0765562555

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp một vòng 4 năm năm năm ni 2021-08-07 11:12:55

De thi Violympic Toan Tieng Anh lop 1 vong 4

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp một vòng 4 năm năm năm ni – 2017 là đề thi giải Toán bởi vì thế Tiếng Anh qua mạng dành riêng biệt tới HS lớp một lấy đáp án đi nằm vào được VnDoc sưu tầm và mách nước nhỏ nhau bảo cho tới nhiều em HS kỳ vọng góp nhiều em ôn tập và càng ngày càng trở nên tăng kĩ năng và kĩ năng, nhằm mục đích đạt hiệu trái cao vào không ít vòng tiếp sau của cuộc thi Violympic giải Toán Tiếng Anh qua mạng niên học tập năm năm ni – 2017. Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp một vòng 4 năm năm năm ni – 2017 Bài thi số một: Điền hiệu trái phù hợp vào khu vực trống Câu một: Compare the number of things in the two groups. Câu 2: Compare the number of things in the two groups. Câu 3: Compare the number of things in the two groups. Câu 4: Compare the number of things in the two groups. Câu 5: Compare the number of things in the two groups. Câu 6: Compare the number of things in the two groups. Câu 7: How many hats are there? Câu 8: How many books are there? Câu 9: How many pencils are there? Câu 10: How many chickens are there? Câu 11: Compare the number of things in the two groups. Câu 12: Compare the number of things in the two groups. Câu 13: How many dolls are there? Bài thi số 2: Vượt trở lực vật vật Câu một: Câu 2: Câu 3: Câu 4: a) 8 b) 10 c) 9 d) 6Câu 5: Choose the suitable number to fill in the box:7 → 8 → □→ 10 a) 6 b) 9 c) 8 d) 7 Câu 6: Choose the suitable number to fill in the box:6 → 7 →□→ 9 a) 7 b) 8 c ) 5 d) 9 Câu 7: Choose the suitable number to fill in the box: □ > 9 a) 10 b) 2 c) 7 d) 9 Câu 8: Choose the suitable number to fill in the box:□ > 7 a) 6 b) 10 c) 2 d) 7 Bài thi số 3: Sắp xếp thep trình tự động tăng dần dần Câu một: Câu 2: Đáp án đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp một vòng 4 Bài thi số một: Điền hiệu trái phù hợp vào khu vực trống Câu một: < Câu 2: < Câu 3: < Câu 4: = Câu 5: < Câu 6: > Câu 7: 6 Câu 8: 10 Câu 9: 8 Câu 10: 5 Câu 11: > Câu 12: > Câu 13: 9 Bài thi số 2: Vượt trở lực vật vật Câu một: > Câu 2: = Câu 3: = Câu 4: c Câu 5: b Câu 6: b Câu 7: a Câu 8: b Bài thi số 3: Sắp xếp thep trình tự động tăng dần dần Câu một: 10 < 3 < 8 < 9 < 7 < 5 < một < 4 < 6 < 2 Câu 2: 4 < 5 < 7 < một < 8 < 2 < 10 < 9 < 6 < 3

Post Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp một vòng 4 năm năm năm ni

2021-08-07 11:12:55 #Đề #thi #Violympic #Toán #Tiếng #Anh #lớp #vòng #năm