0765562555

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 22 (2021) ⭐️ ⭐️ 2021-08-10 09:49:07

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 2 theo

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 niên học tập năm năm ni – 2017 theo Thông tư 22, lấy bảng ma trận đề thi kèm theo. Giúp nhiều em HS lớp 2 ôn tập, càng ngày càng trở nên tăng kĩ năng và kĩ năng chuẩn bị sẵn sàng tới bài chưng vứt thi hoàn cảnh sinh sống hoàn cảnh cuối năm đạt hiệu trái cao. Đồng thời nơi phía trên tư liệu mò hiểu tới những thầy cô Khi ra đề tới những em HS theo rất nhiều nấc chuẩn chỉnh kĩ năng và kĩ năng Thông tư 22. Mời thầy cô nằm vào theo cùng với rất nhiều em mò hiểu nội dung còn nữa ngay sau này: Ma trận đề thi học tập kì 2 lớp 2 theo Thông tư 22 Sở đề thi học tập kì 2 lớp 2 niên học tập năm ngoái – năm năm ni Đề giới thiệu học tập kì 2 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 22 Câu một: Kết trái của phép tính: 245 – 59 = ? (M1 – 0.5) a. 304 b. 186 c. 168 d. 286 Câu 2: một m = ….. centimet? Số phù hợp mong muốn thiết điền vào khu vực trống là: (M2 – 0.5) a . 10 centimet b. 100 centimet c. 1000 centimet d. một centimet Câu 3: 0 : 4 = ? Kết trái của phép tính là: (M1 – 0,5) a. 0 b. một c. 4 d. 40 Câu 4: (0,5đ) Độ mạn tính đàng cấp khúc sau là: (M1 – 0.5) a. 16 centimet b. song mươi centimet c. 15 centimet d. 12 centimet Câu 5: 30 + 50 □ song mươi + 60. Dấu mong muốn thiết điền vào ô trống là: (M1 – 0.5) a. < b. > c. = d. ko lấy lốt nà Câu 6: Chu vi hình tứ giác sau là: (M2 – 0.5) a. 19cm b. 20cm c. 21cm d. 22cm Câu 7: Đặt tính rồi tính (M2- một) a) 465 + 213 b) 857 – 432 c) 456 – 19 d) 234 + 296. Câu 8: Tính ( M1- 0.5) 5 x 0 =……… 32 : 4 = …………….. 21 : 3 =……… 45 : 5= ……… 5 x 8 =……………. Câu 9: Tính (M2- một) a)10 kilogam + 36 kilogam – 21 kilogam =………………….. b) 18 centimet : 2 centimet + 45 centimet = ………………..= ………………….. =………………… Câu 10: Viết tiếp vào khu vực chấm tới phù hợp ( M3 – một) Lớp 2C lấy 21 HS nữ giới. Số HS nữ giới nhiều thoáng mát rãi lớn số HS trai giới là 6 em. Hỏi lớp 2C lấy bao lăm HS trai giới? Trả lời: Lớp 2C lấy số HS trai giới là: ……………………………………………….. Câu 11: Hình mặt lấy …………. hình tứ giác (M1 – 0.5) Hình mặt lấy …………. hình 3 giác Câu 12: Bài toán: (M3 – 2) Một chưng vứt thợ may người dùng 16 m vải vóc nhằm may 4 cỗ áo xống tương tự động như nhau. Hỏi nhằm may một cỗ áo xống như thế mong muốn thiết bao lăm mét vải vóc? Câu 13: Tìm hiệu của số tròn chục thoáng mát rãi lớn to số 1 cùng với số chẵn thoáng mát rãi lớn to số 1 lấy vào bản thân một chữ số (M4 – một). Bảng ma trận đề giới thiệu môn Toán lớp 2 học tập kì 2 Mạch kĩ năng và kĩ năng, kĩ năng Số câu và số điểm Mức một Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL Số học tập và phép tính: Cộng, trừ ko ghi nhớ (lấy ghi nhớ ) vào phạm vi 1000; nhân, phân bổ vào phạm vi nhiều bảng tính sẽ học tập Số câu 4 một một một 6 một Số điểm 2 một một một 4 một Đại lượng và đo đại lượng: mét, ki- lô- mét; mi – li – mét; đề – xi – mét; lít; ki- lô- gam; ngày; giờ; phút Số câu 2 2 Số điểm một một Yếu tố hình học tập: hình 3 giác; chu vi hình 3 giác; hình tứ giác; chu vi hình tứ giác; độ mạn tính đàng cấp khúc Số câu 2 một 3 Số điểm một một 2 Giải vướng mắc đơn về phép cùng, phép trừ, phép nhân, phép phân bổ. Số câu một một Số điểm 2 2 Tổng Số câu 6 4 một một một 11 2 Số điểm 3 3 một 2 một 7 3

Bài viết lách Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 22 (2021) ⭐️ ⭐️

2021-08-10 09:49:07 #Đề #thi #học tập #kì #môn #Toán #lớp #theo #Thông #tư #