0765562555

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 ngôi trường tè học tập Lương Tài, Hưng Yên năm năm năm ni 2021-08-10 16:46:13

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 2 truong

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 Mời nhiều em nằm vào mò hiểu đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 ngôi trường tè học tập Lương Tài, Hưng Yên niên học tập năm năm ni – 2017 lấy đáp án thế vớ là tư liệu mò hiểu hữu ích môn Toán lớp 2. Chúc nhiều em ôn tập chất lượng và đạt hiệu trái cao vào kỳ thi học tập kì 2 chuẩn bị tiếp phía trên. Ma trận đề thi học tập kì 2 lớp 4 theo Thông tư 22 Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 năm năm ngoái ngôi trường Tiểu học tập Quang Trung Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 ngôi trường tè học tập Phú Hộ, Phú Thọ năm năm ngoái – năm năm ni Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 lấy đáp án Trường Tiểu học tập Lương Tài BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM Lớp: 2B . NĂM HỌC: năm năm ni-2017 Họ và thương hiệu:…………………………………………….. Môn: Toán Thời gian: 40 phút (Không kể thời hạn tồn trên giao đề) I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh vào đáp án đúng nhất sinh sống nhiều câu một, 2, 3, 4. 5: Câu một: (0,5 điểm) 429 gọi là: A. Bốn trăm nhì mươi chínB. Bốn trăm nhì chínC. Chín trăm nhì mươi tưD. Bốn trăm Câu 2: (0,5 điểm) Chín trăm tư mươi lăm viết lách là: A. 900 B. 945 C. 954 D. 90045 Câu 3: (0,5 điểm) Đồng hồ nước chỉ: A. 3 giờB. 4 giờ 15 phútC. 4 giờ 30 phútD. 16 giờ 15 phút chiều Câu 4: (0,5 điểm) Số tức thì lập tức liền trước số 525 là: A. 526 B. 400 C. 524 D. 600 Câu 5: (0,5 điểm) Giá trị của số 2 vào số 525 là: A. 2 B. 2 chục C. 525 D. song mươi Câu 6: (0,5 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: Có 60kg gạo phân bổ ra đều vào 3 bao. Mỗi bao lấy: A. song mươi kilogam gạo B. 2 kilogam gạo Câu 7: (một điều) Điền số phù hợp vào ô trống: II. TỰ LUẬN: (6 điểm) Câu 8: (một điều) a) Điền lốt >; <; =? 735 ….. 739 927 ….. 900 + 27 b) Đặt tính rồi tính: 45 + 37 986 – 264 Câu 9: (2 điểm) Cho hình tứ giác như hình vẽ a) Tính chu vi của hình tứ giác ABCD. ……………………………………………………………..……………………………………………………………..…………………………………………………………….. b) Kẻ thêm 1 quãng thẳng sẽ được một hình tứ giác và 2 hình 3 giác. Câu 10: (2 điểm) Bé Tâm cao 1m. Bé Thanh thấp thoáng mát rãi lớn con chiếc nhỏ phỏng Tâm 3cm. Hỏi con chiếc nhỏ phỏng Thanh cao bao lăm? Câu 11: (một điều) Cho bảng ô mặt. Hãy điền số phù hợp vào ô trống sao tới tổng nhiều số sinh sống nhiều món đồ dùng ngang, cột dọc, đàng chéo cánh đều bởi vì thế 27. Đáp án và phía dẫ chấm Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 I. Trắc nghiệm: 4 điểm – Từ câu một tới câu 5: Mỗi câu lựa lựa đúng đáp án được 0,5 điểm. Câu một Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 A B B C D – Câu 6: 0,5 điểm. (Mỗi ô trống điền đúng được 0,25 điểm). + a) Điền Đ + b) Điền S – Câu 7: 1điểm: Mỗi ô điền đúng (Thứ tự động kể từ cần sang trọng trái: 0,25 điểm): 72, 360, 90, 87 II. Tự luận: 6 điểm Câu 8: một điều a) 0,5 điểm (Mỗi lốt đúng: 0,25đ) b) 0,5 điểm (Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng: 0,25 điểm) Câu 9: 2 điểm a) một,5 điểm Chu vi hình tứ giác ABCD là: – 0,25 điểm 2 + 3 + 4 + 6 = 15 (centimet) – một điều: + PT đúng: 0,75 đ + Ghi đúng đơn mùi vị đo: 0,25đ Đáp số: 15cm – 0,25 điểm b) 0,5 điểm(Kẻ đúng một quãng thẳng nhằm lấy vào bản thân một hình tứ giác và 2 hình 3 giác.) Câu 10: 2 điểm 1m = 100cm – 0,5 điểm Chiều cao của con chiếc nhỏ phỏng Thanh là: – 0,25 điểm 100 – 3 = 97 (centimet) – một điều Đáp số: 97cm – 0,25 điểm Câu 11: một điều (Mỗi ô điền đúng lấy hạ tầng hợp lý tập: một/6 điểm)

Data Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 ngôi trường tè học tập Lương Tài, Hưng Yên năm năm năm ni

2021-08-10 16:46:13 #Đề #thi #học tập #kì #môn #Toán #lớp #ngôi trường #tè #học tập #Lương #Tài #Hưng #Yên #năm