – 24 b) 89 – 11 = 36 + 32 c) 45 + 30 > 35 + 40 d) 97 – 64 < 78 – 35 Câu 8: (2 điểm) a) Hoa cấp được 25 con chiếc chim. Mai cấp được 21 con chiếc chim. Hỏi cả nhì nhiều bạn đọc cấp được toàn bộ bao lăm con chiếc chim? b) Một sợi dây mạn tính 79cm. Bố giới hạn giảm 50cm. Hỏi sợi dây còn còn sót lại mạn tính bao lăm centimet?

Nguồn Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp một ngôi trường tè học tập Trưng Vương (2021) ⭐️ ⭐️

2021-08-10 14:30:26 #Đề #thi #học tập #kì #môn #Toán #lớp #ngôi trường #tè #học tập #Trưng #Vương #