0765562555

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 ngôi trường tè học tập Phú Hộ, Phú Thọ năm năm ngoái 2021-08-10 13:52:30

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 2 truong

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 ngôi trường Tiểu học tập Phú Hộ, Phú Thọ niên học tập năm ngoái – năm năm ni là tư liệu mò hiểu hữu ích dành riêng biệt tới quý thầy cô và nhiều em HS. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lấy đáp án kèm nối tiếp góp nhiều em HS tự động ôn luyện và sử dụng kĩ năng và kĩ năng sẽ học tập vào việc giải động tác luyện Toán nhằm đạt được hiệu trái chất lượng tới kì thi chuẩn bị tiếp phía trên phía trên của chính bản thân. Sau phía trên, mời quý thầy cô và nhiều em nằm vào mò hiểu đề thi. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 lấy bảng ma trận đề thi Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 22 Ma trận đề thi học tập kì 2 lớp 2 theo Thông tư 22 TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HỘ BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II NĂM HỌC: năm ngoái- năm năm ni MÔN TOÁN – KHỐI 2 Phần I: Trắc nghiệm: Khoanh vào vần âm trước câu vấn đáp đúng Câu một: Số bao gồm 3 trăm, 4 đơn mùi vị viết lách là: A. 3004 B. 34 C. 304 D. 403 Đọc số vừa kiếm được: …………………………………………………. Câu 2: Giá trị của chữ số 4 vào số 348 là: A. 400 B. 4 C. 40 D. 48 Câu 3: Dãy số nà xếp theo trình tự động tăng dần dần? A.742, 427, 724, 472B. 427, 472, 724, 742C. 742, 724, 427, 472D. 427, 472, 742, 724 Câu 4: Số tức thì lập tức liền sau của số thoáng mát rãi lớn to số 1 lấy phụ vương vãi chữ số là: A. 998 B. 999 C. 987 D. 1000 Câu 5: Khi kim mạn tính chỉ số 3, kim ngắn chỉ qua số 10 thì đồng cọp chỉ mấy giờ? A.3h 10 phút B. 10 giờ 15 phútC. 10 giờ 3 phút D. 3h không cao 10 phút Câu 6: Cho hình 3 giác lấy loại hình mạn tính phụ vương vãi cạnh là 2cm, 30mm,15mm. Vậy chu vi hình 3 giác là: A. 65 B. 47mm C. 65cm D. 65mm Phần II. Tự luận Bài một: Đặt tính rồi tính 100 – 74 45 + 29 849 – 426 7 + 752 Bài 2: > , < , = 1km … 300 m + 600m 40 cm + 60 cm … 2m 10dm ….. 10 cm + 90cm 5 dm + 50cm …. 1m Bài 3: a) Tính 421m + 35m : 5 =…………………… = ………………….. 45 : 5 x 1 = …………………. b) Tổng của hai số là số tròn chục lớn nhất có ba chữ số, biết một số hạng là 490. Tìm số hạng còn lại. Bài 4: Có một số quả cam chia đều vào 8 đĩa, mỗi đĩa 5 quả cam. Hỏi có tất cả bao nhiêu quả cam? Bài 5: Trong hình bên: Có…… hình tam giác Có….. hình tứ giác Đáp án – thang điểm môn Toán học kì 2 lớp 2 Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm Câu 1. C Câu 2. C Câu 3. B Câu 4. D Câu 5. B Câu 6. D Phần II. Tự luận Bài 1 (1 điểm). Mỗi phép tính đúng cho 0,25 điểm KQ: 26,74, 423, 759 Bài 2 (1 điểm). Mỗi dấu điền đúng cho 0,25 điểm 1km > 300 m + 600m 40 centimet + 60 centimet < 2m 10dm = 10 centimet + 90cm 5 dm + 50cm = 1m Bài 3: a) (một điều). Mỗi phép tính đúng tới 0,5 đ 421m + 35m : 5 = 421m +7m = 428m 45: 5 x một= 9 x một = 9 b) (một điều) Số tròn chục thoáng mát rãi lớn to số 1 lấy phụ vương vãi chữ số là 990. Tổng nhì số là 990 (0,5đ) Số hạng còn còn sót lại là: 990 – 490 = 500 (0,25 đ) Đáp số: 500 (0,25 đ) Bài 4 (2 điểm) Tóm tắt: (0,5 điểm) Có tấ cả số trái cam là: (0,5 điểm) 5 x 8 = 40 (trái) (0, 75) Đáp số: 40 trái (0,25) Bài 5: (một điều) – Có 6 hình 3 giác (0,5 đ) – Có 7 hình tứ giác (0,5 đ)

Tài Liệu Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 ngôi trường tè học tập Phú Hộ, Phú Thọ năm năm ngoái

2021-08-10 13:52:30 #Đề #thi #học tập #kì #môn #Toán #lớp #ngôi trường #tè #học tập #Phú #Hộ #Phú #Thọ #năm