0765562555

Download khóa huấn luyện nên và huấn luyện tập lập trình sẵn iOS bởi vì thế ngôn kể từ Swift bởi vì thế Tiếng Việt 2019-11-22 14:45:37

iOS là nền tảng dùng của Apple. Hiện ni chỉ mất kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng dụng cụ của ngôi nhà phát triển Apple như Iphone, Ipod, Ipad, Apple Watch, Apple TV new mẻ dùng đươc hệ hành IOS. Với sự yêu thích của vì thế kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng tối ưu hóa Hartware khá hoàn hảo, nên nhiều người cực kì mến dùng nền tảng dùng iOS này. Để mò chi phí hoặc phụ vụ công tác, nhiều nhiều bạn đọc nối tiếp mong muốn thiết một seting nhiều phầm mượt (phần mềm) lên Iphone, IPad. Vậy thực hiện thế nà cho nhằm viết lách ra được không ít phần mềm bên trên IOS. Hôm ni vualike.com diễn biến trình diễn nhiều nhiều bạn đọc khóa huấn luyện nên và huấn luyện tập lập trình sẵn iOS kể từ cơ bạn dạng tới thổi lên giờ Việt không tính phí. Khóa học tập do giáo viên người VN chỉ dẫn nên cực kì dễ dàng dàng dàng học tập.
Sau Khi trả thiện khóa huấn luyện nên và huấn luyện tập, nhiều bạn đọc cũng trọn vẹn tuy rằng thế cho dù mò chi phí bên trên App bởi vì thế Adsense hoặc viết lách vào số những những phần mượt cung ứng riêng biệt tới bạn. Việc chuẩn bị thêm kĩ năng và kĩ năng cũng góp nhiều bạn đọc dễ dàng dàng và dễ dàng xin việc thoáng mát rãi lớn. Ngày ni một lập trình sẵn viên phần mềm Smartphone lấy nấc lương ko hề nhỏ đó.

Lợi ích của khóa huấn luyện nên và huấn luyện tập:
Sau Khi nhập cuộc học tập xong khóa huấn luyện nên và huấn luyện tập lập trình sẵn iOS không tính phí, nhiều nhiều bạn đọc nối tiếp cầm được không ít kĩ năng và kĩ năng:

Có kĩ năng và kĩ năng cơ bạn dạng về ngôn kể từ lập trình sẵn Objective-C

Lập trình cùng với tập tin, mảng, nhiều dạng lưu giữ triệu tập

Lập trình phía hình tượng cơ bạn dạng

Nắm bắt được không ít cách thức nhằm lập trình sẵn phần mềm bên trên iOS.

Có kĩ năng và kĩ năng lập trình sẵn cơ bạn dạng và kĩ năng thiết loại mẫu

Tự phân tách và thiết kế phần mềm một kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng song lập

Tạo ra nhiều cách thức connect thông thườn

Kết nối và trao thay đổi data kể từ máy công ty thoáng mát rãi lớn to

Khai thác công ty Internet

Xây dựng phần mềm bạn dạng vẽ cùng với Google Map & Apple MapKit

Xây dựng phần mềm nghỉ ngơi Multimedia giao thông và truy xuất Brand Name

Xây dựng phần mềm truy xuất danh bạ

Xây dựng được phần mềm tùy lựa lựa bên trên iOS.

Tạo phần mềm trả mĩ nhất và giả lên AppStore

Download khóa huấn luyện nên và huấn luyện tập lập trình sẵn iOS không tính phí
Khóa học tập này lập trình sẵn iOS này nối tiếp chỉ dẫn nhiều bạn đọc dùng ngôn kể từ Switch nhằm lập trình sẵn phần mềm năng lượng điện bôịi. Khóa học tập này bao gồm 15 chương kèm theo cùng với rất nhiều Project viết lách phần mềm thực tiễn. quý quan lại quý khách khứa hàng nối tiếp vừa học tập và vừa thực hiện nhằm tiết ra phần mềm iOS tới bạn.
Chi tiết khóa huấn luyện nên và huấn luyện tập lập trình sẵn iOS không tính phí:
Project 0 – Tạo thị ngôi trường xung vòng bao quanh ngẫu nhiên ngẫu nhiên ngẫu nhiên seting

Project một – Các lời nói tạo nên động lực tới bản thân bản thân dạng thân bản thân

Project 2 – Dự án thông tin cấp cho cứu vớt ( Emergency info)
Project 3 – Ứng dụng FlashLight

Project 4 – Dự án iPhone showcase
Project 5 – TODO List
Project 6 – Quick note
Project 7 – Health Track

Project 8 – Tip calculator

Project 9 – Magnifier
Project 10 – Audio player
Project 11 – News feed RSS
Project 12 – My current place
Project 13 – Mini cửa hàng
Project 14 – Currency _ value converter
Project 15 – English-Vietnamese Dictionary
Download khóa huấn luyện nên và huấn luyện tập không tính phí
Password: vualike.com

Data Download khóa huấn luyện nên và huấn luyện tập lập trình sẵn iOS bởi vì thế ngôn kể từ Swift bởi vì thế Tiếng Việt

2019-11-22 14:45:37 #Download #khóa #học tập #lập #trình #iOS #bởi vì thế #ngôn #ngữ #Swift #bởi vì thế #Tiếng #Việt