0765562555

30 đề kiểm tra môn Toán lớp 8 học kì 2

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết HD 30 đề kiểm tra môn Toán lớp 8 học kì 2 Mới 2022 được update : 2021-09-04 04:30:17

3891

p. >Với 30 đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 8, có đáp án kèm theo sẽ hỗ trợ những em học viên lớp 8 thuận tiện và đơn thuần và giản dị ôn tập, luyện giải đề, rồi so sánh đáp án thuận tiện hơn. Nhằm sẵn sàng sẵn sàng thật tốt cho kỳ thi học kì 2 sắp tới đây. Qua bộ đề Toán này cũng giúp những em học viên lớp 8 củng cố kiến thức và kỹ năng, rèn luyện kỹ năng giải đề tốt hơn. Bên cạnh đó, những em trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm thêm bộ đề thi môn Ngữ văn. Vậy mời những em cùng tìm hiểu thêm nội dung rõ ràng trong nội dung bài viết sau này. Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 học kì 2 – Đề 1 Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán Bài 1: Cho hai biểu thức:Bạn đang xem: 30 đề kiểm tra môn Toán lớp 8 học kì 2 và với a, Tính giá trị của biểu thức B tại x = 2 b, Rút gọn biểu thức A c, Tìm giá trị nguyên của x để P = A.B đạt giá trị nguyên Bài 2: Giải những phương trình và bất phương trình sau: a, b, Bài 3: Giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình Một vòi nước chảy vào bể không còn nước. Cùng lúc đó một vòi nước khác chảy từ bể ra. Mỗi giờ lượng nước vòi chảy ra bằng 4/5 lượng nước chảy vào. Sau 5 giờ thì bên trong bể đạt tới 1/8 dung tích bể. Hỏi nếu bể không còn nước mà chỉ mở vòi chảy vào thì sau bao lâu thì đầy bể? Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A có AH là đường cao (H thuộc BC). Gọi D và E lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC. Chứng minh rằng: a, AEHD là hình chữ nhật b, c, d, Gọi M là giao điểm của BE và CD. Chứng minh rằng Bài 5: Giải phương trình: Bài 1: a, Thay x = 2 (thỏa mãn nhu cầu Đk) vào B ta có: b, (Đk: ) c, Để P nhận giá trị nguyên thì nhận giá trị nguyên hay Ta có bảng: x + 5 -10 -5 -2 -1 1 2 5 10 x -15 ™ -10 ™ -7 ™ -6 ™ -4 ™ -3 ™ 0 ™ 5 ™ Vậy với thì P = A.B nhận giá trị nguyên Bài 2: a, b, Bài 3: Gọi thời hạn vòi chảy vào đầy bể là x (giờ, x > 0) Trong 1 giờ, vòi đó chảy được số phần bể là: bể Trong 1 giờ, vòi chảy ra chiếm số phần bể là: bể Sau 6 giờ thì bên trong bể đạt tới 1/8 dung tích bể. Ta có phương trình: Giải phương trình tính ra được x = 8 Vậy thời hạn vòi chảy đầy bể là 8 giờ Bài 4: a, Có HD vuông góc với AB , HE vuông góc AC Tứ giác ADHE có 3 góc vuông nên tứ giác ADHE là hình chữ nhật b, Hai tam giác vuông ADH và AHB có góc chung nên hai tam giác đồng dạng với nhau theo trường hợp góc góc c, Chứng minh (cùng phụ với góc ) để suy ra hai tam giác AEH và HEC đồng dạng rồi suy ra tỉ số d, Do đó AB.AD = AC. AE Suy ra hai tam giác ABE và tam giác ACD đồng dạng Bài 5: Nhận thấy vế bên trái luôn dương nên Với Phương trình trở thành: x – 2017 + 2x – 2018 + 3x – 2019 = x – 2020 Hay kết phù thích hợp với Đk suy ra phương trình đã cho vô nghiệm Câu 1 ( 2đ) : .Một giáo viên theo dõi thời hạn làm một bài toán ( tính theo phút) của 30 học viên lớp 7 (ai cũng làm được) và ghi lại bảng sau: 9          7       9      10        9         8     10            5         14   8     10        8         8     8     9    9     10     7       5        14       5       5      8          8      9    7          8          9       14     8 a/ Dấu hiệu ở đấy là gì? b/ Lập bảng “ tần số” c/ Tính số trung bình cộng . d/ Tìm mốt của tín hiệu. Câu 2 ( 1 điểm) : a/ Tìm bậc của đơn thức -2x2y3 b/ Tìm những đơn thức đồng dạng trong những đơn thức sau: 5xy3 ; 5x2y3 ; -4x3y2 ; 11 x2y3 Câu 3 (1,5điểm): Cho hai đa thức P(x) = 4×3 + x2 – x + 5. Q.(x) = 2 x2 + 4x – 1. a/ Tính :P(x) + Q.(x) b/ Tính: P(x) – Q.(x) Câu 4 ( 1,5 điểm) : Cho đa thức A(x) = x2 – 2x . a/ Tính giá trị của A(x) tại x = 2. b/ Tìm những nghiệm của đa thức A(x). Câu 5 ( 2 điểm) a/Trong những tam giác sau ,tam giác nào là tam giác vuông cân,tam giác đều . b/ Cho tam giác ABC có AB = 1 cm, AC = 6cm, . Tìm độ dài cạnh BC ,biết độ dài này là một số trong những nguyên. Câu 6 (2 đ) : Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 3cm; AC = 4cm. a/ Tính độ dài BC. b/ Hai đường trung tuyến AM và BN cắt nhau tại G. Tính độ dài AG. Câu Nội Dung Thang điểm Câu1 ( 2đ) a) Dấu hiệu: thời hạn giải một bài toán. 0,5 b) Bảng “ tần số” 0,5 c) Số trung bình cộng X = ( 5.4+7.3+8.9+9.7+10.4+14.3) : 30 = 8,6 0.5 d) Mốt = 8 0,5 Câu 2 (1đ) a) Bậc của đơn thức -2x2y3 là 5. b) Các đơn thức đồng dạng là 5x2y3 và 11x2y3. 0,5 Câu 3 (1,5đ) a) P(x) + Q.(x) = 4×3 +3×2 + 3x + 4 0,75 b) P(x) – Q.(x) = 4×3 – x2 -5x + 6 0,75 Câu 4 1,5đ) a) A(2) = 22 – 2.2 = 0 0,5 ……………. Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 học kì 2 – Đề 3 Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán Câu 1: (3 điểm) Giải những phương trình sau : a) 2x – 3 = 5 b) (x + 2)(3x – 15) = 0 c) Câu 2: (2 điểm) a) Giải bất phương trình sau và màn biểu diễn tập nghiệm trên trục số b) Tìm x để giá trị của biểu thức 3x – 4 nhỏ hơn giá trị của biểu thức 5x – 6 Câu 3: (1,5 điểm) Một người đi xe máy từ Viên Thành đến Vinh với vận tốc 40 km/h. Lúc về người đó uống rượu nên đi nhanh hơn với vận tốc 70 km/h và thời hạn về cũng không nhiều nếu không muốn nói là rất thấp hơn thời hạn đi 45 phút. Tính quãng đường Viên Thành tới Vinh. Câu 4:(3,5 điểm) Cho ABC vuông tại A, có AB = 12 cm ; AC = 16 cm. Kẻ đường cao AH, H∈BC). a) Chứng minh: HBA ഗABC b) Tính độ dài những đoạn thẳng BC, AH. c) Trong ABC kẻ phân giác AD (D∈ BC). Trong ADB kẻ phân giác DE (E∈ AB); trong ADC kẻ phân giác DF (F∈ AC). Chứng minh rằng: Đáp án đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán Câu Đáp án Điểm 1 (3 đ) a) 2x – 3 = 5 2x = 5 + 3 2x = 8 x = 4 Vậy tập nghiệm của phương trình là S = 4 b) Vậy tập nghiệm của phương trình là S = – 2; 5 c) ĐKXĐ: x – 1; x 2 3(x – 2) – 2(x + 1) = 4x – 2 3x – 6 – 2x – 2 = 4x -2 – 3x = 6 x = -2 (thỏa mãn nhu cầu ĐKXĐ) Vậy tập nghiệm của phương trình là S = -2 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 0.25 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 0,5 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 0,5 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 2 (2 đ) a) 2(2x + 2) < 12 + 3(x – 2) 4x + 4 < 12 + 3x – 6 4x – 3x < 12 – 6 – 4 x < 2 Biểu diễn tập nghiệm  b) 3x – 4 < 5x – 6 3x – 5x < – 6 +4 -2x < -2 x > -1 Vậy tập nghiệm của BPT là x Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 0,5 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 0,5 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 3 (1,5 đ) – Gọi độ dài quãng đường Viên Thành-Vinh là x (km), x > 0 – Thời gian lúc đi là: (h) – Thời gian lúc về là: (h) – Lập luận để sở hữu phương trình: – Giải phương trình được x = 70 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 0,5 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 4 (3,5 đ) Vẽ hình đúng, đúng chuẩn, rõ ràng a) Xét và  có:  chung b) Áp dụng định lí Pytago trong tam giác  ta có: c) (vì DE là tia phân giác của ) (vì DF là tia phân giác của  ) 0,5 0.5 0.5 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 Bài 1: Giải những phương trình sau: 1. 2. |3 x|=x+6 Bài 2 :(2,5 điểm) Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày phải sản xuất 50 thành phầm.Khi thực thi , mỗi ngày tổ sản xuất được 57 thành phầm.Do đó tổ đã hoàn thành xong trước kế hoạch 1 ngày và còn vượt mức 13 thành phầm . Hỏi theo kế hoạch ,tổ phải sản xuất bao nhiêu thành phầm ? Bài 3:(3 điểm) Cho hình thang cân ABCD có AB // DC và ABvàlt; DC , đường chéo BD vuông góc với cạnh bênBC.Vẽ đường cao BH. a/Chứnh minh BDC đồng dạng HBC b/Cho BC=15cm ;DC= 25cm. Tính HC và HD c/ Tính diện tích s quy hoạnh hình thang ABCD. Bài 4 (2 điểm) Cho hình chóp tứ giác đều S. ABCD có cạnh đáy AB=10cm , cạnh bên SA=12cm. a/Tính đường chéo AC. b/Tính đường cao SO, rồi tính thể tích của hình chóp. Bài 1: Giải những phương trình sau: 2,5 điểm 1/ĐK 😡 , x 2 ( 0,25 điểm) MTC:x(x-2) ( 0,25 điểm) Tìm được x(x+1) = 0 ( 0,25 điểm) X=0 hoặc x= -1 ( 0,25 điểm) X=0 ( loại ) ( 0,25 điểm) Vậy S= ( 0,25 điểm) 2/Nghiệm của phương trình X=3 ( 0,5 điểm) X= ( 0,5 điểm) Bài 2 🙁 2,5 điểm) Gọi số ngày tổ dự tính sản xuất là x ngày ,ĐK:x nguyên dương( 0,5 điểm) Số ngày tổ thực thi là x-1 ngày ( 0,25 điểm) Số SP tuân theo kế hoạch là 50x SP ( 0,25 điểm) Số sản phẩmthực hiện được 57(x-1) SP ( 0,25 điểm) Theo đầu bài ta có phương trình : 57(x-1) – 50x = 13 ( 0,5 điểm) x= 10 ( 0,25 điểm) Trả lời :Số ngày tổ dự tính sản xuất là 10 ngày ( 0,25 điểm) Số thành phầm tổ sản xuất theo kế hoạch là: 50 . 10 =500 SP ( 0,25 điểm) Bài 3: (3 điểm) Hình vẽ ( 0,25 điểm) a/ đồng dạng (g – g) ( 0,75 điểm) b/ HC = 9 cm ( 0,5 điểm) HD = 16 cm ( 0,5 điểm) c/. BH = 12 cm ( 0,25 điểm) AB = KH = 7 cm ( 0,25 điểm) Diện tích ABCD =192 cm2 ( 0,5 điểm) Bài 4 :(2 điểm) Hình vẽ ( 0,25 điểm) a/Trong tam giác vuông ABC tính cm ( 0,5 điểm) Thể tích hình chóp : 5 điểm) …………….. Mời những ban tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng Với 30 đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 8, có đáp án kèm theo sẽ hỗ trợ những em học viên lớp 8 thuận tiện và đơn thuần và giản dị ôn tập, luyện giải đề, rồi so sánh đáp án thuận tiện hơn. Nhằm sẵn sàng sẵn sàng thật tốt cho kỳ thi học kì 2 sắp tới đây. Qua bộ đề Toán này cũng giúp những em học viên lớp 8 củng cố kiến thức và kỹ năng, rèn luyện kỹ năng giải đề tốt hơn. Bên cạnh đó, những em trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm thêm bộ đề thi môn Ngữ văn. Vậy mời những em cùng tìm hiểu thêm nội dung rõ ràng trong nội dung bài viết sau này. Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 học kì 2 – Đề 1 Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán Bài 1: Cho hai biểu thức:Bạn đang xem: 30 đề kiểm tra môn Toán lớp 8 học kì 2 và với a, Tính giá trị của biểu thức B tại x = 2 b, Rút gọn biểu thức A c, Tìm giá trị nguyên của x để P = A.B đạt giá trị nguyên Bài 2: Giải những phương trình và bất phương trình sau: a, b, Bài 3: Giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình Một vòi nước chảy vào bể không còn nước. Cùng lúc đó một vòi nước khác chảy từ bể ra. Mỗi giờ lượng nước vòi chảy ra bằng 4/5 lượng nước chảy vào. Sau 5 giờ thì bên trong bể đạt tới 1/8 dung tích bể. Hỏi nếu bể không còn nước mà chỉ mở vòi chảy vào thì sau bao lâu thì đầy bể? Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A có AH là đường cao (H thuộc BC). Gọi D và E lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC. Chứng minh rằng: a, AEHD là hình chữ nhật b, c, d, Gọi M là giao điểm của BE và CD. Chứng minh rằng Bài 5: Giải phương trình: Bài 1: a, Thay x = 2 (thỏa mãn nhu cầu Đk) vào B ta có: b, (Đk: ) c, Để P nhận giá trị nguyên thì nhận giá trị nguyên hay Ta có bảng: x + 5 -10 -5 -2 -1 1 2 5 10 x -15 ™ -10 ™ -7 ™ -6 ™ -4 ™ -3 ™ 0 ™ 5 ™ Vậy với thì P = A.B nhận giá trị nguyên Bài 2: a, b, Bài 3: Gọi thời hạn vòi chảy vào đầy bể là x (giờ, x > 0) Trong 1 giờ, vòi đó chảy được số phần bể là: bể Trong 1 giờ, vòi chảy ra chiếm số phần bể là: bể Sau 6 giờ thì bên trong bể đạt tới 1/8 dung tích bể. Ta có phương trình: Giải phương trình tính ra được x = 8 Vậy thời hạn vòi chảy đầy bể là 8 giờ Bài 4: a, Có HD vuông góc với AB , HE vuông góc AC Tứ giác ADHE có 3 góc vuông nên tứ giác ADHE là hình chữ nhật b, Hai tam giác vuông ADH và AHB có góc chung nên hai tam giác đồng dạng với nhau theo trường hợp góc góc c, Chứng minh (cùng phụ với góc ) để suy ra hai tam giác AEH và HEC đồng dạng rồi suy ra tỉ số d, Do đó AB.AD = AC. AE Suy ra hai tam giác ABE và tam giác ACD đồng dạng Bài 5: Nhận thấy vế bên trái luôn dương nên Với Phương trình trở thành: x – 2017 + 2x – 2018 + 3x – 2019 = x – 2020 Hay kết phù thích hợp với Đk suy ra phương trình đã cho vô nghiệm Câu 1 ( 2đ) : .Một giáo viên theo dõi thời hạn làm một bài toán ( tính theo phút) của 30 học viên lớp 7 (ai cũng làm được) và ghi lại bảng sau: 9          7       9      10        9         8     10            5         14   8     10        8         8     8     9    9     10     7       5        14       5       5      8          8      9    7          8          9       14     8 a/ Dấu hiệu ở đấy là gì? b/ Lập bảng “ tần số” c/ Tính số trung bình cộng . d/ Tìm mốt của tín hiệu. Câu 2 ( 1 điểm) : a/ Tìm bậc của đơn thức -2x2y3 b/ Tìm những đơn thức đồng dạng trong những đơn thức sau: 5xy3 ; 5x2y3 ; -4x3y2 ; 11 x2y3 Câu 3 (1,5điểm): Cho hai đa thức P(x) = 4×3 + x2 – x + 5. Q.(x) = 2 x2 + 4x – 1. a/ Tính :P(x) + Q.(x) b/ Tính: P(x) – Q.(x) Câu 4 ( 1,5 điểm) : Cho đa thức A(x) = x2 – 2x . a/ Tính giá trị của A(x) tại x = 2. b/ Tìm những nghiệm của đa thức A(x). Câu 5 ( 2 điểm) a/Trong những tam giác sau ,tam giác nào là tam giác vuông cân,tam giác đều . b/ Cho tam giác ABC có AB = 1 cm, AC = 6cm, . Tìm độ dài cạnh BC ,biết độ dài này là một số trong những nguyên. Câu 6 (2 đ) : Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 3cm; AC = 4cm. a/ Tính độ dài BC. b/ Hai đường trung tuyến AM và BN cắt nhau tại G. Tính độ dài AG. Câu Nội Dung Thang điểm Câu1 ( 2đ) a) Dấu hiệu: thời hạn giải một bài toán. 0,5 b) Bảng “ tần số” 0,5 c) Số trung bình cộng X = ( 5.4+7.3+8.9+9.7+10.4+14.3) : 30 = 8,6 0.5 d) Mốt = 8 0,5 Câu 2 (1đ) a) Bậc của đơn thức -2x2y3 là 5. b) Các đơn thức đồng dạng là 5x2y3 và 11x2y3. 0,5 Câu 3 (1,5đ) a) P(x) + Q.(x) = 4×3 +3×2 + 3x + 4 0,75 b) P(x) – Q.(x) = 4×3 – x2 -5x + 6 0,75 Câu 4 1,5đ) a) A(2) = 22 – 2.2 = 0 0,5 ……………. Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 học kì 2 – Đề 3 Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán Câu 1: (3 điểm) Giải những phương trình sau : a) 2x – 3 = 5 b) (x + 2)(3x – 15) = 0 c) Câu 2: (2 điểm) a) Giải bất phương trình sau và màn biểu diễn tập nghiệm trên trục số b) Tìm x để giá trị của biểu thức 3x – 4 nhỏ hơn giá trị của biểu thức 5x – 6 Câu 3: (1,5 điểm) Một người đi xe máy từ Viên Thành đến Vinh với vận tốc 40 km/h. Lúc về người đó uống rượu nên đi nhanh hơn với vận tốc 70 km/h và thời hạn về cũng không nhiều nếu không muốn nói là rất thấp hơn thời hạn đi 45 phút. Tính quãng đường Viên Thành tới Vinh. Câu 4:(3,5 điểm) Cho ABC vuông tại A, có AB = 12 cm ; AC = 16 cm. Kẻ đường cao AH, H∈BC). a) Chứng minh: HBA ഗABC b) Tính độ dài những đoạn thẳng BC, AH. c) Trong ABC kẻ phân giác AD (D∈ BC). Trong ADB kẻ phân giác DE (E∈ AB); trong ADC kẻ phân giác DF (F∈ AC). Chứng minh rằng: Đáp án đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán Câu Đáp án Điểm 1 (3 đ) a) 2x – 3 = 5 2x = 5 + 3 2x = 8 x = 4 Vậy tập nghiệm của phương trình là S = 4 b) Vậy tập nghiệm của phương trình là S = – 2; 5 c) ĐKXĐ: x – 1; x 2 3(x – 2) – 2(x + 1) = 4x – 2 3x – 6 – 2x – 2 = 4x -2 – 3x = 6 x = -2 (thỏa mãn nhu cầu ĐKXĐ) Vậy tập nghiệm của phương trình là S = -2 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 0.25 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 0,5 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 0,5 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 2 (2 đ) a) 2(2x + 2) < 12 + 3(x – 2) 4x + 4 < 12 + 3x – 6 4x – 3x < 12 – 6 – 4 x < 2 Biểu diễn tập nghiệm  b) 3x – 4 < 5x – 6 3x – 5x < – 6 +4 -2x < -2 x > -1 Vậy tập nghiệm của BPT là x Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 0,5 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 0,5 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 3 (1,5 đ) – Gọi độ dài quãng đường Viên Thành-Vinh là x (km), x > 0 – Thời gian lúc đi là: (h) – Thời gian lúc về là: (h) – Lập luận để sở hữu phương trình: – Giải phương trình được x = 70 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 0,5 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 4 (3,5 đ) Vẽ hình đúng, đúng chuẩn, rõ ràng a) Xét và  có:  chung b) Áp dụng định lí Pytago trong tam giác  ta có: c) (vì DE là tia phân giác của ) (vì DF là tia phân giác của  ) 0,5 0.5 0.5 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý nghị luận về Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động0,25 Bài 1: Giải những phương trình sau: 1. 2. |3 x|=x+6 Bài 2 :(2,5 điểm) Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày phải sản xuất 50 thành phầm.Khi thực thi , mỗi ngày tổ sản xuất được 57 thành phầm.Do đó tổ đã hoàn thành xong trước kế hoạch 1 ngày và còn vượt mức 13 thành phầm . Hỏi theo kế hoạch ,tổ phải sản xuất bao nhiêu thành phầm ? Bài 3:(3 điểm) Cho hình thang cân ABCD có AB // DC và ABvàlt; DC , đường chéo BD vuông góc với cạnh bênBC.Vẽ đường cao BH. a/Chứnh minh BDC đồng dạng HBC b/Cho BC=15cm ;DC= 25cm. Tính HC và HD c/ Tính diện tích s quy hoạnh hình thang ABCD. Bài 4 (2 điểm) Cho hình chóp tứ giác đều S. ABCD có cạnh đáy AB=10cm , cạnh bên SA=12cm. a/Tính đường chéo AC. b/Tính đường cao SO, rồi tính thể tích của hình chóp. Bài 1: Giải những phương trình sau: 2,5 điểm 1/ĐK 😡 , x 2 ( 0,25 điểm) MTC:x(x-2) ( 0,25 điểm) Tìm được x(x+1) = 0 ( 0,25 điểm) X=0 hoặc x= -1 ( 0,25 điểm) X=0 ( loại ) ( 0,25 điểm) Vậy S= ( 0,25 điểm) 2/Nghiệm của phương trình X=3 ( 0,5 điểm) X= ( 0,5 điểm) Bài 2 🙁 2,5 điểm) Gọi số ngày tổ dự tính sản xuất là x ngày ,ĐK:x nguyên dương( 0,5 điểm) Số ngày tổ thực thi là x-1 ngày ( 0,25 điểm) Số SP tuân theo kế hoạch là 50x SP ( 0,25 điểm) Số sản phẩmthực hiện được 57(x-1) SP ( 0,25 điểm) Theo đầu bài ta có phương trình : 57(x-1) – 50x = 13 ( 0,5 điểm) x= 10 ( 0,25 điểm) Trả lời :Số ngày tổ dự tính sản xuất là 10 ngày ( 0,25 điểm) Số thành phầm tổ sản xuất theo kế hoạch là: 50 . 10 =500 SP ( 0,25 điểm) Bài 3: (3 điểm) Hình vẽ ( 0,25 điểm) a/ đồng dạng (g – g) ( 0,75 điểm) b/ HC = 9 cm ( 0,5 điểm) HD = 16 cm ( 0,5 điểm) c/. BH = 12 cm ( 0,25 điểm) AB = KH = 7 cm ( 0,25 điểm) Diện tích ABCD =192 cm2 ( 0,5 điểm) Bài 4 :(2 điểm) Hình vẽ ( 0,25 điểm) a/Trong tam giác vuông ABC tính cm ( 0,5 điểm) Thể tích hình chóp : 5 điểm) …………….. Mời những ban tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng

Bạn đang mò mẩn nội dung bài viết 30 đề kiểm tra môn Toán lớp 8 học kì 2 2022

Với việc Bạn đọc bài 30 đề kiểm tra môn Toán lớp 8 học kì 2 Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game tài liệu 30 đề kiểm tra môn Toán lớp 8 học kì 2 Miễn phí

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game tài liệu 30 đề kiểm tra môn Toán lớp 8 học kì 2 Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi hoặc ThamGia Nhóm zalo để được trợ giúp không lấy phí
#đề #kiểm #tra #môn #Toán #lớp #học #kì