0765562555

Genshin Impact – Hướng dẫn Yoimiya kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng lên Thánh Di Vật và vũ trang rất chất lượng tới tân thủ (2021) ⭐️ ADS ⭐️ 2021-08-10 05:42:35

Genshin Impact Huong dan Yoimiya cach len Thanh Di

Hãy nằm vào Post bài chưng vứt luận mò hiểu toàn bộ kĩ năng, cảm giác, nhiều nguyên nhiên liệu cải tiến cho cấp bách nằm vào cỗ thánh di vật mạnh mẽ nhất dành riêng biệt tới Yoimiya thuần sát thương Hỏa vào Genshin Impact tức thì lập tức nơi phía trên nhé. Sở kĩ năng của Yoimiya Đánh thông thường xuyên Tấn Công Thường: Liên tục phun thương hiệu, cao nhất 5 lần. Trọng kích: Rất trọn vẹn tuy rằng thế cho dù trông phun chuẩn xác thoáng mát rãi lớn, sát thương to thoáng mát rãi lớn to chẳng những thế nữa. Khi nhắm, ngọn lửa nối tiếp dừng tụ liên tiếp bên trên mũi thương hiệu và phun ra nằm vào theo cùng với tiến công. Thời gian tụ lực mạn tính hoặc ngắn nối tiếp sinh ra cực chất lượng khác nhau: • Tụ lực lần một: Bắn mũi thương hiệu lấy ngọn lửa khiến cho sát thương Nguyên Tố Hỏa;• Tụ lực lần 2: Sinh ra cao nhất 3 Mũi Tên Lửa tùy vào thời hạn tồn trên tụ lực và phóng thương hiệu theo lần nhắm phun này. Mũi Tên Lửa nối tiếp tự động truy mò kẻ địch sinh sống tức thì lập tức, bên cạnh đó Khi trúng thương hiệu nối tiếp khiến cho sát thương Nguyên Tố Hỏa. Tấn Công Khi Đáp: Bắn mưa thương hiệu liên tiếp xuống mặt khu đất, khiến cho sát thương phạm vi Khi cẩn khu đất. E – Điệu Nhảy Niwabi Cháy Bỏng (Kĩ năng Nguyên Tố) Trong thời hạn tồn trên lưu cực chất lượng, mũi thương hiệu phun ra kể từ tiến công thông thường xuyên của Yoimiya nối tiếp giả tới thành mũi hoả tiễn, sát thương sinh ra giả thành sát thương Nguyên Tố Hỏa và tăng sát thương sinh ra bởi vì thế tiến công thông thường xuyên; Trong thời hạn tồn trên lưu, tụ lực lần 2 của “Tấn Công Thường – Khói Lửa Chiến Đấu” nối tiếp chẳng thể sinh ra mũi hoả tiễn được nữa. Hiệu trái nối tiếp thất lạc Khi Yoimiya tách trận. Q. – Ryuukin Saxifrage (Burst Nguyên Tố) Yoimiya chứa cánh lên trời theo pháo bông tự động chế “Ryuukin Saxifrage”, phun mũi hoả tiễn ra phía trước, khiến cho sát thương phạm vi Nguyên Tố Hỏa bên cạnh đó khiến cho thêm “Lưu Kim Hỏa Quang” tới 1 kẻ địch bị phun trúng. Lưu Kim Hỏa Quang: Tấn công thông thường xuyên, trọng kích, tiến công Khi đáp, kĩ năng tác nhân, kĩ năng nộ của toàn bộ anh hùng vào nhóm (ko bao héc tàm toàn bộ bạn dạng thân bản thân Yoimiya) tấn công trúng kẻ địch bị can dự trọn bởi vì thế “Lưu Kim Hỏa Quang” nối tiếp giờ nổ, khiến cho sát thương phạm vi Nguyên Tố Hỏa. Khi kẻ địch bị hạ gục vào thời hạn tồn trên Chịu buộc ràng bởi vì thế Lưu Kim Hỏa Quang, Lưu Kim Hỏa Quang nối tiếp giả tới tới 1 kẻ địch khác sinh sống tức thì lập tức và nối tiếp thời hạn tồn trên lưu. Lưu Kim Hỏa Quang từng 2s cao nhất giờ nổ một lần. Khi Yoimiya té xuống, cực chất lượng Lưu Kim Hỏa Quang sinh ra kể từ kĩ năng của chính yếu ớt Yoimiya nối tiếp thất lạc. Nội trên Đột phá cấp cho một Trong thời hạn tồn trên lưu của Điệu Nhảy Niwabi Cháy Bỏng (E), sau Khi tiến công thông thường xuyên của Yoimiya tấn công trúng nối tiếp cung ứng 2% buff sát thương Nguyên Tố Hỏa tới Yoimiya. Hiệu trái này lưu 3s, cao nhất cùng dồn 10 lần. Đột phá cấp cho 4 Trong vòng 15s sau Khi thi triển Ryuukin Saxifrage (Q.), toàn bộ anh hùng khác sinh sống tức thì lập tức (ko bao héc tàm toàn bộ bạn dạng thân bản thân Yoimiya) tăng 10% tiến công. Trong Khi, dựa theo số tầng cùng dồn của thiên phú bám chặt và thắt chặt “Tụ Hỏa Bách Cảnh Đồ” Khi Yoimiya thi triển Ryuukin Saxifrage, nối tiếp gia tăng cực chất lượng tiến công kể bên trên, từng tầng tăng một% tiến công. Nội trên lấy trước: Hoàn trả 100% nguyên nhiên liệu Khi cung ứng đồ dùng tô điểm (Ấm Trần Ca) Cung Mệnh của Yoimiya Cung Mệnh Lv. một Thời gian kéo mạn tính Lưu Kim Hỏa Quang của Ryuukin Saxifrage tăng 4s. Trong Khi, Khi kẻ địch Chịu buộc ràng bởi vì thế Lưu Kim Hỏa Quang của Yoimiya bị tiến công vào thời hạn tồn trên lưu, tiến công của Yoimiya nối tiếp tăng song mươi%, kéo mạn tính 20s. Cung Mệnh Lv. 2 Trong vòng 6s sau Khi sát thương Nguyên Tố Hỏa của Yoimiya sinh ra bạo kích, Yoimiya nối tiếp nhận 25% buff sát thương Nguyên Tố Hỏa. Khi Yoimiya sinh sống vào nhóm tuy rằng thế ko ra trận cũng nối tiếp nhận cực chất lượng này. Cung Mệnh Lv. 3 Tăng 3 cấp cho tới kĩ năng E, cao nhất đạt cấp cho 15 Cung Mệnh Lv. 4 Cung Mệnh Lv. 5 Tăng 3 cấp cho tới kĩ năng Q., cao nhất đạt cấp cho 15 Cung Mệnh Lv. 6 Trong thời hạn tồn trên lưu của Điệu Nhảy Niwabi Cháy Bỏng, Khi Yoimiya dữ thế hành vi thực hiện ni tiến công thông thường xuyên sẽn mang 50% tỷ suất phun thêm vào 1 mũi hoả tiễn, khiến cho sát thương bởi vì thế 60% sát thương ban sơ. Sát thương này coi như sát thương tiến công thông thường xuyên. Nguyên liệu cải tiến cho riêng biệt tới Yoimiya Hướng dẫn build Yoimiya theo phía sát thương Hỏa Vũ Khí Sấm Sét Rung Động Cung Thiên Không Cung Rỉ Sét Cung BP Thánh Di Vật Chỉ số cần thiết: ATK%, Sát thương Hỏa, Chí mạng/STCM Thánh di vật 4 Ma Nữ (Hỏa) 2 Hỏa + 2 Giác Đấu Sĩ  

Tài Liệu Genshin Impact – Hướng dẫn Yoimiya kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng lên Thánh Di Vật và vũ trang rất chất lượng tới tân thủ (2021) ⭐️ ADS ⭐️

2021-08-10 05:42:35 #Genshin #Impact #Hướng #dẫn #Yoimiya #kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng #lên #Thánh #Vật #và #vũ #khí #chất lượng #nhất #tới #tân #thủ #ADS