0765562555

Bản cam kết thực thi trách nhiệm và trách nhiệm của lưu học viên 2020

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Bản cam kết thực thi trách nhiệm và trách nhiệm của lưu học viên 2020 New 2022 được update : 2021-09-09 19:55:15

3437

Xin chàoBản cam kết thực thi trách nhiệm và trách nhiệm của lưu học viên được thành viên học viên, sinh viên lập ra và gửi tới Ban giám hiệu nhà trường để cam kết thực thi những trách nhiệm và trách nhiệm về việc đi đào tạo và giảng dạy tại quốc tế.

Nội dung trong mẫu bản cam kết nêu rõ thông tin của sinh viên làm đơn, thời hạn đi học, những ngân sách phải nộp, cam kết của mái ấm gia đình. Sau đấy là nội dung rõ ràng 2 mẫu bản cam kết, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Bản cam kết của lưu học viên – Mẫu 1

(Dùng cho những người dân chưa tồn tại cơ quan công tác thao tác đi học tại quốc tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ——-o0o——–

BẢN CAM KẾTTHỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA LƯU HỌC SINH

Kính gửi: Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo

Tên tôi là: ………………………………………… Sinh ngày: ……………….

Số CMND hoặc hộ chiếu: ……………………… Hiện là (1): ……………….

Trường ĐH đã học: ……………………………………………..…………………

Trúng tuyển đi học ĐH/sau ĐH ở quốc tế theo Quyết định số …ngày ……

Tên cơ sở đào tạo và giảng dạy quốc tế tiếp nhận: ……………………………….

Khoa: ……………………………….. Chuyên ngành: …………………………

Tổng thời hạn đào tạo và giảng dạy: …………….. Ngày nhập học: …………………….

Các ngân sách phải nộp cho trường trong một năm: …………………………..

+ Học phí: ……………………………………………………………………

+ Chi tiêu khác (nếu có): ……………………………………………………

– Các thông tin rõ ràng về thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước của cơ sở đào tạo và giảng dạy quốc tế (nếu có) để chuyển trả học phí (ghi rõ những cụ ông cụ bà thể: Bank name, Bank address, Account number, Name beneficiary, Sort Code, SWIFT,…) ……….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Tôi cam kết thực thi trách nhiệm và trách nhiệm của người được Nhà nước cử đi đào tạo và giảng dạy tại quốc tế như sau:

1. Chấp hành trang trọng Quy chế quản trị và vận hành lưu học viên ở quốc tế và quyết định hành động cử đi học của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo. Không xin chuyển trường hoặc thay đổi khóa học, ngành học, chương trình học.

2. Phấn đấu học tập, nghiên cứu và phân tích để hoàn thành xong chương trình đào tạo và giảng dạy đúng thời hạn.

3. Sau khi tốt nghiệp về nước ngay và thao tác lâu dài theo sự điều động của Nhà nước.

4. Nếu không thực thi đúng những cam kết trên đây, tôi xin trọn vẹn phụ trách về việc xử lý vi phạm riêng với lưu học viên được cử đi học quốc tế, và bồi trọn vẹn bộ ngân sách đào tạo và giảng dạy theo quy định của Nhà nước.

Sau khi nghiên cứu và phân tích và nắm chắc những quy định của Nhà nước, tôi cam kết chấp thuận đồng ý theo học trọn vẹn khóa học nêu trên theo như thư tiếp nhận của cơ sở đào tạo và giảng dạy quốc tế gửi kèm theo. Trân trọng đề xuất kiến nghị Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo xem xét xử lý và xử lý những thủ tục cho tôi được đi học theo nhu cầu.

Địa chỉ liên lạc của tôi:

ĐT cơ quan: ………………………………………………..………………

ĐT nhà riêng: …………………………………………..…..………………

ĐTDD: ………………………………………………….…..………………

E-mail: ……………………………………………………..………………

Địa chỉ gửi thư (ghi rõ ràng, khá đầy đủ): …………………………………………..

CAM KẾT CỦA GIA ĐÌNH

Họ và tên bố (mẹ): ………………………………………………………

Công tác tại: ………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………

đại diện thay mặt thay mặt cho mái ấm gia đình lưu học viên mang tên trên, chúng tôi cam kết:

– Nhắc nhở, động viên LHS thực thi khá đầy đủ trách nhiệm và trách nhiệm đã được quy định riêng với LHS.

– Cùng LHS bồi trọn vẹn bộ học phí, nhiều chủng loại phí, sinh hoạt phí đã được Nhà nước cấp nếu LHS không thực thi đúng cam kết..

…………., ngày …… tháng… năm ….Bố (mẹ) ký và ghi rõ họ tên

Bản cam kết của lưu học viên – Mẫu 2

(Dùng cho những người dân đã có cơ quan công tác thao tác đi học tại quốc tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ——–o0o——-

BẢN CAM KẾTTHỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA LƯU HỌC SINH

Kính gửi: Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo

Tên tôi là: …………………………..…………….. Sinh ngày ………………

Số CMND/hộ chiếu: ………..….. Ngày cấp: …….. Nơi cấp: ……………..

Hiện nay là: ………………………..…………………………………………………..

Địa chỉ, điện thoại cảm ứng, email: ………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Khi được Nhà nước cử đi học tại quốc tế, tôi cam kết thực thi những trách nhiệm và trách nhiệm sau:

1. Chấp hành trang trọng Quy chế quản trị và vận hành lưu học viên ở quốc tế, quyết định hành động cử đi học của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo và đồng ý những quy định hiện hành của Nhà nước về tài chính.

2. Không xin chuyển trường, chuyển nước hoặc thay đổi khóahọc, ngành học, chương trình học. Cam kết tích cực học tập, nghiên cứu và phân tích để hoàn thành xong tốt chương trình đào tạo và giảng dạy đúng thời hạn được phép.

3. Nếu không hoàn thành xong chương trình học tập sẽ bồi hoàn kinh phí góp vốn đầu tư theo quy định của Nhà nước. Nếu phải gia hạn thời hạn học tập sẽ tự túc kinh phí góp vốn đầu tư trong thời hạn gia hạn.

4. Sau khi kết thúc khóahọc về nước ngay và thực thi thủ tục văn bản báo cáo giải trình tốt nghiệp cho Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

5. Cam kết thao tác cho cơ quan đã cử tôi đi học hoặc theo sự điều động của Nhà nước trong thời hạn tối thiểu gấp 03 lần thời hạn được cử đi đào tạo và giảng dạy.

6. Tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội trong thời hạn đi học ở quốc tế.

Tôi cam kết thực thi khá đầy đủ những điều nêu trên và những quy định hiện hành khác có tương quan. Nếu không thực thi đúng bản cam kết này, tôi xin bồi trọn vẹn bộ ngân sách đào tạo và giảng dạy và trọn vẹn phụ trách về việc xử lý kỷ luật theo những quy định hiện hành của Nhà nước.

Trân trọng đề xuất kiến nghị Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo xem xét xử lý và xử lý những thủ tục cho tôi được đi học theo nhu cầu.

…………, ngày …… tháng …… năm ………..Người cam kết (Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận bảo lãnh của cơ quan cử đi học:

Xác nhận ông/bà…………………, hiện giờ đang là (biên chế/hợp đồng)……………….. của cơ quan.

Chúng tôi cam kết thực thi trách nhiệm:

1. Tiếp nhận lại và sắp xếp công tác thao tác phù phù thích hợp với trình độ và trình độ đào tạo và giảng dạy sau khoản thời hạn cán bộ trên tốt nghiệp về nước.

2. Giúp đỡ, tạo Đk để cán bộ trên được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội trong thời hạn đi đào tạo và giảng dạy ở quốc tế.

3. Phối phù thích hợp với những cty tương quan trong việc yêu cầu cán bộ trên thực thi đúng những cam kết nêu trên.

…………, ngày …… tháng …… năm ………..Thủ trưởng cơ quan(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bản cam kết thực thi trách nhiệm và trách nhiệm của lưu học viên được thành viên học viên, sinh viên lập ra và gửi tới Ban giám hiệu nhà trường để cam kết thực thi những trách nhiệm và trách nhiệm về việc đi đào tạo và giảng dạy tại quốc tế.

Nội dung trong mẫu bản cam kết nêu rõ thông tin của sinh viên làm đơn, thời hạn đi học, những ngân sách phải nộp, cam kết của mái ấm gia đình. Sau đấy là nội dung rõ ràng 2 mẫu bản cam kết, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Bản cam kết của lưu học viên – Mẫu 1

(Dùng cho những người dân chưa tồn tại cơ quan công tác thao tác đi học tại quốc tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ——-o0o——–

BẢN CAM KẾTTHỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA LƯU HỌC SINH

Kính gửi: Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo

Tên tôi là: ………………………………………… Sinh ngày: ……………….

Số CMND hoặc hộ chiếu: ……………………… Hiện là (1): ……………….

Trường ĐH đã học: ……………………………………………..…………………

Trúng tuyển đi học ĐH/sau ĐH ở quốc tế theo Quyết định số …ngày ……

Tên cơ sở đào tạo và giảng dạy quốc tế tiếp nhận: ……………………………….

Khoa: ……………………………….. Chuyên ngành: …………………………

Tổng thời hạn đào tạo và giảng dạy: …………….. Ngày nhập học: …………………….

Các ngân sách phải nộp cho trường trong một năm: …………………………..

+ Học phí: ……………………………………………………………………

+ Chi tiêu khác (nếu có): ……………………………………………………

– Các thông tin rõ ràng về thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước của cơ sở đào tạo và giảng dạy quốc tế (nếu có) để chuyển trả học phí (ghi rõ những cụ ông cụ bà thể: Bank name, Bank address, Account number, Name beneficiary, Sort Code, SWIFT,…) ……….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Tôi cam kết thực thi trách nhiệm và trách nhiệm của người được Nhà nước cử đi đào tạo và giảng dạy tại quốc tế như sau:

1. Chấp hành trang trọng Quy chế quản trị và vận hành lưu học viên ở quốc tế và quyết định hành động cử đi học của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo. Không xin chuyển trường hoặc thay đổi khóa học, ngành học, chương trình học.

2. Phấn đấu học tập, nghiên cứu và phân tích để hoàn thành xong chương trình đào tạo và giảng dạy đúng thời hạn.

3. Sau khi tốt nghiệp về nước ngay và thao tác lâu dài theo sự điều động của Nhà nước.

4. Nếu không thực thi đúng những cam kết trên đây, tôi xin trọn vẹn phụ trách về việc xử lý vi phạm riêng với lưu học viên được cử đi học quốc tế, và bồi trọn vẹn bộ ngân sách đào tạo và giảng dạy theo quy định của Nhà nước.

Sau khi nghiên cứu và phân tích và nắm chắc những quy định của Nhà nước, tôi cam kết chấp thuận đồng ý theo học trọn vẹn khóa học nêu trên theo như thư tiếp nhận của cơ sở đào tạo và giảng dạy quốc tế gửi kèm theo. Trân trọng đề xuất kiến nghị Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo xem xét xử lý và xử lý những thủ tục cho tôi được đi học theo nhu cầu.

Địa chỉ liên lạc của tôi:

ĐT cơ quan: ………………………………………………..………………

ĐT nhà riêng: …………………………………………..…..………………

ĐTDD: ………………………………………………….…..………………

E-mail: ……………………………………………………..………………

Địa chỉ gửi thư (ghi rõ ràng, khá đầy đủ): …………………………………………..

CAM KẾT CỦA GIA ĐÌNH

Họ và tên bố (mẹ): ………………………………………………………

Công tác tại: ………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………

đại diện thay mặt thay mặt cho mái ấm gia đình lưu học viên mang tên trên, chúng tôi cam kết:

– Nhắc nhở, động viên LHS thực thi khá đầy đủ trách nhiệm và trách nhiệm đã được quy định riêng với LHS.

– Cùng LHS bồi trọn vẹn bộ học phí, nhiều chủng loại phí, sinh hoạt phí đã được Nhà nước cấp nếu LHS không thực thi đúng cam kết..

…………., ngày …… tháng… năm ….Bố (mẹ) ký và ghi rõ họ tên

Bản cam kết của lưu học viên – Mẫu 2

(Dùng cho những người dân đã có cơ quan công tác thao tác đi học tại quốc tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ——–o0o——-

BẢN CAM KẾTTHỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA LƯU HỌC SINH

Kính gửi: Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo

Tên tôi là: …………………………..…………….. Sinh ngày ………………

Số CMND/hộ chiếu: ………..….. Ngày cấp: …….. Nơi cấp: ……………..

Hiện nay là: ………………………..…………………………………………………..

Địa chỉ, điện thoại cảm ứng, email: ………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Khi được Nhà nước cử đi học tại quốc tế, tôi cam kết thực thi những trách nhiệm và trách nhiệm sau:

1. Chấp hành trang trọng Quy chế quản trị và vận hành lưu học viên ở quốc tế, quyết định hành động cử đi học của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo và đồng ý những quy định hiện hành của Nhà nước về tài chính.

2. Không xin chuyển trường, chuyển nước hoặc thay đổi khóahọc, ngành học, chương trình học. Cam kết tích cực học tập, nghiên cứu và phân tích để hoàn thành xong tốt chương trình đào tạo và giảng dạy đúng thời hạn được phép.

3. Nếu không hoàn thành xong chương trình học tập sẽ bồi hoàn kinh phí góp vốn đầu tư theo quy định của Nhà nước. Nếu phải gia hạn thời hạn học tập sẽ tự túc kinh phí góp vốn đầu tư trong thời hạn gia hạn.

4. Sau khi kết thúc khóahọc về nước ngay và thực thi thủ tục văn bản báo cáo giải trình tốt nghiệp cho Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

5. Cam kết thao tác cho cơ quan đã cử tôi đi học hoặc theo sự điều động của Nhà nước trong thời hạn tối thiểu gấp 03 lần thời hạn được cử đi đào tạo và giảng dạy.

6. Tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội trong thời hạn đi học ở quốc tế.

Tôi cam kết thực thi khá đầy đủ những điều nêu trên và những quy định hiện hành khác có tương quan. Nếu không thực thi đúng bản cam kết này, tôi xin bồi trọn vẹn bộ ngân sách đào tạo và giảng dạy và trọn vẹn phụ trách về việc xử lý kỷ luật theo những quy định hiện hành của Nhà nước.

Trân trọng đề xuất kiến nghị Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo xem xét xử lý và xử lý những thủ tục cho tôi được đi học theo nhu cầu.

…………, ngày …… tháng …… năm ………..Người cam kết (Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận bảo lãnh của cơ quan cử đi học:

Xác nhận ông/bà…………………, hiện giờ đang là (biên chế/hợp đồng)……………….. của cơ quan.

Chúng tôi cam kết thực thi trách nhiệm:

1. Tiếp nhận lại và sắp xếp công tác thao tác phù phù thích hợp với trình độ và trình độ đào tạo và giảng dạy sau khoản thời hạn cán bộ trên tốt nghiệp về nước.

2. Giúp đỡ, tạo Đk để cán bộ trên được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội trong thời hạn đi đào tạo và giảng dạy ở quốc tế.

3. Phối phù thích hợp với những cty tương quan trong việc yêu cầu cán bộ trên thực thi đúng những cam kết nêu trên.

…………, ngày …… tháng …… năm ………..Thủ trưởng cơ quan(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Bạn đang xem postt Bản cam kết thực thi trách nhiệm và trách nhiệm của lưu học viên 2020 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm nội dung bài viết Bản cam kết thực thi trách nhiệm và trách nhiệm của lưu học viên 2020 New sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game tài liệu Bản cam kết thực thi trách nhiệm và trách nhiệm của lưu học viên 2020 Free

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game tài liệu Bản cam kết thực thi trách nhiệm và trách nhiệm của lưu học viên 2020 Free mà chưa tồn tại link thì để lại comment or ThamGia Groups zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Bản #cam #kết #thực #hiện #nghĩa #vụ #của #lưu #học #sinh